Sunteți pe pagina 1din 13

Comunicare, manipulare i persuasiune n discursul politic

Discursul politic, indiferent de cojunctura n care este rostit, i anume dac evalueaz situa ii de interes public sau este generat de un eveniment conven ional (campania electoral ) i este astfel i electoral, se autoevalueaz ntotdeauna ca fiind adev rat sau corect. Actorul politic activeaz , n func ie de situa ia de comunicare, anumite strategii de credibilitate menite a comunica adev rul. Desigur, opinia public ridiculizeaz sau condamn minciuna politic , ins actorii politici continu promisiunile adesea f r acoperire. Probabil pentru c politicianul are nevoie nu doar s afirme adev ruri, ci i s fie perceput de c tre electorat ca fiind persoana care spune adev rul att n situa ia dat , ct i adev rul n general, indiferent de situa ie. Prea preocupa i s - i construiasc credibilitatea, actorii politici promit prea mult sau spun cu prea mult u urin ceea ce vor oamenii s aud . Pe de alt parte, regimul mediatic n care ac ioneaz actorii politici contribuie la dezvoltarea unor tehnici de credibilitate din ce n ce mai sofisticate. Astfel, dac ntr-o prim etap discursul politic se ntemeia ca adev r pe baz de criterii ideologice, n epoca mediatiz rii, politicienii beneficiaz de un ntreg dispozitiv tehnologic i scenic care produce imagini adev rate.1 Astfel, n campanile electorale, politicienii ncearc discursul ca fiind adev r politic. Exist candidatului s pretind anumite preten ii, cum ar fi: o pozi ie de superioritate n fa a contracandida ilor s i. preten ii de adev r privind competen a sa; astfel, candidatul semnaleaz faptul c el este i mai mult s - i legitimizeze un adev rat ritual al competi iei care i permite

cel care cunoa te cel mai bine starea electoratului ( preten ia de cunoa tere) i n acela i timp, cel care o poate mbun t i (preten ia de performan ). De regul , preten iile de adev r asumate de c tre candidat nu sunt formulate explicit (de i polemica electoral nu exclude acest lucru); ele sunt efecte de comunicare sau de discurs rezultate din utilizarea limbii, a argumentelor i a altor resurse.Preten iile de adev r constituie o
1

Camelia Beciu, Politica discursiv . Practici politice ntr-o campanie electoral , Editura Polirom, Ia i, 2000, pp.42-43

tem permanent a discursului electoral. Deoarece discursul electoral necesit reproducerea lui pe toat perioada campaniei,candidatul trebuie s men in aceste preten ii de adev r, actualizndu-le mereu printr-o comunicare adecvat (n fapt, tot ceea ce afirm un candidat n decursul unei campanii electorale poate duce la men inerea sau anularea preten iilor de adev r). ntr-o campanie, candidatul parcurge un adev rat maraton narativ, cea mai mare parte a interven iilor discursive avnd formatul unei nara iuni (evident, efectul de argumenta ie nu este o garan ie pentru victoria electoral ; n cele din urm ,campania electoral este o competi ie la nivelul credibilit ii diferitelor nara iuniavansate de candida i). Nara iunea produce un efect de argumenta ie conferind credibilitate actorului social. Aceast produce urm toarele efecte: Candidatul comunic un punct de vedere, el i asum i, n acela i timp, i justific subiectivitatea; for a persuasiv a oric rei nara iuni rezid n suspendarea ordinii dialogice spre a pune n practic un monolog de manipulare. Candidatul comunic punctul de vedere corect , el construie te o cauzalitate,imprimnd astfel coeren i totalitate interpret rii sale. Candidatul comunic punctul de vedere legitim: nara iunea este o demonstra ie la nivelul c reia se opereaz cu argumente credibile, pe care interlocutorii fie le recunosc, fie le consider verosimile pentru situa ia dat . alternativele. Din punctul de vedere al condi iilor de producere i al scopului, ac iunea tipic i/sau electoral . n ambele cazuri, ac iunea este de un eveniment: La unei nara iuni este similar cu ac iunea politic Candidatul comunic un punct de vedere transparent, n orice caz, pu in sensul univoc al punctului s u de vedere i previne interpretabil; candidatul comunic practic discursiv permite candidatului s actualizeze preten iile de adev r ale discursului electoral. Nara iunea electoral

