Sunteți pe pagina 1din 19

Comert international2

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.
___F_ 1. In cadrul Acordurilor OMC nu sunt prevederi privind tratamentul special si diferentiat acordat tarilor in cursde
dezvoltare de catre tarile dezvoltate.

__A__ 2. Conferinta Ministeriala a OMC de la Doha (Qatar) - 2001 si-a propus sa incheie negocierile comerciale multilaterale
la sfarsitul anului 2007.

__A__ 3. Acordul European de Asociere a Romaniei la UE, incheiat in 1993, a prevazut realizarea unei zone de comert liber
prin eliminarea graduala, in cadrul unei perioade de tranzitie de 5 ani a tuturor obstacolelor tarifare si netarifare din calea
comertului reciproc.

_A___ 4. Tipologia politicii comerciale externe a statelor dupa gradul de protectie a productiei nationale se manifesta prin
formele: politica comerciala autarhica, protectionista si a liberului schimb.

__F__ 5. Sistemul de Preferinte Comerciale Autonome (SPCA) nu a fost acordat de UE pentru tarile din Balcanii de Vest.

__A__ 6. In cadrul “Parteneriatului UE cu tarile mediteraneene”, UE nu a incheiat inca cu aceste state Acorduri de asociere
Euro-Mediteraneene.

__A__ 7. UE a incheiat cu tarile din America de Nord (SUA si Canada) acorduri nepreferentiale.

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.
8. Care este tara terta, care la importurile din UE a adoptat cele mai multe masuri antisubventie?
e. SUA

9. Care au fost cele doua tari terte care au alicat cele mai multe masuri de salvardare la importul din UE in anul 2006?
- Filipine si Ucraina

10. Oferta UE pentru agricultura in cadrul Agendei de Dezvoltare Doha a prevazut eliminarea totala a subventiilor la export
pana in anul:
c. 2013

11. Selectati doua tari din America Latina cu care UE a incheiat Acorduri preferentiale care prevad liberalizarea progresiva a
schimbului de marfuri.
- Mexic si Chile

12. Care din instrumentele de politica comerciala comuna a UE aplica taxe vamale pe baza clauzei natiunii celei mai favorizate?
c. Tariful Vamal Comun

13. Prin aplicarea tarifului vamal comun al UE, dupa aderarea la UE la 1 ianuarie 2007, cum este nivelul taxelor vamale la
importul din terte piete pentru operatorii economici din Romania?
b. mai redus

14. Pentru stabilirea de catre operatorii economici din Romania a planurilor de afaceri, care este cea mai complexa baza de date
ce poate fi accesata direct pe site-ul web al UE?
b. Tariful Integrat al Comunitatii Europene ( TARIC)

15. Dupa aderarea Romaniei la UE si trecerea la aplicarea politicii comerciale comune a UE fata de tari terte, care sunt
acordurile, aranjamentele sau sistemele de referinta care si-au pierdut valabilitatea pentru Romania.
- SGPC, SGP, Acordul cu R.P.Chineza, Acordul cu India

16. Care sunt politicile sectoriale in materie de bunuri ale Uniunii Europene, care de la aderarea Romaniei la UE urmeaza sa fie
aplicate de tara noastra?
- Comertul cu produse agricole, Comertul cu produse textile, Comertul cu produse farmaceutice
17. Selectati care sunt tipurile de sprijin acordate de UE, dupa aderarea tarii noastre la UE, pentru accesul exportatorilor romani
pe pietele din afara zonei UE?
- Date statistice ale UE
- Acces la Tariful Vamal de Import a tarilor terte
- Rezolvarea plangerilor pentru eliminarea barierelor netarifare din terte tari

Completion
Complete each sentence or statement.

18. Taxele vamale percepute in UE la importul din tari terte se pot clasifica in taxe vamale conventionale si taxe vamale...
PREFERENTIALE…

19. Nomenclatura Combinata a UE se bazeaza pe Sistemul Armonizat, fiind suplimentata cu o detaliere la ..OPT (8)..cifre si
este actualizata anual.

20. TARIC ( Tariful Integrat al Comunitatilor Europene) este baza de date, destinata sa indice dispozitiile legale aplicabile
(masuri tarifare sau.NETARIFARE) pentru un anumit produs, atunci cand acesta este importat pe teritoriul vamal al UE sau
dupa caz, cand acesta este exportat.

21. Obiectivul regulilor generale de import in Comunitatea Europeana are la baza principiul libertatii importului si stabileste
procedurile care sa permita Comunitatii sa implementeze unde este necesar, masuri de supraveghere si
de.SALVGARDARE.care se impun pentru a-si proteja interesele.

22. Exista reguli generale care vizeaza regimul importurilor in UE din unele tari terte cu monopol de stat in domeniul comertului
exterior si care stabilesc prevederile care abiliteaza comunitatea, ca atunci cand se impune, sa implementeze masuri
de.SUPRAVEGHERE si de salvgardare necesare.

23. Procedura Comunitatii privind administrarea cotelor.CANTITATIVE are ca obiectiv stabilirea unui sistem de gestionare a
acestor cote, bazat pe principiul politicii comerciale comune uniforme si cu respectarea liberei circulatii a marfurilor.

24. Comisia Europeana utilizeaza, in principal, trei metode de administrare a cotelor cantitative (contingentelor):
a) metoda bazata pe fluxurile TRADITIONALE
b) metoda bazata pe ordinea in care cererile de licenta sunt inaintate
c) metoda de alocare a cotelor proportional cu cantitatile solicitate

25. SGP al UE, cuprinde trei acorduri, pentru care preferintele vamale difera in functie de regimul aplicat tarii beneficiare:
a) regimul general, ce se aplica la 113 tari
b) regimul special pentru incurajarea dezvoltarii durabile si a bunei guvernari, denumit prescurtat (SGP+), pentru 15 tari
c) regimul special pentru tarile mai putin dezvoltate, in numar de 50.

26. Pentru initierea unei proceduri de antidumping de catre Comisia Europeana, plangerea scrisa trebuie sa contina dovezi
privind existenta unui dumping, a unui prejudiciu si a unei legaturi de.CAUZALITATE .intre aceste doua elemente.

27. In cadrul Agendei de Dezvoltare Doha, UE cauta solutii viabile pentru ca tarile in curs de dezvoltare sa poata pune in
aplicare acordurile OMC existente, ca si pentru propunerile acestor tari privind actiuni in directia, ”tratamentului special si
DIFERENTIAT .

28. Obiectivele UE in domeniul agriculturii in cadrul Agendei de Dezvoltare Doha sunt:


a) eliminarea practicilor de.EXPORT .care distorsioneaza comertul
b) reducerea sprijinului intern care distorsioneaza comertul
c) crearea de oportunitati pentru noi piete
d) protejarea calitatii incerte a produselor si a alegerii consumatorilor.

29. Obiectivele UE in cadrul Rundei Doha privind comertul si produsele neagricole vizeaza:
a) Reduceri. MAJORE .pentru cele mai mari taxe vamale
b) Flexibilitati pentru tarile in curs de dezvoltare
c) ”Runda pe gratis” pentru tarile cel mai putin dezvoltate.
30. Obiectivele UE in cadrul Rundei Doha privind comertul si dezvoltarea sunt:
a) acces imbunatatit pe piata al tarilor in curs de dezvoltare
b) flexibilitate pentru tarile cel mai putin dezvoltate
c) mai multa asistenta...TEHNICA in privinta comertului.

31. Obiectivele UE in cadrul Agendei de Dezvoltare Doha privind comertul si serviciile sunt:
a) extinderea comertului cu servicii prin..ELIMINAREA barierelor in calea comertului
b) asigurarea unui cadru de reglementare transparent si nediscriminatoriu
c) ocrotirea serviciilor publice si a valorilor colective
d) acordarea de ajutor tarilor in curs de dezvoltare pentru a beneficia de comertul mondial cu servicii.

32. Obiectivele UE cu privire la regulile comerciale in cadrul Rundei Doha vizeaza:


a) mentinerea pietelor deschise
b) asigurarea comertului LOIAL .
c) implementarea obiectiva si transparenta a legislatiei

33. Reglementarea diferendelor dintre membrii OMC au ca obiective de baza ale UE:
a) rezolvarea disputelor...COMERCIALE .intre membrii OMC
b) asigurarea ca toti membrii OMC respecta regulile convenite in cadrul OMC

34. Atunci cand Comisia Europeana decide ca este necesara initierea unei investigatii, aceasta se desfasoara dupa un algoritm
strict, urmand sa ajunga la concluzii in..15 ....luni pentru cazurile de antidumping si in 13 luni in cazurile de antisubventii.

