Sunteți pe pagina 1din 75

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL R M

COLEGIUL DE MEDICINĂ ORHEI

GHIDUL
lecţiilor practice la disciplina
Oftalmologie cu nursing specific
pentru anul de studii __2021-2022
al elevei/elevului grupei______, anul ____
Specialitatea_ A/M

N. P._______________________________________

ORHEI 2021 - 2022

1
CUPRINS

I. Argumentul pag. 3

II. Competenţe şi abilităţi specifice disciplinei pag. 4

III. Programe, politici naţionale din domeniul sănătăţii pag. 5

IV. Regulile cu privire la securitatea muncii pag. 6

V. Planul tematic pag. 7

VI. Deprinderi practice obligatorii pag. 9

VII. Conţinuturile ghidului pag. 10- 35

VIII. Standardele obligatorii pag. 36- 49

IX. Urgențe oftalmologice pag. 50- 52

X. Deprinderi practice pag. 53

XI. Protocoalele clinice naționale pag. 54- 68

XII. Studiu individual ghidat de profesor pag. 68 - 71

XIII. Glosarul de termeni pag. 71- 73

XIV. Lista bibliografică la disciplină pag. 73-74

2
ARGUMENT

Racordarea învăţămîntului medical postsecundar nonterţiar la cerinţele


instruirii europene cere elaborarea unui curriculum actual care ar perfecta procesul
de formare profesională a asistenţilor medicali.
Necesitatea elaborării şi implementării ghidului lecţiilor practice la
disciplina Oftalmologie cu nursing specificţine de problema reformei sistemului de
învăţămînt din Republica Moldova racordată la cerinţele instruirii europene şi se
axează pe tendinţele actuale de profesionalizare a învăţămîntului medical
postsecundar nonterţiar.
Ghidul lecţiilor practice la disciplina Oftalmologie cu nursing specific s-a
realizat în baza curriculum-ului nou axat pe dezvoltarea competențelor şi
abilităților profesionale ale asistenţilor medicali ajustate la solicitările societăţii şi
la satisfacerea necesităţilor instituţiilor medicale.
Ghidul lecţiilor practice la disciplina Oftalmologie cu nursing specific se
include în realitatea şi în spectrul de valori al instituţiilor de învăţămînt, cuprinzînd
un ansamblu de preocupări teoretice şi practice, care pornesc de la necesităţile de
formare profesională, valorificînd la maximum potenţialul viitorilor asistenţi
medicali prin implicarea activă a acestora în propria evoluţie profesională.
Ghidul lecţiilor practice la disciplina Oftalmologie cu nursing specific,
reprezintă instrumentul didactic în care este descris planul tematic, competenţele şi
abilităţile specifice disciplinei, desfăşurarea lecţiilor practice prin:
 utilizarea unor metode şi tehnici de lucru specifice afecţiunilor
oftalmologice;
 integrarea cunoştinţelor şi abilităţilor specifice în practica profesională;
 aplicarea cunoştinţelor dobîndite în soluţionarea situaţiilor de problemă cu
luarea unor decizii;
 formarea deprinderilor de activitate practică în secţia de profil;
 promovarea modului sănătos de viaţă;
La lecţiile practice o deosebită atenţie se acordă însuşirii de către elevi a
manoperelor practice descrise în curriculum.
Elevii însuşesc lucrul în sala de examinare, sala de pansamente, tratamente;
studiază instrumentele şi aparatajul necesar pentru diagnosticul şi tratamentul
afecţiunilor oftalmologice; participă la îngrijirea bolnavilor din secţie.

3
COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI SPECIFICE LA DISCIPLINA
OFTALMOLOGIE CU NURSING SPECIFIC

1. Recunoaşterea afecţiunilor oculare de către specialistul medical cu studii


postsecundare nonterţiare , inclusiv în baza documentelor şi actelor normative
1.1.Expunerea clasificării şi definiţiilor diferitor afecţiuni oculare.
1.2.Caracterizarea tabloului clinic în afecţiunile oculare.
1.3.Descrierea metodelor actuale de diagnostic.
1.4.Realizarea tratamentului şi asistenţei de urgenţă în afecţiunile oculare conform
prevederilor actelor normative în vigoare şi prescripţiilor medicale.
1.5.Aplicarea măsurilor de profilaxie a afecţiunilor oculare.
2. Identificarea spectrului cauzal şi factorilor determinanţi în declanşarea
patologiei oculare
2.1.Expunerea cauzelor afecţiunilor oculare.
2.2.Identificarea cauzelor afecţiunilor inflamatorii ale organului vizual.
2.3.Descrierea mecanismului de dezvoltare a patologiei oculare.
3. Specificarea problemelor de sănătate în baza datelor clinice şi diagnostice
3.1.Recunoaşterea afecţiunilor oculare în baza semnelor subiective şi obiective,
datelor diagnostice.
3.2.Descrierea metodelor actuale de diagnosticare a patologiei oculare.
3.3.Utilizarea metodelor de examinare a organului vizual.
4. Realizarea tratamentului şi îngrijirii pacienţilor cu patologie oculară
4.1.Descrierea metodelor de tratament.
4.2.Realizarea tratamentului şi îngrijirii pacienţilor conform prevederilor
Protocoalelor Clinice Naţionale şi indicaţiilor medicale.
4.3.Acordarea asistenţei de urgenţă pacienţilor în diverse afecţiuni oculare.
4.4. Caracterizarea şi promovarea metodelor de profilaxie a afecţiunilor oculare.
5. Comunicarea eficientă socio- profesională
5.1.Proiectarea diferitor situaţii de comunicare profesională.
5.2.Comunicare eficientă la nivel de personal medical.
5.3.Comunicare eficientă cu pacienţii.
5.4.Completarea corectă a documentelor medicale.
6. Promovarea modului sănătos de viaţă
6.1.Informarea medicală a populaţiei despre patologia oculară frecventă.
6.2.Descrierea posibilităţilor de diagnostic, tratament şi îngrijire în cazul
afecţiunilor oculare.
6.3.Promovarea măsurilor de profilaxie a afecţiunilor oculare.

4
PROGRAMELE NAŢIONALE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

 Programul Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă.


 Programul Naţional de profilaxie şi control a infecţiei HIV/ SIDA
şi ITS
 Strategia Naţională antidrog
 Programul Naţional de reabilitare şi integrare socială a
persoanelor cu dizabilităţi
 Programul Naţional de control al tuberculozei
 Programul Naţional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod
 Programul Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C, D.
 Programul Naţional de imunizări
 Protocolul Clinic Naţional 43 Strabismul la copil
 Protocolul Clinic Naţional 42 Herpesul ocular la copil
 Protocolul Clinic Naţional 41 Plaga penetrantă oculară la copil
 Protocolul Clinic Naţional 32 Cataracta senilă
 Protocolul Clinic Naţional 52 Cataracta la copil
 Protocolul Clinic Naţional 198 Transplantul de cornee”
 Protocolul Clinic Naţional 226 Retinopatia prematurului.

5
INSTRUCŢIUNE
PENTRU SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII
ÎN CABINETUL DISCIPLINE CLINICE SPECIALIZATE

1. La lecţiile practice elevii se prezintă în echipament special: halat,


bonetă, încălţăminte de schimb sau botoșei, mască, mănuşi.

2. Elevii sunt obligaţi:


 să respecte regimul sanitaro-igienic în cabinet
 la sfîrşitul lecţiei practice să înfăptuiască curăţenia umedă
 să manifeste responsabilitate faţă de materialele didactice utilizate în
timpul lecţiei
 să păstreze bunurile materiale din cabinet (mobilier, utilaj)
 să respecte regulile de lucru cu instrumentele medicale pentru a preveni
leziunile accidentale
 la demonstrarea manoperelor specifice să lucreze în mănuşi.

3. Se interzice:
 de a utiliza remediile medicamentoase care sunt demonstrate la lecţiile
practice (pentru uz intern, extern, etc.).
 de a se folosi de prizele electrice (inclusiv şi pentru reîncărcarea
telefoanelor mobile) fără permisiunea profesorului.
 transferul mobilierului, utilajului în alte cabinete, aule, etc.

6
PLANUL TEMATIC AL LECŢIILOR PRACTICE
Nr. Subiectul Numărul de ore
d/o Clinice Pre-
clinice
1. Serviciul oftalmologic în Republica Moldova.
Particularitățileanatomo-fiziologice ale organului - 4
vizual. Principii de diagnostic, tratament şi nursing
specific în afecţiunile organului vizual.
2. Anomalii de refracţie cu principii de diagnostic, - 4
tratament şi nursing specific.
3. Afecţiunile organelor de protecţie, aparatului lacrimal
şi oculomotor cu nursing specific şi urgenţe medicale.
Conduita pacientului conform Protocolului Clinic 4 -
Naţional ,,Strabismul la copil”.
4. Afecţiunile conjunctivei cu nursing specific.
(Trahomul şi paratrahomul. Pterigionul. Chisturile 4 -
conjunctivei.)
5. Afecţiunile corneei şi sclerei cu nursing specific şi
urgenţe medicale. Conduita pacienţilor cu keratită
herpetică conform Protocolului Clinic Naţional 4 -
,,Herpesul ocular la copil”. Conduita pacienţilor cu
afecţiuni corneene conform Protocolului Clinic
Naţional ,,Transplantul de cornee”.
6. Glaucomul cu nursing specific şi urgenţe. 4 -
7. Afecţiunile tractului uveal, ale cristalinului şi corpului
vitros cu nursing specific şi urgenţe medicale.
Afecțiunile retinei și nervului optic. 4 -
Conduita pacienţilor cu cataractă senilă conform
Protocolului Clinic Naţional ,,Cataracta senilă”.
Conduita copiilor cu cataractă conform Protocolului
Clinic Naţional ,,Cataracta la copil”.
8. Urgenţe medicale în traumatismul ocular cu nursing
specific. Conduita pacienţilor cu plagă penetrantă
conform Protocolului Clinic Naţional ,,Plaga
penetrantă oculară la copil”. 2 -
Total ore - 30 22 8

7
8
DEPRINDERI PRACTICE
OBLIGATORII LA DISCIPLINA
OFTALMOLOGIE CU NURSING SPECIFIC

1. Determinarea acuităţii vizuale.

2. Determinarea câmpului vizual cu perimetrul şi prin metoda de control.

3. Determinarea simțului cromatic cu tabelul Rabkin.

4. Determinarea refracţiei prin metoda subiectivă şi alegerea ochelarilor.

5. Prescrierea reţetelor pentru ochelari.

6. Măsurarea presiunii intraoculare palpator şi cu tonometrul Maklacov.

7. Examinarea pielii şi marginilor pleoapelor.

8. Răsfrîngerea pleoapelor şi examinarea conjunctivei.

9. Colectarea frotiului din sacul conjunctival pentru însămînţare

bacteriologică.

10. Lavajul sacului conjunctival.

11. Instilarea picăturilor oftalmice.

12. Aplicarea unguentelor oftalmice.

13.Aplicarea pansamentului mono- şi binocular.

14. Înlăturarea corpilor străini de pe conjunctiva pleoapelor şi a globului

ocular.

9
SubiectulNr.1: Serviciul oftalmologic în Republica Moldova.
Particularitățile anatomo-fiziologice ale organului vizual
Principii de diagnostic, tratament şi nursing specific în
afecţiunile organului vizual.

Data:_____________
Competenţe şi abilităţi:
1. Descrierea particularităţilor de organizare a lucrului în cabinetul oftalmologic în
policlinică şi în staţionar.
2. Caracterizarea particularităților anatomo- fiziologice a organului vizual pe
tabele şi mulaj: anexele (orbita, aparatul lacrimal, aparatul oculomotor, pleoapele ),
globul ocular, căile optice.
3. Caracterizarea funcţiilor organului vizual: vederea centrală, vederea periferică,
perceperea luminii, simţul cromatic, adaptaţia, vederea binoculară.
4. Enumerarea metodelor de examinare a funcţiilor vizuale.
5. Pregătirea psihică a pacientului pentru examinarea funcţiilor vizuale (acuitatea
vizuală, simţul cromatic): informarea, explicarea tehnicii de examinare.
6. Pregătirea instrumentarului necesar pentru determinarea acuităţii vizuale.
7. Pregătirea necesarului pentru determinarea simţului cromatic.
8. Determinarea acuităţii vizuale.
9. Determinarea simţului cromatic.
10 Familiarizarea cu regulile tehnicii securităţii în cabinet.

Argumentarea importanței subiectului studiat:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Desfăşurarea activității practice:

Acordarea serviciilor de îngrijire în secţie:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Enumeraţi părţile componente ale organului vizual


1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________

10
Descrieţi metodele de examinare ale organului vizual
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________

Descrieţi în ce constă pregătirea psihică a pacientului pentru


determinarea funcţiilor vizuale:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Enumeraţi condiţiile şi necesarul pentru determinarea


acuităţii vizuale
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________

Scrieţi formula completă a vederii normale:

Visus OD/OS = 1,0 / 1,0

Determinaţi acuitatea vizuală la pacient (coleg) şi scrieţi formula vederii:

Visus OD - _____
OS

11
Scrieţi formula completă a acuității vizuale dacă:

- Cu un ochi citeşte rîndul 7, iar cu celălalt - nu percepe nici lumina.


