Sunteți pe pagina 1din 39

Materiale de amprentă

Lingurile de amprentare
- Linguri standard universale
- Portamprente cu sistem de racire

- Portamprente individuale
• Siliconi de adiţie
• Siliconi de condensare
• Polisulfuri
• polieteri
Factori critici în realizarea restaurări biomecanice pasive:
- Deformarea permanentă
- Modificările dimensionale

Proprietăţile materialelor de amprentă elastice după priză

Material Deformare Modificare


permanentă dimensională la
24h (%)
Silicon de adiţie 0,07 0,06

Silicon de 0,4 0,58


condensare
Polisulfuri 3,0 0,22

Polieter 1,1 0,10


Modificări dimensionale
• Importanţă deosebită în intervalul desinserare -24h
• Toate mat.elastice se contractă după îndepărtarea din
cavitatea bucală
• Acurateţea maximă se obţine dacă modelul este turnat cât
mai repede după îndepărtarea amprentei din cav.bucală
• Polieterii absorb apa, ceea ce le măreşte modificarea
dimensională (NU se depozitează în mediu umed)
• Majoritatea MA continuă să se modifice şi după 24h
(excepţie – siliconul de adiţie)
Material Deformare Modificare
permanentă dimensională la
24h (%)
Silicon de adiţie 0,07 0,06

Silicon de 0,4 0,58


condensare
Polisulfuri 3,0 0,22

Polieter 1,1 0,10

Materiale de amprentă utilizateîn realizarea RPI


- Siliconi de adiţie
- polieteri
• Modificare dimensională la 24h (%)
• Silicon de adiţie
• 0,07
• 0,06
• Silicon de condensare
• 0,4
• 0,58
Deformarea permanentă
• Se măsoară prin exercitarea unei comprimări de 10% timp de
30 secunde, după ce materialul a făcut priză
• Prezintă importanţă când amprenta se comprimă în regiunea
supraconturată a bontului de transfer indirect în timpul
îndepărtării amprentei din cav.bucală
• Poate să apară p deformare de
60%când se îndepărtează o amprentă
cu elastomer de pe structuri cu
supraconturări de 1 mm (h,l)
• Bonturile de transfer indirect rămân în cav.bucală când
amprenta este îndepărtată, şi sunt poziţionate în amprentă
înainte de tunarea modelului de lucru
• Cu cât este mai mare deformarea permanentă, cu atât poziţia
stâlpului de transfer va varia mai mult în amprentă

• Când ghipsul este turnat prin vibrare la nivelul implantului


analog, bontul de transfer indirect ataşat poate să se mişte,
iar poziţia finală nu este precisă

• Pot să apară bule de aer în materialul de amprentă la capul


dispozitivului de transfer indirect, iar la repoziţionarea în
amprentă, acesta să fie inserat în altă poziţie
Posibilităţi de evitare a acestor neajunsuri:
- Folosirea unui dispozitiv de transfer direct
- Acesta nu se îndepărtează de la nivelul amprentei până nu se
realizează modelul de lucru
- Conectarea dispozitivelor de transfer cu o răşină specială
înainte de a se lua amprenta

 Dezavantaj major: contracţia răşinii poate să ducă la apropierea


componentelor implantare înaintea amprentării finale
Siliconi
Siloxani
Polivinilsiloxani
Cauciucuri siliconice
Organosiloxani
Siliconi – elastomeri de sinteză, sunt de 2 tipuri, în fcţ.de
reacţia chimică :
- reacţie de condensare = convenţionali
- reacţie de adiţie.

Nu sunt toxici, dar trebuie evitat contactul prelungit al catalizatorului


cu pielea
Siliconi cu reacţie de condensare
• Sistem bicomponent
Baza: ambalată în tuburi (medii şi fluizi)
cutii (chitoşi)
cartuşe
Acceleratorul: lichid/ge/pastă/chit (colorat)

Paticularităţi:
- Produs secundar al rcţ.de condensare este acoolul (etanol)
- Importanţa deosebită – dozarea precisă a activatorului
cant.insuficientă polimerizare incompletă, cu prop.mecanice
cant.mare formarea grupărilor etil terminale nereacţionate
- Turnarea modelului în prima oră de la amprentare
- Recţia de policondensare uşor exotermă (1° C)
Siliconi cu reacţie de condensare

Siliconii chitoşi:
- 2 chituri (chit bază + chit accelerator)
- 1 chit + gel
- 1 chit + lichid

Frământarea se face 30-50 secunde până


materialul (chitul) e omogen, iar culoarea e
uniformă.
Siliconii fluizi şi medii
- se prepară pe folia de hârtie cerată sau pe partea netedă a plăcuţei de sticlă.
- Prima data se aplica baza, iar catalizatorul numai inainte de preparare
 Folosim spatula inoxidabilă – mişcări de spatulare fără înglobare de aer.
Timpul de spatulare cca. 1 minut!
 Timpul de lucru (intervalul dintre începerea omogenizării şi momentul
aplicării portamprentei pe câmp) = 3-5 minute.
 Timpul de polimerizare = până când materialul are o consistenţă rigid-
elastică = 6-8 minute.
 Ideal stratul de silicon = 2-3 mm grosime.

