Sunteți pe pagina 1din 66

Psihologie experimentală

Curs

Anul II
Semestrul I
Ce este cercetarea științifică?

Căutare
Planificare
Sistematic
Colectare de date
Controlat
Interpretare
Replicat
Evaluare

Știința: un sistem de gândire care conduce la găsirea unor explicaţii


raţionale, testabile ale modului în care se petrec lucrurile în lume.
Etapele unei cercetări
a. Se identifică materialele/ resursele
necesare pentru realizarea cercetării.
j. Se alege un subiect/
b. Se consultă literatura de
o temă de cercetat.
specialitate (familiarizarea
cu ceea ce se știe).
i. Se redactează un raport
de cercetare (se descrie
cercetarea realizată). c. Se publică raportul
de cercetare.
h. Se stabilesc ipoteze
de cercetare (așteptări
cu privire la rezultate). d. Se pune planul în
aplicare.
g. Se analizează critic acuratețea/
corectitudinea planului. e. Se stabilește planul
f. Se analizează și
de cercetare.
interpretează datele.
Cuprinsul cursului

1 Ciclul cercetării
2 Probleme de cercetare, Variabile
3 Ipoteze de cercetare
3 Validitatea internă
4 Validitatea externă
5 Strategii de obținere a controlului
6 Design-uri de cercetare
Desfășurare curs

Conținutul
Prezența
01 Nu este obligatorie
02 distribuie.
NU se înregistrează și nu se

03 Suport PPT
Se trimite pe grup, cu asumarea
faptului că va fi folosit doar în scop
didactic, la această disciplină, și nu
va fi distribuit.
Evaluare

80 % examen, în sesiune + 20 % teme


Examenul presupune:
 20 de itemi, 5 variante de răspuns/ una singură corectă
 Itemii vizează aspecte aplicative ale teoriei
 Timp de lucru: 30 de minute
 Materia testată: tot ceea ce se prezintă la cele două întâlniri de curs (8 ore).
Temele pentru evaluarea pe parcurs:
 Data limită de predare: 13 ianuarie
 5 (la alegere) din temele de control prezentate pe slide-urile următoare, din suportul
de curs
 Se încarcă în google drive (nu se trimit pe email), la un link pe care îl veți primi pe
12 ianuarie.
Probleme de cercetare
O întrebare la care se caută un răspuns prin
modalități științifice.

Surse ale temelor de


cercetare?

Literatura de Viața de zi cu zi, diferite


specialitate (studii contexte private sau
anterioare, teorii) profesionale
Calitățile problemelor de cercetare, Kelinger (1973)

1 Variabilele trebuie să fie menţionate în relaţie


 există o legătură, o asociere, o influența a variabilei x asupra
variabilei y
Există o legatură între culoarea hainelor și inteligența percepută?

2 Trebuie să fie exprimată sub forma unei întrebări

3 Trebuie să implice posibilitatea testării empirice


Aplicații
Comentați următoarea problemă de cercetare din
perspectiva condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească:

Condițiile de mediu influențează rapiditatea rezolvării


unei sarcini?
Rezolvare:
 este o interogație
 variabilele sunt menționate în relație: condițiile de
mediu (VI) și rapiditatea rezolvării unei sarcini (VD)
 este testabilă, în momentul în care se menționează
specific variabilele. VD poate fi evaluată prin timpul
necesar rezolvării, în timp de diferite condiții de mediu
pot fi manipulate.
Variabile
Variabile

Proprietăţi, atribute sau caracteristici ale:

Participanților
- trăsături de personalitate Mediului
- caracteristici socio- Contextului interpersonal
demografice Sarcinilor/ situațiilor de
- experiențe personale cercetare
- stări
Exercițiu

Identificați variabilele în fiecare situație de mai jos.

1 Anxietatea influențează comportamentul riscant în trafic.

Dezvoltarea limbajului este favorizată de expunerea copiilor


2 la stimuli auditivi.

3 Oamenii empatici resimt mai mult stres.

Tipul de feedback influențează stima de sine.


4
Aplicații

Identificați variabilele studiului:


1. Suportul emoțional oferit copiilor previne apariția
depresiei?

2. Motivația intrinsecă influențează performanța


școlară?

