Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA POLITEHNIC~ DIN BUCURE}TI

POLITICA M^INILOR MURDARE

Masterand: Cosmescu Anda Alexandra

Bucure]ti 2012

Introducere
Machiavelli separ tran ant valorile etice de cele politice. ns felul n care politicul i exercit ac iunea asupra ansamblului social reprezint un argument al intersect rii celor dou tipuri de valori. Politica este la originea profesiilor sociale, prin ini iativele legislative, prin execu ia bugetar , prin nivelul de impozitare etc. Dac politica se practic f r scrupule, atunci este de a teptat ca institu iile sale s fie ne-etice; n aceast ipotez s ne gndim numai la administra ia public . Politica este pentru unii politicieni o ocupa ie vremelnic , pentru al ii o carier , c p tnd caracteristicile unei profesii speciale. n democra ie, asocierea dintre moral necesar mp rt instituirea cet eniei. O comunitate democratic este o form i politic este mai ales din perspectiva modului de desemnare a puterii i care are ca finalitate a spa iului public care e te i promoveaz normele i valorile morale. Etica este deopotriv inten ie creatoare i crea ie efectiv , credin i ac iune; n caz

contrar, ea nu este o teorie practic , ci o simpl specula ie. Ea este un proiect inseparabil de mplinire a sa, ceea ce nu vrea sa spun ca ea este n mod necesar inseparabil de reu ita sa.

Ce este politica m@inilor murdare ?


Politica m@inilor murdare este legat` de afirma\ia f`cut` de numeroase persoane [n ceea ce prive]te motivarea minciunii pentru ca pe termen lung s` ob\ii un beneficiu politic. Acest fenomen se g`se]te [n numeroase cazuri la nivel mondial: problema rachetelor din Cuba, corup\ia, corpora\iile, publicitatea mincinoas`, ideea de profit(care calc` [n picioare orice alt` considera\ie moral`), utilitarismul. S` lu`m spre exemplu utilitarismul. Avem urm`toarea situa\ie: O familie compus din p rin i i 3 feti e minore se confrunt cu problema de s n tate a feti ei mai mari (6 ani). Acesteia nu i func ioneaz bine rinichii, iar dializa nu mai d rezultatele scontate. Medicii i sf tuiesc pe p rin i s apeleze la un transplant. Evident, n prim instan se apeleaz la rudele apropiate. Surorile mai mici ies din discu ie, datorit vrstei lor (2 i 3 ani). Mama ar dori s doneze un rinichi, dar nu este compatibil cu fiica. Tat l n schimb este
2

compatibil. El ns nu dore te s - i doneze rinichiul, convins fiind c

ansele de recuperare ale

feti ei snt destul de mici. El ncearc s l conving pe medic s ascund acest lucru de ceilal i membri ai familiei, pentru a nu provoca o criz . n cele din urm , medicul accept s informeze familia c , din motive medicale, tat l nu poate dona un rinichi. Utilitarismul este o teorie consecin ionalist (deriv caracterul ac iunilor din cnt rirea

consecin elor), acceptnd un singur principiu moral prevalent cel al utilit ii. n orice situa ie concret , un utilitarist consecvent va urm ri astfel maximizarea utilit ii. Originile acestui curent au fost formulate, n filosofia clasic , de Jeremy Bentham i J.St. Mill. Dac probabilitatea succesului transplantului e suficient de mare pentru feti i riscul

este suficient de mic pentru tat , mul i utilitari ti ar sus ine c tat l este obligat s doneze un rinichi, sau s se ia n calcul donarea de la o sor . Medicul, la rndul s u, trebuie s ia n calcul, nainte de a accepta s spun o minciun , att probabilitatea men inerii familiei, ct i pe aceea c familia este deja mp r it i ea oricum nu va rezista la ocul la it ii tat lui.

