Sunteți pe pagina 1din 24

UAIC

Universitatea Alexandru
Ioan Cuza Iasi

PROIECT

Constructia Pensiunii Turistice *** ’’Sucevita’’


si a Utilitatilor de Agrement in Localitatea Sucevita ,
Judetul Suceava

Student : Briscaru Cristian Ionut

Nr. Matricol 31040701PM101941

Master Complementar Iasi ID

Administrarea Afacerilor Anul 1

-2011-
CUPRINS

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI A SURSEI DE FINANŢARE................................... 2.

1.1 Titlul proiectului...................................................................................................................2.

1.2 Localizarea............................................................................................................................2.

1.3 Descrierea contextului proiectului ......................................................................................2.

1.4 Justificarea ideii de proiect ..................................................................................................4.

1.5 Stabilirea scopului şi obiectivelor proiectului ......................................................................7.

II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI..............................................9.

2.1 Stabilirea jaloanelor şi descrierea detaliată a activităţilor/subactivităţilor proiectului .....9.

2.2 Durata activităţilor/subactivităţilor şi planificarea calendaristică a proiectului ………...…13

2.3 Echipa de management şi echipa de implementare a proiectului......................................17

2.4 Tipuri de resurse necesare şi bugetul proiectului...............................................................19

2.5 Matricea cadru logic a proiectului......................................................................................19

III. STABILIREA RISCURILOR ŞI INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULi...........................20

3.1 Stabilirea potenţialelor riscuri ale proiectului......................................................................20

3.2 Indicatorii de evaluare a proiectului ....................................................................................21

IV. BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................22

Listă de control

Grilă de evaluare
I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI

SI A SURSEI DE FINANTARE

I.1 Titlul Proiectului

Constructia Pensiunii Turistice *** ‘’SUCEVITA’’ si a utilitatilor de agrement in


localitatea Sucevita , judetul Suceava .

I.2 Localizare

Spatiul destinat constructiei pensiunii si utilitatilor de agrement se afla in intravilanul


localitatii Sucevita , judetul Suceava , zona turistica Bucovina (nordul Moldovei).

Acesta se afla in aproprierea Manastirii Sucevita si este deservit de drumul national 17A ,
fiind delimitat astfel : - Sud arealul forestier Sucevita nr. 7C

- Nord DN 17A

- Est proprietate privat Constantin E.

- Vest drumul foriester Neagu

I.3 Descrierea contextului proiectului

Ideea proiectului este fundamentata pe baza potentialului turistic crescut al localitatii


Sucevita , potential ce poate fi exploatat profitabil prin amenajarea unei structuri de cazare de
tip pensiune turistica de 3 stele dotata cu 15 camere cu o capacitate de 30 de locuri proiectata
astfel : subsol cu sala fitness si cu crama , partier cu receptie si restaurant , etajul 1 format
din 10 de camera duble cu o capacitate de 20 locuri , mansarda cu 5 camere duble cu o
capacitate de 10 locuri , pe acoperis vor fi instalate panouri solare fotovoltaice , instalarea
unei centrale geotermale , piscina cu o capacitate de 20 persoane si amenajarea unui traseu
montan pentru drumetii .

Beneficiarul acestui proiect este Societatea Comerciala ‘’SUCEVITA


ACCOMMODATION’’ Societate cu Raspundere Limitata , inregistrata la Registrul
Comertului sub numarul J32/4/2011 , cu sediul in localitatea Sucevita , judetul Suceava ,
avand administrator pe Briscaru Cristian Ionut.
Societatea desfasoara activitati in domeniul serviciilor turistice dupa cum urmeaza:
obiectul principal de activitate este incadrat conform CAEN la sectiunea I Hoteluri si
restaurante , clasa 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata ,
activitatile secundare fiind de alimentatie , agrement si recreere .

Misiunea societatii este aceea de a facilita potentilalilor turisti vizitarea manastirilor din
Bucovina , oferindule in acelasi timp un mediu de cazare recreativ .

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este un instrument de finantare


creat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune in randul
statelor member UE , in Romania acesta fiind reprezentat de Programul National de
Dezvoltare Rurala . Acesta este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie ,
procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului local in
zonele rurale , el fiind divizat in patru axe de dezvoltare :

- AXA 1 Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

- AXA 2 Imbunatatirea mediului si a peisajului natural

- AXA 3 Imbunatatirea calitatii vietii in spatial rural si incurajarea


diversificarii economiei rurale

- AXA 4 LEADER

Prin activitatile principale si secundare ale proiectului acesta se incadreaza in Axa 3 , fiind
pliat perfect pe Masura 313 Incurajarea Activitatilor Turistice punctand principalele obiective
ale acestei masuri de a dezvolta activităţile turistice în zonele rurale care să contribuie la
creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea
atractivităţii spaţiului rural .

Masura 313 dispune de o contributie publica de 544.222.774 Euro cu o cota de finantare


de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru activitatile generatoare de profit si 100% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru activitatile negeneratoare de profit .

Activitatile si cheltuielile eligibile sunt :

A) cele de investitii in infrastructura de primire turistica prin construcţia,


modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice având până
la 15 camere (pentru investiţii în structuri de primire turistice altele decât cele
de agroturism, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect,
trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele) ,
unitatile de primire turistica eleigibile fiind vile turistice , bungalouri , sate
turistice , pensiuni si agropensiuni turistice
B) Investitii in activitati recreationale prin investiţii private în infrastructura
turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire
turistică precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine,
achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru
echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic , amenajarea de trasee
montane tematice , etc.

