Sunteți pe pagina 1din 3

Test curs -Comerţ internaţional –

Test Nr. 1.

1. Comentaţi pe scurt ( max. 10 rânduri) următoarea aserţiune „imaginea tradiţională a


corelaţiei dintre politica externă şi politica comercială externă s-a inversat”............................
2. Explicaţi pe scurt (max.10 rânduri) modul în care redefinirea constantă a raportului de
forţe în plan economic şi comercial influenţează evoluţia comerţului internaţional.....
3. Explicaţi pe scurt (max. 10 rânduri) mercantilismul ca teorie care explică fundamentele
comerţului internaţional...............
4. Printre forţele care influenţează piaţa internaţională a serviciilor regăsim: a;b;c;d;e; (se va
comenta fiecare într-o frază).......
5. Activele intangibile se caracterizează prin: a; b; c; d; e;
6. În corelaţie cu comerţul cu bunuri, serviciile se pot clasifica în: a; b; c; d; e; (se va comenta
fiecare într-o frază)........
7. Protejarea şi consolidarea proprietăţii intelectuale a devenit o preocupare a comunităţii
internaţionale pentru că: a; b; c; d; e;
8. Explicaţi pe scurt (max. 10 rânduri) raţiunile pentru care nediscriminarea este un pivot
esenţial al sistemului comercial multilateral actual............
9. Printre obiectivele care urmau să fie îndeplinite pe parcursul Rundei Uruguay regăsim: a; b;
c; d; e;

Test curs - Comerţ internaţional –


Test Nr.2.

1. Comentaţi pe scurt( max. 10 rânduri) următoarea aserţiune „ una dintre trăsăturile mediului
în schimbare al politicii comerciale este erodarea graniţelor care marchează limitele dintre
politica externă şi politica economică externă”...........................
2. Explicaţi pe scurt (max.10 rânduri) modul în care redefinirea constantă a raportului de forţe
în plan economic şi comercial influenţează evoluţia comerţului internaţional.....
3. Explicaţi pe scurt (max. 10 rânduri) avantajul absolut ca teorie care explică fundamentele
comerţului internaţional......................
4. Printre câştigurile obţinute ca urmare a participării la comerţul internaţional regăsim: a;b; c;d;
(se va comenta fiecare într-o frază)........
5. Activele intangibile se caracterizează prin: a; b; c; d; e;
6. În conformitate cu GATS serviciile se pot clasifica în: a; b; c; d; (se va comenta fiecare într-o
frază)........
7. Printre disfuncţionalităţile relevate în administrarea TRIPs regăsim: a; b; c; d;
8. Explicaţi pe scurt (max. 10 rânduri) de ce negocierile comerciale multilaterale sunt schimburi
multivalente de concesii......................
9. Printre principiile care trebuiau respectate pe parcursul negocierilor Rundei Uruguay se pot
menţiona: a; b; c; d; e;
Test curs - Comerţ internaţional ––
Test Nr.3.

1. Comentaţi pe scurt( max. 10 rânduri) următoarea aserţiune „o mare parte din comerţul internaţional
actual este o reflectare a dezvoltării sistemelor globale de producţie”..................
2. Explicaţi pe scurt (max.10 rânduri) modul în care diversificarea şi sporirea eficacităţii
măsurilor de politică comercială influenţează evoluţia comerţului internaţional.....
3. Explicaţi pe scurt (max. 10 rânduri) avantajul relativ ca teorie care explică fundamentele
comerţului internaţional
4. Naţiunile fac comerţ între ele pentru că: a;b;c;d;
5. Activele intangibile se caracterizează prin: a; b; c; d; e;
6. Printre trăsăturile specifice ale comerţului cu servicii regăsim: a; b; c; d; e;
7. O conduită comercială multilaterală cu privire la DPI trebuie să vizeze: a; b; c; d;
8. Explicaţi pe scurt (max. 10 rânduri) de ce în cadrul negocierilor comerciale multilaterale echitatea
este, de cele mai multe ori, mai importantă decât eficacitatea..............
9. Principalele deosebiri care se pot identifica între GATT şi OMC sunt: a; b; c; d:

Test curs - Comerţ internaţional –


Test Nr.4.

