Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE CERCETARE

Fuziunea entitatilor economice solutie in timp de criza economica

Balea (Dunca) D. Florentina CAEIP anul I

Denumirea programului prioritar de cercetare: Fuziunea entitatilor economice, solutie in timp de criza economica Denumirea proiectului de cercetare:

Auditului financiar n cazul fuziunii entitatilor economice in timpul crizei economice Coordonatorul proiectului de cercetare: Coordonator Proiect: Balea (Dunca) Florentina Daniela Nr. crt.
1 2

Colectivul constituit pentru elaborarea proiectului de cercetare: Numele si prenumele Toti membrii din cadrul proiectului de cercetare Functia Director de proiect membrii Norma stiintifica 1,0 cate 0,1

n perioada crizei se nasc inventiile, descoperirile si marile strategii. Cine depaseste criza se depaseste pe sine insusi, fara a ramane depasit. Cine atribuie crizei esecul, isi ameninta propriul talent si respecta mai mult problemele decat solutiile. Adevarata criza este criza incompetentei (Albert Einstein) ntr-o perioada marcata de numeroase probleme economico-financiare si de o lipsa acuta de lichiditate, marile grupuri de societati cauta solutii diferite in vederea reorganizarii afacerii pe care o conduc. De multe ori insa, in cadrul acestor procese, atentia este preponderent indreptata spre aspectele comerciale ale restructurarii, neglijand numeroase alte implicatii ce pot sa apara si distorsionandastfel efectele dorite de intreprinzatori. Analiza de mai jos isi propune sa evidentieze principalele aspecte ce caracterizeaza o latura de multe ori lasata in plan secundar in cadrul reorganizarilor, dar care poate constitui exact elementul ce face diferenta intre un plan de optimizare reusit si unul superficial, care nu are in vedere aspectele fiscale. Fiind unul dintre procesele cel mai des intalnite in cadrul restructurarii marilor grupuri, acest articol va urmari implicatiile fiscale ce apar in cazul fuziunii prin absorbtie. Criza economic nceput n 2007 i cu termen de finalizare incert reprezint un subiect preocupant pentru mult lume. Este cert c astzi asistm la cea mai grav criz din ultimii 80 de ani.Avem o explicaie oficial a crizei, furnizat de instituiile publice, potrivit creia problema i are originea n comportamentul nepotrivit al agenilor economici i n imposibilitatea pieei de a funciona lin, asigurnd alocarea corespunztoare a resurselor. Criza economic este rezultatul unui complex de factori, care includ n principal: erori de politic monetar, distorsionarea stimulentelor agenilor economici i patologia politicii de reglementare financiar-bancar

Scopul urmarit si obiectivele proiectului de cercetare:

Scopul urmarit: Scopul de reorganizare depinde de cativa factori, cum ar fi : reducerea costurilor, dezvoltarea si extinderea pietelor de desfacere. Operatiunile de reorganizare, in special de fuziune, sunt realizate pornind de la declaratiile intocmite de catre entitatile participante la fuziune. Unul dintre cei mai important pasi in cazul in realizarea fuziunii ar putea fi declaratiile audit financiar, in cazul in care exista un audit juridic ogligatoriu. Importanta auditului financiar al situatiilor financiare este de a intocmi un aviz rezonabil cu privire la situatiile financiare de fuziune si de a evalua correct contributia entitatilor care participa la fuziune, in scopul de a stabili paritatea de schimb si prima de fuziune.Auditorul isi va exprima opinia printr-un raport care trebuie sa respecte procedurile aplicate si misiunile de audit contractate. Lucrarea se bazeaza pe situatiile intalnite in practica cu privire la fuziunea diferitelor categorii de agenti economici, cum ar fi societati comerciale, de credit, organizatiile cooperatiste, ale carui procedura de fuziune au caracteristici diferite (ex : pe piaa asigurrilor, Interamerican Pensii i Bancpost intenioneaz s fac acest lucru; Grupul belgian Delhaize, proprietarul Mega Image, se afl n negocieri avansate pentru preluarea celor patru magazine G"market; CFR Marfa va fuziona prin absorbtie cu Societatea Intretinere si Reparatii Vagoane si cu CFR Ferry Boat, etc)

