Sunteți pe pagina 1din 11

ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / METODE ENERGETICE DE CALCUL A DEPLASĂRILOR (SSD)

GENERALITĂȚI. CONCEPTE. etc.

Metodele energetice de calcul a deplasărilor structurilor SSD sunt mult mai flexibile decât cele
geometrice (sunt mult mai generale – se aplică unei game mai mari de structuri sau
confirgurații de încărcare) dar au dezavantajul că la o aplicare a metodei se poate calcula doar
o rotire sau o translație a unui punct al structurii.

OBSP: nu putem deduce o funcție a deplasărilor (cum ar fi ecuația curbei elastice =


deformatei) / o formulă care descrie deplasarea în oricare punct al structurii.

Lucrul mecanic efectuat de o forță, în timpul acțiunii ei asupra unei structuri este definit a fi
produsul dintre mărimea forței și mărimea deplasării ce are loc în punctul de aplicație și pe
direcția forței.

CONVENȚII DE SEMNE

Lucru mecanic pozitiv – forța și deplasarea au același sens

Lucru mecanic negativ - forța și deplasarea au direcții opuse

LUCRUL MECANIC

Considerăm lucrul mecanic efectuat de forță în timp ce parcurge deformația provocată de un


sistem de forțe ce acționează pe structură (OBSP: forța P face parte din sitemul de forțe ce
provoacă deplasarea).

Punctul grinzii deplasat ajunge din punctul A (forma inițială) în punctul A’ (forma deformată
finală) – în timpul deformării (parcurgerea distanțai din A în A’ mărimea forței P ar putea să
varieze. Astfel fracțiunea infinetizimală din lucrul mecanic total dW pe care forța P o face
parcurgând deplasarea infinitezimală d ∆ se poate scrie sub forma:

dW =P( ∆)∗d ∆

dW =M (θ)∗dθ

Lucrul mecanic total W (W= Work = Lucru) pe care forța P o face în timp ce parcurge întreaga
deplasare ∆ este obținută prin integrarea expresiei de mai sus pe intervalul [ 0 , ∆ ]

W =∫ P(∆)∗d ∆
0

θ
W =∫ M (θ)∗dθ
0

OBSP: P( ∆)∗d ∆ - reprezintă relația (variația) forță - deplasare pentru structura dată

OBSP:M (θ)∗dθ - reprezintă relația (variația) moment - rotire pentru structura dată
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / METODE ENERGETICE DE CALCUL A DEPLASĂRILOR (SSD)

Acestă variație poate fi:

Variație Neliniară - Forța variază neliniar în timp ce parcurge deplsarea ∆

Variație Liniară – Forța variază liniar în timp ce parcurge deplsarea ∆

Variație Constantă – Forța nu variază în moment ce parcuge deplasarea ∆

În cazul unei comportări linair elastice – forța va varia liniar față de deplasare începând de la
valoarea zero până ce ajunge la valoarea s-a finală.

Lucrul mecanic în acest caz este egal cu aria de sub grafic = aria triunghiului hașurat din figură:

1
W =∫ P(∆)∗d ∆= ∗P∗∆
0 2

Dacă avem momente și rotiri rezultă:


θ
1
W =∫ M (θ)∗dθ= ∗M∗θ
0 2

Un caz special este cazul în care forța P rămâne cu valaore constantă în timp ce parcurge
depalsarea ∆. Un astfel de caz are loc când deplasarea ∆ este cauzată de o acțiune
independentă de forța P.

OBSP: când alte forțe cauzează deplasarea pe care forța P o parcurge (forța P nu contribuie la
formarea deplasării ∆)

Lucrul mecanic în acest caz este aria dreptunghiul hașurat din figură:
∆ ∆
W =∫ P∗d ∆=P∗∫ d ∆=P∗∆
0 0

Dacă avem momente și rotiri rezultă:


θ θ
W =∫ M∗dθ=M∗∫ dθ=M∗θ
0 0
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / METODE ENERGETICE DE CALCUL A DEPLASĂRILOR (SSD)

PRINCIPIUL LUCRULUI MECANIC VIRTUAL

Acest principiu are mai multe formulări, dintre care:

1. PRINCIPIUL DEPLASĂRILOR VIRTUALE PENTRU CORPURI RIGIDE

Dacă un corp rigid este în echilibru sub acțiunea unui sistem de forțe exterioare și dacă este
supus la orice deplasare virtuală de corp rigid, lucrul mecanic virtual al forțelor exterioare este
zero.

Lext =0

2. PRINCIPIUL FORȚELOR VIRTUALE PENTRU CORPURI DEFORMABILE

Dacă o structură deformabilă este în echilibru sub acțiunea unui sistem virtual de forțe și dacă
este supus la orice deformație reală mică potrivită (compatibilă / consistentă) cu sistemul de
rezemare și cu continuitatea structurii, atunci lucrul mecanic virtual exterior făcut de forțele
exterioare virtuale parcurgând deplasarea exterioară (deplasarea) reală a structurii este egal
cu lucrul mecanic virtual interior făcut de eforturile virtuale parcurgând deplasarea internă
(deformația) reală a structurii.

