Sunteți pe pagina 1din 4

SPOT (la vedere)

Pe piața SPOT evoluția prețului și a câștigului/pierderii este următoarea:

CUMPĂRARE:
Prețul crește => Pierdere
Prețul scade => Câștig

VÂNZARE:
Prețul crește => Câștig
Prețul scade => Pierdere

FUTURES (la termen)

Pe piața FUTURES evoluția prețului și a câștigului/pierderii este următoarea:

LONG (cumpărare):
Prețul crește => Câștig
Prețul scade => Pierdere

• așteptările privind la evoluția pieței: prețul


va crește (bullish expectation)
• profitul potențial: nelimitat
• pierderea potențială: aprox. „nelimitată”
(prețul activului suport nu poate scădea mai
mult de zero)
• punctul „mort“ (breakeven): prețul la care
s-a cumpărat contractul futures

SHORT (vânzare):
Prețul crește => Pierdere
Prețul scade => Câștig

• așteptările privind evoluția pieței: prețul va


scădea (bearish expectation)
• profitul potențial: aprox. „nelimitat” (prețul
activului suport nu poate scădea mai mult de
zero)
• pierderea potențială: nelimitată
• punctul „mort” (breakeven): prețul la care s-
a vândut contractul futures
APLICAȚII

1. La 5 iunie: investitorul cere broker-ului să cumpere (LONG) 2 contracte futures aur, scadență
Decembrie pe COMEX.
Preț futures 5 iunie = 400$/oz
Dimensiune contract = 100 oz
Marja inițială: 5% din Valoarea tranzacției
Marja de menținere: ¾ din Marja inițială
În fiecare zi, se urmărește evoluția prețului și ajustarea contului în marjă (profit 1 sau pierdere2),
prin marcarea la piață3.
Care este balanța contului în marjă la sfârșitul zilei de iunie, la închiderea bursei,
dacă prețul futures la aur la finalul zilei, când se efectuează marcarea la piață, este:
a) prețul futures 6 iunie = 397$/oz
b) prețul futures 6 iunie = 405$/oz

Rezolvare:
Trebuie calculate înainte marjele, astfel:
Valoarea tranzacției = preț futures 5 iunie * cantitate = 400 $/oz * 2 contracte * 100 oz/contract =>
Valoarea tranzacției = 80.000$
Marja inițială = 5% * Valoarea tranzacției = 5% * 80.000 $ = 4.000 $
Marja de menținere = ¾ * Marja inițială = ¾ * 4.000 $ = 3.000 $

a) La sfârșitul zilei de 5 iunie, dacă prețul futures este de 397 $/oz => investitorul a suferit o Pierdere
egală cu:
Pierdere = Diferență de preț * Cantitate = (400 $/oz – 397 $/oz) * 2 contracte * 100 oz/contract
=> Pierdere = 600 $
=>Balanța contului în marjă (marja curentă) = Marja inițială +/- Profit/Pierdere
=> Balanța contului în marjă (marja curentă) = 4.000 $ - 600 $ = 3.400 $

b) La sfârșitul zilei de 5 iunie, dacă prețul futures este de 405 $/oz => investitorul a înregistrat un
Profit egal cu:
Profit = Diferență de preț * Cantitate = (405 $/oz – 400 $/oz) * 2 contracte * 100 oz/contract
=> Profit = 1.000 $
=>Balanța contului în marjă (marja curentă) = Marja inițială +/- Profit/Pierdere
=> Balanța contului în marjă (marja curentă) = 4.000 $ + 1.000 $ = 5.000 $

2. La 5 iunie: investitorul cere broker-ului să cumpere (LONG) 2 contracte futures aur, scadență
Decembrie pe COMEX.
Dimensiune contract = 100 oz
marja inițială=4.000$;
marja de menținere=3.000$.
Contractul este deschis la 5 iunie (joi) la 400$/oz și este lichidat la 26 iunie (joi) la 392,30$/oz. În
fiecare zi, se urmărește evoluția prețului și ajustarea contului în marjă (profit sau pierdere), prin marcarea
la piață.