Visus OD -
OS -
- Cu un ochi citeşte rîndul 2, iar cu celălalt ochi numără degetele la
distanţa 3,5 metri
VisusOD
OS
- Cu un ochi citeşte rîndul 5, iar cu celălalt ochi citeşte rîndul 10

Visus OD
OS
- Cu un ochi citeşte rîndul 8, iar cu celălalt ochi apreciază corect proiecţia
luminii
Visus OD
OS
- Cu un ochi citeşte rîndul 9, iar cu celălalt ochi numără degetele la 10
cm.
Visus OD
OS

Activitatea ghidată în secţie (cabinetele de tratamente/postul


de gardă)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

CONCLUZII:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Evaluarea deprinderilor practice


N
DENUMIREA DEPRINDERII PRACTICE CANTITATEA SEMNATURA
d/o
1. Determinarea acuitatii vizuale

2. Determinarea simtului cromatic

Semnătura profesorului _______________________________


12
Subiectul Nr.2: Anomalii de refracţie cu principii de
diagnostic, tratament şi nursing specific.

Data:_____________
Competenţe şi abilităţi:
1. Caracterizarea tipurilor de refracţie clinică (emetropie, miopie, hipermetropie)
şi tabloului clinic.
2. Descrierea metodelor de diagnostic (subiective şi obiective) ale anomaliilor de
refracţie.
3. Utilizarea principiilor de corecţie a anomaliilor de refracţie în alegerea
ochelarilor.
4. Depistarea tulburărilor acomodative.
5. Familiarizarea cu setul de lentile aeriene, cu lentilele de contact.
6. Determinarea acuităţii vizuale.
7. Determinarea refracţiei prin metoda subiectivă.
8. Antrenarea abilităţilor în alegerea ochelarilor.
9. Completarea reţetelor pentru ochelari .
10. Aplicarea principiilor de corecţie a presbiopiei

Argumentarea importanței subiectului studiat:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Desfăşurarea activității practice:

Acordarea serviciilor de îngrijire în secţie


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Numiți tipurile refracţiei clinice

A. ___________________________
B. __________________________
C. ___________________________
D. ___________________________

13
Enumerați mediile optice ale globului ocular
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________

Părţile globului ocular care participă la actul de


acomodaţie (numiţi şi arătaţi pe desen prin săgeată)

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

Descrieti regulile igienei vazului

1.________________________________________
2.________________________________________
3.________________________________________
4.________________________________________
5.________________________________________
6.________________________________________

Algoritmizați conduită (regimul) unui copil de 8 ani cu miopie


1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
4._____________________________________________________________
5._____________________________________________________________
6._____________________________________________________________

Notaţi metoda subiectivă de diagnostic a anomaliilor de


refracţie:
___________________________________________________________
14
Ce metodă de diagnostic se aplică în poză ?
Răspuns:___________________________________

Prescrieţi reţetă pentru ochelari:

Unui miop – 0,75 D Unui hipermetrop +8,5D.

Rp.: OD Sph._____ cyl___ax__ Rp.: OD Sph._____ cyl___ax__

OS Sph._____ cyl___ax__ OS Sph._____ cyl___ax__

DP_______mm DP_______mm

Ochelari pentru:___________ Ochelari pentru:___________


________________________ __________________________
Pacient:__________________ Pacient: __________________
Vîrsta pacientului _________ Vîrsta pacientului _________
Medic: __________________ Medic: __________________

Arătaţi schematic cum se determină distanţa pupilară

Răspuns: _____________mm

Rezolvaţi următoarele situaţii:

1. Ce ochelari va folosi emetropul pentru citire la vîrsta de 50 ani ?


Răspuns: _________________________________
15
2. Ce ochelari va folosi miopul ( M -1,0 D ) pentru citire la vîrsta de 60 ani ?
Răspuns: _________________________________

3. De ce ochelari va avea nevoie hipermetropul (H + 3,0 D) pentru citit la 50 ani ?


Răspuns: _________________________________

4. De ce ochelari va avea nevoie miopul ( M -3,0 D) pentru citit la 50 ani ?


Răspuns: _________________________________

5. De ce ochelari va avea nevoie emetropul pentru citit la 60 ani ?


Răspuns: _________________________________

6. De ce ochelari va avea nevoie miopul ( M -1,0 D ) pentru citit la 40 ani ?


Răspuns: _________________________________

7. De ce ochelari va avea nevoie hipermetropul (H +1,5D) pentru citit la 40 ani ?


Răspuns: _________________________________

Activitatea ghidată în secţie (cabinetele de tratamente/postul


de gardă)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

CONCLUZII:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Evaluarea deprinderilor practice


N DENUMIREA DEPRINDERII PRACTICE CANTITATEA SEMNATURA
d/o
1 Determinarea acuităţii vizuale

2 Determinarea refractiei prin metoda


subiectiva
3 Prescrierea reţetelor pentru ochelari

16
Semnătura profesorului _______________________________
Subiectul Nr.3 Afecţiunile organelor de protecţie, aparatului
lacrimal şi oculomotor cu nursing specific şi urgenţe.
Conduita pacientului conform Protocolului Clinic Naţional
„Strabismul la copil”.

Data:_____________
Competenţe şi abilităţi:
1. Caracterizarea particularităţilor anatomo- fiziologice ale orbitei, pleoapelor,
aparatului lacrimal şi oculomotor;
2. Descrierea semnelor clinice generale în afecţiunile orbitei, pleoapelor, aparatului
lacrimal şi oculomotor;
3. Caracterizarea factorilor etiologici şi a tabloului clinic în afecţiunile orbitei.
Asistenţa de urgenţă şi îngrijirea bolnavilor cu afecţiunile orbitei;
4. Identificarea factorilor etiologici şi manifestărilor clinice în afecţiunile
pleoapelor: orgelet, şalazion, blefarite. Aplicarea principiilor de tratament şi
îngrijire;
5. Caracterizarea etiopatogeniei şi semnelor clinice în afecţiunile aparatului
lacrimal: dacriocistita cronică, dacriocistita nou-născutului, dacriocistita acută la
adulţi: tabloul clinic, managementul asistenţei de urgenţă ;
6. Aplicarea algoritmului de conduită al copilului cu Strabism conform
Protocolului Clinic Naţional Strabismul la copil;
7. Efectuarea eversiei (răsfrângerea) pleoapelor prin trei metode: cu ridicătorul de
pleoapă, cu bagheta de sticlă, cu degetul;
8. Examinarea punctelor şi sacului lacrimal;
9. Examinarea permeabilităţii căilor lacrimale (lavajul căilor lacrimale).

Argumentarea importanței subiectului studiat:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

PCN 43 - Strabismul la copil aprobat prin ord. Ministerului


Sănătății nr.258 din 28.03.2014

Desfăşurarea activității practice:

Acordarea serviciilor de îngrijire în secţie


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

17
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Enumeraţi afecţiunile orbitei
1. ___________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________

Enumeraţi ce afecţiuni ale pleoapelor cunoaşteți


1. ___________________________________
2.___________________________________
3. ___________________________________
4. __________________________________
5. ___________________________________
6. ___________________________________

Eversia (răsfrângerea) pleoapelor prin trei metode

Descrieţi cele mai frecvente afecţiuni ale aparatului lacrimal


1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

Numiţi afecţiunile aparatului oculomotor


1. ___________________________
18
2. ___________________________
3. ___________________________
Enumeraţi regulile de instilare a picaturilor oftalmice
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________

Descrieţi algoritmul de conduită al copilului cu Strabism


conform PCN
1._____________________________
2._____________________________
3. ____________________________
4._____________________________
5._____________________________

Enumeraţi necesarul pentru efectuarea lavajului căilor


lacrimale şi descrieţi manopera:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Activitatea ghidată în secţie (cabinetele de tratamente/postul


de gardă)________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
CONCLUZII:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Evaluarea deprinderilor practice


N DENUMIREA DEPRINDERII PRACTICE CANTITATEA SEMNA-
D/O TURA
1 Eversia (răsfrîngerea) pleoapelor prin 3
metode

2 Examinarea punctelor lacrimale şi


sacului lacrimal
3 Instilarea picăturilor oftalmice în sacul

19
conjunctival

Semnătura profesorului ______________________________


Subiectul Nr.4: Afecţiunile conjunctivei cu nursing specific.
Data:_____________
Competenţe şi abilităţi:
1. Caracterizarea particularităţilor anatomo-fiziologice ale conjunctivei;
2. Identificarea factorilor etiologici şi semnelor clinice ale afecţiunilor
conjunctivei: conjunctivita bacteriană, conjunctivita blenoragică a nou-născutului,
conjunctivita difterică, conjunctivita foliculară, conjunctivita virală, conjunctivita
alergică;
3. Argumentarea principiilor de tratament şi îngrijire în conjunctivite. Promovarea
profilaxiei specifice şi nespecifice;
4. Descrierea factorilor etiologici, manifestărilor clinice şi complicaţiilor posibile
în conjunctivita cronică: trahomul şi paratrahomul. Argumentarea principiilor de
tratament şi măsurilor de profilaxie;
5. Îngrijirea pacienţilor cu conjunctivite;
6. Descrierea metodelor de examinare a conjunctivei
7. Eversia (răsfrîngerea) pleoapelor prin 3 metode: cu ridicătorul de pleoape,
cu bagheta de sticlă, cu degetul şi examinarea conjunctivei;
8. Pregătirea instrumentarului necesar pentru colectarea frotiului din sacul
conjunctival;
9. Recoltarea secretului din sacul conjunctival pentru însămînţare bacteriologică,
completarea fişei de trimitere la laboratorul bacteriologic;
10. Instilarea picăturilor oftalmice;
11. Aplicarea unguentelor oftalmice.
Argumentarea importanței subiectului studiat:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Desfăşurarea activității practice:


Acordarea serviciilor de îngrijire în secţie
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Descrieţi simptomatologia conjunctivitelor


acuzele semnele obiective
1. __________________________ 4. __________________________
2. __________________________ 5. __________________________
3. __________________________ 6. __________________________
20
7. __________________________ 12._______
8.___________________________ __________
9.___________________________ _________
10.__________________________
11.__________________________
Numiţi principiile de tratament în conjunctivitele cu eliminări
purulente
1. ___________________________
2. __________________________
3. ___________________________

Numiţi tratamentul conjunctivitelor fără eliminări purulente


1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

Principiul de tratament Principiul de tratament


al conjunctivitelor virale al conjunctivitelor alergice

1. ___________________________ 1.
___________________________
2. ___________________________ 2.
___________________________
3. ___________________________ 3.
___________________________

Enumeraţi regulile de profilaxie a conjunctivitelor


1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________

Activitatea ghidată în secţie (cabinetele de tratamente/postul


de gardă)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

CONCLUZII:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Evaluarea deprinderilor practice


N DENUMIREA DEPRINDERII CANTITATEA SEMNATURA
21
D/O PRACTICE
1 Instilarea picăturilor oftalmice
2 Aplicarea unguentelor oftalmice
3 Examinarea conjunctivei
4 Recoltarea frotiului din sacul
conjunctival
Semnătura profesorului _______________________________
Subiectul Nr.5: Afecţiunile corneei şi sclerei cu nursing
specific şi urgenţe. Conduita pacienţilor cu keratită
herpetică conform Protocolului Clinic Naţional ,,Herpesul
ocular la copil”.

Data:_____________

Competenţe şi abilităţi:

1. Caracterizarea particularităţilor anatomo-fiziologice ale corneei şi sclerei;


2. Recunoaşterea afecţiunilor corneei: semnele principale ale keratitelor.
Keratitele superficiale şi profunde;
3. Caracterizarea factorilor etiologici, tabloului clinic în ulcerul serpiginos cornean.
Acordarea asistenţei de urgenţă;
4. Descrierea etiologiei şi tabloului clinic în keratita virală. Acordarea asistenţei de
urgenţă, tratamentul;
5. Aplicarea algoritmului de conduită a pacienţilor cu keratită herpetică conform
Protocolului Clinic Naţional ,,Herpesul ocular la copil”;
6. Expunerea factorilor etiologici, tabloului clinic, principiilor de tratament în
keratita parenchimatoasă sifilitică ;
7. Argumentarea etiologiei, tabloului clinic, principiilor de tratament în keratita
parenchimatoasă tuberculoasă;
8. Aplicarea algoritmului de conduită a pacienţilor cu keratită herpetică conform
Protocolului Clinic Naţional ,, Herpesul ocular la copil”;
9. Examinarea corneei şi sclerei cu evidenţierea semnelor clinice specifice
patologiei ;
10. Instilarea picăturilor oftalmice;
11. Aplicarea unguentelor oftalmice.

Argumentarea importanței subiectului studiat:

22
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PCN 42-Herpesul ocular la copil aprobat prin ord. Ministerului


Sănătății nr.258 din 28.03.2014;
PCN 198-Transplantul de cornee aprobat prin ord. Ministerului
Sănătății nr.1174 din 21.10.2013.

