Sunteți pe pagina 1din 32

Program Operațional Comun

România-Republica Moldova 2014-2020

Proiectul „Renașterea meșteșugurilor populare


autentice - moștenire culturală comună ca punct focal
pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă”
(CRAFTs4ED), 2SOFT/2.1/113

Catalogul
meșterilor populari din rețeaua
transfrontalieră CRAFTs4ED

Cimișlia 2021

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană
Contextul proiectului

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova


Titlul programului 2014-2020, finanțat de Instrumentul European de Cooperare
transfrontalieră (ENI).
Renașterea meșteșugurilor populare autentice – moștenire culturală
Titlul proiectului comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică
durabilă
Acronimul proiectului Crafts4ED
Numărul Contractului 2SOFT/2.1/113
Titlul priorității programului Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric
Titlul obiectivului tematic Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric
Beneficiar Lider (BL) Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Beneficiar 1 (B1) Asociația ”ART- Meșteșugurile Prutului”
Cuțitaru Viorica, manager proiect BL

Duca Liudmila, manager financiar BL


Echipa de proiect
Cozmîncă Silvia, manager proiect B1

Oniche Elena Isabela, manager financiar B1


Miron Viorel, dr. în economie, expert în cultură și turism BL
Echipa tehnică
Munteanu Victor Emanuel, etnograf B1
Etnograf BL Miron Marina, dr. în istorie

-1-
Informație despre proiect
Catalogul este elaborat în cadrul proiectului „Renașterea meșteșugurilor populare autentice
– moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică
durabilă”, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova
2014–2020. Proiectul este implementat de
către Agenția de Dezvoltare Regională Sud,
în calitate de Beneficiar Lider, împreună cu
Asociația ,,ART – Meșteșugurile Prutului” din
Iași, România, în calitate de Partener.
Una dintre oportunitățile de a atrage cât
mai mulți turiști, inclusiv pe cei străini, este
valorificarea patrimoniului cultural, aflat în
zona Regiunii de Sud a Moldovei din ambele
părți ale râului Prut. O mare parte din acest
patrimoniu este reprezentată de produsele
meșteșugărești, care de-a lungul multor ani
au evoluat sub impactul diferitelor obiceiuri și
necesități, formând un tezaur istoric al moldovenilor de o parte și de cealaltă a râului Prut.
Turismul reprezintă unul dintre cele mai importante canale de promovare a dialogului
intercultural și a integrării Republicii Moldova în spațiul european.
Proiectul și-a propus să contribuie la sporirea capabilității, capacității și coordonării sectorului
meșteșugăresc din Regiunea de Sud a Republicii Moldova și din județele vecine din România.
Acesta vine cu aportul necesar la creșterea pieței turistice regionale, dezvoltarea performanțelor
economice a meșteșugurilor tradiționale țintite, păstrând metodele și tehnicile tradiționale
de lucru, care fac parte din istoria comună a
arealului inclus în proiect.
Grupul țintă al proiectului este constituit
din meșterii populari mai puțin cunoscuți și
tinerii interesați în dezvoltarea meșteșugurilor
populare din localitățile raioanelor Cimișlia,
Cahul, Leova, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă
din Republica Moldova și localitățile județelor
Galați și Vaslui din România. Beneficiari finali
ai proiectului sunt circa 200 mii turiști, care
anual vor vizita expozițiile meșterilor populari,
precum și circa 1.300 mii populație locală din
regiunea transfrontalieră.
În contextul realizării obiectivului general al proiectului privind îmbunătățirea potențialului
turistic din regiunea de sud a zonei transfrontaliere cu o nouă activitate economică, legată de
meșteșugurile tradiționale ca modalitate de creștere a veniturilor din activitățile turistice și de
păstrare a codului genetic al identității naționale a comunităților din ambele părți ale Prutului,
au fost realizate mai multe activități. Printre cele mai importante sunt:
▶ Cartografierea meșterilor populari din zona cuprinsă în proiect, în rezultatul căreia au fost
elaborate o bază de date și Studiul etnografic
al meșterilor populari și meșteșugurilor
practicate.
▶ Instruirea meșterilor populari din grupul țintă
în domeniul competențelor antreprenoriale și
marketingul meșteșugurilor populare.
▶ Inițierea tinerilor în 4 meșteșuguri populare
tradiționale în cadrul taberei de meșteșuguri,
organizate pe o perioadă de 10 zile, în scopul
transferului între generații a experiențelor
legate de realizarea meșteșugurilor prestabilite.
▶ Asocierea meșterilor populari din grupul
-2-
țintă și constituirea Asociației meșterilor populari „Meșteșugurile Neamului”, care va activa
în continuare pentru valorificarea economică a moștenirii culturale tradiționale și creșterea
atractivității turistice a zonei transfrontaliere.
▶ Crearea unei platforme online pentru promovarea și comercializarea obiectelor
meșteșugărești tradiționale.
▶ Stimularea parteneriatului între meșterii
populari din grupul țintă și operatorii de turism.

Pentru implementarea cu succes a proiectului


și dezvoltarea acțiunilor planificate, Agenția
de Dezvoltare Regională Sud și Asociația
,,ART- Meșteșugurile Prutului” din România
au semnat un Acord de parteneriat, în care au
fost prevăzute detaliat aspectele cooperării.
Implementarea comună a proiectului
potențează cooperarea bilaterală, pentru
a reduce decalajul dintre cele două țări în
domeniul meșteșugului tradițional, creând
cadrul propice pentru accesul produselor din domeniul meșteșugurilor pe piețele europene.
Proiectul și-a propus să consolideze cooperarea cu privire la crearea unui cadru în transferul de
cunoștințe și experiență între ambele țări, cu un accent special pe diversificarea potențialului
turistic prin conservarea și menținerea tradițiilor meșteșugărești. În plus, încurajarea
transferului se bazează pe o abordare triplă: între țările proiectului, între partenerii proiectului
și între experți și formatori în domeniile relevante proiectului.
Catalogul este elaborat în urma realizării unor activități complexe planificate în cadrul
acestui proiect. La baza materialului scris
stau mai multe acțiuni, precum crearea
unor chestionare tematice, identificarea
persoanelor promotoare și conservatoare
ale meșteșugurilor autentice din arealul
proiectului, care apoi au fost vizitate și
intervievate de experții în domeniul etnografic
cu participarea echipei proiectului. În partea
Regiunii de Dezvoltare Sud din Republica
Moldova au fost efectuate vizite în teren în
raioanele, care fac parte din arealul proiectului:
Cimișlia, Cahul, Leova, Cantemir, Căușeni și
Ștefan Vodă; în România s-au realizat vizite în
județele Galați și Vaslui. Materialul factologic, obținut în urma cercetărilor de teren și analizat
conform unei metodologii prestabilite, oferă un tablou actualizat al meșterilor, care locuiesc
și lucrează în sudul Moldovei de pe ambele maluri ale Prutului și al meșteșugurilor pe care le
practică.
Experții, care au realizat materialele pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova,
sunt Marina Miron (dr. în istorie, specializare Etnografie) și Viorel Miron (dr. în economie),
iar pentru județele Vaslui și Galați,
România, Victor Munteanu (etnograf,
șeful Muzeului Etnografic al Moldovei,
din cadrul Complexului Muzeal
Național „Moldova”, Iași).
Catalogul prezintă descrierea
meșterilor din grupul țintă al
proiectului și a meșteșugurilor
tradiționale cartografiate în arealul
proiectului.