Tipuri de activitati eligibile Valoarea totala a Ajutorul public


cheltuielilor eligibile nerambursabil
incluse in proiect

Investiti in constructia si dotarea structurilor 329.000 Euro 164.500 Euro


de primire turistice

Investitii in infrastructura turistica de 36.500 Euro 36.500 Euro


agrement ( piscina , traseu montan )

1.4 Justificarea ideii de proiect

La un nivel macro oportunitatea acestui proiect este data de cresterea continua a


numarului de turisti , acest lucru fiind amplificat de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
ce a dus la aparitia unei noi piete de desfacere a produselor turistice romanesti . Combinand
cresterea numarului de turisti cu potentialul turistic extrem de ridicat al regiunii ‘’Bucovina’’
si cu promovarea foarte intensa a acestei regiuni atat pe plan intern cat si international rezulta
o oportunitate ce poate fi exploatata odata cu punerea in practica a acestui proiect . La nivel
local aceasta oportunitate este intensificata datorita punctajului de 9 a localitatii Sucevita
conform Listei cu comunele cu potential turistic ridicat , numarului scazut de structuri
turistice de cazare cu grad ridicat de comfort care sa ofere servicii turistice diverse de
alimentatie , agrement si recreere (majoritatea oferind doar servicii de cazare ) , dar si datorita
pozitionari geografice centrale in zona turistica ‘’Bucovina’’ fapt e ofera un avantaj
substantial fata de celelalte localitati din regiune .

Evolutia capacitatii de cazare si inoptarile in Judetul Suceava


Activitatea proiectului este gandita sa indeplineasca toate obiectivele specifice a
Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Nord-Est de a exploata potenţialul turistic al regiunii prin
punerea în valoare a obiectivelor existente, ridicarea la nivel competitiv a calităţii serviciilor
prestate, dezvoltarea unor obiective turistice noi cu destinaţii specifice cerinţelor clientului
modern, care să creasca veniturile economice rezultate din activitatea turistică, numărul de
clienţi consumatori, îmbunătăţindu-se astfel imaginea regiunii şi creându-se o identitate
benefică atragerii de investitori , dezvoltarea infrastructurii turistice cu caracter recreativ si
punerea in valoare a acesteia , de ea urmand sa beneficieze atat turistii cat si comunitatile
locale , dar si obiectivele Masurii 313 astfel :

Obiectivele Masurii 313 Obiective realizate de proiect

Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi Se creeaza 8 locuri de munca .


de turism, în special pentru tineri şi femei

Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii Diversificarea infrastructurii turistice prin amenajarea


şi serviciilor turistice unei piscine , a unui traseu montan de drumetii si a
unei sali de fitness

Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor Se creste durata vizitelor la nivel local cu pana la 15 %

Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire Se creaza o structura de primire turistica cu grad


turistice la scară mica ridicat de comfort cu o capacitate de 30 persoane

Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării Se creaza facilitati recreationale prin amenajarea unei
accesului la zonele naturale de interes turistic piscine si a unui traseu montan de drumetii .

Proiectul este o noutate pentru localitatea Sucevita prin faptul ca diversifica serviciile
turistice prezente pe plan local prin amenajarea unei crame cu specific traditional , a unei
piscine , a unei sali de fitness si a unui traseu montan de drumetii ce va duce la cresterea
atractivitatii zonei , dar si prin faptul ca foloseste tehnologii ecologice inovatoare prin
folosirea panourilor solare fotovoltaice pentru producerea energiei electrice si prin folosirea
unei centrale geotermale pentru asigurarea atat a incalzirii cat si a racirii unitatii , lucru ce
duce la o scadere cu aproximativ 50% a cheltuielilor de intretinere .

Implementarea proiectului va ajuta la ameliorarea disfunctionalitatii economiei locale si la


pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte traditionale de
marca cum ar fi : - Mobilier traditional

- Obiecte din ceramica/lut

- Butoaie din lemn (doaga)

- Tesaturi traditionale
Beneficiarii directi ai acestui proiect vor fi posibilii clienti ai pensiunii , ei fiind
reprezentati de turistii care doresc sa viziteze zona Bucovinei , in special Manastirea
Sucevita , acestia sunt caracterizati ca avand o inclinatie spre cultura/religie , obiceiuri /
obiecte si mestesuguri traditionale , istorie , peisaje montane , recreerea in medii montane ,
acestia practicand urmatoarelor tipuri de turism :

- Turism religios / ecumenic

- Turism cultural

- Turism de odihna / recreere

- Agroturism

- Turism montan

Principalele nevoi ale beneficiarilor directi sunt :

 Transportul – acesta va fi satisfacut prin punerea la dispozitie de catre receptia


pensiunii a datelor privind transportul in comun , date de contact firme de inchirieri
autovehicule , firme taximetrie , etc.

 Cazarea - va fi satisfacuta prin unitatea de cazare cu o capacitate de 30 locuri .

 Alimentatia – va fi satisfacuta prin restaurantul si crama pensiunii .

 Recreerea - se va face cu ajutorul salii de fitness , piscinei si a drumetiilor pe


traseul montan

 Informarea - se va face de catre receptia pensiunii prin distribuirea pliantelor


turistice privind localitatea Succevita si zona Bucovinei .

Pentru o buna prezentare beneficiarii directi vor fi cuantificati in inoptari/an , rezultand


o valoare de 10.950 inoptari pe an , aceasta valoare fiind si capacitatea maxima de cazare a
pensiuni pe zi inmultita cu numarul de zile dintr-un an : 365 zile * 30 persoane ce pot fi
cazate pe zi = 10.950 inoptari/an .