35. UE a incheiat si negociaza Acorduri de Stabilizare si Asociere,indeosebi,cu tarile din BALCANII de Vest.

36. Sistemul de Preferinte Comerciale Autonome (SPCA) a fost acordat de UE pentru tarile din Balcanii De VEST.

37. In cadrul ”Parteneriatului UE cu tarile mediteraneene”, UE a incheiat cu aceste state Acorduri de.....PARTENERIAT si
COOPERARE...Euro - Mediteraneene.

38. UE a incheiat acorduri NEPREFERENTIALE...cu tarile din Oceania (Australia si Noua Zeelanda).

39. UE a incheiat cu tarile din Orientul Mijlociu, reunite in Consiliul de Cooperare al tarilor arabe din Golf, un Acord de
cooperare pe baza nepreferentiala si poarta negocieri pentru incheierea unui acord de Comert LIBER.

40. UE a incheiat cu tarile din America de Nord (SUA si Canada) acorduri NEPREFERENTIALE.

41. UE a incheiat cu tarile din America Latina, organizate in grupe de state, acorduri nepreferentiale, respective
cu..MERCOSUR .si Pactul Andin, fiind in proces de negociere a unor Acorduri de asociere.

42. UE a incheiat cu tarile din Piata Comuna Centramericana un acord cadru si are in vedere semnarea unui Acord de
..ASOCIERE.. UE - America Centrala.

43. Cu grupul de 10 tari din Asia, denumit prescurtat...ASEAN, UE analizeaza fezabilitatea de a incheia un Acord de comert
liber.

44. UE are incheiate acorduri nepreferentiale cu tarile din Asia, in afara de acordul cu grupul de tari ASEAN si cu Japonia,
Coreea, R.P. Chineza si INDIA.

45. In cadrul acordurilor nepreferentiale incheiate cu tarile din CSI, UE a semnat cu Federatia Rusa un Acord de parteneriat si
cooperare si a propus crearea si implementarea unui Spatiu Economic..COMUN ,UE – Federatia Rusa.

46. UE si...UCRAINA.(tara din CSI) au inceput un studiu in vederea analizarii conditiilor economice, necesare incheierii unui
Acord de Comert Liber.

47. UE in cadrul tipului de acorduri nepreferentiale incheiate cu tari din CSI, a semnat Acorduri de Parteneriat si Cooperare cu
tari din Europa de Est (Ucraina si Republica Moldova), cu tari din zona caucaziana (Georgia, Armenia si Azerbaijan) si cu tari
din Asia Centrala (KAZAHSTAN ,Kirghistan si Uzbekistan).
48. Masurile de politica comerciala ale UE in domeniul comertului cu produse textile prevad:
a) limite cantitative la importul din tarile:.R.P CHINEZA ,Uzbekistan, Coorea de Nord si Muntenegru
b) sisteme de dubla supraveghere
c) sisteme de unica supraveghere
d) sistem de supraveghere statistica aposteriori

49. In domeniul comertului cu produse siderurgice, la nivelul UE, se aplica:


a) sistemul de supraveghere
b) acordurile de dubla supraveghere fara limite CANTITATIVE
c) acordurile bilaterale.

50. Pentru exportatorii comunitari, Comisia Europeana a pus in aplicare un instrument menit a-i sprijini in
identificarea si eliminarea obstacolelor (mai ales tehnice) si a practicilor comerciale.NELOIALE cu care se confrunta acestia pe
terte piete.

51. La nivelul UE, sprijinul direct al guvernului sau in numele guvernului pentru exportul de marfuri si servicii se poate acorda
conform reglementarilor comunitare in materie de credite pentru export si consta in:
a) garantarea si..ASIGURAREA creditelor de export
b) finantarea directa / indirecta si refinantarea sau prin intermediul ratei dobanzii
c) o combinatie a celor doua categorii de instrumente mentionate

Comert international
True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.
_Adv_ 1. Pentru lansarea unei noi runde de negocieri comerciale multilaterale este nevoie de acordul (consensul) tuturor tãrilor
membre ale OMC

_Adv_ 2. OMC va fi cadrul unic pentru elaborarea de reguli comerciale si de liberalizare a schimburilor la nivel mondial.

__F__ 3. Atunci cand teritoriul vamal al unei tari este mai mic decat teritoriul national se formeaza uniunile vamale.

_Adv_ 4. In anul 1997 urmare a negocierilor in cadrul OMC s-a ajuns la adoptarea unui Acord in sectorul tehnologiei
informatiei(IT).

__F__ 5. R.P.Chineza nu este membru a OMC.

__F__ 6. In Programul de lucru al OMC pentru a IX-a runda de negocieri DOHA (2002-2005) nu sunt incluse problemele
privind: comertul cu servicii, comertul electronic, precum si comertul si mediul inconjurator.

_Adv_ 7. La primele runde de negocieri comerciale multilaterale ale GATT au fost negociate îndeosebi concesii din domeniul
tarifar.

__F__ 8. Republica Moldova nu este membru al OMC

__F__ 9. Conform sistemului OMC guvernele nu pot sa initieze actiuni de salvgardare si sa perceapa taxe antidumping sau taxe
compensatorii

_Adv_ 10. La sesiunea UNCTAD VIII de la Cartagena (Columbia) (1992) s-a acceptat, in mod general, doctrina liberala, bazata
pe economia de piata si recunoasterea rolului motor al sectorului privat.

_Adv_ 11. Adoptarea Acordului privind SGPC, a deschis o noua etapa in cadrul cooperarii “Sud-Sud”, evidentiind solidaritatea
tarilor in curs de dezvoltare.

__F__ 12. Odata aderata la UE, Romania nu va avea posibilitatea sa-si promoveze mai eficient interesele in negocierile
comerciale internationale.
__Adv_ 13. Regionalizarea comertului international a avut ca principala motivatie dinamizarea schimburilor de marfuri
interzonale, prin diminuarea puternica a nivelului taxelor vamale.

__Adv__ 14. Tariful vamal de import a devenit, dupa 1990, principalul instrument de politica comerciala a Romaniei.

__Adv__ 15. Eliminarea progresiva a obstacolelor din calea comertului prin negocieri multilaterale reprezinta una din
principalele functii ale OMC.

__Adv__ 16. Comertul cu textile a fost integrat in cadrul GATT la Runda Uruguay.

__Adv_ 17. La a XI-a Sesiune a UNCTAD (2004) s-a adoptat documentul “SAO-PAOLO CONSENSUS”.

__Adv_ 18. Pentru a aplica o masura (taxa) antidumping conform Acordului convenit la Runda Uruguay tara importatoare are
obligatia de a stabili o legatura de cauzalitate clara intre importurile cu pret de dumping si prejudicial cauzat ramurei de
productie nationale

__Adv_ 19. Subventiile, pentru o perioadã limitatã de timp, ce incurajeaza privatizarea sunt tratate ca subventii neactionabile in
plan multilateral in cadrul Acordului privind subventiile si taxele compensatorii.

__Adv_ 20. Achizitiile guvernamentale (publice) sunt cumpararile prin licitatie de bunuri si servicii de catre si pentru uzul
diferitelor institutii si agentii publice nationale.

_F_ 21. Acordul privind aeronavele civile, anexa la Acordul privind crearea OMC, vizeaza liberalizarea schimburilor comerciale
la toate produsele din domeniu, prin eliminarea partiala a taxelor vamale de import, precum si a eventualelor obstacole
netarifare.

_F_ 22. Acordul pentru produse lactate si Acordul pentru carne de vita, ulterior Rundei Uruguay, nu au fost desfiintate si scoase
din grupul acordurilor comerciale plurilaterale, aplicandu-se in domeniile vizate de aceste acorduri, în continuare, prevederile
generale ale OMC.

_Adv_ 23. Conferinta Ministeriala este organul suprem al OMC.

_A_ 24. OMC urmareste ca Sistemul Comercial Mondial (SCM) sa contribuie cat mai mult la cresterea economica , la
dezvoltare si utilizarea fortei de munca.

