Sunteți pe pagina 1din 146

COLEGIUL NA IONAL ION C.

BR TIANU PITE TI

Studiu de caz
ROLUL LITERATURII N PERIOADA PA OPTIST

Coordonator Prof. LUCIAN COSTACHE

Realizatori: B NU AMELIA JUBLEANU ADRIANA MATEA AMALIA NEDELESCU VERONICA ONEA CARMEN

Cuprins:
1. Perioada de tranzi ie de la epocha veche la epoca modern 2. Perioada pa optist 2.1. Literatura 2.2. Curente literare 2.3. mp r irea operei pa optiste 3. Reviste literare 3.1. Preliminarii 3.2. Primele periodice. nceputul presei 3.3. nceputul literaturii. Traduceri. Opere originale 3.4. Clasicismul 3.5. Specificul na ional 3.6. Statutul literaturii. Al uta romneasc

4. Dacia literar 4.1. Problema tipografiei 4.2. Apari ia Daciei literare 4.3. Introduc ia 4.4. Ideologia Daciei literare 4.5. Literatura n paginile revistei 4.6. Critica literar 4.6.1. Heliade R dulescu i critica 4.6.2. G. Bari iu i critica 4.6.3. Continuitatea criticii lor 4.7. Critica Daciei literare 4.7.1. Critica literar 4.7.2. Critica teatrului 4.7.3. Critica artelor 4.7.4. Concluzii. Evolu ia criticii 4.8. Prop irea limbii. Limba literar 4.8.1. Problema limbii literare. Polemica 4.8.2. Dacia literar i limba na ional . Ortogragia latin i Dic ionarele 4.8.3. mbog irea limbii 4.8.4. Concluzii 4.9. Sfr itul Daciei literare

5. Continuitatea Daciei literare 5.1. Prop irea 5.2. Album tiin ific literar 5.3. Publica ii romne ti de peste hotare 5.4. Zimbrul 5.5. Romnia literar 5.6. Steaua Dun rii 5.7. Concordia 5.8. Buciumul 5.9. Revista Carpa ilor 5.10. Revista romn 5.11. Concluzii generate de continuitatea ideologiei Daciei literare 6. Presa n Transilvania 6.1. Foaia duminicii 6.2. Foaie pentru minte, inim i literatur 6.3. Gazeta Transilvania 6.4. Organul lumin rei 6.5. Telegraful romn i Foaia Bucovinei 6.6. Familia

7. Particularit i ale limbii n perioada pa optist 7.1. Fonetica 7.2. Morfologia 7.3. Sintaxa 7.4. Lexicul 8. Scriitorii pa opti ti 8.1. Mihail Kog lniceanu 8.1.1. Mihail Kog lniceanu n Dacia literar 8.2. Ion Ghica 8.3. Proza n perioada pa optist 8.3.1. Gheorghe Asachi 8.3.2. Nicolae B lcescu 8.3.3. Costache Negruzzi 8.3.4. Vasile Alecsandri 8.4. Poezia n perioada pa optist 8.4.1. Grigore Alexandrescu 8.4.2. Alecu Russo 8.4.3. Ion Heliade R dulescu 8.4.4. Ion Catina. Andrei Mure anu 8.4.5. Dimitrie Bolintineanu

9. Specii literare 9.1. Elegia 9.2. Epopeea istoric 9.3. Epopeea cosmogonic 9.4. Epistola 9.5. Oda 9.6. Balada istoric 9.7. Balada popular 9.8. Balada fantastic 9.9. Medita ia 9.10. Satira 9.11. Fabula 9.12. Comedia

1. Perioada de tranzi ie de la epoca veche la epoca modern

Faza de tranzi ie de la epoca veche la epoca modern , mai precis ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, i primele trei decenii ale secolului al XIX-lea, este marcat de ultimele maniferst ri ale spiritului vechi, al turi de primele manifest ri ale spiritului nou, modern. Un an n care s putem spune c literatura veche a ncetat i literatura romn modern ncepe nu poate fi stabilit cu exactitate. n schimb, aceast perioad de tranzi ie, relativ de jum tate de veac, poate fi denumit generic perioada premodern , marcnd astfel literatura romn existent atunci.