Desfăşurarea activității practice:


Acordarea serviciilor de îngrijire în secţie
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Enumeraţi proprietăţile corneei

1. ___________________________
2. __________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________

Descrieţi simptomatologia keratitelor

semnele subiective
semnele obiective
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________
9.___________________________
6.___________________________
10___________________________
7.___________________________
8.___________________________

Descrieţi asistenţa de urgenţă în ulcerul serpiginos corneean

1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________

Care sunt paşii asistenţei de urgenţă în:


23
a. keratita virală (conform PCN)

1. ______________________________
2. _______________________________
3. ______________________________

b. keratita traumatică
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

Examinarea bolnavilor tematici

N.P.pacientului _______________________Vîrsta ______________Sexul ______________


Diagnosticul la internare ______________________________________________________
Acuzele:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Examinarea pacientului:
Status localis__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Examinări oftalmologice_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Activitatea ghidată în secţie (cabinetele de tratamente/postul


de gardă)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

CONCLUZII:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

24
Evaluarea deprinderilor practice

N DENUMIREA DEPRINDERII CANTITATEA SEMNATURA


D/O PRACTICE
1 Eversia (răsfrîngerea) pleoapelor
2 Colectarea frotiului din sacul
conjunctival pentru însămînţare
3 Instilarea picăturilor
4 Aplicarea unguentelor

Semnătura profesorului _______________________________

Subiectul Nr.6: Glaucomul cu nursing specific şi urgenţe

Data:_____________
Competenţe şi abilităţi:
1. Descrierea particularităţilor de producere şi circulaţie a umorii apoase;
2. Identificarea factorilor etiologici şi semnelor principale ale glaucomului,
clasificarea glaucomului
3. Caracterizarea tabloului clinic al glaucomului cu unghiul camerular deschis
şi cu unghiul camerular îngust , metodelor de tratament;
4. Caracterizarea factorilor etiologici şi tabloului clinic în glaucomul acut,
acordarea asistenţei de urgenţă, tratamentul;
5. Dispensarizarea bolnavilor cu glaucom şi tratamentul;
6. Explicarea regimului bolnavilor cu glaucom;
7. Aprecierea rolului asistentului medical de familie în diagnosticarea precoce a
glaucomului. Măsurile de depistare precoce a bolnavilor cu glaucom în R. M.;
8.Pregătirea bolnavilor pentru operaţie şi îngrijirea în perioada postoperatorie;
9. Examinarea polului anterior al globului ocular (Corneea, C/A)
10. Pregătirea necesarului şi măsurarea presiunii intraoculare cu tonometrul
Maklacov cu notarea şi citirea rezultatelor tonometriei; instilarea picăturilor
oftalmice;.
11. Determinarea cîmpului vizual cu perimetrul şi notarea rezultatelor perimetriei.
12. Consilierea bolnavilor cu glaucom despre importanţa respectării regimului
medicamentos şi modului de viață (de odihnă, de muncă și alimentație).

Argumentarea importanței subiectului studiat:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

25
Desfăşurarea activității
practice:

Acordarea serviciilor de
îngrijire în secţie
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________________________________________________________

Numiţi factorii care


influenţează presiunea
intraoculară

1. ___________________________
2. __________________________
3. ___________________________

Unde se produce umoarea apoasă?


1. ___________________________
2. ___________________________

Explicaţi cum are loc


scurgerea
umoarei apoase
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Descrieţi paşii asistenţei de urgenţă în


Atacul acut de glaucomă

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________
5. _______________________________

Numiţi necesarul pentru determinarea presiunii intraoculare

1. ___________________________
2. ___________________________
26
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________

Determinaţi presiunea intraoculară şi notaţi rezultatele:

OD OS

______ mm Hg ______ mm Hg

Examinarea bolnavilor tematici

N.P.pacientului _______________________Vîrsta ______________Sexul _______________


Diagnosticul la internare _______________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Examinarea pacientului:
Status localis__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Examinări oftalmologice: VisusOD - __ ; TIO OD/OS =


OS
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Determinarea cîmpului vizual
avem nevoie de :

1. ________________________________
2. ________________________________

27
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________

Determinaţi cîmpul vizual şi notaţi rezultatele pe schemă


T N T

Rezolvaţi problema cu cîmp vizual îngustat

T N T

Activitatea ghidată în secţie (cabinetele de tratamente/postul de gardă)


28
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

CONCLUZII:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Evaluarea deprinderilor practice
N DENUMIREA DEPRINDERII CANTITATEA SEMNATURA
D/O PRACTICE
1 Determinarea presiunii intraoculare
cu ajutorul tonometrului Maklakov
2 Instilarea picăturilor oftalmice
3 Determinarea sensibilităţii corneei
4 Determinarea cîmpului vizual

Semnătura profesorului ____________________________


Subiectul Nr.7: Afecţiunile tractului uveal, ale cristalinului
şi corpului vitros cu nursing specific şi urgenţe.
Conduita pacienţilor cu cataractă senilă conform
Protocolului Clinic Naţional „Cataracta senilă”.
Conduita copiilor cu cataractă conform Protocolului Clinic
Naţional „Cataracta la copil”.

Data:_____________

Competenţe şi abilităţi:
1. Expunerea particularităţilor anatomo-fiziologice ale tunicii vasculare,
cristalinului, corpului vitros, retinei şi nervului optic;
2. Identificarea factorilor etiologici în dezvoltarea uveitelor;
3. Caracterizarea tabloului clinic în iridociclită. Acordarea asistenţei de urgenţă,
argumentarea principiilor de tratament. Efectuarea diagnosticului diferenţial între
glaucomul acut şi iridociclită;
4. Expunerea factorilor predispozanţi în dezvoltarea cataractei şi clasificărea
cataractelor;
5. Caracterizarea tabloului clinic, tratamentului medicamentos şi chirurgical în
cataractă;
6. Pregătirea fizică şi psihică a bolnavului cu cataractă pentru operaţie;
7. Regimul postoperator şi îngrijirea bolnavilor operaţi pe motiv de cataractă;

29
8. Planificarea regimului şi îngrijirii bolnavului în perioada postoperatorie conform
algoritmului de conduită al Protocolului Clinic Naţional ”Cataracta
senilă”,”Cataracta la copil”;
9. Caracterizarea tabloului clinic şi principiilor de tratament în diferite afecţiuni ale
retinei;
10. Enumerarea semnelor clinice în afecţiunile nervului optic: staza papilară,
neurita optică, atrofie. Argumentarea
principiilor de tratament şi îngrijire;
11. Aplicarea pansamentelor;
12. Determinarea cîmpului vizual cu
perimetrul şi notarea rezultatelor
perimetriei.

Argumentarea importanței subiectului studiat:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PCN 32-Cataracta senilă aprobat prin ord. Ministerului Sănătății


nr.1059 din 30.09.2013;
PCN 52-Cataracta la copil aprobat prin ord. Ministerului
Sănătății nr.258 din 28.03.2014.
Desfăşurarea activității practice:
Acordarea serviciilor de îngrijire în secţie
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Enumeraţi simptomele clinice ale iridociclitei

1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________

Algoritmizaţi
asistenţa de urgenţă în iridociclită
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
5. __________________________________

30
Caracterizaţi :
propriet. cristalinului: funcţiile cristalinului:

1. ___________________________ 1. ___________________________
2. __________________________ 2. ___________________________
3. ___________________________ 3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________

Enumeraţi stadiile de dezvoltare ale cataractei+tratamentul


1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________

Numiţi necesarul pentru determinarea cîmpului vizual:


1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
Determinaţi cîmpul vizual şi notaţi rezultatele pe schemă

T N T

Examinarea bolnavilor tematici

N.P.pacientului _______________________Vîrsta ______________Sexul _______________


Diagnosticul la internare _______________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Examinarea pacientului:
Status localis__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
31
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Examinări oftalmologice_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Activitatea ghidată în secţie (cabinetele de tratamente/postul


de gardă)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Evaluarea deprinderilor practice
N DENUMIREA DEPRINDERII CANTITATEA SEMNATURA
D/O PRACTICE
1. Determinarea cîmpului vizual
2. Determinarea acuității vizuale
3 Instilarea picăturilor oftalmice
4. Aplicarea pansamentelor oculare

Semnătura profesorului ______________________________


Subiectul Nr.8: Urgenţe medicale (traumatisme şi combustii)
ale organului vizual cu nursing specific. Afecțiunile retinei și
nervului optic.Conduita pacienţilor cu plagă penetrantă
conform Protocolului Clinic Naţional „Plaga penetrantă
oculară la copil”. Conduita pacienţilor cu afecţiuni corneene
conform Protocolului Clinic Naţional ,,Transplantul de
cornee”.

Data:_____________
Competenţe şi abilităţi:
1. Caracterizarea particularităţilor anatomo-fiziologice ale organului vizual;
2. Expunerea factorilor etiologici, tabloului clinic, asistenţei de urgenţă în traumele
organului vizual;
3. Identificarea metodelor de examinare a bolnavilor cu traume oculare;
Pregătirea psihică a bolnavului către examenul radiologic al orbitei prin metoda
Baltin: explicarea în termeni accesibili a tehnicii investigaţiei, obţinerea
consimţămîntului;
4. Identificarea semnelor clinice ale complicaţiilor traumatismelor: oftalmia
simpatică, metaloze, endoftalmita; argumentarea principiilor de tratament;
32
5. Caracterizarea tabloului clinic şi gradului de lezare în combustiile
organului vizual (chimice, termice, electrice). Managementul asistenţei de
urgenţă, îngrijirea pacienţilor;
6. Descrierea metodelor de profilaxie a traumatismului ocular profesional
şi a traumatismelor oculare la copii
7. Conduita pacienţilor cu plagă penetrantă conform PCN ,,Plaga penetrantă la
copil”;
8 .Profilaxia traumatismului ocular;
9. Efectuarea eversiei
(răsfrîngerii) pleoapelor prin 3
metode: cu ridicătorul de
pleoape, cu bagheta de sticlă, cu
degetul;
10. Înlăturarea corpilor străini de
pe conjunctiva pleoapelor şi
globului
ocular;
11. Efectuarea lavajului sacului conjunctival.

Argumentarea importanței subiectului studiat:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PCN 41-Plaga penetrantă la copil aprobat prin ord. Ministerului


Sănătății nr.258 din 28.03.2014;
PCN 198-Transplantul de cornee aprobat prin ord. Ministerului
Sănătății nr.1174 din 21.10.2013.
Desfăşurarea lecţiei:

Acordarea serviciilor de îngrijire în secţie


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

33
Numiţi semnele clinice în plăgile penetrante oculare

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________

Descrieţi asistenţa de urgenţă în plăgile penetrante oculare

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________

Numiţi complicaţiile, ce pot apărea după o plagă penetrantă


1. ___________________________ 4. ___________________________
2. ___________________________ 5. ___________________________
3. ___________________________ 6. ___________________________

Acordaţi asistenţa de urgenţă în plăgile nepenetrante

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

Descrieţi asistenţa de urgenţă în contuziile globului ocular:


1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
34
4. ______________________________________________________________________________

Numiţi complicațiile contuziilor globului ocular


1.___________________________________
2.___________________________________
3.___________________________________
4.___________________________________
5.___________________________________

Descrieţi asistenţa de urgenţă în combustiile oculare :

cu baze cu acizi
1. ___________________________ 1. ___________________________
2. ___________________________ 2. ___________________________
3. ___________________________ 3. ___________________________
4. ___________________________ 4. ___________________________
5. ___________________________ 5. ___________________________

Descrieţi asistenţa de urgenţă în electrooftalmie

1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________

Examinarea bolnavilor tematici

N.P.pacientului _______________________Vîrsta ______________Sexul _______________


Diagnosticul la internare _______________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Examinarea pacientului:
Status localis__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Examinări oftalmologice_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul:
____________________________________________________________________________________

35
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Activitatea ghidată în secţie (cabinetele de tratamente/postul de


gardă)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

CONCLUZII:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Evaluarea deprinderilor practice

Nr. DENUMIREA DEPRINDERII CANTITATEA SEMNATURA


d/o PRACTICE
1. Lavajul sacului conjunctival
2. Înlăturarea corpilor străini de pe
conjunctiva pleoapelor şi globului
ocular
3. Instilarea picăturilor oftalmice
4. Aplicarea unguentului oftalmic
5. Aplicarea pansamentului mono- și
binocular

Semnătura profesorului _______________________________

VIII. STANDARDELE DEPRINDERILOR PRACTICE LA DISCIPLINĂ

1. DETERMINAREA ACUITĂŢII VIZUALE


Definiţie: Acuitatea vizuală este capacitatea ochiului de a vedea separat
două puncte luminiscente sub un unghi vizual de 1 minut.
Obiectivul : Determinarea cantitativă a acuităţii vizuale
INDICAŢII: Afecţiuni ale organului vizual, control profilactic.

Nr. RAŢIONAMENTUL/
d/o ETAPELE
MOTIVAŢIA
ACŢIUNII

I. PREGĂTIREA PENTRU MANOPERĂ

36
1. Pregătirea necesarului
 Tabelul Sivţev-Golovin amplasat la Efectuarea calitativă a
înălţimea de 1,5 m de la podea pe peretele manoperei.
opus geamului.
 Aparatul Rot pentru iluminare.
 Bagheta pentru a arăta optotipurile.
 Paleta pentru a acoperi ochiul.
2. Pregătirea pacientului:
Se aşează pacientul la distanţa de 5 m de la Respectarea dreptului la
tabel, i se dă în mîină paleta. informaţie.
Se explică pacientului că va trebui să Asigurarea confortului.
numească optotipurile/semnele care vor fi
arătate la tabel.
II. TEHNICA EFECTUĂRII

1. Se include în priză aparatul Rot. Asigurarea iluminării suficiente.

2. Se examinează fiecare ochi în parte. Aprecierea cantitativă a acuităţii


Pacientul acoperă cu paleta ochiul stîng şi se vizuale.
verifică acuitatea vizuală a ochiului drept
(OD).
3. Asistentul medical cu bagheta arată semnele Asigurarea corectitudinii
rândului al 10-lea.Vîrful baghetei se află sub efectuării manoperei.
optotip. Optotipurile se arată haotic. Dacă
pacientul numeşte toate optotipurile corect,
înseamnă că vederea este normală şi se
notează 1,0.
4. Dacă pacientul nu vede semnele din rîndul al Evaluarea corectă a acuităţii
10-lea, se arată mai sus rîndul 9, apoi rîndul 8, vizuale.
7, 6… pînă la rândul în care va numi toate
semnele corect.

