Sunteți pe pagina 1din 26

Standarde

de instruire și
dezvoltare a
copilului de la
naștere până la 7
ani
Activitate

• Cum v-ați simțit?


• La ce a servit jocul dat?
• Cu cine putem organiza
astfel de jocuri în
instituțiile preșcolare?
• De ce nu putem organiza
cu copiii preșcolari?
Activitate
Grupul I
Definiți noțiunile: STANDARD, INDICATOR,
PRACTICĂ DE SPRIJIN.
Grupul II
Schematizați structura SÎDC (2010);
Grupul III
Schematizați structura SÎDC (2018);
Grupul IV
Comparați structura SÎDC ediția 2010 și
2018;
PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.c om/excel/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/
范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.c om/shiti /
教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛:www.1ppt.cn
Definire:
• STANDARD -Normă sau ansamblu de norme
care reglementează calitatea, caracteristicile,
forma etc. unui produs; document în care sunt
consemnate aceste norme.
• INDICATOR – expresie numerică ce
caracterizează cantitativ un fenomen sau proces,
ori îi definește evoluția.
• PRACTICĂ DE SPRIJIN - o experiență, un
mod, o tehnică care ajută, susține.
Standardele de învăţare şi
dezvoltare a copilului de la
naştere până la 7 ani
• reprezintă un document oficial, ce
reflectă un cadru de referință privind
aşteptările despre ceea ce ar trebui copiii
să ştie şi să facă. Ele au menirea de a
orienta actorii actului educațional în
creşterea şi dezvoltarea copiilor de la
naştere până la intrarea în şcoală, atât în
mediul familial, cât şi în cadrul altor
instituții de educaţie timpurie.
PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.c om/excel/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/
范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.c om/shiti /
教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛:www.1ppt.cn
Standardele de învăţare şi dezvoltare a
copilului de la naştere până la 7 ani
recunoc:
• unicitatea copilului;
• caracterul global şi integrat al
dezvoltării lui;
• rolul activ al copilului în construcţia
sinelui şi a propriei învăţări;
• importanţa respectării drepturilor
fundamentale ale copilului;
• rolul fundamental al adultului în
îngrijirea, creşterea, dezvoltarea şi
PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/
节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/
PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/
优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/
Word教程: www.1ppt.com/word/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/
范文下载:www.1ppt.com/fanwen/
教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/
行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/
PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/
PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/
PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/
Excel教程:www.1ppt.c om/excel/
PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/
试卷下载:www.1ppt.c om/shiti /
PPT论坛:www.1ppt.cn
educaţia copilului în perioada timpurie.
Standardele de învăţare şi dezvoltare a
copilului de la naştere până la 7 ani
• este destinat cadrelor didactice,
părinţilor şi adulţilor, care participă la
creşterea, dezvoltarea şi educaţia
copiilor, și informează despre
premisele de dezvoltare a copilului în
perioada timpurie și preșcolară.
• Ele reflectă finalităţile acţiunilor
noastre şi ne orientează spre
îmbunătăţirea practicilor educaționale
în acord cu specificul dezvoltării
copilului în această perioadă a vieţii,
PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/
节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/
PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/
优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/
Word教程: www.1ppt.com/word/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/
范文下载:www.1ppt.com/fanwen/
教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/
行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/
PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/
PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/
PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/
Excel教程:www.1ppt.c om/excel/
PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/
试卷下载:www.1ppt.c om/shiti /
PPT论坛:www.1ppt.cn
abordând în mod holistic toate
Standardele de învăţare şi dezvoltare a
copilului de la naştere până la 7 ani

• Ele reflectă finalităţile acţiunilor


noastre şi ne orientează spre
îmbunătăţirea practicilor
educaționale în acord cu specificul
dezvoltării copilului în această
perioadă a vieţii, abordând în mod
holistic toate domeniile dezvoltării
lui.

PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.c om/excel/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/
范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.c om/shiti /
教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛:www.1ppt.cn
Structura
• Domeniu de dezvoltare
• Subdomeniu de dezvoltare
• Aspect specific
• Standard
• Indicatori
• Practici de sprjin
Corelare

Fiecare standard cuprinde indicatori.


Pentru fiecare indicator sunt sugerate
activităţi şi contexte de învăţare pe
care adultul le poate utiliza pentru a
sprijini atingerea aşteptărilor
formulate prin standard.
Corelare

Indicatorii au menirea de a acoperi


întregul standard, iar la rândul său
toate standardele trebuie să acopere
complet întreg domeniul de
dezvoltare.
Indicatorii sunt specifici vârstei copiilor
şi sunt organizaţi ierarhic în funcţie
de complexitate.
Compararea Standardelor
la nivel de structură
Standardele de învățare și Standardele de învățare și
dezvoltare a copilului de la naștere dezvoltare a copilului de la naștere
la 7 ani (2010) la 7 ani (2018)
Domenii de dezvoltare
A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A A. DEZVOLTAREA FIZICĂ ȘI
SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE FORTIFICAREA SĂNĂTĂŢII
B. DEZVOLTARE SOCIO- B. DEZVOLTAREA PERSONALĂ,
EMOȚIONALĂ EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ
C. CAPACITĂȚILE ȘI ATITUDINILE
!!!
DE ÎNVĂȚARE
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A C . DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A
COMUNICĂRII ȘI PREMISELE COMUNICĂRII ȘI PREMISELE
CITIRII ȘI SCRIERII CITIRII ȘI SCRIERII

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI D. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ


CUNOAȘTEREA LUMII
PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.c om/excel/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/
范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.c om/shiti /
教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛:www.1ppt.cn
!!! Domeniul Capacități și
atitudini în învățare
1. Curiozitate și interes
2. Inițiativă
3. Persistență
4. Creativitate
!!! Domeniul Capacități și
atitudini în învățare
• competențe transversale, care
asigură funcționalitatea tuturor
celorlalte domenii de învățare și
dezvoltare: fizică, socio-emoțională,
cognitivă și de limbaj.
• Învățământul centrat pe copil are ca
premisă dezvoltarea interesul,
curiozității, perseverenței și
creativități.
Activitate
Grupul I:
Identificați factorii care
favorizează aplicarea SÎDC;
Grupul II:
Identificați factorii care
defavorizează aplicarea SÎDC;

PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.c om/excel/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/
范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.c om/shiti /
教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛:www.1ppt.cn
Activități
Grup I
Evidențiați importanta SÎDC
în activitatea didactică, cât și
pentru părinți în educarea copiilor