cauzal : una sau mai multe cauze perturbatoare genereaz un act de repara ie. Situa ia tipic unei nara iuni este situa ia perturbat origine, exist un conflict, iar programul narativ este de fapt un program de pacificare concretizat ntr-un contract (Parret, 1988, p. 61). Nara iunea care rezult este o interpretare (o solu ionare) a conflictului i, din acest punct devedere, ea este polemic . Situa ia care structureaz o nara iune (situa ia perturbat ) este similar situa iei electorale: ntr-o campanie, fiecare candidat identific o cauz care perturb starea electoratului,

atribuie aceast cauz unui opozant politic, propune o ac iune reparatorie pe baza unui contract la satisfacerea c ruia contribuie ac iunea candidatului i suportul unor coparticipan i , n primul rnd al electoratului2. Aceast nara iune sub forma c reia se construie te fiecare gest politic se vrea a fi una din nenum ratele pove ti de succes din via a cotidian a liderului politic, o poveste spus dup toate regulile unui serial de televiziune popular, care consacr eroi, perdan i, c tig tori. Triumf n felul acesta imaginea politicianului eficient, trepidant, aflat tot n timpul n agita ie i alert , care trebuie s ia o decizie urgent n fiecare moment pentru a produce o ruptur i a-i nvinge pe ceilal i, iner io ii. Totodat , discursul electoral preia din ce n ce mai mult practici tipice pentru marketingul comercial, care nu mai sunt adaptate n vreun fel la contextul politic. Recunoa tem la nivelul unor slogane construc ii verbale preluate ca atare din discursul publicitar. n Romnia, prima campanie pentru Parlamentul European din 2007 a fost dominat de slogane precum Tu faci oferta!; l meri i pe cel mai bun!; Eu cred n tine. Crezi i tu cu mine? .a. Teoretic, aceste slogane pot fi valabile pentru orice produs, fie el politic sau de consum. Nu n ultimul rnd, tendin a de depolitizare a marketingului politic este confirmat i de imaginea candida ilor construit ca brand. Comunicarea politic devine astfel impregnat de populism mediatic, termen pe care unii autori l consider deja prea slab pentru a descrie formatarea ac iunii politice ca un produsde consum3. Remarc m astfel inten ia de manipulare a actorilor politici.Ca ac iune de a determina un actor social (o persoan , un grup, o colectivitate) s gndeasc i s ac ioneze ntr-un mod compatibil cu interesele ini iatorului4, pentru a fi eficient , manipularea, orict de grosier ar fi, trebuie s dea senza ia telespectatorului c are deplina libertate de gndire i decizie. Manipularea se face n mai multe feluri. Cele mai uzitate sunt folosirea argumentelor falsificate sau folosirea unor adev ruri par iale aranjate n secven e false i combinarea mesajului cu acele elemente care fac apel la centrele emo ionale non-ra ionale ale con tiin ei umane. n timp ce prima form de manipulare este grosier nivel cobort de inteligen
2 3

i este folosit cu grupuri mari de oameni cu

i cultur , cea de-a doua este pus n practic de profesioni ti care

Camelia Beciu, op.cit., pp.49-50; Editorial Sfera Politicii, Camelia Beciu, Politicul, arenele mediatice i practicile de dezbatere, , pp.4-5, Nr. 135 / 2009, pagini: 37, pe www.ceeol.com; 4 Defini ie dat de Dic ionarul de sociologie;

