Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN PERSONAL DE DEZVOLTARE A LITERAȚIEI

RESPONSABIL PLAN:
DATA: 23 MARTIE 2021

DIFICULTĂȚI OBSERVATE ÎN TIMPUL TESTĂRII


Nu recunosc toate literele studiate
Nu au formate deprinderi de citit-scris, recunosc o parte din litere, nu au auz
fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în scrierea independentă. Aud
sunetul iniţial în cuvinte des auzite. Rețin cu greutate unele litere ( b, v, j, f, d, ş, ţ, z, h, â, î, ă,
k), pe unele confundându-le ( d cu t, b cu p, etc). Confundă noțiunile de propoziție , cuvânt,
silabă. Formulează oral propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate. Unul din elevi
povestește destul de greu, are un vocabular sărac, își exprimă cu dificultate părerile,
capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă. Celălalt elev înțelege textele
citite (de altcineva) ,răspunde corect la întrebări, își exprimă ușor propriile păreri.

OBIECTIVE URMĂRITE

Citirea de silabe, cuvinte, propoziții, texte scurte


Etapa textelor mici
- să recunoască propoziţiile dintr-un text;
- să identifice semnificaţia unui text;
Etapa propoziției
-să formuleze propoziţii simple
- să recunoască cuvintele care alcătuiesc propozițiile;
- să compună şi să descompună propoziţii în cuvinte;
- înţelegerea sensului cuvintelor;
Etapa cuvântului
- să citească cuvinte din 2-3 silabe
-să descompună/descompună cuvântul în silabe;
- să înţeleagă sensul cuvintelor;
Etapa silabei
-să înţeleagă semnificaţia structurii silabice;
Cunoașterea literelor
Etapa literei (sunt vizate planurile fonetico-auditiv şi grafo-fonetic)
-să recunoască şi să identifice grafemele fie individual, fie în grupuri;
-să recunoască fonemul în grafem;

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL DE INTERVENȚIE


În fiecare zi de Vineri
REZULTATE OBȚINUTE (SE COMPLETEAZĂ LA FINALUL INTERVENȚIEI)

S-ar putea să vă placă și