Sunteți pe pagina 1din 3

Manolache Alina-Ecaterina Referat Microbiologie

Grupa 8104 Tema 2, nr. 22

Circuitele biogeochimice ale microelementelor

Zincul este un microelement cu efect fiziologic important asupra


microorganismelor şi plantelor. În sol un rol important îl au microorganismele ZnS şi
ZnCO3, ca nutrienţi pentru microorganisme şi plante.

În asigurarea nutrienţilor cu zinc, un rol important îl au microorganismele


sulfooxidante şi genurile Aspergillus (flavus, niger), Candida sp., Claviceps sp.,
Fusarium sp., Helmithosporium (sativum), Penicillium (chysogenum, griseofulvum,
unsticae), Streptomyces sp..

Cuprul este un microelement important, atât pentru microorganisme, cât şi pentru


plante, fiind un component important al oxidazelor. În asigurarea nutrienţilor cu cupru,
pentru sistemele biologice, au microorganismele: Aspergillius (niger), Acetobacter
(aceti), Azotobacter (chroococcum), Cercospora sp., Curvularia (penniseti),
Fusarium(coerulem, oxysporum, vesinfectum), Phycomyces (blakesleeanus),
Phymatotrichum (omnivorum), Penicillium sp. Thielaviopsis sp., Thichoderma (viride).

Cantitatea de nutrienţi cu cupru disponibili pentru sistemele biologice este în


corelaţie cu alte elemente cum sunt: azotul, manganul, fierul şi molibdenul.

Molibdenul este un microelement important pentru toate sistemele biologice. În


sol se găseşte fixat în minerale, în coloizi (sub formă de MoO4), în humus şi solubil în
apă. Accesibilitatea molibdenului pentru plante şi microorganisme este influenţată de:
pH, conţinutul de fosfor conţinut în nitraţi, aprovizionarea cu Ca, Mg, K, P, Fe, Mn, B şi
Zn a solului. La un pH netru sau alcalin (din sol) creşte accesibilitatea molibdenului, Ca,
Mg, K, P se reduc efectele toxice ale Fe, Mn, B, Cu şi Zn şi se îmbunătăţeşte structura
solului.

1
Manolache Alina-Ecaterina Referat Microbiologie
Grupa 8104 Tema 2, nr. 22
Un rol important în circuitul molibdenului îl au microorganismele: Azobacter sp.,
Clostridium sp., Aeromonas sp., Anabaena sp., Rhizobium sp., Pseudomonas sp., Nostroc
sp., Penicillium (chysogenum), Aspergillus (niger), Mucor sp..

Arseniul, seleniul, telurul şi cromul sunt microelemente care se găsesc în diverse


soluri şi au influenţă asupra sistemelor biologice. Compuşii cu arseniu sunt toxici pentru
sistemele biologice şi de aceea trebuie să fie eliminaţi din substratul de cultură. Unii
compuşi sunt utilizaţi în combaterea agenţilor fitopatogeni şi a insectelor.

Dintre microorganismele care metabolizează compuşii cu arseniu mai importante


sunt: Achromobacter (arsenoxydans), Alcaligenes (faecalis), Bacillus sp., Cladosporium
(herbarum), Clamzdomonas (variabilis), Chlorella (vulgaris), Pseudomonas
(arsenoxydans, fluorescens), Scopulariopsis (brevicaulis), Strichoccocus (bacillaris),
Xanthomonas (arsenoxydans), Nocardia sp..

Selenul şi telurul sunt prezente în sol sub formă de săruri. Acestea sunt
biodegradate de microorganisme din genurile: Micrococcus (selenians), Cropulariopsis
(brevicaulis), Penicillium (chrusogenum, notatum), Pseudomonas sp., Clostridium sp..

Cromul se întâlneşte sub formă de compuşi toxici în sol, care pot fi transformaţi
în compuşi inofensivi de microorganismele purtătoare a enzimei cromat reductaza.
Această enzimă este legată de membrana celulară la microorgqanisme din genul
Pseudomonas (fruorescens, putida).

Siliciul, aluminiul şi cobaltul se întâlnesc în diverse substraturi şi au influenţă


asupra sistemelor biologice.

Siliciul se întâlneşte în toate solurile în minerale, roci, substanţe humuce şi în


resturile organice. Siliciul este indispensabil pentru toate plantele fiind preluat sub formă
de SiO2 din sol. Activitatea microorganismelor: Bacillus (mucilaginosus f.sp. siliceus),
Amanita (virosa), Clitopilus (prunulus), Inocybe sp., Laccaria (laecata), Nebeloma

2
Manolache Alina-Ecaterina Referat Microbiologie
Grupa 8104 Tema 2, nr. 22
(dunensis), Psilocybe (ammophila) asigură substratul cu nutrienţi de siliciu, accesibili
sistemelor biologice (plante, microorganisme).

Aluminiul este prezent în solurile cu minerale, roci, coloizi, substanţe humice şi în


resturile organice. Microorganismele care metabolizează formele de fosfor, calciu şi
potasiu sunt implicate şi în circuitul biologic al aluminiului. În condiţii normale,
aluminiul este un element important şi util sistemelor biologice, dar în cantităţi mari
poate deveni toxic pentru acestea.

Cobaltul este un microelement indispensabil tuturor sistemelor biologice prin


faptul că participă la sinteza vitaminei B12, a metioninei, la coeziune, în sinteza ADN
(mutaze) şi la sinteza metanului în natură. Microorganisme mai importante în circuitul
cobaltului sunt: Acetobacter sp., Bacillus sp., Aspergillius sp., Candida sp.,
Propinibacterium (freudenreichii), Streptomyces sp..

Mercurul, plumbul şi cadmiul sunt microelemente ce se pot acumula în sol şi să


devină factori poluanţi. În circuitul acestor microelemente intervin microorganismele:
Clostridium (cohlearium), Citrobacter (freundii), Pseudomonas (aeruginosa,
fluorescens, putida), Zoogloea (ramigera), care sunt utilizate şi pentru depoluarea unor
substraturi ale diverselor habitate.

Bibliografie:
Geamăn, Ioan , prof. univ.dr. - Microbiologie