Sunteți pe pagina 1din 9

MUNICIPIUL CODLEA- județul Brașov

Localizare

Coordonate: 45°41′51″N 25°26′38″E45°41′51″N


25°26′38″E
Relieful
Din punct de vedere geografic
si geomorfologic teritoriul administrativ al municipiului Codlea se
situeaza in N-V Tarii Barsei, la poalele Magurii Codlea (1294m)
care este emblema localitatii si totodata cel mai înalt vârf din
Muntii Persani.Vazuta dinspre Brasov ,Magura apare ca o
formatiune muntoasa prelungita în directia nord sud , iar dinspre
Vulcan ea are forma unui con ascutit si abrupt fiind acoperitade
paduri pâna pe culme.
Trecerea de la relieful accidental din zonamontana spre sesul
Bârsei se face prin intermediul unor terase piemontane
deacumulare ale caror altitudini se situeaza între 550 m si 600 m
Măgura Codlei
Hidrografie
Cele mai importante ape ale tinutului sunt Vulcanita si Bârsa. Vulcanita fusese
initial pârâul celor din Vulcan, însa apa sa puțina nu putea fi folosita. În anul
1427comunele Vulcan, Codlea si Halchiu au hotarate sa aduca printr-un nou
canal apa din Bârsa în comune.
Zona mai cuprinde și două lacuri, care se întind pe un perimetru de 414 ha, ce
adăpostesc un conținut bogat în pește și reprezintă un mijloc de relaxare și
recreere.
Aflat la 10 km distanță de Codlea și la 25 km de Brașov, accesul se poate face
din DN 1, de la Popasul „Hanul lui Traian”, sau prin pădure pe drum forestier.
LACUL CODLEA
Caracterizarea elementelor biopedoclimatice (sol,
vegetație, faună, climat local)
SOLURILE: Zonele de munte din cadrul Țării Bârsei prezintă soluri brune acide (în
Postăvaru și Măgura Codlei, pe platforma Branului și, local, soluri litomorfe,
reprezentate prin rendzine și rendzine brune (în Postăvaru și în Măgura Codlei)

VEGETAȚIE:
Sunt de remarcat fagul, cu variațiile sale, și alunul. bradul pătrunde adânc în zona
gorunului, iar molidul coboară până sub 800 m.
Speciile de foioase împăduresc zonele deluroase din această zonă.

FAUNA: Prin pădurile de conifere și foioase sălășluiesc animale


caracteristice: ursul brun, cerbul carpatin, căpriorul, lupul, mistreții, jderii, pisicile
sălbatice, râșii, vulpile, nevăstuicile și dihorii. Dintre
rozătoare: veverițele, pârșul (mare, mai rar cel mic), șoarecii. Zonele joase ale
depresiunii sunt populate cu iepuri.
BIBILOGRAFIE
https://ro.wikipedia.org/wiki/Depresiunea_%C8%9Aara_B%C3%A2rsei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Codlea
https://www.google.com/maps/place/Codlea+505100/@45.694829,25.4352238,13z/da
ta=!4m5!3m4!1s0x40b351105324b807:0x48df60a55bbbd6d2!8m2!3d45.6976693!4d25
.4560728
https://www.meteoblue.com/en/weather/week/brasov_romania_683844