Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea “Valahia” din Târgovişte

Facultatea de Ştiinţe Economice

PROIECT DE PRACTICA

MIXUL DE MARKETING ÎN CADRUL S.C.


MAGIC VIEW S.R.L.
- 2010 -
CUPRINS

Cap. I PREZENTAREA FIRMEI MAGIC VIEW.................................................pag. 3

1.1. Informaţii generale despre firma...............................................................pag. 3

1.2. Scurt istoric...............................................................................................pag. 4

1.3. Organizarea firmei....................................................................................pag. 5

Cap. II PIATA FIRMEI MAGIC VIEW.................................................................pag. 7

2.1. Furnizorii firmei........................................................................................pag. 7

2.2. Clienţii firmei............................................................................................pag. 8

2.3. Principalii concurenţi................................................................................pag. 8

2.4. Cifra de afaceri..........................................................................................pag. 9

Cap. III. MIXUL DE MARKETING ÎN CADRUL FIRMEI..............................pag. 10

3.1. Politica de produs....................................................................................pag. 10

3.2. Politica de preţ.........................................................................................pag. 15

3.3. Politica de promovare.............................................................................pag. 17

CONCLUZII SI PROPUNERI...............................................................................pag. 18

Bibliografie....................................................................................................pag. 19

2
CAPITOLUL I

PREZENTAREA S.C. MAGIC VIEW S.R.L.

1.1. Informaţii generale despre firma

S.C. Magic View S.R.L. este o societate cu răspundere limitată având ca obiect
de activitate iniţial implementarea de soluţii profesionale de comunicare vizuală, animaţie
3D, post-producţie, technical computing şi protecţie civilă. Astfel Magic View este una
dintre cele mai de succes firme care oferă soluţii personalizate, care îndeplinesc atât
aşteptările privind performanţele tehnologice, cât si limitările de buget - în funcţie de
specificul proiectului dumneavoastră.
Firma Magic View cu sediul în Bucuresti, Str. Gheorghe Brătianu nr. 14, sector
1, România, este singurul ca punct de lucru din Bucureşti, Spaţiul recent decorat
comunică accesibilitate şi convenienţă şi oferã o experienţã pozitivã prestatoare de
servicii, originalitate, vitalitate şi un plãcut sentiment de „higt vision”, care susţin
autoritatea firmei Magic View în categoria colaborarii cu mass-media, evenimente,
branding si publicitate, prezentare, instruire, divertisment, camere de supraveghere şi
construieşte o relaţionare pe termen lung cu clientii.

Produsele şi serviciile acordate îşi propun sã facã mai uşor accesul clientului la
tot ceea ce are nevoie pentru, centre de comandă, control şi monitorizare, dispecerate,
centre de instruire şi afaceri: prezentări, videoconferinţe, scolarizări de la soluţii integrate
de technică de calcul şi videoproiecţie, servere telecomunicaţii, soluţii SAN, data

3
streaming, vizualizare, până la produse pentru studiourile de animaţie 3D de ultimã
generaţie.

1.2. Scurt istoric


S.C. Magic View S.R.L. a luat fiintă din anul 1992, iar inca din 1993
implementează soluţii profesionale de comunicare vizuală, animaţie 3D, post-producţie,
technical computing si protecţie civilă.
În anul 2004, pe baza biroului din Bucureşti al societăţii Magic Systems, s-a
înfiinţat Magic Vision, care în 2007 şi-a schimbat numele şi identitatea vizuală, devenind
Magic View.
În prezent beneficiază de aceeaşi echipă de profesionişti, care luptă pentru
satisfacerea celor mai exigente solicitări într-un cadru nou cât mai relevant pentru
acordarea de servicii de înaltă calitate.
Odată cu încheierea anului 2008, Magic View a finalizat unul din cele mai
importante proiecte ale sale: Faţada media COCOR CHANNEL, care reprezintă cea
mai mare instalaţie de ecrane din Europa continentală şi a doua după Picadilly Circus din
Londra, însumând 565 mp de tehnologie LED.

