Sunteți pe pagina 1din 1

Glicogen

Glicogenul este un polizaharid de rezerv pentru organismul animal. Se g se te în cantitate mare în ficat i în mu chi i este sintetizat din glucoz . Când organismul are nevoie de glucoz , o parte din glicogen este hidrolizat pân la glucoza. Structura sa este asem natoare amilopectinei, cu deosebirea c moleculele de glicogen sunt mai mari i mai ramificate. Cu iodul d o culoare ro ie violet. Spre deosebire de amidon, este solubil în ap i nu formeaz coc . Glicogenogeneza este procesul de biosintez a glicogenului din glucoz . El are loc mai cu seam în ficat, în mu chi i în creier. Pentru glicogenogenez , glucoza sub form de glucoz 6P este transformat în glucoz 1P sub ac iunea fosfoglucomutazei. Donorul de glicozil este un nucleozid difosforilat de zah r UD P6 rezultând U.D.P. glucoz care ata eaz resturi de glucoz prin leg turi 1, 4 -glicozidice, iar U.D.P. se elibereaz . Când catena cuprinde circa 8 resturi de glucoz unite prin leg turi 1,4 -glicozidice intervine o a doua enzim de ramifica ie amilo 1,4 1,6-transglicozilaza care catalizeaz transferul unui fragment dintr-o caten cu leg turi 1,4 la aceea i caten sau la una vecin , înlesnind ata area ei prin leg tur 1 6. Dac îns organismul nu prime te glucide suficiente o dat cu ra ia, el transform în glucide, protide i lipide, proces cunoscut sub numele de gliconeogenez . Proteinele i lipidele nu se transform integral în glucide, ci numai unii aminoacizi glucoformatori, glicerina i unii acizi gra i. Mecanismul transform rii lor este simplu dac se ine seama c ini ial se ob ine acid piruvic sau intermediari ai ciclului Krebs i ace tia parcurg în sens invers calea Embden-Meyerhof. Insulina, hormon pancreatic, favorizeaz p trunderea glucozei în celule, deci formarea glucozei 6-P i sinteza glicogenului, adic depozitarea glucozei sub form de glicogen. Ea inhib activitatea glucozei 6 fosfatazei, deci se opune ie irii din celule în lichide extracelulare. Glucagonul, adrenalina, ACTH-ul înlesnesc eliberarea glucozei din forma sa de rezerv .

înlesnesc eliberarea glucozei din forma sa de rezerv . STH-ul inhib ac iunea hexokinazei, deci intrarea
înlesnesc eliberarea glucozei din forma sa de rezerv . STH-ul inhib ac iunea hexokinazei, deci intrarea

STH-ul inhib ac iunea hexokinazei, deci intrarea glucozei în celule. Glicogeneza este o afec iune caracterizat printr-o aglomerare a glicogenului în ficat, în mu chii scheletici i în mu chii inimii. Diabetul are ca simptom esen ial incapacitatea organismului de utiliza glucoza din cauza incapacit ii pancreasului de a secreta insulina. Lipsa insulinei determin hiperglicemie (dep irea concentra iei normale a glicemiei 1 g glucoza/1 litru plasm i chiar glicozurie eliminarea glucozei în propor ie de 5 10% prin urin ). Hiperglicemia se datoreaz faptului c în lips de insulin n u se mai poate exercita efectul antagonist asupra hormonului de cre tere STH care exercit o inhibi ie asupra hexokinazei care transform glucoza în glucoza 6P. Ori, se tie c numai sub aceast f o r m glucoza traverseaz membrana celular i glucoza 6P reprezint prima prima substan de la care se porne te atât degradarea, cât i stocarea intracelular a glucozei.