Sunteți pe pagina 1din 8

EDUCATOARE: Prăjan Simona Monica

GRUPA: curioșii
GRĂDINITA: UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBEȘTI
STRUCTURA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3
COȘTIUGENI

- Director:
- Coordonator: Prăjan Simona
Monica
… avem nevoie de zâmbetul unui copil
pentru a ne regasi puterea de a crea
lumi ale libertaţii şi ale posibilului
necondiţionat...

ARGUMENT

Într-o societate care evoluează sub imperiul schimbărilor


permanente în toate domeniile, care solicită individualului abilităţi de
adaptare rapidă la situaţii noi, educaţia trebuie să răspundă în primul
rând nevoilor individuale, asigurând in acelaşi timp şansele de
integrare şi dezvoltare socială personală. Una din pârghiile de
intervenţie care acţionează la nivelul educaţiei preşcolare şi care pot
susţine acest deziderat, este dezvoltarea unei relaţii parteneriale
grădiniţă-familie, definite printr-o comunicare reală, constructivă în
interesul copilului.
Practica participării părinţilor la educaţia copilului preşcolar în
mediul familial şi unitatea de învăţământ, se dovedeşte a fi focalizată
preponderent pe elemente de asigurare a securităţii personale, a stării
de sănătate, pe satisfacerea trebuinţelor primare, fiind mai puţin
orientate spre implicarea în socializarea şi educarea copilului
preşcolar.
Dacă nu se intervine printr-un program de consiliere a părinţilor,
de informare privind modalităţile concrete prin care pot participa la
educaţia copilului preşcolar, sarcina formării şi educării acestiua
căzând numai în responsabilitatea grădiniţei, aceasta nu îşi va putea
atinge scopurile educaţionale, la standardele preouse, indiferent de
calitatea serviciilor oferite şi în acest scop am gândit şi proiectat acest
parteneriat educaţional.
SCOPUL PROIECTULUI

 Sprijinirea părinţilor pentru conştientizarea şi asumarea


roluluilor educaţional şi implicarea lor în formarea şi
dezvoltarea presonalităţii copilului pentru integrarea lui
în viaţa socială.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

1. Implicarea părinţilor în acţiunea de parteneriat familie-


grădiniţă, cu impact în evoluţia comportamentului
copilului;
2. Informarea părinţilor cu privire la caracteristicile
psihofizice ale copilului preşcolar mic;
3. Familiarizarea părinţilor cu privire la metodele şi
procedeele educative specifice învăţământului preşcolar;
4. Motivarea părinţilor pentru implicarea cât mai activă în
activitatea desfăşurată de copii în cadrul grădiniţei;
5. Stabilirea unor relaţii de colaboraea între părinţi pentru
creerea unei “comunităţi” a părinţilor;
6. Inţelegerea rolului pe care îl are relaţia grădiniţă-familie,
în dezvoltarea armonioaă şi progresul educaţional al
copilului;
7. Abilitarea părinţilor pentru identificarea propriilor
comportamente greşite şi conştientizarea efectelor
negative ale acestora asupra dezvoltării psihofizice a
copilului;
PARTENERI IMPLICAŢI

 Educatoarea,
 Preşcolarii grupei mijlocii,
 Parintii ,bunicii.
 Consilier educativ;
 Directorul.

OBLIGATII COLATERALE
-            Educatoarea si consilierul educativ au obligatia de a fi
prezenti la activitatile intreprinse ;

-             Au obligatia de a media si solutiona problemele ce pot


aparea in urma unor dezbateri si lecturari de materiale;

-              Parintii participa de buna voie la actiunile desfasurate la


grupa,dar au obligatia de a asigura mijloacele necesare
pentru prescolari.

-              Sa se implice activ in activitatile desfasurate si sa se


implice in solutionarea unor probleme de tip educational.

DURATA

        Anul scolar 2021-2022, semestrele I şi II.