Un alt proiect important, finalizat la sfârşitul anului 2008 este sala de şedinţe
Constantin Bunescu a societătii TRANSELECTRICA. Pentru a echipa această sală cu
tehnologie de cea mai inaltă clasă, alături de display wall-ul Barco format din două
module de retroproiecţie DLP, Magic View a integrat echipamente ale unor producători
de renume precum: Panasonic, DaLite, WolfVision, Extron, CUE, AMX, Philips.

4
Atenţia acordata managementului si calităţii serviciilor oferite de Magic View este
evidenţiată prin certificarea conform standardului SR EN ISO 9001:2001.

1.3. Organizarea firmei


Fiind o societate cu răspundere limitată, firma Magic View dispunde de capital
social împărţit pe acţiuni deţinute în proporţie de 30% de Robert Ene si 70% de Teodor
Munteanu, acesta fiind si directorul general al firmei.
• Dispunde de un singur depozit în care se realizează o cantitate mica de stoc de
marfă, nu se depun cantităţi mari ci doar produse cu deschidere larga;
• 6 maşini cu care transportă aparatură de înaltă tehnologie către clienţi;
• Au un singur sediu, cel din Bucureşti, unde se desfasoară toate activităţile firmei;
• Până anul trecut firma beneficia de 20 de angajaţi, în urma disponibilizărilor
cauzate de criza economică unii muncitori au fost trimişi către alte părti ale unor
societăţi „de plasare a forţei de muncă” şi au mai rămas doar 8 angajaţi, aceştia
fiind bine instruiţi pentru o mai bună desfaşurare a activităţii şi prestării de
serviicii în condiţii superioare;
• Gama de produse comercializate se află în jur de 30 de articole ale unor mărci de
renune mondial.
În cadrul firmei Magic View misiunea elementară şi tradiţională a funcţiei
logistice a fost pentru mulţi ani aceea de a oferi clientului său produsul disponibil in
perioadele prevăzute. Pentru a îndeplini această misiune a fost necesar:
• Realizarea previziunilor vânzărilor slabe în urma facilitării planificării în amonte;
• Ordonarea comenzilor clienţilor;
• Gestionarea stocurilor de marfă;
• Gestionarea mijloacelor de transport şi de livrare;
• Programarea livrărilor.

5
De asemenea pentru o desfăşurare în condiţii bune a activităţii există
compartiementele vânzări, economic/contabil ce sunt destul de dezvoltate, iar nu in
ultimul rând cel tehnic care are o deosebită importanţă în cadrul firmei, aceea de a avea
grijă de siguranţa produselor sale.

6
CAPITOLUL II

PIATA FIRMEI MAGIC VIEW

Piaţa reprezintă orice plasament în spaţiu şi orice fragment de timp în care pot fi
întâlniţi potenţialii parteneri de afaceri, vânzători sau cumpărători ai unor produse sau
servicii de orice natură. Ea apare ca o reţea de relaţii interumane şi relaţii de afaceri care
iau naştere, inevitabil între aproape toate categoriile de agenţi din societate. Marketingul
nu se preocupă însă de definirea acestui concept, ci cu fluidizarea raporturilor de schimb
şi cu analiza consumatorilor, piaţa reducându-se de cele mai multe ori la aceştia.
Elaborarea strategiilor de marketing nu are în vedere piaţa în general, ci o anumită piaţă
bine determinată din punct de vedere spaţial, temporal, social-demografic şi economic.
Componentele mediului extern cu care firma Magic View intră în relaţii directe,
permanente şi puternice dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale sunt reprezentate
de clienţi, concurenţi, furnizorii de servicii, furnizorii de forţă de munca şi într-o masură
mai mică de furnizorii de mărfuri deoarece furnizorii principali intră în contact direct cu
sediul firmei, acesta fiind cel care face comenzile la firmele furnizoare.