Înainte de orice amprentare cu siliconi câmpul protetic trebuie uscat !!!


Amprenta cu siliconi cu reacţie de condensare:

Amprentele cu siliconi convenţionali au ca produs secundar alcoolul care se


evaporă foarte repede. De aceea se toarnă modelul cât mai repede după
îndepărtarea din cavitatea bucală. Unii autori recomandă 2-6 ore până la
turnare.
Se poate realiza amprentarea:
1. Cu o lingură standard: silicon chitos + regular (mediu) sau light;
2. Cu o lingură individuală.
• Pregătim lingura, pensulare adeziv;
• Retracţie gingivală;
• Se prepară siliconul mediu (de ex.);
• Se încarcă seringa cu 1/3 din materialul siliconic;
Medicul depune pe câmpul protetic cu seringa, iar asistenta depune pe
lingură restul materialului;
• Înainte de amprentare: uscarea câmpului protetic;
• Se menţine pe câmpul protetic 8 minute cu o presiune uşoară. O presiune
prea mare determină concentrări de stress cu deformarea amprentei;
• După polimerizare se îndepărtează amprenta cu o mişcare rapidă în ax
vertical (axul dinţilor);
• Spălarea amprentei, uscare; turnare în laborator în 2-6 ore! (în funcţie de
produsul comercial).
Siliconi cu reacţie de adiţie

• Sistem bicomponent

Reacţie de poliadiţie

Baza: polivinilsiloxan Acceleratorul: polisiloxan cauciuc

- Nu apar produse secundare volative, a.î.modificări dimens.sunt minime


- Consistenţe variate
- Utilizarea mănuşilor de latex sau cauciu poate duce la încetinirea sau
chiar inhibarea reacţiei de priză
(se folosesc mănuşi de vinil)
Proprietăţi :
1. Solubilitatea
- Geluri hidrofobe, nu prezintă nicio modificare dimensională prin imbibiţie
sau sinerază
- Insolubili în aoă şi solvenţi
2. Vâscozitatea
- Creşte rapid (incovenient la preparare)

3.Modificări dimensionale
- Mai mare decât la polisulfuri
- siliconii cu rcţ.de condensare se contractă mai mult
4. Modulul de elasticitate
- Este maxim la 15 minute de la debutul mixării
5. Coeficient de dilatare termică
- La siliconi este de 18 ori mai mic decât al coroanei dentare
- Valoare neglijabilă, compensată prin aderarea la portamprentă
Amprenta cu siliconi de adiţie:

• Au o stabilitate dimensională mult mai mare. Sunt în topul


materialelor de amprentă;
• Pot fi utilizate cu lingură individuală, standard sau cu tehnica
dublului amestec;
• Consistenţă crescută (heavy) sau medie + light;
• Adezivul se pensulează cu 15 minute înainte de amprentare!
Medicul aplică cu seringa siliconul light pe câmpul protetic pregătit
(retracţie gingivală, uscare) apoi lingura încărcată cu silicon mediu
sau heavy se aplică pe câmpul protetic peste cel light. Se menţine
pe câmpul protetic cca. 8 minute. Apoi se dezinseră printr-o mişcare
fermă în ax vertical;
• Spălarea, uscarea amprentei.
• Tehnica ce foloseşte cartuşe şi pistol e mai costisitoare, dar mai
economică şi mai exactă. Nu există incluziuni de aer şi pierderi de
material – componentele sunt dozate foarte exact.
Silicon pentru înregistrarea ocluziei cu
indicator de culoare (virarea indică priza)
Silicon steril pentru amprentarea în
implantologie
Dispozitiv de mixare
EŞECURI AMPRENTE CU SILICONI + MODELE TURNATE
ÎN AMPRENTE CU SILICON
1. Suprafaţa rugoasă, neuniformă a amprentei
Cauze: - scoaterea prematură din cavitatea bucală (polimerizare
incompletă);
- raport nepotrivit al amestecului (accelerator prea mult);
- polimerizare rapidă, datorită temperaturii prea mari.