ncearc s -i influen eze pe cei mai greu de indus n eroare cu minciuni relativ u or de descoperit prin folosirea logicii, a bunului sim , al culturii i al informa iilor. Din p cate, i oamenii cei mai inteligen i sunt u or de stimulat ntr-o anumit direc ie prin ac iunea direct i calculat asupra centrelor men ionate anterior. n ultimul timp, prin nmul irea fantastic a surselor de informa ii s-a apelat din ce n ce mai pu in la manipularea prin propagarea de minciuni sau de construc ii false care cuprind adev ruri par iale i s-a folosit cea de-a doua tehnic , uneori n combina ie cu prima. Se poate observa cu u urin c politicienii st pnesc capacitatea de a explica orice cu cuvinte pu ine i simple, pe n elesul tuturor. Folosirea unui limbaj popular, u or decodificabil, indiferent de gradul de instruc ie , l fac pe cel de acas s aib senza ia c n elege n profunzime problema discutat i s ac ioneze n consecin . Se poate manipula i prin crearea inten ionat de confuzii dar rezultatele sunt imprevizibile de cele mai multe ori, din cauza labilit ii unui sistem uman aflat n cump n . De aceea, de cele mai multe ori, pasul 1 n manipulare este explicarea foarte simpl , care s prind imediat f r s mai permit apari ia necesit ii de a pune ntreb ri suplimentare. Cei mai buni manipulatori tiu dinainte ce ntreb ri i-ar putea pune (sau i pun) aleg torii i r spund la acestea nainte de a fi chiar con tientizate de ace tia. Astfel, cel de acas are senza ia extrem de puternic c cel ce vorbe te spune adev rul pentru c altfel ar fi incapabil s r spund la ntreb rile pe care nu i le-a pus nimeni nc . Calitatea de veridic trebuie dat oric rui mesaj care manipuleaz . Este condi ia esen ial ca o comunicare, nenso it de mesaje rela ionale, subcon tiente, s reu easc . Din p cate, pentru mul i oameni ceea ce le pare clar este i veridic5. Un ingredient absolut necesar re etei de manipulare este tehnica de disimulare a acesteia prin: 1. sublinierea pluralismului p rerilor ntr-o dezbatere. Oamenii politici buni vor accepta cu mai mare pl cere o confruntare cu un adversar dect prezen a singur n fa a realizatorului (considerat de telespectatori a priori, mai obiectiv dect invitatul s u). nt-o confruntare cu un adversar considerat la fel de obiectiv sau de subiectiv ca i el, i poate folosi capacit ile de manipulare.

Radu Herjeu, Tehnici de propaganda, manipulare i persuasiune n televiziune, pp.117-118, sursa: http://dorinpopa.files.wordpress.com/2008/04/herjeu-radu-tehnici-de-propaganda-manipulare-si-pers-in-tv.pdf

2. mutarea centrului de greutate. Centrul de greutate se deplaseaz de pe subiect pe obiectivitatea dezbaterii lui. De multe ori se folose te opozi ia m runt , pe elemente de am nunt nesemnificativ pentru a se abate aten ia de la adev ratele contradic ii. De exemplu, o discu ie despre programul impus Romniei de FMI se va purta despre (sau va aluneca invariabil spre) dezbaterea normalit ii accept rii de c tre guvernul romn a unui program str in i mult mai pu in despre juste ea sau eficacitatea m surilor cuprinse n acel program. Discu iile despre calitatea manualelor alternative erau deviate (n special de ap r torii lor) spre utilitatea lor n principiu, t rm pe care se sim eau mult mai siguri. 3. exacerbarea rolului garan ilor sociali. La invitarea n platou a unui politician, specialist ntr-un anumit domeniu. Accentul se pune pe calitatea lui de profesionist, ceea ce duce la diminuarea percep iei lui ca om politic i, implicit, implicat subiectiv n subiectul pe care l dezbate. Henri Pierre Cathala surprinde cteva tipuri de manipulare a adev rului: - amestecarea jum t ilor de adev r cu jum t i de minciun , primele ajutnd la acceptarea celorlalte. - minciuna gogonat , fascinant pentru spiritele paradoxale. - contraadev rul, imposibil de verificat din cauza lipsei martorilor. - omisiunea unor elemente. - valorificarea am nuntelor neesen iale, n detrimentul esen ei. - amestecarea faptelor, a opiniilor i a persoanelor astfel nct s poat fi folosit oricnd generalizarea. - compara ii for ate, de multe ori poetice i amuzante. - folosirea unui ton sau a unei mimici care s dea o greutate nejustificat informa iei transmise. - exagerarea. - folosirea ironiei sau a sarcasmului atunci cnd se vorbe te despre adev r. - etichetarea adversarului politic i atribuirea unei apartene e la un anumit sistem de idei, considerat negativ de c tre aleg tori, dar f r leg tur cu subiectul discutat. - adev rul prezentat ca o minciun sau negarea unei afirma ii astfel nct aleg torul s r mn cu convingerea c , de fapt, cel ce a f cut-o este de acord cu ea. Desigur, n discursul politic este folosit i persuasiunea. Dac n urma manipul rii, o persoan poate avea o anumit reac ie (eventual cea dorit de manipulator) n mod instinctual i