2.1. Furnizorii firmei

Furnizorii de servicii pentru firma Magic View sunt furnizorii de servicii de


telecomunicaţie, firmele ce furnizează apa potabilă şi energie electrică, furnizorii de
servicii de securitate.
Ca furnizori principali îi reprezintă companiile Barco majoritatea produselor de
care beneficiază firma sunt de acestă marcă şi Silicon Graphics (SGI).

7
O listă completă a furnizorilor marilor companii de renume mondial cu care firma
colaborează sunt: Àdeo, AEX System, Autodesk, BAI, Barco, Casio, CUE, Da-Lite,
DNP, Holmatro, Infocus, Ifex, Medium, Optoma, Philips, Pioneer, Projecta, , Vizrt,
VCON.

2.2. Clienţii firmei

Clienţii constituie componenta cea mai importantă, deoarece ei alcătuiesc piaţa de


desfacere a oricărei întreprinderi producătoare, reprezentată de: consumatori, utilizatori,
agenţii guvernamentale şi internaţionale, institutii publice etc. Clientul si consumatorul
ocupă un loc foarte important între obiectivele si deciziile ce urmează a fi luate. Este de
asemenea important să se analizeze situaţia lor în vederea cunoaşterii cât mai bine a
comportamentului lor, pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor sale.
Principalii clienţi ai firmei sunt reprezentaţi de: in primul rând de instituţiile
publice (Hidroelectrica, Termoelectrica, Transelectrica, etc.), persoanele fizice şi in cele
mai multe dintre cazuri cele juridice, cinematografe, posturi TV; Magic View se ocupă de
fiecare dintre aceştia abordând o strategie de atragere a clienţilor indiferent de activitatea
lor având la dispoziţie orice servicii pentru orice client.

2.3. Principalii concurenţi ai firmei

Concurenţii sunt agenţii economici cu care intră în competiţie orice


întreprindere, întrucât în economia de piaţă este indispensabilă înfruntarea pentru
obţinerea unor condiţii avantajoase de producere şi desfacere a bunurilor şi serviciilor, cu
ţelul atingerii unor performanţe deosebite. Întrucât concurenţa este o luptă dură, în care
învinge întotdeauna cel mai bun, şi care – deşi, primează interesele economice - se
desfăşoară nu numai cu mijloace economice, ci şi extraeconomice, pentru fiecare
întreprindere este absolut necesar să descopere (Introduction to export market research,
editată de Centrul de Comerţ Internaţional UNCTAD/GATT – trad.în lb.rom. sub egida
Asoc. Română de Marketing, AROMAR, Bucureşti, 1990, p.25-26): structura şi
amploarea concurenţei, motivele reuşitei concurenţilor importanţi, precum şi şansele de
a-i învinge.

8
Firma se bazează pe anumite calităţi constitutive pe care nici una dintre firmele
concurente din Bucureşti nu le prezintă în totalitate. Atuurile pe care firma mizează sunt
cele stabilite de studiile de piaţă şi sunt astfel concepute încât să răspundă nevoilor şi
aşteptărilor clienţilor.
Fiind o firmă care îşi desfasoară activitatea pe baza produselor pe care furnizorii
săi le produc, concurenţii acestora devin instantaneu si concurenţii firmei, cum ar fi:
• Pentru Barco principalii concurenţi sunt: Eyevis, Christie, Mitsubishi
• Pentru Autodesk: AVID, Maxon
• Pentru Optoma: Benq, Nec, Sanyo
Ca principali concurenti efectivi ai firmei, nu cei care produc ceea ce firma vinde,
pe piaţa din România, respectiv Bucureşti, sunt: AVITECH, ASESOFT, cu acelaşi
obiect de activitate.

2.4. Cifra de afaceri


Evoluţia cifrei de afaceri pe ultimii doi ani aduce o schimbare majoră în cadrul
firmei, ţinând cont de faptul că in 2008 cifra de afaceri a fost în jur de 2 mil. €, in 2009
cifra de afaceri a scăzut drastic cu aproximativ 50% ajungandu-se la 1 mil. € cu puţin sub.
Având în vedere faptul că în 2006 şi 2007 a fost în medie de aproximativ 3 mil. €, urmele
crizei economice se văd clar, netrecând neobservate, urmând ca în viitorul apropiat firma
să-şi redreseze cifra de afaceri, bazându-se pe anumite proiecte care le vor deschide noi
oportunităţi.

