Sunteți pe pagina 1din 2

Cap.

III Lumea în război

Relațiile internaționale. Agresiunea statelor totalitare

Relațiile internaționale

Dominate de contradicțiile dintre democrație şi totalitarism


consecințele tratatelor de pace de la Paris, de la sfârșitul Primului Război
Mondial (revizionismul)
destindere / agresiune

1. Destinderea relațiilor internaționale:

1934 1919 – 1920


Înțelegerea Balcanică Societatea (Liga)
(România, Iugoslavia, Grecia, Națiunilor
Turcia)

1921
1928 Momente ale Mica Înțelegere
Pactul Briand-Kellog destinderii (România, Iugoslavia,
problemele rezolvate prin Cehoslovacia)
diplomaţie
1925
1926 Pactul de la Locarno
Germania este admisă în (Franța şi Germania îşi
Societatea Națiunilor recunosc frontierele)

2. Agresiunile statelor totalitare:


1931 Războiul japono- chinez: Japonia ocupă Manciuria
1933 Germania şi Japonia părăsesc Societatea Națiunilor
1935 - 1936 Italia cucerește Etiopia
Hitler reintroduce serviciul militar obligatoriu
1936 Italia părăsește Societatea Națiunilor
Ocuparea zonei demilitarizate renane de către Germania
1936 -1937 Constituirea Axei Roma-Berlin-Tokio
1938 - martie: Anschluss: anexarea Austriei la Germania
-septembrie: Conferința de la Munchen: ocuparea Regiunii Sudete a Cehoslovaciei, de către
Germania
1939 -martie: dezmembrarea Cehoslovaciei (Germania)
-aprilie: Italia cucerește Albania
- 23 august: Pactul Ribbentrop – Molotov (Pactul de neagresiune): Germania – U.R.S.S. se
angajau să nu poarte război una împotriva celeilalte şi îşi împărțeau Europa de Est