Obiectivele proiectului sunt: Obiectivul proiectului este de a aborda fuziunea entitatilor economice in perioada actuala, de criza economica, din perspectiva obligativitatii auditului financiar al situatiilor financiare de fuziune, sub mai multe aspecte: economic, juridic si financiar-contabil. In literatura de specialitate majoritatea articolelor publicate se refera la aspectele juridice ale fuziunii si la reflectarea in contabilitate a operatiunilor de fuziune si mai putin la auditul financiar al situatiilor financiare de fuziune. Obiectivul fuziunii societatilor economice in timp de criza economica este reducerea cu 25% a costurilor administrative ale companiilor europene pana in 2012 cu scopul explicit de a intari competitivitatea companiilor din Uniune. Economiile totale posibile ale masurilor propuse in domeniul dreptului companiilor sunt estimate la un miliard de euro anual. Economiile totale prin propunerea Comisiei sunt estimate la 165 de milioane de euro anual. Pentru a intelege fenomenul fuziunii in ntreaga sa complexitate, vom prezenta fuziunea ca delimitare conceptuala, modalitatile de realizare ale acesteia, obiectivele economico-sociale, precum si caracteristicile operatiilor de fuziune. Fuziunea entitatilor economice este un subiect de actualitate si de larg interes in aceasta perioada de criza economica, din acest motiv, consideram ca este necesar un studiu mai detaliat asupra acestei tematici. Activitatea auditorului va fi cea de "due diligence", respectiv de examinare a situatiilor financiare de fuziune, urmand a comunica clientului starea entitatii cu care va fuziona, asigurandu-se ca acesta nu se expune la riscuri inutile si imprevizibile.

Stadiul actual al cunostintelor:


Abordarea cercetarii are drept obiective o clarificare asupra necesitatii si importantei auditului financiar al situatiilor financiare de fuziune si o constientizare a partilor implicate n fuziune asupra acestei necesitti. Cercetarea se axeaza pe sistematizarea si sintetizarea notiunilor cuprinse in literatura de specialitate, atat juridica, cat si financiar-contabila, a reglementarilor elaborate de autoritatea statului, ct si de organismele profesionale. Pentru realizarea cercetarii am utilizat o metodologie deductiva si inductiva, pentru identificarea parerilor, criticilor si oportunitatilor. In prima parte am efectuat o analiza comparativa a reglementarilor juridice si financiar-contabile. Pentru aprofundarea cercetarii am identificat, pe baza situatiilor intalnite in practica, problemele aparute in cadmi procesului de fuziune si am formulat solutii pentru mbunatatirea procedurilor privind fuziunea entitatilor economice. Prezentarea caracteristicilor fuziunii si a actelor normative care o reglementeaza a. Reglementari si opinii juridice Fuziunea este o operatiune comerciala prevazuta la art. 238 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, care defineste cele doua tipuri de fuziune: fuziunea prin absorbtie si fuziunea prin contopire. Opiniile privind reorganizarea societatilor comerciale sunt diferite. Unii autori includ n reorganizare, fuziunea, divizarea si transformarea unei societati comerciale, altii numai fuziunea si divizarea, pe considerentul ca, n cazul transformarilor, se pastreaza intacta personalitatea juridica, fuziunea si divizarea implica o pluralitate de societati, dintre care unele dispar, iar altele raman n piata desfasurand activitatea in continuare sau se infinteaza, dupa caz. O alta opinie considera ca reorganizarea societatilor comerciale se realizeaza prin fuziune, divizare sau transformarea unei persoane juridice n situatia n care o societate comerciala si nceteaza activitatea, concomitent cu crearea n locul ei a altei societati comerciale (schimbarea formei juridice). Intrarea Romaniei n Uniunea Europeana a presupus si consta n continuare n adaptarea si implementarea n legislatia nationala a directivelor europene. Astfel, n anul 2008 a fost modificata Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale prin introducerea unor articole (art. 251 indice 2 la art. 251 indice 19), care se refera la fuziunea transfrontaliera, ca urmare a aplicarii Directivei 2005/54/CE a Parlamentului si Consiliului European. Fuziunea transfrontaliera este tratata n literatura de specialitate nationala si internationala atat din punct de vedere juridic, ct si contabil si fiscal. Conform ISA 315 "identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin intelegerea entitatii si a mediului sau", pentru efectuarea auditului auditorul trebuie sa obtina informatii suficiente despre entitate si clasa de reglementare al acesteia. In functie de categoria din care fac parte entitatile, n cazul fuziunii se aplica si prevederi speciale prevazute n alte acte normative.

