Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru- Vlăduț


Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Obârșenii- Lingurari, sat Lingurari, Comuna Voinești
Data: 14.11.2019
Clasa: pregătitoare
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: „O zi din viaţa mea de creştin”
Tipul lecţiei: mixtă
Durata lecției: 45 min
Scopul lecţiei: cultivarea sentimentului de iubire faţă de aproapele şi de Dumnezeu.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
O1 –să identifice acţiunile unui creştin într-o zi obişnuită de muncă;
O2 – să precizeze acţiunile unui bun creştin într-o zi de Duminică;
O3 – să argumenteze importanţa unei zile de odihnă în viaţa omului;
O4 – să formuleze învăţături morale necesare progresului vieţii religioase.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode şi procedee:
- Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura, argumentarea.
b. Forme de organizare:
-activitate frontală şi individuală.
c. Mijloace de învăţământ:
-Biblia, auxiliarul didactic, fişa de lucru

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,1997
2. Şebu , Pr. Prof. univ. dr. Sebastian , Opriş, Prof. Dorin, Opris, Prof. Monica, Metodica predării religiei, Editura
„Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000
3. Învăţătură de Credinţă Creştină Ortodoxă sau Catehism, Episcopia Ortodoxă Română, Oradea, 1996
4. Mihaela Picoş, Dorina Coste, Steluţa Şerbănoiu, Teodora Plăeşu, Ana Usca, Mihaela Ştefănescu, „Ghid de proiectare
didactică – Religie creştin-ortodoxă”, vol. I, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2002
5. Pr. Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma, „Cateheze”, vol. I, Editura Banatica, Caransebeş, 2001

1
6. „Religia micului creştin”, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2012
7. Prof. Florin Boldea, Prof. Violeta Boldea, Pr. Prof. Vasile Pop, Prof. Dr. Liviu Lazăr, „Religie creştin-ortodoxă, clasa
pregătitoare”, Editura Gligor Haşa, Deva, 2010
8. Editura Art, „ABC-ul micului creştin: Religie – cultul ortodox”, clasa pregătitoare, Bucureşti, 2012
9. Patriarhia Română, „Religie: fişe de lucru, clasa pregătitoare”, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2012

2
Nr. Etapele Ob. Timp Activitatea profesorului şi a elevilor: Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
Crt. lectiei Op.. min. conţinutul instructiv-educativ procedee învăţământ organizare
1 2 3 4 5-6 7 8 9 10
1. Momentul 1’ - Salutul
organizatoric - Rugăciunea
- Pregătirea pentru începerea lecţiei
2. Pregătirea 1’ -Câte zile are o săptămână? „Şapte.” -Conversaţia  Activitate  Aprecieri
elevilor pentru -Dintre aceste zile, există vreuna în care vă frontală verbale
odihniţi? „Da.”
receptarea noilor -Care este această zi? „Duminica.”
cunoştinţe -Cui Îi este dedicată această zi? „Lui Dumnezeu”.
3. Anunţarea 1’ -Azi vom vorbi împreună despre lecţia intitulată  Activitate
titlului lecţiei „O zi din viaţa mea de creştin.” -Explicaţia frontală
-Se precizează obiectivele lecţiei.
şi a obiectivelor
propuse
4. Comunicarea/ 22’ -Se deschid auxiliarele elevilor la fişa de activitate -Auxiliarul  Activitate
Însuşirea cu numărul 15. (Editura Sf. Mina) didactic frontală
-Se discută pe baza imaginilor:
noilor cunoştinţe 1. Ce vedeţi în imaginea din fişa de lucru? „Un -Conversaţia -Fişa de lucru
copil se uită la un calendar creştin”.
2. Ce observaţi distinctiv la acest calendar? „Sunt
anumite zile scrise cu culoare roşie.”
Precizare: -Explicaţia  Activitate
Zilele colorate cu culoarea roşie sunt zilele de frontală
sărbătoare creştină.
Duminica este ziua de sărbătoare săptămânală a
creştinilor, o zi în care creştinul se relaxează, o zi
în care îşi reface forţele trupeşti, o zi dedicată lui
Dumnezeu, având o importanţă deosebită.