_F_ 25. OMC nu reafirma principiile si obiectivele din Acordul de la Marrakesh (Maroc) si incurajeaza recurgerea la
protectionism.

__F__ 26. Federatia Rusa este membra a OMC din anul 2006.

_Adv_ 27. Guvernele tarilor membre ale OMC pot sa initieze actiuni de salvgardare, in circumstante exceptionale.

_F_ 28. Guvernele tarilor membre ale OMC nu pot sa perceapa taxe antidumping sau taxe compensatorii (antisubventie).

_Adv_ 29. Politica comerciala externa a Romaniei a fost un subsistem de baza al politicii externe a Romaniei in perioada de
preaderare la UE.

_Adv_ 30. A exista o relatie din ce in ce mai stransa intre politica comerciala externa a Romaniei si strategiile marketingului
international.

_F_ 31. Nu a existat o functie de aparare comerciala, prin masuri si instrumente specifice in politica comerciala externa a
Romaniei in perioada de preaderare la UE.

_F_ 32. Tariful vamal de import al Romaniei a avut din punct de vedere al nomenclatorului de marfuri 15 sectiuni si 100 de
capitole.

_F_ 33. Romania nu practica reduceri sau exceptari cu caracter temporar de la plata taxelor vamale de import in perioada de
preaderare la UE..
_Adv_ 34. Firmele importatoare din Romania pot formula plangeri si contestatii impotriva autoritatilor vamale, solicitand
diminuarea sau anularea taxei vamale.

_Adv_ 35. Incepand cu 1.1.2004 si pana la 31.12.2006, exportul si importul Romaniei din si in teritoiul vamal al Romaniei s-a
desfasurat liber, cu unele exceptii unde s-au aplicat licente de export si import.

_F_ 36. Legislatia Romaniei in materie de masuri de aparare comerciala nu este compatibila cu prevederile OMC si nici
armonizata cu legislatia UE in domeniu.

_F_ 37. Romania nu a aderat la Acordul OMC privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala (Acordul
TRIPS).

_F_ 38. Legislatia Romaniei privind achizitiile publice (guvernamentale) nu a eliminat preferinta pentru castigarea proiectelor la
licitatii de catre firmele romanesti, spre a se beneficia din plin de competitia dintre furnizori, indiferent ca sunt autohtoni sau
straini.

_Adv_ 39. Politica comerciala externa cuprinde totalitatea reglementarilor adoptate de un stat in scopul promovarii sau
restrangerii schimburilor comerciale externe si al protejarii economiei nationale de concurenta straina.

_Adv_ 40. Principalele obiective ale polticii comerciale externe a statelor constau in incurajaraea exportului si luarea de masuri
de aparare pe linie de import fata de concurenta bunurilor si serviciilor comerciale provenite din strainatate.

_Adv_ 41. In Acordul cu privire la agricultura, convenit la Runda Uruguay, au fost stabilite obligatii referitoare la masurile de
sprijinire a producatorilor nationali si la masurile de subventionare a exportului.

_F_ 42. Promovarea si stimularea exporturilor, continuarea liberalizarii importurilor si echilibrarea balantei comerciale nu s-au
aflat printre obiectivele principale ale politicii comerciale externe a Romaniei, în perioada de preaderare la UE.

_Adv_ 43. Printre directiile prioritare in politica comerciala externa a Romaniei in perioada de preaderare la UE au fost:
participarea la targuri si expozitii internationale, promovarea exportului prin Centrul Roman de Promovare a Comertului si
convenirea unor noi acorduri de comert liber.

_Adv_ 44. Regimul taxelor vamale de import la tranzactia comerciala leasing este avantajos pentru persoanele fizice si juridice
romane.

__F__ 45. Solicitantul unei licente de export sau import in Romania nu poarta intreaga raspundere pentru utilizarea ei in
conditiile stabilite de eliberarea acesteia.

_F_ 46. In Romania nu s-au eliminat restrictiile cantitative la import si la export incepand cu anii ‘90 ai secolului al XX-lea.

_F_ 47. In Romania nu sunt interzise la export si import arme, munitii, produse explozibile si toxice, echipament militar.

_Adv_ 48. Romania a luat masuri de aparare comerciala fata de produsele altor tari.

_F_ 49. Nu au fost luate masuri de salvgardare si de antidumping de catre alte tari impotriva produelor originare exportate de
Romania.

__Adv_ 50. In vederea cresterii exportului Romaniei sunt folosite ca instrumente promotionale: extinderea continua a cadrului
juridic extern, participarea la targuri si expozitii internationale in strainatate in parteneriat publicprivat si cresterea rolului
Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.

_Adv_ 51. In noul sistem de sustinere si promovare a exportului Romaniei, cu finantare de la bugetul de stat, sunt stabilite
programe distincte aflate in administrarea ministerelor de resort.

_F_ 52. Consiliul de Export in Romania nu a fost creat pe baza unui parteneriat public-privat.

_Adv_ 53. O principala caracteristica a Acordurilor de comert liber incheiate de Romania a fost in perioada de preaderare la UE
stabilirea graduala de perioade de tranzitie de cativa ani pentru realizarea unei zone de comert liber.
_F_ 54. Romania, ca urmare a aderarii la GATT si a participarii la negocierile comerciale din cadrul Rundei Tokyo si Uruguay a
obtinut ca avnataje imediate clauza natiunii celei mai favorizate, inclusiv de la SUA, pe baza de concesii tarifare negociate si
eliminarea urgenta a restrictiilor cantitative discriminatorii.

__F_ 55. Printre prioritatile urmarite de Romania in negocierile comerciale multilaterale declansate la Conferinta Ministeriala a
OMC de la Doha (Qatar) nu au fost obtinerea unor deschideri de piete pentru servicii si producatorii romani de servicii si
continuarea programelor nationale de sprijinire a producatorilor agricoli si promovarea exportului de produse agricole.

_F_ 56. GATT in relatiile comerciale dintre statele membre a avut printre principiile de baza: principiul discriminarii, admiterea
restrictiilor cantitative si admiterea utilizarii subventiilor.

_Adv_ 57. Taxele vamale ad-valorem se percep la pretul CIF al marfii de import la frontiera, iar taxele vamale specific se percep
la greutatea, cantitatea sau volumul marfii de import la frontiera.

_Adv_ 58. Exista doua mari componente ale politicii comerciale externe a statelor, respectiv componenta (dimensiunea) interna,
grupand politicile tarifara, netarifara si promotionala si de stimulare a exportului, precum si componenta (dimensiunea) externa,
care se constituie din acordurile si aranjamentele comerciale cu alte tari, grupe de tari, acorduri multilaterale.

_F_ 59. Politica comerciala comuna a UE nu este de competenta exclusiva a Uniunii Europene.

_F_ 60. Uniunea Europeana nu aplica o politica comerciala comuna care vizeaza liberalizarea graduala a importurilor sale si
imbunatatirea conditiilor de acces pe pietele tarilor terte ale produselor si serviciilor originare din comunitate.

_Adv_ 61. Dupa aderarea Romaniei la UE s-au eliminat ultimele restrictii din comertul reciproc de marfuri cu Statele Membre
ale UE.

_F_ 62. Piata Unica a Uniunii Europene nu consta in libera circulatie a bunurilor, serviciilor, capitalului si populatiei intre tarile
membre.

_Adv_ 63. Exista limite ale pietei unice a UE in sectorul serviciilor, al pastrarii unor bariere tehnice si administrative, al aplicarii
Acordului de la Schengen de catre toate Statele Membre ale UE.

_F_ 64. In domeniul circulatiei libere a serviciilor in cadrul pietei unice a UE s-a extins nivelul performantelor liberei circulatii a
bunurilor.

_Adv_ 65. Tratatul de aderare a Romaniei la UE stipuleaza la capitolul 3 - Libera circulatie a serviciilor, o perioada de tranzitie
de cinci ani pentru transpunerea Directivei Comisiei Europene privind schemele de compensare a investitorilor.

_Adv_ 66. Achizitiile publice fac obiectul reglementarilor UE si a regulilor internationale, dar nu toate achizitiile publice sunt
subiectul acestor reglementari (spre exemplu, achizitiile de echipamente militare pentru aparare).

