Sunteți pe pagina 1din 5

APROB

Şef Departament Pediatrie


USMF „Nicolae Testemiţanu”
profesor universitar N. Revenco
02.09.2020 ________________

Orarul
prelegerilor pentru studenţii anului IV, facultatea Stomatologie, disciplina
Pediatria, semestrul VII, anul universitar 2020-2021
Prelegeri online.
Nr. Tematica prelegerilor Grupe
d/o S1701-S1705
Rom
1. Ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului în Republica Moldova. Indicii sănătăţii 13.01.2021
copiilor. Copilul sănătos. Perioadele copilăriei-caracteristica şi semnificaţia
A.Holban
lor. Creşterea şi dezvoltarea. Evaluarea dezvoltării fizice şi neuro-psihice la
copii. Prelegere Online. Ore 8.00-9.40. ID şedinţă https:

meet.google.com/ikt-mypq-dzk
2. Particularităţile anatomo – fiziologice ale aparatului locomotor la copii. 13.01.2021
Hipovitaminozele la copii. Rahitismul: manifestările clinice, diagnosticul,
tratamentul şi profilaxia. Prelegere Online. Ore 9.50-11.30. ID şedinţă P. Martalog
meet.google.com/eyk-svmp-apg

3. Particularităţile anatomo – fiziologice ale sistemului digestiv la copii. 13.01.2021


Afecţiuni cronice digestive la copii (gasrtita, gastroduodenita, boala
ulceroasă): etiologie, principii de diagnostic, tratament, profilaxie. Prelegere L. Bologa
Online. Ore 11.50-13.50. ID şedinţă https://meet.google.com/xyw-djri-
hwv
4. Caracteristica morfo – funcţională a sistemului cardiovascular la copii. Febra 14.01.2021
reumatismală. Particularităţile manifestărilor clinice, diagnostic, principii de
tratament si profilaxie. Prelegere Online. Ore 8.00-9.40. ID şedinţă A.Stamati
meet.google.com/obm-sqfo-fis
5. Particularităţile anatomo – fiziologice ale sistemului hematopoetic şi imun la 15.01.2021
copii. Sindromul anemic şi hemoragic la copii.
Prelegere Online. Ore 8.00-9.40. ID şedinţă G.Eșanu

10
Nota:
1. Cursurile sunt ţinute Online prima zi în bloc 8.00-14.00, următoarele zile conform
orarului.
2. Cursurile sunt ţinute în aula IMSP SCMC nr. 1, str. Lazo 7.
3. Frecvenţa cursurilor este obligatorie. Lipsa la prelegeri se recuperează prezentând
referat la subiectul respectiv.
4. Durata prelegerii – 2 ore academice, numărul total de ore de curs –10.

Şef studii, conferenţiar universitar Petru Martalog


APROB
Şef Departament Pediatrie,
profesor universitar, dr. hab.
Ninel Revenco
02.09.2020 _________________

