Sunteți pe pagina 1din 25

STUD I U I N DI VI DU A L

O M IE M O N D I A L Ă
IS C I P L I N A : E C O N
LA D E E U R O P E A N Ă
ȘI INT E G R A R Ă R I
C TI V E Ș I R E A L I Z
: O C D E : O B I E
TEMA Autor:
Anușca Alina
studentă gr.Bar-213
redusă)
(învățământ frecvență :
Conducător științific
Aramă Raisa
Prof. Universitar dr.
SUBIECTELE : 
• DEFINIREA ȘI CLASIFICAREA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE
• CE FEL DE ORGANIZAȚIE ESTE OCDE?
• ROLUL ORGANIZAŢIEI PENTRU COOPERARE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN ECONOMIA MONDIALĂ
• ȚĂRILE MEMBRE ALE OCDE
• VALORILE DE BAZĂ A OCDE
• STRUCTURA ORGANIZATORICA A OCDE
• DOMENIILE ÎN CARE LUCREAZĂ OCDE
• CERINȚELE OCDE
• SCOPURILE OCDE
• OBIECTIVELE ACESTUI PROGRAM SAU SISTEM AL OCDE
• ASISTENȚA DE CARE REPUBLICA MOLDOVA AR PUTEA BENEFICIA DIN PARTEA OCDE
• CONCLUZIE
• BIBLIOGRAFIE
DEFINIREA ȘI CLASIFICAREA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE
Pe lângă țările lumii şi marile corporaţii transnaţionale, între principalii „actori” ai siste- mului mondial actual, se numără
și organizaţiile economice internaţionale. În majoritatea cazurilor, organizaţiile internaţionale oferă nu numai cadrul în
care sunt luate deciziile de a coopera, dar şi mecanismele necesare pentru transpunerea acestor decizii în acţiuni concrete.

1. Gradul de deschidere faţă de statele lumii : organizaţii cu vocaţie universală şi organizaţii cu vocaţie restrânsă.
2. După sfera de acţiune, se poate vorbi despre organizaţii omnifuncţionale (ONU) şi despre organizaţii
specializate(modelul de organizaţie internaţională unifuncţională).
3. După criteriul reprezentării, se întâlnesc organizaţii (ex., Medical Aid For Free Romania , Sterling Work – Londra,
Medicens Sans Frontieres – Belgia, Asociaţia Pro Democraţia, SOS Satele Copiilor etc.).
4. După natura raporturilor dintre organizaţie şi ţările membre, se detaşează organizaţiile de cooperare sau
coordonare (OCDE), care respectă integral suveranitatea statelor
5. După nivelul de dezvoltare economică al ţărilor membre, întâlnim organizaţii ale ţărilor dezvoltate, cum ar fi, de
exemplu, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), formaţiune care s-a extins la 34 de
membri, reprezentând state de la Luxemburg până la Statele Unite şi organizaţii ale ţărilor în dezvoltare, cum ar fi
„Grupul celor 77”.
6. După criteriul geografic, se poate vorbi despre organizaţii subregionale, regionale şi interregionale.
CE FEL DE ORGANIZAȚIE ESTE OCDE?
ORGANIZAȚIA PENTRU COOPERARE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ (OCDE) ESTE
O ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ A ACELOR NAȚIUNI DEZVOLTATE CARE
ACCEPTĂ PRINCIPIILE DEMOCRAȚIEI REPREZENTATIVE ȘI A ECONOMIEI DE
PIAȚĂ LIBERE. ORGANIZAȚIA ÎȘI ARE ORIGINILE ÎN ANUL 1948, SUB NUMELE
DE ORGANISATION FOR EUROPEAN ECONOMIC CO-
OPERATION (OEEC), ORGANIZAȚIA PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ
EUROPEANĂ, PENTRU A AJUTA LA ADMINISTRAREA PLANULUI MARSHALL
PENTRU RECONSTRUCȚIA EUROPEI DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL.
MAI TÂRZIU CALITATEA DE MEMBRU A FOST EXTINSĂ PENTRUSTATELE DIN
AFARA EUROPEI, IAR ÎN 1961 S-A REFORMAT LUÂND NUMELEDE ORGANISATION
FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)
ROLUL ORGANIZAŢIEI PENTRU COOPERARE ŞI
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN ECONOMIA
MONDIALĂ
ORGANIZAŢIA PENTRU COOPERARE ŞI DEZVOLTARE
ECONOMICĂ (OCDE) S-A CONSTITUIT OFICIAL LA 30
SEPTEMBRIE 1961 ŞI ARE SEDIUL LA PARIS, FRANŢA.