Grup II
Evidențiați utilitatea Grup III

SÎDC în proiectarea Evidențiați importanța


didactica (tematica, SÎDC în efectuarea
Zilnică) procesului de evaluare

PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.c om/excel/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/
范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.c om/shiti /
教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛:www.1ppt.cn
Documentele care au stat la baza procesului de
revizuire/dezvoltare
•Rapoartele anuale ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
privind implementarea Instrumentului de monitorizare a pregătirii
copilului pentru școală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare a
copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani (2015-2018).
•Stidiu „Analiza Curriculumului educației copiilor de vârstă timpurie și
preșcolară (1-7 ani) în raport cu Standardele de învățare și dezvoltare a
copilului de 0-7 ani” – studiu realizat de Institutul de Științe ale
Educației, 2015.
•Studiu de evaluare a situaţiei curente privind procesul de educaţie
timpurie în Republica Moldova - realizat de Institutul de Științe ale
Educației, 2015.
•Studiu de evaluare a utilizării documentelor reglatoare: Curriculumul
educației copiilor de vârsta timpurie și preșcolară (1-7 ani) în
Republica Moldova (2008), Standarde de învățare și dezvoltare pentru
copilul de la naștere până la 7 ani, Standarde profesionale naționale
pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie – realizat de
UNICEF-Moldova, 2012.
PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/
节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/
PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/
优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/
Word教程: www.1ppt.com/word/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/
范文下载:www.1ppt.com/fanwen/
教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/
行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/
PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/
PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/
PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/
Excel教程:www.1ppt.c om/excel/
PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/
试卷下载:www.1ppt.c om/shiti /
PPT论坛:www.1ppt.cn
• Analiza datelor obţinute în toate studiile
arată, că STANDARDELE DE ÎNVĂŢARE
ŞI DEZVOLTARE TIMPURIE A COPIILOR
DE 0-7 ANI nu au fost validate
completamente şi necesită o revizuire
substanţială pentru a deveni document de
politică educaţională pentru sistemul de
educaţie timpurie şi preşcolară în
Republica Moldova.
Neajunsurile listate de către cadrele didactice
pentru SÎDC în urma studiului din 2010, sânt
următoarele:
Se repetă foarte multe enunțuri în interiorul
domeniului (indicatorii seamănă mult unul cu celălalt);
Formularea indicatorilor este foarte lungă și până se
citește până la capăt se pierde firul logic al enunțului;
Există prea multe cuvinte și îmbinări care nu sânt pe
înțelesul cadrelor didactice;
Neajunsurile documentului în general
evidențiate de către managerii IET
constau în:
-Numărul mare de indicatori, volumul
mare a documentului creează dificultăți în
utilizarea acestuia;
-Lipsa unui instrument concret de
evaluare a copilului la diferite vârste;
Rezultatele Monitorizării gradului de
pregătire a copiilor către școală în
baza standardelor de învăţare şi
dezvoltare a copilului , a
instrumentului de monitorizare, în
cei 4 ani
Au demonstrat:
• Cel mai bine performat de către copii este domeniul A.
Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei, mai puțin –
indicatori performați în limita 40% la domeniul C.
Capacități și atitudini în învățare;
• indicatorii care au creat dificultăți în performare
reprezintă 3 domenii de dezvoltare a copilului – C, D și
E;
Au fost întâmpinate dificultăți în aplicarea SÎDC și a
Instrumentului de monitorizare a pregătirii copilului
pentru școală:
• dotarea insuficientă a procesului educațional cu jucăriile,
cărțile, materialele didactice adecvate;
• capacități insuficiente ale cadrului didactic în
monitorizarea și evaluarea progresului copilului și în
selectarea practicilor adecvate de sprijin educațional;
Educatorii s-au confruntat cu
problemele:
• legate de indicatori :
• Mulți indicatori, se repetă, indică unul și același
comportament;
• Nu pot fi observabili toţi indicatorii pe parcursul zilei la
grădiniţe, se necesită informaţii suplimentare de la părinţi;
• legate de scalele de apreciere:
• Nu sunt clare scalele, educatorul nu poate măsura când e cu
puțin sprijin, când e cu mult sprijin, de dorit să se
elaboreze: O scală de apreciere concretă, măsurabilă , (Ex. nu
realizează, în curs de realizare și realizat)
• legate de modalitatea de înregistrare a rezultatelor:
• Tinerii manageri angajaţi (recent angajaţi) nu înţeleg pe deplin
esenţa aplicării „Instrumentului… „ etc.
• Toate cele enumerate mai sus au și determinat necesitatea
dezvoltării, reactualizării SÎDC.
Activitate
Identificați modificările
(indicatori, practici de sprijin) în
conținut, care au fost efectuate la
toate domeniile și prezentați-le
întregului grup.
Grupul I: domeniul A;
Grupul II: domeniul B;
Grupul III: domeniul C;
PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/
节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/
PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/
优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/
行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/
PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/
PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/
PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/
Grupul IV: domeniul D;
Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.c om/excel/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/
范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.c om/shiti /
教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛:www.1ppt.cn
Refleție

Ce am Ce am Cum voi
știut? aflat? aplica?
Mulțumesc pentru atenție