Din datele prezentate se ntelege ca toate entitatile aplica Legea nr. 31/1990 dar, n functie de domeniul de activitate, mai trebuie respectate si prevedere din actele normative emise de autoritatile de supraveghere a acestora. b. Reglementari fnanciar-contabile si ale organismelor profesionale Institutiile internationale de reglementare n domeniul contabil au cautat sa ajunga la o armonizare contabila globale n domeniul fuziunilor. Dintr-o perspectiva europeana, aceste eforturi s-au concentrat pe trei nivele. Primul nivel este nivelul international, unde scopul a fost stabilirea de standarde contabile comune si, drept urmare, IASB a emis Standardul International de Raportare Financiara IFRS 3 privind combinarile de ntreprinderi. Pe al doilea nivel, cel european, s-au produs schimbari n sensul stabilirii de legi similare la nivelul statelor membre. Acest scop a fost atins prin emiterea de directive contabile europene. Al treilea nivel se aplica la nivel national, n Romania prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice (O.M.F.P). nr. 1376/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societtilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor societati din cadmi societatilor comerciale. n particular, pentru band s-a emis si reglementarea: Precizarea B.N.R. nr. 2/1999 pentru reflectarea n contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea bancilor. Procesul de "due diligence" In general, echipa care executa procesul de "due diligence" include auditori financiari pentru auditarea/revizuirea situatiilor financiare, juristi - pentru a investiga expunerea la diverse obligatii fata de terti, precum si consultanti fiscali - pentru consultante fiscale. Este foarte important de mentionat ca aceste echipe de auditori, juristi si consultanti fiscali trebuie sa fie independente pentru a se evita conflictul de interese. Printre obiectivele procesului de "due diligence" se afla: revizuirea situatiilor financiare, revizuirea aspectelor legate de management si activitatea entitatii, revizuirea gradului de conformitate cu reglementante legale, revizuirea tranzactiilor si a documentelor, revizuirea fiscala. Auditul financiar al situatiilor financiare de fuziune Din reglementarile specifice auditului financiar rezulta ca auditul financiar reprezinta activitatea efectuata de auditori financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Referirea la "audit financiar" mentionata n legea contabilitatii ar putea fi nlocuita cu cea de "raportul auditorului financiar/independent", asa cum este mentionata n legea societatilor comerciale, situatie care lasa, pe baza rationamentului profesional, la latitudinea auditorului tipul de raport pe care il va ntocmi conform standardelor de audit, respectiv de audit sau de revizuire, fundamental pe baza situatiilor financiare puse la dispozitie de entitatile participante la fuziune.
5