5. Dacă nu vede 1-ul rînd la tabel, pacientului i Asigurarea corectitudinii


se arată degetele mîinii venind de la tabel spre efectuării manoperei.
el, micşorînd distanţa cu cîte 0,5 metri. Dacă
pacientul numără degetele la distanţa de 4,5 m
acuitatea vizuală constituie 0,09;
4 m- 0,08 3,5m- 0,07
3m-0,06 2,5m- 0,05
2m-0,04 1,5m-0,03
1m-0,02 0,5m-0,01
Dacă numără degetele la distanţa mai mică de
0,5 m se notează la cîţi cm numără degetele.
6. Se acoperă cu paleta ochiul drept şi se

37
examinează ochiul stâng (OS).
III. DOCUMENTAREA

1. Se notează rezultatul obţinut după formula Înregistrarea rezultatului obţinut.


standard: Visus OD = 1.0
OS 1.0
(vederea normală – numeşte rîndul 10).
2. Dacă acuitatea vizuală este scăzută se notează: Înregistrarea rezultatului obţinut.
Visus OD = 0.1 ( primul rînd)
OS 0.5 ( al cincilea rînd)
Visus OD = 0.01(numără degetele la d 0,5m)
OS 0.03(numără degetele la d 1,5 m)
IV. REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

1. Se deconectează aparatul Rot din priză. Asigurarea securităţii la locul de


muncă.
2. Se aşează la loc bagheta şi paleta. Asigurarea ordinii la locul de
muncă.

2. DETERMINAREA CÂMPULUI VIZUAL

Definiţia : Câmpul vizual este spaţiul pe care îl vede ochiul atunci cînd privirea este
fixată într-un singur punct la față.
Obiectivul : Diagnostic.

Indicaţii : Glaucom, afecţiunile retinei şi nervului optic, afecţiuni ale sistemului nervos
central .

Nr. RAŢIONAMENTUL/MOTIVAŢIA
ETAPELE
d/o ACŢIUNII

I. PREGĂTIREA PENTRU MANOPERĂ

1. Pregătirea necesarului:
 Perimetrul Ferster Efectuarea calitativă a
 Bagheta. manoperei.
 Material pentru pansament.
 Emplastru.
 Schemă liniată în 8 meridiane

38
 Fişă cu schema cîmpului vizual normal.

2. Pregătirea pacientului:
 Se informează pacientul despre
necesitatea determinării cîmpului vizual Respectarea dreptului la
pentru precizarea diagnosticului. informaţie.
 Pacientul se aşează comod pe scaun în
faţa perimetrului.
 Bărbia se aşează pe suport-mentonieră.
 Capul se fixează în aşa mod ca ochiul Asigurarea confortului.
examinat să se afle în centrul
perimetrului;
 Pe celălalt ochi se aplică pansament.

II. TEHNICA EFECTUĂRII

1. Asistentul medical aplică pacientului Pregătirea către examinarea


pansament pe ochiul stîng. ochiului drept

2. Explică pacientului că trebuie să fixeze cu Asigurarea calităţii realizării


ochiul drept punctul alb din centrul manoperei.
perimetrului şi să nu mişte ochiul.
3. Explică pacientului, că va spune ,,văd”,
când va observa apariţia punctului alb de la
periferie.
4. Asistentul medical mişcă bagheta pe arcul
perimetrului de la periferie spre centru.
5. Dacă bolnavul a observat obiectul asistentul
medical încetează să mişte bagheta, fixează
gradul de pe arc şi notează rezultatul pe
schemă.
6. Cîmpul vizual se determină pe 8 meridiane.
T N

III. REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

1. Perimetrul şi bagheta se instalează la locul de Asigurarea ordinii la locul de


păstrare. muncă.

2. Materialul pentru pansament se colectează în Respectarea regulilor de utilizare


vas special..
a deşeurilor.
Documentarea manoperei.
39
3. Schema cîmpului vizual se anexează în fişa
medicală.

3. INSTILAREA PICĂTURILOR OFTALMICE


Obiectivul : Terapeutic
Indicaţii : Diverse afecţiuni ale organului vizual

Nr. RAŢIONAMENTUL/MOTIVAŢIA
d/o ETAPELE ACŢIUNII

I. PREGĂTIREA PENTRU MANOPERĂ

1. Pregătirea necesarului: Asigurarea calităţii realizării


 Flaconaşe cu diferite substanţe manoperei.
medicamentoase.
 Tamponaşe de vată sterile.
 Cuvă renală pentru materialul utilizat.

2. Pregătirea personalului medical:


 Spălarea minuţioasă a mîinilor. Asigurarea respectării regimului
 Dezinfectarea mîinilor. antiepidemic.

3. Pregătirea pacientului:
 Pacientul se aşează pe scaun.
Asigurarea confortului.
 Ţine capul drept.
II. TEHNICA EFECTUĂRII

1. Asistentul medical roagă bolnavul să flexeze Asigurarea confortului.


uşor capul pe spate şi să privească în sus.
2. În mîina dreaptă ţine flaconul cu medicament Efectuarea calitativă a
( încălzit la temperatura camerei), fixându-l manoperei.
între degetul I şi II.
3. În mîina stîngă ţine un tampon de vată steril Efectuarea calitativă a
şi trage pleoapa inferioară în jos. manoperei.

4. Instilează rapid în sacul conjunctival 1-2 Prevenirea infectării picăturilor.


picături fără a atinge cu pipeta genele,
pleoapele..

5. După instilare pacientul şterge pleoapele cu Îndepărtarea surplusului de


tamponul de vată şi apasă cu tamponaşul în soluţie
Prelungirea timpului de acţiune a
40
regiunea unghiului intern 3-5 minute ţinînd medicamentului în sacul
ochii închişi conjunctival.
III. REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

1. Flacoanele cu medicamente se aranjează la Asigurarea ordinii la locul de


locul respectiv. muncă

2. Vata utilizată se colectează în vas special. Respectarea regulilor de utilizare


a deşeurilor.

4. APLICAREA UNGUENTELOR OFTALMICE


Obiectivul : Terapeutic.
Indicaţii :Afecțiuni inflamatorii ale organului vizual, traume, combustii

Nr. RAŢIONAMENTUL/MOTIVAŢIA
ETAPELE
d/o ACŢIUNII

I. PREGĂTIREA PENTRU MANOPERĂ

1. Pregătirea necesarului:
 Tub cu unguent. Asigurarea calităţii realizării
 Baghetă de sticlă. manoperei.
 Tamponaşe de vată sterile.
 Cuvă renală.
2. Pregătirea personalului medical:
 Spălarea minuţioasă a mîinilor. Asigurarea respectării regimului
 Dezinfectarea mîinilor. antiepidemic.

3. Pregătirea pacientului:
Pacientul se aşează comod pe scaun. Asigurarea confortului.
Ţine capul drept.
II. TEHNICA EFECTUĂRII

1. Unguentele se aplică prin două metode:


Cu bagheta de sticlă ;
Nemijlocit din tub.
2. Asistentul medical anunţă bolnavul să
privească în sus.
3. Pe capătul baghetei se i-a cantitatea necesară Efectuarea calitativă a
de unguent. .
manoperei.

4. Cu mîina stângă se trage pleoapa inferioară Efectuarea calitativă a


manoperei.
41
în jos.
5. Cu mîina dreaptă cu ajutorul baghetei se Efectuarea calitativă a
introduce unguentul în regiunea fundului de manoperei.
sac conjunctival inferior.
6. Pacientul închide pleoapele şi bagheta se Efectuarea calitativă a
scoate cu atenţie. manoperei.

7. Globul ocular se masează uşor prin pleoapă Asigurarea acţiunii optimale a


pentru a repartiza uniform unguentul în sacul medicamentului.
conjunctival.
8. Dacă unguentul se introduce direct din tub : Efectuarea calitativă a
se trage în jos pleoapa inferioară ; manoperei.
din tub se stoarce unguentul, care se
introduce din partea externă a ochiului spre
partea internă în fundul de sac conjunctival.
9. Se şterg pleoapele cu tampoane de vată, iar Asigurarea acţiunii optimale a
globul ocular se masează uşor prin pleoapă medicamentului.
pentru a repartiza uniform unguentul.
III. REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

1. Bagheta se spală cu apă, apoi cu sol. Respectarea ordinii la locul de


Furacilină 1:5000. muncă

2. Tubul cu unguent se astupă, se aranjează la Respectarea ordinii la locul de


loc .
muncă

3. Vata utilizatătă se colectează în vas special. Respectarea regulilor de utilizare


a deşeurilor.

5. APLICAREA PANSAMENTELOR OCULARE


Obiectivul : Terapeutic.
Indicaţii : diferite afecţiuni acute ale organului vizual – flegmonul orbitei, keratită,
iridociclită, glaucom acut, traume.
Contraindicaţii : Secreţii purulente.

Nr. RAŢIONAMENTUL/MOTIVAŢIA
ETAPELE
d/o ACŢIUNII

I. PREGĂTIREA PENTRU MANOPERĂ

42
1. Pregătirea necesarului: Asigurarea calităţii realizării
 Pansament (cerc de vată cu tifon pe manoperei.
ambele părţi).
 Fîşii subţiri de emplastru.

2. Pregătirea personalului medical: Asigurarea respectării regimului


 Spălarea minuţioasă a mîinilor. antiepidemic.
 Dezinfectarea mîinilor.

3. Pregătirea pacientului:
 Pacientul se aşează comod pe scaun. Asigurarea dreptului pacientului
 Ţine capul drept. la confort.

II. TEHNICA EFECTUĂRII

1. Asistenta comunică bolnavului să închidă Efectuarea calitativă a


ochiul. manoperei.

2. Pe ochiul închis aplică materialul pentru Efectuarea calitativă a


pansament (cercul de vată-tifon). manoperei.

3. Fixează pansamentul cu 2 fâşii de emplastru Efectuarea calitativă a


de pe frunte pe obraz. manoperei.

III. REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

Materialul de pansament utilizat se Respectarea regulilor de utilizare


colectează în vas special. a deşeurilor.

NOTĂ: Pansamentele pot fi monoculare (la un ochi) şi binoculare (la ambii ochi).

6. RECOLTAREA FROTIULUI DIN SACUL CONJUNCTIVAL PENTRU


ÎNSĂMÂNŢARE BACTERIOLOGICĂ
Obiectivul : Diagnostic.
Indicaţii : Conjunctivite, keratite, pregătirea către operaţii planice la ochi.

Nr. RAŢIONAMENTUL/MOTIVAŢIA
ETAPELE
d/o ACŢIUNII

I. PREGĂTIREA PENTRU MANOPERĂ

1. Pregătirea necesarului: Efectuarea calitativă a

43
Eprubeta sterilă cu o ansă înfăşurată cu vată. manoperei.

2. Pregătirea personalului medical: Asigurarea respectării regimului


Spălarea minuţioasă a mîinilor. antiepidemic.
Dezinfectarea mîiniilor.

3. Pregătirea pacientului:
Pacientul se aşează comod pe scaun. Asigurarea confortului.

II. TEHNICA EFECTUĂRII

1. Recoltarea se va efectua în sala de Respectarea regulilor sanitaro-


pansamente. antiepidemice.

2. Asistentul medical anunţă pacientul să Asigurarea efectuării calitative a


privească în sus. Cu mîina stîngă trage manoperei.
pleoapa inferioară în jos.
3. Cu capătul ansei printr-o mişcare rotativă se Efectuarea calitativă a
atinge de conjunctivă şi se colectează manoperei.
mucusul de la unghiul intern al ochiului spre
unghiul extern fără a se atinge ansa de gene,
piele.
4. Ansa se întroduce în eprubetă fără a se Efectuarea calitativă a
atinge de marginea eprubetei. manoperei.

III. DOCUMENTAREA

1. Pe îndreptare se indică numele pacientului, Asigurarea corectitudinii


data, materialul colectat şi din care ochi a înregistrării materialului colectat.
fost colectat materialul.

IV. REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

Eprubeta cu materialul colectat se expediază Asigurarea examinării


în laboratorul bacteriologic. materialului colectat.

7. LAVAJUL SACULUI CONJUNCTIVAL


Obiectivul : Terapeutic.
Indicaţii : După efectuarea tonometriei, în combustii.

Nr. RAŢIONAMENTUL/MOTIVAŢIA
ETAPELE
d/o ACŢIUNII

I. PREGĂTIREA PENTRU PROCEDURĂ

1. Pregătirea necesarului:

44
 Balonaş de cauciuc Efectuarea calitativă a
 Cuvă renală manoperei.
 2 l lichid
 Tampoane de vată sterile

2. Pregătirea personalului medical:


 Spălarea minuţioasă a mîinilor. Asigurarea respectării regimului
 Dezinfectarea mîinilor. antiepidemic.

3. Pregătirea pacientului:
 Pacientul se aşează pe scaun. Asigurarea confortului.
 Ţine cu mîină cuva renală lîngă obraz.

II. TEHNICA EFECTUĂRII

1. Asistenta roagă pacientul să aplece puţin


capul spre cuvă.
2. Umple balonaşul cu lichid.
3. Trage pleoapa inferioară şi spală sub get Efectuarea calitativă a
sacul conjunctival inferior. Lichidul se manoperei.
scurge în cuvă.
4. Răsfrânge pleoapa superioară şi spală Efectuarea calitativă a
conjunctiva pleoapei superioare. manoperei.

5. Pacientul şterge pleoapele şi obrazul cu Îndepărtarea surplusului de


tamponaşe de vată. soluţie.

III. REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

1. Se prelucrează cuva, balonaşul şi se Respectarea ordinii la locul de


aranjează la loc. muncă.

2. Materialul utilizat se colectează în vas Respectarea regulilor de utilizare


special. a deşeurilor.

8. EVERSIA (RĂSFRÂNGEREA) PLEOAPELOR

Obiectivul : • Diagnostic/ Terapeutic


Indicaţii : • Afecțiuni inflamatorii ale conjunctivei pleoapelor ;
• traume ;
• combustii.