Literatura romn din perioada premodern se dezvolt sub contextul istoric al destr m rii feudalismului i a form rii rela iilor capitaliste, prin a anumitul absolutism luminat. Sub aspectul perioadei iluministe, politica abordat dorea nl turarea pericolului revolu ionar, prin adoptarea reformelor de sus n jos. Perioada strict politic de trecere de la feudalism la capitalism dureaz pn n preajma revolu iei de la 1848. n perioada 1774-1829, clasa mijlocie se dezvolt ntr-o manier lent . Incapabilitatea de a nvinge n lupta mpotriva feudalismului le-a dat ocazia celor din urm s i manifeste influen a mentalit ii lor asupra crea iei spirituale a rilor romne ti, nu ns n totalitate, deoarece tendin ele inovatoare ale noii clase erau n curs de dezvoltare. Astfel, cultura acestei perioade tinde s se afirme ca o cultur de sine st t toare printr-un efort continuu de integrare n cultura european

n acest context, institu ia cea mai important s-a dovedit a fi coala. nv mntul n Moldova i ara Romneasc se afla sub influen a filosofiei iluministe, care predomina i n Transilvania. Un rol foarte important n dezvoltarea nv mntului i culturii na ionale l-au avut Gheorghe Asachi i Gheorghe Laz r. Demonstrnd posibilitatea pred rii tiin elor n limba romn , ei au pus bazele rena terii culturii noastre, a unei culturi na ionale, eliberat de mentalitatea feudal , napoiat . n ceea ce prive te traducerile, n a doua jum tate a secolului al XVIIIlea se traduc cteva c r i din italian i francez care denot o cre tere sensibil a gustului pentru citit, precum i curiozitatea. n ultimele dou decenii ale secolului, se poate observa o noire cultural vizibil , sub filosofia luminilor. Dintre numeroasele traduceri care circulau n epoc , cele mai importante sunt traducerile operelor lui Voltaire. Cea mai important oper a gnditorilor ilumini ti, Enciclopedia, a fost tradus i n rile Romne.

Pn la nceputul secolului al XIX-lea, reprezentan i mai de seam ai literaturii sunt: n ara Romneasc , Ien chi V c rescu, Alecu V c rescu, Ioan Cantacuzino, iar n Moldova, Matei Milu.

Precizare n leg tur cu literatura romn clasic din aceea i perioada este aceea c iluminismul nu a avut o concep ie estetic proprie, principiile sale literare fiind preluate de la clasici. n aceste condi ii, scriitorii romni din faza de tranzi ie spre literatura modern sunt, de obicei, de concep ie clasic . Desigur, avem a face cu un clasicism ntrziat , pentru c ntrziat este la noi i iluminismul care l-a antrenat. Dup 1830, faza de tranzi ie de la literatura veche la cea romn modern poate fi considerat ncheiat . Se tie c iluminismul secolului al XVIII-lea a fost o ideologie revolu ionar .

2. Perioada pa optist 2.1. Literatura


Solicitat de teatru, de nv mnt, de pres , literatura ia avnt, tinznd s devin o adev rat oglind a vie ii na ionale. Profesorii i sunt primii slujitori, scena ntiul laborator de experien , societ ile i ziarele mijlocul esen ial de vehiculare, stimul i dep ire. Mai to i pa opti tii provin din clasele de sus, dar nu din aristocra ia de protipendad , fanariotizat n decursul secolului al VIII-lea, ci din p tura plin de vitalitate a boierimii mijlocii i mici. Educa i n Apus sau n spiritul Apusului, pa opti tii sunt oameni instrui i i de gust, cititori de romane fran uze ti, n curent cu dezvolt rile moderne ale gndirii europene. Pe plan literar manifest predilec ii romantice, de i par a- i asimila mai mult datele exterioare dect universul l untric al romantismului.

i caracterizeaz o gndire mai mult pragmatic dect speculativ , desf urndu-se mai de grab n extensiune dect n adncime. Se situeaz ca hot rre la nivelul prezentului i al imperativelor lui, chiar atunci cnd se apleac pios asupra trecutului sau se exalt cu viziunea viitorului luminos al patriei. Literatura pa optist e o literatur cu mesaj, al c rei program poate fi definit n urm toarele puncte: Subordonarea crea iei fa de idealul eliber rii i unit ii na ionale; Simpatia pentru clasele dezmo tenite i pentru r nime; Tendin a autohtoniz rii inspira iei, ndrumnd-o spre trecut, folclor i realitatea local ; Critica neajunsurilor epocii de tranzi ie i a viciilor ornduirii feudale; Credin a n puterea educativ a artei i literaturii, n primatul utilului asupra esteticului i al interesului ob tesc asupra celui personal. Literatura pa optist corespunde unui moment de r spntie n evolu ia istoric a rilor romne: trecerea de la feudalism la capitalism, de la vasalitate la independen , de la obedien ele culturale neogrece ti la leg turile active cu Fran a, de la stadiul f rmi rii provinciale la statul unitar na ional.