Exist controverse legate de modalitatea de cnt rire a utilit ii ntr-o situa ie (care poate fi aproape cantitativ , n viziunea unor autori, sau mai degrab calitativ n viziunea altora), ca i cu referire la valorile care pot fi considerate mai importante (pentru unii, fericirea, pentru al ii, autonomia, sau preferin ele individuale). Tipuri de utilitarism: exist pe de o parte utilitarismul actelor (judec ile particulare snt direct subordonate principiului utilit ii), iar pe de alt parte utilitarismul regulilor (regulile

morale func ioneaz ca intermediari ntre principiul utilit ii i judec ile particulare). Diferen a fundamental const n faptul c , pentru utilitarismul regulilor, regula trebuie respectat chiar dac acest lucru nu duce la maximizarea utilit ii ntr-o situa ie dat . O evaluare critic a utilitarismului y problema preferin elor i ac iunilor imorale dac se pune problema ca un act imoral s maximizeze consecin ele bune (ex. c tigarea unui r zboi este condi ionat de torturarea unui copil), utilitari tii par s sus in c e ti obligat s ntreprinzi ac iunea imoral ;

y utilitarismul cere prea mult pentru c principiul utilit ii este unul de maximizare. Astfel, utilitari tii au probleme n a men ine distinc ia dintre ac iunile obligatorii din punct de vedere moral (necesare de ndeplinit n orice condi ii) i ac iunile superogatorii (ac iuni aflate deasupra obliga iilor morale, putnd fi nf ptuite de dragul unor idealuri personale). Ex. donarea de organe este o ac iune superogatorie, nu obligatorie (nimeni nu te poate obliga s donezi o parte a corpului propriu, cu riscul pierderii vie ii, pentru salvarea altcuiva); y problema distribu iei nedrepte utilitarismul favorizeaz n principiu interesele majorit ii fa de cele ale minorit ii i nu poate corecta distribu iile sociale injuste.

O evaluare constructiv a utilitarismului y acceptarea unui principiu al utilit ii n cazul politicilor publice ar conduce la favorizarea intereselor celor mai mul i oameni; y acceptarea principiului beneficien ei constituie un alt punct forte al utilitarismului facerea de bine n ct mai multe mprejur ri.

Problema m@inilor murdare [n politic`


Machiavelli separ tran ant valorile etice de cele politice. ns felul n care politicul i exercit ac iunea asupra ansamblului social reprezint un argument al intersect rii celor dou tipuri de valori. Politica este la originea profesiilor sociale, prin ini iativele legislative, prin execu ia bugetar , prin nivelul de impozitare etc. Dac politica se practic f r scrupule, atunci este de a teptat ca institu iile sale s fie ne-etice; n aceast ipotez s ne gndim numai la administra ia public . El scrie pentru i despre conduc tori i consilierii lor, a a c abordarea s este

preponderent politic ; dar, cel pu in cteodat , el scrie c

i cum nevoia pentru mini murdare

este mai degrab o parte omeneasc dect o condi ie politic . Scrierile filozofice recente, de i avnd uneori aceast suspiciune, au f cut de obicei o delimitare clar ntre politic sau public, pe de-o parte, i privat, personal sau ordinar, pe de-alt parte. O carte consacrat n parte problemei minilor murdare este intitulat sugestiv Public and Private Morality [Moral
4

Public

i Privat ], iar autorul ei, Stuart Hampshire vorbe te de un conflict ntre dou moduri lucrare asupra subiectului n discu ie,