Nr. RAŢIONAMENTUL/MOTIVAŢIA
ETAPELE
d/o ACŢIUNII

45
I. PREGĂTIREA PENTRU MANOPERĂ

1. Pregătirea necesarului:
 Ridicător de pleoape Asigurarea calităţii realizării
 Baghetă de sticlă manoperei.
 Tamponaşe de vată
 Sol.Furacilină 0,05%
2. Pregătirea personalului medical:
 Spălarea minuţioasă a mîinilor. Asigurarea respectării regimului
 Dezinfectarea mîinilor. antiepidemic.

3. Pregătirea pacientului:
 Se explică pacientului în ce constă
manopera şi importanţa ei pentru
diagnostic şi tratament. Asigurarea dreptului pacientului
 Se calmează pacientul prin comunicare, la informaţie şi confort.
încurajare.
 Pacientul este rugat să se aşeze pe scaun, Asigurarea condiţiilor optimale
să flexeze uşor capul pe spate şi să pentru examinare.
privească în jos.
II. TEHNICA EFECTUĂRII

1. Se execută prin trei metode:


 Cu ridicătorul de pleoape
 Cu baghetă de sticlă
 Cu degetul
2.  Cu degetele mare şi arătător ale mîinii Efectuarea calitativă a
stîngi se apucă genele pleoapei superioare manoperei.
şi se trage uşor pleoapa în jos;
 Întorcătorul Demar (bagheta,) se ia în
mâna dreaptă şi se aplică pe mijlocul
pleoapei superioare;
 Cu mîina stîngă pleoapa se răsfrânge
deasupra plăcii întorcătorului (baghetei);
 Întorcătorul (bagheta) se înlătură ;
 Se examinează conjunctiva.

3.  Cu degetele mare şi arătător ale mîinii Efectuarea calitativă a


stîngi se apucă genele pleoapei superioare manoperei.
şi se trage uşor pleoapa în jos ;
 Degetul mare al mîinii drepte se aplică
paralel pe pleoapa superioară;
 Pleoapa se răsfrânge peste deget, degetul

46
se înlătură şi se examinează conjunctiva.
4. Se instilează picături dezinfectante, surplusul Dezinfectarea sacului
se şterge cu tamponaşe de vată sterile. conjunctival, prevenirea
infectării.
III. REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

1. Întorcătorul Demar, bagheta de sticlă se Dezinfectarea instrumentelor.


prelucrează cu sol. Furacilină 0,05%.

2. Tamponaşele de vată utilizate se colectează Respectarea regulilor de utilizare


în vas special. a deşeurilor.

9. MĂSURAREA PRESIUNII INTRAOCULARE

Definiţie : presiunea intraoculară (pi) este o anumită duritate a globului


ocular, pe care o asigură lichidul intraocular şi cantitatea de
sînge din vasele ochiului.
Obiectivul : Diagnostic
Indicaţii : • Examen profilactic
• suspiciune la glaucom
• glaucomul
Contraindicaţii : • Conjunctivita acută
• ulcer cornean.

Nr. RAŢIONAMENTUL/MOTIVAŢIA
ETAPELE
d/o ACŢIUNII

I. PREGĂTIREA PENTRU MANOPERĂ

1. Pregătirea necesarului
 Tonometrul Maclakov (cu 2 cilindre de Asigurarea calităţii realizării
10 gr., pensă specială, rigla Poliakov) manoperei.
 Vopsea
 Sol. anestetică
 Alcool etilic 96º
 Meşe de tifon sterile
 Sol.dezinfectantă
 Registru (fişa de observaţie, cartela de
ambulator)
2. Pregătirea personalului medical:
 Spălarea minuţioasă a mîinilor. Asigurarea respectării regimului
 Dezinfectarea mîinilor antiepidemic.
3. Pregătirea pacientului
 Se informează pacientul cu privire la Asigurarea dreptului pacientului

47
necesitatea măsurării presiunii la informaţie şi confort.
intraoculare (Pi) cu scop diagnostic ;
 Se calmează pacientul prin încurajare ; Asigurarea condiţiilor optimale
 Pacientul este culcat pe spate pe o linie pentru examinare
strict orizontală ;
II. TEHNICA EXECUTĂRII

1. Capetele greutăţilor de 10 gr. se prelucrează cu Prevenirea transmiterii


alcool de două ori. infecţiei prin intermediul
tonometrului.
2. Se vopsesc cu un strat subţire de vopsea. Asigurarea calităţii realizării
manoperei.
3. Se instilează în ambii ochi sol. anestetică de Asigurarea unei stări
( sol.Lidocaini 2%), sol.Tetracaină 1% - o confortabile prin anestezie.
picătură în sacul conjunctival, pentru anestezie.
4. Pacientul ţine cîteva minute ochii închişi, Prelungirea timpului de
apăsînd cu meşele de tifon în unghiul intern al acţiune a medicamentului în
ochilor. sacul conjunctival.
5. Pacientul este rugat să ridice o mîină în sus şi să Participarea pacientului în
fixeze privirea la un deget al mînii sale. procesul de examinare.
6. Se măsoară presiunea intraoculară (Pi) mai Regulă!
întâi la ochiul drept, apoi la cel stâng.
7. Se îmbracă o greutate pe pensă şi se verifică Asigurarea calităţii realizării
mobilitatea pensei. manoperei.

8. Cu mîina stîngă se desfac cu atenţie pleoapele Efectuarea calitativă a


fără a apăsa pe globul ocular. manoperei.

9. Greutatea se ţine în mâna dreaptă astfel, încît


degetul mare să fie la mijlocul pensei.
10. Capătul tonometrului se aşează lin pe centrul
corneei, deplasînd pensa pînă la mijlocul
greutăţii, apoi greutatea se întoarce şi se mai
efectuează o măsurare .
11. Se scoate greutatea de pe pensă şi se îmbracă cea
de-a doua greutate de 10 gr.
12. Se măsoară (Pi) la ochiul stâng. După măsurare Prevenirea erorilor de
greutatea de la ochiul stîng va rămîne în pensă înregistrare a rezultatelor.
pentru a deosebi ochiul drept de cel stîng.
13. În locul de contact al greutăţii cu corneea
vopseaua se spală de către lacrimă formând un

48
cerc decolorat rotund sau oval.
14. Foia de hârtie se umezeşte uşor cu alcool şi se
imprimă rezultatele măsurării: mai întîi ochiul
drept, apoi stîngul.
15. Se apasă capetele tonometrului strâns pe hârtie şi
se imprimă rezultatele obţinute.
16. Amprentele obţinute se măsoară cu o riglă Determinarea diametrului
specială în aşa fel, încît diametrul cercului cerculeţului decolorat.
decolorat să se intercaleze între liniile riglei.
17. Pe riglă se observă numărul de mm., ce Aprecierea valorilor
corespunde diametrului cercului respectiv. presiunii.

18. Cu cât diametrul cerculeţului este mai mic cu


atât (Pi) este mai înaltă şi invers.
19. În caz că diametrul cerculeţului are o formă
ovală se măsoără diametrul cel mai îngust.
20. După examinare în sacul conjunctival se Înlăturarea vopselei rămase
instilează soluţie fiziologică sau picături şi dezinfectarea sacului
dezinfectante. conjunctival.

III. DOCUMENTAREA

1. Rezultatele obţinute după măsurarea cu rigla


se notează în foaia de observaţie. Documentarea rezultatelor.
Exemplu : Pi OD = 18 mm. col. Hg.
OS 20
IV. REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

1. Capetele tonometrului se prelucrează cu Pregătirea tonometrului către


alcool etilic şi se aranjează la locul de următoarea măsurare.
păstrare.
2. Flaconaşele cu picături se aranjează la loc. Respectarea ordinii la locul de
muncă.
3. Tamponaşele de vată utilizate se colectează Respectarea regulelor de utilizare
în vas special. a deşeurilor.

Profilaxia gonoblenoreii

Scopul:
De a preveni transmiterea infecţiei gonoblenoreice de la mamă la făt
Indicaţii :
La nou-născut masculin — ochişorii

49
La nou-născut feminin — ochişorii şi vulva.

MATERIALE NECESARE :
— unguent tetraciclină 1 % (oftalmic)
— meșe de tifon pe un scutec steril de pe măsuţa sterilă
— mănuşi sterile

TEHNICA EFECTUĂRII
Nr. Etapele Argumentarea

1. În primele două ore după naştere Respectarea ordinelor în vigoare ale


moaşa împreună cu medicul MS
neonatolog efectuează procedura
2. Moaşa spală mîinile, le dezinfectează, Combaterea infecţiei
apoi îmbracă mănuşile sterile
3. Se aşează copilul pe o masă, spre care Se evită suprarăcirea nou-născutului
este orientată o sursă de încălzire
4. Copilul se va dezbrăca sau desfăşa Pentru a avea acces la vulvă (la fetiţe)
5. Moaşa pregăteşte două tampoane
pentru ochişori şi un tampon pentru
vulvă
6. Neonatologul aplică din tub un pic de Fără a atinge ochiul
unguent tetraciclină 1% în unghiul
intern al ochiului
7. Moaşa cu 2 tampoane masează uşor Pentru absorbţia unguentului
fiecare ochi
8. La fel se aplică unguent pe vulvă la Combaterea gonoreii
fetiţe
9. Moaşa cu un tampon steril va îmbiba Tampoanele se aruncă în recipient cu
toată suprafaţa vulvei cu unguent dezinfectant
10. Copilul se îmbracă sau se înfaşă Se protejează de suprarăcire
11. Se notează în fişa medicală a copilului Cu scop de profilaxie.
denumirea medi-
camentului, data, ora şi numele
persoanei care a efectuat
profilaxia gonoblenoreii. Ex. Ung.
Tetraciclini 1%.

IX. Primul ajutor în caz de:

Corpi străini oculari STANDARD

Scopul: De a extrage corpii străini de pe conjunctivă şi cornee, pentru a evita


complicaţiile
50
Indicaţii: Pătrunderea corpilor străini pe conjunctiva şi corneea ochiului

MATERIALE NECESARE : Vată sau meșă de tifon, pipetă, cuvă, apă fiartă

TEHNICA EFECTUĂRII:
Nr. Etapele Argumentarea
1. Se precizează corpul străin prin anamneză şi Pentru a şti precis originea corpului
examinare vizuală. Pot fi: străin,
durata pătrunderii în ochi
1.1 Insecte
1.2 Fragmente de lemn
1.3 Cotor de plante
1.4 Ace
1.5 Sticlă
1.6 Bucăţi de piatră, var, metal
1.7 Bucăţi de cărbune, zgură
1.8 Spini vegetali
1.9 Picături de acid, baze
2. Se constată localizarea şi manifestările: Se va preciza locul pentru a-l putea
extrage
2.1 Corpul străin se află sub pleoapa superioară:
2.1.1 Se manifestă prin senzaţie de zgârieturi,
înțepături la mișcarea pleoapei
2.1.2 Lacrimaţie
2.1.3 Durere
2.1.4 Fotofobie — imposibilitatea de a se uita la
lumină
2.2 Corpul străin este implantat în cornee:
2.2.1 Ochiul este iritat
2.2.2 Hiperemia conjunctivei
2.2.3 Durere
2.2.4 Lăcrimează abundent
2.2.5 Apare fotofobia
2.2.6 Poate scădea AV — acuitatea vizuală
3. Se face spălarea abundentă a sacului conjunctival Pentru a înlătura corpul străin. Vezi
cu apă fiartă din pipetă standardul
4. Dacă corpul străin nu este fixat- se spălă sacul Înlăturarea corpului străin
ocular cu apă fiartă sau se va extrage cu o meșă de
tifon curată, înmuiată în apă
5. Pentru aceasta în prealabil cu mâna stângă se Ca să fie accesibilă înlăturarea
întoarce pleoapa respectivă, superioară corpului străin
6. Dacă corpul străin nu poate fi înlăturat , dacă este Pentru a acorda ajutorul specializat.
fixat c/s-bolnavul este urgent transportat la spital.

Urgenţa oftalmologică la un pacient HIV+

La pacientul cunoscut seropozitiv, pot apărea, în cadrul sindromului imunodificitar:

Zona Zoster oftlamică

51
- cu afectarea globului ocular, manifestată prin: ochi roşu, puncte de keratită cu
hipoestezie corneană şi reacţie iridociliară
- conduita terapeutică:
-midriatice
-hipotonizante (timolol)
-antiinflamatorii
-aciclovir (zovirax, virolex)
-pansament.

Sarcom Kaposi
- noduli violacei conjunctivali sau palpebrali (mai frecvent la nivelul pleoapei
inferioare)
- uneori, se însoţesc de chemozis sau edem palpebral, ceea ce face examinarea
dificilă, prin perturbarea ocluziei palpebrale
- terapia – nu este foarte eficientă – constă în diferite unguente oftalmice, terapia de
fond, iar atunci cînd leziunile sunt de dimensiuni mari, se pot încerca intervenţii
chirurgicale.

Retinita cu citomegalovirus
- AV scade uni- sau bilateral
- pol anterior normal
- la examenul FO se descoperă focare hemoragice necrotice retiniene peripapilare sau
perivasculare, demonstrînd diseminarea hematogenă sistemică
- conduita terapeutică:
-antiviral general, în perfuzii
-se pot încerca injecţii intravitreene cu ganciclovir.

Corioretinita toxoplasmatică
- hiperemie moderată uni – sau bilaterală
- scăderea AV uni – sau bilaterală
- examenul FO pune în evidenţă vitrosul uşor tulbure, focare corio – retiniene,
hemoragii
- conduita terapeutică:
-local: midriatice, cortizon, antibiotice
-pe cale generală: tratament specific.

În cadrul sindromului imunodificitar mai pot apărea:


- retinopatii candidozice
- necroză retiniană acută

- paralizii de nervi cranieni, traduse prin diplopie binoculară sau tulburări de


motilitate oculară, cu diplopie secundară
- limfoame orbitale.