_F_ 67. In anul 2006 nu s-a multiplicat gradul de liberalizare a importului Romaniei prin exceptarea si reducerea temporara a
taxelor vamale pentru unele categorii de marfuri.

_F_ 68. In Romania pana in anul 2006, nivelul taxelor vamale la import a fost aproximativ acelasi atat la produse agricole, cat si
la produse industriale.

_F_ 69. In planul de masuri al Strategiei Nationale de Export a Romaniei pentru perioada 2007 - 2009, Consiliul de Export nu a
aprobat extinderea activitatii acestuia la nivel judetean si preluarea de initiative de competitivitate la export de la judete.

_Adv_ 70. De la 1 ianuarie 2002, Romania a eliminat taxele vamale la produsele industriale originare din Uniunea Europeana.

_Adv_ 71. Pana la data aderarii din 1 ianuarie 2007, Romania a depus eforturile necesare pentru a compatibiliza toate acordurile
sale bilaterale comerciale cu dreptul comunitar.

_F_ 72. Dupa semnarea Tratatului de Aderare la UE nu s-au mai intensificat consultarile cu expertii Comisiei Europene pentru
armonizarea pozitiilor de negociere comerciala multilaterala ale Rundei Doha din cadrul OMC.
_F_ 73. Dupa semnarea Tratatului de Aderare la UE, Romania nu a participat la lucrarile Comitetelor care sprijina Comisia
Europeana in implementarea programelor de asistenta externa destinate tarilor in curs de dezvoltare.

_F_ 74. Comisia Europeana asigura reprezentarea uniforma a intereselor Comunitatii, precum si exercitarea politicii comerciale
comune atat la nivel bilateral, cat si multilateral.

__ 75. Principiul libertatii de a exporta interzice Statelor Membre ale UE mentinerea sau introducerea de restrictii cantitative,
inclusiv oprirea justificata a unor exporturi, pe motive legale de moralitate publica, ordine publica, securitate publica, etc.

_A_ 76. Masurile de protectie luate de UE pot limita exportul, din cauza lipsei unor produse esentiale pe piata comunitara - catre
anumite tari sau exporturile din anumite regiuni ale Comunitatii.

_F_ 77. Exportul de bunuri culturale nu este supus prezentarii unei licente de export care este valabila in toata Comunitatea.

_F_ 78. Produsele si tehnologiile cu dubla utilizare (civila si militara) nu sunt supuse controlului in toate Statele Membre ale
UE.

_Adv_ 79. Scopul principal al suspendarilor de taxe vamale la import, din tari terte, este de a permite operatorilor din UE sa
utilizeze materii prime , semifabricate sau componente , care nu sunt disponibile in interiorul comunitatii, fara a mai plati taxele
vamale prevazute in Tariful Vamal Comun.

_A_ 80. Marja de dumping reprezinta suma cu care valoarea normala a marfii depaseste pretul de export.

_Adv_ 81. Apararea impotriva barierelor comerciale impuse de tari terte este o atributie a Comisiei Europene pentru sprijinirea
exportului Statelor Membre ale UE.

_F_ 82. Elvetia face parte din AELS, precum si din Spatiul Economic European.

_Adv_ 83. Republica Moldova a devenit beneficiara a SGP+ al UE si continua dialogul in vederea includerii pe lista tarilor
beneficiare ale SPCA, acordat de UE statelor din Balcanii de Vest.

_F_ 84. Comertul cu produse agricole nu este unul din dosarele cele mai sensibile pentru UE in negocierile comerciale
multilaterale ale Agendei de Dezvoltare Doha.

__Adv_ 85. Prin aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, competentele nationale in domeniul politicii comerciale externe ale
Romaniei s-au transferat la nivelul Uniunii Europene.

_F_ 86. Politica comerciala comuna a Uniunii Europene nu se aplica in relatiile cu terte tari extracomunitare.

_F_ 87. Reglementarile UE nu permit unui stat membru, cum este si Romania, sa mentina si sa introduca restrictii cantitative
sau chiar interziceri pentru unele importuri.

__ 88. De la 1 ianuarie 2007, Romania este parte la SGP al UE in calitate de donator de preferinte vamale.

_Adv_ 89. Aplicarea de catre Romania, ca stat membru al UE a shemei de preferinte vamale a acesteia pe perioada 2006- 2008,
inseamna utilizarea SGP, SGP+ si a regimului special pentru tarile mai putin dezvoltate.

__Adv_ 90. Statele membre comunitare, care includ si Romania de la 1 ianuarie 2007, formeaza o piata unica, iar in interiorul
Uniunii Europene nu sunt posibile luarea de masuri de aparare comerciala intre aceste state membre.

__F_ 91. Romania, din momentul aderarii la UE, nu s-a retras din toate acordurile de comert liber pe care le incheiase anterior in
plan bilateral si regional (CEFTA si AELS).

_F_ 92. De la 1 ianuarie 2007, Romania ca membru UE, nu aplica toate prevederile din acordurile comerciale preferentiale
incheiate de UE cu tari terte.

_A_ 93. La capitolul 26 - Relatii economice externe de negociere a Romaniei la UE, obiectivul stabilit pentru EXIMBANK S.A.
a fost ,, Armonizarea legislatiei (romane) cu aquis-ul comunitar aferent creditelor de export pe termen mediu si lung ”.
Intrebari din sinteza 2009
_Adv_3. În cazuri justificate, conform reglementărilor UE, România poate să mentină si să introducă restrictii cantitative sau
chiar interziceri pentru unele exporturi.

_Adv_2. Unul din instrumentele de politică comercială externă a UE privind măsurile influenŃând
direct importul este Tariful Vamal Comun

_F_1. Deciziile importante privind politica comercială externă a UE nu sunt adoptate cu majoritate
de voturi de către Consiliul de Ministri al UE

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.
94. OMC va colabora pentru o mai mare coerenta in elaborarea politicilor economice la nivel mondial cu organizatiile
internationale:
b. FMI si Banca Mondiala

95. Care dintre Rundele de negocieri comerciale multilaterale din cadrul GATT a avut cele mai importante rezultate?
b. Runda Uruguay

96. La primele 6 runde de negocieri comerciale multilaterale in cadrul GATT rezultatele au fost in marea lor majoritate din
domeniile:
b. concesii tarifare la produse industriale

97. Care este unul din Acordurile comerciale plurilaterale anexat la Acordul privind crearea OMC
b. Acordul cu privire la aeronave civile

98. In cadrul politicii comerciale externe a UE se are in vedere si instaurarea unei zone de comert liber euromediteraneean pana
in anul 2010 prin incheierea de acorduri de asociere cu:
b. 10 state

99. O directie importanta a politicii comerciale externe a Uniunii Europene este cooperarea si integrarea comercial economica
cu tarile din Africa, Caraibe si Pacific (ACP) - total 71 de tari - prin realizarea unei zone de comert liber cel mai devreme in anul
b. 2015

100. In cadrul politicii de liberalizare a comertului Uniunii Europene cu statele lumii, UE aplica tratamentul pe baza clauzei
natiunii celei mai favorizate exclusiv cu
c. SUA, Canada, Japonia, Australia, Noua Zeelanda, R.P.Chineza, Hong Kong(China), R. Coreea si Singapore

101. Care din tarile mentionate au avut initiativa de organizare a Rundei Tokio in cadrul GATT?
c. SUA, CEE, Japonia

102. Masurile de salvgardare provizorie, in cazul unui prejudiciu grav, pe ce durata pot fi luate conform Acordului cu privire la
salvgardare convenit in cadrul Rundei Uruguay?
b. 200 zile

103. Care este timpul maxim necesar pentru rezolvarea unui diferend comercial in cadrul OMC, de catre Organul unic de
reglementare a diferendelor (ORD)?
c. 14 luni

104. Conform Acordului pentru crearea OMC reunirea Conferintei Ministeriale are loc cel putin la:
b. 2 ani

105. A IX a runda de negocieri adoptata de Conferinta Ministeriala de la Doha (Qatar,2001) s-a stabilit sa aiba loc in perioada:
c. 2002-2005

106. Care a fost principalul instrument de import in politica comerciala externa a Romaniei in perioada de preaderare la UE:
b. tariful vamal

107. Tariful vamal de import al Romaniei pana in anul 2006 avea nomenclatorul de marfuri divizat in:
c. 21 sectiuni si 97 capitole

108. Regimurile vamale definitive prevad:


b. vamuirea exportului sau importului de marfuri prin perceperea taxei vamale

109. Perioada de examinare a cererilor pentru licente neautmate la importul in Romania corect completate, atunci cand cererile
se analizeaza simultan, nu va depasi termenul limita de la data inregistrarii de:
c. 15 zile lucratoare

110. In cazul in care, din diferite motive licenta de import neautomata nu a fost utilizata in termenul stabilit acesta va fi returnata
la Ministerul Economiei si Comertului in urmatorul termen de la data expirarii valabilitatii acesteia:
a. 5 zile lucratoare

111. Bazata pe acordurile convenite in cadrul OMC Romania a adoptat in ultimul deceniu masuri de aparare comerciala
c. de salvgardare

112. In ce scop se efectueaza atent evaluarea marfii de import in vamile Romaniei


c. ca preturile sa fie mult mai mici decatpreturile normale si sa diminueze cu sume importante, urmare a aplicarii de taxe
vamale, TVA, accize, sursele bugetului de stat.