Termenul de virtual indică faptul că sistemul de forțe este arbitrar și nu depinde de acțiunea
ce cauzează deplasarea reală.

Aici termenul forțe se consideră la modul general (forțe concentrate / uniform distribuite /
momente) – cu alte cuvinte forțe = acțiuni exterioare.

Teremenul deplasări se cosideră deasemena la modul general (ărin deplasări se înțelege atît
translații cât și rotiri).

Lv .ext =Lv .∫ ¿ ¿

OBS: Forțele virtuale fiind independente de acțiunile ce cauzează deplasările reale, vor rămâne
constante în timpul parcurgerii deplasărilor reale astfel expresiile folosite pentru lucrul
mecanic exterior respectiv interior vor avea forma:

P∗∆ sau M ∗θ
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / METODE ENERGETICE DE CALCUL A DEPLASĂRILOR (SSD)

CALCULUL DEPLASĂRILOR

GRINZI CU ZĂBRELE

Aici nu avem rotiri de noduri deoarece toate nodurile se consideră


articulate.

Procedura de analiză a grinzilor cu zăbrele.


ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / METODE ENERGETICE DE CALCUL A DEPLASĂRILOR (SSD)

GRINZI SUPUSE PREDOMINANT LA ÎNCOVOIERE

Pentru a determina deplasarea / rotirea într-un punct al grinzii vom aplica acesteia un sistem
de forțe virtuale alcătuite dintr-o forță / rotire egală cu 1 este aplicată în acest punct.

Acum această forță virtuală parcurgând deplasarea rezultată ca efect al încărcărilor exterioare
reale va da lucrul mecanic virtual exterior:

W ext . =1∗∆ sau 1∗θ

Pentru a obține lucrul mecanic virtual interior – efortul aprcurge deplsarea rezultată în urma
încărcării grinzii cu forța / momentul de valoarea 1 (care reprezintă sistemul de forțe virtual)

Lucrul mecanic virtual interior este alcătuit din 2 componente:

- Componenta 1 este deformația rezultată în urma acțiunii încărcărilor reale.

Schimbarea pantei grinzii pe o lungime dx în urma încvpoeroo se calculează prin expresia:

M
dθ= dx
EI

M – este monetul rezultat în urma aplicării încărcărilor reale pe grindă.

- Componenta 2 este efortul din grindă (structură) rezultat din acțiunea sistemului de
forțe virtual (forței unitare aplicate în punctulș în care se dorește determinarea
deplasării).

Mv

M v∗M
dW ∫ . =M v∗dθ= dx
EI

Lucrum mecanic virtual interior făcut pe întreaga grindă se poate determina prin integrarea
relației de mai sus pe întreaga lungime a grinzii rezultând:
L
M v ∆∗M
1∗( ∆ )=∫ dx−deplasări
0 EI
L
M vθ∗M
1∗ (θ )=∫ dx−rotiri
0 EI
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / METODE ENERGETICE DE CALCUL A DEPLASĂRILOR (SSD)

Procedura de analiză pentru grinzi supuse preponderent la încovoiere.

PAS_1. SISTEMUL REAL – se trasează diagrama de moment datorită încărcărilor reale aplicate
pe grindă

PAS_2. SISTEMUL VIRTUAL – se trasează diagrama grinzii aplicând forța / momentul virtual
(luat cu valoare 1) în punctul și pe direcția deplasării pe care o vrem să o determinăm.

PAS_3. Se împarte grinda pe segmente (funcție de sistemul de forțe reale / virtuale aplicat) sau
de variația rigidității la încvoiere EI (dacă aceasta există). Împărțirea se face astfel încât
diagramele de moment reale / virtuale și rigiditatea la încovoiere să fie continue pe lungimea
unui segment.

PAS_4. Pentur fiecare segment al grinzii se determină o ecuație ce exprimă variația momentului
încpvoietor M (din încărcări exteriore) funcție de coordonata x (= coordonata ce reprezintă
coordonata unui punct de-a lungul grinzii). Originea (punctul de pornire) a coordonatei x
poate fi localizată oriunde pe grindă și se alege astfel încât să rezulte minimul de termeni
pentru M(x) calculat pentru un anumit segment.

PAS_5. Pentru fiecare segment se determină ecuația pentru M v (x) – funcția momentelor
rezultate din aplicarea încărcării virtuale. Se folosesc aceleași coordoante x ca și cele alese la
PAS_4.

PAS_6. Se determină deplasarea dortiră aplicând intergrala corespunzătoare pentru situația


dată. Dacă grinda este împărțită pe segmente atunci., integrala se evaluează pentru fiecare
segment în parte, deplasarea finală rezultând prin însumarea valorilor obținute pentru fiecare
segment.
L
M v ∆∗M
1∗( ∆ )=∫ dx−deplasări
0 EI
L
M vθ∗M
1∗ (θ )=∫ dx−rotiri
0 EI
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / METODE ENERGETICE DE CALCUL A DEPLASĂRILOR (SSD)

CADRE SUPUSE ÎNCOVOIERE + EFORT AXIAL

CADRE SUPUSE PREPONDENRENT LA ÎNCOVOIERE

deplasări

rotiri

Pocedura de analiză pentru cadre

PAS_1. SISTEMUL REAL – se trasează diagrama de moment datorită încărcărilor reale aplicate
pe cadru

PAS_2. SISTEMUL VIRTUAL – se trasează diagrama grinzii aplicând forța / momentul virtual
(luat cu valoare 1) în punctul și pe direcția deplasării pe care o vrem să o determinăm.

