Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IV-a
Propunător: Cîrstea Costina-Maria
Disciplina: Istorie
Subiectul lecției: Trecutul și Prezentul Familiei mele
Tipul lecției: mixtă;
Competențe specifice:

1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor


prezentate într-o situație de învățare.
1.2. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și
spațiu.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a
identifica informații variate despre trecut
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de
comunicare orală și scrisă.
4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent.
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise in cazul unor situații care presupun
comunicarea

Obiective operaționale:

 Cognitive:

O1- să descrie imaginile prezentate pe videoproiector;


O2- să reprezinte pe axa timpului evenimentele importante din viața ;
O3- să ilustreze membrii familiei în arboreal genealogic;
O4- să formuleze răspunsuri corecte pentru ghicitorile auzite;
O5- să noteze informațiile în table respectând criteriile;

 Psiho-motorii
O6- să decupeze corect cele 7 piese din pătratul Tangram, respectând
conturul;
O7- să asambleze corect cele 7 piese pentru realizarea compoziției după
model;
 Afective

O8- să adopte atitudini positive față de ceilalți;


O9- să manifeste interes pentru activitățile propuse;
O10- să manifeste sentimente de admirație față de trecutul familiei;

Itemi Foarte Bine Bine Suficient Insuficient


O1 -să descrie Descrie toate Descrie parțial Descrie o Nu descriere
imaginile imaginile toate imaginile imagine nicio imagine
prezentate pe prezentate pe prezentate pe prezentată pe prezentată e
videoproiector videoproiector videoproiector videoproiector video proiector
O2- să Reprezintă pe Reprezintă Reprezintă un Nu reprezintă
reprezinte pe axa timpului parțial pe axă singur niciun
axa timpului toate evenimentele eveniment eveniment
evenimentele evenimentele importante important din important
importante din importante viață
viața
O3- să ilustreze Ilustrează Ilustrează Ilustrează într- Nu ilustrează
membrii membrii parțial membrii o ordine niciun membru
familiei în familiei în familiei în greșită al familiei în
arboreal arboreal arboreal membrii arboreal
genealogic genealogic genealogic familei în genealogic
arboreal
genealogic
O4- să Formulează Formulează Formuleză un Nu formulează
formuleze toate parțial singur răspuns niciun răspuns
răspunsuri răspunsurile răspunsuri la o ghicitoare
corecte pentru complete pentru
ghicitorile pentru ghicitori ghicitorile
auzite auzite
O5- să noteze Notează toate Notează parțial Notează parțial Nu notează
informațiile în informațiile în informațiile în informațiile în informațiile în
tabel tabel tabel tabel, tabel
respectând nerespectând
criteriile criteriile
O6- să Decupează Decupează Decupează Nu decupează
decupeze corect pătratul pătratul pătratul pătratul
corect pătratul Tangram, Tangram Tangram fără Tangram
Tangram, respectând respectând să respecte
respectând conturul parțial conturul conturul a 2-3
conturul; a 5 piese piese
O7- să Asambleză Asamblează Ansamblează Nu asambleză
asambleze corect toate corect doar 5 corect 2-3 nicio piesă
corect cele 7 cele 7 piese piese pentru piese pentru corect
piese pentru pentru realizarea realizarea
realizarea realizarea compoziției compoziției
compoziției compoziției
după model;

Metode și procedee: conversația, explicația, jocul didactic, Știu/ Vreau să știu/Am


învățat
Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, de grup
Resurse materiale: video-proiector, fișe de lucru, manual, imagini, piese puzzle
Tangram, ghem de sfoară, lipici;
Resurse temporale: 50 minute
Resurse umane: 21 elevi
Forme și tehnici de evaluare: aprecieri verbale, observarea sistematică
Bibliografie:
 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Istorie/Aramis/Partea
%20I/manual.html
 Programa școlară pentru disciplina ISTORIE CLASA a IV-a București, 2014
Scenariu didactic