3. Există o legătură între abuzului fizic din copilărie


și comportamentul agresiv manifestat la vârsta adultă?
Variabile

1. Variabile independente & Variabile dependente


2. VI manipulate vs. invocate
Variabilele studiului

Variabila independentă: CAUZA


Condiția antecedentă
Are cel puțin două niveluri

Variabila dependentă: EFECTUL


Valorile pe care le ia depind de valorile variabilei independente
Aplicaţii

Identificați variabilele studiului:


1. Suportul emoțional oferit copiilor previne apariția
depresiei?

2. Motivația intrinsecă influențează performanța


școlară?

3. Tipul de feedback influențează stima de sine?


Stabilirea nivelurilor VI

• Proprietăți/ caracteristici diferite ale variabilei


– culoarea părului influențează atractivitatea percepută a unei
persoane țintă
– tipului modelului agresiv (personaj din desene animate,
persoană reală) influențează răspunsurile agresive ale copiilor.

• Variem gradul de prezență al variabilei


– persoanele care consumă 200 ml de cafea vor avea o capacitate
de concentrare a atenției mai ridicată, comparativ cu cele care
consumă 100 ml pe zi.
– prezența vs. absența
– Scăzut, ridicat
Variabile manipulate vs. invocate

Distincția este valabilă doar pentru VI și se stabilește în funcție de


modul de împărțire a participanților în grupe.

Manipulate Invocate

Distribuție aleatorie
Distribuția aleatorie nu
în grupe
este posibilă
(randomizare)

Un participant are
Un participant poate face
șanse egale de a face
parte dintr-un singur grup
parte din oricare grup
VI manipulate
• Caracteristici ale contextului VI invocate
• Caracteristici ale unor persoane  Caracteristici ale participanților:
țintă care se prezintă participanților de natura socio-demografică
pentru a fi evaluate trăsături de personalitate
• Caracteristici ale diferiților experiențe de viață
stimuli Situații naturale
• Caracteristici ale sarcinilor Variabile care, din punct de
• Diferite informații care se vedere etic, nu pot fi manipulate
prezintă participanților Diferite stări de moment
• Stări de moment

Exercițiu
Precizați care dintre următoarele variabile sunt invocate și care
sunt manipulate. Identificați, pentru fiecare dintre ele, niveluri.
Genul biologic al participanților, vârsta participanților, depresia ca stare, mediul
de proveniență, anxietatea ca trăsătură, nivelul de studii al participanților,
dificultatea unei sarcini, abuzul fizic și emoțional
Identificarea VI şi VD

Ce caracteristici putem identifica într-o descriere a unui


studiu?
- trăsături de personalitate
- caracteristici socio-demografice ale participantilor
- stări, atitudini
- context, mediu
- sarcini experimentale
Care este cauza și care este efectul?
Variabile: dependente sau independente?

 putem schimba statutul variabilelor în funcţie de scopul


cercetării.

1. Anxietatea influenţează nevoia de afiliere (de a căuta


compania altor persoane)?
2. Compania altor persoane reduce starea de anxietate, în
situații stresante?
Aplicații
Comentați următoarea problemă de cercetare din
perspectiva condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească:

Condițiile de mediu influențează rapiditatea rezolvării


unei sarcini?
Rezolvare:
 este o interogație
 variabilele sunt menționate în relație: condițiile de
mediu (VI) și rapiditatea rezolvării unei sarcini (VD)
 este testabilă, în momentul în care se menționează
specific variabilele. VD poate fi evaluată prin timpul
necesar rezolvării, în timp de diferite condiții de mediu
pot fi manipulate.
• Experiment
Toate VI sunt manipulate

• Nonexperiment
Cel puțin o VI este invocată
Exercițiu
Un studiu a vizat identificarea măsurii în care utilizarea umorului
în publicitate conduce la un grad mai ridicat de persuasiune al
unei reclame. Participanților li s-a spus că vor lua parte la un
studiu de piață pentru o nouă pastă de dinți. Le-a fost prezentată o
reclamă pentru produsul respectiv apoi au răspuns la o serie de
întrebări privind disponibilitatea de a cumpăra și utiliza produsul.
Pentru jumătate dintre aceste reclame, produsul era prezentat într-
o manieră comică (dinți care se periau singuri), în timp ce pentru
cealaltă jumătate, umorul era absent în modul de prezentare a
produsului.

 Identificați variabilele studiului!