De mentionat ca terminologia folosita de legea contabilitatii, la data la care a fost formulata, se referea la audit financiar sub forma auditului statutar; doar ulterior s-au efectuat modificrile legislative mentionate anterior. Un aspect de semnalat n Legea nr. 31/1990 la art. 243 indice 3 il reprezinta faptul ca la documentatia de fuziune, se poate solicita si raportul unuia sau mai multor experti care sa examineze proiectul de fuziune si sa ntocmeasca un raport catre actionari. La art. 244 lit. f) se mentioneaza ca documentatia de fuziune pusa la dispozitia actionarilor/ asociatilor va cuprinde raportul ntocmit de experti, doar daca este cazul, adica are caracter optional. Apreciem ca, n cazul n care situatiile financiare ale entitatilor sunt auditate, nu ar mai fi oportun ca actionari si asociatii sa solicite raportul unui expert, acesta fiind necesar doar n situatia n care nu se realizeaza un raport al auditorului sau cenzorului, chiar daca auditorii si exprima opinia asupra situatiilor financiare care stau la baza fuziunii, iar expertul verifica proiectul de fuziune. La entitatile supravegheate de diverse autoritati, auditul financiar are o importanta majora, reliefata prin faptul ca, n situatia n care n raportul auditorului opinia nu este fara rezerve, atunci exista un motiv de respingere a proiectului de fuziune, asa cum este precizat pentru cooperativele de credit la art. 4 alin 3 lit. b din Norma B.N.R. nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit. Auditul financiar al situatiilor financiare de fuziune este o componenta a procesului de "due diligence". Pentru a stabili corect categoria n care se ncadreaza auditul financiar al situatiilor financiare de fuziune mentionam tipuri de lucrari de audit pe care le pot efectua auditorii financiari: Auditul statutar al situatiilor financiare ncheiate la finele exercitiului financiar; Revizuirea situatiilor financiare, de cele mai multe ori ntocmite pentru alte perioade dect cea a exercitiului financiar; Misiuni de asigurare, altele decat auditul si revizuirea informatiilor financiare istorice; Servicii conexe - lucrari efectuate pe baza unor proceduri convenite. Fuziunea entitatilor economice se realizeaza, n practica, pe baza situatiilor financiare ntocmite la o data care nu coincide cu inchiderea exercitiului financiar. Faptul ca situatiile financiare nu sunt ntocmite la sfarsitul anului poate genera ntrebarea: Ce tip de lucrare va efectua auditorul financiar? Problema care poate aparea in practica este cea a tipului de situatii financiare ntocmite de entitatile participante la fuziune. Astfel, putem ntalni doua situatii: ntocmirea unui set incomplet de situatii financiare, de regula numai bilantul contabil (chiar daca termenul prevazut este de "situatii financiare"), datorita faptului ca pe baza activului net contabil se realizeaza raportul de schimb al aporturilor; astfel, auditorul nu poate aplica toate procedurile de audit si atunci nu poate emite un raport de audit, respectiv o opinie de audit, ci

doar, n cel mai bun caz, un raport de revizuire si n aceasta situatie opinia formulata va avea un grad mai redus de siguranta; ntocmirea setului complet de situatii financiare, caz n care auditorul va emite un raport de audit si va formula o opinie de audit. Putem aprecia ca afirmatiile enuntate mai sus l pun pe auditor ntr-o situatie delicata, dar n practica auditorul trebuie sa aplice rationamentul profesional, adica sa emita un raport bazat pe informatiile rezultate din documentele furnizate de client si sa nu emita un anumit tip de raport doar atunci cand asta i se solicita, fara a detine probe de audit. De cealalta parte, utilizatorii situatiilor financiare si beneficiarii directi ai auditului financiar - actionarii entitatilor implicate n fuziune nu fac distinctia, uneori, ntre cele doua cazuri prezentate, astfel ca nu conteaza continutul raportului intocmit de auditor, ci doar partea formala, adica sa existe un raport semnat de auditor, iar ceea ce este cel mai grav este ca nu ntotdeauna se cunoaste ca exista obligatia efectuarii auditului financiar, mai ales la societatile comerciale care nu sunt supravegheate de o anumita autoritate. Realizarea efectiva a fuziunii - posibilitati existente La ambele categorii de fuziune apare un inconvenient si anume timpul sau, mai concret, perioada scursa ntre data ntocmirii proiectului de fuziune, pe baza situatiilor financiare ncheiate si data aprobarii fuziunii si a realizarii efective a acesteia. n documentatia solicitata de O. N. R.C. se precizeaza ca: "in cazul in care, prin acordul partiior, se stipuleaza ca operatiunea de fuziune sa isi produca efecte la o data ulterioara adoptarii hotararii, rezolutia directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate va fi mentionata in registrul comertului, iar fuziunea va fi inregistrata la data stabilita de parti pentru producerea efectelor acesteia." Conform celor precizate, consideram ca actionarii ar trebui sa hotarasca un alt termen al efectelor fuziunii, iar cea mai potrivita solutie este ca entitatile ar putea opta ca data fuziunii efective sa fie data de 1 a lunii urmatoare aprobarii fuziunii, situatie care ar facilita activitatea personalului din departamentele financiar-contabil, resurse umane, juridic si administrativ pentru inchiderea efectiva a perioadei anterioare la sfarsitul lunii. Auditul financiar contabil, domeniu de vrf al profesiei contabile, a fost legiferat in Romania abia in anul 1999, cunoscnd pasi importanti att prin CECCAR cat si prin Ministerul Finantelor prin nfiintarea Camerei Auditorilor din Romania care a elaborat Standardele de Audit si Codul privind conduita etica profesionala n domeniul auditului financiar, dupa IFAC. In aceasta perspectiva, auditul financiar contabil se interpune ntre producatorii si utilizatorii informatiei contabile, prin profesionisti de mare clasa care si asuma responsabilitatea certificarii ca, situatiile financiare sunt ntocmite, sub toate aspectele semnificative , n conformitate cu un referential contabil. Obligativitatea efectuarii auditului financiar contabil prevazut prin lege de toate societatile comerciale, regiile autonome, institutiile publice, bancile, fondurile de investitii, etc. ar fi prevenit falimentul, bancruta frauduloasa si pierderile de resurse financiare ale populatiei printr-o informare corecta, reala, onesta a tuturor participantilor la viata economico-sociala.

