Sunteți pe pagina 1din 6

SOCIOLOGIA EDUCAȚIEI – TEME PENTRU

PREZENTĂRI CONF. DR. SILVIA FĂT

APLICAȚIA NR.1. PRACTICI EDUCAȚIONALE EFICIENTE


Tema poate corespunde unui capitol sau cărți

RESURSE:

RESURSE PENTRU PREZENTARE:


Arta și știinta predării, ROBERT MARZANO, Editura TREI, 2015
Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori, JOHN HATTIE, Editura TREI, 2014
Psihologia copilului modern, GEORGETA PÂNIȘOARĂ, Polirom, 2011
Să predăm ca în Finlanda. 33 de strategii simple pentru lecții pline de bună-dispoziție,
TIMOTHY D. WALKER, Editura TREI 2018
De la joc la învățare, MARCIA, L. NELL, W. F. DREW, Editura TREI, 2016
Teorii contemporane ale învățării, KNUD ILERIS, Editura TREI, 2014
Predarea bazată pe atașament. Cum să creezi o clasă tribală, LOUIS COZOLINO, Editura
TREI, 2017
Ghidul profesorului, ION OVIDIU PÂNIȘOARĂ, Polirom, 2017
Dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor, LINDA LANTIERI, Curtea veche, 2013
Sănătatea mentală a elevului, WILIAM DIKEL, Editura TREI, 2015
Arta stăpânirii hărților mentale, TONY BUZAN, DPH, 2019.
Despre fertilitatea erorilor. Imitație și inovație în învățământul superior, ROBERT D. REISZ,
Editura TREI, 2018
Formarea inovatorilor. Cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine, TONY WAGNER,
Editura TREI, 2014
Leadership educațional: modelul finlandez. Patru idei însemnate și necostisitoare pentru
îmbunătățirea învățământului, PASI SAHLBERG, Editura TREI, 2019.
Educația digitală, coord. CIPRIAN CEOBANU, Polirom, 2020

APLICAȚIA NR. 2. INEGALITĂȚI EDUCAȚIONALE

RESURSE:
Sociologia educației, Adrian Hatos, Polirom, 2006, cap. VI (pag.109-137)și VII (139-149).
http://www.socioumane.ro/downloads/centre_de_cercetare/Dinamica
%20inegalitatilor%20educationale%20%C3%AEn%20Romania.pdf
https://elisabetastanciulescu.ro/wp-content/uploads/2011/03/Modulul-4_Educatie-si- justitie-
sociala.pdf
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Copil-in-Romania-O-diagnoza-
multidimensionala-2012.pdf
Raportul Coleman – extrase din presa
Adian Miroiu. Invățământul românesc azi, Plirom, pp. 140-156
http://nou2.ise.ro/wpcontent/uploads/2012/08/Raport_privind_starea_inv_preunivers itar.pdf
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2017/11/Educatia-pentru-toti-si-pentru-
fiecare_2015.pdf
Neculau / G. Ferreol (coord.) MINORITARI, MARGINALI, EXCLUSI Ed. Polirom
1996

Billig, Michael [1984] (2010) Rasism, prejudecăți și discriminare. În S. Moscovici


(coord.) Psihologie socială (pp. 521-547). București: Editura Ideea Europeană.

Bourhis, Richard Y., Gagnon, André și Moïse [1994] (1997) Discriminare și relații
intergrupuri. În R. Y. Bourhis și J.-Ph. Leyens (coord.) Stereotipuri, discriminare și
relații intergrupuri (pp. 97-108; 114-123). Iași: Editura Polirom.

Chelcea, Septimiu și Abraham, Dorel (2009) Opinia publică despre discriminarea socială. O
analiză secundară a Barometrului special 296 (iunie 2008). Sociologie Românească,

RESURSE:

Sociologia educației familiale, Elisabeta Stănciulescu, disponibila on-line:


https://elisabetastanciulescu.ro/wp-content/uploads/2011/01/sociologia-educatiei- 1.pdf,
cap. I-IX, inclusiv CONCLUZII
https://elisabetastanciulescu.ro/wp-content/uploads/2010/11/sociologia-educatiei- fam-
2.pdf, cap I_VIII, inclusive CONCLUZII
APLICAȚIA NR. 3. REUȘITA ȘCOLARĂ

RESURSE:

https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/sociologie/Kacso_

%20Agnes_RO.pdf
Sociologia educației, Adrian Hatos, Polirom, 2006, cap. X, pag. 175-205

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2017/11/Studiu-Cohorta.pdf

Ionescu I., 1997, Sociologia şcolii, Iaşi, editura Polirom.

