Sunteți pe pagina 1din 1

Prrin prezenta exprim multitudinea de argumente în vederea achiziționării unei unități de

trasport indispensabile pentru realizarea atribuțiilor de serviciu a specialiștilor din cadrul


Serviciului de asistență psihopedagogică Călărași (în continuare SAP Călărași), în conformitate
cu prevederile HG nr. 732 din 16-09-2013 cu privire la Centrul Republican de Asistenţă
Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică, publicat : 20-09-
2013 în Monitorul Oficial nr. 206-211 art. 823.
Vă informez că în cadrul SAP Călărași activează 8 specialiști care se deplasează în
instituțiile educaționale din raion, 5 din 5 zile lucrătoare ale săptămânii, cu unitatea de transport
- Niva VAZ – 2121, anul fabricaţiei 2005.
Într-u cât evaluarea dezvoltării copiilor necesită prezența a 4-5 specialiști, unitatea de
transport deține doar 3 locuri și din acest motiv întâmpinăm o dificultate majoră în realiz unei
eval atât cantitative cât și calitative.
De asemenea automobilul dat este învechit şi pe alocuri nefuncțional, necesită reparaţii
frecvente şi costisitoare.
În ultima perioadă s-a înrăutățit starea de sănăt a specialiștilor și soferului din cauaza
miros insuportabil de benzină din transport.
Asistența psihopedagogică de către specialiștii SAP este asigurată pentru 274 de copii cu
cerințe educaționale speciale (în continuare CES) școlarizați în 34 de instituții educaționale din
raion: 22 școli și 12 grădinițe. Pe lângă asigurarea asistenței psihopedagogice copiilor cu CES o
altă atribuție a specialiștilor SAP este formarea actorilor educaționali implicați în procesul
educațional incluziv precum și familiarizarea părinților cu tehnicile de lucru în familiile cu copii
cu CES.
Țin să Vă atrag atenția asupra faptului că 7 copii cu dificultăți de auz și 21 de copii cu
dizabilități fizice/neuromotorii care, conform graficului, sunt transportați către SAP pentru
asistența logopedică și kinetoterapeutică sau kinetoterapeutul și logopedul se transportă către
domiciliul acestor copii.
Este necesar de menționat că din aprilie 2018, momentul aprobării noii instrucțiuni
privind determinarea dizabilității pentru copii, a devenit necesară evaluarea dezvoltării copiilor
cu dizabilități pentru a elibera Formularul nr.5, anexă la HG nr. 357 din  18.04.2018 cu privire la
determinarea dizabilității și în acest scop în anul 2019 au fost solicitate 105 formulare,
evaluarea cărora se realizează în mediul educațional (școli, grădinițe).
Trebuie să menționez că o mare parte de activități este realizată de către specialiștii SAP
la distanță, dar pentru copiii cu dizabilități pentru care este solicitat formularul nr.5, 7 copii cu
dificultăți de auz și 21 de copii cu dizabilități fizice/neuromotorii, este necesar ca specialiștii să
se deplaseze în teritoriu.
Astfel, în acestă perioada de criză majoră, specialiștii SAP se vor deplasa în familia
copiilor cu dizabilități pentru a nu-i supune riscului atât fizic cât și psihic.

În speranța că ve-ți da curs cererii noastre, Vă mulțumim anticipat.

Cu deosebită considerație
LOZINSCHI Iulia
17.07.2020

S-ar putea să vă placă și