Cuvinte cheie: audit financiar, fuziune, situatii financiare, raportul auditorului independent.
Scopul lucrari a fost de a atrage atentia asupra obiectivittii lucrarilor de audit care se realizeaza n cazul fuziunii entitatilor economice de catre auditorii financiari in timp de criza economica, precum si de a lamuri problemele de continut al documentatiei de fuziune sub aspectul caracterului obligatoriu si/sau optional al componentelor documentatiei. Consideram ca prin aspectele abordate vom contribui si la procesul de constientizare a utilizatorilor situatiilor financiare de fuziune privind importanta auditului financiar, mai ales la nivelul entitatilor cu capital privat autohton, n care asociatii sau actionarii au si calitatea de manageri, si care uneori au falsa impresie ca pot gestiona eficient afacerea evitand informatiile care pot fi oferite de auditorii financiari si privandu-se astfel de parteneriatul specializat generat prin serviciul de audit extern. Toate acestea sunt generate de perceptia eronata a acestui serviciu, ca un act de control si nu ca o lucrare efectuata de un specialist extern independent, n sprijinul actionariatului. Necesitatea acestui serviciu este confirmata, conform unui studiu realizat de compania de consultante Hay Group, de catre managerii din companiile europene, care in proportie de 93% sunt de parere ca operatiunea cea mai importanta n procesul de due dilligence - faza de dinaintea fuziunii - o constituie auditul financiar, urmat de auditul sistemelor IT, n proportie de 55%. Din cauza diverselor modificari legislative n domeniul contabil constatam ca este oportuna actualizarea reglementarilor prevazute n O.M.F.P nr. 1376/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologie privind reflectarea n contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadmi societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, precum si n Precizarea B.N.R. nr. 2/1999 pentru reflectarea n contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea bancilor. Caracteristicile si metodologia proiectului de cercetare (originalitate,elemente de noutate,metode si tehnici de documentare si cercetare,diagnose,analize,etc)

Principalele caracteristici ale proiectului de cercetare sunt urmatoarele: -Unicitatea rezultatului - In primul rand, caracterul de noutate al rezultatului produs implica un anumit grad de necunoscut,caracteristic pentru orice lucru pe care nu l-am mai facut inainte.Daca am spus "necunoscut" trebuie sa ne gandim imediat la riscuri,pentru ca ceea ce nu cunoastem este implicit un factor de risc. -Durata finita - Deoarece proiectele au date clare de inceput si de sfarsit, anumite elemente organizatorice capata un character temporar, fiind croite special pentru a indeplini obiectivele specific ale proiectului. De exemplu, echipa de lucru este constituita doar pe durata proiectului, iar bugetul de resurse si responsabilitatile manageriale sunt angajate strict in raport cu obiectivele proiectului. Metodologia de elaborare a proiectului de cercetare consta in: -evaluari de natura metodologica si instrumental -analize conceptual cu privire la indicatori financiari posibili -cooperare oficiala cu Institutul National de Statistica cu privire la calcularea efectiva a indicatorilor derivati propusi
8