mai pu in ra ional, n persuasiune esen ial este senza ia pe care trebuie s-o capete persoana cealalt c a n eles ceea ce i se spune, c a integrat motiva iile schimb rii i c deciziile ulterioare i apar in n totalitate, f r influen e din afar . Persuasiunea este mult mai dificil de realizat dect manipularea dar rezultatele ei sunt mult mai puternice i dureaz n timp mult mai mult. Prin urmare, manipularea poate aduce reac ii pe care persoana n cauz le poate reconsidera n scurt timp (n momentul n care nu mai este sub influen a direct a sursei de manipulare), n cazul persuasiunii, reac iile sunt gndite, iar convingerile care au stat la baza lor pot fi reconsiderate mult mai greu i numai n momentul apari iei unui element persuasiv mai puternic.6 Att manipularea, ct i persuasiunea sunt componente ale propagandei, termen definit ca fiind: o expresie a opiniei sau ac iunii unor indivizi realizat deliberat ca s influen eze opiniile i ac iunile altor indivizi n scopuri predeterminate7. Propaganda implic n general promovarea de c tre stat (sau guvern) a unui anumit punct de vedere pentru a c tiga influen a sau controlul. Tot propagand este i ceea ce fac partidele politice sau politicienii, ncercnd s conving cet enii c pot aduce bun starea rii. Observ m n limbajul politicienilor anumite tehnici de propagand :

1.Apelarea pe nume - folosirea peiorativelor. Tehnica de apelare pe nume leag o persoan sau o idee de un simbol negativ. Politiceinii sper c publicul va respinge acea persoan sau idee din cauza simbolului negativ, n loc s analizeze dovezile existente. O form mai subtil de apelare pe nume sunt cuvintele sau frazele care sunt alese fiindc au o nc rc tur emo ional negativ . Cei care sunt partizanii reducerilor n buget pot s -i caracterizeze pe politicienii reticen i n domeniul fiscalit ii ca fiind zgrci i. Sus in torii acestora i vor descrie ca fiind cump ta i. Amndou comportament, dar au conota ii foarte diferite. cuvintele se refer la acela i

6 7

Radu Herjeu, op.cit., 127 Defini ie dat de c tre Institutul de Analiz a Propagandei, cu ocazia unui studiu efectuat dup cel de-al doilea r zboi mondial

2.Generalit ile evidente Credem, lupt m i tr im n, pentru i dup cuvinte nc rcate de virtute fa de care avem idei adnc nr d cinate. Astfel de cuvinte sunt: civiliza ie, cre tinism, bine, cuvenit, drept, democra ie, patriotism, maternitate, paternitate, tiin , medicin , s n tate i dragoste. Cnd cineva ne vorbe te despre cinste, imediat ne gndim la propriile noastre idei formate despre cinste, ideile pe care le-am nv at acas , la coal i la biseric . Prima reac ie, natural , este s presupunem c vorbitorul folose te cuvntul cu n elesul pe care i-l d m noi, c el este de aceea i p rere cu noi asupra acestui subiect important. Acest lucru ne diminueaz rezisten a la am gire i ne face mult mai pu in suspicio i dect ar trebui s fim cnd vorbitorul ncepe s ne spun lucrurile pe care un om cinstit ar trebui s le fac . Acela i lucru e valabil i cu cuvntul democra ie extrem de des folosit n ultimii ani la noi n ar cerut lucruri total opuse pentru ca Romnia s avanseze pe calea democratic . Generalitatea evident este, pe scurt, apelarea pe nume inversat . Pe cnd apelarea pe nume ncearc s ne fac s ne form m o judecat pentru a respinge i condamna f r a examina dovezile, generalitatea evident caut s ne fac s aprob m i s accept m f r a examina dovezile. 3.Eufemismele Cnd politicienii-propagandi ti folosesc generalit i evidente i simboluri la apelarea pe nume, ei ncearc s - i mobilizeze publicul cu cuvinte vii, sugestiv emo ionale. n anumite situa ii, totu i, propagandistul ncearc s calmeze publicul pentru a face mai acceptabil o realitate nepl cut . Acest lucru este realizat prin folosirea cuvintelor politicoase, a eufemismelor. n Romnia sunt folosite cu o generozitate curioas eufemisme care ncearc s ascund (sau s diminueze) realitatea. Romnia nu este n criz ci la r scruce. Economia nu este falimentar ci n regres. Infla ia nu este catastrofal ci doar peste prognozele guvernului. i, deseori, cu semnifica ii diferite, legate de persoana celui care apela la el. De-a lungul celor 10 ani ni s-au

4..Transferul n mecanismul transferului, simbolurile sunt constant utilizate. Crucea reprezint biserica cre tin . Steagul reprezint na iunea. Aceste simboluri trezesc emo ii. La vederea lor, este trezit cu viteza luminii ntregul complex de sentimente pe care-l avem fa de biseric sau na iune.