2.Bule de aer
Cauze: - determinat de priza prea rapidă. Siliconul nu „curge” în
toate detaliile câmpului protetic, sau a apărut aer la malaxare.

3. Spaţii goale, lipsuri


Cauze: - cauzate de resturi organice pe câmpul protetic;
- câmpul protetic nu este uscat înainte de amprentare.

4.Deformare amprentă
Cauze: - lingura nu afost perforată sau nu a fost dată cu adeziv;
- îndepărtarea prematură din cavitatea bucală, înainte de priza siliconului.
Trebuie evitat contactul materialului de
amprentare cu lingura
Dezlipirea materialului din lingură
Nu se văd detaliile
Zona colet-subgingivală neclară
Materialele cu consistenţe diferite se
dezlipesc
5. Model de ghips cu suprafaţă rugoasă
Cauze: - spălare incorectă, amprenta are urme de salivă, resturi
organice;
- exces de apă în amprentă;
- îndepărtarea prematură a modelului din amprentă;
- manipularea incorectă a ghipsului;
- raport incorect apă/pulbere de ghips.
Reprezentanţi comerciali

 Siliconi cu rcţ.de condensare:


Optosil (Bayer), Coltoflax (Coltene), Stomaflex (Dental
Spofa), Oranwash (Zermack)

 Siliconi cu rcţ.de adiţie:


Deguflex (Degussa), Imprint (3M Espe), Extrude (Kerr),
President (Coltene)
ELASTOMERI POLISULFIDICI
(TIOCOLI, THIOCAUCIUCURI, POLISULFURI)
Sunt cauciucuri sintetice obţinute prin polimerizare

Modul de prezentare:
Forma bicomponenta : baza si accelarator (pasta-pasta)
• două tuburi cu paste:
- 1 alb = baza (polimer polisulfuric)
- 2 maro = reactor = peroxid de Pb + S + ulei ricin
• 3 consistente: crescuta, medie, fluida
Proprietăţi:

- Geluri coloidale hidrofobe insolubile în apă şi solv.organici


- Sunt coloizi hidrofobi, nu prez.deformări prin sinereză sau
imbibiţie
- Reacţia de polimerizare poate fi însoţită de contracţii
- Creşterea temperaturii şi umiditatea accelerează reacţia de
priză
1. Vâscozitatea
- creşte în cursul rcţ.de vulcanizare şi scade odată cu creşterea cantităţii de
plastifiant
- Fiecare tiocauciuc are o vâscozitate diferită
2. Stabilitatea dimensională
- Este mai bună decât a hidrocolozilor, totuşi se contractă uşor
- Modelul se impune a fi realizat in prima oră de la amprentare
- Produsul secundar al reacţiei este apa, de aceea materialul suferă o
modificare dimensională
3. Contracţia
- În primele 24h e mai mare decât a siliconilor cu rct.de adiţie
- Suferă o deformare permanentă la îndepărtarea amprentei de pe câmp.
Nu toţi elastomerii revin la forma iniţială
- Toate tiocauciucurile au adezivi proprii (pt diminuarea acestor neajunsuri)
4. Modul de elasticitate
- maxim după 11+12 minute de la debutul amestecului

5. Dilatarea, contracţia termică


- Trecerea amprentei de la temp.cav.bucale(37C) la temp. cabinetului (21C)
produce o reacţie liniară. Adeziunea tiocauciucului la portamprentă
limitează această reacţie

6. Toxicitatea
- Nulă

7. Mirosul
-microsul dezagreabil de sulf nu poate fi anihilat complet
Preparare

• se exprima cantităţi egale pe o hârtie cerată sau pe o


placă de sticlă la o distanţă de aproximativ 3 cm
• - Cu o spatulă rigidă, din oţel inoxidabil, se amestecă, prin
mişcări circulare, cele două paste, până rezultă o culoare
omogenă, timp de 5-10 secunde
• - Timpul de preparare este de 45-60 sec.
• - Materialul are miros dezagreabil de S până în momentul
prizei.
• - se usucă şi se lubrefiaza câmpul protetic
Portamprenta individuală (din răşini) se încarcă cu un strat
subţire de material (2-4mm)
• După o perioadă lungă de depozitare , apare fen de separare
chimică (în tub): mercaptanul lichid tinde să separe oxidul de
zinc de sulfatul de calciu

• După desigilare, tuburile se păstrează bine închise

• Mirosul dezagreabil dezanjează la amprentare

• Atacă materialele textile


Reprezentanţi comerciali:

Permlastic (Kerr)
Unilastic (Kerr)
Coeflex (Coe)
Doriplast (Dorident)