Sunteți pe pagina 1din 5

Verbul

1.Completați spațiile punctate cu formele verbelor cerute între paranteze:

Andrei (a asculta-mod indicativ, timpul


imperfect…………………………………………………..

Eu(a cânta-mod indicativ, timpul perfect


compus)..............................................................................

Tu (a scrie-mod indicativ, timpul


m.m.c.p).........................................................................................

Eu (a zări-mod indicativ, timpul perfect


simplu).................................................................................

Voi(a scrie-mod indicativ, timpul


m.m.c.p.)............................................................................................

Noi(a zice-mod indicativ , timpul


prezent)............................................................................................

El (a zari-mod indicativ, timpul perfect


simplu).....................................................................................

Alina (a alege-mod indicativ, timpul viitor


standard)..............................................................................

Voi(a culege -mod indicativ, timpul viitor


anterior )............................................................................

El(a învăța- mod indicativ, timpul viitor


popular)..................................................................................

El(a învăța- mod indicativ, timpul viitor


popular)..................................................................................

El(a învăța- mod indicativ, timpul viitor


popular)..................................................................................

El(a învăța- mod indicativ, timpul viitorul în


trecut)..................................................................................

A analiza (mod conjunctiv, timp


prezent).................................................................................................

A analiza (mod conjunctiv, timp


perfect).................................................................................................
A analiza (mod condițional-optativ, timp
prezent).....................................................................................

A analiza (mod condițional-optativ, timp


perfect).....................................................................................

A fi (mod imperativ, forma afirmativă, pers.a II-


a,sg.)...............................................................................

A fi (mod imperativ, forma afirmativă, pers.a II-


a,sg.)...............................................................................

A afla (mod infinitiv, timp


prezent)...........................................................................................................

A afla (mod infinitiv, timp


perfect)...........................................................................................................

A afla (mod gerunziu)...........................................................................................................

A afla (mod participiu)...........................................................................................................

A afla (mod supin)...........................................................................................................

2.Precizați conjugarea următoarelor verbe:

Mănânc.........................

Scrisesem ........................

Hotăram .......................

Ai iubit..........................

Vei bea.........................

3.Alcătuiți 3 propoziții în care verbul „ a fi” să aibă :

Valoare
predicativă................................................................................................................................

Valoare
copulativă...............................................................................................................................

Valoare
auxiliară...................................................................................................................................
5.Precizați valoarea următoarelor verbe ( copulativă, predicativă, auxiliară):

Am ajuns acasă..................................................................................................................

Am o ciocolată.................................................................................................................

Este în clasă....................................................................................................................

Este cuminte...............................................................................................................

Cartea este citită de Alex.............................................................................................

Este seară................................................................................................................

Voi aștepta.................................................................................................................

Vreau să merg acolo.....................................................................................................

Aveam să merg acolo............................................................................................

Voi fi mancat..........................................................................................................

Aș fi mancat ciocolata................................................................................................

6. Precizați valoarea următoarelor verbe (copulativă, predicativă ):

Adrian a însemnat locurile de pe hartă................................................................................

El a însemnat mult pentru mine........................................................................................

Andreea a ajuns director....................................................................................................

Monica a ajuns acasă...................................................................................................

George iese mecanic..............................................................................................

Eleonora iese la întâlnire.............................................................................................

Mama face prăjituri.................................................................................................

El se face astronaut........................................................................................................

Mama devine mai înțelegătoare....................................................................................

În lume, totul devine................................................................................................

Am rămas uimit....................................................................................................

Am rămas acasă...............................................................................................
Pare inteligent.............................................................................

Pare că plouă..............................................................................................

7.Precizați tipul predicatelor din enunțurile următoare:

Cristina este pregătită pentru viață.....................................................................................

Cristina este pregătită de antrenor......................................................................................

8. Precizați valoarea verbului a fi din următoarele exemple (copulativă, predicativă ):

Este noapte..........................................................................................

Mi-e foame...............................................................................

Mi-e dor...............................................................................

Îi este sete............................................................................

Este aprilie.............................................................................

Era dimineață.......................................................................

Este bine.....................................................................

Este rău.....................................................................

Este suficient.......................................................................

Este necesar.......................................................................

Cartea este doi lei................................................................

El este din Pitești................................................................

Evenimentul va fi mâine seara....................................................

9. Realizați propoziții cu:

- verb la infinitiv, complement direct:

- verb la supin, atribut verbal;

- verb la gerunziu, Complement circ de timp;

- verb la infinitiv, C circ de scop;

- verb la gerunziu, NP;


- verb la supin C. Circ de cauză.

d. Realizați propoziții în care să demonstrați două valori diferite ale verbelor: a fi, a însemna,
a rămâne, a părea.

10. Realizați caracterizarea personajului din următorul text:

“Şi câte şi câte lucruri care m-au înfiorat şi m-au bucurat! Pe toate le-am văzut. Totuşi niciunul nu m-a
mişcat aşa de mult, frate dragă, ca locul – numai locul a rămas –unde odată era şcoala.

Acolo am intrat în freamătul de copii cu teamă şi cu bucurie în întâia dimineaţă, când m-a dus tata de mână;
acolo era un păr care făcea pere aşa de bune, din care Domnu ne dăruia de gustare câte două la începutul
fiecărei vacanţe…; acolo multe lucruri s-au petrecut, prietine,- şi, de acolo pornind, simt că iar mă cuprinde
înduioşarea şi iar am să-ţi vorbesc şi în această scrisoare de domnul Trandafir.

Era un om bine făcut, puţin chel în vârful capului, cu ochii foarte blajini. Când zâmbea, se arătau sub
mustaţa tunsă scurt nişte dinţi lungi, cu strungă mare la mijloc. Când ne învăţa cum să spunem poeziile eroice,
vorbea tare şi ridica în sus braţul drept; când cântam în cor, lovea diapazonul de colţul catedrei, îl ducea
repede la urechea dreaptă şi, încruntând puţin din sprâncene, dădea uşor tonul:laaa! –iar băieţii răspundeau
într-un murmur subţire, și aşteptau cu ochii aţintiţi la mâna lui, care dintr-o dată se înălţa. Când trebuia
câteodată, sâmbăta după-amiază, să ne cetească din poveştile lui Creangă, ne privea întâi blând, cu un zâmbet
liniştit, ţinând cartea la piept în dreptul inimii –şi în bănci se făcea o tăcere adâncă ca într-o biserică.”

(Mihail Sadoveanu, Domnu Trandafir)