 Precizati tipul studiului!
Rezolvare
Un studiu a vizat identificarea măsurii în care utilizarea umorului
în publicitate conduce la un grad mai ridicat de persuasiune al
unei reclame. Participanților li s-a spus că vor lua parte la un
studiu de piață pentru o nouă pastă de dinți. Le-a fost prezentată o
reclamă pentru produsul respectiv apoi au răspuns la o serie de
întrebări privind disponibilitatea de a cumpăra și utiliza produsul.
Pentru jumătate dintre aceste reclame, produsul era prezentat într-
o manieră comică (dinți care se periau singuri), în timp ce pentru
cealaltă jumătate, umorul era absent în modul de prezentare a
produsului.

 VI conduce la VD
 Numărul de grupuri formate reprezintă numărul de niveluri ale
VI.
Exercitiu

Franklin et al. (1990) au fost interesaţi de impactul unui divorţ


asupra atitudinii adolescenţilor cu privire la relaţiile lor de cuplu.
Rezultatele au arătat că adolescenţii a căror părinţi erau divorţaţi
considerau într-o mai mare măsură că sunt puţine şansele ca ei să
aibă un mariaj lung şi fericit, comparativ cu participanţii a caror
parinti formau un cuplu.

 Identificati variabilele studiului!


 Precizati tipul studiului!

32
Rezolvare

Franklin et al. (1990) au fost interesaţi de impactul unui divorţ


asupra atitudinii adolescenţilor cu privire la relaţiile lor de cuplu.
Rezultatele au arătat că adolescenţii a căror părinţi erau divorţaţi
considerau într-o mai mare măsură că sunt puţine şansele ca ei să
aibă un mariaj lung şi fericit, comparativ cu participanţii a caror
parinti formau un cuplu.

 VI are impact asupra VD.


 Rezultatele ne indică între ce categorii de participanți apar/ nu
apar diferențe. Categoriile – niveluri ale VI.

33
Ipoteze de cercetare
Ipoteza

 O relație ipotetică între variabile.


 O explicație potențială a unui comportament/ rezultat.
 Prezice efectele unor condiții antecedente asupra unor
comportamente.

Ex. Anxietatea influențează tendința de afiliere.

35
Modalități de formulare

Non-direcțional Direcțional

Nu menționează Este menționată direcția


direcția efectului efectului unui variabile x
asupra unei variabile y.
Generală
Specifică
Variabila x
influențează variabila Variabila x influenteaza
y. variabila y, în sensul că
….. (se compară cel
putin două conditii)
Aplicații
Pornind de la problema de cercetare prezentată mai jos,
propuneți o ipoteza de cercetare direcțională.

Condițiile de mediu influențează rapiditatea rezolvării


unei sarcini?

Rezolvare: Zgomotul influențează rapiditatea rezolvării


unei sarcini, în sensul că în conditia de zgomot prezent
timpul rezolvării va fi mai lung decât în conditia zgomot
absent.
Validitatea externă
Spangenberg, E. R., Grohmann, B., & Sprott, D. E.
(2005). It's beginning to smell (and sound) a lot like
Christmas: the interactive effects of ambient scent
and music in a retail setting. Journal of business
research, 58(11), 1583-1589.
Cadrul teoretic

Atmosfera din magazine influențează comportamentul


cumpărătorilor.

Parfum ambiental plăcut provoacă un comportament de


apropiere în timp ce un parfum neplăcut provoacă un
comportament de evitare.
Muzica influențează starea de spirit, percepția timpului,
interacțiunile între cumpărători și vânzători, selecția
produselor și cantitățile de produse cumpărate.
Metoda

Participanți
140 studenți
 Vârsta: 20-25 ani (M=21.4)
50,7% femei, 49,3% bărbați
Metodă

Procedeu
 Participanții au fost testați în una din patru
condiții.
 Se modificau caracteristicile contextului:
muzica și parfumul.
Metodă

Procedeu
Sala 1: muzică specifică sărbătorilor + miros
specific
Sala 2: muzică specifică sărbătorilor + absența
unui miros ambiental
Sala 3: muzică nespecifică sărbătorilor + miros
specific
Sala 4: muzică nespecifică sărbătorilor +
absența unui miros ambiental
Metodă