Spencer, H., Eseuri despre educaţie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973.

APLICAȚIA NR.4. DESPRE ROLUL FAMILIEI

https://elisabetastanciulescu.ro/wp-content/uploads/2010/11/sociologia-educatiei-fam-2.pdf

https://elisabetastanciulescu.ro/wp-content/uploads/2011/01/sociologia-educatiei-1.pdf

APLICAȚIA NR. 5. TEORII SOCIOLOGICE ALE EDUCAȚIEI. Prezentarea unui

curent sociologic si implicațiile in educație

RESURSE:

Resursă on-line: https://elisabetastanciulescu.ro/wp-content/uploads/2010/11/teorii-


sociologice-ale-educatiei.pdf

https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/gilles-ferreol-dictionar-de-sociologie.pdf

APLICAȚIA NR 6. ȘCOALA CA ORGANIZAȚIE

RESURSE:

Școala, abordarea sociopedagogică, Emil Păun, Polirom, 1999.


Mcdonaldizarea societăţii, George Ritzer, Comunicare.ro, 2000.

Sociologia educației, Adrian Hatos, Polirom, 2006, cap. II si III


APLICAȚIA NR. 7. SOCIALIZAREA

RESURSE:

Sociopedagogie școlară, Emil Păun, EDP, 1982.

https://www.editurauniversitara.ro/media/pdf/4f2008742fd8eScoala_agent_de_sociali zare.pdf

De prezentat ARTICOLE ȘTIINȚIFICE, studii privind utilizarea rețelelor de socializare


(Social Networking Sites)

http://www.collegetsm.net/wp-content/uploads/2020/04/sociology-of-education-4th-Sem.pdf

https://www.academia.edu/16197004/192858793_Mihaela_Roco_Creativitate_Si_Inteligenta_Emo
tionala

APLICAȚIA NR. 8. CLASA DE ELEVI. ANALIZA SOCIALĂ

RESURSE:

Managementul clasei de elevi, Romita Iucu, Polirom

Ghidul profesorului, Ovidiu Pânișoară, Polirom, 2017.


Vlăsceanu M., 2003, Organizaţii şi comportament organizaţional, Iaşi: Editura Polirom.

APLICAȚIA NR. 10. EDUCAȚIA DE GEN

RESURSE:

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/perspective-asupra-dimensiunii-de-gen-in-
educatie.pdf

https://www.unicef.org/romania/ro/topics/egalitatea-de-gen-%C3%AEn-educa%C8%9Bie

https://data.unicef.org/topic/gender/gender-disparities-in-education/

https://journals.sagepub.com/page/gas/collections/classroom/education
ALȚI AUTORI RELEVANȚI:

Chelcea, Septimiu  (2008), „Memorie și identitate, constructe sociale”, în Septimiu Chelcea


(coord.). Memorie socială și identitate națională (pp. 5-22). București: Editura INI.

Iluţ, Petru (2009), Psihologie socială şi sociopsihologie. Iaşi: Editura Polirom.

Moscovici, Serge (1996), „Prefaţă”, în A. Neculau (coord.). Psihologie socială. Aspecte


contemporane (pp. 7-15). Iaşi: Editura Polirom.

Neculau, Adrian (1977), Liderii în dinamica grupurilor. București: Editura Științifică și


Enciclopedică.

Ritzer, George [1993] (2003), Mcdonaldizarea societăţii, traducere de Victoria Vușcan.


Bucureşti: Editura Comunicare.ro.

Ritzer, George [2007] (2010), Globalizarea nimicului. Cultura consumului şi paradoxurile


abundenţei, traducere de Raluca Popescu. Bucureşti: Humanitas.

Rocco, Mihaela (1979), Creativitatea individuală și de grup. București: Editura Academiei


R.S.R.

Zamfir, Cătălin (1973), Psihosociologia organizării și a conducerii. București: Editura Politică.

Notă!
Criterii prezentare: 1. Design prezentare ; 2. Conținut; 3. Caracter interactiv

Prezentarea va fi elaborată/prezentată ce către 3 colegi.

Din cărțile recomandate, tema poate corespunde si unui singur capitol

Format: PPT sau Prezi

Introducerea trebuie sa conțină BRAIN MAP al temei


Pe parcurs, de inserat imagini ilustrative (text/imagine)

FINAL: un filmuleț ilustrativ Youtube, pentru analiza video;


3 întrebări pregătite sau 3 aspecte de retinut

La final, se va propune un mic proiect sau ghid – finalitate practică, prin care putem optimiza
fenomenul respectiv, 1-2 slide-uri. (Scop, obiective, activități, rezultate)