Grupul tinta va fi format din benefciarii directi care au o preferinta pentru unitatile de
cazare de tip pensiune traditionala cu un grad de comfort ridicat , pentru cuantificarea acestia
vor fi exprimati tot in inoptari pe an : 10.950*40/100 = 4380 inoptari/an

Beneficiarul indirect este S.C. ‘’SUCEVITA ACCOMMODATION’’ SRL , societate cu


activitati in domeniul serviciilor turistice de cazare , alimentatie , agrement si recreere .

ANEXA 1 : Date privind Beneficiarii directi , indirecti si Grupul tinta


1.5 Stabilirea scopului si obiectivelor proiectului

Scopul proiectului consta in constructia unei pensiuni turistice dotata cu unitate de


alimentatie si de agrement astfel :

A. Cladirea principala va cuprinde crama , sala fitness , restaurantul si spatiile de cazare


, acestea vor avea un grad de comfort si calitate de 3 stele conform reglementarilor
Agentiei Nationale a Turismului si va fi dispusa astfel :

 Subsol (190 m2) : - Sala fitness cu o suprafata de 80 m2 dotata cu aparate de


gimnastica

- Crama cu o suprafata de 100 m2 amenajata in stil rustic


cu pereti din caramida rosie , tavanul in forma de bolta , decorate cu obiecte
traditionale ( butoaie lemn , mobilier traditional , obiecte traditionale de
ceramica , tesaturi traditionale )

- Zona de acces cu o suprafata de 10 m2

 Parter (200 m2): - Birou receptie 15 m2

- Restaurant de 3 stele cu bucatarie (60 m2) dotata complet , sala


de mese ( 80 m2) decorata in stil rustic .

- Toaleta (25 m2)

- Zona de acces (20 m2)

 Etajul 1 (200 m2) : va fi format din zona de acces ( 20 m2 ) si din 10 camere


duble , cu bai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa
indeplineasca conditiile de clasificare pentru 3 stele .

 Mansarda (120 m2) : formata din zona de acces (20 m2) , 5 camere duble , cu
bai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa indeplineasca
conditiile de clasificare pentru 3 stele

B. Piscina va fi situata la sud de cladirea principala la o distanta de 100 m , suprafata de


80 m2 , cu o adancime de la 50 cm pana la 3 m , va fi prevazuta cu sistem automat de
filtrare a apei , va avea 30 de sezlonguri si umbrele .

C. Traseul montan va fi situat pe versantul montan aflat la sud de pensiune , va avea o


lungime de 6 km desfasurandu-se in arealul forestier Sucevita nr.7 si contine
amenajari special din piatra pentru popasuri , marcaje speciale , la limita superioara va
fi amenajata o platform panoramica din piatra .

D. Dotari tehnice pensiunea va fi dotata cu o centrala geotermala pentru racire/incalzire


si cu panouri solare fotovoltaice ce vor scade costurile de intretinere cu pana la 50 % .
Obiectivul general al proiectului este acela de dezvoltare a activităţilor turistice care să
contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la
creşterea atractivităţii spaţiului rural in localitatea Sucevita .

Obiectivele operationale :

 Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mica in localitatea


Sucevita prin constructia unei pensiuni cu un grad de comfort de 3 stele si cu o
capacitate de 30 de locuri ;

II. Elaborarea planului de Implementare a Proiectului

2.1Stabilirea jaloanelor si descrierea detaliata a activitatilor/subactivitatilor proiectului

Pentru o buna desfasurare si control a implementarii proiectului vor fi stabilite jaloanele


astfel :

1) Echipa management

2) Contractat constructor

3) Amenajat piscina

4) Construit corp principal

5) Dotat si decorat spatiu cazare /restaurant / crama / sala fitness /piscina

6) Amenajat traseu montan

7) Personal pensiune angajat

8) Promovat pensiunie
Pentru punerea in practica si realizarea jaloanelor se vor desfasura urmatoarele activitati :

Jalonul 1 : Echipa management

- Activitatea 1100 : Selectia managerului de proiect se va face cu ajutorul unei


societati specializate pe resurse umane unde se vor stabili calitatile , experienta
si raspunderile managerului de proiect .

- Subactivitatea 1110 Sustinerea interviului va consta in intervievarea


candidatilor si alegerea celui mai potrivit pentru ocuparea functiei

- Subactivitatea 1120 Angajarea managerului se vor negocia beneficiile ,


salariul , responsabilitatile , bonusurile si se va semna contractul.

- Activitatea 1200 Selectia proiectantului presupune discutii cu diversi proiectnati


cu experienta in domeniul turistic in vederea alegerii celui mai potrivit.

- Subactivitatea 1210 Contractarea proiectantului se vor expune


responsabilitatile legale , remuneratia si se va semna contractul .

- Subactivitatea 1220 Finalizare proiect se vor clarifica toate detalile


privind arhitectura si solutiile tehnice privind proiectul.

Jalonul 2 : Contractat Constructor

- Activitatea 2100 Creare caiet de sarcini consta in creearea unui caiet de sarcini
care prevede toate detaliile tehnice privind constructia

- Subactivitatea 2110 Verificarea conformitatii se va verifica daca


proiectul prin arhitectura sa intruneste toate normele de siguranta ,
comfort si calitate pentru clasificarea la unitati de cazare cu un grad de
comfort de 3 stele .

- Subactivitatea 2120 Listarea caietului de sarcini dupa clarificarea si


modificarea eventualelor discrepante se creaza caietul de sarcini .