-3-
Meșterii populari din rețeaua CRAFTs4ED
Numele și prenumele: Andronache Marița
Meșteșug: port popular
Date de contact: sat Satu Vechi, comuna Muntenii de Sus,
județul Vaslui, tel. +40746872935

Scurtă descriere: Marița Andronache lucrează din copilărie


cămăși, poale, broboade și năframe. A deprins meșteșugul din
familie, de la mama și bunica sa.
Uneltele sunt aceleași consacrate prin tradiția zonei etnografice
a Vasluiului: acele, ghergheful, foarfecii, ața din lână sau bumbac
și croșeta (iglița). Produsele sunt realizate din pânză de bumbac.
Decorul este preponderent vegetal – flori, în special trandafiri –
și, în plus, motive solare (steaua și soarele). Realizat în tehnica
broderiei, pe alocuri, la Marița Andronache apare un motiv
skeomorf (vârtelnița).
Cromatica este mult mai variată, pe același fond alb, specific, întâlnindu-se pe lângă culorile
specifice (roșu, albastru, galben) multe nuanțe de verde.

Utilitatea practică a produselor sale constă în faptul că, sunt achiziționate și purtate de persoane
particulare, femei, bărbați și copii. Din punct de vedere al funcțiilor rituale ale acestor elemente
de port și industrie casnică, menționăm ștergarele pentru nași, ștergarele pentru acoperit
coșurile cu pomeni de dus la biserică și batistele pentru druște.

Participă la diferite Târguri de meșteri populari, organizate în județul Vaslui, evenimente de


profil, organizate la nivel local și zonal.

-4-
Numele și prenumele: Barbăneagră Tatiana
Meșteșug: împletitul în papură și nuia, olăritul
Date de contact: s. Tudora, rn Ștefan Vodă, tel: +373 24253672,
GSM: +373 689 00 445, e-mail: lmalancea@gmail.com

Scurtă descriere: Tatiana Barbăneagră, fiind originară din satul


Tudora, amplasat pe marginea Nistrului de Jos, a îndrăgit din
copilărie această îndeletnicire mai puțin feminină – împletitul
din papură și nuiele. Pentru îndeletnicirea stăpânită meșterița
utilizează diverse instrumente și unelte: stativ de țesut papură,
forme pentru prelucrare cu mâina a papurii, cuțite de diferite
forme, foarfecă etc. Pentru decorarea obiectelor confecționate
utilizează forme geometrice, elemente florale. Coșurile din nuiele,
coșulețele decorative au utilitate practico-decorativă, gențile și
poșetele din papură sunt procurate de doamne și domnișoare ca
accesorii vestimentare. Pentru ca toate cele confecționate să fie de calitate bună și trainice,
meșterița are propriile secrete, dobândite fie prin experiență,
fie moștenite de la profesorii săi. Toate materialele provin din
valea Nistrului de Jos, de pe malul Nistrului și din bălțile din
imediata apropiere a satului.

Un alt meșteșug, pe care îl practică Tatiana Barbăneagră,


este olăritul, învățat inițial de la fiica olarului din satul natal
– Tudorean Elena, aprofundat apoi cu Gheorghe Răileanu,
profesorul de la Academia de Muzică, Teatru și Arte plastice din
Chișinău. Roata olarului și cuptorul electric sunt principalele
instrumente folosite de meșteriță în procesul creației, când de
sub mâina meșteriței ies ulcioare și figuri decorative din lut.

Meșteșugurile stămoșești, precum împletitul și olăritul,


practicate de meșteriță, au stat la baza creării Centrului de
meșteșug „La Tatiana” și muzeului local „La bunici”.

-5-
Numele și prenumele: Beju Tamara
Meșteșug: confecționarea costumelor tradiționale
Date de contact: s. Zârnești, rn Cahul, GSM: +373 68133200

Scurtă descriere: Dragostea față de portul tradițional și


dorința de a-l păstra pentru urmași a unit câteva doamne din
localitatea Zârnești într-un Centru de meșteșug „Clubul...50+”,
atestat în 2019. Cele mai active participante ale Clubului, care
excelează în confecționarea de obiecte de port popular, sunt
Snejana Pascal, Maria Pascal, Ecaterina Stângă, Silvia Pascal,
Tamara Beju. Tamara Beju a devenit și parte a echipei meșterilor
populari din sudul Republicii Moldova, care sunt grupul-țintă al
proiectului CRAFTs4ED. Începând cu anul 2007, Tamara Beju a
învățat arta cusutului straielor tradiționale de la colegele sale
cu experiență mai mare. Ca pe vremuri, foarfecele și acul sunt
principalele instrumente utilizate la această îndeletnicire, principalele tehnici fiind „cruciuliță”
și „brodătura netedă”. La împodobirea pieselor vestimentare sunt utilizate elemente de decor
precum figuri geometrice, figuri vegetale, aranjate
în formă de flori, „miez de nucă”, „trifoi”, „spicușor”,
chiar și cele zoomorfe – „coarnele berbecului”. La
decorarea mânecilor – „buchetul miresei”, „coronița
miresei”, înfrumusețarea râurilor se face cu „cărare
întortocheată”, „vecinele sfădite”, „frunză de
stejar”, steaua în 8 colțuri. Elementele de broderie
sunt preluate de pe covoare vechi, fiindcă înainte
covoarele se țeseau după „cusături” (adică după
imaginile brodate pe diverse obiecte de textil).
Obiectele confecționate de meșterițe (ii, cămăși
femeiești și bărbătești, catrințe, fuste) sunt
comercializate prin intermediul rețelelor de socializare, sunt procurate de reprezentații
diasporei cu mare plăcere.