Fazele intermediare i termenul final de realizare a proiectului : Faza 1 2 3 4 5 6 7 Denumire Stabilirea structurii proiectului i a planului de lucru Documentare i selectarea datelor Elaborarea proiectului Organizarea a dou dezbateri tiinifice Definitivarea proiectului ntocmirea sintezei proiectului de cercetare, obinerea referatelor de specialitate i organizarea unei dezbateri tiinifice pentru prezentarea rezultatelor cercetrii Predarea lucrrii Moment de start 01.03.2011 04.04. 2011 04.05. 2011 01.07. 2011 Moment de final 05.04.2011 18.05. 2011 15.08. 2011 15.10. 2011

01.12. 2011

Referenii de specialitate vor putea participa la workshop-urile organizate de colectivul de elaborare al proiectului de cercetare. Consecinele nerealizrii proiectului de cercetare: - Se pierde ansa realizrii, pentru prima dat n Romnia, a unui decupaj statistic sistematic i complet cu privire la fenomenul financiar, la un nivel profund; - Se pierde, de asemenea, posibilitatea constituirii, n timp, a unei baze de date financiare de ordin superior care ar putea sta la baza realizrii unor evaluri de mare complexitate cu privire la trenduri pe termen mediu sau lung, la acumulari sau disipari de tensiuni financiare relative la posibilitatea unor crize financiare i economice. Evaluarea proiectului de cercetare (rezultate posibile, relevana teoretic, metodologic i aplicativ, metode i tehnici de cercetare) Indicatorii de rezultate constau n: - indicatori derivai cu privire la fenomenul de audit intern; - concluzii de natur cantitativ sau calitativ cu privire la fenomenul de audit financiar agregat n Romnia; - indicatori cu privire la potenialul de criz financiar al sistemului economic naional; - indicatori derivai cu privire la semnificaia datelor primare din bilanurile contabile ale organizaiilor non-financiare. Indicatori de relevan (contribuii teoretice, metodologice i operaionale) constau n: - metodologiile propuse cu privire la calculul i interpretarea indicatorilor financiari derivai; - metodologiile propuse cu privire la constituirea sistemului de indicatori de alertare timpurie a potenialului de criz financiar i economic. Indicatori de eficien constau n: - creterea capacitii predictive a instituiilor de ajustare macroeconomic; - creterea capacitii de analiz, la nivel de cercetare cu privire la auditul intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
9

Concluzii : n vederea eliminarii tuturor dezavantajelor ce pot sa apara ca urmare a implementarii unui proces de reorganizare si a diminuarii costurilor aferente, societatile trebuie sa intreprinda o analiza detaliata a tuturor aspectelor ce influenteaza societatile implicate in reorganizare. Pe timp de criza, o atentie sporita acordata dimensiunii fiscale a proceselor de reorganizare poate aduce numeroase economii la nivelul societatilor, precum si evitarea platii unor impozite suplimentare. Trebuie mentionat ca in anul 2008, Legea societatilor comerciale a fost modificata de O.U.G. nr. 52/2008, implementandu-se astfel si cadrul juridic necesar pentru fuziunile transfrontaliere. n ceea ce priveste practica acestor tipuri de operatiuni pe piata romaneasca, societatile au aratat pana in prezent un grad ridicat de reticenta in implementarea unor fuziuni transfrontaliere. Cu toate ca la o prima vedere procesul pare unul dificil si destul de greoi de implementat, necesitand o munca laborioasa, avantajele aduse de o fuziune transfrontaliera pot crea in viitor premisele unor optimizari atat la nivelul fluxurilor monetare generate de societati, cat si la nivelul impozitelor ce trebuie suportate de catre acestea. n plus, pentru a facilita desfasurarea proceselor de genul celor mentionate mai sus, exista informatii conform carora autoritatile romane urmeaza sa publice o documentatie suport privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de reorganizare transfrontaliera. Acestea nu doar ca ar completa prevederile fiscale cu privire la restructurarile ce pot avea loc la nivel international, dar ar si imbunatati intelegerea societatilor in aceasta directie. Efectele fuzionarii societatilor comerciale in timp de criza economica : reducerea obligatiilor de raportare in cazul fuziunilor si divizarilor in asa fel incat sa ofere statelor membre si companiilor mai multa flexibilitate in a decide ce rapoarte au cu adevarat nevoie in fiecare situatie in parte; inlaturarea prevederile care duc in prezent la o dubla raportare, provocand astfel costuri care nu sunt necesare; adaptarea regulilor privind publicarea si informarea la noile realitati din domeniul folosirii internetului pentru folosirea deplina a acestor noi modalitati de comunicare, dar si pentru a transmite un mesaj privind protejarea mediului. Companiile mici vor fi primele beneficiare ale noilor masuri, in conditiile in care la acest moment acestea platesc de 10 ori mai mult decat marile companii, pentru a respecta cerintele legislatiei privind rapoartele pe care trebuie sa le produca. Cred ca ne aflam intr-un moment cand trebuie sa facem cat mai mult pentru a mentine in viata societatile comerciale europene si mai ales sa gasim acele stimulente care sa le faca sa fie afaceri de succes, capabile sa ofere cat mai multe locuri de munca.O astfel de initiativa este cu atat mai importanta acum, in perioada de criza pe care o traversam.