Prezen a unui prelat lng un vorbitor care ncearc s ne conving de ceva spore te eficacitatea tehnicilor de propagand folosite de acesta din urm . Folosirea sintagmei poporul romn are darul s dea legitimitate celui care pretinde c vorbe te n numele lui. Astfel, mecanismul transferului este folosit att pentru ct i mpotriva cauzelor i ideilor. Cnd un politician i ncheie discursul cu o rug ciune sau cu un a a s ne ajute Dumnezeu sau cu orice alt trimitere la elemente legate de religie i credin , el ncearc s transfere prestigiul religios ideilor pe care le sus ine. 5. M rturia Cea mai comun folosire a m rturiei este citarea indivizilor care nu sunt califica i s emit judec i despre o anumit problem . n 1992, Barbra Streisand l-a sprijinit pe Bill Clinton i Arnold Schwarzenegger pe George Bush. Amndoi sunt actori populari, dar nu exist nici un motiv s te gnde ti c c tiu ce este cel mai bun pentru ar . La fel, n cazul alegerilor din Romnia, l-am avut pe Rebengiuc al turi de Emil Constantinescu i pe Virgil Og anu al turi de Ion Iliescu. Mihai Constantiniu l-a sprijinit pe Lis iar Doru Tufi pe Oprescu.Cnd m rturia este oferit de o celebritate admirat , este mult mai pu in probabil c vom fi critici.

6 .Apeluri speciale 6.1.Oamenii simpli Prin folosirea tehnicii oamenilor simpli (a sintagmei respective sau a oamenilor normali, de pe strad ), politicienii ncearc mbr cat n straie s - i conving audien a c ei i ideile lor sunt ale oamenilor. De exeplu, l-am avut pe Ion Ra iu care i f cea campanie electoral n 1990 r ne ti, tehnic preluat i de Vasile Lupu. Pre edintele se plimb prin despre centrul capitalei pe jos ba chiar are timp s se i opreasc la o ber rie. Ion Iliescu se deplaseaz cu trenul i nu cu ma ina sau elicopterul. Politicienii romni vorbesc cu mare u urin principalele alimente. 6.2.Oportunismul Tema de baz a apelului oportunismului este: toat lumea face asta, a a c i tu trebuie s-o faci. De vreme ce pu ini dintre noi vor s fie l sa i pe dinafar , aceast tehnic poate avea cre terile de pre uri de i ar fi pu i n mare dificultate dac ar trebui s precizeze pre ul la

destul succes. Prezentarea public a rezultatelor sondajelor de audien care este tendin a general i n ce direc ie merge majoritatea.

sau de opinie are printre

alte roluri i pe acela extrem de important de a ar ta telespectatorilor sau oamenilor n general

6.3.Frica Cnd propagandistul i previne publicul c va urma dezastrul dac nu ntreprind anumite ac iuni, el folose te apelul la fric . Speculnd fricile adnci ale ascult torilor, practican ii acestei tehnici sper s redirec ioneze aten ia de la meritele unei anumite propuneri spre m surile ce se pot lua pentru a reduce frica. Un om politic dezv luie pericolul pe care l reprezint alegerea contracandidatului s u (ntoarcerea la comunism i p strarea vechilor structuri) i apoi d ajunge acolo ( noi suntem singura for politic viabil ) Exist un exemplu clasic de reclam care face apel la fric i n politica romneasc : celebrul clip care se ncheia (referindu-se la FSN i la Ion Iliescu) astfel Goni i lupii !. Sau prezentarea de statistici privind crimele sau mboln virile sau violurile sau haitele de cini au darul de a stimula frica fa de efectele alegerii unei anumite for e politice. n politica contemporan , apelul la fric continu s fie larg r spndit. Cnd un politician agit fricile publicului de crim sau corup ie i spune c votul n favoarea sa va reduce amenin area, el folose te aceast tehnic . 7.Erori de logic 7.1.Logic gre it sau propagand ? Logica este procesul tragerii unei concluzii din una sau mai multe premise. O afirma ie, n ea ns i, nu este nici logic , nici ilogic (de i poate fi adev rat sau fals ). Trebuie s observ m c un mesaj poate fi ilogic f r a fi propagandist - to i facem gre eli de logic . Deosebirea este c propagandi tii manipuleaz deliberat logica pentru a- i promova cauza. i solu ia pentru a nu se