INIŢIAL, DIN ORGANIZAŢIE, FĂCEAU PARTE 19


STATE, ÎN PREZENT, OCDE NUMĂRĂ 34 DE ŢĂRI
MEMBRE DEZVOLTATE.

MISIUNEA ORGANIZAŢIEI PENTRU COOPERARE ŞI


DEZVOLTARE ECONOMICĂ (OCDE) CONSTĂ ÎN
PROMOVAREA POLITICILOR CARE AU DREPT SCOP
ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ECONOMICE ŞI A
BUNĂSTĂRII SOCIALE LA NIVEL MONDIAL
ȚĂRILE MEMBRE ALE OCDE
 Australia (1971)
 Austria (1961)  Italia (1962)
 Belgia (1961),  Japonia (1964)  Marea Britanie (1961)
 Canada (1961)  Coreea de Sud (1996)  SUA (1961)
 Chile (2010)  Luxembourg (1961)  Uniunea Europeană (1961)
 Cehia (1995)  Mexic (1994),  Țările candidate sunt :
 Danemarca (1961)  Olanda (1961)  Letonia
 Estonia (2010)  Noua Zeelandă (1973)  Lituania
 Finlanda (1969)  Norvegia (1961)  Rusia
 Franța(1961)  Polonia (1996)  Costa Rica
 Germania (1961)  Portugalia (1961)  Columbia, iar țările partenere sunt
 Grecia (1961)  Slovacia (2000)  Brazilia
 Ungaria (1996)  Slovenia (2010)  China
 Islanda (1961)  Spania (1961)  Indonezia
 Irlanda (1961)  Suedia (1961)  India
 Israel(2010)  Elveția (1961)  Africa de Sud.
 Turcia (1961)
VALORILE DE BAZĂ ALE OCDE SUNT:
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A OCDE:

Consiliul

Este organul de conducere al organizaţiei. Se compune din câte un reprezentant din fiecare stat membru, plus un
reprezentant al Comisiei Europene. Consiliul se întruneşte periodic la nivelul reprezentanţilor permanenţi la OCDE, şi
adoptă decizii prin consens. Aceste întâlniri sunt prezidate de secretarul general al OCDE. O dată pe an, Consiliul OCDE
se întruneşte la nivel ministerial pentru a discuta problemele majore ale momentului şi a stabili priorităţile activităţii
Organizaţiei.

Comitetele

Reprezentanţii celor 34 de ţări membre se întâlnesc în comitetele de specialitate pentru a discuta şi
a analiza progresele înregistrate în domenii, precum economia, comerţul, ştiinţa, ocuparea forţei de
muncă, educaţia sau pieţele financiare. OCDE are aproximativ 250 de comitete, grupuri de lucru şi
grupuri de experţi.