Miros

Specific Absent

Muzică Specifică Sala 1 Sala 2

Nespecifică Sala 3 Sala 4


Metodă

Procedeu
 Participanților li se spunea că scopul studiului
este de a oferi feedback unui lanț de magazine
neidentificat care dorea deschiderea unui nou
magazin.
 Participanților li se arăta un catalog cu 80 de
pagini cu o varietate largă de produse prezente
în mod obișnuit într-un magazin.
Rezultate
Efectul muzicii cât și al parfumului ambiental
au fost nesemnificative.
Adăugarea unui parfum ambiental de Crăciun a
dus la evaluări mai favorabile atunci când
exista și muzică de Crăciun.
Validitatea externă

 În ce măsură putem generaliza aceste rezultate


la alte persoane, din alte categorii de vârstă?
Rezultatele pot fi generalizate și în situații reale
(magazine)?
Rezultatele pot fi generalizate pe perioade mari
de timp?
Validitatea externă
Posibilitatea de generalizare a rezultatelor

la alte persoane
(eșantionului) la alte perioade
temporale
la alte situații (temporală)
(ecologică)
Alte persoane cu aceleași
caracteristici socio-
demografice ca ale
participanților la studiu - procesele psihice
- asemănarea (fizică și (senzaţii, percepţii,
psihologică) dintre contextul gândire, memorie)
cercetării și contextul real - atitudinile şi
- reprezentativitatea comportamentele sociale,
situaţiilor sunt influenţate de
schimbările sociale
Validitatea internă
Imaginile agresive din videoclipuri au efecte asupra
51 gândurilor agresive ale copiilor?
Erori aleatorii vs. erori sistematice

Efectul terapiei asupra diminuării depresiei

Grupul 1: cu terapie Grupul 2: fără terapie


După
o
lună

Grupul 1 < Grupul 2


Studiu ideal
53

Efectul
Cauza

Imaginile agresive Gânduri agresive

(variabila independentă) (variabila dependentă)


Studiu real
54

Cauza Efectul

Imaginile agresive Gânduri agresive

(variabila independentă) (variabila dependentă)

Alte variabile Explicații alternative pentru


rezultatele obținute
Validitatea internă
55

 Acuratețea cu care un cercetător reușește să stabilească


o relație între două sau mai multe variabile.

 Un studiu are validitate internă dacă putem fi siguri că


schimbările VD observate în diferite condiții de studiu
(niveluri ale VI) sunt cauzate de variabila independentă
(Campbell, 1957).
Validitate internă
Rezultatele obținute reflectă realitatea testată/
56

studiată

a. b.

c. d.
Erori 30

25
57
20

15

10

realitate rezultate
25

20

15

10

realitate rezultate

 Descoperi diferențe care nu  Nu descoperi diferențe care


există, de fapt, în realitate există, de fapt, în realitate
Caracteristici ale
Atribute cercetătorilor
58 (caracteristici
demografice, trăsături
de personalitate)
Expectanțe

Factori care
Caracteristici amenință Caracteristici
ale validitatea ale situatiei de
participanților internă cercetare

Experienţe de
viată
Stări de moment

Studii cu măsurători repetate, de natură


longitudinală: pierderea subiecților, factori
istorici, maturizarea
Validitatea internă
59

 Studiu ideal
 Studiu real
 Variabile străine

Strategii de control

Cercetare = observarea obiectivă a fenomenelor care are


loc într-o situaţie strict controlată
Efectul Mozart la copiii din
școala primară
Vesna K. Ivanov, John G. Geake, 2003
Problema de cercetare

Care este relația dintre audiția muzicală a


compozitorilor clasici și performanțele vizual-
spațiale ale elevilor de gimnaziu?
• Participanți: 76 participanți

• Instrumente:
– Paper Folding Task

• Procedeu: audiție muzicală - test


Paper Folding Task
Grupul 1 Grupul 2 Grupul 3

nivel 1 nivel 2 nivel 3


VI

VD
Rezultate Erori
Grupul 1 Grupul 2 Grupul 3

Descoperi diferențe care nu


există, de fapt, în realitate
Grupul 1
Grupul 3
(Mozart)
Grupul 2
(Beethoven)
> (fără
muzică)
Nu descoperi diferențe care
există, de fapt, în realitate
Grupul 1
(Mozart)  Grupul 2
(Beethoven)
Sărbători fericite!