- Activitatea 2200 Licitarea caietului de sarcini se va expune caietul de sarcini si


se va licita pentru desemnarea celui mai potrivit constructor.

- Subactivitatea 2210 Expunerea licitatiei se va face prin trimiterea unor


invitatii de participare la licitatia proiectului a constructorilor .

- Subactivitatea 2220 Licitarea se va sustine licitatia si se vor studia


ofertele

- Subactivitatea 2230 Desemnarea constructorului se va alege cea mai


buna oferta prezentata si se va incheia contractul cu constructorul.
Jalonul 3 Amenajat piscina

- Activitatea 3100 Constructia corpului piscinei se va construi piscina cu o


suprafata de 80 m2 si cu o adancime de la 50 cm pana la 3 m.

- Subactivitatea 3110 Amenajarea spatiului piscinei se va amenaja spatial


alocat constructiei piscinei prin excavare la o adancime de 50 cm in
partea Nordica , crescand constant pana la o adancime de 3 m .

- Subactivitatea 3120 Amenajarea Peretilor piscinei se vor cimenta


peretii piscinei si vor fi acoperiti cu material special impermeabil .

- Activitatea 3200 Instalarea tehnicii piscinei vor fi instalate dotarile tehnice


necesare functionarii piscinei .

- Subactivitatea 3210 Instalarea statiei de apa va fi instalata statia de


pompare si evacuare a apei cu o capacitate de 1000 l/h .

- Subactivitatea 3220 Instalare statie filtrare va fi instalata statia de


filtrare si curatare a apei cu o capacitate de 1000 l/h .

Jalonul 4 Construit corp principal

- Activitatea 4100 Amenajarea spatiului cladirii se delimiteaza si se amenajeaza


saptiul destinat constructiei .

- Subactivitatea 4110 Delimitarea spatiului se va delimita spatial zona


destinata constructie aflata la o distanta de 30 m de DN 17A .

- Subactivitatea 4120 Excavare spatiul va fi excavat spatial destinat


constructiei pana la o adancime de 8 m .

- Activitatea 4200 Constructie corp cladire va fi construit corpul cladirii


folosindu-se material prefabricat de tip BCA 7000 , imbinarile vor fi facute cu
ciment CR/3500 , se va instala izolatie termica din polistiren expandat cu o
grsoime de 10 cm , finisajele vor fi facute cu glet MC/330 .

- Subactivitatea 4210 Constructie subsol se construieste subsolul care va


fi format din : o camera cu o suprafata de 80 m2 destinata salii de
fitness , scari si zona de acces 20 m2 , crama 100 m2 finisata cu
caramida arsa de culoare rosie cu tavanul de forma unei bolte .

- Subactivitatea 4220 Constructie parter se construieste parterul cu o


zona centrala de acces de 20 m2 , toaleta 25 m2 , birou receptie 15 m2 ,
bucatarie 60 m2 , sala de mese 80 m2 .
- Subactivitatea 4230 Constructie etaj se va construi etajul 1 cu o
suprafata de 200 m2 , acesta va fi format din zona de acces 20 m2 si din
10 camere cu o suprafata de 18o m2 , acestea vor include toalete proprii

- Subactivitatea 4240 Constructie mansarda se construieste mansard cu o


suprafata de 120 m2 , formata din 5 camere cu o suprafata de 100 m2 si
o zona de acces de 20 m2.

- Activitatea 4300 Instalare utilitati vor fi realizate instalatiile electrice ,de


apa/evacuare si inclazire si se va racorda cladirea la energie electrica prin
contractarea Eon-Distributie , apa curenta si reteaua de canalizare prin
contractarea Aqua – Sucevita .

- Subactivitatea 4310 Realizarea instalatiilor va fi realizata instalatia


electrica , de apa si de evacuare , se va instala centrala geotermala
GEO-MAX 1000 si subansamblurile ei , se vor instala panourile
fotovoltaice ECO-SUN 3000 cu o putere de 3500 kwatt/h .

- Subactivitatea 4320 Racordare utilitati se va racorda cladirea la energie


electrica , apa curenta si reteaua de canalizare .

Jalonul 5 Dotat si decorat spatiu cazare / restaurant / crama / sala fitness / piscine

- Activitatea 5100 Dotarea pensiunii se vor dota restauranul , spatial de cazare ,


crama , sala de fitness si piscina cu toate utilajele , aparatura , mobilierul si
accesoriile necesare clasificarii la un grad de comfort si calitate de 3 stele
conform prevedrilor ANT .

- Subactivitatea 5110 Dotare spatiu cazare se vor dota toate camerele


destinate cazarii cu pat dublu model King , birou , televizor , scaun ,
toaleta , dus , ghiuveta , mocheta , mini-frigider , saltea , cearsafuri , etc.
, acesta va mai fi dotat cu un calculator cu software specializat .

- Subactivitatea 5120 Dotare spatiu alimentatie restaurantul va fi dotat cu


20 de mese rotunde de 4 persoane , 80 de scaune , fete de masa , utilaje
bucatarie , vesela , etc. ; crama va fi dotata cu 10 mese rotude
traditionale de 6 persoane , 60 scaune traditionale , 10 butoaie de lemn
100 l , 3 butoaie lemn 20 l , bar , vesela , etc .

- Subactivitatea 5130 Dotare spatii recreere sala de fitness va fi dotata cu


aparata de gimnastica , piscine va fi dotata cu 30 de sezlonguri
prevazute cu umbrella .

