Sunteți pe pagina 1din 19

FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

DEPARTAMENTUL BIOLOGIE-CHIMIE
SPECIALIZAREA BIOLOGIE/BIOCHIMIE

ASPECTE PRIVIND DISTRIBUȚIA


GRUPELOR SANGUINE ȘI A
FACTORULUI RH LA PACIENȚII CU
CANCER

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: CANDIDAT:


LECT. UNIV. DR. RODICA TÖRÖK BOGORODIȚĂ CAMELIA

TIMIȘOARA
2019

Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România.


Tel./Fax: +4 0256-592.634 (20), www.cbg.uvt.ro.
CUPRINS
 SCOPUL LUCRĂRII
 STADIUL CERCETĂRILOR CU PRIVIRE LA GRUPELE DE
SÂNGE ȘI ASOCIEREA CU CANCERUL
 MATERIALE ȘI METODE

 DETERMINAREA GRUPELOR DE SÂNGE


I.1. METODA DIRECTĂ - BETH-VINCENT
I.2. METODA INDIRECTĂ – SIMONIN
 II. DETERMINAREA FACTORULUI Rh

 REZULTATE ȘI DISCUȚII

 CONCLUZII

 REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
SCOPUL LUCRĂRII

Scopul acestei lucrări este de a analiza distribuția


grupelor de sânge și a factorului Rh la un lot de pacienți cu
diverse tipuri de cancer.
STADIUL CERCETĂRILOR CU
PRIVIRE LA GRUPELE DE SÂNGE ȘI
ASOCIEREA CU CANCERUL
 Aird și colab. au raportat primii, o asociere între sângele cu grupa AII și
cancerul gastric acum 60 de ani, observație ce a fost confirmată în multe
studii de caz de-alungul anilor → risc crescut la cei cu grupa AII de sânge
și purtătorii tulpinilor virulente cag A+ de H. pylori .

 Cancerul colorectal este cel de-al treilea cel mai frecvent tip de cancer
diagnosticat la bărbați și al doilea cel mai frecvent la femei → risc scăzut
de cancer colorectal pentru persoanele cu grupa sanguină OI, față de
celelalte grupe.

 Toate studiile au arătat un risc scăzut al cancerului pulmonar pentru grupa


de sânge BIII față de restul grupelor de sânge
STADIUL CERCETĂRILOR CU PRIVIRE LA
GRUPELE DE SÂNGE ȘI ASOCIEREA CU
CANCERUL
 Studiile sugerează că → cei cu grupa de sânge AII sunt mai
predispuși la leucemie, cu varietatea mai rară a grupei de sânge A
(A2).
→ grupa de sânge OI este întâlnită foarte rar
în cazurile de leucemie acută la femei.
 În studiile realizate, grupul sanguin OI a fost cel mai frecvent în
cancerul SNC.

 S-a observat că grupele de sânge non-O (AII, BIII și ABIV) au fost


asociate cu un risc scăzut de cancer de piele.

 Pentru cancerul aparatului genital, studiile privind cancerul de col


uterin și cancerul ovarian → grupul de sânge AII a fost cel mai
frecvent la pacienții din lotul de studiu.
MATERIALE ȘI METODE
Studiul a fost realizat la Unitatea de Transfuzii Sanguine
(U.T.S.) a Spitalului de Urgență Drobeta-Turnu Severin. Investigațiile
au fost realizate la un număr de 99 de pacienți internați la secția
Oncologie, care au avut nevoie de transfuzii sanguine.
Pentru fiecare pacient am realizat:
 determinarea grupei de sânge prin cele 2 metode: directă și indirectă

 determinarea Rh

 preluarea următoarelor date din foile de observație: vârstă, sex,


greutate, înălțime, mediu de proveniență, dacă este fumător sau
nefumător, diagnostic.
I. DETERMINAREA GRUPELOR DE SÂNGE
I.1. METODA DIRECTĂ - BETH-VINCENT

Avem nevoie de următoarele materiale necesare:


 lame de sticlă curate și uscate

 pipetă automată cu vârfuri de unică folosință

 seruri hemotest monoclonale standard O, A și B

 eprubeta cu E.D.T.A cu sângele pacientului


METODA DIRECTĂ
BETH-VINCENT
a) dacă nu avem aglutinare în niciunul dintre serurile
test, sângele face parte din grupa O(I)

b) dacă avem aglutinare în picătura de ser hemotest


anti AB și picătura de ser hemotest anti-B sângele
face parte din grupa B(III)

c) dacă avem aglutinare în picătura de ser hemotest


anti-AB și picătura de ser hemotest anti-A sângele face
parte din grupa A(II)

d) dacă avem aglutinare în toate picăturile de ser


hemotest sângele face parte din grupa AB(IV)
I. DETERMINAREA GRUPELOR DE SÂNGE
I.2. METODA INDIRECTĂ - SIMONIN

