Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 24.05. 2021


Profesor: Fîţǎ Violeta
Scoala Gimnaziala Nr.1 Seimeni
Clasa aVII-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Praznicele Împărătești
Tipul lecţiei: Recapitulare și consolidare
Timp 50 minute

Competenţa generală:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi diversității religioase;

Competenţe specifice:
1.3 Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variante;
3.1 Argumentarea importanţei respectului pentru diversitate şi a comunicării între personae/ grupuri;
3.3. Argumentarea importanţei participării fiecărei personae la viaţa spiritual a comunităţii, ca membru active al acesteia;

Obiective operaţionale:

O1:să defineasca termenul de ,,praznic ,, ;


O2:să identifice în icoane reprezentarea praznicelor împarătești;
O3:să descrie comportamentul unui bun creștin într-o zi de sărbătoare creștină;

Metode şi procedee: rugaciunea, conversația, explicația, exercițiul, observare dirijată, audiție;


Mijloace de învăţământ: icoana din clasa, https://learningapps.org , https://wordwall.net, video-proiector, material ppt ;
Forme de organizare: activitate frontală/individual
Resurse:
 Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a VII-a
 Planificarea calendaristică, clasa a VII-a
 Proiectarea unităţii de învăţare, clasa a VII-a
2.Bibliografice: *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2015;
2. *** Mica Biblie, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993;
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura “ Polirom”, Iași, 2009;
4. Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica Predării religiei, Iaşi, 2005;
5. Mirela Sova,Cristian Alexa, Religie cult-ortodox, manual pentru clasa a VII- a, Editura „Corint”, Bucuresti, 2019
6. https://learningapps.org , https://wordwall.net , https://www.youtube.com
SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Etapele O Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode si Mijloace Forme Evaluare
crt lectiei b (min) procedee de de
invataman organiza
t re
1. Momentul 3 Salutul Salutul Conversatia Icoana Activitate Aprecieri
organizatoric Rugăciunea Rugaciunea clasei frontal verbale
Notarea absențelor
Pregatirea pentru începerea orei
Verificarea 5 Profesorul pune spre vizionare un Elevii vizionează Activitate Aprecieri
cunoștințelor scurt filmulet si mai apoi cere filmulețul si mai apoi frontală verbale
dobândite elevilor să răspundă la răspund Explicația si
anterior O urmatoarele intrebari: întrebarilor: Activitate
1  Ce sunt Praznicele - Praznicele Exercitiul individua
împărătești? Împărătești sunt cele lă
 Care este cel mai mare mai importante
Praznic Împărăresc? sărbători din timpul
anului și sunt legate de
Persoanele Sfintei
Treimi .
-Invierii.
2. Precizarea 2 Profesorul anunță titlul lecției Elevii asculta cu atentie Explicația Activitate
titlului care va fi recapitulată: frontală
și a Praznicele Împărătești .
obiectivelor Profesorul anunță competențele
urmărite .

3. 30 Profesorul consolidează Elevii privesc Video Activitate Aprecieri


Consolidarea O cunoștiințele prin intermediul materialul Ppt și Exercitiul Proiector frontală verbale
cunoștințelor 1 unui material Ppt și mai apoi cu rezolvă exercițiile. si
O ajutorul platformei digitale Ppt Activitate Observati
2 https://learningapps.org și individua a dirijata
O https://wordwall.net se vor https://lear lă
3 rezolva mai multe exerciții pentru ningapps.or
fixarea informațiilor. g
1. https://learningapps.org/vi https://wor
ew13681694 dwall.net
2. https://learningapps.or
g/view13681458
3. https://wordwall.net/re
source/6435753
4. https://wordwall.net/re
source/6466255
5. https://wordwall.net/re
source/6463263

4. Generalizare 5 Profesorul pune spre audiție Elevii asculta cu atenție Audiție Video Activitate
a cantarea ,,Hristos a Înviat!,, proiector frontală

https://www.youtube.com/watch
?v=VRaVrFlY-wA :

5 Obţinerea 1 Se realizează în permanenţă, cu Conversație Activitate


performanţei ajutorul conversaţiei din cadrul Elevii ascultă frontală Observati
şi a feed- exerciţiilor de sistematizare a aprecierile făcute de a dirijata
back-ului cunoştinţelor. profesor.
Profesorul va face aprecierile
generale şi individuale referitor la
pregătirea elevilor pentru lecţie,
cât și implicarea lor activă la ora
de curs.
6. Aprecierea 2 Se fac aprecieri generale si Elevii asculta Activitate Aprecieri
activității individuale, privind atât aprecierile făcute de frontală verbale
elevilor participarea elevilor, cât și profesor si scrise
implicarea acestora în lecție. Se
noteaza toți elevii care au
participat activ la lecție.
7. Precizarea 1 Se anunță ca temă pentru acasă Elevii ascultă cu atenție Manual Activitate
și exercitiul 2 de la pagina 82. indicatiile oferite de frontală
explicarea profesor si notează
temei tema in caiete
8. Incheierea 1 Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana Activitate Aprecieri
lecției Salutul Salutul de clasei frontală verbal
rugăciune
OGLINDA TABLEI

 Praznicele Împărătești sunt cele mai importante sărbători din timpul anului și sunt legate de Persoanele Sfintei Treimi .
 Praznice cu data fixă și cu dată schimbătoare.

 Praznice Împărărești cu dată fixă:

1. Nașterea Domnului - 25 decembrie


2. Tăierea împrejur a Domnului - 1 ianuarie
3. Botezul Domnului -6 ianuarie
4. Întâmpinarea Domnului -2 februarie
5. Schimbarea la Față a lui Iisus Hristos - 6 august

 Praznice Împărărești cu dată schimbătoare:

1. Intrarea Domnului în Ierusalim -cu o săptămână înainte de Paști


2. Învierea Domnului – Biserica a rânduit ca Învierea Domnului să fie sărbătorită în prima duminică ce urmează echinocțiul de
primăvară (21 martie).
3. Înălțarea Domnului - la 40 de zile după Paști
4. Pogorârea Duhului Sfânt - la 50 de zile după Paști
SCHEMA DE RECAPITULARE

1. Definiți termentul de ,, praznic,,

2. Clasificarea Praznicelor Impărătești :

3. Praznice Împaratesti cu dată schimbătoare


Praznice Îmărătești cu dată
schimbătoare.

4. Praznice Impărătești cu dată fixă

Praznice Împărătești cu dată fixă.

S-ar putea să vă placă și