Sunteți pe pagina 1din 3

Notă de prezentare

Opțional ”În lumea poveștilor”


Clasa a II-a
Durata : 1 an
Nr. ore /săptămână-1 oră
Argument  
Am elaborat acest opţional pornind de la nevoia copilului de a comunica, de a cunoaște lumea
eroilor, a personajelor din poveștile audiate încă din grădiniță. Lecturile bunicilor, părinţilor sau ale
învăţătorilor constituie cea mai eficientă modalitate de a stabili primele contacte ale copiilor cu cărţile.
Când intră în contact cu texte sau mai ales cu vorbitori, achiziţiile unor elemente noi se fac pe baza
nativului existent, producându-se o dezvoltare a acestuia.Copilul trebuie să aibă exemple, să trăiască
printre poveşti, povestiri, poezii de calitate. Literatura pentru copii este foarte bogată şi oferă posibilităţi
nemăsurate de receptare, de înţelegere şi interpretare, de influenţare pozitivă. Limbajul reprezintă modul
cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna şcolarilor de exprimare a creativităţii. Pornind de la
memorarea, la început mecanică şi apoi tot mai conştientă a cuvintelor, expresiilor, copiii ajung să le
folosească în contexte noi, atât cu sensul lor real, dar şi cu sens figurat.Astfel, dezvoltarea posibilităţilor
de exprimare a copilului se realizează cu eficienţă maximă în orele de literatură română, în general şi
literatura pentru copii în mod deosebit, prin studierea de texte specifice vârstei, ce pun în valoare întregul
sistem lingvistic. Prin convorbiri, povestiri, repovestiri, memorizări, lectura unor texte, precum şi prin
jocurile didactice realizate în ore, se va urmări dezvoltarea capacităţii de a comunica şi de a scrie.

Pentru ca apropierea de lumea cărţilor să devină o deprindere zilnică, iar deprinderea de a citi o
necesitate, este nevoie ca şcoala să se implice activ în apropierea elevului de miracolul cărţii.

Competențe generale

1. Dezvoltarea abilităților de comunicare orală și scrisă;


2. Dezvoltarea imaginației, a gustului estetic al elevilor;
3. Înarmarea elevilor cu instrumente/tehnici de lucru cu cartea;
4. Formarea unui comportament armonios,prin promovarea exemplelor pozitive
Competenţe
Activităţi de învăţare
specifice

 Formularea unor răspunsuri scurte la întrebări


 Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea
globală a textului audiat
1.1.Sesizarea
 Formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj audiat
semnificaţiei globale
 Identificarea personajelor dintr-un fragment de poveste audiat
a unui mesaj
 Formularea unor răspunsuri care presupun recunoaşterea unor detalii dintr-
oral/sccris
un mesaj audiat: Cine? Ce? Unde? Cum?
 Repovestirea textului cu suport de întrebări
 Exercitii de ordonare logica a momentelor unui basm

 Participarea la jocuri de rol


1.2. Participarea  Repovestirea unor texte audiate după una sau mai multe ilustraţii / benzi
la dialoguri, în desenate
situaţii diverse de  Formularea unor răspunsuri la ghicitori
comunicare  Dramatizări ale poveştilor audiate
 Realizarea de momente spontane de interpretare
 Vizionarea unor fragmente din filme de desene animate, cu caracter
2.1. educativ şi formularea de răspunsuri simple la întrebări legate de mesaj
Stimularea  Dramatizarea unor fragmente din poveşti cu ajutorul păpuşilor pe băţ, pe
creativității, prin deget sau pe mână
jocuri de rol  Jocuri de tipul: să ne imaginăm…, ce s-ar întâmpla dacă…?
 Jocuri de modificare a finalului unor poveşti audiate
 Crearea de poveşti orale având ca suport o imagine sau un desen
 Identificarea fragmentelor logice dintr-un text citit
3.1.Studierea
 Desprinderea ideilor ancoră;
conținutului unui
 Realizarea hărții textului;
text cu creionul
 Ordonarea ideilor după logica desfășurării acțiunii
în mână
 Desprinderea caracteristicilor unui text literar

 Discuţii privind comportamentul personajelor, evidenţierea unor modele


4.1.Aplicarea
de comportament
unor norme de
 Descrierea succintă a trăsăturilor (fizice sau morale) ale unui personaj
conduită în
 Aplicarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte
contexte variate
diferite

4.2.Relaţionarea cu
 Recunoaşterea unor comportamente moral-civice în textele audiate
ceilalţi membri ai
 Discutarea efectelor (pozitive şi negative) ale diferitelor acte de
grupului, pe baza
comportament prin referire directă la texte/poveşti audiate
unor stări afective
Stabilirea de analogii intre cele petrecute in basm si cele din viata reală
pozitive
Conținuturi
texte epice şi lirice din literatura pentru copii română şi universală;

Poezii, Elena Farago


Scufiţa Roşie, de Fraţii Grimm
Fetita cu chibriturile, de Hans Christian Andersen
Hansel si Gretel, de Fraţii Grimm
Cenusăreasa, de Fraţii Grimm
Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici, de Fraţii Grimm 
Rătusca cea urâtă, de Hans Christian Andersen
Motanul încălţat, de Charles Perrault 
Vrăjitorul din Oz, Frank Baum
Memorizare – poezii, ghicitori , cântecele ;
Dramatizarea unor fragmente din poveşti ;
Realizarea unui desen , pictură , colaj  pentru a ilustra despre ce este vorba în text sau
personajul , scena preferată .
dialoguri despre fapte şi întâmplări;
filme pentru copii; prezentări power point.

Modalități de evaluare

observarea sistematică;
joc de rol;
povestire;
dramatizare;
organizarea unor serbări şcolare;
portofoliul „Poveştile copilăriei noastre” (realizarea de desene potrivite conţinutului textelor)
Bibliografie:
 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Programa şcolară pentru clasa
pregătitoare, Anexa 1 la OMEN nr. 3371/12.03.2013
 Viorica Pârâială, Dumitru D. Pârâială, Claudia Bălan, Anica Vasilache, Teodora Tanasă, Activităţi
în completarea programului din ciclul primar, Editura Euristica, Iaşi, 2004
 Avasâlcei, Neculai, Butnariu, Ştefan şi Cristea Iulian-Programe sco lare pentru învăţământul
primar- discipline opţionale, Editura AS’S, Iaşi, 2000
www.didactic.ro

www.e-scoala.ro