Sunteți pe pagina 1din 2

10 IANUARIE 2020

LUCRARE DE VERIFICARE 2 
  
1. Identificaţi funcţia sintactică a cuvântului subliniat! 1 p. 
a. Văd casa. Se vede casa. Aceasta este casa noastră. 
b. El este frumos. El cântă frumos. El este ca un om înţelept. 

c. El se poartă ca un om înţelept.  
 
  a. prima prop casa = Subiect

a 2-a prop casa = Subiect

a 3-a prop casa = nume predicativ

b. frumos = nume predicativ

frumos = Complement de mod

c.ca un om = nume predicativ

ca un om = Complement de mod

2.  Indicaţi forma corectă și justificați-vă opțiunea! 1 p. 
a. I-am dat fetei  înalte/înaltă o rochie pe măsura ei. 
 ---R. înalte
b. Utilizarea caietelor cu ordinea paginilor inversată/
 R. ordinea paginilor inversate te poate zăpăci;  
c. Bucuria unei vieţi fermecătoare şi reduse/
R .redusă la frumuseţea lumii l-a caracterizat întotdeauna. 
  
3.  Indicaţi predicatele nominale în enunţurile de mai jos! 1 p. 
a. Ea nu este aşa.
b. b. Greşeala este de ignorat.
c. c. Câştigătorul concursului este altul.( RASPUNSURILE CU
ALBASTRU)
  
4.  Identificaţi subiectele din enunţurile de mai jos! 1 p. 
            Cine vine pe alee? Nimeni n-a lipsit de la concert. 
  
5. Îndreptaţi greşelile de acord din enunţul: Băiatului acesta acestuia i-
am dat nişte cărţi care nu erau a ale mele! 1 p. 
  
6. Identificaţi tipul de acord din enunţurile următoare (acord gramatical, acor
d prin atracţie, acord după înţeles) şi, acolo unde este cazul, oferiţi varianta c
orectă!  
a. Gălăgia copiilor m-a trezit. acord gramatical
b. Echipajul s-a pregătit. , acord după înţeles
c. Sunt măsline de vânzare la magazinul din colţ ? , acord prin atracţie
d. O parte dintre vizitatori au plecat mai repede de la expoziţie
acord gramatical
 e. Este interzisă aruncarea gunoaielor. 2 p. , acord după înţeles
  
7. Consultaţi cartea lui
G. Gruiţă, Gramatica normativă şi indicaţi forma corectă a enunțurilor de
mai jos! Justificați-vă opțiunea!  2 p.  
a. Intrarea nu e permisă decât cu invitație specială. /
Intrarea nu e permisă decât numai cu invitaţie specială /
Intrarea nu e permisă numai cu invitație specială.  
b. Avem decât peşte. /
Avem numai peşte. /
Avem doar peşte.  
c. Nu mă mai doare capul / (RASPUNSURILE CU ALBASTRU)
Nu mai mă doare capul.  
  

S-ar putea să vă placă și