ORARUL
Lecţiilor practice la disciplina Pediatrie pentru studenţii anului IV, facultăţea
Stomatologie, semestrul VII, grupele S1701-S1705, anul universitar 2020-2021
Lecții practice Online
Nr. Tematica leţiei practice S1701 S1702 S1703 S1704
S1705
d/o I.Adam I.Cobzari G.Simon S.Şit A.Holban
1. Supravegherea medicală a copiilor în Republica 14.01.21 14.01.21 14.01.21 14.01.21 14.01.21
Moldova. Perioadele copilăriei. Particularităţile
creşterii şi dezvoltării copiilor la diferite vârste.
Evaluarea dezvoltării fizice şi neuropsihice.
Alimentaţia naturală. Diversificarea. Alimentaţia
mixtă şi artificială a sugarului. Alimentaţia copiilor
după un an. Importanţa alimentaţiei adecvate vârstei în
dezvoltarea şi maturizarea aparatului maxilofacial.
Ora 10.00-13.30
2. Patologia acută respiratore la copii: semiologia 15.01.21 15.01.21 15.01.21 15.01.21 15.01.21
afecţiunilor în raport cu particularităţile
morfofuncţionale, principii de diagnostic şi condiută
terapeutică. Rolul focarelor cronice de infecţie în
apariţia şi evoluţia maladiilor respiratorii la copii.
Afecțiunile sistemului cardiovascular la copii.
Ora 10.00-13.30
3. Semiologia afecţiunilor gastrointestinale la copii în 18.01.21 18.01.21 18.01.21 18.01.21 18.01.21
raport cu particularităţile morfofuncţionale în diferite
perioade de vîrstă. Conduita clinică în boala diareică
acută la sugar. Profilaxia afecţiunilor digestive la
copii. Ora 08.00-13.30
4. Particularităţi de afectare a sistemului reno-urinar la 18.01.21 18.01.21 18.01.21 18.01.21 18.01.21
copii. Infecţia căilor urinare. Principii de diagnostic şi
tratament. Profilaxia afecţiunilor renourinare la copii.
Ora 08.00-13.30
5 Aprecierea semnelor de pericol pentru viaţa copilului. 19.01.21 19.01.21 19.01.21 19.01.21 19.01.21
Stările de urgenţă la copii: tactica medicală în
sindromul convulsiv, hipertermic, şoc anafilactic,
hipotermic, sindrom de deshidratare, sindrom
hemoragic. Ora 08.00-11.00
Colocviu. Orele 11.00-14.00
1. Studii Online.
2. Studentul se prezintă la ore practice cu tema pregătită conform programului: halat alb,
încălţăminte de schimb, centimetru, stetoscop, stilou-chaiet. Se respectă strict codul vestimentar
al studentului.
3. Seminarele conform orarului grupei, orele 08.00-13.30.
4. La finele ciclului – Colocviu diferenţiat, bilet cu 3 subiecte din diferite compartimente ale
Pediatriei (copil sănătos, maladiile copilului, urgența pediatrie).
5. La colocviu sunt admişi studenţii care au îndeplinit toate compartimentele programului.
Şef studii, conferențiar universitar Petru Martalog
APROB
Şef Departament Pediatrie,
profesor universitar, dr. hab. med.,
Ninel Revenco _______________

Subiectele
pentru colocviul diferenţiat la disciplina Pediatrie, studenţi anul IV,
facultatea Stomatologie, semestrul VII