113. Standardele si reglementarile tehnice, masurile sanitare si fitosanitare sunt:


b. instrumente de politica netarifara

_ 114. Care este tara cu care Romania nu a incheiat un Acord de comert liber, inainte de 1 ianuarie 2007?
a. R. Moldova d. Israel
b. Albania e. Turcia
c. Fed. Rusa

115. Romania acorda prime de export din fonduri de la bugetul de stat pentru urmatoarele produse:
c. agroalimentare

116. Mecanismul de negociere a concesiilor tarifare in cadrul rundelor GATT a cuprins:


d. 3 etape

117. Care grup de tari in curs de dezvoltare s-a opus categoric modalitatilor de negociere propuse de UE si SUA in domeniul
agriculturii la Conferinta Ministeriala a OMC de la Cancún (Mexic) 2003?
c. Brazilia, India, R.P. Chineza

118. In cadrul politicii comerciale externe a UE pana in ce an se are in vedere si instaurarea unei zone de comert liber euro-
mediteraneean prin incheierea de acorduri de asociere?
a. 2010

119. Politica comerciala autarhica face parte din clasificarea politicilor comerciale dupa:
c. gradul de protectie a productiei nationale

120. Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare s-a infiintat in anul:
b. 1964

121. A X-a Sesiune UNCTAD, care a stabilit activitatile prioritare pe urmatorii 4 ani, a avut loc la:
b. Bangkok(Thailanda
122. Prin Acordul de comert liber dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS) si Acordul Central
European de Comert Liber (CEFTA) au fost complet eliminate taxele vamale in comertul cu produse industriale in mod reciproc
de la data de:
a. 1.01.2002

123. Aderarea Romaniei la GATT in 1971 s-a efectuat pe baza de:


c. cresterea importurilor din tarile membre GATT in acelasi ritm cu importurile totale ale Romaniei

124. Cu reprezentantii caror tari, Romania a conlucrat activ la Conferinta Ministeriala a OMC de la Cancún (Mexic)-2003 si
Hong Kong, China-2005?
b. Comisiei Europene

125. Unul din principalele obiective ale politicii comerciale externe a statelor consta in:
b. incurajarea selectiva a exportului

126. Politica comerciala externa a unui stat reprezinta o parte importanta a politicii:
c. economice generale si a politicii externe

127. Participarea României la o serie de acorduri, a reprezentat o masura de stimulare a exporturilor romanesti in cazul in care:
c. se obtine un cat mai mare acces al produselor romanesti pe pietele straine

128. Taxa asupra valorii adaugate face parte din:


a. bariere netarifare care implica indirect o limitare a importurilor prin mecanismul preturilor

129. Scutirile de taxe la export fac parte din categoria de stimulare a exporturilor de natura:
d. fiscala

130. Restituirea contravalorii taxei vamale de import a reprezentat o masura de stimulare a exporturilor romanesti, sub forma
aplicarii:
c. regimului de drawback

131. Aplicarea cotei 0 la impozitarea prin TVA la export in perioada de preaderare la UE facea parte din:
b. masuri de stimulare a exportului aplicate de Romania

132. Necesitatea participarii Romaniei la ajutorul financiar pentru dezvoltare a UE reprezinta:


b. un cost al adoptarii de catre Romania a politicii comerciale comune din punct de vedere financiar

133. Selectati raspunsurile corecte privind elementele principale ale Sistemului Generalizat de Preferinte vamale:
- gama de marfuri care intra sub incidenta SGP, amplitudinea reducerii taxelor vamale

134. Selectati care sunt taxele de retorsiune aplicate de state pentru limitarea importului prin influentarea pretului rezultat din
practici neloiale ale firmelor straine:
- taxe antidumping, taxe compensatorii (antisubventii)

135. Mentionati care acorduri in domeniul netarifar convenite la Runda Uruguay prezinta caracteristicile de noutate in
negocieri?
- Acordul cu privire la masurile care vizeaza investitiile legate de comert, Acordul cu privire la inspectia inainte de expediere

136. Care sunt masurile ce sunt interzise sa fie aplicate de catre tarile membre OMC prevazute in Acordul cu privire la masurile
ce vizeaza investitiile legate de comert (TRIMs)?
- obligatia cumpararii de produse de origine nationala, limitarea importului de produse la valoarea produselor exportate

137. Selectati acordurile in domeniul netarifar convenite la Runda Uruguay:


- Acordul in domeniul regulilor de origine, Acordul in domeniul obstacolelor tehnice
138. Care acorduri si coduri in domeniul netarifar convenite la Runda Tokio au caracteristica intaririi acestor reguli anterioare
urmare a negocierilor purtate in cadrul Rundei Urugauy?
- Acordul privind obstacolele tehnice, Acordul cu privire la procedurile in materie de licente la import

139. Selectati drepturile de proprietate intelectuala prevazute in Acordul privind aspecte comerciale ale drepturilor de
proprietate, inclusiv comertul cu marfuri contrafacute (TRIPs).
- dreptul de autor, indicatii geografice, marci de fabrica, de comert si marci de servicii

140. Selectati obligatiile tarilor membre ale OMC in cadrul Acordului privind agricultura, convenit la Runda Uruguay.
- Obligatii referitoare la masurile de politica comerciala aplicate la frontiera
- Obligatii referitoare la masurile de sprijinire a producatorilor nationali si la masurile de subventionare a exportului

141. Care sunt subventiile permise neactionabile stabilite la Runda Uruguay in cadrul Acordului pentru subventii si taxe
compensatorii?
- ajutor pentru cercetare-dezvoltare
- ajutor pentru ajustare structurala in cazul reducerii capacitatii de productie a unui producator

142. Selectati care din cele 4 reguli principale ale GATT-1994, convenite la Runda Uruguay sunt corecte?
- protejarea industriei interne numai prin tariful vamal, respectiv prin taxe vamale
- taxele vamale trebuie reduse si consolidate impotriva unor viitoare majorari
- comertul se desfasoara in conformitate cu clauza natiunii celei mai favorizate

143. Precizati unele din principiile fundamentale ale sistemului comercial mondial adoptate de OMC
- eliminarea progresiva a obstacolelor din calea comertului prin negocieri multilaterale
- reciprocitatea in asumarea de angajamente
- folosirea taxelor vamale, ca principal instrument de politica comerciala si interzicerea, in principiu a restrictiilor cantitative

144. Acorduri comerciale multilaterale cu bunuri facand parte din Anexa 1A a Acordului OMC:
- Acordul cu privire la agricultura
- Acordul cu privire la textile si imbracaminte

145. Selectati acordurile in domeniul netarifar convenite la Runda Uruguay:


- Acordul privind evaluarea in vama
- Acordul privind subventiile si taxele compensatorii
- Acordul cu privire la salvgardare

146. Selectati unele din principalele functii ale OMC:


- administarrea Organului de reglementare a diferendelor
- administrarea Mecanismului de examinare a politicilor comerciale nationale
- cooperarea cu FMI si BM in vederea asigurarii unei mai mari coerente a politicilor economice globale