-6-
Numele și prenumele: Buclea Cristian-Petru
Meșteșug: pictură icoane, pictură decorativă tradițională
Date de contact: or. Bârlad, str. Cloșca, nr.4, județul Vaslui,
tel. +40771503314, e-mail: cri3u@yahoo.com.

Scurtă descriere: Cristian-Petru Buclea este un autodidact,


documentându-se ani la rând și învățând să picteze icoane pe
sticlă, pe lemn, dar și motive creștine pe suporturi neconvenționale.
Conform spuselor sale, „pictura decorativă, tradițională, este
modul prin care aduci culoare și farmec în viață”.
De 20 de ani lucrează cu sârguință și talent în atelierul personal,
dorind să aducă un plus de valoare în arta tradițională cu fiecare
lucrare artistică. Uneltele sunt specifice iconarilor - creionul,
cărbunele, tiparul, pensulele, pigmenții pe bază de ulei și apă (ulei
de in și tempera), foiță de aur, blaturile din lemn și suportul de
sticlă.
În prezent este student în anul III la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de
Teologie Ortodoxă, secția „Artă sacră – pictură bisericească și icoane”.
Motivele icoanelor țin atât de imagologia creștină, reflectată în Erminiile lui Dionisie din Furma,
cât și de inspirație din creștinismul popular. Icoanele, realizate de Cristian-Petru Buclea, au,
evident, funcție ritualică, însă se încadrează exclusiv în categoria icoanelor de casă și de tindă.
Complementar, Cristian-Petru Buclea realizează și decor pe obiecte de lemn, în special linguri,
în maniera artei naive, într-o cromatică veselă, pastelată, în care predomină nuanțele de
portocaliu, albastru, verde și roșu.
Produsele sunt orientate spre vânzare către persoane particulare sau prezentate la Târguri ale
meșterilor populari, organizate de Muzeele etnografice și Centrele de Promovare a Culturii
Tradiționale din județele Vaslui, Iași, Neamț.

-7-
Numele și prenumele: Bulboacă Rodica
Meșteșug: port popular, ocazional - artă culinară tradițională
Date de contact: Localitatea: sat Sauca, nr.5, comuna Laza,
județul Vaslui, tel.: +40742610734,
e-mail: cosminbulboaca6@gmail.com

Scurtă descriere: Rodica Bulboacă confecționează piese de port


popular – cămăși, poale, bundițe – atât femeiesc, cât și bărbătesc,
meșteșug deprins din familie și practicat încă din tinerețe.
Principalele unelte folosite sunt cele specifice meșteșugului,
adică ace, croșete (iglițe), andrele, foarfeci, gherghef etc.
Materialele utilizate sunt pânza, firele de bumbac, de lână și de
mătase.
Decorul aplicat pe piesele de port conservă ornamente
tradiționale vechi și este caracterizat în special prin motive florale
și geometrice: pomul vieții stilizat, vița de vie, simboluri solare.
Pe toate piesele, fără excepție, cromatica este predominant în nuanțe de roșu, negru și galben
pe fond alb. Produsele Rodicăi Bulboacă sunt destinate portului în ocazii speciale – sărbători,
evenimente din ciclul familial și comunitar. Dacă ar fi să identificăm semnificația rituală a
pieselor, uneori, în funcție de preferințele purtătorului, acestea sunt utilizate în ritualurile de
nuntă.
Rodica Bulboacă a înființat și administrează: Asociația „Bujorii din Laza”, Muzeul sătesc Sauca,
Atelierul meșteșugăresc Sauca. Organizează șezători tradiționale, ateliere meșteșugărești cu
elevii. Participă la toate târgurile organizate de către Centrul Județean de Promovare a Culturii
Tradiționale, Vaslui. În mare parte, piesele de port popular sunt lucrate la comandă, destinatarii
finali fiind persoane particulare sau ansambluri folclorice, fie profesioniste, fie de amatori.
O piață de desfacere alternativă o constituie târgurile locale, regionale și naționale. La arta
culinară folosește produse din gospodărie și le prepară după rețete vechi, care au numele de
o vârstă cu satul natal (Pâinea cu mămăligă, poale-n brâu coapte pe frunză de hrean, învârtita
cu nucă etc.)

-8-
Numele și prenumele: Câșlaru Tudor
Meșteșug: prelucrarea lemnului, icoane pictate pe pânză
Date de contact: or. Căușeni, GSM:+373 67123999, e-mail: tcislaru@
yahoo.com

Scurtă descriere: Tudor Câșlaru practică aceste activități începând


cu 1994, având studii specializate în domeniu – Școala de arte din
or. Tighina, apoi Liceul de arte plastice din or. Craiova, România. În
prezent, confecționează sculpturi din materiale precum lemnul
și gipsul, picturi realizate în ulei pe pânză. Pentru prelucrarea
lemnului utilizează dalta, ca principalul instrument pentru
realizarea lucrărilor propuse, în pictură culorile sunt dizolvate în
ulei natural de in. Obiectele din lemn, confecționate de meșter,
sunt realizate în stil realist, servesc drept obiecte de decor interior,
decor bisericesc. Conform sentimentelor meșterului lucrul cu
lemnul este unul benefic asupra organismului uman, deoarece prin contactul direct se scoate
oboseala, stresul, se transmite energie. Tudor Câșlaru remarcă faptul că, obiectele specifice
meșteșugului practicat de dânsul sunt utilizate în ritualurile diferitor
sărbători familiale: de exemplu, după naștere sau după botez, înainte
de a aduce copilul acasă, se pun pe prag obiecte din lemn, metal ca
să fie tare, rezistent, se mai pun și o carte și bani, iar peste acestea
femeia, cu copilul în brațe, pășește pragul.
Materialul necesar pentru meșteșugit îl obține dintr-o fâșie de
pădure proprie. Lemnul, pregătit pentru crearea sculpturilor noi, se
taie de diferite dimensiuni, capetele acestor fragmente de lemn
se vopsesc, apoi se așează în beci, la umiditate, ca să se „coacă”.
Unele lucrări ale meșterului sunt expuse în propriul magazin de
suveniruri, care funcționează în or. Căușeni, cu altele participă
la expoziții.