de via (p.45). Michael Walzer, n principala s

prcedeaz n cea mai mare parte ca i cum problema ar fi chiar specific politicii, de i el spune c nu vrea s sus in c este doar o dilem politic , ci doar c este u or s - i murd re ti minile n politic i c adesea este corect s faci a a (Walzer, 1973, p.174). Probabil c ceea ce sus ine Walzer despre via a privat nu este adev rat, de i Walzer i al i autori contemporani care au abordat aceast tem nu ofer prea multe argumente astfel nct s poat fi facut diferen a dintre public i privat. Via a public este ntr-adev r att de difuz i pluralist (pornind de la politicieni la preo i, de la bancheri la asistente medicale, de la academicieni la arhitec i, de la parlamente la asocia ii suburbane locale), nct poate p rea c au r mas foarte pu ine elemente cu care s fie comparat , altele n afar de via a casnic . Ideea c morala tradi ional se refer doar la planul familial sau poate amical este una foarte puternic , dar cu siguran neverosimil . Exist multe probleme serioase neexplorate aici: dar nu vom vorbi despre ele n acest punct, ci vom continua cu presupunerea ctorva contraste intuitive dintre politic i evidentul apolitic.1 Teoreticienii trateaz problemele de etic politic sub genericul problema minilor i politic este justificat murdare. Odat intrat n politic nu po i r mne cu minile curate, ba, mai mult, o ra iune de stat i poate dicta s - i p tezi minile cu snge. Ruptura ntre moral astfel: Comportamentul politic este ghidat de maxima: Scopul scuz mijloacele! Scopul major fiind cucerirea i p strar puterii, crearea i afirmarea statului, binele public. Securitatea statului devine un bine suprem. Ceea ce nu este justificat n statul de drept, deoarece mijloacele care conduc la lezarea drepturilor fundamentale ale omului nu sunt legitime. Teoria ra iunii de stat solicit realism politic, separarea de moral , fie n raport cu

inamicul intern (du manul de clas , n ideologia marxist : burghezul, chiaburul/culac) fie n rapurt cu inamicul extern (du manul de dincolo de frontier ). mpotriva acestor inamici, politicienii afla i la putere uzeaz de orice mijloace i asta deoarece principiile morale nu se aplic du manului. Rezultatul acestei modalit i de promovare a eticii n

Petre Singer, Tratat de etic , Ed. Polirom, 2006, pag 148-149.

politic

a fost:

antajul, tortura, ntemni area f r

judecat , condamnarea arbitrar ,

terorismul, segregarea, uciderea, genocidul. Exist n opinia unor speciali ti o contradic ie fundamental ntre etica principiilor i cea a consecin elor. Dac inem seama doar de principii, atunci putem ajunge la consecin e putem sacrifica orice n numele lor, eventual potrivit absurde legate de faptul c oamenii!). Dac

dictonului: Fiat justitia, pereat mundus! (S se fac dreptate, chiar dac ar pieri to i inem seama doar de consecin e, atunci putem iar i sacrifica orice categorie de cet eni sau de interese externe n numele faptului c , pentru grupul pe care l reprezint , politica satisface pe deplin interesele acestuia. Imoralitatea n politic : fe e ale minilor murdare Formele frecvente de imoralitate politic socotite i vicii sunt: nc lcarea promisiunilor Demagogia Manipularea Tr darea Lipsa de compasiune Unul dintre cele mai discutate aspecte ale eticii politice l reprezint minciuna pentru binele public. Este solicitat chiar dreptul moral de a min i. Acest tip de comportament se justific n forma altruismului politic i apeleaz la scuze: a) Exist o criz major n societate. Publicul este ostil, anxios. Electoratul nu vrea s fac sacrificii imediate i este preponderent emo ional. Prin urmare, n campanie politicienii pot recurge la formula spune oamenilor ceea ce vor ei s aud i, o dat ajun i la guvernare, ei vor face ceea ce trebuie din ra iuni de stat. Cet enii i vor scuza dup ce vor percepe ca utile consecin ele guvern rii. Uneori o astfel de abordare o ntlnim ca justificare pentru reducerea panicii n marele public. Oamenii sunt mai bine manipula i dac sunt f cu i s fie optimi ti. Propaganda are rolul de a-i ine pe oameni n stare de conformism pentru a permite ma inii puterii s opereze i de a-i manipula pe oameni s ac ioneze n vremuri de criz . Dar, n anumite condi ii, chiar crearea panicii are rol manipulator. De exemplu, cu ct criza economic
6