9
CAPITOLUL III

MIXUL DE MARKETING ÎN CADRUL FIRMEI MAGIC VIEW

Activitatea desfaşurată de firmă răspunde unor multiple cerinţe: dinamism,


capacitate de adaptare, capacitate de inovare, flexibilitate, viziune prospectivă. De
asemenea, în cele mai frecvente dintre situaţiile practice concrete, firma evoluează într-un
mediu ”agitat” si imprevizibil datorită schimbărilor care se produc în mediul tehnologic,
iar mulţumirea unui client constă în faptul că firma oferă cele mai de calitate produse sau
sisteme implementate şi predate la cheie.
Ţinând cont de faptul că Magic View nu este o firmă producatoare de bunuri, în
cadrul firmei nu există o reţea de distribuţie intensă, aceasta doar comercializează
produsele furnizorilor şi oferă o gamă diversificată de servicii.

3.1. Politica de produs

Produsul reprezintă una din principalele variabile controlabile de marketing care,


în combinaţii cu alte variabile specifice concură la proiectarea programelor în mixurile de
marketing – instrumente eficace pentru atingerea obiectivelor prestabilite ce pot fi oferite
unor clienţi potenţiali. În cadrul firmei ele sunt de natura bunurilor materiale si
serviciilor.
În primul rând firma oferă o gamă variată de produce şi servicii pentru toţi clienţii
săi. Soluţiile propuse de firmă integrează echipamente si servicii profesionale de la
companii din strainatate iar unui client i se pot oferi mai multe variante:

Monitorizare si dispecerizare
Vizualizarea informaţiilor în mod dinamic şi in conditii de maximă fiabilitate este
o necesitate curentă în majoritatea aplicaţiilor critice din domenii precum utilităti publice,
monitorizare şi control al traficului, securitate, telecomunicaţii, broadcast, militar.
Magic View oferă o gamă completă de soluţii, sisteme şi echipamente pentru
monitorizare si dispecerizare. În funcţie de natura şi complexitatea proiectului, firma
lucrează impreună cu integratorii de sisteme, sau direct cu utilizatorul final.

10
Barco LC

Seria de monitoare LCD Wide, Barco LC, cu rezolutie HD a fost special


dezvoltata pentru o gama variata de aplicatii profesionale

Monitoarele BarcoLC ofera utilizatorilor o multitudine de beneficii precum:


• Luminozitate inalta
• Contrast inalt, chiar si in mediile cu lumina ambientala puternica
• Rezolutie inalta si densitate mare a pixelilor
• Functionalitati precum "frame lock" and "genlock"
• Consum mic de curent electric
• Perioada lunga de functionare
Evans Consoles

Evans Consoles este lider mondial in proiectarea si productia de console specializate


pentru centre de control si alte aplicatii profesionale.

Ergonomia a devenit din ce in ce mai mult o parte integranta a design-ului


birourilor si a echipamentelor centrelor de monitorizare, comanda is control.
Evans ofera cu mandrie o gama variata de produse ergonomice, destinate
minimizarii oboselii si disconfortului utilizatorului.

Media si divertisment
Companii de renume mondial precum BMW, au descoperit efectul incredibil pe
care il au noile solutii de afisare a imaginilor in miscare de mari dimensiuni.
Societati de seama care ofera servicii de advertising au ales solutii de vizualizare
cu LED Barco pentru maximizarea vizibilitatii brandurilor corporatiste ale clientilor lor,
datorita performantelor si fiabilitatii de care acestea au dat dovada de-a lungul timpului.

11
Ecrane LED Mobile

Bazate pe tehnologie LED, ecranele de mari dimensiuni Barco B-10 reprezinta o solutie
de vizualizare complet mobila, ce poate fi folosita in cazul concertelor, evenimentelor
sportive, emisiilor live, etc.

