Sunteți pe pagina 1din 14

INVENTARUL DE DEPRESIE

PENTRU COPII
CDI
Child Depression Inventory

 CDI (Child Depression Inventory) a fost publicat pentru prima oară în 1992. A
fost construit din nevoia de a avea un instrument competitiv pentru evaluarea
depresiei la copii.
 Până atunci, diagnosticarea depresiei la copii era destul de dificil de
efectuat, deoarece aceasta era privită ca o boală specifică adulţilor, iar
sistemul nervos al copiilor era considerat a nu fi destul de matur pentru a
manifesta modificările neurochimice şi de funcţionare cerebrală care sunt
asociate cu depresia.
CDI – ce măsoară

 Construit după modelul Beck Depression Inventory, CDI este proiectat pentru
copiii de vârstă şcolară şi pentru adolescenţi (intervalul de vârstă 7-19 ani).
 CDI evaluează prezenţa şi severitatea anumitor simptome depresive ale
copiilor în vederea elaborării unui plan de tratament.
 Este utilizat cel mai adesea în şcoli, clinici de consiliere şi secţii de pediatrie
de către psihologi, asistenţi social, consilieri şi alţi specialişti în sănătate
mintală.
 CDI diferenţiază copiii cu tulburări depresive sau distimice de elevii normali,
dar şi de cei cu alte tulburări psihiatrice.
 CDI este ideal oricând este necesară o evaluare a depresiei şi a problemelor
asemănătoare ale copiilor, care să fie în acelaşi timp rapidă, dar totuşi
completă prin scorurile factoriale oferite. De asemenea, CDI este ideal atunci
când sunt necesare informaţii clinice mai amănunţite.
Scale

 Scala Dispoziție negativă (Negative Mood);


 Scala Probleme interpersonale (Interpersonal Problems);
 Scala Ineficienţă (Ineffectiveness);
 Scala Anhedonie (Anhedonia) - incapacitatea de a simți plăcere din lucrurile
fundamentale;
 Scala Stimă de sine scăzută (Negative Self-Esteem).
Forme:

 Formularul CDI autoevaluare (formă lungă) – 27 itemi;


 Formularul CDI:S (formă scurtă) – 10 itemi;
 Formularul CDI:P părinte (formă lungă) – 17 itemi;
 Formularul CDI:T profesor (formă lungă) – 12 itemi;
Administrare:

 Este recomandat să se obțină informații de la ambii părinți/tutori, care să


completeze formularele individual, iar răspunsurile se coroborează;
 Se explică clientului faptul că scopul este acela de a obține o imagine a modului în
care copilul s-a simțit în ultimele 2 săptămâni;
 Asigurați clientul că nu există răspunsuri corecte sau greșite, că nu există o limită
de timp și că răspunsurile vor fi confidențiale;
 Se va instrui clientul să citească cu atenție fiecare item înainte de a răspunde și să
aleagă răspunsul pe baza comportamentului din ultimele două săptămâni;
 Oferiți un formular cu informațiile demografice deja completate sau solicitați
clientului să le completeze (data, nume, gen, vârstă, clasă);
 Verificați formularul inapoiat pentru a vă asigura că toți itemii au fost completați;
 Părinții trebuie informația asupra faptului că testul furnizează informații utile
asupra stării de sănătate a copilului lor;
Scorarea

 Se utilizează cheia de scorare aflată între foile de răspuns;


Răspunsuri omise:
 Dacă există itemi/răspunsuri omise, este posibil ca scorul obținut să nu fie
valid;
 Evaluarea este considerate invalidă dacă mai mult de 10% dintre itemi sunt
omiși;
 Se atribuie itemilor lipsă valori egale cu media tuturor itemilor rămași;
Calcularea scorului total:

 Dacă subiectul a selectat (contrar instrucțiunilor) mai mult de o variantă


pentru un anumit item, scorați doar răspunsul cu scorul cel mai mare;
 Pentru calcularea scorului total CDI, se însumează scorurile pentru fiecare
item și se va nota în căsuța numită SCOR TOTAL CDI;

 Varianta scurtă CDI:S se scorează într-o manieră similară cariantei CDI,


notând scorul total în căsuța SCOR TOTAL CDI:S;
Calcularea scorurilor subscalelor:
 Scalele factoriale se calculează doar pentru CDI versiunea lungă, nu și pentru
varianta scurtă CDI:S;
 Pentru calcularea scalelor factoriale se iau în considerare literele tipărite în
dreptul fiecărui item pe grila de scorare;
 Însumați scorurile itemilor pentru toate răspunsurile marcate cu “A” și
introduceți suma în căsuța intitulată TOTAL SCALA A; procedați într-o manieră
similară pentru scalele B,C,D și E;
Scală factorială Factor măsurat