se adncea n regimul Ceau escu, cu atat era contracarat prin crearea panicii: pericolul bombei cu neutroni! b) Minciuna este nevinovat . Din aceast categorie fac parte minciunile albe, cele lipsite de consecin e. Sunt minciuni din polite e i se practic mai ales n diploma ie. Toastezi n s n tatea unui dictator, omagiezi un politician veros cu ocazie festiv , acorzi distinc ii unor oameni care nu le merit . Multi politicieni occidentali au fost critica i pentru faptul c au elogiat regimurile dictatoriale. c) Minciuna este menit s protejeze secrete . Exist informa ii care nu pot fi public

dezv luite fiindc ar aduce prejudicii f r s produc informa ii. n situa iile de mai sus dilema moral n el ciune. Cea din urm care nu au consim it, ncalc

i consecin e dezirabile. Acela i argument este cea ntre minciun scuzabil i

este folosit i n cazul secretelor private, nu al celor de stat. Este invocat dreptul de a ascunde nu este moral moral scuzabil deoarece ncalc principiul

consim mntului tacit sau explicit. Trateaz oamenii ca mijloace pentru experien e sociale la principiul ab inerii la promisiuni false. Dreptul de ascunde informa ii nu este tot una cu dreptul de a n ela. Cel din urm drept nu exist . n situa ii de n el ciune este nc lcat principiul autonomiei persoanei cu scuze de tip paternalist: electoratul este imatur, cet eanul simplu nu n elege, este mai bine s este naiv. Marele risc al n el ciunii ncrederii n autoritatea democra iei. O problem central a politicii, att sub aspect legal, ct i sub aspect moral este cea a corup iei. Din punct de vedere moral corup ia are acelea i efecte ca i n el ciunea: lezeaz , sau, dac este endemic , pr bu e te ncrederea n guvernare. n acela i r, ci i oegistru poate s conteze o practic politic frecvent i necesar compromisul. i al paternalismului cronic l reprezint fie manipulat ca s - i p streze optimismul, pacientul nu se pricepe i nu trebuie ntrebat, cititorul pr bu irea

Compromisul este un trg politic din care unii agen i v d avantaj ob inut prin cooperare reciproc , temporar , pentru obiective limitate, politici sau interese limitate n scopul de a asigura atingerea altora, pe termen lung i de importan moral acceptat la compromisul inacceptabil este mai mare. Nu este nimic imoral n compromis ca atare, ci n unele implica ii ale sale. Ceea ce trece grani a de la compromisul compromiterea: abandonarea marilor
7

scopuri, a intereselor majore, ceea ce lezeaz major integritatea politicianului sa a partidului sacrificarea principiilor fundamentale. Compromiterea conduce spre responsabilitate negativ i izolare moral .

