Sunteți pe pagina 1din 2

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

APROBAT
Şef-departament
Business Internațional,
dr., conf.univ.,
Larisa Dodu- Gugea

Test II
la disciplina „Economie Mondială și Integrare Europeană”
anul de studii 2020-2021 Grupa__________________

N/P---------------------------------------

N CONTINUTUL TESTULUI P
r
1 Care este diferența dintre politica de promovare și cea de stimulare 1,0
..........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2 Măsuri de stimulare a exporturilor de natură bugetară: 1,0
a. Subvențiile indirecte de export;
b. Creditele de export;
c. Primele valutare;
d. Reprezentarea comercială.
3 Care este diferența dintre măsurile de stimulare a exporturilor de natură fiscală pentru 1,0
mărfurile exportate și facilitățile fiscale acordate exporturilor?

4 În cazul în care ați fi o persoană decidentă, ce măsuri de promovare (a produselor și 1,0


serviciilor) dintre cele enumerate în literatura de specialitate ați utiliza. Argumentați de
ce? Și ce măsuri de promovare ați mai propune în plus?

5 Care este noțiunea politicii concurențiale. 1,0

6 Enumerați instituțiile care se implică în politica concurențială și care este cea care 1,0
asigură buna aplicare a normelor UE în domeniul concurenţei?
7 Enumerați și explicați trăsăturile liniilor de credit fata de celelalte tipuri de credite. 1,0

8 Care sunt obiectivele politicii concurenţiale: 1,0


a) Integrarea pieţelor prin fluidizarea comerţului peste frontiere şi a alocării
resurselor în funcţie de cele mai avantajoase condiţii;
b) Protejarea întreprinderilor cu capital străin, care contribuie la menţinerea unui
mediu competitiv;
c) Protejarea consumatorilor: maximum de beneficii pentru consumatori;
d) Dezvoltarea întreprinderilor internaționale pentru a face faţă concurenţei în
plan global.

9 Care sunt comisiile parlamentare în domeniul concurenţei și care este diferența dintre 1,0
activitatea lor.

10 Principiile politicii concurenţiale ale Uniunii Europene: 1,0


a) transparenţa în privinţa deciziilor adoptate referitor la comportamentele
anticoncurenţiale;
b) discriminarea agenților economici participanți la schimburile economice
internaţionale;
c) stabilitatea unui cadru competitiv internaţional;
d) concurența între diferitele autorităţi ale concurenţei naţionale şi internaţionale
în privinţa aplicării legislaţiei în domeniu.

Examinator DODU-GUGEA Larisa


Dr.conf.univ.