1 Dacă valoarea contractului (LONG) crește → clientul primește în contul său în marjă o sumă cash echivalentă cu
profiturile din pozițiile deschise
2
Dacă valoarea contractului (LONG) scade → clientului i se deduce din contul său în marjă o sumă cash echivalentă
cu pierderile din pozițiile deschise
3 Marcare la piață = adaptare zilnică a contractelor futures deja încheiate în raport cu evoluția cursurilor futures pe

piață
Completați următorul tabel cu datele care lipsesc (ceea ce ar trebui să completați
voi, sunt informațiile scrise cu albastru), precizând pentru fiecare dintre aceste date suma
totală a profiturilor sau a pierderilor parțiale ale speculatorului precum și eventualele
apeluri în marjă cerute de Casa de Clearing.
Notă: În cazul apelurilor în marjă, speculatorul va depune banii solicitați până la nivelul marjei
inițiale. Totodată, speculatorul nu va retrage bani din contul în marjă dacă există excedent.

Preț Câștig cumulat Balanța contului în Apel în


Câștig zilnic (pierdere)4
Zi futures (pierdere) marjă marjă
$
$/oz $ $ $
Inițial 400,00 – – 4.000
Balanța contului
în marjă din ziua
Pierdere, preț scade, LONG (600) anterioară +/-
(397$/oz - 400$/oz) * 2
5.06 397,00 Câștigul/pierderea
contracte * 100 oz/contract
zilnică5
= (600)
4.000 + (600) =
3.400
Câștigul/Pierderea Balanța contului
cumulată în marjă din ziua
Pierdere, preț scade, LONG
anterioară +/- anterioară +/-
(396,1$/oz - 397$/oz) * 2
6.06 396,10 Câștigul/pierderea Câștigul/pierderea
contracte * 100 oz/contract
zilnică zilnică
= (180)
(600) + (180) = 3.400 + (180) =
(780) 3.220
Câștigul/Pierderea Balanța contului
cumulată în marjă din ziua
Câștig, preț crește, LONG
anterioară +/- anterioară +/-
(398,2$/oz - 396,1$/oz) * 2
9.06 398,20 Câștigul/pierderea Câștigul/pierderea
contracte * 100 oz/contract
zilnică zilnică
= 420
(780) + 420 = 3.220 + 420 =
(360) 3.640
10.06 397,10 (220) (580) 3.420
11.06 396,70 (80) (660) 3.340
12.06 395,40 (260) (920) 3.080
4.000
(marja
inițială) -
2.660
(balanța
contului
13.06 393,30 (420) (1.340) 2.660
în
momentul
apelului
în marjă)
=
1.340
Balanța contului
în marjă din ziua
anterioară +/-
Câștigul/pierderea
16.06 393,60 60 (1.280) zilnică + Apelul
în marjă
2.660 + 60 + 1.340
=
4.060

4 Ce este negativ, se pune între paranteze (ca la contabilitate)


5 Dacă se produce apel în marjă, se adaugă și banii cu care a venit investitorul la Balanța contului în marjă
Preț Câștig cumulat Balanța contului în Apel în
Câștig zilnic (pierdere)4
Zi futures (pierdere) marjă marjă
$
$/oz $ $ $
17.06 391,80 (360) (1.640) 3.700
18.06 392,70 180 (1.460) 3.880
19.06 387,00 (1.140) (2.600) 2.740 1.260
20.06 387,00 0 (2.600) 4.000
23.06 388,10 220 (2.380) 4.220
24.06 388,70 120 (2.260) 4.340
25.06 391,00 460 (1.800) 4.800
26.06 392,30 260 (1.540) 5.060

Notă: cu au fost marcate momentele cu excedent

3. O companie intră SHORT pe 1 contract futures pentru a vinde 5.000 bu de grâu pentru 250 cenți/bu.
Marja inițială este de 3.000$ și cea de menținere de 2.000$. Ce schimbare a prețului ar duce la un
apel în marjă? În ce circumstanțe ar putea fi retrași din cont 1.500$?

Rezolvare:
Apel în marjă → când vom înregistra o pierdere de 1.000$. Acest lucru se va întâmpla când
prețul grâului crește cu 1.000$/5.000 bu = 20 cenți/bu, ajungând la 270 cenți/bu.
1.500$ pot fi extrași din contul în marjă dacă valoarea contractului crește (profit) cu 1.500$.
Acest lucru se întâmplă dacă prețurile scad cu 1.500$/5.000 bu = 30 cenți/bu, ajungând la 220 cenți/bu.

S-ar putea să vă placă și