52
Foarte important! examinatorul va utiliza întotdeauna mănuşi, mască şi ochelari de
protecţie, datorită faptului că virusul HIV poate şi prezent şi în secreţia lacrimală.

Urgenţa oftalmologică la un pacient diabetic

Una dintre complicaţiile grave ale diabetului este afectarea oculară.

La aproximativ 10 ani de la debutul bolii (Atenţie! – nu de la diagnosticarea diabetului,


care poate fi tardivă, ci de la apariţia sa), poate apărea afectarea retiniană, numită
retinopatie diabetică.

Din acest motiv, medicul curant şi pacientul trebuie să ştie, că orice diabetic necesită un
consult oftalmoscopic din 3 în 3 luni, pentru ca afectarea retiniană să poată fi descoperită
şi tratată în timp util.

Clinic apare scăderea AV moderată sau foarte marcată.

Examenul FO poate pune în evidenţă mici hemoragii, microanevrisme, exsudate,


retinopatie proliferantă sau hemoragie vitreeană.

Conduita terapeutică:
- în leziunile incipiente:
- oral: dobezilat de calciu (doxium, doxilek)
- aplicaţii de laser cu argon
- în cazuri grave: vitrectomii.

La pacientul diabetic mai pot apărea şi alte afecţiuni oftalmologice:


- iridociclite
- cataractă
- glaucom.

X.

DEPRINDERI PRACTICE OBLIGATORII


LA DISCIPLINA
OFTALMOLOGIE CU NURSING SPECIFIC
53
Nr.
d/o DEPRINDEREA/ MANOPERA NOTA Semnătura
(cifre/litere)
1. Determinarea acuităţii vizuale.
2. Determinarea câmpului vizual cu
perimetrul şi prin metoda de
control
3. Determinarea simțului cromatic
cu tabelul Rabkin
4. Determinarea refracţiei prin
metoda subiectivă şi alegerea
ochelarilor
5. Prescrierea reţetelor pentru
ochelari
6. Măsurarea presiunii intraoculare
palpator şi cu tonometrul
Maklacov
7. Examinarea pielii şi marginilor
pleoapelor
8. Răsfrîngerea pleoapelor şi
examinarea conjunctivei
9. Colectarea frotiului din sacul
conjunctival pentru însămînţare
bacteriologică.
10. Lavajul sacului conjunctival.
11. Instilarea picăturilor oftalmice
12. Aplicarea unguentelor oftalmice
13. Aplicarea pansamentului mono- şi
binocular
14. Înlăturarea corpilor străini de pe
conjunctiva pleoapelor şi a
globului ocular.

XI. PROTOCOALE CLINICE NAȚIONALE

Strabismul la copil PCN -43


1.OD strabizm convergent concomitent monocular.
2. Ambliopie disbinoculară, grad major.
54
Codul bolii (CIM 10):
H 50.0 Strabizm convergent concomitent
H 50.1 Strabizm divergent concomitent
H 50.2 Strabizm vertical

Criteriile de internare:
Vîrsta optimă a copilului pentru efectuarea intervenţiei chirurgicale este de 3-5 ani.

Obligatoriu:
Se spitalizează toate tipurile de strabizm care necesită intervenţie chirurgicală.
-strabizm congenital şi concomitent, cu un unghi de deviere mai mare de 100
- strabizm mixt, cu pareze şi cu paralizii;
- strabizm asociat cu nistagmus;
- strabizm secundar postoperatoriu

Examinările paraclinice obligatorii


 Analiza generală a sîngelui, trombocitele, timpul de cuagulare
- laboratorul clinico-diagnostic.
 Analiza sumară a urinei - laboratorul clinico-diagnostic.
 Analiza maselor fecale - centru de sănătate publică .
 ECG - secţia diagnostica funcţională.

Principii de tratament în condiţii de ambulator.


Obligatoriu:
 Corecţie optică
 Determinare viciilor de refracţie după cicloplegiei timp de 3-5 zile.
 Ochelari ce corectează hipermetropia, astigmatizmul,scăzînd 0.5–1.0D pentru
copii sub 4 ani.
 Peste vîrsta de 4 ani se va da o corecţie mai slabă 1.0-1.5 D
 Se recomandă ochelari bifocali, cu corecţie pentru distanţă, şi cu hipercorecţie,
pentru aproape.
 Lentile de contact în caz de anisometrii.
 Tratament pleoptic
 Tratament ortoptic - restabilirea funcţia binoculară
 Tratament diploptic

 Tratament medicamentos postoperatoriu.

Criterii de supraveghere

Se face în scop de apreciere a eficacităţii tratamentului complex de recuperare a


strabizmului şi cu ambliopiei, în colaborare cu medicul de familie.
Obligatoriu:
 Monitorizarea indicatorilor oftalmologici de 2 ori/an.
55
 Monitorizarea tratamentelor postoperatorii (nemidecamentos şi medicamentos).
 Anularea supravegherii.
 Acuitate vizuală 0.8 – 1.0 corecţia timp de 3 ani.
 Poziţie simetrică a globilor oculari - ortotropiei;
 Vedere binoculară stabilă- ortoforie, timp de 3 ani,
 Volumul defuziune – 2/3 din volumul normei.

Descriere Motive Paşii


(măsuri) (repere) (modalităţi şi condiţii de realizare)
Diagnosticul
Confirmarea Depistarea precoce a Obligatoriu:
tulburărilor vizuale la
tipului de strabizm  Anamneza (caseta 4)
copil în perioada sensibilă
şi constatarea a organului vizual ( pînă  Aplicarea testelor –screening
la vîrsta de 3 ani) permite (tabelul 1)
prezenţei  Examenul clinic oftalmologic
aplicarea tratamentului
ambliopiei. complex precoce cu obligatoriu (tabelul 2, caseta 6).
rezultate funcţionale şi  Investigaţiile clinice şi
C.2.5.1 – C.2.5.4 paraclinice pentru tratament
cosmetice optime.(9, 12,
Algoritmul C.1.1 21, 38) chirurgical (caseta 7).
 Diagnosticul diferenţial (caseta
8).
Recomandabil:
 Examinul clinic oftalmologic
recomandabil (tabelul 2, caseta
6)
 Consultaţia specialiştilor:
neurolog, psihiatru.
Tratamentul.
C.2.5.5
Decizia asupra Tratamentul strabizmului
tacticii de trata- trebuie să înceapă cît mai
ment: în condiţii de precoce posibil în condiţii
ambulatoriu versus de ambulator, prin metode
staţionar. pleopto-ortopto-diploptice

Herpesul ocular la copil PCN -42


1.Keratita herpetică epitelială.
2. Keratita herpetică stromală.
3. Keratouveita herpetică.
Codul bolii (CIM 10):
56
H 19.1 Keratita şi keratoconjuctivita herpetică.
Criteriile de internare.
Obligatoriu:
Se îndreaptă pentru tratament complex în condiţii de staţionar pacienţii cu forme
severe ale herpesului ocular-confirmat virusologic.
 Keratită dendritică buloasă.
 Keratită stromală şi disciformă.
 Keratouveită.
 Uveită fără leziuni corneene.
 Ulcer cornean cu hipopion .

Examinările paraclinice
obligatorii
 Analiza generală a sîngelui - laboratorul CMF Orhei.
 Analiza sumară a urinei - laboratorul CMF Orhei.
 Analiza maselor fecale - Centru de Sănătate Publică Orhei
 Investigaţii virusologice:
- examen citologic al frotiului conjunctival cu decelerarea virusului herpetic
HSV -1 sau HSV - 2.
 Metodele serologice:
- Determinare şi aprecierea anticorpilor IgM şi Ig G în sînge şi sacul lacrimal.

Principii de tratament în condiţii de ambulator.


Obligatoriu:
 În condiţii de ambulator se vor trata pacienţii cu forme specifice ale herpesului
ocular.
- Preparate antivirale topice.
- Keratoprotectoare şi cicatrizante.
- Antioxidante
- Glucocorticosteroizi.
- Midriatice
- Antialergice.

 Se îndreaptă pentru tratament în condiţii de staţionar pacienţii cu forme severe


ale herpesului ocular.

Criterii de supraveghere
Obligatoriu:

 În primele 3 luni după faza acută – 1dată în lună.


 Apoi 2 ori pe an (primăvara şi toamna).

57
Cataracta senilă PCN -32
Protocol clinic naţional „Cataracta senilă”, Chişinău 2008
Cataracta senilă
Exemple de diagnostic clinic în funcţie de gradul de opacifiere a cristalinului:
1. Cataracta senilă incipientă.
2. Cataracta senilă nematură.
3. Cataracta senilă matură.
4. Cataracta senilă hipermatură.

A.2. Codul bolii (CIM 10):


H25.0 Cataracta incipientă senilă
H25.1 Cataracta senilă nucleară
H25.2 Cataracta senilă de tip Morganian
H25.8 Alte cataracte senile
H25.9 Cataracta senilă, fără precizare.

Cataracta prezintă orice opacifiere a cristalinului, care produce deficienţe vizuale.


Cataracta senilă apare la persoane cu vîrsta de după 50 de ani şi are următoarele forme
clinice:
Cataractă corticală: opacităţile cristaliniene sunt localizate în straturile externe ale
cristalinului.
Ea poate parveni după 50 de ani şi evoluează spre opacitate cristaliniană totală. În debut
pacienţii acuză voalarea vederii, senzaţia de ebluisare, ameliorarea acuităţii vizuale la
lumină intensă prin folosirea în mioză a părţii transparente a cristalinului. Treptat,
acuitatea vizuală scade, dar cu menţinerea senzaţiei şi a proiecţiei luminoase. Evoluţia
cataractei corticale este relativ lentă (2-3 ani).
Cataracta nucleară: se înregistrează mai rar şi se manifestă la persoanele mai în vîrstă.
Tulburările vizuale sunt progresive, acuitatea vizuală fiind mai diminuată ziua, vederea
ameliorîndu-se spre seară, deoarece midriaza eliberează porţiunea periferică a cristalinului
încă transparent. Cataracta nucleară mai determină şi o miopizare tranzitorie (prin
creşterea indicelui de refracţie al cristalinului) ce-i permite pacientului să renunţe la
ochelarii de citit. Nucleul se densifică şi cu timpul se caracterizează prin o culoare brună,
roşiatică, neagră.
Cataracta subcapsulară posterioară: afectează straturile posterioare ale cristalinului,
central, modificînd rapid acuitatea vizuală, în special la distanţă.
Cataracta senilă se manifestă prin patru faze: incipientă, intumescentă, matură şi
hipermatură.
Cataracta incipientă se caracteriza prin apariţia primelor focare de opacifiere în cristalin,
acestea determinînd tulburări vizuale neînsemnate. Pacientul acuză prezenţa unor puncte
negre fixe în cîmpul vizual, fie o miopie moderată inexistentă anterior, poliopie
(vizualizarea unui obiect în mai multe exemplare, fenomenul fiind datorat astigmatismului
cristalinian).

58
În cataracta intumescentă opacifierea cristalinului progresează treptat. Se produce o
hiperhidratare a cristalinului, acesta se măreşte în volum. Camera anterioară se
micşorează, se poate instala un glaucom secundar tranzitoriu.
Cataracta matură se manifestă prin faptul că, după cîteva luni sau chiar ani de la debutul
maladiei, are loc o deshidratare a cristalinului. Acesta îşi recapătă mărimea, camera
anterioară revine la dimensiunile normale. Acuitatea vizuală diminuează pînă la percepţia
luminii, iar cristalinul este totalmente opac.
Cataracta hipermatură (morganiană): caracterizată prin diminuarea volumului şi prin
lichefierea masei cristalinului cu nucleul flotant în sacul capsular.
Perioada postoperatorie după extracţia cataractei se consideră condiţionat pe parcurs de o
lună după intervenţia chirurgicală.

Algoritmul general de conduită a pacientului cu CS

MEDICII DE FAMILIE
DIAGNOSTIC

faţa globului afectat

t şi lateral
TRATAMENT

ală la pacienţii cu cataractă senilă

MEDICII OFTALMOLOGI
DIAGNOSTIC
diminuarea acuităţii vizuale, poliopie, prezenţa unor puncte negre în faţa
globului afectat
cu test stenopeic şi corecţie optică

în midriază
în midriază
(investigaţii)
(la necesitate).
TRATAMENT

.
59
Recomandări pacientului operat de cataractă senilă
1. Supraveghere la medicul specialist conform programării acestuia.
2. Efortul fizic rezervat pe parcurs de 1 lună după operaţie.
3. Limitarea (excluderea) diferenţelor mari de temperatură (baie, saună etc.).
4. Protejarea ochiului operat de insolaţie (ochelari protectori).
5. Excluderea exerciţiilor sportive pe parcurs de 1 lună după operaţie.
6. Reglarea funcţiei tubului digestiv.
7. Excluderea poziţiei de somn pe parcurs de 1 săptămînă pe partea ochiului operat.
8. Folosirea de colire antiseptice, după baie (duş), iar în timpul băii de protejat ochiul
operat
prin pansament.
9. Practicarea unui mod sănătos de viaţă.
10. De respectat strict tratamentul medicamentos prescris de medicul specialist.

Cataracta la copil PCN -52


1.Cataracta congenitală complicată.
2. Cataracta traumatică.
3. Cataracta complicată.
4. Cataracta secundară.
Codul bolii (CIM 10):
Q 12.0 Cataracta congenitală.
H 26.1 Cataracta traumatică.
H 26.2 Cataracta complicată.
H 26.4 Sechele de catarctă.
H 26.8 Alte cataracte precizare
H 28.0 Catarctă diabetică.