Secretariatul

cu sediul la Paris, are aproximativ 2 500 de agenţi, care contribuie la activitatea comitetelor şi-şi
desfăşoară activitatea în conformitate cu priorităţile stabilite de Consiliul OCDE. Personalul
secretariatului include economişti, jurişti, oameni de ştiinţă şi alţi specialişti. Din anul 2006 şi până în
prezent, secretar general al OCDE este mexicanul Jose Angel Gurria.
OCDE ESTE O ORGANIZAŢIE IMPORTANTĂ DE NIVEL GLOBAL,
CARE PUBLICĂ ANUAL CIRCA 250 DE ARTICOLE, RAPOARTE,
STUDII ETC. LIMBILE OFICIALE ALE ACESTEI ORGANIZAŢII SUNT
ENGLEZA ŞI FRANCEZA ȘI DISPUNE DE 2500 DE COLABORATORI.
OCDE LUCREAZĂ LA REZOLVAREA PROBLEMELOR GLOBALE ÎN
URMĂTOARELE DOMENII :
.
CERINȚELE OECD
• CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU, SUSTINAND PRINCIPIUL DEZVOLTARII DURABILE.

• RESPECTE DREPTURILE OMULUI IN TOATE ACTIVITATILE PE CARE LE DESFASOARA.

• INCURAJEZE DEZVOLTAREA COMUNITATILOR LOCALE.

• NU ACCEPTE DISPENSE CARE NU SUNT INCLUSE IN CADRUL LEGISLATIV LOCAL PRIVIND MEDIUL, SANATATEA, SIGURANTA,
MUNCA SI TAXAREA.

• SPRIJINE SI SA APLICE PRINCIPII SI PRACTICI ECHITABILE DE CONDUCERE A COMPANIEI.

• DEZVOLTE SI SA APLICE SISTEME DE MANAGEMENT EFICIENTE IN CONSTRUIREA UNEI RELATII DE INCREDERE CU


SOCIETATILE IN CARE ACTIVEAZA.

• PROMOVEZE VALORILE COMPANIEI IN RANDURILE ANGAJATILOR PRIN PROGRAME DE TRAINING.

• NU DISCRIMINEZE SI SA NU SANCTIONEZE INDIVIZII SAU INSTITUTIILE CARE ATENTIONEAZA ECHIPA DE MANAGEMENT


ASUPRA PRACTICILOR INCORECTE ALE COMPANIEI.

• ISI INCURAJEZE PARTENERII DE AFACERI SA APLICE “OECD GUIDELINES”.

• NU SE IMPLICE NEJUSTIFICAT IN ACTIVITATI POLITICE LOCALE.


SCOPURILE OCDE SUNT MULTIPLE, INCLUSIV:

promovarea unei creşteri economice durabile;

susţinerea economică a ţărilor nemembre;

menţinerea stabilităţii financiare;

creşterea nivelului de viaţă;

îndemnul către societatea civilă să profite din plin de avantajele pe care le oferă globalizarea.

contribuţia la creşterea şi dezvoltarea comerţului mondial;


OBIECTIVELE ACESTUI PROGRAM SAU SISTEM AL OCDE SUNT:

de a actualiza definitia si de a imbunatatii


metodologia colectiei de comparabilitatea si
valabilitatea cheltuielilor
informatii pe termenul
sanatatii private in colectia
lung in domeniul sanatatii de date

de a contribui la de a contribui la
dezvoltarea metodologiei
dezvoltarea
estimarilor cheltuielilor in
metodologiei de funcție de boala, varsta,
IMORTANŢA GLOBALĂ, PE CARE O ARE OCDE ÎN ECONOMIA MONDIALĂ, ESTE
DEMONSTRATĂ DE URMĂTOARELE DATE (ANUL 2014), DIN CARE REZULTĂ
CĂ ŢĂRILOR MEMBRE OCDE LE REVIN:

• 68,4% DIN PIB MONDIAL (USD);


• 58,4% DIN COMERŢUL INTERNAŢIONAL;
• 18% DIN POPULAŢIA MONDIALĂ;
• 95,9% DIN AJUTORUL PUBLIC PENTRU DEZVOLTAREA LUMII;
• 44,9% DIN EMISIILE MONDIALE DE CO ;
2

• 45,7% DIN PRODUCŢIA MONDIALĂ DE ENERGIE;


