Sunteți pe pagina 1din 11

MARAMUREŞ

FRICOSU MAIA ANTONIA


VIII B
FRICOSU MAIA ANTONIA
VIII B
JUDEŢUL MARAMUREŞ

• AŞEZARE ŞI DESCRIERE
GEOGRAFICĂ
• CLIMĂ ŞI SUPRAFAŢĂ
• VEGETAŢIE ŞI FAUNĂ
• POPULAŢIE ŞI ADMINISTAŢIE
LOCALĂ
• ACTIVITĂŢI ECONOMICE
• ATRACŢII TURISTICE
DESCRIERE GEOGRAFICĂ

Judeţul Maramureş este situat în partea de nord a ţării, fiind


delimitat de judeţele Satu-Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud şi
Suceava, respectiv la nord fiind delimitat de frontiera cu Ucraina.

Zona montană aparţinând Carpaţilor Orientali reprezintă 43%, zona


colinară (dealuri, podişuri şi piemonturi) circa 30%, iar zona joasă
(depresiuni, lunci şi terase) restul de 27% din suprafaţa judeţului.
Principalele unităţi montane sunt: Munţii Rodnei (cei mai înalţi),
Munţii Maramureşului şi lanţul vulcanic Igniş-Gutâi-Ţibleş.

Continuatorul voievodatului Maramureşului, al comitatului Maramureş şi al


judeţului Maramureş (interbelic).
RELIEF

Relieful Maramureşului este variat, aparţinând unor unităţi


geomorfologice majore distincte. Partea centrală şi estică împreună cu
zona munţilor vulcanici Gutâi – Ţibleş şi cu cea a munţilor cristalini ai
Maramureşului – împreună cu depresiunea Maramureşului – face parte
din grupa nordică a Carpaţilor Orientali. Zona sud-vestică mai joasă –
incluzând depresiunea Baia Mare şi depresiunea Lăpuşului, dar şi ”insulele”
cristaline Codru şi Preluca, aparţin Podişului Transilvaniei. 
Înălţimile sunt mijlocii - în general – exceptând zona cristalinului
Rodnei, unde prin vârful Pietrosul Rodnei (2.304 m) se atinge
altitudinea maximă din judeţ. Relieful înalt al judeţului este alcătuit din
munţii Rodnei, Maramureş, Gutâi şi Ţibleş. Principalele depresiuni sunt:
Maramureş, Lăpuş şi Baia Mare.

Continuatorul voievodatului Maramureşului, al comitatului Maramureş şi al


judeţului Maramureş (interbelic).
SUPRAFAŢĂ ŞI CLIMĂ

Are o suprafaţă de 6.304,4 km², reprezentând


2,6 % din teritoriul ţării, fiind pe locul 15 ca
suprafaţă între judeţele României.

Clima este temperat-continental moderată.


Valoarea maximă de temperatură înregistrată:
39,4°C (1952), iar cea minimă: -32.6°C (1954).
Valoarea medie de temperatură anuală este de
9,43°C.
Statisticile medii relevă în decursul unui an un
mumăr de 274 zile cu valori pozitive, analiza
temperaturilor medii lunare duce la concluzia că
cea mai călduroasă lună din an este iulie şi cea
mai rece, ianuarie.
VEGETAŢIE ŞI FAUNĂ

Vegetaţia şi fauna sunt caracterizate printr-o varietate de


specii în funcţie de altitudine, unele având caracter endemic
munţilor Rodnei.
Vegetaţia este specifică zonei central europene. Predomină
pădurile de fag şi conifere, care trec în spaţiul subalpin şi alpin în
păşuni şi jpnepenişuri.
Speciile de animale sunt bine reprezentate, prezentând o mare
varietate în funcţie de altitudine: în zona alpină de capra neagră,
marmota, acvila de stâncă, în jnepeniş de cocoşul de mesteacăn, iar
în pădurile de conifere de râs, cocoşul de munte, ursul brun, cerbul
carpatin şi altele. In râurile de munte, Tisa, Vişeu, Ruscova şi Vaser,
alături de păstrav şi lipan trăieşte cea mai valoroasa specie de
salmonide, lostriţa.
Rezervaţiile naturale se întind pe 5439,72 ha.
POPULAŢIE ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
Populaţia judeţului Maramureş: 478.659 conform
recensământului din 2011: 78,24% români, 6,81%
maghiari, 6,43% ucrainieni, 2,55% rromi, 0,22%
germani.
Din punct de vedere administrativ, Judeţul Maramureş
este împărţit în: 2 municipii, 11 oraşe şi 63 de
comune.
Municipii: Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei.
 
