Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„La picnic”
Nivel II
Grupa “Albinuţele”

Prof. înv. preșcolar: Zdrânc Mihaela

1
PROIECT DIDACTIC

DATA: 03.06.2022
NIVEL DE VARSTĂ / GRUPA: 5-6 ani, nivel II, Grupa „Albinuţele”
EDUCATOARE: Zdrânc Mihaela
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița „Curcubeul Poveştilor” Sibiu
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Universul copilăriei ”
TEMA ZILEI: „La picnic”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată - ALA + ADE (DŞ – Activitate matematică,
DEC – Educaţie muzicală) + ADP
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare şi verificare de cunoştinţe
SCOPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea şi verificarea cunoştinţelor referitoare la numeraţia în
limitele 1-10, formele geometrice, scăderea/adunarea cu o unitate în concentrul 1-10;
identificarea emoţiilor şi exprimarea lor prin limbaj non-verbal
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
ALA1: Joc de masă: „Vara‘’ (Memo - cartonaşe pereche)
Artă: „Flori de vară” (modelaj)
Bibliotecă: „Decorăm rochiţa verii” (elemente grafice)
ADE „La picnic ” - Domeniul Știință: Activitate matematică - joc didactic (domeniul
principal) cu elemente din Domeniul estetic şi creatic: Educație muzicală - Euritmie
Scopul didactic: consolidarea număratului în ordine crescătoare în limitele 1-10
Sarcina jocului didactic: identificarea alimentelor de pe pătura de picnic, forma şi
culoarea lor, aprecierea cantităţii; raportarea corectă a numărului la cantitate şi invers;
indicarea şi gruparea obiectelor în funcţie de forma lor geometrică; rezolvare de probleme în
concentrul 1-10.
Elementele de joc: numărătoare pentru numirea copilului la răspuns, mânuirea
materialului, aplauzele, recompensele
Regulile jocului: - Copiii vor trebui să rezolve sarcinile matematice.
2
- Fiecare răspuns corect este recompensat cu aprecieri/aplauze iar cel
greşit este corectat.
ALA2: Joc de mişcare: „Roşie, roşie ...ketchup!“
ADP: „Azi sunt fericit!” (deprinderea de a-şi exprima sentimentele)

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;
 Conceptul de sine;
 Activare și manifestare a potențialului creativ;
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
 Conduită senzo-motorie pentru orientarea mișcării;
 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat;
 Autocontrol și expresivitate emoțională.

COMPORTAMENTE VIZATE:

 Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva, pe cineva
sau pentru a executa o mișcare ( a merge, a sări, a dansa etc.);
 Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali: ritm, cadență, pauză, semnale
sonore, melodii);
 Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, culoare, înălțime,
lungime, volum;
 Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;
 Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte
de artă etc.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 : Să identifice şi să denumească obiectele de pe pătura de picnic;
O2 : Să grupeze obiectele după formă (farfurii, șervețele) asociindu-le cu formele geometrice
corespunzătoare (cerc, pătrat, triunghi);
3
O3 : Să așeze în farfurii tot atâtea alimente câte arată cifra indicată de educatoare;
O4 : Să numere alimentele din farfurii si să indice cifra corespunzătoare;
O5 : Să rezolve operaţiile de adunare şi scădere cu o unitate;
O6 : Să îşi exprime sentimentele prin intermediul muzicii şi al mişcărilor sugerate de aceasta.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic.
Materiale și mijloace didactice:
ADE: pătură de picnic, veselă de jucarie, alimente din jucărie, şerveţele, cifre, suport audio,
boxă.
ALA1/ ALA2: jetoane cu imagini de vară, imagini plastefiate cu flori, plastilină, fişe de lucru,
carioci, tabla magnetică, carioci flipchart.
Forme de organizare: individual, pe grupuri, frontal.
Formă de evaluare: evaluare continuă realizată prin observarea curentă a comportamentelor,
prin analiza răspunsurilor și a produselor activității, prin verificare orală, aprecieri stimulative,
recompense.