Se asigură condițiile necesare bunei desfășurări a lecției, se pregătesc materialele


necesare lecției, elevii își pregătesc manualele și caietele pe bancă.
Ora de istorie începe cu un joc de spargere a gheții Plasa iubirii.
 Se cere elevilor sa formeze un cerc prinde capatul sforii de degetul aratator de mâna
dreapta iar ghemul, în desfasurare, îl arunca unuia dintre elevi si îl roaga sa se prezinte
cu numele de familie si sa spună din câți membrii este format familia
sa.Acesta se prezinta, apoi îsi înfasoara sfoara în jurul degetului arătător de la mâna
dreapta și deruleaza ghemul spre un alt coleg ales de el, cu aceeasi rugaminte.
Plasa iubirii se "tese" astfel, ghemul trece de la un participant la altul, formând o rețea
ce-i va lega pe toti,ghemul derulat ajunge din nou la cadrul didactic dupa ce fiecare s-
a prezentat în mod personal si special.
Elevii sunt întrebați despre familia lor, care sunt evenimentele importante din viața
lor, ce tradiții și obiceiuri sunt păstrate în familia lor.
Se anunță titlul lecției, Trecutul și Prezentul Familiei mele . În continuare la
Dirijarea Învățării se va expune pe videoproiector imagini cu familii, elevii află ce
reprezintă un arbore genealogic și vor completa și ei cu membrii familiei lor cât și axa
timpului cu evenimnetele importante din viața lor. În urma acestor activități elevii vor
răspunde unor ghicitori care au ca răspuns membrii familiei lor.
În continuare la obținerea performanței , elevii vor primi un tabel unde trebuie să
scrie ce știu despre familia sa in rubrica Știu și ce și-ar dori să afle în rubrica Vreau
sa știu și ce a învățat despre familie în rubrica Am învățat.
Pentru asigurarea feed-back-ului se introduce elevilor Pătratul Tangram, se explică
ce reprezintă, din ce este alcătuit și că vor avea de realizat casa lor din piesele
Tangramului.
Tema pentru acasă constă în căutarea celui mai vechi obiect din casă pe care îl vor
aduce la școală și vor spune de ce este important pentru familia sa.

Se fac aprecieri generale și individuale asupra modului de implicare a elevilor la


activități.
Momentele Comp Conținut informațional Strategii didactice Evaluare
lecției der.
Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor Metode și Mijloace Forme de
procedee organizare
1.Moment Conversația Obs. sistematică
organizatoric a comport.
Se asigură condițiile necesare Își pregătesc materiale
elevilor
bunei desfășurări a lecției. necesare.

Frontală

Elevii răspund
Pentru a familiariza elevii cu întrebărilor și derulează Conversația Ghem de
sfoară
titlul si subiectul lecției se va ghemul de la unul la Joc didactic Grup
2.Captarea O8 apela la un joc de spargere a celălalt. Obs. sistematică
atenției a comport.
O9 gheții,intitulat: elevilor

 Plasa iubirii
Etape ale activitatii:
 li se cere elevilor sa for
meze un cerc;
 cadrul didactic prinde c
apatul sforii de degetul 
aratator de la mâna sa d
reapta iar ghemul, în
desfasurare, îl arunca
unuia dintre elevi si îl
roaga sa se prezinte cu
numele de familie si sa
spună din câți membrii
este format familia sa;
 acesta se prezinta, apoi 
îsi înfasoara sfoara în ju
rul degetului său arătăto
r de la mâna dreapta și
deruleaza ghemul spre
un alt coleg ales de el,
cu aceeasi rugaminte
 plasa iubirii
se "tese" astfel, ghemul 
trece de la un participan
t la altul, formând o
rețea ce-i va lega pe
toti;
 ghemul derulat ajunge 
din nou la cadrul didact
ic dupa ce fiecare s-a pr
ezentat în mod personal
si special;

Elevii sunt întrebați despre


familia lor, care sunt
evenimentele importante din
viața lor, ce tradiții și obiceiuri
sunt păstrate în familia lor.

3.Anunțarea Voi prezenta elevilor pe Elevii iau la cunoștință Videoproiec


temei și a videoproiector diferite imagini tor
informațiile auzite. Frontală
obiectivelor care reprezintă familii. ( Anexa Imagini
O1 Conversația
1) Își spun părerea despre
Îi intreb ce cred că reprezintă imaginile reprezentate
imaginile. pe videoproiector.
Anunț titlul lecției “Trecutul și
Prezentul Familiei mele” și le
spun că vor învăța despre Elevii notează titlul în
familia lor și ce reprezintă un caiete
arbore genealogic .
Le solicit să își noteze titlul în
caiete.
Elevii deschid
manualele și sunt atenți Conversația Videoproiec Frontal
la explicații. tor
Voi expune lecția din manual Își notează cuvintele
pe videoproiector. Explic Manual
4. Dirijarea necunoscute în caiet.
învățării elevilor ce semnificație are
familia, ce se învață în familie,
din cine este formată o familie
cât și despre arborele
genealogic al familiei. (Anexa
2)
Explicația
Elevii ies la tablă și Tablă
notează evenimente
importante din viața
lor.

