Sunteți pe pagina 1din 37

Pregătirea pacienţilor către

anestezie generală. Preanestezia


(premedicaţia), tipuri şi
metode.

Asistent universitar,
Catedra Chirurgie OMF,
Radzichevici Mihail.