1. Noţiune de sănătate. Criteriile de apreciere a stării sănătăţii copilului. Grupele de sănătate şi caracteristica lor.
2. Supravegherea medicală a copilului sănătos de diferite vârste. Principii şi reglementări.
3. Perioadele copilăriei: particularităţile caracteristice copiilor în diferite perioade. Perioadele critice ale
copilăriei.
4. Particularităţile de colectare a anamnezei la copii. Particularităţile examinării obiective în pediatrie.
5. Organizarea asistenţei medicale primare pediatrice. Rolul medicului stomatolog în profilaxia afecţiunilor
pediatrice.
6. Imunoprofilaxia copiilor în Republica Moldova. Calendarul Naţional de vaccinări.
7. Creşterea şi dezvoltarea copilului. Legile generale ale creşterii şi dezvoltării copiilor.
8. Dezvoltarea fizică a copilului. Factorii ce influenţează creşterea şi dezvoltarea copiilor.
9. Metodele de apreciere şi evaluare a dezvoltării fizice la copii de diferiite vârste: antropometria, somatoscopia
şi fiziometria.
10. Particularităţile dezvoltării neuro-psihice a copilului în primul an de viaţă.
11. Factorii favorabili şi nefavorabili ce influenţează dezvoltarea neuro-psihică a copiilor în perioada postnatală.
12. Tulburările cronice ale nutriţiei la copii. Etologie. Clasificare. Profilaxie.
13. Erupţia dentară la copii. Semnele clinice în ,,denticia dificilis”.
14. Dentiţia de lapte şi dentiţia permanentă la copii.
15. Importanţa vitaminelor pentru creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor.
16. Rahitismul. Clasificarea. Manifestările clinice a rahitismului.
17. Importanţa rahitismului în patologia pediatrică. Profilaxia ante - şi postnatală a rahitismului.
18. Particularităţile anatomo - fiziologice ale sistemului osos la copii.
19. Hipovitaminozele la copii. Însemnătatea hipovitaminozelor în patologia dentară. Rolul lor în apariţia
hemoragiilor dentare. Profilaxia hipovitaminozelor.
20. Alimentaţia naturală. Importanţa şi avantajele alimentaţiei naturale pentru copil, pentru mamă.
21. Compoziţia laptelui matern. Deosebirea laptelui matern de laptele altor mamifere.
22. Diversificarea alimentaţiei naturale. Termenii şi modalitatea de introducere a complimentului.
23. Alimentaţia mixtă. Formulele lactate folosite ca supliment.
24. Hipogalatia. Semnele ce indică poziţionarea şi aplicarea corectă a copilului la sân.
25. Alimentaţia artificială. Principii de bază în întocmirea raţiei alimentare a sugarului alimentat artificial.
26. Clasificarea amestecurilor lactate folosite în alimentaţia mixtă şi artificială.
27. Alimentaţia copilului mai mare de un an.
28. Particularităţile anatomo - fiziologice ale sistemului respirator la copii.
29. Diagnosticul şi principiile de tratament ale bronşitei acute la copii.
30. Pneumonia acută necomplicată la copii. Etiologia şi tabloul clinic.
31. Diagnosticul şi principiile de tratament a pneumoniei acute la copii.
32. Profilaxia afecţiunilor respiratorii la copii.
33. Particularităţile morfo - funcţionale ale sistemului cardiovascular la copii.
34. Febra reumatismală acută la copii. Etiologie. Tablou clinic.
35. Particularităţile evoluţiei febrei reumatismale la copii. Profilaxia complicaţiilor.
36. Criteriile de diagnostic ale febrei reumatismale la copii.
37. Profilaxia primară şi secundară a febrei reumatismale la copii.
38. Principiile de tratament a febrei reumatismale la copii.
39. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului hemato-poetic la copii.
40. Particularităţile asistenţei stomatologice a copiilor cu hemofilie.
41. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului imun la copii.
42. Perioadele critice în dezvoltarea imunoreactivităţii la copii.
43. Sindromul hemoragic la copii: manifestări clinice, principii de diagnostic.
44. Principii de conduită stomatologică în afecţiunile copilului cu sindrom hemoragic de etiologie diferită.
45. Caracteristicul sindromului anemic la copii.
46. Boala diareică acută la copii. Etiologie, manifestări clinice.
47. Caracteristica sindromului de deshidratare la copii de vîrstă fragedă.
48. Conduita clinico-terapeutică în sindromul de deshidratare la copii cu boală diareică acută.
49. Afecţiuni cronice digestive la copii: gastroduodenita cronică şi boala ulceroasă. Etiologie, manifestări clinice,
principii de diagnostic.
50. Principiile de tratament şi profilaxia afecţiunilor cronice ale tractului digestiv la copii.
51. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului reno-urinar la copii.
52. Infecţia căilor urinare la copii: etiologie, tablou clinic, principii de diagnostic.
53. Profilaxia afecţiunilor reno-urinare la copii.
54. Conduita terapeutică în sindromul hipertermic la copii.
55. Conduita terapeutică în sindromul convulsiv la copii.
56. Ajutorul de urgenţă în şocul anafilactic la copii.
57. Ajutorul de urgenţă în sindromul hemoragic la copii.
58. Ajutorul de urgenţă în caz de sincopă (leşin) la copii.
59. Ajutorul de urgenţă în caz de ingestie a unei substanţe toxice de către copii, inclusiv în intoxicaţie cu
medicamente.
60. Insuficienţa respiratorie la copii: cauzele principale, conduita clinică.

Discutate şi aprobate la Şedinţa Departamentului Pediatrie.


Proces verbal nr. 1 din 02.09.2020

Secretar, conferenţiar A.Cracea

Вопросы
к дифференцированному зачёту по Педиатрии для студентов IV курса, Стоматологического
факультета, VII семестр

1. Определение здоровья. Группы здоровья у детей и их характеристика.