• 56,2% DIN CONSUMUL MONDIAL DE ELECTRICITATE
ASISTENȚĂ DE CARE REPUBLICĂ MOLDOVA
AR PUTEA BENEFICIA DIN PARTEA OECD:
• EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI CREȘTEREA VERDE BAZÂNDU-
SE PE O VASTĂ COOPERARE CU MOLDOVA REALIZATĂ ÎN
CADRUL PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE MEDIU, PROIECTE FINANȚATE DE UNIUNEA
EUROPEANĂ ”ECOLOGIZAREA ECONOMIEI ÎN
VECINĂTATEA ESTICĂ” ȘI INIȚIATIVA PENTRU APĂ A UE,
OECD POATE AJUTA MOLDOVA SĂ ÎNDEPLINEASCĂ
OBLIGAȚIILE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MODERNIZAREA
STANDARDELOR DE MEDIU, PRIN: ACCELERAREA
REFORMELOR POLITICILOR DE MEDIU ȘI STIMULAREA ȘI
DIVERSIFICAREA FINANȚĂRII PENTRU DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII ȘI A INVESTIȚIILOR ECOLOGICE.
• EDUCAȚIA ȘI COMPETENȚELE. OECD POATE SĂ OFERE
SUPORT ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL
ȘI ÎN ABORDAREA LACUNELOR DE COMPETENȚE PE PIAȚA
FORȚEI DE MUNCĂ, PRIN SPRIJINIREA CREĂRII LOCURILOR
DE MUNCĂ ȘI ELIMINAREA LACUNELOR ÎN CUNOȘTINȚELE
DIN DOMENIU. OECD AR PUTEA ELABORA O REVIZUIRE DE
ȚARĂ PENTRU A EVALUA CONTRIBUȚIA POLITICILOR
PIEȚEI MUNCII ÎNTRU STIMULAREA CALITĂȚII FORȚEI DE
MUNCĂ, SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII, FORMULAREA
RECOMANDĂRILOR DE POLITICI PENTRU O MAI BUNĂ
CORELARE A ABILITĂȚILOR EXISTENTE CU CERINȚELE,
ÎMBUNĂTĂȚIREA TRAINING-URILOR, ABORDAREA
LACUNELOR DE COMPETENȚE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA
UTILIZĂRII COMPETENȚELOR DE CĂTRE ÎNTREPRINDERI.
RESPONSABILITATEA ETICII ÎN AFACERI:
OECD ESTE DISPUS SĂ OFERE ASISTENŢĂ ÎN ELABORAREA UNEI EVALUĂRI
PRIVIND RESPONSABILITATEA ETICII ÎN AFACERI ŞI SĂ PREGĂTEASCĂ UN
RAPORT PE ŢARĂ, CARE VA PREZENTA INFORMAŢIE CONCISĂ ŞI DE BAZĂ
PENTRU INVESTITORI PRIVIND AŞTEPTĂRILE EXISTENTE ÎN REPUBLICA
MOLDOVA CU PRIVIRE LA ETICA RESPONSABILĂ ÎN AFACERI, ÎN BAZA GHIDULUI
OECD PENTRU ÎNTREPRINDERILE MULTINAŢIONALE.