Proiectoare Digital Cinema

Cinematografia digitala a preluat conducerea deschizand o noua lume a oportunitatilor


teatrale.
Barco a echipat primele săli de cinematograf cu proiectie digitala din Romania.
Imaginile digitale proiectate sunt mult mai clare, cu luminozitate si intensitate net
superioare sistemelor de proiectie traditionale.
Barco este una din singurele trei companii licentiate Texas Instruments DLP
Cinema™ technology.

Comunicare vizuală
De multe ori proiectele de comunicare vizuala necesita integrarea echipamentelor
si aplicatiilor software cu alte solutii IT&C. Persolalul Magic View este specializat si
familiarizat cu problemele specifice unor astfel de proiecte, fiind pregatit sa asigure
asistenta pe toata durata derularii proiectului, de la planificarea initiala pana la finalizarea
instalarii si punerea in functiune.
Solutiile pe care le ofera integreaza echipamente precum:
• sonorizare, sisteme de discutii/traducere simultana
• camere de documente
• videoproiectoare
• ecrane de proiectie.

12
• retroproiectoare, etc.
Digital Cinema
Digital Cinema deschide o lume noua a oportunitatilor de afaceri, aducand o serie
de beneficii majore atat producatorilor de filme si cinematografelor, cat si spectatorilor.
Magic View ofera solutii complete digital cinema, utilizand cele mai performante
proiectoare digital cinema - Barco DP.

Grafica 3D si Post-Productie
Magic View este prima firma din Romania care a abordat, inca din 1994, piata
sistemelor profesionale de animatie 3D si post-productie video.

Autodesk 3ds Max este solutia profesionala, care ofera modelare 3D, texturare,
animatie, rendering si management al datelor, la un nivel inalt.

Fiind un puternic, fiabil si acccesibil pachet pentru grafica 3D si animatie,


Autodesk® 3ds Max® a castigat foarte multi animatori decaractere, graficieni si artisti ai
jocurilor, filmelor si televiziunilor.
Tot mai multe studiouri de grafica 3d si animatie se bazeaza pe aceasta aplicatie
pentru finalizarea proiectelor la timp si pentru a se incadra in buget. Avand cea mai mare
retea de profesionisti 3D si plug-in-uri intoata lumea, a devenit un standard in aplicatiile
3D.

High Performance Computing


High Performance Computing este termenul ce defineste generic toate sistemele si
solutiile informatice de inalta performanta si complexitate.

Domenii de aplicabilitate:
• simulatoare: solutii integrate de tehnica de calcul si videoproiectie;

13
• inginerie asistata de calculator: CAD/CAM/CAE, PDM, digital prototyping,
design industrial;
• industria energetica: sisteme de calcul pentru prospectarea si explorarea
resurselor naturale;
• cercetare in domeniul meteorologiei, medicinei, stiintelor exacte;
• centre de realitate virtuala: planetarii, muzee virtuale, arhitectura, urbanistica;
• centre de calcul: solutii de stocare date, servere telecomunicatii, data streaming,
vizualizare.
Solutiile oferite sunt realizate integrand echipamente si servicii oferite de
urmatoarele companii:
- Silicon Graphics (SGI)
SGI este leader mondial in domeniul computerelor de inalta performanta, vizualizarii si
solutiilor de stocare de date. Vizunea companiei este de a furniza tehnologia care sa faca
posibile cele mai semnificative descoperiri stiintifice si creative din secolul XXI.
- Autodesk AliasStudio
Autodesk ofera familia de aplicatii software AliasStudio,o solutie profesionala de design
industrial. Pentru a satisface cerintele unei piete tot mai exigente, specialistii in design au
nevoie de aplicatii specializate care sa le ofere posibilitatea de a comunica, dezvolta si
produce proiecte deosebite intr-un timp scurt, precum si flexibilitatea de a efectua
modificari pe intreaga durata a proiectului. Familia de aplicatii Autodesk AliasStudio
raspunde acestor cerinte, fiind standardul de factori in diferite domenii industriale.
- Barco
Barco este lider mondial in domeniul solutiilor profesionale de afisare si vizualizare de
informatii. Compania proiecteaza si dezvolta solutii de vizualizare pe ecrane de mari
dimensiuni si monitoare pentru aplicatii critice. Acestea sunt utilizate in domenii precum:
utilitati publice, controlul traficului, supraveghere video, broadcast, telecomunicatii,
comanda si control, medicina, aviatie.

