Sunteți pe pagina 1din 14

Aicorpultăupropri

u!
Animal
eleaucorpuril
elor.
Toates untdi
ferit
e.
Corpultăuaremult
epărț idi
ferite.
Fiecarepart
ees t
es peci
ală.
Unelepărț
isuntint
ime,privat
e.

Șt
iicar
es untpărți
lei
nti
me?
Celmais
impl
ues ăt egândeș
ticăsuntacel
epăr
ți
pecarecostumuldebaiel
eacoperă.
Ceam î
nvăț
at?

1.Părț
ilei
nti
mes unt
acel
epărțipecare
cos
tumuldebai eleascunde.

2.Regul
apărți
lori
nti
me:
NIMENINU TREBUIE
SĂ LEATINGĂ!

3.Dacăcinev
aî miatinge
părț
ilemeleintimespun:
STOP!!!
Numămaiat ingeacolo!

4.Nupăs trezSECRET!
Spunimediatunuiadul
t
deîncredere.

S-ar putea să vă placă și