7.2.Extrapol ri nepermise Tendin a de a face prevederi importante asupra viitorului pe baza ctorva mici fapte este o eroare comun de logic .

Dup cum tim, i culorile au efecte extrem de puternice asupra psihicului nostru, asupra sentimentelor i emo iilor noastre, asupra st rii de spirit i, evident, asupra modului n care recep ion m o informa ie. Ar fi naiv s credem c deosebita influen pe care o au culorile asupra modului de receptare a informa iilor a trecut neobservat de politicieni ca pe un mijloc de propagand . Astfel, f r a fi evidente ( i, prin urmare, aproape imposibil de con tientizat) efectele folosirii unei anumite culori ntr-o anumit informa ie n scopul de a ob ine o reac ie anume, exist na te folosirea lor. Ro u. Efecte psihologice: d senza ia de c ldur , excit , irit , provoac , incit la ac iune, stimuleaz intelectual, provoac nelini te, d senza ia de apropiere, mobilizeaz , nsufle e te, faciliteaz asocia iile de idei. Semnifica ia psihologic i rezonan afectiv : exprim dorin , excitabilitate, dominan , senza ie puternic de erotism. Este specific tipului activ, excentric, ofensiv-agresiv, autonom, competitiv, operativ. Portocaliu. Efecte psihologice: induce optimism, veselie, d apropiere, sociabilitate, s n tate. n cantit i mari pare dulceag i iritant. Semnifica ia psihologic i rezonan afectiv : la fel ca la ro u. senza ia de intimitate, provoac satisfac ie, vederea, calmeaz , stimuleaz starea de vigilen , Galben. Efecte psihologice: creeaz admira ie, nviorare, veselie, stimuleaz Galbenul puternic poate fi obositor. Semnifica ia psihologic i rezonan afectiv : exprim spontaneitate, aspira ie, originalitate i veselie. Este caracteristic tipului activ, expansiv, investigativ. Verde. Efecte psihologice: aduce lini te, creeaz bun dispozi ie, relaxare, predispune la medita ie i contemplare, d senza ia de echilibru, stimuleaz asocia ii multiple de idei, d prospe ime, d senza ia de dep rtare n spa iu. Semnifica ia psihologic posesiv, imuabil. Alb. Efecte psihologice: expansivitate, u urin , suavitate, robuste e, puritate, r ceal . Este obositor prin str lucirea sa. i rezonan afectiv : exprim elasticitatea voin ei, concentrare, siguran , introspec ie, persisten , ndr zneal . Caracterizeaz tipul pasiv, defensiv, autonom, situa ie pentru a transmite o anumit i sunt mai puternice dect credem. i ce tipuri de reac ii poate

Vom vedea n continuare care sunt efectele culorilor de baz

spore te capacitatea de mobilizare i de concentrare a aten iei, predispune la comunicabilitate.

Semnifica ia psihologic castitate, cur enie, sobrietate.

i rezonan

afectiv : pace, mp care, lini te, inocen , virtute, senza ia de lini te, calm, reverie, stimuleaz

Albastru. Efecte psihologice: d n cantitate mare poate provoca depresie. Semnifica ia psihologic i rezonan

concentrarea, seriozitate, tendin spre evocare, ng duin , nostalgie, distan , infinit i medita i. afectiv : se caracterizeaz prin profunzimea