Avem nevoie de următoarele materiale necesare:


 lame de sticlă curate și uscate

 pipetă automată cu vârfuri de unică folosință

 hematii test O, A, B

 eprubeta cu E.D.T.A cu sângele pacientului centrifugată –


folosim serul pacientului
METODA INDIRECTĂ
SIMONIN
a) când aglutinarea se produce în ultimile două picături
omogenizate, serul face parte din grupa 0I (în serul de
cercetat se află ambele aglutinine α și β);
b) când aglutinarea se produce numai în ultima picătura de
ser în care am pus eritrocite - test B, serul aparţine
grupei AII (aglutinogenul B s-a întâlnit cu aglutinina
omoloagă β);
c) când aglutinarea se produce numai în picătura de ser
din mijloc în care am pus eritrocite - test A serul
aparţine grupei BIII;
d) când aglutinarea nu se produce in nicio picătură de ser,
serul aparține grupei de sânge ABIV.
Interpretarea rezultatelor metodei Beth -Vincent, Simonin si a Rh-ului
II. DETERMINAREA FACTORULUI RH
Pentru determinarea Rh-ului avem nevoie de
 sânge de cercetat, în eprubetă cu E.D.T.A.

 lame curate, pipetă, vârfuri

 ca reactiv, ser anti-D (anti-Rh monoclonal).

- Pe o lamă de sticlă curată am pipetat din eprubetă


o picătură din suspensia de eritrocite și o picătură FIG.5. Determinarea Rh
din serul anti - D. negativ

Interpretare :
- Dacă nu s-a produs aglutinare, avem Rh
negativ
- Dacă s-a produs aglutinare, avem Rh pozitiv
FIG. 6. Determinarea Rh
pozitiv
REZULTATE ȘI DISCUȚII
I. DESCRIEREA LOTULUI DE STUDIU
 99 pacienți incluși în studiu - 54 femei,
- 45 bărbați.

 În funcție de mediul de proveniență - 58 de pacienți mediul urban


- 41 de pacienți din mediul rural.
 Vârsta cuprinsă între 30 și 90 de ani. Media de vârstă a lotului este de
66 de ani.
 54 de pacienți sunt fumători, restul de 45 fiind nefumători.

 Indicele masă corporală (IMC) - valoarea min. = 17,3 kg/m2

- valoarea max. = 26,9 kg/m2.


- valoarea medie =21,1 ±1,93 kg/m2.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
II. ANALIZA DISTRIBUȚIEI GRUPELOR
DE SÂNGE

• 43 de pacienți – grupa sanguină A II


• 35 de pacienți – grupa sanguină O I
• 15 pacienți – grupa sanguină BIII,
• 6 pacienți - grupa sanguină ABIV
REZULTATE ȘI DISCUȚII
II. ANALIZA DISTRIBUȚIEI GRUPELOR DE
SÂNGE

FIG.9. Distribuția grupelor de sânge la pacienții din lotul studiat cu diverse afecțiuni maligne
REZULTATE ȘI DISCUȚII
III. ANALIZA FACTORULUI RH

- 16 pacienți – Rh negativ
- 83 pacienți – Rh pozitiv

Fig.11 Distribuția Rh pozitiv la pacienții din lotul studiat cu diverse afecțiuni


CONCLUZII
• Distribuția pe sexe a lotului de pacienți oncologici studiat arată o ușoară
preponderență a sexului feminin ( 54 femei față de 45 bărbați)
• Distribuția pacienților în funcție de mediul de proveniență – 58 pacienți
din mediu urban și 41 de pacienți din mediul rural.
• Cea mai frecventa grupă de sânge este AII (43,43%), urmând în ordine
descrescătoare grupele OI (35,35%), BIII (15,15%) și ABIV (6,06%).
• Grupa AII este mai frecventă în neoplasmele aparatului digestiv și
glandelor anexe.
• Grupa sanguină OI se întâlnește la pacienții cu cancer bronhopulmonar,
hepatic, de colon dar și la pacienții cu cancer gastric. Pacienții cu afecțiuni maligne
ale sistemului nervos prezintă de asemenea grupa OI.
• Grupa BIII este prezentă mai frecvent la pacienții diagnosticați cu
leucemie (un sfert din totalul pacienților). De asemenea, se întâlnește la pacienții cu
cancer de colon, al vezicii urinare și la pacientele diagnosticate cu cancer mamar și
ovarian.
• Grupa sanguină ABIV are o frecvență redusă de apariție în cadrul lotului.
• Factorul Rh este preponderent pozitiv, 83 pacienți având Rh pozitiv, restul
de 16 pacienți având Rh negativ.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 Aird I., Bentall H.H., Roberts J.A.1953. A relationship between cancer of
stomach and the ABO blood groups. Br Med J. 846:799–801.
 Apăteanu I.V.1977. Recoltarea, conservarea și transfuzia de sânge. Editura
Medicală, București. 260p:10-40.
 Franchini M., Liumbruno G.M., Lippi G. 2016. The prognostic value of
ABO blood group in cancer patients. Blood Transfus. 486:434–440.
 Hălmagi V., Bichiş C. 2015 . Paşi importanţi în siguranţa transfuzională.
Editura Mirton, Timișoara.497p: 20-110.
 Zand A. M., Imani S., Saadati M., Ziaei R., Borna H., Zaefizadeh M.,
Shazad B. 2012. Statistical Approach to Discovery of Factors Impacting on
Emergence of Blood Cancers in Iran. Asian Pac J Cancer Prev. 6496:
5965–5967.
 Zhang B.L., He N., Huang Y.B., Song F.J., Chen K.X. 2014. ABO Blood
Groups and Risk of Cancer: a Systematic Review and Meta-analysis. Asian
Pac J Cancer Prev. 4738: 4643–4650.
VĂ MULȚUMESC!