Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

Argument
Obiectivul I. Noțiuni generale de anatomie și fiziologie ..........................................
7
I.1.Anatomia si fiziologia stomacului........................................................................7
I.2.Anatomia si fiziologia
duodenului......................................................................10
Obiectivul II. Boala
celiacă .....................................................................................12
II.1.Definiţie ............................................................................................................1
2
II.2. Etiologie ..........................................................................................................12
II.3.
Morfopatologie ................................................................................................17
II.4.
Clasificare ........................................................................................................18
II.5. Tablou
clinic ....................................................................................................18
II.6.
Diagnostic ........................................................................................................20
II.7. Tratament.........................................................................................................20
II.8. Evoluţie............................................................................................................23
II.9.
Prognostic ........................................................................................................25
II.10. Complicaţii ................................................................................................... 25
Obiectivul III. Rolul asistenutului medical în investigarea
specifică........................27
III.1. Recoltarea sângelui pentru examenele de
laborator.........................................27
III.2. Recoltarea materiilor fecale pentru examenul
microscopic ............................30
III.3. Endoscopia digestivă
superioară.....................................................................32
III.4. Ecografie
abdominală......................................................................................33
Obiectivul IV Acordarea îngrijirilor
specifice.........................................................36
Obiectivul V. Elaborarea planului de
îngrijire.........................................................51
Obiectivul VI Educaţie pentru sănătate...................................................................
70
Bibliografie
CUPRINS

Argument
Obiectivul I. Noțiuni generale de anatomie și fiziologie ...................................... 7
I.1.Anatomia si fiziologia stomacului....................................................................7
I.2.Anatomia si fiziologia duodenului..................................................................10
Obiectivul II. Boala celiacă .................................................................................12
II.1.Definiţie .......................................................................................................12
II.2. Etiologie ......................................................................................................12
II.3. Morfopatologie ............................................................................................17
II.4. Clasificare ....................................................................................................18
II.5. Tablou clinic ................................................................................................18
II.6. Evoluţie .......................................................................................................20
II.7. Diagnostic ....................................................................................................20
II.8. Tratament.....................................................................................................23
II.9. Prognostic ....................................................................................................25
II.10. Complicaţii ............................................................................................... 25
Obiectivul III. Rolul asistenutului medical în investigarea specifică....................27
III.1. Recoltarea sângelui pentru examenele de laborator.....................................27
III.2. Recoltarea materiilor fecale pentru examenul microscopic ........................30
III.3. Endoscopia digestivă superioară ................................................................32
Obiectivul IV Acordarea îngrijirilor specifice.....................................................36
Obiectivul V. Elaborarea planului de îngrijire.....................................................51
Obiectivul VI Educaţie pentru sănătate.............................................................. 70
Bibliografie

S-ar putea să vă placă și