BIBLIOGRAFIE:
 „Curriculum pentru învățare timpurie 2019”;
 Coord. Preda Viorica, „Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”;
 Coord Ofelia Enache, „Proiectarea activităților matematice în grădiniță – îndrumător
pentru educatoare”, Ed.Grigore Tăbăcaru, 2000
 Magdalena Dumitrana, „Activitățile matematice în grădiniță – ghid practic”, Ed.
Compania, 2002

SCENARIUL ZILEI

4
Noutatea zilei: Copiii sunt anunţaţi că este „petrecere în parc” iar ei sunt invitaţi să ia
parte la un picnic. Educatoarea le cere copiilor să spună cum se simt la auzul acestei veşti (se
pune accent pe importanța identificării sentimentelor şi a exprimării lor - Rutină) şi apoi le
propune să îşi exprime sentimentul de bucurie prin mişcări, pe un fond muzical propus de ea
(Educaţie muzicală – Euritmie).
Folosind tranziția „Pim şi Pam”, copiii sunt rugaţi să fie buni prieteni şi să ajute la
organizarea locului pentru picnic: aşezarea păturii, împărţirea veselei şi a alimentelor. Se trece
astfel la activitatea matematică unde, prin intermediul jocului didactic, se verifică cunoștințele
copiilor referitoare la numerația în limitele 1-10. Se are în vedere corectitudinea asocierii cifrei la
cantitate, scăderea/adunarea cu o unitate în concentrul 1-10, precum şi identificarea formelor
geometrice. Pentru realizarea acestor obiective, se folosesc alimentele şi vesela de jucărie de pe
pătura de picnic.
Pentru că este mare bucurie la „petrecerea din parc”, educatoarea le propune copiilor să
mai danseze aşa cum simt pe altă linie melodică propusă de ea (Educaţie muzicală – Euritmie),
apoi se deplasează către centrele de interes . Se prezintă sectoarele de activitate, urmând ca
fiecare copil să se așeze la masa aleasă de el:
1. Joc de masă: „Vara‘’ (Memo - cartonaşe pereche)
2. Artă: „Flori de vară” (modelaj)
3. Bibliotecă: „Decorăm rochiţa verii” (elemente grafice)
După încheierea activităților pe sectoare se fac aprecieri individuale și globale și se expun
toate produsele realizate la centrul tematic. Copiii sunt invitați să participe la ordonarea locului
în care și-au desfășurat activitatea.
Urmează ca prin intermediul tranziției „Mână-picior” să se treacă la desfășurarea
jocului de mişcare (ALA2) „Roşie, roşie ... ketchup!”.
În încheiere, se fac aprecieri asupra participării copiilor la activităţile propuse.

5
DEMERS METODIC
Strategia didactică
Etapele activității Conținutul activității Resurse Resurse Forma de
Evaluare
procedurale materiale organizare
Moment Se asigură condițiile necesare desfășurării Pătura de
organizatoric activităților. picnic
Se pregătesc materialele didactice Vesela din
necesare, se aranjează mobilierul și se plastic
aerisește sala de grupă. Alimente din
plastic

Captarea atenției Noutatea zilei: Educatoarea le povestește


copiilor despre o petrecere în parc iar Conversația Suport audio
aceasta îi invită să participe la un picnic şi
la mişcare. Ea îi întreabă ce sentimente îi Boxă Frontal Observarea capacității de
încearcă la auzul acestei veşti (bucurie, Surpriza atenție volutară;
fericire, entuziasm) şi îi încurajează să îşi
exprime trăirile prim mişcări, pe o linie
melodică propusă de ea (Educaţie
muzicală – Euritmie). Jocul Evaluarea frontală, orală,
Se pune accent pe importanța oferirii individuală și de grup, a
ajutorului mai ales atunci când acesta este Frontal interesului trezit;
solicitat. (Rutină)

Reactualizarea Educatoarea descrie centrele de lucru şi


6
cunoştinţelor anterior precizează sarcina didactică. Frontal
dobândite După ce copiii se așează, se face intuirea
materialelor de pe mese și se explică Conversația
modul de lucru. Educatoarea oferă Explicația
informaţii suplimentare şi ajutor, dacă este Observarea
cazul. comportamentului verbal
și nonverbal, al angajării în
Joc de masă: „Vara‘’ – Memo (asocierea joc și în sarcina de lucru
cartonaşelor pereche) Cartonaşe cu
- copiii primesc cartonaşe-pereche cu imagini de
imagini de vară, aşezate pe masă Conversația vară În grupuri
- cartonaşele se întorc cu spatele pe masă Explicația mici _ Aprecierea inițiativelor și a
- copiii trebuie să memoreze locul fiecărei individual interesului pentru activitate
imagini şi să gasească cartonaşul cu
imaginea pereche