Criteriile de internare
Obligatoriu:
Tratament chirurgical

Examinările paraclinice
obligatorii
 Analiza generală a sîngelui - laboratorul clinico-diagnostic.
 Coagulograma
 Analiza sumară a urinei - laboratorul clinico-diagnostic.
 Analiza maselor fecale - centru de sănătate publică.
 ECG - secţia diagnostica funcţională.

 Examenul bacteriologic din sacul conjunctival, antibioticograma – Centrul de


Sănătate Publică .
 Consultaţia specialiştilor: pediatru, ORL.

60
Principii de tratament în condiţii de ambulator

Obligatoriu:
Pregătirea preoperatorie:
 Tratament pleoptic: ocluzia, midriază medicamentoasă
 Corecţie optică
 Îndreptare în secţia Oftalmomicrochirurgia pediatrică pentru tratament
chirurgical.

Criterii de supraveghere :
Obligatoriu:
Supraveghere la medicul oftalmolog
 În prima lună – în fiecare 2 săptămîni.
 Următoarele 3 luni – 1 dată în lună.
 Pînă la 1an – 1 dată în 2 luni.
 În următorii 3 ani – 2 ori pe an.
 După 3 ani – 1 dată în an.
Depistarea complicaţiilor postoperatorii precoce şi tardive şi tratamentul lor.

Plagă penetrantă a globului ocular la copil PCN -41


1.Plagă penetrantă corneosclerală a globului ocular. Endoftalmită.
2. Plagă penetrantă corneană necomplicată.
Codul bolii (CIM 10):
S 05.5 Plagă penetrantă a globului ocular , cu corpi străini.
S 05.6 Plagă penetrantă a globului ocular, fără corpi străini.
S05.7 Traumatismul ochiului
Criteriile de internare:
Obligatoriu:
I Evaluarea criteriilorde spitalizare:
 Suspiciune de plagă penetrantă.
 Plagă penetrantă a globului ocular.
 Corp străin intraocular.
 Plagă nepenetrantă, complicată a globului ocular
 Endoftalmită traumatică.
 Panaftalmită traumatică
II Aplicarea pansamentului steril binocular
III Îndreptarea în mod urgent, cu transport aerian, culcat, în poziție dorsală
sau pe partea ochiului afectat în s. Oftalmomicrochirurgie pediatrică.
Examinările paraclinice
obligatorii
 Radiografia orbitei în 2 proecţii - secţia Imagistică SR Telenești.
 Metoda Comberg-Baltin pentru localizarea corpului străin
 Radiografia ascheletică după Vogt
61
 Analiza generală a sîngelui, trombocitele, timpul de sîngerare, timpul de
cuagulare - laboratorul clinico-diagnostic Telenești.
 Analiza sumară a urinei - laboratorul clinico-diagnostic Telenești.
 Analiza maselor fecale - Centru de Sănătate Publică Telenești.
 ECG - secţia diagnostica funcţională SR Telenești.
 Examenul bacteriologic din plagă, antibioticograma- Centru de Sănătate
Publică Telenești.
 Consultaţia specialiştilor: pediatru, ORL – secţia consultativă SR
Telenești.

Principii de tratament în condiţii de ambulator.


Obligatoriu:
- Colire anestezice
- Colire antibacteriene
- Extragerea corului străin superficial neinclavant ( din pleoapă,
conjunctivită).
- Aplicarea pansamentului steril binocular

Criterii de supraveghere

Obligatoriu:
 Supravegherea tratamentului medicamentos postoperatoriu.
- corecţie optică, lentilă de contact.
- tratament pleoptic în ambliopie.
 Monitorizarea indicatorilor pentru depistarea complicaţiilor precoce şi
tardive ale PPO
- Visometria în dinamică.
- Starea segmentului anterior.
- Oftalmoscopia fundului de ochi.
- PIO în dinamică.

Transplantul de cornee PCN -198


Codul bolii (CIM 10):
Protocolul național de Transplant de cornee a fost elaborat de grupul de lucru în
componența cereia au fost atît specialiști ai Clinicii Oftalmologice a Universității
de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu, cît și specialiști din Clinica
Oftalmologică a SCR și ai Ministerului Sănătății din Republica Moldova, în 2013.
A.4 Scopurile protocolului

62
1. A facilita procesul de stabilire a diagnosticului precoce a PC- patologiei
corneene
2. A îmbunătăți tratamentul și supravegherea pacienților cu PC și KP- keratoplastie
3. A reduce numărul de complicații postoperatorii la pacienții supravegheați la
domiciliu (după externare )
4. A îmbunătăți calitatea vieții pacienților cu patologii corneene și keratoplastie.

A.7. Generalități

Transplantul de cornee sau keratoplastia reprezintă un proces chirurgical în


care cornea afectată este înlocuită cu cornee prelevată de la un individ decedat, cu
țesutul cornean sănătos.
Tipuri de keratoplastii : optică, reconstrucția terapeutică,
cosmetică și tecnotonică.

A. 8. Policlinica
Culegerea datelor pacienților, examinare primară.

A. 9. Lista indicațiilor transplantului de cornee. Factorii de eșec.

Anomalii congenitale corneene, Distrofia Fuchs,


Decompensare endotelială a afachiei,
Decompensare endotelială a pseudofacului
Decompensare endotelială după implant de ICA
Decompensare endotelială după chirurgie refractivă
Distrofie stromală
Keratocon
Pterigion
Keratita bacteriană
Keratita virală
Keratita parazitară
Keratita micotică
Keratita neurotrofică
Keratita de etiologie neclară
Keratita traumatică după combustii
Keratita traumatică
Eşec de transplant
Degenerescenţă corneană
Degenerescenţă pelucidă marginală
Maladia Terrven
Tumoră corneană primitivă
Ulcer Mooren
Xeroftalmie
63
Complicaţie corneană a poliartritei
Distrofii endoteliale

FACTORI DE EŞEC

 Maladii generale
 Anestezie corneană
 Glaucom evolutiv
 Ochi sec
 Distrofie limbică
 Patologii corneo-conjunctivale
 Patologii ale anexelor globului ocular.

B. PARTEA GENERALĂ

B.1. Nivel de asistenţă medicală primară

1. Profilaxia primară
Sporirea nivelului de cultură a populaţiei, ameliorarea condiţiilor de trai şi
alimentarea raţională, depistarea şi tratamentul precoce a patologiei asociate.
Paşi
(modalităţi şi condiţii de realizare)
Abordarea problemelor care vizează factorii de risc în
declanşarea patologiei corneene.

2. Screening.
Depistarea maladiei în fazele incipiente permite aplicarea adecvată a tratamentului.
Obligatoriu:
· Examenul general şi examenul oftalmologic (aprecierea AV OU cu şi fără test
stenopeic, PIO OU, examinarea în iluminatul direct şi lateral, estezimetria).

3. Deciderea consultaţiei specialistului şi/sau spitalizării


Obligatoriu:
· Toţi pacienţii, cu patologie corneană, sunt consultaţi de oftalmolog
Notă. Pentru pacienţii care necesită o intervenţie chirurgicală:
· Investigaţiile paraclinice preoperatorii (caseta 5).

4. Supravegherea
Permite a monitoriza evoluţia maladiei, depistarea precoce în survenirea
complicaţiilor, supravegherea eficacităţii tratamentului de lungă durată.
Supravegherea se va efectua de către medicul de familie în colaborare cu
oftalmologul.
Evaluarea transplantului în dinamică: 15 zile, 4 luni, 12 luni, anul II 3-4 ori.
Obligatoriu:
64
· Conform planului întocmit de medicul specialist oftalmolog.
I. Consultaţii specializate.
II. Reuniuni medicale pentru evaluarea indicaţiilor pentru transplantul corneei.
III. Culegerea datelor pacienţilor, examinare primară
IV. Planificarea consultaţiilor.

B.2. Nivel de asistenţă medicală specializată de ambulatoriu

Descriere (măsuri)
1. Screening.
2. Diagnostic

Motive (repere)
Depistarea maladiei în fazele incipiente permite aplicarea adecvată a tratamentului.

Paşi (modalităţi şi condiţii de realizare)

Recomandabil:
· Examenul general şi examenul oftalmologic (aprecierea AV OU, cu şi fără test
stenopeic, PIO OU, biomicroscopia, estezimetria).

2.1. Confirmarea diagnosticului de PC


Determinarea fazei de evoluţie a patologiei corneene.

Obligatoriu:
· Determinarea AV OU, cu şi fără corecţie cu aplicarea testului stenopeic şi
corecţiei aeriene optice.
· Determinarea fotosensibilităţii („simţului luminos”).
· Biomicroscopia.
· PIO OU.
· Estezimetria.
· Test Şirmer.
· Keratometria.
· Frotiu din sacul conjunctival.
· Lavajul căilor lacrimale.
Recomandabil:
· Ultrasonografia oculară în regim A-B (la necesitate).
· Cîmpul de vedere.
· Consultaţia altor specialişti la necesitate.

2.2. Stabilirea tacticii de tratament chirurgical


Recuperarea optică, cosmetică, tectonică.

Obligatorii:
65
· Evaluarea indicaţiilor pentru tratament chirurgical.
Notă. Pentru pacienţii care necesită o intervenţie chirurgicală programată sau de
urgenţă:
· Investigaţiile paraclinice preoperatorii (caseta 5).
· Fişa de informare, lista de aşteptare.
· Evaluarea generală.
Grupaj ABO/HLA.

3. Tratamentul preoperator

3.1. Tratamentul conservator


Preoperator
Recomandabil:
· Preparate antiinflamatoare, trofice şi metabolice (caseta 6, 7, 8, 9)

3.2. Tratamentul şi monitorizarea postoperatorie

Obligatoriu:
· Antiinflamatorii în colire (algoritmul C.1.3.)
· Antiinflamatoare steroidiene (algoritmul C.1.3.)
· Antiinflamatoare nesteroidiene (algoritmul C.1.3.)
· Monitorizarea postoperatorie.
Recomandabil:
· Antiinflamatoare nesteroidiene.
· Terapie antibacteriană parenteral.
· Antiinflamatoare steroidiene topic parenteral (la necesitate)
· Antiglaucomatoase (la necesitate).

4. Recuperarea medicală şi socială

Recomandabil:
· Aprecierea AV OU, cu şi fără corecţie (refractometrie).
· Corecţia aeriană optică a deficienţilor vizuale.
· Întocmirea planului de supraveghere a pacientului.

5. Supravegherea
Permite a monitoriza evoluţia maladiei, depistarea precoce a survenirii
complicaţiilor,
supravegherea eficacităţii tratamentului de lungă durată. Supravegherea se va
efectua în
colaborare cu medicul de familie (după consultaţia oftalmologului) şi cu alţi
specialişti,
în prezenţa maladiilor asociate.
Obligatoriu:
66
· Conform planului întocmit de medicul specialist oftalmolog.

Retinopatia prematurului PCN-226

Exemple de diagnostic clinic de bază:


RP cu decolare de retina
RP și cataracta complicată

A.2. Codul bolii (CIM 10): H35.1

A.3. Utilizatorii:
-secţiile de perinatologie
-centrele medicilor de familie (medici de familie);
-instituţiile/secţiile consultative (oftalmologi);
-asociaţiile medicale teritoriale (medici de familie şi oftalmologi);
-secţia de oftalmologie a IMSP SCRC „Emilian Coţaga”.
Retinopatia prematurului – o afecţiune vaso-proliferantă a retinei, care afectează
nou-născutul prematur, în care se modifică patologic dezvoltarea normală a vaselor
retinei cu declanşarea neovascularizaţiei şi proces proliferativ-fibros.
Retinopatia-boala “plus” (plus diases, rush) prezintă o formă severă a RP cu
pronostic vizual nefavorabil, o incompetenţă vasculară marcată cu progresare
rapidă, cu un spectru larg de semne: modificări vasculare marcate pe retină în
zona I-II a FO, vene dilatate şi sinuoase, tortuozităţi ale arterelor, anastomoze
vasculare – arcade, vitros neclar, hemoragii şi edem retinian, neovascularizarea
irisului, pupilă rigidă.
RP, faza de prag (faza de limită) prezintă stadiul III RP cu extinderea
extraretinală a procesului proliferativ fibrovascular pe 5 meridiane consecutiv sau
pe 8 meridiane sumar .
Noţiune de angiogeneză retiniană: vasculogeneza retiniană debutează spre
săptămâna a 16 –a a vieţii intrauterine la nivelul papilei optice. Se extinde apoi
spre periferie, ajungând la nivelul orei
serata în săptămâna a 36-a în partea nasală şi în săptămîna a 40 –a în partea
temporală.
Zonele retinei implicate:
Zona I , definită print-un cerc în 30 grade centrat de papilă a cărui rază este egală
cu dublul distanţei interpapilomaculară.
Zona II - zonă inel de 60º, care se extinde de la linia anterioară a zonei I până la
ora serata în sectorul nazal, şi până la ecuatorul anatomic –în sectorul temporal.
Zona III - este reprezentată prin semilună de retina rămasă în sectorul temporal
anterior de zona II, zonă, care se vascularizează ultima şi este frecvent afectată în
RP.

67
Recomandabil - nu poartă un caracter obligatoriu. Decizia va fi luată de medic
pentru fiecare caz individual.
Nivel de asistenţă medicală primară
Profilaxia primară:
·Profilaxia infecţiilor cronice la gravide
. Colaborare cu ginecologii şi obstetricieni
·Informaţii pentru gravide referitor la factorii de risc agravanţi de origine maternă
· Profilaxia naşterilor înainte de termen.
Obligatoriu
· Efectuarea evenimentelor de informaţie pentru părinţi despre riscurile
naşterii copilului prematur
· Evidenţa gravidelor la medicul de familie, ginecolog-obstetrician .
· Informaţii pentru gravide referitor la factorii de risc agravanţi de origine
maternă
· Asanarea focarelor de infecţii cronice.