LOCUL DE DESFASURARE:

Gradinita , sala de grupa.

RESURSE:
  Umane:

- Preșcolarii de la clasa combinată curioșii;

                - Educatoarea  de la grupa;

- Parintii prescolarilor;

- Directorul.

 Materiale:

- carti ,pliante, reviste, fise, calculator , ecusoane;

MODALITATI DE REALIZARE
 Sedinte cu parintii ;
 Lectorate pe diverse teme;
 Vizite ,excursii,drumetii;
 Activitati desfasurate impreuna cu parintii;
 Sarbatorirea onomastica si de nastere a copiilor;
 Expozitii cu lucrarile copiilor ;
 Serbarile realizate in diferite momente ale anului
MODALITATI DE EVALUARE
Intalnirea se va desfasura lunar ,pe o perioada de un an scolar ,timp de o
ora, moment in care se vor discuta temele propuse. La finele fiecarei
intalniri, educatoarea anunta teme pentru luna viitoare , pentru a le  da
posibilitatea parintilor de a se pregati cu materiale si noutati .Se vor distribui
diferite fise de observatie,chestionare si alte modalitati de evaluare.

CALENDARUL ACTIVITATILOR DESFASURATE 

Perioada/          Obiective Modalitati de Locul Responsabilitati


Tema realizare desfasurarii
-realizarea unei scurte Lectorat Gradinita Coordonarea
caracterizari a activitatii
Octombrie prescolarilor; realizate
- lecturarea unui referat
“Copilul – cu tema “Copilul si Masa rotunda Sala de grupa Discutarea unor
un burete ce violenta infantila” probleme
absoarbe tot survenite in
din jur” urma discutarii
cu parintii

Realizarea unei plimbari Activitate Parcul orasului Coordonarea


in afara gradinitei colaterala cu activitatii
Noiembrie impreuna cu parintii. parintii derulata
Observarea unor impreuna cu
“In parc,
comportamente in afara parintii
toamna”
gradinitei si ameliorarea
acestora.
Decembrie Participarea la serbarea Serbare de Sala de grupa Organizarea unei
“Anotimpul de Craciun Craciun de la gradinita serbari specifice
bucuriilor”  Expuneri Prezentarea
temei viitoare
Ianuarie Prezentrea unor referate Intalnirea cu Sala de grupa Luarea la
“Copilul specifice temei propuse medicul Curtea din jurul cunostinta cu
hiperactiv” Intalnirea cu medicul gradinitei micile probleme
specialist pentru mai  Masa rotunda ale prescolarilor
multe lamuriri Chestionar dat
Lectorate parintilor pe
Expuneri tema :”Copilul
meu”
Februarie Implementarea unor Vizionarea unor Citirea unor
“Hrana noutati pe teme sanatatea cd cu imagini ale referate pe tema
sanatoasa copiilor unor copii cu propusa
pentru un Lamuriri ale temei de azi probleme de
Sala de grupa
corp sanatos sanatate  datorate
si o minte hranei
sanatoasa” nesanatoase
Discutii libere
Martie Sa participle la serbare Participarea la
“Cu tine Lecturarea referatului cu Serbarea închinată Gradinita serbarea copiilor
incepe tema “serbarea sufletul zilei mamelor Daruirea unor
primavara, copiilor” diplome speciale
mama!” mamelor
Aprilie Observarea Observarea unor
“Pastele la comportamentului Vizita la biserica Biserica particularitati
romani” copiilor in mediul specifice
religios bisericii
Referat cu tema”Biserica
si importanta religiei”
Mai Discutarea unor Masa rotunda Gradinita Participarea la
In curand probleme intampinate pe masa rotunda cu
vom fi parcursul anului si Expuneri  idei noi ,cu
scolari” solutionarea acestora observatii pentru
Stabilirea unor norme de Relatari copii
comportare pentru scoala

COORDONATOR: Prăjan Simona Monica


DIRECTOR:

S-ar putea să vă placă și