Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare

1. Stabilește care dintre următoarele enunțuri sunt adevărate și care sunt false:
a) Organizațiile nonguvernamentale îi ajută deseori pe copii în situațiile în care
părinții și instituțiile guvernamentale nu reușesc
b) Instituțiile guvernamentale și cele nonguvernamentale nu se consultă și nu
se sprijină în rezolvarea situațiilor de încălcare a drepturilor copiilor.
c) Copiii în situații de risc nu au nevoie de ajutor pentru respectarea dreptului
la educație
d) Ministerul Educației Naționale sprijină copiii din medii defavorizate să
frecventeze școala prin programe precum: ,,Școala după Școală,, , ,,Laptele
și cornul,, , ,,Rechizite școlare,,.
2. ,,Copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate trăiesc o dramă
și au nevoie de ajutor. Aceasta este concluzia psihologilor din Timișoara,
care au organizat un concurs de scrisori pentru copiii ai căror părinți sunt
plecați din țară.,,
Descrie în maximum cinci rânduri modul în care ai putea tu să-i ajuți pe
acești copii să treacă mai ușor peste această perioadă.
3. Desenează un afiș prin care să susții drepturile unei categorii de copii aflați
în situații de risc.(copii cu dizabilități, copii abandonați, copii cu părinți
plecați la muncă în străinătate, copii din familii sărace, copii din mediul
rural)
Găsește un titlu și un slogan potrivite.
4. Redactați o scrisoare din partea clasei prin care să sesizați unei organizații
nonguvernamentale problema a cărei rezolvare o considerați ca fiind cea mai
urgentă la voi în școală.