-9-
Numele și prenumele: Constantinescu Cristian
Meșteșug: prelucrarea lemnului
Date de contact: or. Bârlad, județul Vaslui; tel.+40745514703,
e-mail: rusticon13x@gmail.com

Scurtă descriere: Cristian Constantinescu lucrează de 17 ani


cu lemnul, meșteșug pe care l-a deprins singur și pe care l-a
perfecționat printr-un curs, urmat la Școala Populară de Artă din
Botoșani. Confecționează mic mobilier pentru casă și grădină
(scaune, mese, leagăne, bănci). Instrumentarul folosit cuprinde
unelte specifice lemnăritului – bardă, cuțitoaie, dălți, ciocane,
scoabe etc, dar și scule electrice. Lucrează în lemn de brad, plop,
stejar.
Tehnicile folosite sunt cioplirea și sculptura. Decorul rezultat este
dominat în principal de trei motive arhaice, fundamentale – funia
răsucită (torsada), soarele și spicul.
Produsele sale au, în special, utilitate practică și decorativă, fiind folosite în spațiul casnic și în
grădini, terase.

Din punct de vedere al cromaticii, Cristian


Constantinescu preferă culoarea naturală a
lemnului, cu accente date pentru culoare și
protecție de baiț sau/și lac.
Este invitat frecvent pentru a participa la
Târguri de meșteri populari, organizate de
Muzee etnografice și Centre de Promovare a
Culturii Tradiționale din județele Vaslui, Iași,
Piatra Neamț, Botoșani.

- 10 -
Numele și prenumele: Constantinescu Daniela
Meșteșug: împâslire lână, confecționare păpuși tradiționale
Date de contact: mun. Galați, str. Brăilei, nr. 246, bl. F4, sc.1, et. 9,
ap. 35, tel.:+40740040033, e-mail: alexandra95c@yahoo.com

Scurtă descriere: Daniela Constantinescu împâslește lână de 18


ani și, dincolo de pasiunea pentru meșteșugit, a fost motivată
de faptul că materia primă i-a fost mereu la îndemână, creșterea
oilor fiind o ocupație veche păstrată în zonă.
Produsele sale sunt atât de utilitate practică (papuci/ pâslari) cât
și decorativă (păpuși), toate lucrate în tehnica împâslirii umede, cu
apă și săpun. Instrumentele folosite sunt cele consacrate pentru
acest meșteșug, adică acele de împâslit, suporți de burete, ace
de cusut, calapoade, iar materialul de bază este lâna de oaie de
proveniență locală și materialul textil divers, pentru păpuși.
Decorurile aplicate pe papuci sunt elemente florale și geometrice
într-o cromatică variată, în general în nuanțe pastel.
Ambele tipuri de produse sunt comercializate prin intermediul persoanelor particulare, la
recomandare sau în urma promovării online, care generează comenzi, mai puțin în târguri de
profil.
Este invitată la Târgurile de meșteri populari, organizate de Muzeele etnografice și Centrele
pentru Promovarea Culturii Tradiționale din județele Neamț, Vaslui, Iași, Tulcea.

- 11 -
Numele și prenumele: Crețu Tudor
Meșteșug: prelucrarea lemnului, pictura.
Date de contact: or. Cimișlia, GSM: +373 60319646

Scurtă descriere: Tudor Crețu, fiind după formare profesională


chimist, totuși pe parcursul vieții a reușit să revină la activitatea
îndrăgită încă în copilărie. În perioada de adolescență a urmat
Școala de pictură din Cahul, ca până la urmă să facă și a doua
specialitate la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din
or. Chișinău, absolvind facultatea de Pictură și Grafică în 1988.
Din 1985 a activat în calitate de profesor de pictură la Școala
de arte din or. Cimișlia. În cei peste 30 de ani de creație, de sub
pensula meșterului au ieșit zeci de portrete și peisaje, pictate pe
pânză și carton în ulei. Pe parcursul anilor 1990 – 2007 a avut mai
multe expoziții personale, organizate în edificiul Casei de Cultură
or. Cimișlia, în incinta Liceului „M. Eminescu”, Școlii de Arte și Centrului de Creație a Copiilor
din or. Cimișlia. Are experiență de participare la diverse expoziții cu prezentarea statuetelor,
picturilor.
Din 2007 lucrează în calitate de profesor la prelucrarea artistică a lemnului la Centrul de creație
a copiilor din or. Cimișlia. Sculpturile, suporturile pentru lumânări, vasele casnice cioplite în
lemn au tematici antropomorfe, zoomorfe. Totodată, confecționează și icoane cioplite în lemn.
Tudor Crețu cu greu se desparte de lucrările sale, care deseori ajung să facă parte din expozițiile
tematice din sălile Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă al or. Cimișlia.

- 12 -
Numele și prenumele: Dorin Elizaveta
Meșteșug: broderie artistică a pieselor de port popular,
împletitul în fibre naturale.
Date de contact: s. Colibași, rn Cahul, GSM: +373 60365011

Scurtă descriere: Elizaveta Dorin, fiind o persoană pasionată,


de mic copil era preocupată de îndeletniciri tradiționale.
De mulți ani se ocupă de prelucrarea fibrelor vegetale și
confecționarea panourilor artistice din pai de orz, însușind
tehnica și arta prelucrării fibrelor vegetale de la colega sa
mai în vârstă – Maria Buianova. La confecționarea tablourilor
din paie sunt utilizate foarfecă, cuțit, clei PVA, periuțe, hârtie
albă și indigo, se lucrează utilizând tehnici de aplicație.
Meșterița participă cu propriile lucrări la diverse expoziții,
merge la festivaluri locale, regionale sau naționale, unde își
valorifică rezultatele creației. În incinta Casei de Cultură a localității ea a organizat un Atelier de
meșteșugărit, unde vin copii, dornici să însușească arta prelucrării fibrelor naturale.
Recent, Elizaveta Dorin a început să brodeze piese de port popular (cămăși, ii, basmale (batiste)
brodate), colectează de la localnici și restaurează obiecte tradiționale vechi din materiale textile.
Piesele vestimentare sunt brodate în tehnica „cruciuliță”, fiind decorate cu elemente zoomorfe –
„puișori”, elemente florale – „trandafiri”, figuri geometrice – „romburi”. Cu mare drag promovează
portul popular local de altă dată, în discuții subliniază
importanța acestuia în viața de zi cu zi, dar în special în zilele
de sărbători. De mic copil meșterița ține minte că, „fetele
mari nu se duceau la horă, până nu se vedea batista cusută
de sub șalinca neagră, îmbrăcau fuste de lână boită la chiu
– verzi, bordo, asortate
cu fusta dedesubt cu
brodării și în față legau o
pestelcă țesută din lână
cu broderie drept pe
stofă” (specific pentru
satele văii Prutului de
Jos). Așa s-a păstrat în
imaginarul meșteriței
chipul unei fete mari în
zile de sărbători.