Artă: „Flori de vară” (modelaj) Exercițiul Desene cu


- pe mese se află foi albe plastefieate, cu flori
contur de flori (plastefiate)
- copiii decorează cu plastilină umplând Plastilină
conturul desenelor
Conversația
Bibliotecă: „Decorăm rochiţa verii” Explicația Carioci
(elemente grafice) Exercițiul flipchart
- fiecărui copil îi este atribuit câte un Fişe de lucru
semn grafic, desenat la tabla magnetică
- copiii primesc fişe de lucru cu imaginea
unei fetiţe ce simbolizează vara
- fiecare copil decorează fiecare dintre
fişe cu semnul primit; la final fişele se Conversația
întorc la posesorul iniţial dar cu Explicația Aprecieri verbale
elementele grafice prezente pe rochia Exercițiul individuale și colective

7
desenată.

După ce copiii finalizează aceste activităţi,


este evaluată activitatea de la fiecare sector
de lucru şi copiii sunt invitați să participe
la ordonarea locului în care și-au
desfășurat activitatea. (Rutină).

Anunțarea temei și a Prin intermediul tranziției „Pim şi pam”


obiectivelor – doi prieteni buni, educatoarea le propune
copiilor să petreacă toţi împreună şi să Conversația Frontal
ajute la organizarea unui picnic: să Jocul
aranjeze vesela şi alimentele pe pătura de
picnic, să sorteze şi să aşeze şerveţele, ca
la urmă să împartă în mod egal alimentele.

Pentru a veni în ajutorul educatoarei, ea


Prezentarea propune copiilor desfășurarea unui joc prin
conținutului și care să îi arate acesteia cum știu ei să
dirijarea învățării numere, urmând să plece la petrecere.
 anunțarea jocului Alimente de
Cu ajutorul jocului „La picnic”, copiii vor Conversația jucărie Frontal Observarea
număra, sorta şi aranja obiecte pe pătura comportamentului copiilor
de picnic. Veselă de
 explicarea regulilor de joc jucărie
-educatoarea va prezenta sarcini care vor
trebui rezolvate Cifre pe
-vor răspunde cerințelor doar copiii care își carton
anunță corespunzător intenția
-fiecare răspuns corect va fi recompensat Frontal
-fiecare echipă trebuie să adune cât mai
multe recompense, pentru a putea participa Explicația
8
la petrecere. Aprecieri verbale
 desfășurarea jocului de probă: Individuale / colective;
Educatoarea cere copiilor să sorteze toate
obiectele de formă rotundă.
 desfășurarea jocului propriu-zis
Sarcina1: „Formează mulţimea Jocul
şerveţelelor de formă pătrată!” (se
formează grupe de obiecte după criteriul
formei)
Sarcina2: „În care mulțime sunt mai multe
obiecte? Numără!” (punerea în Exercițiul
corespondență)
Sarcina3: „Găsiți cifrele potrivite!”
(asocierea număr-cantitate)

 Variantă de joc
Sarcina 4 „Priviți ce ați obținut! Ce
observați? Aşezaţi în aşa fel încât să fie
tot atâtea ” (completarea mulţimilor cu un
Obținerea elememt)
performanței  Complicarea jocului Jocul
Sarcina 5: „Rezolvă problema: Pe o
farfurie se află 5 biscuţi. Ana a luat unul. Observarea
Câţi biscuiţi au rămas pe comportamentului verbal
farfurie?”(adunare/ scădere cu o unitate). Explicația și nonverbal, al angajării în
Exercițiul joc și în sarcina de lucru
Sarcinile au fost rezolvate, copiii și-au
câștigat dreptul de a se îndrepta spre
petrecerea din parc.

Încheierea activității Educaţie muzicală - Euritmie: Odată

9
ajunși la petrecere, copiii se vor relaxa Explicația Suport audio Aprecieri verbale
bucurându-se de muzică şi se vor mişca Boxă Individuale / colective.
aşa cum le sugerează linia melodică.

ALA 2 Educatoarea propune copiilor să se


distreze cu un joc la petrecerea din parc Jocul
„Roşie, roşie...ketchup”.

La finalul activității se fac aprecieri cu


privire la modul în care s-a desfășurat Conversaţia
întreaga activitate, spiritul cooperant
manifestat de-a lungul zilei.
Pentru efortul depus copiii primesc
recompensele promise.

10

S-ar putea să vă placă și