• COMPETITIVITATEA:
• OECD AR PUTEA AJUTA LA MENȚINEREA LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIUL
COMPETITIVITĂȚII ȘI CREAREA UNEI AUTORITĂȚI RESPONSABILE ȘI ECHIPATE
CORESPUNZĂTOR PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE EFICIENTĂ A ACESTORA,
ASTFEL ÎNCÂT REPUBLICA MOLDOVA SĂ ÎȘI ÎNDEPLINEASCĂ OBLIGAȚIILE
CONFORM ART. 334 AL ACORDULUI DE ASOCIERE. PE LÂNGĂ PARTICIPAREA LA
ACTIVITĂȚILE DE CONSOLIDARE A CAPACITĂȚILOR ÎN OECD-GVH, CENTRUL
REGIONAL PENTRU COMPETIȚIE DIN BUDAPESTA, MOLDOVA AR PUTEA
BENEFICIA DE:
• EVALUAREA PENTRU A OBȚINE APRECIEREA REGIMULUI DE DREPT AL CONCURENȚEI
ÎN ȚARĂ ȘI A CADRULUI LEGAL PRECUM ȘI RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRE
A ACESTUIA.
• PARTICIPAREA ÎN: ”SET DE INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA COMPETITIVITĂȚII”
ȘI ”SET DE INSTRUMENTE BID-RIGGING”.
• DEZVOLTAREA IMM-URILOR
• OECD AR PUTEA OFERI SUPORT ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII 2012-2020 ÎN SCOPUL
ÎNDEPLINIRII PRINCIPIILOR DIN ART. 62AL AA PRIVIND POLITICA
INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ:
• MONITORIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CADRULUI DE POLITICI A IMM-
URILOR ȘI ANTREPRENORILATULUI;
• ELABORAREA UNUI PROGRAM DE CORELARE A INVESTIȚIILOR
STRĂINE DIRECTE ȘI A IMM-URILOR;

• TOTODATĂ
MOLDOVA AR PUTEA CONSIDERA PARTICIPAREA ÎN
URMĂTOARELE ACTIVITĂȚI OECD:

• PARTICIPAREA LA SCOREBOARD-UL OECD PRIVIND FINANȚAREA


ÎMM-URILOR ȘI ANTREPRENORIATULUI;

• PARTICIPAREA
LA GRUPUL DE LUCRU PRIVIND IMM-URILE ȘI
ANTREPRENORIATULUI.
• EDUCAȚIA ȘI COMPETENȚELE
• OECD POATE SĂ OFERE SUPORT ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA
SISTEMULUI EDUCAȚIONAL ȘI ÎN ABORDAREA LACUNELOR DE
COMPETENȚE PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ, PRIN SPRIJINIREA
CREĂRII LOCURILOR DE MUNCĂ ȘI ELIMINAREA LACUNELOR ÎN
CUNOȘTINȚELE DIN DOMENIU. OECD AR PUTEA ELABORA O
REVIZUIRE DE ȚARĂ PENTRU A EVALUA CONTRIBUȚIA
POLITICILOR PIEȚEI MUNCII ÎNTRU STIMULAREA CALITĂȚII
FORȚEI DE MUNCĂ, SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII, FORMULAREA
RECOMANDĂRILOR DE POLITICI PENTRU O MAI BUNĂ
CORELARE A ABILITĂȚILOR EXISTENTE CU CERINȚELE,
ÎMBUNĂTĂȚIREA TRAINING-URILOR, ABORDAREA LACUNELOR
DE COMPETENȚE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA UTILIZĂRII
COMPETENȚELOR DE CĂTRE ÎNTREPRINDERI. REVIZUIREA AR
PUTEA EXAMINA CAPACITATEA SERVICIILOR DE OCUPARE A
FORȚEI DE MUNCĂ ȘI DE FURNIZARE DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE
PENTRU A CONTRIBUI LA STRATEGII DE LUNGĂ-DURATĂ, CARE
AR PUTEA REZULTA ÎN CREȘTEREA NUMĂRULUI LOCURILOR DE
MUNCĂ, REZILIENȚA ECONOMIEI LOCALE, NIVELUL
ABILITĂȚILOR ȘI CALITATEA LOCURILOR DE MUNCĂ.
• COMERȚ
• OECD POATE OFERI SUPORT ÎN PROCESUL DE
RATIFICARE ȘI IMPLEMENTARE AL ACORDULUI OMC
PRIVIND FACILITAREA COMERȚULUI. INDICATORII
DE FACILITARE A COMERȚULUI OECD (TFI) POT
AJUTA MOLDOVA ÎN IDENTIFICAREA ACȚIUNILOR
PRIORITARE PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI PROCEDURILE
VAMALE, A REDUCE COSTURILE COMERȚULUI ȘI
SELECTA CELE MAI MARI BENEFICII DIN ACORD.