Oraşe: Baia Sprie, Borşa, Cavnic, Dragomireşti,
Săliştea de Sus, Seini, Şomcuta Mare, Ulmeni, Târgu
Lăpuş,Tăuţii Măgherăuş, Vişeu de Sus.

Baia Mare Sighetul Marmaţiei


ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Economie este diversificată cu exploatări de minereuri neferoase,


materiale de construcţie şi lemn; metalurgie neferoasă, produse
chimice, alimentare, textile;creşterea animalelor şi unele culturi; căi
de comunicatie concentrate în depresiuni, de-a lungul văilor care
traverseaza principalele pasuri; oraşele care reprezintă noduri de căi
de comunicaţie; aeroport la vest de Baia Mare.
Principalele ramuri industriale sunt: industria extractiva; industria
produselor primare (inclusiv producţia de medicamente); industria
prelucrătoare din care metalurgia; industria alimentară şi de băuturi;
prelucrarea lemnului şi industria mobilei; energie electrică, termică,
gaze naturale.
ATRACŢII TURISTICE

Maramureș este o zonă foarte cunoscută a României, fiind considerată una dintre
cele mai frumoase regiuni ale ţării noastre. Cele patru regiuni folclorice pe care această
zonă le include sunt pline de tradiții și istorie. Astfel, Țara Chioarului, Țara
Lăpușului, Țara Codrului și Țara Maramureșului  ne oferă șansa de a vizita
diverse obiective turistice naturale, religioase și culturale:

Valea Vaserului şi Mocăniţa, ultimul tren cu aburi din ţara noastră.


Cimitirul Vesel Săpânța, unic în România datorită crucilor sale intens colorate, care
înfățișează scene şi texte pline de umor care le descriu existența celor înmormântaţi
acolo.
Cascada Cailor, cea mai mare din România, având aproximativ 90m înălțime, situată
în apropierea stațiunii montane Borşa, din Munții Rodnei.
Lacul Albastru Baia Sprie, unic în lume întrucât își schimbă culoarea în funcție de
poziția Soarelui și de temperatura apei.
Satul Breb, o locație emblematică pentru tot ceea ce înseamnă Maramureș: case din
lemn, o biserică unică care datează din secolul al XVI-lea, localnici ospitalieri și cei mai
renumiți meșteri din țară.
Memorialul Sighet, amenajat în clădirea fostei închisori din orașul Sighetu Marmației,
cunoscut și sub denumirea de Închisoarea Miniștrilor, întrucât acolo au fost închiși și
torturați zeci de personalități din epoca Interbelică.
Vârful Pietrosul Rodnei, una dintre bijuteriile ascunse ale Maramureșului, cel mai
înalt vârf din Carpații Orientali, atracția favorită a turiștilor care iubesc natura.
ATRACŢII TURISTICE
Valea Vaserului şi Mocăniţa
Memorialul Sighet

Cascada Cailor

Satul Breb Cimitirul Vesel de la Săpânţa Castelul Teleki

Mănăstirea Bârsana
Lacul Albastru Baia Sprie Vârful Pietrosul Rodnei
Surse web folosite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Maram
ure%C8%99
https://www.old.cjmaramures.ro/coordonate-
geografice
http://www.romanianmonasteries.org/ro/
maramures/muntii-rodnei
https://tuktuk.ro/2016/08/lucruri-vazut-facut-
maramures/
http://www.romanianmonasteries.org/ro/
maramures/ghid-maramures
https://tuktuk.ro/2016/08/lucruri-vazut-facut-
maramures/

S-ar putea să vă placă și