· Medicul de familie nu efectuează selectarea copiilor prematuri cu factori de risc


agravanţi.
· Trimite copilul premaur şi nou – născutul din grupul de risc la oftalmolog
Obligatoriu
·Trimitere la oftalmolog pentru examen complex a copiilor prematuri şi
nou – născuţilor din grupul de risc
Diagnosticul
Suspect de RP
Confirmarea RP
·Medicul de familie nu efectuează diagnosticul RP,
·Aprecierea factorilor de risc în anamneza, istoricul
sarcinii, perioada postnatală, etc,
·Trimiterea copilului cu suspect de RP în mod urgent
la oftalmolog
Obligatoriu
·Anamneza
·Consultaţia oftalmologului, perinatologului.
Nivel de asistenţă medicală specializată de ambulator

Depistarea precoce a RP în diferite stadii permite aplicarea tratamentului


FLCR/CCR în mod urgent cu scopul profilaxiei complicaţiilor severe ale RP şi
cecităţii.
Obligatoriu
·Consultaţia copiilor prematuri şi a nou-născuţilor din grupul de risc cu
factori agravanţi pentru dezvoltarea RP în maternitate.
·Examen oftalmologic complex al copiilor prematuri şi a nou-născuţilor
din grupul de risc la vârstele: 1 lună, 3 luni, 6 luni, 1 an, 3 ani în condiţii
de midriază medicamentoasă .
68
·Respectarea strictă a protocolului screening-ului oftalmologic.

ALGORITM DE CONDUITĂ

Algoritmul de interacţiune
Secţia perinatologie
Medic obstetrician, medic perinatolog, asistentă medicală

Consultaţia copilului prematur din grupul de risc cu factori agravanţi de către


oftalmolog. Screening-ul oftalmologic
Confirmarea/excluderea RP
Selectarea copiilor cu stadii acute ale RP pentru FLCR/CCR/tratament antiVEGF

Tratament prin FLCR/CCR al stadiilor acute ale RP (II-III cu boala plus )


Tratament medicamentos postoperator
Tratament chirurgical în stadiile cicatriciale.

Supravegherea permanentă a copilului cu RP


de către medicul de familie şi oftalmolog din:
§ centrele medicilor de familie;
§ instituţiile/secţiile consultative;
§ asociaţiile medicale teritoriale (medici de familie și oftalmologi).

XII. STUDIUL INDIVIDUAL GHIDAT DE PROFESOR

Studiul individual ghidat este o modalitate de învăţare bazată pe autonomia


celui care învaţă şi foarte utilă prin satisfacerea cerinţelor proprii de formare a
viitorului specialist medical cu studii postsecundare. Studiul individual dezvoltă la
elevi capacitatea de organizare şi planificare, formează deprinderi de muncă
intelectuală, dezvoltă spiritul de iniţiativă şi încredere în forţele proprii, antrenează
creativitatea şi îndrăzneala de a lua decizii.
Profesorul organizează studierea subiectelor studiului individual utilizînd diverse
metode. Conţinuturile studiate independent şi abilităţile se vor evalua curent prin
metode şi tehnici adecvate.
Descrierea studiului individual ghidat de profesor include materiile propuse
pentru studiul individual, produsele ce trebuie elaborate de către elevi, modalităţile
de evaluare şi termenii de realizare, grupate de unităţi de învăţare.
Descrierea studiului individual

Produse de Modalităţi de Termenii de


Materii pentru elaborat evaluare realizare
studiul individual
69
Asistența oftalmologică în Republica Moldova.
Particularitățile anatomo-fiziologice ale organului vizual.
Principii de diagnostic, tratament şi nursing specific în afecţiunile organului vizual.

1. Rolul asistenților medicali în - Arborele de idei Prezentare 1 oră


combaterea maladiilor organului Evaluarea în
vizual. baza criteriilor

Anomalii de refracţie cu principii de diagnostic, tratament şi nursing specific.

2. Profilaxia miopiei dobândite - Pliant Prezentare 2 ore


- Poster Evaluarea în
baza criteriilor

Afecţiunile organelor de protecţie, aparatului lacrimal şi oculomotor


cu nursing specific şi urgenţe

3. Strabismul la copil - Pliant Prezentare 1 oră


Profilaxia strabismului dobândit - Situație Evaluarea în
problematizată baza criteriilor

Afecţiunile conjunctivei cu nursing specific.


Afecțiunile corneei și sclerei cu nursing specific.

4. Sindromul ochiului uscat - Prezentare în Prezentare 2 ore


format Power Point Evaluarea în
- Pliant baza criteriilor
- Cuvinte
Încrucișate

5. Trahomul și paratrahomul - Prezentare în Prezentare 2 ore


format Power Point Evaluarea în
- Pliant baza criteriilor
6. Scleritele și episcleritele - Situație Prezentare 1 oră
problematizată Evaluarea în
- Pliant baza criteriilor

Glaucomul cu nursing specific şi urgenţe.

7. Glaucomul congenital - Prezentare în Prezentare 2 ore


format Power Point Evaluarea în
- Pliant baza criteriilor

Afecţiunile tractului uveal, ale cristalinului şi corpului vitros


cu nursing specific şi urgenţe.

8. Cataracta cogenitală - Pliant Prezentare 1 oră


- Situație Evaluarea în
70
problematizată baza criteriilor
7. 9. Afecțiunile retinei: decolarea de - Prezentare în Prezentare 2 ore
retina retinoblastomul. format Power Point Evaluarea în
Afectarea retinei în patologii - Pliant baza criteriilor
generale. - Cuvinte încrucișate
Afecțiunile nervului optic.

Urgenţe medicale în traumatizmul ocular cu nursing specific.

8. 10. Profilaxia traumatizmului ocular - Pliant Prezentare 1 oră


- Situație Evaluarea în
problematizată baza criteriilor

Criterii de evaluare a produselor elaborate de elevi în cadrul studiului individual

Produsul pentru măsurarea competenţei Criteriile de evaluare a produsului


Pliant - Format foaie A4 ( A3)
- Mesajul să elucideze subiectul
- Selectarea informaţiei
- Utilizarea maximală a spaţiului
- Utilizarea imaginilor pentru redarea
subiectului
- Corectitudinea limbajului
- Originalitatea
Poster A3, A0 - Calitatea informaţiei
- Imagini ce reprezintă subiectul
- Corespunderea conţinutului cu subiectul
- Originalitatea
- Atractivitatea
- Formatul 100x65cm,
- Fontul: titlu- 72, text- 28
- Să fie lizibil
Prezentare în programul - Elucidarea subiectului
Power Point. - Utilizarea imaginilor pentru redarea
subiectului
- Limbaj corect
- Originalitatea
- Dimensiunile fontului: titlu 36-40, text- 32
- Pe slide maxim 7 rînduri
Cuvinte încrucișate/Integramă - Dezvoltarea subiectului
- Corectitutdinea formulării întrebărilor
- Corectitudinea formulării răspunsurilor
- Originalitatea
Situaţia problematizată - - Redarea subiectului
- Interpretarea corectă a situaţiei problemă
- Selectarea soluţiilor pentru rezolvare
- Corectitudinea limbajului utilizat
- Logica formulării situaţiei problemă

71
Varianta produsului elaborat de trimis pe adresa electronică :
maria.cumpana@gmail.com

XIII. GLOSAR DE TERMENI


LA DISCIPLINA OFTALMOLOGIE CU NURSING SPECIFIC

Abces- inflamaţie difuză purulentă a ţesutului


Adaptaţie - capacitatea organului vizual de a se adapta la diferite grade de
iluminare
Acomodaţie - capacitatea organului vizual de a vedea clar la diferite distanţe
Afachie - lipsa cristalinului
Ambliopie - scăderea acuităţii vizuale din cauza anomaliilor de refracţie
Ametropie - anomalie de refracţie
Anizocorie - dimensiuni diferite ale pupilei
Anizometropie - refracţie diferită la ambii ochi
Aniridie - lipsa irisului
Anchiloblefaron - concreşterea parţială sau totală a pleoapelor
Anoftalm - lipsa ochiului
Artefachie - cristalin artificial
Astenopie - oboseală oculară
Astigmatizm - refracţie combinată în unul şi acelaş ochi
Atrofie - dereglarea troficii şi funcţiilor organului
Biomicroscopie - examinarea organului vizual în lampa cu fantă (biomicroscop)
Blefarită - inflamaţia marginilor pleoapelor
Blefarospazm - contracţia dureroasă a muşchilor pleoapelor
Blefarofimoză - scurtarea şi îngustarea fantei palpebrale
Buftalmie - „ochi de bou” mărirea în volum a globului ocular
Cataractă - opacifierea cristalinului
Ciclită - inflamaţia corpului ciliar
Colobom - defect înăscut al irisului, pleoapei
Corecţie de contact - selectarea lentilelor de contact
Conjunctivită - inflamaţia conjunctivei
Corecţie - selectarea lentilelor (ochelarilor, lentilelor de contact)
Criptoftalm - nedezvoltarea congenitală a globului ocular
Dacrioadenită - inflamaţia glandei lacrimale
Dacriocistită - inflamaţia sacului lacrimal
Dioptrie - unitatea de măsură a puterii lentilei
Ectropion - răsucirea înafară a pleoapelor
72
Electrooftalmie - combustia organului vizual cu arcul de sudură
Emetropie - refracţia normală a ochiului cînd razele de lumină se focalizează pe
retină
Enoftalm - adîncirea globului ocular în orbită
Entropion - răsucirea înăuntru a pleoapelor
Enucleaţie - înlăturarea globului ocular
Episclerită - inflamaţia episclerei
Exoftalm - proeminarea globului ocular din orbită
Hemangiom - tumoare benignă a sistemului vascular
Hemeralopie - dereglarea vederii nocturne
Hemianopsie - decăderea bilaterală a cîmpului vizual
Hemoftalm - hemoragie în corpul vitros
Heteroforie - strabism latent
Hidroftalm - mărirea globului ocular în dimensiuni la copii din cauza măririi
presiunii intraoculare
Hifemă - acumulare de sînge în camera anterioară
Hipermetropie - anomalie de refracţie în care lumina se focusează în spatele retinei
Hipertensiune - majorarea presiunii intraoculare
Hipopion - colecţie purulentă în camera anterioară
Hipotonie - scăderea presiunii intraoculare
Glaucom - afecţiune în care se măreşte presiunea intraoculară
Gonioscopie - investigarea unghiului camerei anterioare cu ajutorul gonioscopului
Keratita - inflamaţia corneei
Keratocon - deformarea în formă de con a corneei din cauza modificărilor
distrofice în cornee
Implantaţie - înlocuirea cristalinului cu cristalin artificial
Iridociclită - inflamaţia irisului şi a corpului ciliar
Irită - inflamaţia irisului
Lagoftalm - neînchiderea fantei palpebrale din cauza paraliziei nervului facial
Limb - locul de trecere a corneei în scleră
Maculodistrofie - degenerescenţa regiunii maculare din retină
Melanoblastomă - tumoare malignă a tractului vascular
Midriază - dilatarea pupilei
Microblefaron - pleoape scurte
Mioză - îngustarea pupilei
Miopie - refracţie în care razele de lumină se focusează în faţa retinei
Nevus - tumoare benignă a conjunctivei
Nistagm - mişcări sacadate a globilor oculari

73
Oftalmoscopie - vizualizarea fundului de ochi cu ajutorul oftalmoscopului
Perimetrie - determinarea limitelor cîmpului vizual
Precipitate - depuneri pe partea posterioară a corneei
Presbiopie - scăderea capacităţii de acomodaţie cauzată de vîrstă
Ptoz - coborărea pleoapei superioare
Refracţie - capacitatea mediilor transparente ale ochiului de a refracta lumina
Retinită - inflamaţia retinei
Retinoblastom - tumoare malignă a retinei
Retinopatie - modificări patologice în retină
Schiascopie - determinarea refracţiei cu ajutorul riglelor schiascopice
Sclerită - inflamaţia sclerei
Scotomă - decăderea cîmpului vizual
Sinechii - aderenţe între iris şi cristalin sau între iris şi cornee
Şalazion - inflamaţia cronică a cartilajului în jurul glandei Meibomius
Tonometrie - determinarea presiunii intraoculare
Toxoplasmoză - inflamaţia tractului vascular provocată de toxoplasme
Trichiază - creşterea anormală a genelor
Uveită - inflamaţia tractului uveal
Vedere binoculară - capacitatea ochiului de a vedea obiectele spaţial
Xantelasmă - acumularea celulelor lipidice sub pielea pleoapelor.

XIV. BIBLIOGRAFIE

Bibliografie obligatorie:
1. Boiştean V., Bobu T., ”Curs de oftalmologie”, Universitas, Chişinău, 1995.
2. Moldoveanu M., Moldoveanu A., ”Oftalmologie pentru asistenţi medicali”,
Editura ALL, Bucureşti, 2012.
3. Lupan Dumitru, ,,Oftalmologie”, Chişinău, 2005;
4. Negrean M., şi alţ., ”Standarde/ protocoale a deprinderilor practice”, Ed.
Prag-3 SRL, Chişinău, 2008, 2017.

Bibliografie suplimentară:
1. Cernea P., ”Tratat de oftalmologie”, Editura Medicală, Bucureşti, 2002.
2. Chiseliţă D.,”Oftalmologie generală”, Ed. Dosoftei, Iaşi. 1997.
3. Lupan D., ”Oftalmologie”, Î.S.F.E.P.,,Tipografia Centrală”,Chişinău, 2005.
4. Pop R., ”Oftalmologie”, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 1996.
5. Ruban E., ”Boli de ochi”, Editura Fenix, Rostov pe Don, 2009
6. www.ms.md

74
Însemnări
___________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

75

S-ar putea să vă placă și