14
Echipamente pompieri
De mai mult de 10 ani, Magic View distribuie in Romania echipamente pentru
descarcerare Holmatro si autospeciale pentru Pompieri produse de compania italiana
BAI.
HOLMATRO este principalul producator mondial de echipamente hidraulice
pentru descarcerare, pompe hidraulice, furtune hidraulice si tamburi pentru acestea,
unelte de asistare, echipament de stabilizare, perne pneumatice de ridicare, etc.
HOLMATRO acopera intregral toate fazele din ciclul de viata al produselor sale:
cercetare, proiectare, productie, certificare, service. HOLMATRO respecta toate
standardele recunoscute international, fiind primul producator de echipamente de
descarcerare acreditat conform standardului de calitate ISO 9001, in 1992.
HOLMATRO respecta normele NFS 61-571 (Franta), DIN 14751 (Germania), NFPA
1936 (StateleUnite), prEN 13204 (concept European).
Din 1993, cand a fost certificata initial si pana in prezent, HOLMATRO este
singura companie din lume care respecta normele americane "UL", foarte stricte cu
privire la specificatiile de performanta, testare si calitate.
BAI - BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL SRL - produce autospeciale
pentru pompieri inca din 1991. De-a lungul anilor produsele BAI au obtinut renume
mondial pentru nivelul calitatii lor, castigand astfel o mare parte din piata interna si
internationala din acest domeniu.
Echipa BAI, colaboeaza pentru studierea, dezvoltarea si constructia de autospeciale
personalizate in functie de necesitatile fiecarui client, dar si pentru oferirea asistentei
necesare pentru cei cativa pasi ce trebuie parcursi in realizarea autospecialelor.

3.2. Politica de pret


Pretul ca element principal al mixului de marketing se defineste ca expresie de
cele mai multe ori financiara a valorii atribuite de consumator in cadrul schimbului. Pe
langa bani acesta implica si timp, energie si inconveniente. Din punct de vedere al
consumatorului pretul este ceea ce este dispus ca acesta sa plateasca pentru un bun sau
serviciu, cat anume este dispus sa plateasca depinde de valoarea pe care consumatorul o
atribuie produsului.

15
Modalitatile de fixare a preturilor in cadrul firmei
Fixarea pretului reprezinta o decizie existentiala pentru firma. De raspunsul la
intrebarile: “Cum trebuie fixat pretul unui produs?”, “Care este nivelul sau optim?”,
depinde calitatea actului managerial si de marketing al firmei.
In primul rand, ca orice firma care activeaza pe o piata, principalul sau obiectiv
este acela de maximarea profitului, bineinteles nu ies din calcul nici supravietuirea,
tinand cont de faptul ca este o perioada de criza, maximizarea cifrei de afaceri,
maximizarea cererii, schimbarea imaginii produsului firmei si de asemenea smantanirea
pietei.
Pornind de la aceste obiective pragmatice urmarite in cadrul politicii de pret,
firma foloseste urmatoarele modalitati de fixare a pretului.
1. Fixarea pretului in functie ce cererea manifestata pe piata – in carul firmei
acest criteriu se practica cel mai fecvent, adaptandu-se la cerintele clientilor.
Deoarece cinematografia 3D este in curs de dezvoltare, clientii doresc din ce in ce
mai des acesta tendinta, de unde rezulta ca firma obtine o parte din cota de piata
destul de rezonabila datorita acestui fenomen, al cinematografiei 3D.
2. Fixarea preturilor in functiei de concurenta – deoarece concurenta in acest
domeniu este destul de acerba, firma este obligata sa-si stabileasca la unele
produse preturile in raport cu concurentii existenti pe piata, cum ar fi in cazul
comunicarii vizuale: camere de documente, televizoare cu plasma sau LCD,
videoproiectoare, retroproiectoare, etc.
3. Fixarea preturilor in functie de costuri – deoarece costurile pe care furnizorii sai
le stabilesc, cum ar fi in cazul produselor Barco, acestia recomanda un pret mult
prea ridicat in raport cu preturile de pe piata din Romania, bineinteles pentru un
discount acordat firmei de 40% din vanzari, iar firma este obligata sa-si reduca
costurile la produse pentru a penetra cat de cat piata, ajungandu-se la un discount
de aproximativ 20% din vanzari.
Strategia de pret cea mai folosita in cadrul firmei este aceea de strategie
de pret de „smantanire”; este aplicata cu success deoarece cererea este inelastica
fata de pret, cum ar fi in cazul echipamentelor pentru descarcerare Holmatro si
autospeciale pentru Pompieri produse de compania italiana BAI; Magic View este