147. Selectati unele din obiectivele Acordului de la Marrakech (Maroc) privind constituirea OMC:
- partile la Acord recunosc ca raporturile lor in domeniul comercial si economic trebuie sa fie orientate spre ridicarea nivelului
de trai
- partile recunosc ca este necesar sa se depuna eforturi pentru ca tarile in curs de dezvoltare, si in special cele mai putin
dezvoltate dintre ele, pentru reducerea substantiala a taxelor vamale si a altor obstacole in calea schimburilor comerciale

148. Identificati bilantul realizarilor negocierilor comerciale din cadrul Rundei Uruguay:
- liberalizari sporite in comertul international
- cresterea insuficenta a accesului pe piete in unele sectoare de marfuri pentru tarile in curs de dezvoltare (agricultura, textile,
imbracaminte)
- recunoasterea problemelor specifice ale tarilor in curs de dezvoltare si ale tarilor in tranzitie la economia de piata

149. Selectati caracteristicile integrarii comertului cu textile in cadrul GATT, care a avut loc in contextual negocierilor din
Runda Uruguay:
- toate statele membre GATT care mentin restrictii le vor elimina intr-o perioada de 10 ani
- procesul de integrare s-a prevazut sa se desfasoare in 4 etape din 1.1.1995 pana la 1.1.2005
- programul de eliminare treptata va fi prezentat Organului de Monitorizare a Textilelor

150. Selectati cele 3 grupe de instrumente de stimulare a exportului Romaniei, aflate in atentia Consiliului de Export:
- instrumente in administrarea EXIMBANK
- instrumente in administrarea ministerelor de resort
- prime de export pentru produse agroalimentare

151. Avantajele in plan comercial si financiar obtinute prin adoptarea de catre Romania a politicii comerciale a UE sunt:
- ameliorarea accesului produselor si serviciilor romanesti pe piata unica a UE
- accesul ameliorat pe pietele tarilor terte cu care UE are sau va incheia acorduri comerciale preferentiale
- primirea de subventii de la bugetul comunitar, inclusiv la exportul de produse agroalimentare

152. Costurile pe plan comercial si financiar care decurg din adoptarea de catre Romania a politicii comerciale a UE sunt:
- cresterea considerabila a gradului de liberalizare a importului va diminua protectia productiei nationale fata de concurenta
straina
- diminuarea subventiilor dupa aderare fata de faza de preaderare
- participarea Romaniei la finantarea bugetului UE si la ajutoarele financiare ale UE acordate tarilor in curs de dezvoltare

153. Libera circulatie a marfurilor in cadrul pietei unice a UE are la baza principiile:
- principiul recunoasterii reciproce a pietei unice
- principiul regulii de origine

154. Tratatul de aderare a Romaniei la UE prevede la capitolul 4 - Libera circulatie a capitalurilor pentru achizitionarea de teren
agricol, paduri si teren forestier de catre cetatenii UE si din Spatiul Economic European, o perioada de tranzitie de:
c. 7 ani

155. Tratatul de aderare a Romaniei la UE prevede la capitolul 4 - Libera circulatie a capitalurilor pentru dreptul de achizitie
asupra terenului pentru resedinta secundara o perioada de tranzitie de:
d. 5 ani

156. Directiva comunitara privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala ce a fost adoptata in anul 2004, a permis
armonizarea reglementarilor nationale ale Statelor Membre ale UE intr-o perioada de:
b. 2 ani

157. Tratatul de aderare a Romaniei la UE stipuleaza la capitolul 2 - Libera circulatie a persoanelor o perioada de tranzitie
pentru libera circulatie a lucratorilor romani, de la data aderarii, respectiv de:
c. 2+3+2 ani

158. Programul de promovare a exportului din Romania, administrat de catre Ministerul Economiei si Comertului, dispune de
fonduri de la bugetul de stat pentru:
- participarea la targuri si expozitii internationale
- realizarea de studii de piata si pe produse
- suportarea a 50% din cheltuielile de organizare si functionare a reprezentantelor comerciale in strainatate

159. Care Programe de crestere a competitivitatii produselor romanesti sunt finantate de la bugetul de stat?
- produse agroalimentare
- produse industriale

160. Care sunt solutiile de finantare a exporturilor complexe romanesti:


- Facilitati acordate de stat pentru stimularea si promovarea exporturilor complexe
- Finantarea de catre bancile comerciale a exporturilor cu asigurare din partea Eximbank.
- Analiza creditelor si procesul emiterii serviciilor de garantie bancara (SGB).

161. Atributiile reprezentantilor economici externi ai Romaniei pentru sprijinirea mediului de afaceri sunt cu prioritate
indreptate spre:
- promovarea si dezvoltarea schimburilor comerciale, in principal, a exportului si cooperarii economice
- atragerea investitiilor straine catre Romania

162. Selectati ce categorii de informatii cuprinde ”Indrumarul de afaceri pe tari” elaborat de consilierii economici din cadrul
ambasadelor, consulatelor si birourilor economice proprii din strainatate.
- marimea pietei (import, export)
- politica comerciala
- taxe vamale si bariere netarifare la import

163. Care a fost tara terta careia UE i-a aplicat cele mai multe masuri antidumping la sfarsitul primului trimestru al anului 2006?
c. R.P. Chineza

164. Care a fost tara terta care a aplicat pana la sfarsitul primei jumatati a anului 2006 la importurile din UE cele mai multe
masuri antidumping?
b. India

165. Tariful Vamal Comun cuprinde taxele vamale aplicate importurilor din tari terte in ansamblul Statelor Membre ale UE, in
regimul:
b. clauzei natiunii celei mai favorizate

_c___ 166. Tipurile de taxe vamale de import folosite in Comunitatea Europeana sunt:
1. taxe ad-valorem
4 .taxe specifice
5. taxe compuse

167. Sistemul Generalizat de Preferinte al UE in favoarea a 178 de tari in curs de dezvoltare, pentru o perioada de 10 ani (2006-
2015), are in prezent o Schema de etapa pentru anii:
b. 2006 - 2008

168. Care dintre masurile de aparare comerciala aplicate la importul din tari terte de catre UE este cel mai mult utilizata?
a. masurile antidumping

169. Care este tara terta, care pana in luna mai 2006, UE i-a aplicat cele mai multe masuri antisubventie?
c. India

Completion
Complete each sentence or statement.
170. Pentru ce durata de timp pot fi luate masuri de salvgardare provizorii, conform Acordului in materie convenit la Runda
Uruguay ( un numar de.200 zile)

171. Conform Acordului privind licentele de export, negociat la Runda Uruguay, licentele neautomate trebuie sa se elibereze in
maximum...60.de zile

172. La Acordul cu privire la masurile ce vizeaza investitiile legate de comert (TRIMs) s-a anexat o lista indicative cu masuri
.INCOMPATIBILE. care sa constranga investitorul strain.

173. La Conferinta Ministeriala a OMC de la Geneva (1998) un rezultat pozitiv a fost convenirea Declaratiei asupra comertului
ELECTRONIC

174. A IX-a runda de negocieri comerciale (2002-2005) a fost adoptata de catre Conferinta Ministeriala a OMC de la ..DOHA

175. Acordul in sectorul tehnologiei informatiei (IT), adoptat de OMC in 1997, a prevazut eliminarea totala a taxelor vamale la
produsele: computere, telefoane, programe de calculator, pana in anul 2000

176. Beneficiile sistemului OMC constau in faptul ca guvernele negociaza accesul pe piata al intreprinderilor lor, pentru a se
asigura ca aceste piete raman deschise , evitandu-se impunerea brusca si arbitrara de.RESTRICTII .asupra importurilor
177. In cadrul Acordurilor OMC sunt prevederi privind .TRATAMENT ....special si diferentiat acordat tarilor in curs de
dezvoltare, de catre tarile dezvoltate.