- Activitatea 5200 Decorarea pensiunii va fi facuta de o societate specializata in


decorarea saptiilor de cazare de tip traditional , respectandu-se cerintele si
dorintele clientului .
Jalonul 6 Amenajat traseu montan

- Activitatea 6100 Constructia traseului montan se va alege si delimita traseul


optim pentru amenajare si se va dispune constructia acestuia pe o lungime de 6
km , incepand de pe drumul forestier Neagu la km 1 si continuand pana pe
platoul montan.

- Subactivitatea 6110 Delimitarea traseului delimitarea traseului va fi


facuta impreuna cu Ocolul Silvic si Consiliul Local Sucevita si va
respecta toate normle de protectie ale mediului si ale arealelor forestiere
in vigoare .

- Subactivitatea 6120 Crearea traseului montan se va construi traseul prin


nivelarea circuitului stabilt pana la forma de poteca , acesta va avea o
latime de 1 m .

- Activitatea 6200 Amenajarea traseului montan se vor construi la interval de 2


km popasuri , se vor face marcaje , si se va amenaja pe platoul montan o
platforma panoramica .

- Subactivitatea 6210 Creare marcaje se vor realiza marcaje in


conformitate cu reglementarile Asociatii de Salvamont Suceava ,
acestea vor fi amplasate din 500 in 500 de m .

- Subactivitatea 6220 Constructie popasuri vor fi amenajate un numar de


3 popasuri aceste urmand a fi construite numai din piatra si lemn pentru
o buna integrare in peisaj , iar la capatul superior va fi amenajata o
platforma panoramica construita din lemn si piatra dotata cu 5 binocluri
stationare de tip luneta ,

Jalonul 7 Personal pensiune angajat

- Activitatea 7100 Angajarea personalului personalul va fi format din 2


receptoineri , 2 chelnerite , 2 bucatari , 1 camerista , managementul pensiunii
va fi asigurat de titularul proiectului Briscaru Ionut .

- Subactivitatea 7110 Recrutarea personalului va consta in sustinrea mai


multor interviuri si alegerea persoanelor mai calificate pentru functiile
respective , personalul selectat in urma interviurilor vor trebuie sa faca
dovada detinerii unei certificare pe domeniul ales pentru a putea fi
coopati in faza urmatoare.

- Subactivitatea 7120 Testarea personalului va consta in sustinerea unor


teste practice pentru dovedirea caliatilor , vor fi angajati cei care vor
avea cel mai mare punctaj.

- Activitatea 7200 Inceperea activitatii odata cu angajarea personalului unitatea


isi va incepe activitatea .
Jalonul 8 Promovat pensiune

- Activitatea 8100 Inscriere in circuitul turistic consta in introducerea pensiunii


in circuitul touristic prin inscrierea la birourile de promovare turistica si prin
trimiterea de oferte catre agentiile de turism .

- Subactivitatea 8110 Promovarea prin agentii turism se va insrcrie


pensiunea in bazele de date ale marilor agentii de turism din tara si se
vor realiza oferte promotionale pentru a le fi distribuite acestora.

- Subactivitatea 8120 Promovare prin birouri promovare turistica se vor


realiza pliante si flayer-e promotionale pentru a fi depuse la ofiicile si
birourile de promovare turistica din regiunea de dezvolatre Nord-Est cu
scopul de a fi distribuite turistilor.

- Activitatea 8200 Promovare proprie consta in promovarea pensiunii prin


intermediul internetului.

- Subactivitatea 8210 Promovare prin site propriu se va crea un website


al pensiunii ce va contine imagini si date cu preturile si serviciile oferite
dar si un software pentru servicii de rezervare online a spatiilor de
cazare care sa fie interconectat la software principal al pensiunii.

- Subactivitatea 8220 Promovare prin alte siteuri consta in inscrierea


pensiunii pe website-urile specializate pe promovare turistica, rezervari
online sau de prezentare a ofertelor de cazare .

2.2 Durata activitatilor/subactivitatilor si planificarea calendaristica a proiectului

 Durata de implementare a proiectului este de 12 luni

Prin aprobarea finantarii cerute prin proiect se vor putea demara activitatile proiectului
incepand cu data de 01.02.2012 , acestea fiind structurat astfel :

- Activitatea 1100 Selectia managerului de proiect va incepe pe data de 01.02.2012 si


va avea o durata de desfasurare de 20 de zile .

- Subactivitatea 1110 Sustinerea interviului va incepe pe data de 01.02.2012


si va avea o durata de 18 zile .

- Subactivitatea 1120 Angajarea managerului va incepe pe data de


19.02.2012 si va avea o durata de 2 zile , aceasta se afla in legatura cu
subactivitatea 1110 .
- Activitatea 1200 Selectia proiectantului va incepe pe data de 21.02.2012 si va avea
o durata de 70 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea 1100 deoarece
managerul de proiect este responsabil de desemnarea proiectantului.

- Subactivitatea 1210 Contractarea proiectantului va incepe pe data de


19.02.2012 si va avea o durata de 10 zile .

- Subactivitatea 1220 Finalizare proiect va incepe pe data de 02.03.2012 si


va avea o durata de 60 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea
anterioara deoarece proiectantul este responsabil cu finalizarea proiectului.

- Activitatea 2100 Creare caiet de sarcini va incepe pe data de 01.05.2012 si va avea


o durata de 15 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea anterioara deoarece
proiectantul este responsabil cu realizarea caietului de sarcini.

- Subactivitatea 2110 Verificarea conformitatii va ioncepe pe data de


01.05.2012 si va avea o durata de 5 zile , este dependenta de subactivitatea
Finalizare proiect .