Scala A Dispoziție negativă

Scala B Probleme interpersonale

Scala C Ineficiență

Scala D Anhedonie

Scala E Stimă de sine scăzută


Trasarea profilului CDI
Încercuiți scorurile brute totale în Formularul de Profil.
 -scorul total și scorurile subscalelor se transferă în Formularul de Profil din cadrul
formularului de scorare manuală;
 - incercuiți scorul brut corespunzător pentru Scorul Total și fiecare scor pe
subscale;
 - în formular există 6 coloane pentru fiecare scală, fiecare dintre acestea
aparținând unui grup diferit de vârstă și gen;

Uniți scorurile brute încercuite


 Puteți unii scorurile încercuite cu o linie continuă, folosind o riglă (culoarea roșie
scoate profilul în evidență);
 Este recomandat ca CDI să fie folosit de mai multe ori pentru a evalua modificările
în timpul tratamentului copilului, putând fi utilizat de fiecare dată același
Formular de profil, pentru a detecta rapid categoriile de simptome ce răspund la
terapie și a celor ce sunt rezistente la schimbare;
Interpretați rezultatele
 Scorurile T sunt atașate în coloanele marginale din stânga și dreapta Formularului
de profil;
 Scorurile T>=65 sunt considerate semnificative clinic;
 În cazul unui screening de rutină al copiilor fără probleme clinice pentru
identificarea depresiei mascate se recomandă utilizarea unui scor T de cel puțin
70 ca indicator al problemelor (pentru a reduce falșii pozitivi);

Oferirea feedback-ului
 Realizarea raportului ce urmează să fie prezentat părinților, profesorului sau
copilului/adolescentului, în funcție de situație. În cazul în care este relevant,
poate fi făcut și un plan de tratament sau o recomandare către un serviciu
specializat.
Definitii ale scalelor factoriale si scorul total
pentru versiunea de autoevaluare a CDI
Scala Definitie
Dispoziție depresivă Reflectă sentimentul de tristete, plânsul, îngrijorarea privind „lucrurile rele ”, incapacitate de a lua decizii, nefericire și
enervare.

Probleme Reflectă problemele și dificultățile în interacțiunea cu alți oameni, incluzând dificultatea de a se înțelege cu ceilalți,
interpersonale evitare socială și izolare socială.

Ineficiență Reflectă evaluarea negativă a propriilor abilități și a performanței școlare.

Anhedonie Reflectă „depresia endogenă”, incluzând incapacitatea de a simți plăcere, pierderea energiei, probleme de somn și de
apetit și un sentiment de izolare.

Stimă de Sine Reflectă o stimă de sine scazută, lipsa de considerație față de propria persoană, sentimentul că nu este iubit și tendința
Scazută de a avea gânduri suicidare.

Scor Total Simptomatologie depresivă generală la nivelul tuturor celor cinci domenii prezentate mai sus.
Definiții ale scalelor factoriale și scorul total
pentru versiunile Părinte și Profesor ale CDI

Scala Definiție

Probleme emoționale Această subscală este asemănătoare subscalelor Dispoziție depresivă și Anhedonie din versiunea CDI de autoevaluare.
Reflectă simptome cum ar fi: copilul pare trist, plânge, pare înlăcrimat, pare singuratic, obosit sau istovit. În varianta
CDI:P sunt reflectate aspecte cum ar fi: copilul nu se place, se învinovățește pentru anumite lucruri, pare tâfnos sau
iritabil, se consideră urât, are probleme de somn noaptea.

Probleme funcționale Această subscală se aseamănă subscalelor Probleme interpersonale și Ineficiență din versiunea CDI de autoevaluare.
Reflectă simptome cum ar fi: lipsa dorinței copilului de a fi cu alți oameni, necooperarea, necesitatea de a se forța
pentru a-și face activitățile școlare și scăderea performanței școlare. În plus, în varianta CDI:P, reflectă faptul că
subiectul nu petrece timp cu prietenii, iar în varianta CDI:T indică tendința de a fi tâfnos, iritabil, precum și
neîntelegeri sau conflicte cu ceilalți.

Scor Total Simptomatologia depresivă generală, incluzând scalele Probleme Funcționale și Emoționale.
Recomandările de interpretare a scorurilor T

Scoruri T Simptome generale

>70 Foarte mult deasupra mediei

66-70 Mult deasupra mediei

61-65 Deasupra mediei

56-60 Ușor deasupra mediei

45-55 Medie

40-44 Ușor sub medie

35-39 Sub medie

30-34 Mult sub medie

<30 Foarte mult sub medie

S-ar putea să vă placă și