- 13 -
Numele și prenumele: Gheorghiu Ioana
Meșteșug: pictură naivă
Date de contact: mun. Galați, str. Gheorghe Doja nr. 9, bl. C2, sc.
2, et. 4, ap. 36, județul Galați, tel.: +40721341574

Scurtă descriere: Ioana Gheorghiu realizează, de 30 de ani,


tablouri în tehnica picturii naive, oglindind în creațiile sale cu
precădere peisajul rural, ocupații în lumea satului, obiceiuri de
sărbători, fabule.
Nu are studii de specialitate în pictură și nici în alte domenii
conexe, însă munca a calificat-o să devină membru al Asociației
Pictorilor Naivi din România.
Tablourile sunt realizate pe pânză, în ulei, sunt de dimensiuni
medii si mici, iar instrumentele folosite sunt achiziționate din
magazinele de specialitate: șevalet, pensule, spatule, pigmenți pe
baza de ulei. Autoarea introduce în decorul pictat simboluri arhaice, despre care are cunoștințe
suficiente privind semnificațiile și forța expresivă a acestora.

Își valorifică produsele în târguri de profil, locale, regionale, naționale și prin intermediul
instrumentelor on-line.

- 14 -
Numele și prenumele: Grigoruță Floarea
Meșteșug: industrie casnică-țesut, port popular.
Date de contact: sat Solești, comuna Solești, județul Vaslui,
tel.: +40740849671

Scurtă descriere: Floarea Grigoruță a învățat meșteșugul


țesutului din copilărie, de la mamă și țese de aproximativ 60
de ani. Face fote specifice zonei Vasluiului, țesute pe urzeală de
bumbac sau lână și băteală de lână, pe fond negru, cu foi vrâste și
poduri într-o cromatică preponderent roșie sau alb-roșie. Unele
dintre acestea sunt așa-zisele fote grele (în băteală), pe lângă
lână fiind introdus fir strălucitor. Bata din partea inferioară a fotei
este roșie și mai rar tricoloră.
Tehnica pe care o întrebuințează este țesutul în două și patru ițe.
Uneltele folosite pentru realizarea fotelor sunt războiul de țesut
orizontal (stativele), iar pentru cămăși - acele, ghergheful, foarfecii, ața din lână sau bumbac.
Pentru cămăși utilizează pânză de bumbac.
Decorul cămășilor este preponderent unul floral și
geometric, iar cromatica este roșu-negru pentru cămășile
femeiești și albastru-negru pentru cămășile bărbătești.
Confecționează și cămăși tradiționale cusute de mână - o
a doua pasiune a meșteriței.
Este membră a Ansamblului Folcloric Soleștenii, cunoscut
în zonă, și a Asociației cultural-educative „La izvorul
tradițiilor” din Solești, Vaslui.
Produsele meșteriței sunt comercializate la Târguri de
meșteri populari, locale sau zonale, prin comandă, pentru
persoane particulare și ansambluri folclorice.
Cu obiectele confecționate a participat la numeroase
șezători și târguri: Tabăra de meșteșuguri „Flori de mai”,
Vaslui; Șezătoarea „Moșilor de Vara”, Muzeul Etnografic,
Satu-Nou, Solești; Târgul meșterilor populari, Parcul Copou,
Vaslui; Șezătoarea satului, Muzeul Etnografic, Satu-Nou,
com. Solești, Vaslui.

- 15 -
Numele și prenumele: Iurianu Alexandra Diana
Meșteșug: port popular
Date de contact: sat Cursești Deal, comuna Pungești, județul
Vaslui, tel.:+40744168559, e-mail: alexandra.iurianu@yahoo.com

Scurtă descriere: Alexandra Diana Iurianu a deprins meșteșugul


de la bunicii săi, dar s-a aplecat cu celeritate asupra confecționării
portului popular în urmă cu șapte ani. Lucrează cămăși și traiste.
O particularitate, care o distinge în rândul celorlalți meșteri
populari, care confecționează port popular, este faptul că a
urmat un curs de țesut tradițional, așadar și-a îmbunătățit prin
școlarizare abilitățile profesionale. Uneltele sunt cele consacrate
prin tradiția zonei etnografice a Vasluiului, acele, ghergheful,
foarfecii, ața din lână sau bumbac. Produsele sunt realizate din
pânză de bumbac și lână.
Decorul este în exclusivitate vegetal, din care se evidențiază bujorul, motiv floral care
particularizează zona din care provine meșterița. Cromatica predominantă este roșu, negru,
albastru, verde pe fond alb.
Produsele sale sunt comercializate la târguri de meșteri, locale sau zonale și prin intermediul
persoanelor particulare. Din punct de vedere al funcțiilor rituale ale acestor elemente de port,
ele se poartă, îndeosebi, la marile sărbători și la manifestările religioase aferente acestora.
Participă la Târguri de meșteri populari și expoziții de profil, organizate local sau zonal (jud.
Vaslui); participă la organizarea de activități în cadrul asociației „Bujorii din Laza”, la atelierul
meșteșugăresc din Sauca, alături de meșterul popular Rodica Bulboacă.

- 16 -
Numele și prenumele: Marinescu Galina
Meșteșug: țesut artistic și confecționare de port popular
Date de contact: s. Carahasani, rn. Ștefan Vodă, GSM: +373 60187141

Scurtă descriere: Îndeletnicirile tradiționale femeiești precum


brodatul, croșetatul, țesutul au fost moștenite de Galina Marinescu
de la mama sa. Conform opiniei meșteriței, pe vremuri însușirea
artei țesutului și brodatului avea un rol extrem de important în
societatea tradițională. Fiecare fată de măritat din sat trebuia
să pregătească o cămașă pentru soacră, își confecționa un șir
de cămăși mai simple pentru muncă în câmp și mai sofisticate
pentru zile de sărbătoare.
Fiind mult timp directoare a Căminului Cultural din s. Carahasani,
a avut nevoie de costume tradiționale pentru colectivul artistic al
localității. Atunci a apărut ideea creării unui Centru de meșteșug.
Centrul de meșteșug „Țărăncuța” a fost întemeiat în 2006. Studii speciale în domeniul dat
meșterița nu avea, dar pentru început a colaborat
cu dr. Elena Postolachi, cu Iulia Paleț, cu ajutorul
cărora au fost instruite 12 persoane pentru brodat,
4 pentru țesut brâuri, catrințe și traiste. Centrul
are statut de persoană juridică, aici la comandă
sunt confecționate costume tradiționale scenice
cu elemente decorative specifice acestei zone
etnografice. Pentru confecționarea catrințelor,
brâurilor, traistelor sunt utilizate 3 stative, dotate cu
toate uneltele necesare. Cămășile bărbătești și iile la
fel sunt cusute și brodate de meșterițele Centrului.
La decorarea iilor sunt utilizate, de obicei, ațe de culoare roșie și neagră, decorurile sunt
preponderent brodate în tehnica „cruciuliță” și simbolizează tradițiile locale, roada bogată,
câmpurile de flori (elemente florale, „hora satului”, soarele, spicul de grâu, râul).
De cele mai multe ori obiectele vestimentare sunt confecționate la comandă pentru colective
artistice din diferite localități ale regiunii.