• ATELIERE DE LUCRU PENTRU FACTORI DE DECIZIE ȘI


REPREZENTANȚII AGENȚIILOR GUVERNAMENTALE
RELEVANTE POT FI FURNIZATE PENTRU A
APROFUNDA ÎNȚELEGEREA A TFI, PENTRU SCHIMB
ÎN PRIVINȚA PERFORMANȚEI DE FACILITARE A
COMERȚULUI ȘI CU SCOPULDISCUTĂRII
DOMENIILOR SPECIFICE DE ACȚIUNE.
CONCLUZIE
• INMOMENTUL FORMARII OCDE LA NIVEL MONDIAL,DE ATUNCI, MISIUNEA SA A FOST DE A AJUTA TARILE SALE
MEMBRE DE A REALIZA O CRESTERE ECONOMICA DURABILA SI DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA SI DE A RIDICA
STANDARDUL DE VIATA IN TARILE MEMBRE, IN TIMP CE MENTINEA STABILITATEA FINANCIARA - TOATE ACESTEA CU
SCOPUL DE A CONTRIBUI LA DEZVOLTAREA ECONOMIEI MONDIALE. IN SCOPUL DE A CONTRIBUI LA DEZVOLTAREA
ECONOMIEI MONDIALE

• S-A MAI AVUT IN VEDERE PUNEREA LA PUNCT A UNUI SISTEM MULTILATERAL DE PLATI (MECANISM MULTILATERAL DE
COMPENSATIE FACUT SA TINA LOCUL CONVERTIBILITATII MONEDELOR), LIBERALIZAREA SCHIMBURILOR, IN SPECIAL
PRIN STABILIREA ASA-NUMITELOR CODURI DE LIBERALIZARE SI PRIN SUPRIMAREA RESTRICTIILOR CANTITATIVE.

• SCOPUL DECLARAT DE OCDE ESTE DE A REALIZA O CRESTERE ECONOMICA IN TARILE MEMBRE, PENTRU A CONTRIBUI
LA EXPANSIUNEA ECONOMICA SI A COMERTULUI MONDIAL. DE ASEMENEA, OCDE SUPRAVEGHEAZA EVOLUTIILE DIN
INDUSTRIE SI AGRICULTURA, UTILIZAREA ENERGIEI NUCLEARE IN SCOPURI PASNICE, SI DE PROBLEME DE MEDIU.
OCDE ADUNA SI DISTRIBUIE INFORMATII DESPRE NUMEROSI INDICATORI ECONOMICI IN TARILE SALE MEMBRE, SI
DESPRE PROBLEMELE CARE AFECTEAZA ACESTE ECONOMII.
BIBLIOGRAFIE
1. HTTPS://WWW.OECD.ORG/DAF/COMPETITION/98765441.PDF
2. HTTPS://WWW.CREEAZA.COM/AFACERI/ECONOMIE/ORGANIZATIA-PENTRU-COOPERARE-S182.PHP
3. HTTPS://TRADE.EC.EUROPA.EU/DOCLIB/DOCS/2018/AUGUST/TRADOC_157260.PDF

4. HTTPS://RO.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ORGANIZA%C8%9BIA_PENTRU_COOPERARE_%C8%99I_DEZVOLT
ARE_ECONOMIC%C4%83#/MEDIA/FI%C8%99IER:AU%C3%9FENMINISTERIN_KARIN_KNEISSL_NIMM
T_AM_MINISTERIAL_COUNCIL_MEETING_DER_OECD_IN_PARIS_TEIL._(27619529467).
JPG
5. HTTPS://WWW.EUMED.NET/ECOROM/XVI.%
20ORGANISME%20ECONOMICE%20INTERNATIONALE/3%20OCDE.HTM
6. HTTPS://INCE.RO/OECD.HTM