Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Științe Politice Litere si Comunicare

Specializarea: Științe Politice

Referat
Comunicare politică

Liberalism

Liberalismul (din franceză: libéralisme) este un curent


ideologic și social-politic care promovează libertatea și egalitatea în
drepturi. Liberalii îmbrățișează o gamă largă de opinii, în funcție de
modul de înțelegere a acestor principii, majoritatea liberalilor susțin
următoarele idei fundamentale: constituționalismul, democrația
liberală, alegeri libere și corecte, drepturile omului, comerțul liber,
precum și libertatea religioasă. Liberalismul cuprinde mai multe
tendințe intelectuale și tradiții, dar curentele dominante sunt
liberalismul clasic, care a devenit popular în secolul al XVIII-lea, și
liberalismul social, care a devenit popular în secolul al XX-lea.

Într-un sens strict, liberalismul, numit "clasic", este un curent filosofic


născut în Europa secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, care pleacă de
la ideea că fiecare ființă umană are, prin naștere, drepturi naturale
pe care nici o putere nu le poate impieta și anume: dreptul la viață,
la libertate și la proprietate. Ca urmare, liberalii vor să limiteze
prerogativele statului și ale altor forme de putere, oricare ar fi forma
și modul lor de manifestare.

În sens larg, liberalismul proslăvește construirea unei societăți


caracterizate prin: libertatea de gândire a indivizilor, domnia
dreptului natural, liberul schimb de idei, economia de piață pe baza
inițiativei private și un sistem transparent de guvernare, în care
drepturile minorităților sunt garantate. Există mai multe curente de
gândire liberală care se diferențiază într-un mod mai precis prin
fundamentele lor filosofice, prin limitele asignate statului și prin
domeniul asupra căruia ele aplică principiul libertății.

Liberalism politic este doctrina care vizează reducerea puterilor


Statului la protecția drepturilor și libertăților individuale, opunându-se
ideii de "Stat providențial". Indivizii sunt liberi să își urmărească
propriile interese, atât timp cât nu afectează drepturile și libertățile
celorlalți.

Liberalism economic este doctrina care proclamă libera


concurență pe piață, neintervenția Statului în economie și are ca
principiu fundamental proprietatea individuală.
Valorile liberale fundamentale sunt libertatea individuală,
creativitatea individuală, responsabilitatea și independența
personală, respectul drepturilor indivizilor, egalitatea în fața legii.
Liberalismul este definit prin 4 concepte de bază:

 libertatea individuală
 proprietatea privată
 responsabilitatea individuală
 egalitatea în fața legii

1. Libertatea individuală este definită ca fiind dreptul de a acționa


fără nici o constrângere impusă din exterior, cu condiția să nu
afecteze drepturile și libertățile legitime ale celorlalți indivizi.

2. Proprietatea este dreptul individului de a dispune de rezultatele


activităților sale, de bunurile care-i aparțin. Proprietatea include
dreptul la viață și cel de a dispune de propriul corp. Dreptul
individului la securitate și rezistență la opresiune derivă din acestea.

3. Principiul responsabilității individuale proclamă individul ca singur


răspunzător pentru acțiunile sale proprii.

4. Egalitatea în fața legii derivă din principiul responsabilității


individuale: fiecare individ răspunde pentru propriile fapte, indiferent
de avere, sex, naționalitate, profesie sau alte caracteristici
individuale sau sociale.

Liberalismul politic reprezintă una dintre cele mai vechi


doctrine politice, având o importanță fundamentală în istoria
secolului al XX-lea.

În plan politic gândirea liberală se concentrează asupra libertăților


individuale pornește de la drepturile personale, inițiativa privată și
limitarea puterii statului. Liberalismul respinge ideea "statului
providențial" și acționează în vederea limitării implicării statale în
favoarea creării unui climat favorabil exercitării drepturilor de către
individ.

Liberalismul consideră mecanismele de piață drept singurele forme


ce permit existența și evoluția unui stat modern capabil să asigure
libertatea individuală.

Bibliografie:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Liberalism_politic
http://isl.ro/liberalism/