178. In cadrul Acordurilor OMC exista prevederi de flexibilitate in acordarea unei protectii sporite pentru dezvoltarea noilor
industrii in tarile in curs de dezvoltare si tarile cel mai putin avansate si luarea unor masuri restrictive in caz de dificultati ale
balantei de plati externe prin.cresterea nivelului taxelor vamale de import si aplicarea unor restrictii CANTITATIVE

179. Conferinta Ministeriala a OMC de la Doha (Qatar) - 2001 si-a propus sa incheie negocierile comerciale multilaterale la
sfarsitul anului...2005

180. La sesiunea UNCTAD IX - Midrand (Africa de Sud) (1996) s-a solicitat conducerii statelor sa adopte masuri pe plan
mondial, cat si la nivel national in trei directii importante, in promovarea tarilor in curs de dezvoltare si a tarilor in tranzitie:
1.imbunatatirea SGP si a SGPC
2. facilitarea investitiilor straine
3. dezvoltarea infrastructurii serviciilor

181. La sesiunea UNCTAD X de la Bangkok (Thailanda) s-a adoptat un Plan de actiune care cuprinde masuri pentru:
1. maximizarea avantajelor globalizarii
2. repartizarea echitabila a avantajelor globalizarii
3. limitarea efectelor negative posibile ale..GLOBALIZARII

182. Completati spatiul liber cu un produs extractiv din Programul Global Integrat cu privire la cele 18 produse de baza,
convenit in cadrul UNCTAD: ..BAUXITA..., cositor, cupru, fosfati, minereu de fier, minereu de mangan.

183. Politica comerciala comuna a Uniunii Europene are printre principalele elemente:
- regimul de export;
- regimul de import;
- masuri de aparare...COMERCIALA..

184. Care au fost cele trei Aranjamente in domeniul comertului cu produse agricole si produse tropicale convenite la Runda
Tokio?
1) carne de vita (si animale vii)
2) produsele LACTATE
3) produse tropicale

185. Ce domenii sectoriale privind comertul cu bunuri au fost negociate si convenite la Runda Tokio?
1) aeronave civile
2) produse...TEXTILE

186. Protocolul de la Marrakech (Maroc), incheiat la Runda Uruguay, facand parte din Anexa 1A la Acordul privind crearea
OMC contine in Acordurile comerciale multilaterale pentru bunuri toate listele nationale de CONCESII

187. Completati spatiul liber cu referire la una din cele trei categorii de Acorduri si protocoale existente in Anexa 1A la Acordul
privind crearea OMC cu privire la bunuri: GATT-1994, Protocolul Rundei Uruguay cu toate listele nationale de concesii si
Acordurile multilaterale cu privire la BUNURI

188. Initiativa pentru desfasurarea Rundei Uruguay a avut-o in principal tara...NOASTRA, interesata in reglementarea
comertului international privind agricultura si serviciile.

189. Cea de a treia categorie de subventii, stabilita ca o noutate in Acordul pentru subventii si taxe compensatorii negociat la
Runda Uruguay, in afara de subventiile interzise si permise actionabile, este cea a subventiilor permise si NEACTIONABILE

190. Mecanismul de examinare a politicilor comerciale ale statelor, anexat la Acordul privind crearea OMC prevede ca toti
membrii OMC sa prezinte rapoarte periodice in cadrul multilateral astfel:
1) primele 4 tari sau grupe de tari in comertul mondial, la perioade de 2 ani
2) urmatoarele 16 tari, in ordinea ponderii in comertul mondial, la perioade de 4 ani
3) restul tarilor membre OMC la perioade de 6. ani.
191. Acordurile comerciale plurilaterale anexe la Acordul privind crearea OMC sunt urmatoarele (completati spatiul liber):
1)Acordul privind achizitiile guvernamentale (publice)
2)Acordul cu privire la...AERONAVELE..civile
3)Acordul international privind produsele lactate
4)Acordul international privind carnea de bovine

192. Activitatile diversificate pe linie de export ale Camerei de Comert si Industrie fac parte din masurile
PROMOTIONALE aplicate de Romania.

193. Dupa Runda Uruguay s-a negociat un nou acord plurilateral, si anume Acordul privind
Tehnologia INFORMATIEI

194. OMC va colabora cu..FMI.si.Banca Mondiala pentru o mai mare coerenta in abordarea politicilor economice la nivel
mondial, se prevede in Declaratia de la Doha (Qatar), 2001.

195. Procesul de integrare a comertului cu textile si imbracaminte in cadrul GATT-1994 s-a desfasurat in 4 etape, din care cea
mai importanta (49%) a avut loc la 1 ianuarie anul....2005

196. Completati unul cele trei tipuri de taxe vamale existente in tariful vamal de import al Romaniei?
a)conventionale
b).PREFERENTIALE
c)preferentiale cu regim de cote mai reduse

197. Tariful vamal de import al Romaniei a cuprins, inclusiv in anul 2006, intre capitolele 1-24 produsele
.AGRICOLE. si intre capitolele 25-99 produsele industriale.

198. Nominati inca o grupa de tari europene dezvoltate prezenta in coloanele tarifului vamal de import al
Romaniei, inclusiv in anul 2006.
1UE
2Turcia
3........................

199. Noul cod vamal al Romaniei, armonizat la Codul Vamal al UE, stabileste doua tipuri de regimuri vamale:
a)definitive
b)..SUSPENSIVE

200. In cadrul regimului de instituire si functionare de zone libere in Romania sunt admise:
a)efectuarea unei mari diversitati de activitati de PRODUCTIE
b)exceptarea de la plata taxelor vamale de import a marfurilor straine introduse in zone libere
c)efectuarea de prestari de servicii comerciale, financiar-bancare

201. Scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale, pentru unele categorii de bunuri plasate intr-un regim vamal suspensiv se
aplica pentru operatiuni de:
1tranzit vamal
2.admitere TEMPORARA
3.perfectionare activa

202. Care sunt cele doua aranjamente inscrise in coloanele tarifului vamal al Romaniei, inclusiv in anul 2006, in baza carora tara
noastra a acordat pe baza de reciprocitate, preferinte vamale unor tari in curs de dezvoltare?
1....SGPC
2 Protocolul celor 16

203. Licentele automate de export sau import, instituite conform legii in Romania, au avut in perioada de
preaderare la UE rolul masurilor de supraveghere, cu scop STATISTIC

204. Instrumentele de aparare comerciala a Romaniei conform acordurilor multilaterale convenite au fost in perioada de
preaderare la UE urmatoarele:
1. masurile antidumping
2. masurile.compensatorii (antisubventie)
3. masurile de SALVGARDARE

205. In afara de taxele vamale de import la frontiera romana se mai percepeau pana la 1.01.2007 si alte taxe si comisioane.
1 TVA
2...ACCIZA..
3. suprataxa generala asupra tuturor marfurilor de import (in cazuri exceptionale)

206. Suprataxa generala asupra tuturor marfurilor de import s-a aplicat in perioada de tranzitie in Romania in scopul:
1 cresterii incasarilor la bugetul de stat
2 descurajarii maririi....................
3 contracararii dezechilibrarii balantei comerciale

207. In cadrul sistemului nou de sustinere si promovare a exportului Romaniei, cu finantare de la bugetul de stat, stimulentele
sunt grupate in trei categorii:
1 instrumente in administrarea EXIMBANK
2 instrumente in administrarea ministerelor de resort
3 prime de export pentru produsele AGROALIMENTARE

208. Rundele de negocieri GATT la care a participat Romania au fost:


1 Runda Tokio
2 Runda URUGUAY

209. Romania, in calitate de tara in curs de dezvoltare, participand activ la cele 11 sesiuni ale UNCTAD, a beneficiat de scutiri si
reduceri de taxe vamale la exporturile sale, in virtutea celor 3 sisteme si aranjamente de preferinte vamale, respectiv:
1. SGP
2..SGPC
3. P16

210. Acordul European de Asociere a Romaniei la UE a prevazut realizarea unei zone de comert liber prin
eliminarea graduala, in cadrul unei perioade de tranzitie de 10 ..ani a tuturor obstacolelor tarifare si netarifare din calea
comertului reciproc.

211. Tipologia politicilor comerciale externe ale statelor dupa criteriul domeniului de aplicabilitate este constituita din politici
comerciale de..EXPORT.,import si de tranzit.

212. Tipologia politicilor comerciale externe ale statelor, dupa criteriul instrumentelor de politica comerciala externa, are in
componenta politica comerciala tarifara (vamala), politica comerciala..NETARIFARA..si politica comerciala.promotionala si
de stimulare a exportului.

213. Tipologia politicii comerciale externe a statelor dupa gradul de protectie a productiei nationale se manifesta prin formele:
politica comerciala autarhica,..PROTECTIONISTA.si a liberului schimb.