- Subactivitatea 2120 Listarea caietului de sarcini va incepe pe data de


06.05.2012 si va avea o durata de 10 zile , este dependent e subactivitatea
Verificarea conformitatii .

- Activitatea 2200 Licitarea caietului de sarcini va incepe pe data de 16.05.2012 si va


avea o durata de 20 de zile , este dependent de activitatea Creare caiet de sarcini .

- Subactivitatea 2210 Expunerea Licitatiei va incepe pe data de 16.05.2012


si va avea o durata de 9 zile.

- Subactivitatea 2220 Licitarea va incepe pe data de 25.05.2012 si va avea o


durata 1 zi , depinde de subactivitatea Expunerea licitatiei.

- Subactivitatea 2230 Desemnarea constructorului va incepe pe data de


26.05.2012 si va avea o durata de 10 zile , depinde de suactivitatea
Expunerea licitatiei .

- Activitatea 3100 Constructia corpului piscinei va incepe pe data de 05.06.2012 si va


avea o durata de 60 de zile , aceasta este dependent de subactivitatea Desmnarea
constructorului deoarece nu se pot incepe lucrarile de constructie fara semnarea
contractului cu constructorul .

- Subactivitatea 3110 Amenajarea spatiului piscinei va incepe pe data de


05.06.2012 si va avea o durata de 20 de zile .

- Subactivitatea 3120 Amenajarea peretilor piscinei va incepe pe data de


25.06.2012 si va avea o durata de 40 de zile , depinde de subactivitatea
amenajarea spatiului piscinei .

Anexa 5 Diagrama GANTT


- Activitatea 3200 Instalarea tehnicii piscinei va incepe pe data de 04.08.2012 si va
avea o durata de 10 zile , aceasta este dependenta de finalizarea subactivitatii
Amenajarea peretilor piscinei

- Subactivitatea 3210 Instalarea statiei de apa va incepe pe data de


04.08.2012 si va avea o durata de 5 zile.

- Subactivitatea 3220 Instalarea statiei de filtrare va incepe pe data de


09.08.2012 si va avea o durata de 5 zile .

- Activitatea 4100 Amenajarea spatiului cladirii va incepe pe data de 05.06.2012 si


va avea o durata de 20 de zile , aceasta depinde de subactivitatea Desemnarea
constructorului deoarece nu pot incepe lucrarile fara sa fie desemnat un constructor.

- Subactivitatea 4110 Delimitarea spatiului va incepe pe data de 05.06.2012


si va avea o durata de 3 zi

- Subactivitatea 4120 Excavarea spatului va incepe pe data de 08.06.2012 si


va avea o durata de 19 zile , aceasta depinde de subactivitatea Delimitarea
spatiului.

- Activitatea 4200 Constructie corp cladire va incepe pe data de 25.06.2012 si va


avea o durata de 120 de zile , aceasta depinde de finalizarea activitatii amenajarea
spatiului .

- Subactivitatea 4210 Constructie subsol va incepe pe data de 25.06.2012 si


va avea o durata de 30 de zile .

- Subactivitatea 4220 Constructie parter va incepe pe data de 27.07.2012 si


va avea o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea subactivitatii
constructie subsol .

- Subactivitatea 4230 Constructie etaj va incepe pe data de 26.08.2012 si va


avea o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea subactivitatii
constructie parter .

- Subactivitatea 4240 Constructie mansard va incepe pe data de 25.09.2012


si va avea o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea subactivitatii
constructie etaj .

- Activitatea 4300 Instalarea utilitatilor va incepe pe data de 25.09.2012 si va avea o


durata de 30 de zile .

- Subactivitatea 4310 Realizarea instalatiilor va incepe pe data de


25.09.2012 si va avea o durata de 25 de zile .

Anexa 5 Diagrama GANTT


- Subactivitatea 4320 Racordare utilitati va incepe pe data de 25.09.2012 si
va avea o durata de 30 de zile .

- Activitatea 5100 Dotarea pensiunii va incepe pe data de 25.10.2012 si va avea o


durata de 30 de zile , depinde de finalizarea activitatii constructie corp cladire.

- Subactivitatea 5110 Dotare spatiu cazare incepe pe data de 25.10.2012 si


va avea o durata de 10 zile .

- Subactivitatea 5120 Dotare spatiu alimentatie va incepe pe data de


04.11.2012 si va dura 10 zile , depinde de finalizarea subactivitatii dotare
spatii cazare.

- Subactivitatea 5130 Dotare spatii recreere va incepe pe data de 14.11.2012


si va dura 10 zile , depinde de finalizarea subactivitatii dotare saptiu
alimentatie .

- Activitatea 5200 Decorarea pensiunii va incepe pe data de 25.10.2012 si va dura 30


de zile , depinde de finalizarea activitatii constructie corp cladire .

- Activitatea 6100 Constructia traseului va incepe la data de 07.06.2012 si va avea o


durata de 30 de zile , depinde de subactivitatea desemnarea constructorului .

- Subactivitatea 6110 Delimitarea trseului va incepe la data de 07.06.2012 si


va avea o durata de 1 zi .

- Subactivitatea Crearea traseului va incepe la data de 08.06.2012 si va avea


o durata de 29 de zile , depinde de finalizarea suactivitatii deilimitarea
trseului .

- Activitatea 6200 Amenajarea traseului va incepe la data de 07.07.2012 si va avea


o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea activitatii constructia traseului .

- Subactivitatea 6210 Creare marcaje va incepe la data de 07.07.2012 si va


avea o durata de 15 zile.

- Subactivitatea 6220 Constructie popasuri va incepe la data de 22.07.2012


si va avea o durata de 15 zile .