O2
O3

Desenz pe tabla o axă a


timpului care va fi completată Conversația
de elevi, reprezentând
Elevii completează Explicația
evenimentele din viața lor, ca
de exemplu: anul nașterii, când arborele genealogic Tabla Frontal
au început grădiniță și școala. Fișe
Pe o parte a tablei este
reprezentat un arbore
genealogic, care are căsuțe de
completare pe trunchi si
ramuri. Împreună cu elevii se
va completa arborele
genealogic ca și model, iar
apoi fiecare elev va primi un
arbore în care trebuie să
completeze numele membrilor
din familia lor. (Anexa 3) Frontal
În urma completării fișei cu Elevii sunt atenți la Bilețele
arborele genealogic în care învățătoare și ghicesc Conversația
elevii și-au scris membrii persoanele descrise.
familiei am pregătit bilețele
O4 unde sunt scrise numele
membrilor dintr-o familie
(mama, tata, sora, fratele,
bunica, bunicul, etc). Solicit
elevilor să fie atenți la
descrierile persoanelor și să le
ghicească.Ex:
„iubește să facă prăjituri,
adesea poartă ochelari, are
nepoți’ (bunica)
E nins de ani imbatranit,
Eu il ascult doar sunt mai mic,
Iar el este bunul meu....
(Bunic)
Cu mistria si lopata
Cine tot lucreaza?
(Tata)
Ne iubeste,ne rasfata,
Zi de zi ne da povata
Desigur,va-ti dat seama,
Nu e alta decat...
(Mama)

6.Obținerea Se prezintă elevilor un afiș pe


performanței
care se află un tabel cu Elevii completează în Stiu – Vreau sa Fișă Observarea
tabel informațiile stiu – Am sistematică a
rubricile: Știu / Vreau să știu / corespunzătoare Individual
invatat comportamentul
O5 Am învățat. Fiecare elev va fiecărei rubrici. ui elevilor
primi un tabel unde trebuie să
scrie ce știe despre familia sa
in rubrica Știu și ce și-ar dori
să afle în rubrica Vreau sa știu
și ce a învățat despre familie în
rubrica Am învățat.
7.Asigurarea Expun elevilor pe tablă o Observarea
feed-back-ului imagine cu pătratul Tangram sistematică a
Elevii decupează Explicația Piese de Individual
comportamentul
piesele Tangram și puzzle
ui elevilor
realizează figura Tangram
O6 reprezentând o casă. lipici

O7 Introduc elevilor jocul


Tangram, unde cu ajutorul
pieselor vor realiza casa lor în
care conviețuiesc cu familia.

Le explic ce reprezintă aceste


piese
“Tangram-ul este un joc foarte
vechi de puzzle, de origine
chineză, cunoscut sub denumiri
ca „pătratul magic” “
Le prezint elevilor cum se
folosesc aceste piese:
1. “Regula este simplă –
Se utilizează 7 piese (cinci
triunghiuri dreptunghice
isoscele, un pătrat și un
paralelogram)”
2. Solicit elevilor să
decupeze cele 7 forme pentru a
realiza figura expusă apoi pe
tablă
3.

4.
5. Elevii care nu pot realiza
figura pot primi ca ajutor o
imagine la sfârșit cu așezarea
corectă a pieselor. (Anexa 4 )

6.
Tema pentru Winnie e prietenos din fire, iar Elevii notează tema în Explicația
acasă dragostea lui pentru miere caiete.
depăşeşte infinitul, c-un alt
infinit,
îndrăznesc să spun. Atunci
când nu mănâncă miere,
vorbeşte cu prietenii despre
miere, iar
când se simte cam pofticios,
chiar le caută prin cămară,
poate-a mai rămas niscaiva
miere
nedăruită încă lui.„ Astăzi
Winnie a venit în vizită”
- Bună copii dulci ca și mierea!
Vreau să vă spun un secret
bine păstrat de mine, că cel
mai bun ingredient și leac
pentru tristețe este mierea, așa
ca în familiile voastre trebuie
să curgă cu miere, de iubire
bineînțeles. Am o provocare
pentru voi, tema pentru acasă
constă în căutarea celui mai
vechi obiect din casă pe care să
îl aduceți la școală și să
spuneți de ce este important
pentru familia voastră . Și nu
uitați o linguriță de miere pe
zi face burtica mai fericită! Iar
daca din întâmplare găsiți un
borcan cu miere musai să
îl aduceți si pe el eu o să îmi
pregătesc burtica!
Aprecieri finale Voi face aprecieri generale și Aprecieri
și recomandări individuale asupra modului de verbale
implicare, cum elevii au
participat la lecție.
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
ANEXA PPT