Sunteți pe pagina 1din 12

Sesiunea 6

Elevul activ și creativ (I)


Formator:
profesor Valeria Șandru
28 ianuarie 2022
Energizant ”Testul scoicii”

Scoicile și melcii ne
aduc aminte de mare, de
vacanță, de relaxare.
Uită-te cu atenție la
imaginea alăturată și
alege desenul care te
inspiră cel mai mult.
Răspunsul : AICI
Tematica sesiunii de formare numărul 6

1. Profilul elevului activ și creativ

2. Factori care blochează creativitatea


și activismul elevilor în școală
1. Profilul elevului activ și creativ
Profilul elevului creativ şi dinamic se referă Conduitele elevilor cu un înalt potenţial creativ:
la acele trăsături care dovedesc capacitatea - Curiozitate investigatoare, întrebări profunde
de a se detaşa de informaţii, de a se mişca - Originalitate în gândire şi acţiune, soluţii
liber în sfera cunoştinţelor, manifestând neobişnuite
iniţiativă şi spirit independent. - Independenţă, individualism, plin de sine
Persoanele creative au un nivel superior de - Nonconformist
aspiraţii, au interese variate, manifestă o vie - Vede rapid corelaţiile şi face uşor conexiuni
şi permanentă curiozitate, ieşind din şablon, - Plin de idei, fluenţă verbală sau conversaţională
punând în discuţie probleme interesante. - Experimentator, încearcă idei noi, produse noi
Elevul cu potenţial creativ înalt are încredere - Flexibilitatea ideilor şi a gândirii
în forţele proprii şi este capabil de o corectă - Persistent, perseverent
autoevaluare. În relaţiile cu cei din jur - Construieşte, reconstruieşte
manifestă comportamente controlate, vrând să - Preferă complexitatea, se ocupă cu mai multe
ofere o bună imagine atât în faţa profesorilor idei în acelaşi timp
cât şi în faţa colegilor. - Preocupat permanent de ceva
Blazon pentru echipe

Echipa 1 - Echipa 2 - Echipa 3 - Echipa 4 -


Învățământ Învățământ Învățământ Învățământ
primar și primar gimnazial uman gimnazial real
preșcolar
Săli Meet pentru echipe
ECHIPA 1 Învățământ primar și preșcolar -
Linkul Meet https://meet.google.com/ogp-frnh-fea
ECHIPA 2 Învățământ primar -
Linkul Meet https://meet.google.com/kui-gqht-gns
ECHIPA 3 Învățământ gimnazial uman -
Linkul Meet https://meet.google.com/bqh-bcca-fku
ECHIPA 4 Învățământ gimnazial real -
Linkul Meet https://meet.google.com/vsh-yvom-tqt
Sala comună: https://meet.google.com/auk-jjrw-gtu
Aplicație - Profilul elevului activ și creativ
Fiecare echipa realizează ”Profilul elevului activ și creativ” (folosiți imagini)
Echipa 1 -
https://docs.google.com/drawings/d/1ccua4o6dneUX8esh9Ln-GKyg4AMF-IleuI7BLQ2Ki
LM/edit?usp=sharing

Echipa 2 -
https://docs.google.com/drawings/d/16Bi2Ah2iiWkMY9ZGQgOW4QSAaJa-Kjdk-jZa6Zf
WD0I/edit?usp=sharing

Echipa 3 -
https://docs.google.com/drawings/d/1OCTWoHkHqUrD9LQ-_S_tojYWqbYi6lXmxdIkNVt
M5q0/edit?usp=sharing

Echipa 4 -
https://docs.google.com/drawings/d/18vsaUi24GbCW5E6cuT39n58EU8WTQ0lpw9FwDS
GlZ1g/edit?usp=sharing
Energizant - test de personalitate

TEST DE PERSONALITATE (5 minute)

https://youtu.be/8WSpONq8OD4

Succes!
Sir Ken Robinson (4 martie 1950 - 21 august 2020)
Autor, vorbitor, expert în educație, reformator al educației, creativitate și inovație.
A sugerat că, pentru a se angaja și a reuși, educația trebuie să se dezvolte pe trei fronturi.
În primul rând, ar trebui să încurajeze diversitatea oferind un curriculum larg și să încurajeze
individualizarea procesului de învățare.
În al doilea rând, ar trebui să promoveze curiozitatea prin predarea creativă, care depinde de formarea și
dezvoltarea profesorilor de înaltă calitate.
În cele din urmă, ar trebui să se concentreze pe trezirea creativității prin procese didactice alternative
care pun mai puțin accent pe testarea standardizată, conferind astfel responsabilitatea pentru definirea
cursului educației școlilor și profesorilor individuali.
El credea că o mare parte din sistemul educațional actual din Statele Unite încurajează conformitatea,
conformitate și standardizare mai degrabă decât abordări creative de învățare. Robinson a subliniat că
putem reuși doar dacă recunoaștem că educația este un sistem organic, nu unul mecanic.
Administrarea școlară de succes este o chestiune de a genera mai degrabă un climat util decât de
„comandă și control”.
2. Factori care blochează creativitatea și activismul
elevilor în școală
Într-un discurs pe care l-a ținut la TED în aprilie 2013, Sir Ken Robinson a vorbit despre ieșirea educației din
Valea Morții, făcând o paralelă neașteptată cu un loc care există în realitate, lângă locuința sa de la Los
Angeles. https://youtu.be/wX78iKhInsc sau
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley?utm_campaign=ted
spread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
(19 minute)
Dezbatere:
https://jamboard.google.com/d/1ce1it8hZTV-EuzuC7atdtX3dTuEegkomCSw4vy5yTUM/edit?usp=sharing
Aplicație - Factori care blochează creativitatea și activismul elevilor
Echipa 1 -
https://docs.google.com/drawings/d/1_i6RfSS7rVBb9dj4AKJLAR
wfoA_81kLSOUGJldx4Iss/edit?usp=sharing

Echipa 2 -
https://docs.google.com/drawings/d/1EV8wmtYSna2Z8r4gzLj4zG
AWhw6HKmoG2SA_8KcNWe4/edit?usp=sharing

Echipa 3 -
https://docs.google.com/drawings/d/1qZdlHL9LqPUP-qDiRHv0_e
SyZ7RlqvS2-ZRhyorfVrg/edit?usp=sharing

Echipa 4 -
https://docs.google.com/drawings/d/1Ol49L-3OKza-QhzyIW-Seqd
ER4aN0UHshFQ16tyf2NA/edit?usp=sharing
Feedback sesiunea 6

Ce am învățat azi?
https://jamboard.google.com/d/1vF1N9CUbKRw45zaEi4M6s9LC_260oM-IhfyFrOs9e48/
edit?usp=sharing