- 17 -
Numele și prenumele: Papuha Sergiu
Meșteșug: prelucrarea lemnului
Date de contact: s. Olănești, rn. Ștefan Vodă, GSM: +373 60559971,
e-mail: spartwood815@gmail.com

Scurtă descriere: Sergiu Papuha practică această îndeletnicire


străveche de 4 ani, deși din copilărie îi plăcea lucrul cu lemnul,
modelând tractorașe pentru schimb cu alți copii. Dragostea
pentru această ocupație a moștenit-o de la bunelul său Policarp
(Polișca) Ciobanu, care confecționa la comanda vecinilor roți,
butoaie, atât de necesare în activitățile gospodărești. Sergiu
este autodidact, neavând studii speciale în acest domeniu.
Instrumentele și uneltele, folosite în procesul de confecționare,
sunt aceleași ca și sute de ani în urmă: daltă, topor, ferestrău,
jelău, unele fiind chiar invenția meșterului, create la necesitatea
procesului. Ca tehnici practică cioplitul lemnului, iar în confecționarea obiectelor de decor
utilizează împletitul butașilor din vița de vie. Obiectele confecționate de Sergiu Papuha sunt de
decor și de uz casnic: leagăne (adică scrâncioburi), foișoare, seturi de mese cu scaune pentru
curți, grădine (mobilier de exterior); jucării pentru copii; obiecte de ritual creștin; accesorii
de birou precum pixuri, creioane decorative etc. Protogoniștii multora din acestea sunt eroii
cărților citite sau a unor istorii auzite. Lemnul sub atingerea mânilor iscusite a lui Sergiu Papuha

obține diverse forme: antropomorfe – haiduci, eroi ai legendelor și baladelor populare, oameni
din epoca de piatră, sau zoomorfe – șarpe, delfin etc. Originar din s. Gura Galbenei, raionul
Cimișlia, creatorul popular s-a stabilit recent în satul Olănești, r-nul Ștefan Vodă, unde continuă
practicarea meșteșugului agreat

- 18 -
Numele și prenumele: Pletea Sorina
Meșteșug: împletituri din sfoară prin tehnica nodurilor
Date de contact: mun. Galați, str. Mihail Sadoveanu, nr. 9, bl. C3,
sc. 2, ap. 24, județul Galați, tel.: +40725574780,
e-mail: sorina_pletea@yahoo.com

Scurtă descriere: Sorina Pletea a moștenit pasiunea pentru


împletituri decorative din sfoară de la mamă și practică această
îndeletnicire de peste 18 ani. Folosește ca materie primă sfoara,
obiectele fiind realizate în tehnica nodurilor. În plus, pentru
decorarea acestora, utilizează materiale vegetale – flori uscate,
crengi, scoarță de copac și pânză de sac.
Obiectele realizate au utilitate decorativă pentru spațiile, în care
se doresc accente de sorginte tradițională, într-o cromatică
naturală, în nuanțe de bej, maro, culori pale, redate de materialul
de bază și cel folosit pentru accesorizare (bile de lemn, plante uscate etc.).
Realizează lucrări din sfoară ca: suporturi ghivece flori, păretare decorative de diferite dimensiuni,
obiecte cu simbolistică zoomorfă, fitomorfă (bufnițe, floarea soarelui etc.).
Își comercializează produsele în târguri și prin intermediul persoanelor particulare, la
recomandare sau comenzi.
Participă, ca invitată,
la Târgurile de meșteri
populari, organizate de
Muzeele etnografice și
Centrele de Promovare a
Culturii Tradiționale din
județele Galați, Tulcea, ș.a.

- 19 -
Numele și prenumele: Popovschi Vasile
Meșteșug: confecționare de măști tradiționale
Date de contact: s. Cenac, rn Cimișlia, GSM: +37368956551, tel:
+373 241 38 3 00

Scurtă descriere: Meșterul practică această activitate din 2003,


când a încercat pentru prima dată să confecționeze măști de
alungarea iernii. A învățat singur meșteșugul. Până acum a
lucrat cca. 200 de măști. Îi plac obiceiurile care țin de utilizarea
măștilor tradiționale, precum sărbătorile de iarnă, tradițiile ce
țin de alungarea iernii. Neavând în sat o altă persoană, care ar
cunoaște acest meșteșug, a învățat tehnicile de confecționare,
urmărind subiecte video pe internet. Cu ajutorul acului, foarfecii,
sulei, aței, hârtiei, textilelor și blănurilor prelucrate meșterul Vasile
Popovschi creează măști zoomorfe și antropomorfe, specifice
zonei Moldovei, tema principală fiind „moșii și
babele”, eroii lui I. Creangă: Păcală și Tândală,
vrăjitorii, strigoii, drăcușorii, Moartea cu coasă, Statu-
Palmă-Barbă-Cot etc.
În ciclul sărbătorilor de iarnă mascații erau principalii
participanți în desfășurarea obiceiurilor tradiționale,
unde se jucau capra, căluțul, ursul, se desfășura
ritualul de „alungare a iernii”.
Fiind absolvent al facultății de Regie și actorie a
Academiei de Muzica, Teatru și Arte plastice din
Chișinău, Vasile Popovschi s-a implicat cu pasiune
în promovarea tradițiilor și artei de confecționare a
măștilor, inițiind și organizând festivalul local „Cenac în Carnaval”. În 2009 și 2011 , de Lăsatul
Săcului satul a devenit scena festivalului, străzile erau pline de mascați cu cca. 200 de măști, se
juca scena „Izgonirea lui Adam și Eva din rai”. La acest
eveniment cultural au participat 5 colective artistice
din s. Cenac, s. Selemet, Pervomaisc, raionul Cimișlia,
or. Anenii Noi și colectivul „Romanița” din Colegiul de
medicină, or. Bender. În 2014 festivalul ia amploarea
unui eveniment de nivel raional cu denumirea „Cimișlia
în carnaval”.
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a
achiziționat de la meșter 20 de măști, care sunt expuse
în cadrul expoziției temporare din incinta Muzeului în
perioada sărbătorilor de iarnă.