- Activitatea 7100 Angajarea personalului va incepe pe data de 01.11.2012 si va


dura 30 de zile .

- Subactivitatea 7110 Recrutarea personalului va incepe pe data de


01.11.2012 si va dura 15 zile .

Anexa 5 Diagrama GANTT


- Subactivitatea 7120 Testarea personalului va incepe pe data de 16.11.2012
si va dura 15 zile , depinde de finalizarea subactivitatii recrutarea
personalului .

- Activitatea 7200 Inceperea activitatii va incepe pe data de 01.12.2012

- Activitatea 8100 Inscriere in circuitul turistic va incepe pe data de 01.12.2012 si va


dura 30 de zile .

- Subactivitatea 8110 Promovare prin agentii turism va incepe pe data de


01.12.2012 si va dura 30 de zile .

- Subactivitatea 8120 Promovare prin birouri de promovare turistica va


incepe pe data de 01.12.2012 si va dura 30 de zile .

- Activitatea 8200 Promovare proprie va incepe pe data de 01.12.2012 si va dura 10


zile .

- Subactivitatea Promovare prin site propriu va incepe pe data de 01.12.2012


si va dura 5 zile .

- Subactivitatea Promovare prin alte siteuri va incepe pe data de 06.12.2012


si va dura 5 zile .

2.3 Echipa de management si echipa de implementare a proiectului

Echipa responsabila cu implementarea si managementul proiectului va fi formata din


titularul proiectului , manager proiect , proiectant si constructor .

Titularul de proiect este in acelasi timp si beneficiarul proiectului SC ‘’SUCEVITA


ACCOMMODATION ‘’SRL el avand urmataorele drepturi si obligatii :

- Detine dreptul de reprezentare si de angajare in fapte comerciale

- Detine dreptul de decize absoluta in privinta implementarii proiectului

- Are obligatia sa puna la dispozitia organelor competente date , documente si


justificari privind desfasurarea proiectului .

- Asigura buna comunicare intre manager , proiectnat si constructor

- Are obligatia sa asigure cofinantarea proiectului


Managerul de proiect va fi selectat de catre beneficiarul proiectului acesta avand un rol de
moderator intre partile implicate , se va urmari sa detina urmatoarele abilitati , cunostinte si
experiente :

Experienta Cunostinte Abilitati

-3 ani in domeniul turismului -reglementarile privind -bun comunicator


clasificarea unitatilor de
cazare

-1 an in managementul -antreprenoriat si dezvoltarea -rezistenta la un program de


proiectelor afacerilor lucru prelungit

-2 ani pe un post de -contabile si financiare -sa fac fata cu bine situatiilor


conducere stresante

-sa mai fi facut parte din -implementarea proiectelor -bun administrator


echipa de implementare a cu finantare europeana
unui alt proiect cu finantare
europeana

Managerul de proiect se va afla in subordinea beneficiarului , acesta avand ca principale


atributii oferirea de consultanta beneficiarului proiectului , sa asigure transmiterea deciziilor
beneficiarului catre proiectant si constructor , sa vegheze la legalitatea si buna desfasurare a
activitatilor proiectului , acesta va avea urmatoarele drepturi si obligatii :

- Are obligatia sa asigure transmiterea deciziilor luate de catre beneficiar catre


proiectant si constructor

- Raspunde de legalitate actiunilor desfasurate prin proiect

- Are obligatia sa gaseasca solutii la orice probleme ce pot aparea pe parcursul


desfasurarii proiectului

- Are obligatia sa instinteze beneficiarul proiectului asupra oricaror probleme

- Nu are dreptul de decizie

- Are obligatia sa supravegheze la buna desfasurare a proiectului

- Are obligatia sa ofere consultanta beneficiarului proiectului

Anexa 2 Graficul Responsabilitatilor


Proiectantul va fi selectat de catre beneficiar , acesta va fi o societate comerciala cu
obiect de activitate in domeniul proiectarii , specializata pe proiectarea structurilor de cazare
de capacitate mica . La alegerea proiectantului se va urmari ca acesta sa aiba experienta in
proiectarea structurilor de cazare de tip pensiune , sa mai fi participat la implementarea unui
proiect cu finantare europeana si sa aiba o viziune asupra arhitecturii si disignului pensiunii
apropiata de cea a beneficiarului .

Principalele atributii al proiectantului vor fi acelea de a reliza schita constructiei , de a


oferi cele mai bune solutii tehnice si de a oferi consultant beneficiarului , acesta va avea
urmatoarele drepturi si obligatii :

- Are obligatia sa respecte deciziile beneficiarului

- Are obligatia sa ofere constructorului schitele tehnice in termenii stabiliti

Constructorul va fi selectat de catre beneficiar , acesta va fi o societate comerciala cu


activitate in domeniul constructiilor , specializata pe constructia structurilor de cazare de tip
pensiune , acesta va fi ales prin licitatie unde se va urmari oferta cea mai buna privind
calitatea si timpul de implamentare a proiectului , acesta va avea rolul de a derula activitatile
de constructie , avand obligatia sa respecte schitele tehnice ale constructiei oferite de catre
proiectant .