16
singura companie din Romania care comercializeaza de foarte multi aceste
produse de mare cautare, ajungand pana la un discount de 40% din vanzarea lor.

3.3. Politica de promovare


Politica de promovare a unei firme este un element important al programelor de
marketing, o variabila importanta a „marketingului mix”. Pentru a vinde nu este suficient
sa oferi un produs / serviciu la un anumit pret, prin intermediul unui circuit de ditributie;
trebuie de asemenea sa insotesti oferta cu un sistem coerent de comunicare (sa faci
cunoscut produsul, sa scoti in evidenta nevoile pe care le satsisface, sa creezi si sa mentii
o buna imagine). Este deci mai mult decat necesar ca firma sa utilizeze cele mai bune
mijloace de comunicare pe care le poate controla..
In primul rand Magic View isi promoveaza firma prin intermediul celor 3 site-uri
de actualitate: www.magicview.ro ca site principal in care sunt prezentate date referitoare
la firma, noutati, cariera, etc. si inclusiv, si cel mai important, produsele firmei cu
solutiile complete pe care le ofera, www.cinemadigital.ro in care este promovata exclusiv
cinema 3D si www.holmatro.ro in care de asemenea sunt promovate echipamentele
hidraulice pentru descarcerare, pompe hidraulice, furtune hidraulice si tamburi pentru
acestea, unelte de asistare, echipament de stabilizare, perne pneumatice de ridicare, etc.
In ultimul timp, firma a inceput sa-si dezvolte un proiect foarte important, prin
care promoveaza grafica 3D prin intermediul cinematografelor 3D; acest proiect avand ca
scop dezvoltarea pe plan educational, al activitatilor culturale ale clientilor.

17
CONCLUZII SI PROPUNERI

Firma Magic View este cunoscuta pe piata din Romania ca fiind una dintre
firmele ce ofera solutii personalizate de comunicare vizuala, animatie 3D, post-productie,
technical computing si protectie civila, care indeplinesc atat asteptarile privind
performantele tehnologice, cat si limitarile de buget - in functie de specificul proiectului
dumneavoastra, cu un mix de marketing ce incadreaza aproape toate componentele
acestuia.
Se bazeaza foarte mult pe produsele de animatie 3D care incadreaza firma intr-un
unghi cat mai favorabil.

Propuneri si recomandari:
 O redresare a cifrei de afaceri prin intermediul proiectul cinema 3D
 Angajarea unui specialist in domeniul marketingului pentru a se ocupa cat mai in
detaliu de produsele si ofertele insotitoare.

18
Bibliografie

• www.magicview.ro
• Ana Lucia Ristea – Marketing - premise si provocari ale economiei
inalt competitive
• Prof. univ. dr. Victor MANOLE, Prof. univ. dr. Mirela STOIAN,
Prof. univ. dr. Horia Dorobantu, Marketing, ASE, Buc. (www.ase.ro)

19