-Dacă Duminca este ziua noastră de întâlnire cu -Conversaţia


Dumnezeu, care este locul unde trebuie să ne
întâlnim cu Dumnezeu? „Biserica”.
-Urmărim împreună imaginile din fişa de lucru nr. -Conversaţia -fişa de lucru
15. Spuneţi-mi, vă rog, acţiunile pe care le face un
creştin într-o zi de sărbătoare, prezentate în
axceastă fişa de lucru. „Mergem la biserică,  Activitate
participăm la activităţile parohiale, ne vizităm frontală

3
familia şi prietenii, luăm masa în familie, după-
amiază mergem în parc, citim din cărţile sfinte,  Activitate
seara, mergem să discutăm cu Părintele, copiii frontală
cântă în corul bisericii, iar înainte de culcare, ne
rugăm cu toţii”.  Aprecieri
-Precizaţi-mi, vă rog, acţinile pe care le face un -Jocul didactic fişa de lucru verbale
creştin într-o zi obişnuită de muncă, pe baza fişei
de activitate nr. 15. Imaginile ce lipsesc, lipiţi-le în
locurile libere din fişa de activitate.
5. Fixarea şi 8’ -Se citeşte copiilor poezia „Dumineca” (fişa nr. 2) -Lectura  Activitate  Aprecieri
sistematizarea de George Coşbuc, accentuându-se importanţa frontală verbale
zilei Duminicii în viaţa creştinului. -Activitate
cunoştinţelor -Se adresează întrebări referitoare la conţinutul -Conversaţia individuală
lecţiei. -
6. Aprecierea şi -Se citeşte indicaţia de muncă din fişa de lucru nr. -Explicaţia -Activitate
asocierea O1 6’ 15: Scrieţi X în căsuţele în care creştinul -fişa de lucru individuală -Aprecieri
desfăşoară activităti caracteristice unei zile verbale
obişnuite de lucru. -Jocul didactic
-Colorează doar acele desene care ilustrează
O2 comportamentul unui bun creştin într-o zi de
sărbătoare.
-De ce este importantă ziua de odihnă în viaţa -Conversaţia
omului? „Pentru relaţia sa cu Dumnezeu şi pentru -Aprecieri
O4 refacerea forţelor sale trupeşti.” verbale
-Formulaţi învăţături morale care reies dn această
lecţie:
O3 1. În fiecare zi, creştinul trebuie să se gândească la
Dumnezeu.
2. Şase zile pe săptămână putem lucra, pe a şaptea
I-o dedicăm lui Dumnezeu!
3. În ziua de odihnă, mergem la biserică, ne
rugăm, ne vizităm familia, prietenii etc.!
7. Precizarea temei 3’ -Desenaţi, în maculator, o activitate pe care o -Explicaţia -Activitate 
pentru acasă faceţi voi într-o zi de sărbătoare. frontală
8. Aprecierea 2’  Se fac apecieri generale şi individuale privind -Explicatia  Activitate
activităţii atât pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi frontală
implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe
elevilor
 Se notează elevii care au participat la lecţie.
9. Încheierea 1’  Rugăciunea
activităţii  Salutul

4
Dumnezeu a cuvântat:
, , Șapte zile-n săptămână
Eu v-am dat.
Șase zile-s de lucrat, Dar a șaptea să vă fie
Sfântă, cum mi-a fost și mie!

Șase zile vei munci


Pentru pâinea ta de hrană;
Dar o zi,
Omule, vei odihni.
Dându-mi, ce Mi se cuvine,
Mă vei preamări pe Mine!''

5
6

S-ar putea să vă placă și