Sunteți pe pagina 1din 17

Managementul resurselor umane-

concept, rol

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” din PITEȘTI


Fаcultаteа de Mаnаgement, Mаrketing in Afаceri Economice din Brаilа
Progrаmul de studii: MANAGEMENT ȘI STRATEGII ÎN RESURSE UMANE

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: CONF. UNIV. DR. VECHIU CAMELIA


ABSOLVENT: BURLACU (căs. CIOCÎRLAN) DIANA- IONELA
Motto
Realizările unei organizații sunt rezultatele
efortului depus de fiecare individ în parte.
Vince Lombardi
Considerații generale
Planificare

Recrutare Instruire

Sarcini MRU

Monitorizare Securitate

Motivare
Evaluarea în managementul resurselor
umane
Evaluarea devine un instrument de control prin care sunt direcționate resursele
umane și organizațiile în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice.

- Este o operаțiune periodică scrisă;


- Este un bilаnț аl muncii depuse,
- Permite o evаluаre а șаnselor viitoаre;
- Presupune discuții cu personаlul;
ș
i

Interactiunea variabilelor situationale si individuale


p
o

privind performantele in munca


l
i
t
i
c
a

c
o
m
p
a
n
i
e Variabile individuale:
i - aptitudini;
;
Variabile fizicedeșipersonalitate;
- însușiri de muncă:
- - sistemele de valori;
- Metode de muncă;
s - calități fizice; de lucru;
- proiectarea echipamentului
i - interese și motivații;
s
- spațiul echipamentului de muncă;
- vârsta și sexul;
t - spațiul de muncă și amenajarea sa;
e - școlarizarea;
mediul fizic al muncii
m - experiența;
u - orizontul cultural, etc.
l

d
e

i
n
s
t
r
u
i
r
Categorii de activități desfășurate de
compartimentul resurselor umane
Personalul didactic
Personalul didactic
Educatoare
Personal didactic Personal de cercetare Învățători
Institutori
Personalul Maiștri- instructori
din
invatamant Profesori
Asistenți univ, lectori univ,
Personal administrativ
conferențiari univ, profesori univ.
Personal didacic auxiliar
Formarea personalului didactic
Ins
is tuț
ii s
p ec
c
- Formare curentă ial
cti

iz a
- Definitivarea si acordarea gradelor te
da

Pa
la
Di

did t ul
i
ulu

- Programe de formare periodică- 5 Co


pi
orp

ani ilo
r
le C

- Cursuri pentru calificare didactică


se

- Programe de perfecționare
Ca

- Cursuri postuniversitare
- Doctorat
Evaluarea personalului didactic
Fisa cadru de autoevaluare/ evaluare în vederea acordării calificativului anual
pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Domenii ale evaluării Punctaj acordat


Proiectarea activitatii 15 p
Realizarea activitatilor did 25 p
Evaluarea rezultatelor inv 20 p
Managementul clasei 12 p
Managementul carierei 8p
Contributia la dezv institut 15 p
Conduita profesionala 5p
86- 100 puncte

71- 85 puncte

61- 70 puncte

Sub 60 puncte
Liceul Teoretic ”Constantin Angelescu” Ianca
Scoala
Gimnaziala
GPN Perișoru GPN Ianca
Oprișenești

Liceul Teoretic GPN nr1 Ianca


Scoala Primară ”Constantin
Oprișenești Angelescu”

Scoala
GPN Tîrlele-
Gimnazială
GPN Plopu Filiului
Plopu
8 structuri
14 clase
11 grupe
gimnaziale

52 clase

19 clase 8 clase
primare 251
213 liceale
gimnazial
prescolari 945 elevi

270 211
primar liceal
72 cadre
didactice
Numărul de norme didactice
Anul școlаr 2022/ 2023

Nivel de învățământ

Totаl nr. posturi Din cаre:


Posturi didаctice Posturi didаctice Posturi nedidаctice
аuxiliаre

PREȘCOLAR 16 11   5

PRIMAR 27 19   8

GIMNAZIU 14 14    

LICEU 40 28 6 6
Centralizator pe grade și norme didactice
  Profesori Învățători Educatori

DOCTORAT - - -

GRAD I 19 11 6

GRAD II 7 5 2

DEFINITIV 11 3 5

DEBUTANT 5 - 4

TITULARI 30 19 11

DETAȘAȚI 6 - -

SUPLINITORI 6 - -

TOTAL DIDACTIC 42 19 11

 Aprox 70% titulari


 Aprox 50% grad didactic I
Concluzii și propuneri

 Organizațiile să aibă programe coerente prin care să ofere oportunități de


promovare și perfecționare,
 Recrutarea unui nou personal și promovarea celui existent,
 Libertatea directorului unei unități de a-si alege colaboratorii, în raport cu
obiectivele de dezvoltare ale instituției.
Va multumesc!

S-ar putea să vă placă și