214. In tipologia politicilor comerciale externe ale statelor, dupa criteriul numarului partenerilor si felul acordurilor incheiate,
exista in afara de politica comerciala unilaterala, de politica comerciala bilaterala, politica comerciala regionala sau subregionala
si politica comerciala PLURILATERALA

215. Dupa scopul aplicarii (impunerii) taxele vamale pot avea caracter fiscal si caracter PROTECTIONIST

216. Dupa obiectul impunerii taxele vamale pot fi taxe de import, taxe de.EXPORT. si taxe de tranzit

217. Dupa modul de percepere taxele vamale se clasifica in taxe vamale ad-valorem, taxe vamale...SPECIFICE si taxe vamale
mixte.

218. In cadrul sistemelor de preferinte vamale care functioneaza in lume, Romania ca tara in curs de dezvoltare a beneficiat de
aplicarea la exporturile sale de taxe vamale de import mai reduse decat in baza clauzei natiunii celei mai favorizate, prin:
1...SGP
2. SGPC
3. P16

219. Lista exemplificativa a GATT a subventiilor la export interzise include exceptarea de la plata
impozitelor..DIRECTE..sau diminuarea acestora fata de cota in vigoare.

220. Printre facilitatile acordate tarilor in curs de dezvoltare in utilizarea subventiilor la export, urmare a aplicarii unui tratament
special si diferentiat, sunt si subventiile care incurajeaza..PRIVATIZAREA

221. Anularea directa de..DATORII..la stat se afla printre alte facilitati acordate tarilor in curs de dezvoltare in actul final al
Rundei Uruguay pentru subventiile ce incurajeaza privatizarea.

222. La Conferinta Ministeriala a OMC de la Singapore (1996) cele mai aprinse dezbateri s-au purtat in ceea ce priveste
problematica standardelor de MUNCA

223. Realizarea obiectivelor Conferintei Ministeriale a OMC de la Seattle (SUA) (1999) a esuat, deoarece trebuia sa se ia in
considerare într-o mai mare masura nevoile si..INTERESELE..tarilor in curs de dezvoltare.

224. La Conferinta Ministeriala de la Doha (Qatar) (2001) tarile dezvoltate au facut mai usor..CONCESII .tarilor in curs de
dezvoltare.

225. Insatisfactia tarilor in curs de dezvoltare si a celor mai putin dezvoltate fata de repartizarea .INEGALA a beneficiilor
obtinute in urma aplicarii Rundei Uruguay le-a determinat sa adopte o pozitie radicala fata de propunerile tarilor dezv. la
Conferinta Ministeriala a OMC de la Cancun (Mexic)2003.

226. UNCTAD este Conferinta Natiunilor Unite pentru.COMERT .si Dezvoltare si are ca prim obiectiv initierea de masuri care
sa favorizeze expansiunea comertului mondial in scopul impulsionarii dezvoltarii economice a tuturor statelor si in primul rand
a celor in curs de dezvoltare.

227. Ajustarile fiscale la frontiera (AFF) se mai numesc si bariere NETARIFARE

228. Dumpingul valutar (deprecierea internationala a monedei nationale) este considerat ca o masura de
stimulare..NELOIALA..a exportului.

229. Licentele (autorizatiile) prin care se exercita un control riguros al contingentelor se numesc
licente NEAUTOMATE

230. La sesiunea de la Bangkok, printre masurile prioritare s-a stabilit ca UNCTAD sa contribuie la intarirea capacitatilor tarilor
in curs de dezvoltare si in tranzitie de a promova .INVESTITIILE, dezvoltarea intreprinderilor, progresul tehnologic si sectorul
de servicii.

231. Cand instrumentele de politica tarifara (taxele vamale) nu sunt suficiente pentru apararea de concurenta straina se mai
aplica suplimentar si taxe DE RETORSIUNE

232. Principalele rezultate ale Rundei Uruguay au fost in doua mari domenii ale comertului international cu caracter de noutate,
care nu fusesera inca reglementate in cadrul GATT, unul de bunuri neindustriale:AGRICULTURA .si altul fara bunuri:
serviciile.

233. În anul 2001 la Conferinta Ministeriala de la Doha, OMC a hotarat ca in centrul negocierilor sa stea problema tarilor..IN
CURS DE DEZVOLTARE ..si in special ale tarilor mai putin avansate.

234. Adoptarea acquis-ului comunitar de catre Romania implica primirea de subventii.de la bugetul comunitar in faza de
preaderare si dupa aderare, inclusiv.SUBVENTII la exportul de produse agroalimentare.

235. Costurile adoptarii de catre Romania a politicii comerciale externe a UE presupun cresterea gradului de liberalizare a
importurilor de bunuri si de.SERVICII.

236. Romania este parte la acordurile multilaterale incheiate in cadrul Rundei Uruguay privind masurile de aparare
comerciala:.ANTIDUMPING compensatorii (antisubventii) si de salvgardare
237. Asigurarea creditelor se acorda pentru credite .FURNIZOR., iar garantarea creditelor de export pentru credite cumparator.

238. Programul global cu privire la produsele de baza, Platforma de la Buenos Aires si Declaratia de la ARUSHA.au fost
problemele importante abordate in cadrul activitatii UNCTAD privind comertul international cu produse de baza.

239. Problemele importante abordate in cadrul activitatii UNCTAD privind comertul international cu produse manufcturate au
fost crearea ONUDI si a unor aranjamente si acorduri de preferinte vamale, purtand denumirea prescurtata:SGP, P16 si SGPC

240. Sistemul Generalizat de Preferinte vamale (SGP) nereciproce si nediscriminatorii in favoarea tarilor in curs de dezvoltare
este ansamblul de reguli comerciale prin care tarile dezvoltate aplica scutirea integrala sau partial de.....TAXE VAMALE
.asupra importului de produse manufacturate provenind din tarile in curs de dezvoltare.

241. Sistemul Global de Preferinte Comerciale (SGPC), privind acordarea de facilitati comerciale preferential intre tari in curs
de dezvoltare participante la acest aranjament consta in...REDUCEREA..taxelor vamale, diminuarea sau eliminarea
obstacolelor paratarifare si netarifare, stimularea incheierii de contracte pe termen lung s.a.

242. In structura organizatorica a OMC, in afara de Conferinta Ministeriala, mai sunt ca principale consilii si organe: Consiliul
pentru comertul cu bunuri, Consiliul pentru comertul cu servicii, Consiliul pentru aspectele drepturilor de proprietate
intelectuala legate de comert si Organul de reglementare a..DIFERENDELOR

243. GATT a fost Acordul General pentru Tarife (vamale) si Comert, respectiv un tratat .MULTILATERAL.. si
interguvernamental, prin care tarile membre s-au obligat sa respecte anumite principii, reguli, o anumita disciplina in domeniul
relatiilor comerciale.

244. GATS este Acordul General pentru Comertul cu Servicii, avand ca domenii cuprinse in anexe miscarea persoanelor fizice,
serviciile financiare, telecomunicatiile, serviciile de transport aerian si
Transport MARITIM

245. Motivatia convenirii la Runda Uruguay a Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala,
inclusiv comertul cu marfuri contrafacute (TRIPs) a constituit-o inmultirea cazurilor care altereaza concurenta loiala, din cauza
producerii si comercializarii de marfuri....CONTRAFACUTE...la preturi mult mai mici decat produsele originale.

246. Intre anexele la Acordul privind crearea OMC s-a convenit si Memorandumul de Acord cu privire la regulile si procedurile
care guverneaza reglementarea diferendelor comerciale, deoarece s-a constatat .MULTIPLICAREA. diferendelor in
schimburile comerciale intre state si gruparile de state ale lumii.

247. In cadrul masurilor de politica comerciala aplicate la frontiera au fost stipulate in Acordul privind agricultura si obligatiile
tarilor membre ale OMC: procesul de “tarificare” a masurilor .NETARIFARE, reducerea nivelului consolidat al taxelor vamale
si asumarea de angajamente de acces pe piata.

248. Printre facilitatile vamale de care beneficiaza IMM-urile in Romania au fost: scutirea de plata taxelor vamale de import
pentru importul de materii prime si materiale destinate relizarii de produse FINITE

249. Deoarece prin preturile practicate la exportul unor tari acestea cauzau perturbari serioase pe piata Romaniei,au fost luate
masuri de...SALVGARDARE, prin suspendarea concesiilor tarifare temporar la importul dintarile respective, crescand implicit
nivelul taxelor vamale.