Finalizarea i valorificarea proiectului de cercetare:


- lucrarea n forma final, nsoit de sintez, referate de specialitate i extrasul din procesul verbal de avizare; - Studii si articole n reviste de specialitate sau prezentate la conferinte; - Carti si lucrari de specialitate de autor n edituri.

Nr.crt. 1

Elemente de cheltuieli Cheltuieli directe


10

Valoare - lei123744

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3

Cheltuieli salariale aferente Deplasari interne Cheltuieli materiale directe Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala Alte cheltuieli cu impozite si taxe Prestari servicii Cheltuieli indirecte Cheltuieli utilitati Intretinere aparatura Colaboratori

64000 21456 6800 18944 8544 4000 24800 14400 4000 6400

Salarii personal : 8000 lei/luna Deplasari : - decontare combustibil 250 litri / luna : 2000 x 5 lei x 2 = 20000 lei diurna: ( se estimeaza o medie de 7 zile/ luna) 13 lei = 56 zile x 13 lei x 2 = 1456 lei Cheltuieli materiale : hartie xerox, toner, mape, diverse consumabile: 850 lei/luna = 6800 lei Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala(af.personalului):64000 x 29.6% = 18944lei Impozit pe salarii : 534 lei/luna x 8 x 2 =8544 lei Utilitati : apa,energie : 1800 lei/luna Mentenanta : 500 lei/luna Colaboratori : 800 lei/ luna

Bibliografia proiectului de cercetare: Bacanu, I., Noua reglementare a fuziunii si divizarii societtilor comerciale, Revista de Drept Comercial nr. 5/1999, p.20i Imbrescu, C, Reorganizarea si lichidarea societatilor comerciale. O abordare financiar-contabila si juridica, pag 83, Editura Mirton, Timisoara, 2005. Nicolaescu, C, Fuziuni transfrontaliere, Revista Romona de Monografii Contabile, Art. 2 din Legea nr. 26/2010 pentru modificarea si completala Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar Bacanu, I, Noua reglementare a fuziunii si divizarii societatilor comerciale, "Revista de Drept Comercial" nr. 5/1999. p.20 Imbrescu, C. Reorganizarea si lichidarea societatilor comerciale, O abordare financiarcontabila si juridica, Editura Milton, Timisoara, 2005 Lupan, E., Unele probleme privind reorganizarea persoanelor juridice, Revista de Drept comercial nr. 5/2000.

11

Nicolaescu C, Fuziuni transfrontaliere, Revista Romana de Monografii Contabile, 2009, www.contabilul.ro Vulpoi, M., Coordonatele unei fuziuni de succes, Revista "Consulting Review" nr. 9/2008 www.consultingreview.ro Wille, B., Germany: Cross-Border Mergers Of Corporations - A Summary, www.mondaq.com, 24 June 2008 IFAC, Manual de Standarde Internationale de Audit si Control de Cantate. Audii Financiar 2009, Coeditare CAFR - Ed. IRECSON, Bucuresti, 2009 Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, Monitorul Oficial Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008

12