Concluzii - Necesitatea moralei n politic


Motiva ia frecven ei actelor imorale este de obicei c politica implic ac iunea necesar , nu n primul rnd ac iunea bun . Ideea disjunc iei dintre politic i moral nu este doar o constatare a lui Machiavelli, ci i o linie politic a anarhi tilor, care militeaz pentru sfr itul statului. Statul este incompatibil cu valorile moralei. Ca s i atingi scopurile n politic recurgi la minciun , viclenie, crim , tr dare, cruzime. Promotorii necesit ii sau fatalit ii lipsei de moral n via a politic nu disting ntre etic moral i moral , ntre morala public i cea privat , i iau adesea i ca reper strict morala religioas . n statele fundamentaliste exist o suprapunere ntre religie, i politic . Etica nu se reg se te n aceste societ i, ea fiind o abordare ra ional bazat pe un acord comunitar con tient i nu revelat de tradi ie. Cum ar func iona ntr-un stat de drept norma: S nu rvne ti la bunul aproapelui t u! Aplicarea ei nseamn sfr itul impozit rii i tax rii. Dac cineva i ia bani acest act este considerat jaf, dac statul ia impozit i o face pentru a ndrepta o nedreptate social atunci avem de a face cu un act moral justificat. Moralitatea politic are standarde specifice, diferite de ca privat , centrndu-se n jurul expresiei moralitatea de rol. Este u or s i mnje ti minile n politic i adesea este drept s o faci. Uneori este necesar s manipulezi, min i, tr dezi iar aceste comportamente sunt mai frecvente dect n via a privat , n democra ie, ns , deoarece politicienii sunt reprezentan i ai cet enilor i ai grupurilor lor de interese, ei trebuie s aib acoperire moral pentru actele lor. Via a public este pluralist , politicile pe care le aprob m trec drept morale, iar cele pe care le dezaprob m trec drept imorale. n politic alegerea este a altuia, n moral alegerea este proprie. Din punct de vedere politic, puterea de alegere este deasupra indivizilor. Se pot formula cteva ra iuni pentru existen a unei morale n politic :

Actele apar innd politicilor publice schimb din via a personal sau profesional ;

vie ile multor oameni, ca atare

responsabilitatea pentru consecin e este semnificativ mai ridicat dect pentru actele

Domeniul public de ine monopolul violen ei n sensul utiliz rii ei ca violen dac sunt aplicate, consecin ele pot fi mult mai imorale;

legitim .

Pentru poli ie, s nu love ti sau uneori chiar s nu ucizi devin norme inaplicabile sau

n democra ie guvernan ilor li se cere s protejeze interesele celor pe care i reprezint , indiferent dac ace tia sunt membri parttid sau cet eni neafilia i ori afilia i altor partide: politicienii trebuie s aib o component etic a responsabilit ii. Politica e dominat de problema impar ialit ii morale i a neutralit ii. De ex. Nepotismul

are un prost renume ca i tratamentul preferen ial fa

de anumite persoane. n via a privat

nimeni nu te judec r u c i p rtine ti familia sau prietenii. Guvernan ii trebuie s respecte, ns , norma s nu profi i de putere n scopuri personale! Dar existen a unei astfel de norme nu ne asigur c tratamentul preferen ial nu se aplic pe alte criterii, de ex., grupurilor financiare de interese care i sprijin de sus in tori, fa etnic, propria ras par ialit ii, a p rtinirii. Un rol major al politicii este acela de a aplica strategii ale drept ii. La modul general, dreptatea este tratat ca dreptate procedural sau dreptate distributiv . Legea este egal pentru to i, fiecare persoan prime te ceea ce merit . Numai c acest fel de dreptate are partea ei de orbire. Dac oamenilor legii li se cere s o aplice, pur i simplu, politicienilor afla i la putere li se cere altceva: s vad dincolo de egalitatea n fa a normelor i situa iile particularee, grupurile defavorizate, nedreptatea, chiar imoralitatea legilor oarbe. n leg tur cu aceasta, politicienii trebuie s stabileasc victimile nedrept ii i strategiile de compensare: dreptatea compensatorie. Ea este expresia practic a regretului moral n politic . Astfel de abord ri sunt frecvente n raport cu grupurile rasiale sau etnice. pe politicieni n campaniile electorale. Impar ialitatea nu este de na iune, fa de propriul grup asumarea ntodeauna conving toare sau necesar . Politicienii sunt legitim p rtinitori fa de propriul partid iar n cazul mi c rilor de eliberare fa

sau categorie social . Asumarea unei doctrine reprezint

Bibliografie:
 Petre Singer, Tratat de etic , Ed. Polirom, 2006;  David M. Rosenthal, Fadlou Shehadi (eds.), Applied Ethics and Ethical Theory, University of Utah Press, Salt Lake City, 1988;  Weber, M., Politica, o profesie i o voca ie, Bucuresti, Editura Anima, 1992.

10