- 20 -
Numele și prenumele: Pușca Tatiana
Meșteșug: broderie și croșetare
Date de contact: s. Talmaza, rn Ștefan Vodă, GSM: +373 69738898

Scurtă descriere: Tatiana Pușca poartă din copilărie dragostea


pentru îndeletnicirile casnice. Obiectele confecționate de
gospodinele iscusite aveau de-a lungul timpurilor importanță
semantică și semnificativă pentru obiceiurile de botez, de nuntă
sau chiar pentru rânduielile funerare.
Ținând cont de aceste tradiții ale satului de altădată, Tatiana
Pușca duce mai departe, de peste 30 de ani, meșteșugul legat
de broderie și croșetare, pe care
l-a moștenit de la bunica și mama
ei. Nu are studii speciale în acest
domeniu. În creația sa, meșterița
aplică diverse tehnici: de broderie „netedă”, „cruciuliță”, „cruciuliță
bulgărească”, croșetează mileuri simple, în tehnică irlandeză etc.
În confecțiile sale folosește pentru ornamente figuri geometrice,
elemente vegetale – flori, frunze, flori în volum etc.
Tatiana Pușca încearcă să reintroducă în circumstanțele
actuale ii cu broderii vechi, rebrodate după modele de altă
dată; se ocupă de restaurarea dantelelor, colectate din lăzile
gospodinelor din întregul sat. Cămășile, prosoapele, cearșafurile
confecționate în condiții casnice aveau menirea strict stabilită și
erau păstrate în lăzile din casele mari până la momentul potrivit.
Obiectele confecționate de meșteriță – șervețele și fețe de masă
croșetate, covoare, covorașe și tablouri brodate, suvenire din ață
de feștilă și materiale eco – semințe, coji
de nuci – vândute sau oferite, își găsesc cu
ușurință locul în decorul interior. Obiectele
de vestimentație sau decor de altă dată,
restaurate de Tatiana Pușca, cu timpul
pot deveni și exponate muzeale. Totodată,
meșterița este conducătorul Centrului de
meșteșuguri „Fantezie”, prin intermediul
căruia transmite generației noi din s.
Talmaza dragostea față de îndeletnicirile
femeiești de altă dată.

- 21 -
Numele și prenumele: Sava Fedosia
Meșteșug: croșetare și broderie
Date de contact: str. Pădurilor, 32, or. Căinari, rn Căușeni, GSM:
+373 67680627, e-mail: sava.fedosia@mail.ru

Scurtă descriere: Fedosia Sava activează în calitate de conducător


al Centrului de meșteșug „Zestrea Neamului” al Casei de Cultură
din or. Căinari. Practică activitățile meșteșugărești mai bine de
30 de ani. Dragostea și abilitățile de croșetare, moștenite de la
mama sa, o determină să fie pasionată în continuare de acest
meșteșug. Fără studii speciale, doar cu ajutorul croșetei și al
acului, deja de mulți ani, croșetează șaluri, bluze, fețe de masă.
Ceva timp în urmă, broderia a fost adoptată drept o nouă
pasiune, Fedosia Sava fiind încântată de arta confecționării iilor
tradiționale. Ornamentele sunt preluate de pe tiparele vechi,
păstrate în fondurile MNEIN, iar meșterița este preocupată de restabilirea tehnicilor bătrânești
de cusătură: „butuci”, „jumătăți”, „șinătău”, „lănțișor” etc.
Principalele căi de promovare a produselor confecționate sunt participările la expoziții locale,
raionale, regionale, pagina Facebook a Casei de Cultură din or. Căinari, informațiile sunt
distribuite pe paginile mai multor grupuri similare – „Șezătoarea Basarabia” etc.
Fedosia Sava este inițiatoarea inventarierii potențialului etnografic din satele din preajma
or. Căinari, realizate în cadrul proiectului „Inițiativele de dezvoltare economică pe agenda
autorităților publice Căinari”, susținut prin Programul de Granturi Individuale . În urma realizării
proiectului au fost descoperiți peste 50 de meșteri, care lucrează îndeletnicirile tradiționale
precum: broderie, croșetare, țesutul, împletitul, lucrul în lemn.
Recent a fost aleasă în calitate de președinte a AO Asociația Meșterilor Populari „Meșteșugurile
Neamului”.

Proiectul „Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în comun cu Centrul Parteneriat
1

pentru Dezvoltare din sursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
- 22 -
Numele și prenumele: Țibuleac Didina
Meșteșug: port popular
Date de contact: sat Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, județul
Vaslui; tel.: +40743731299

Scurtă descriere: Didina Țibuleac a deprins de tânără, de la


părinții săi, meșteșugul cusutului portului popular, specific zonei
etnografice a Vasluiului. Deși, pentru o perioadă, cât a fost activă
profesional, nu a mai practicat cusutul portului popular, odată
cu retragerea la pensie l-a redescoperit și acesta a devenit una
dintre preocupările sale de bază. Astăzi confecționează cămăși
populare (ii) pentru femei și copii.
Uneltele sunt aceleași folosite și în trecut - ace, croșete (iglițe),
foarfeci și gherghef. Cămășile sunt confecționate din pânză de
in sau bumbac, iar pentru decor se folosesc fire de bumbac, de
lână și de mătase.
Decorul cămășilor Didinei Țibuleac este predominant
geometric. Se distinge cu ușurință cruciulița, rombul,
zigzag-ul (dinte de lup, fierăstrău). Horbota, dantela
croșetată este folosită la brezărău (partea de la gât a
cămășii). Cromatica este predominant în nuanțe de roșu,
negru și galben pe fond alb, dar ocazional, apar și nuanțe
de albastru. Tehnica preferată este punctul în urma acului.
Produsele fac parte din categoria portului pentru ocazii
speciale – sărbători, evenimente din ciclul familial și
comunitar. Sunt lucrate, în general, pe bază de comandă,
iar o parte din ele pentru expunerea și comercializarea în cadrul târgurilor și expozițiilor cu
vânzare.
Didina Țibuleac participă, ca invitată, la Târgurile de meșteri populari, organizate zonal sau de
către Centrul Județean de Promovare a Culturii Tradiționale, Vaslui.

- 23 -
Lista complementară a meșterilor populari din RD Sud a Republicii Moldova
și județele Galați și Vaslui, România.