PAS_3. Dacă este necesar elementele cadrului se împart în segmente (funcție de configurația
sistemului de forțe reale / virtuale aplicat) și/sau de variația rigidității la încvoiere EI (dacă
aceasta există). Împărțirea se face astfel încât încărăcrile reale / virtuale și rigiditatea la
încovoiere EI să fie continue pe lungimea unui segment.

PAS_4. Pentur fiecare segment se determină o ecuație ce exprimă variația momentului


încovoietor M(x) (din încărcări exterioare) funcție de coordonata x (= coordonata ce
reprezintă coordonata unui punct de-a lungul grinzii).

PAS_5. Pentru fiecare segment se determină ecuația pentru M v (x) – funcția momentelor
rezultate din aplicarea încărcării virtuale. Se folosesc aceleași coordoante x ca și cele alese la
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / METODE ENERGETICE DE CALCUL A DEPLASĂRILOR (SSD)

PAS_4. Se poate folosi orice convenție de semne convenabilă pentru determinarea lui M(x)
respectiv M v (x) – important fiind ca să se folosească aceeași convenție de semne pentru
ambele variații de momente.

PAS_6. Se determină deplasarea dorită aplicând intergrala corespunzătoare pentru situația


dată. Dacă grinda este împărțită pe segmente atunci., integrala se evaluează pentru fiecare
segment în parte, deplasarea finală rezultând prin însumarea valorilor obținute pentru fiecare
segment.

CONSERVAREA ENERGIEI ȘI ENERGIA DE DEFORMAȚIE

Energia unei structuri este capacitatea acesteia de a efectua lucru mecanic.

OBSP: Capacitatea de a se deplasa fără a ceda. Cu cât deplasarea este mai mare sub aceeași
forță cu atât lucrul mecanic va fi mai mare rezultă mai multă energie (dezvoltată în structură).

Energia de deformație este energia pe care o are structura datorită deformațiilor ei.
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / METODE ENERGETICE DE CALCUL A DEPLASĂRILOR (SSD)

Relația dintre lucru mecanic și energia de deformație a structurii este bazată pe principiul
conservării energiei.

Principiul conservării energiei:

Lucrul mecanic efectuat de o structură elastică care este în echilibru cu forțe aplicate static
(gradual) este egal cu lucrul mecanic efectuat de eforturi (efort parvurgând deformația) care
este și energia de deformație a structurii.

lucrul mecanic exterior Lext = lucrul mecanic interior L∫ ¿ ¿ = energia de deformație U

Pentru fiecare tip de solicitare există o relație separată pentru calculul energiei de deformație.

Efort axial (Grinzi cu zăbrele)

Încovoiere

- Grinzi

- Cadre
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / METODE ENERGETICE DE CALCUL A DEPLASĂRILOR (SSD)

TEOREMA A DOUA A LUI CASTIGLIANO

- prima teoremă a lui castigliano se poate folosi pentru a stabili ecuații de echilibru ale
structurii
- metoda este aplicabilă doar în cazul structurilor cu comportare liniar elastică

Pentru o structură elastică, derivata parțială a energiei de deformație funcție de forța aplicată
este egală cu deplasarea forței de-a lungul liniei sale de acțiune.

Grinzi cu zăbrele

Grinzi

Cadre

PROCEDURA DE ANALIZĂ

1. Dacă avem o forță exterioară ce acționează pe o structură dată în punctul și pe direcția


în care vrem să calculăm deplasarea atunci folosim această încărcare pe post de
încărcarea variabilă P (sau M).

Dacă nu avem forșă exterioară atunci aplicăm o forță exterioară fictivă în pnctul și pe
direcția deplasării pe care dorim să o determinăm.

2. Determinăm eforturile în elementele structurii funcție de P sau M selectat la puntul 1.


3. Derivăm relațiile obținute la punctul 2 funcție de ce fel de deplasare dorim să obținem
(translație sau rotire)
4. În locuim valoarea numerică a lui P sau în în expresia eforturilor ș ia derivatei
eforturilor. dacă P sau M este o încărcare fictivă i se va atribui valoarea zero.
5. Aplicăm expresia pentr teorema a doua a lui Castigliano pentru a determina deplasarea
dorită. dacă rezultă u nrezultat pozitiv înseamnă că deplasarea are loc în direcția forței,
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / METODE ENERGETICE DE CALCUL A DEPLASĂRILOR (SSD)

dacă rezultă un rezultat negativ înseamnă că depalsarea are loc în direcție opusă
direcției de aplicare a forței.

S-ar putea să vă placă și