2. Диспансеризация по возрасту и по патологии у детей.
3. Периоды детства, их характеристика.
4. Особенности сбора анамнеза у детей.
5. Особенности объективного обследования в педиатрии.
6. Организация педиатрической медицинской помощи. Роль врача-стоматолога в профилактике детских
болезней.
7. Особенности роста и развития детей грудного возраста и детей старше одного года. Принципы оценки
физического развития детей.
8. Прорезывание зубов у детей. Клинические проявления ,,denticia dificilis”.
9. Значение витаминов для полноценного роста и развития детей.
10. Рахит. Классификация. Клинические проявления рахита.
11. Значение рахита в детской патологии. Анте- и постнатальная профилактика рахита.
12. Метаболизм витамина Д в организме детей. Роль активных метаболитов в регулировании обмена фосфора
и кальция.
13. Анатомо-физиологические особенности костной системы у детей.
14. Гиповитаминозы у детей. Гиповитаминоз и зубная патология. Профилактика гиповитаминозов.
15. Естественное вскармливание. Преимущества естественного вскармливания.
16. Состав грудного молока. Отличие грудного молока от других типов молока.
17. Противопоказания для грудного вскармливания.
18. Введение других продуктов питания прикорма. Сроки и способы введения продуктов прикорма.
19. Смешанное вскармливание. Молочные смеси, используемые в качестве прикорма. Суточные потребности
в белках, жирах и углеводах у детей, находящихся на смешанном вскармливании.
20. Гипогалактия. Этиология. Классификация.
21. Питание кормящей матери.
22. Искусственное вскармливание. Основные принципы составления суточного меню для ребёнка.
23. Классификация смесей используемых при смешанном и искусственном вскармливании.
24. Питание детей старше года. Роль витаминов в питании детей.
25. Хронические расстройства питания. Этиология. Классификация. Профилактика.
26. Клиническая картина гипотрофии. Постановка диагноза. Профилактика.
27. Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы у детей.
28. Оценка тяжести респираторной патологии у детей
29. Постановка диагноза и принципы лечения острого бронхита у детей.
30. Острая неосложнённая пневмония у детей. Этиология и клиническая картина.
31. Диагностика. Принципы лечения, острое неосложнённой пневмония у детей.
32. Анатомо-физиологические особенносит сердечно-сосудистой системы у детей.
33. Ревматизм у детей. Клиническая картина и степени активности ревматического процесса.
34. Особенности течения ревматизма у детей. Профилактика.
35. Критерии диагностики ревматизма. Клинические проявления и принципы лечения хореи у детей.
Профилактика.
36. Дифференциальная диагностика ревматизма и ревматоидного артрита у детей. Значение кариеса зубов и
хронических очагов инфекции в возникновении ревматизма у детей.
37. Первичная и вторичная профилактика ревматизма у детей.
38. Поэтапная терапия ревматизма у детей.
39. Анатомо-физиологические особенности гематопоэтической системы у детей.
40. Клинические проявления. Состояние зубов при анемиях.
41. Постановка диагноза дефицитной анемии у детей. Лечение. Профилактика
42. Тромбоцитопеническая пурпура у детей. Этиология. Клинические проявления.
43. Дифференциальная диагностика тромбоцитопенической пурпуры у детей. Профилактика осложнений.
44. Принципы лечения тромбоцитопенической пурпуры у детей.
45. Геморрагический васкулит у детей. Этиология. Клинические проявления.
46. Диагноз и дифференциальная диагностика геморрагического васкулита у детей.
47. Принципы лечения геморрагического васкулита у детей. Профилактика осложнений.
48. Тактика врача стоматолога при оказании стоматологической помощи детям с тромбоцитопенической
пурпурой, геморрагическим васкулитом, гемофилией.
49. Гемофилия. Этиология гемофилии.
50. Особенности течения гемофилии у детей. Принципы лечения.
51. Профилактика кровотечений при гемофилии. Особенности оказания стоматологической помощи детям с
гемофилией.
52. Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы у детей.
53. Пиелонефрит у детей. Этиология. Особенности клинического течения.
54. Клиническая и лабораторная диагностика пиелонефрита у детей.
55. Принципы лечения пиелонефрита у детей. Профилактика. Роль стоматолога в профилактике обострений
хронического пиелонефрита.
56. Острый и хронический гломерулонефрит у детей. Этиология.
57. Клинические проявления хронического гломерулонефрита у детей.
58. Принципы лечения и профилактика гломерулонефрита у детей.
59. Неотложная терапия при острой гипотермии у детей.
60. Неотложная терапия при острой гипертермии у детей.
61. Неотложная терапия при судорогах у детей.
62. Неотложная терапия анафилактического шока у детей.
63. Неотложная терапия геморрагического синдрома у детей.
64. Неотложная терапия при обморочное состояниях у детей.
65. Неотложная терапия при отравлении у детей, в том числе отравлениями медикаментами. Профилактика
отравлении у детей.
66. Дыхательная недостаточность у детей, причины, тактика поведения.

Discutate şi aprobate la Şedinţa Departamentului Pediatrie.


Proces verbal nr. 1 din 02.09.2020

Secretar, conferenţiar A.Cracea

S-ar putea să vă placă și