1. Comentaţi succint (max.10 rânduri) următoarea aserţiune „ în prezent, asistăm la o altă dimensiune a
interfeţei dintre comerţ şi principiile etice şi anume însănătoşirea climatului comercial internaţional”..
2. Explicaţi pe scurt (max.10 rânduri) modul în care instituţionalizarea comerţului internaţional
influenţează evoluţia comerţului internaţional.....
3. Explicaţi pe scurt (max. 10 rânduri) diferenţa în ce priveşte dotarea naţiunilor cu factori de
producţie ca teorie care explică fundamentele comerţului internaţional...........
4. Printre restricţiile specifice în calea comerţului internaţional cu servicii regăsim: a; b; c; d; (se va
comenta fiecare într-o frază)......
5. Activele intangibile se caracterizează prin: a; b; c; d; e;
6. În corelaţie cu comerţul cu bunuri, serviciile se pot clasifica în: a; b; c; d; e;
7. Printre formele drepturilor de proprietate intelectuală regăsim: a; b; c; d; (se va comenta fiecare
într-o frază)..........
8. Explicaţi pe scurt (max. 10 rânduri) de ce negocierile comerciale multilaterale sunt jocuri
concurenţiale desfăşurate în mai multe etape..................
9. Printre funcţiile pe care le îndeplineşte Organizaţia Mondială a Comerţului regăsim: a; b; c; d;
e;
Test curs - Comerţ internaţional -
Test Nr. 5.

1. Comentaţi pe scurt ( max. 10 rânduri) importanţa protejării proprietăţii intelectuale .......


2. Explicaţi pe scurt (max.10 rânduri) modul în care globalizarea sistemelor de producţie
influenţează evoluţia comerţului internaţional.....
3. Explicaţi pe scurt (max. 10 ânduri) impactul parcurgerii fazelor ciclului de viaţă al
produselor asupra fundamentelor comerţului internaţional..............
4. Printre instrumentele de politică comercială folosite în comerţul cu servicii regăsim: a; b; c; d; e; (se
va comenta fiecare într-o frază).......
5. Activele intangibile se caracterizează prin: a; b; c; d; e;
6. Firma globală se caracterizează prin: a; b; c; d; e;
7. Protejarea şi consolidarea proprietăţii intelectuale a devenit o preocupare a comunităţii
internaţionale pentru că: a; b; c; d; e;
8. Explicaţi pe scurt (max. 10 rânduri) reciprocitatea ca principiu al sistemului comercial
multilateral..............
9. Printre aspectele sistemice ale mecanismului OMC de soluţionare a diferendelor se pot
menţiona: a; b; c; d; e;

Test curs - Comerţ internaţional –


Test Nr. 6.

1. Comentaţi pe scurt ( max. 10 rânduri) următoarea afirmaţie: „diversificarea ca natură a


politicii comerciale reduce importanţa ideii de stat ca actor unitar”.......................
2. Explicaţi pe scurt (max.10 rânduri) modul în care redefinirea rolului companiilor
transnaţionale influenţează evoluţia comerţului internaţional.....
3. Explicaţi pe scurt (max. 10 ânduri) rivalitatea strategică globală şi impactul acesteia asupra
fundamentelor comerţului internaţional
4. Câştigurile derivate din participarea la comerţul internaţional sunt:a;b;c,d; e; (se va comenta
fiecare într-o frază)..........
5. Activele intangibile se caracterizează prin: a; b; c; d; e;
6. În corelaţie cu comerţul cu bunuri, serviciile se pot clasifica în: a; b; c; d; e;
7. Printre aspectele sensibile înscrise, în ultimii ani, pe agenda negocierilor comerciale
multilaterale regăsim: a; b; c; d; e; (se va comenta fiecare într-o frază)......
8. Explicaţi pe scurt (max. 10 rânduri) transparenţa ca principiu al sistemului comercial
multilateral.............
9. În conformitate cu prevederile GATS, printre principiile care definesc comerţul internaţional
cu servicii se pot menţiona: a; b; c; d; e;