Grigoriță Valentina, Snejana Pascal,


țesut, confecționarea și broderia confecționarea costumelor
costumelor tradiționale tradiționale
s. Manta, rn. Cahul, s. Zârnești, rn. Cahul,
GSM: +37378850138 GSM: +37379361430

Ecaterina Stângă, Maria Pascal,


confecționarea costumelor confecționarea costumelor
tradiționale tradiționale
s. Zârnești, rn. Cahul, s. Zârnești, rn. Cahul,
GSM: +37376739857 tel: +37329959611

Silvia Pascal, Crudu Natalia,


confecționarea costumelor țesut artistic
tradiționale s. Ciobalaccia, rn. Cantemir,
s. Zârnești, rn. Cahul, tel: +37327370242
GSM: +37378411095

- 24 -
Raisa Eșanu, Curcan Pelaghia și Tudor,
țesut țesut
s. Satul Nou, rn. Cimișlia, s. Gura Galbenei, rn. Cimișlia,
tel: +37324154226 tel: +37324145355

Balan Elena, Caisân Ana,


țesut artistic broderie, croșetare
Or. Căinari, rn. Căușeni, s. Pelinei, rn. Cahul,
GSM: +37378904671 tel: +37329974230

Caisân Olga, Merioară Elena,


împletitul în andrele, croșetare broderie, croșetare
s. Pelinei, rn. Cahul, s. Flocoasa, rn. Cantemir,
GSM: +37378235906 tel: +37327347232

- 25 -
Stratila Olga, Cemartan Cristina,
împletitul în andrele împletitul în andrele
s. Troițcoe, rn. Cimișlia, s. Troițcoe, rn. Cimișlia,
GSM: +37379791993 GSM: +37369706074

Veste Maria, Ciobanu Nadejda,


croșetare, broderie broderie, cusut
s. Cârnățenii Noi, rn. Căușeni, or. Căinari, rn. Căușeni,
Tel: +37324364397 GSM: +37379228073

Rață Elena, Râșcan Nadejda,


broderie broderie, croșetare
s. Coșcalia, rn. Căușeni, s. Coșcalia, rn. Căușeni,
GSM: +37379242224 GSM: +37379679422,
tel: +37324366313

- 26 -
Merioară Elizaveta, Tocan Zinaida,
broderie, croșetare broderie ii, cămăși tradiționale
s. Baurci Moldoveni, rn. Cahul, s. Zaim, rn. Căușeni,
tel: +37329956118 GSM: +37376029658

Suhan Iana, Merioară Constantin


croșetare împletitul în lozie
s. Pervoaisc, rn. Căușeni, s. Baurci Moldoveni, rn. Cahul,
GSM: +37368573189 tel. +37329956118

Neforosova Ecaterina, Stan Nicolae,


fibre vegetale, ceramică împletitul în lozie
s. Antonești, rn. Cantemir, or. Cimișlia,
tel: +37327373338 GSM +37369593899

- 27 -
Pavel Țaranu, Miron Valentina,
împletitul în fibre lucrări în fibre vegetale,
vegetale broderie
s. Cioburciu, rn. Ștefan s. Pelinei, rn. Cahul,
Vodă, tel: +37324235259 GSM: +37369742939

Ropot Parascovia, Vlagu Alexandru,


împletitul în pănușe, paie prelucrarea lemnului
or. Căinari, rn. Căușeni, s. Alexanderfeld, rn. Cahul,
GSM: +37378324251 GSM: +37369090962

Tocan Ion, Dulap Mihail,


prelucrarea artistică a prelucrarea artistică a lemnului,
lemnului împletitul în lozie
s. Zaim, rn. Căușeni, s. Selemet, rn Cimișlia,
GSM: +37376029658 GSM: +37368439456

- 28 -
Marâi Pavel, Bulat Alexandru,
prelucrarea artistică prelucrarea artistică
a lemnului a lemnului, cornului
s. Selemet, rn. Cimișlia, or. Cimișlia,
GSM: +37369146501 GSM: +373692 05 347

Anton Port, Câșlaru Olga, confecționare


prelucrarea lemnului și broderie port popular
s. Popeasca, rn. Ștefan Vodă, or. Căușeni, GSM: :+373 67122095,
tel: +37324234362 e-mail: ocislaru@yahoo.com,
ocislaru@gmail.com

Ion Cojocaru, Cojan Constantin și Elena,


fierăria cojocărie
s. Răscăieți, rn. Ștefan Vodă, s. Colibași, rn. Cahul,
GSM: +37369607998 GSM: +37378499321

- 29 -
Burcă Gheorghe, Bunea Ion,
prelucrarea pielii pictura
s. Manta, rn. Cahul, s. Baurci Moldoveni,
GSM: +37378129275 rn. Cahul,
Tel: +37329956117

Sofronovici Dumitru, Mazanova Janna,


confecționarea măștilor, confecționare păpuși,
pictura naivă traiste
s. Satul Nou, rn. Cimișlia, or. Cimișlia,
tel: +37324154289 GSM: +37360463815

Bujor Victoria, Neagu Elena,


port popular industrie casnică-țesut
sat. Solești, comuna Solești, sat. Hanu Conachi,
județul Vaslui, com. Fundeni, județul Galați,
tel.: +40731308269 tel.: +40743314673

- 30 -
Proiectul ”Renașterea meșteșugurilor populare
autentice – moștenire culturală comună
ca punct focal pentru dezvoltarea economică
și turistică durabilă”

PARTENERII DE PROIECT:
Republica Moldova: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, Cimişlia,
Bld. Ștefan cel Mare 12, web-site: www.adrsud.md, e-mail: craftsproiect@gmail.com

România: Asociația "ART-Meșteșugurile Prutului", Iași, str. Sfăntul Lazar, nr. 51, bl. A2,
ap. 22 etajul 6, e-mail: mestesugurile.prutului@gmail.com, facebook: Afacere.Renastere.Traditie

Conținutul acestui material poartă răspunderea exclusivă a


Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Republica Moldova și a
Asociației „ART – Meșteșugurile Prutului”, Iași, România și nu
poate fi considerat, în nici o circumstanță, ca reflectând poziţia
Uniunii Europene sau a Programului Operaţional Comun România
– Republica Moldova 2014 -2020.

Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să-și unească
treptat cunoștințele, resursele și destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere
teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare
durabilă, păstrând totodată diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale.
Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtășire a realizărilor și valorilor cu statele
din afara granițelor sale.

Pagina web a Programului www.ro-md.net

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 este finanțat de


Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI)

S-ar putea să vă placă și