tr irilor i sentimentelor. Este caracteristic pentru tipul concentric, pasiv, senzitiv, perceptiv, unificativ,. Exprim lini te, satisfac ie, tandre e, iubire i afec iune. Violet. Efecte psihologice: este o culoare rece, nelini titoare Stimuleaz , induce optimism i nostalgie, d senza ia de gravitate. Semnifica ia psihologic i rezonan afectiv : triste e, melancolie, peniten . Negru. Efecte psihologice: d senza ia de re inere, nelini te, depresie, interiorizare, nduio are. Impresie de adncime, plin tate i greutate. Semnifica ia psihologic desp r ire. Partidele politice din Romnia se recunosc u or, ele avnd culori puternice, special alese pentru a se ntip ri n memoria cet enilor. In plus, diferitele simboluri exprim credin ele i principiile dup care se ghideaz n ac iunea lor politic . Partidul conservator culoarea abastr , avnd ca simbol o balan n echilibru; Partidul Social Democrat Ro u, cu cei trei trandafiri ce sugereaz unitate; Partidul Democrat Liberal Portocaliu, avnd ca simbol un trandafir; Partidul Na ional Liberal Galben i albastru, avnd ca simbol s geata pe diagonal, Partidul Ecologist Romn desigur, culoarea verde, iar simbolul este bradul, luptnd, a a R mnnd n sfera culorilor, nu putem s nu coment m i memorabila poveste a fl c rii violet. n mod normal, medita ia cu flac ra violet este o tehnic de medita ie folosit n medicina alternativ i complementar , cu scopul de a lucra asupra cmpurilor energetice, folosit pentru a ajuta la redobndirea s n t ii fizice i evolu iei armonizndu-le, tehnic i rezonan afectiv : moarte, triste e, sfr it, singur tate, i descurajatoare.

ndreptat spre col ul din dreapta sus, sugernd astfel ascensiune; cum n i i membrii spun, pentru o Romnie curat .

spiritual. n Romnia aceast tehnic a fost mediatizat , ns , n context politic, cnd, dup alegerile preziden iale din 2009, a ap rut o serie de specula ii pe seama medita iei cu Flac ra

violet . La sfr itul acelui an, subiectul devenise deja intens mediatizat nu doar de presa romneasc , dar i de cea interna ional , i luat n derdere, mai ales n via a politic romneasc . Desigur, specula iile privind implicarea medita iei cu Flac ra violet n manipularea alegerilor preziden iale din anul 2009, sunt nejustificate i f r o baz real 8. Faptul c So ia liderului PSD, Mihaela Geoan , a declarat, n ianuarie 2010, ntr-o emisiune TV, c so ul s u a fost supus unor atacuri energetice la dezbaterea final din campania preziden ial ic i ea a sim it aceste influen e pare a fi o modalitate de a justifica e ecul i de a denigra adversarul, devenit c tig tor. Pe de alt parte, aceste afirma ii nu i-au afectat deloc imaginea c tig torului, ba chiar s-a folosit de aceast mprejurare pentru a ar ta cet enilor c aceasta a fost alegerea potrivit . Mai mult, n februarie 2010, stema Romniei de pe pupitrul de la Palatul Cotroceni, de unde se adresa pre edintele Traian B sescu a fost modificat , culoarea de fond fiind schimbat cu violet. n fond, consider c toat aceast situa ie iscat nu a fost dect o tehnic de manipulare a maselor, neavnd un correspondent palpabil n arealul realit ii. n concluzie, parafraznd literatura de specialitate, comunicarea politic este un cmp n care se intersecteaz diverse modalit i de persuadare a electoratului. Strategiile de proiectare importate din marketing structureaz proiectul actorului politic ca ofert (politic ) construit n conformitatea cu profilul pie ei (electorale). Oferta actorului politic este destinat grupurilor sociale int ale c ror a tept ri, percep ii i nevoi sunt diagnosticate n prealabil pe baza unor tehnici de sondare a pie ei. Oferta este, a adar , proiectat dup o harta electoral care indic segmentele sociale disponibile s accepte oferta.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Flac%C4%83ra_violet%C4%83

Bibliografie:
y Beciu Camelia, Politica discursiv . Practici politice ntr-o campanie electoral , Editura Polirom, Ia i, 2000; y
Herjeu Radu, Tehnici de propaganda, manipulare i persuasiune n televiziune, pp.117-118, sursa:http://dorinpopa.files.wordpress.com/2008/04/herjeu-radu-tehnici-de-propagandamanipulare-si-pers-in-tv.pdf

Editorial Sfera Politicii, Camelia Beciu, Politicul, arenele mediatice i practicile de dezbatere, , pp.4-5, Nr. 135 / 2009, pagini: 37, pe www.ceeol.com; http://ro.wikipedia.org/wiki/Flac%C4%83ra_violet%C4%83

S-ar putea să vă placă și