Sunteți pe pagina 1din 5

Propunere de Politici Publice

1. Instituia 2. Formularea problemei 3. Denumirea politicii publice 4. Scop 5.Obiective generale obiective speci!ice

Ministerul Educaiei, Tineretului i Sportului Abandonul colar coal pentru fiecare! Scderea ratei abandonului colar Obiective generale: - scderea ratei abandonului colar; Obiective specifice: - o rat de abandon colar de sub !" p#n $n %! &; 'eneficiari direci: - cei care abandonea( coala; 'eneficiari indireci; - societatea civil; - instituiile de $nv)#nt; - fa)iliile celor care abandonea( coala; Varianta 1 Impact 1 #uget estimat 1 A*utoare din partea statului pentru fa)iile srace care nu-i pot $ntreine copii $n coal+ Varianta 2 Impact 1 #uget estimat 2 ,rogra)e pentru co)baterea abandonului colar ca)panii de infor)are i responsabili(are; Varianta 3 Impact 1 #uget estimat 3 .ntegrarea elevilor cu risc de renunare si )eninerea acestora $n siste)ul colar+ Organizaii, instituii 'e(ultatele consult)rii consultate: /sirea variantelor de soluionare .nstituiile de $nv)#nt; Prezentarea variantei 0a)panie de infor)are i responsabili(are; +ermene preconi(ate de reali(are, %! % - %! 1 #uget estimat

". #ene!iciarii

$.%ariante de soluionare

&. Procesul de consultare

*. %arianta de soluionare recomandat)

Situaia privind abandonul -colar .n 'om/nia

0bandonul -colar este o problem) destul de grav)1 iar progno(ele arat) ca acest !enomen se va accentua din cau(a cri(ei economice. 2n acest sens am elaborat o propunere de politici publice privind sc)derea ratei abandonului -colar .n 'om/nia. Instituia care iniia() aceast) politic) public) este 3inisterul 4ducaiei1 +ineretului -i Sportului. 2or)ularea proble)ei:

Situaia actual: 3n 4o)#nia, $n perioada %!!5-%! %, rata abandonului colar la nivelul pri)ar, aproape s-a triplat, iar la nivelul claselor 1-5 a crescut de patru ori+ E6ist un nu)r )are de copii rro)i care $ncep coala t#r(iu i care o abandonea( devre)e+ 3n )edie, copii rro)i petrec ase ani *u)tate $n siste)ul for)al de educaie, $n ti)p ce )edia general pentru 4o)#nia este de proble) )are $n r#ndurile copiilor rro)i+ 0opii ro)i necolari(ai repre(int apro6i)ativ 5!" din nu)rul total de copii necolari(ai din 4o)#nia+ 3nscrierea la grdini a copiilor rro)i 78-& ani9 este un sfert din )edia naional 7 :,%" fa de &:"9+ :1" dintre copiii ro)i sunt $nscrii la nivelul pri)ar i gi)na(ial; :" sunt $nscrii la liceu i $n coli de arte si )eserii 7SAM9 i doar " sunt $nscrii $n $nv)#ntul universitar%!+ ,rin co)paraie, )edia naional este de ;!,8" pentru elevii absolveni ai $nv)#ntului pri)ar i gi)na(ial, 1%+5" pentru absolvenii de liceu i SAM i 85" pentru absolvenii de facultate+ 3n )edie ro)ii petrec &,5 ani $n coal, fa de )edia naional de ,% ani+ ani+ 3n (onele rurale, toii copii pre(int riscul de a abandona dup opt clase, dar abandonul colar la nivel pri)ar este o

Obiective generale:

Obiectivul general al acestei politici publice este scderea ratei abandonului colar+ Obiective specifice:

0a obiective specifice pute) preci(a, o rat de abandon colar de sub !" $n r#ndul elevilor p#n $n anul %! 1+ 'eneficiarii direci ai acestei politici publice sunt cei care abandonea( coala ti)puriu+ 'eneficiarii indireci sunt aceia care suport efectele i)ple)entrii acestei politici publice i anu)e: socitatea civil, fa)iliile celor vi(ai, instituiile de $nv)#nt+ <ariante de soluionare: a*utoare din partea statului pentru fa)iliile srace care nu-i pot $ntreine copii $n coal+ progra)e pentru co)baterea abandonului colar iniiate at#t de organis)ele centrale, c#t i de O=/-uri, ca)panii de infor)are i responsabili(are a celor i)plicati $n aceast politic public+ integrarea elevilor cu risc de renunare i )eninerea acestora $n siste)ul colar+ ,rocesul de consultare:

0a variante de soluionare propuse )enion):

.nstituiile care au fost consultate $n procesul elaborrii acestei politici publice sunt instituiile de $nv)#nt, s-au organi(at at#t $nt#niri directe, c#t i conferine i s-au elaborate variante de soluionare+ <arianta opti) de soluionare: Abandonul colar este o proble) social care se afl sub incidena unor factori de natur: individual, fa)ilial, social+ Astfel $nc#t, pentru reducerea ratei abandonului colar trebuie lucrat at#t cu elevul, c#t i cu fa)ilia i cadrele didactice+

Trebuie deci pornit o ca)panie de infor)are i responsabili(are a repre(entanilor legali ai copiilor privind riscul la care se supun $n ca(ul $n care copilul nu frecventea( coala, c#t i infor)area cu privire la necesitatea asigurrii unei ba(e educative care va avea efecte at#t pe ter)en scurt, )ediu c#t i lung+ /#ndindu-ne pe ter)en lung, nefrecventarea cursurilor colare la ti)p poate avea repercursiuni $n ceea ce privete asigurarea unei )eserii i a unei stabiliti econo)ice i sociale+

>0OA?A =A@.O=A?A BE STCB.. ,O?.T.0E >. ABM.=.ST4AT.<E 2acultatea de Ad)inistraie ,ublic

,O?.T.0. ,C'?.0E

Propunere de politic public

/rupa :, A= ... Sandu 4aluca

'ucureti %! %