2.4 Tipuri de resurse necesare si bugetul proiectului

Bugetul estimat al proiectului este de 365.500 de Euro , din care 200.000 de Euro vor fi
fonduri europene nerambursabile acordate prin Fondul European pentru Agricultura si
Dezvoltare Rurala - Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, acestea sunt impartite
astfel:

Activitatea Valoare totala Valoare fonduri nerambursabile

Cladirea principala 329.000 Euro 164.500 Euro

Piscina 10.000 Euro 10.000 Euro

Traseu montan 26.500 Euro 26.500 Euro

Anexa 3 Proiectia bugetara , Anexa 4 Matricea Cadru-Logic


2.5 Matricea cadru logic a proiectului

Fisa de sinteza a proiectului continand obiectivele pe termen scurt / lung , jaloanele ,


indicatorii de realizare , sursele de verificare , riscurile si ipotezele , activitatile si resursenle
necesare vor fi incluse in matricea cadru logic care este anexata proiectului ( Anexa 4) .

III. Stabilirea riscurilor si indicatorilor de evaluare a proiectului

III.1 Stabilirea potentialelor riscuri ale proiectului

Pentru buna desfasurare a proiectului este necesar sa se stabileasca riscurile ce pot


influenta implementarea proiectului , impactul pe care o sa il aiba asupra acestuia dar si
actiunile prin care aceste riscuri pot fi eliminate .

Nr. Riscul Impact asupra proiectului Acţiuni de efectuat pentru


crt. contracararea riscului sau
reducerea efectelor

1. Depasirea bugetului Intarzierea desfasurarii activitatilor Alocarea de sume


suplimentare

2. Modificarea reglementarilor Se intrerupe proiectul Modificarea schitei pensiunii


privind clasificarea unitatilor pentru a putea fi reincadrata
de cazare la un comfort de 3 stele

3. Intreruperea programelor de Micsorarea grupului tinta Infiintarea unei asociatii


promovare a regiunii pentru promovarea regiunii
Bucovina de catre guvern . Bucovina .

4. Probleme tehnice privind Se intrerupe proiectul Gasirea unei solutii de catre


constructia proiectant si implementarea
acestei

5. Proasta administrare a Se intarzie proiectul Schimbarea managerului de


activitatilor proiectului proiect .
III.2 Indicatori de evaluare a proiectului

Pentru a se putea verifica daca proiectul se desfasoara in concordanta cu


planificarea acestuia se vor stabili indicatorii de evaluare a proiectului .

Jaloane Indicatori de realizare Surse de verificare Riscuri şi ipoteze

Echipa S-a angajat managerul Bilant sintetic


management proiectului

Contractat S-a semnat contractul cu Contractul cu


constructor constructorul si proiectantul si
proiectantul constructorul

Amenajat piscina S-a construit piscina Raport sintetic Intarziere din cauza
conditiilor meteo

Construit corp S-a construit corpul Proces verbal de Intarziere din cauza
principal principal receptie problemelor tehnice

Dotat si decorat S-au dotat spatiile de cazare Raport sintetic Neincadrarea in


spatii , alimentati si recreere bugetul initial

Amenajat traseu S-a construit traseul Proces verbal de Intarziere din cauza
montan montan receptie conditiilor meteo

Personal S-au angajat 8 persoane Bilant sintetic Imposibilitatea gasirii


pensiune angajat de personal

Promovat Au fost distribuite pliante si Raport


pensiune sa realizat site-ului
pensiunii
BIBLIOGRAFIE

Mesnita G. si Oprea D. – ‘’Managementul proiectelor’’ Editura Universitatii Alexandru Ioan


Cuza , Iasi 2011

Badea M. – ‘’Fonduri europene’’ Editura Didactic Special , Bucuresti 2010

www.feadr.eu Siteul official al Fondului European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

www.finantari-eu.ue Site de consultanta privind fondurile europene

Suport de curs
Listă de control

Înainte de a depune proiectul, va rugăm să verificaţi dacă formularul este complet (revezi şi Nota de la
începutul formularului) şi, în special dacă:

Dosarul proiectului este complet şi corespunde cu cerinţele din formularul propus şi din
descrierea programului de finanţare sau a strategiei organizaţiei.

Au fost completate toate rubricile.

Durata activităţilor şi planificarea calendaristică a proiectului (secţiunea 2.3) sunt incluse în


cadrul formularului.

Bugetul este complet şi prezentat în formatul solicitat.

Matricea cadru logic aferentă proiectului a fost completată în concordanţă cu formatul furnizat.

Grilă de evaluare

Descrierea contextului asigură o imagine clară asupra ideii proiectului, a solicitantului şi 1 punct
a programului de finanţare abordat

Justificarea proiectului corespunde cerinţelor formulate prin definirea problemei şi au fost 1 punct
surprinse toate componentele secţiunii 1.4

Scopul şi obiectivele proiectului sunt clar formulate. Sunt surprinse atât obiectivele pe 1 punct
termen lung (generale), cât şi obiectivele pe termen scurt (specifice)

Grupurile ţintă, beneficiarii direcţi şi indirecţi au fost identificaţi corect (localizare, 1 punct
cuantificare, segmentare, pentru fiecare categorie)

Jaloanele sunt relevante pentru proiect, asigură identificarea clară a paşilor de urmat 1 punct
pentru atingerea scopului/obiectivelor proiectului

Activităţile/subactivităţile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin 1.5 puncte
structura descompunerii pe lucrări. Au fost realizate planificarea calendaristică şi
Matricea cadru logic a proiectului

Resursele au fost stabilite corespunzător pe fiecare activitate. Bugetul a fost calculat în 1 punct
funcţie de resursele alocate pe activităţi/subactivităţi, s-a utilizat anexa indicată în
suportul pentru lucrări practice

Pentru echipa de management şi implementare a proiectului sunt stabilite clar 1 punct


responsabilităţile, abilităţile şi cunoştinţele necesare

S-au stabilit riscurile şi indicatorii de evaluare 0.5 puncte

S-ar putea să vă placă și