2.2. Curente literare


n cuprinsul literaturii pa optiste, romantismul predomin ca orientare literar , ns nu n formele exclusiviste pe care le ntmpin m n alte ri. Faptul caracteristic e c la noi se produce o coexisten de curente: uneori, chiar pe parcursul aceleia i opere, se ntlnesc tendin e romantice i preromantice, clasice i realiste; esteticile se juxtapun i se ntrep trund, ele nu rivalizeaz i nu- i fac r zboi. Aceast stare de lucruri e rezultatul multor cauze. n primul rnd, trebuie notat rapiditatea evolu iei: nainte de a fi epuizat vreuna dintre marile directive ale crea iei, avea loc sincronizarea cu noile curente la mod ; neputndu-se produce resorbirea treptat i organic a valorilor, procesul de ardere a etapelor amesteca mereu vrste literare diferite. Apoi, e de re inut c unii dintre principalii scriitori ai pa optismului au primit o educa ie n spiritul neoclasicismului epigonic i c , n planul doctrinei, nu putea exista rigiditate, n condi iile folosirii imprecise a conceptelor clasic-romantic i ale caracterului specific al realit ii literare romne ti.

2.3. mp r irea operei pa optiste

De i de o remarcabil omogenitate, literatura pa optist comport totu i, sub raport istoric, dou etape distincte: una pn la 1840, dominat de figurile lui Heliade R dulescu i Asachi i de activitatea primelor gazete; a doua etap , cuprins aproximativ ntre 1840-1860, este marcat de apari ia Daciei literare, a Prop irii i a Romniei literare i de activitatea redactorilor i colaboratorilor acestora. Prin G. Bari iu i publica iile animate de el, literatura Ardealului se situeaz ntr-o pozi ie intermediar , mai apropiat ns , gra ie accentului pus pe ideea de na ionalitate, de ndrum rile preconizate la Dacia literar i Prop irea.

3. Reviste literare 3.1. Preliminarii


Necesitatea cercet rilor consacrate revistelor literare, a direc iilor i curentelor, prin studiul programelor i con inutului lor, conduc la definirea fizionomiei culturale a unei epoci, la reconstituirea procesului de via al literaturii acelei epoci. Publica iile pot fi considerate ca fiind martore ale inteligen ei i sensibilit ii unei perioade, mai ales atunci cnd posibilit ile de manifestare sunt limitate, cum au fost n perioada ntemeierii culturii noastre moderne. Publica iile intelectuale de pn la 1850 s-au ar tat hot rte s introduc n con tiin a public valori durabile. Dacia literar , cea mai important publica ie periodic a nceputului de secol XIX, este considerat a fi deschiz toare a unei noi epoci culturale. Apari ia revistei poate fi ncadrat n mi carea de idei a epocii, n tendin a de a da o caracterizare ct mai proprie profilului publica iei personalit ii editorului ei.

3.2. Primele periodice. nceputul presei


Periodicele nu pot fi desprinse de ideologia timpului n care au ap rut, de dezvoltarea culturii i literaturii, n special. Primele scrieri de acest gen leam primit n limbi str ine, de i ne afl m pe p mntul nostru i tr im sub legile i crmuirea noastr . Printre acestea se num r Mercure de France, La gazette de Vienne, Le journal littraire, publica ii ajunse la Ia i i Bucure ti, prin care opinia public era informat n leg tur cu evenimente petrecute n domeniul economic, pulitic i cultural. n afara hotarelor, Th. Racocea la Crern u i, Z. Carcalechi la Buda i I. M. Rosetti la Lipsca, au izbutit s scoat cele dinti gazete romne ti: Crestomaticul romnesc, Biblioteca romneasc , Fama Lipsc i, dar care au avut o existen scurt , doar publica ia lui Carcalechi avnd o existen de c iva ani.

n anul 1829, se ivesc primele reviste, Curierul romnesc i Albina romneasc . Mihail Kog lniceanu a considerat c apari ia lor reprezint o adev rat revolu ie ntre romni. Ele au deschis o lume nou , punndu-i n contact cu celelalte popoare mai civilizate, [] au raspndit [] mai multe idei, mai multe nobile credin e, mai mult nv tur dect nsu i coalele na ionale. Curierul romnesc i Albina romneasc au slujit campania publicistic a mi carii na ionale. Mai mult, publica iile lui Bari iu din Transilvania au f cut ca n aceast provincie romneasc , mi carea romneasc s ias la suprafa , debatnd larg i curajos, revendic rile romnilor, n paginile Gazetei de Transilvania i ale Foii de minte, inim i literatur . gazetele din ara Romneasc i Moldova prefer s r mn n vechiul h uga al t cerii despre orice chestie politic privitoare c tre principate. Numai publica iile transilv nene au publicat mai des n virtutea interesului comun na ional atacuri antifeudale, dorind s formeze, astfel, o p rere ob teasc , putere c reia pe viitor nimic nu i se va putea mpotrivi.

Revistele trebuiau s introduc n con tiin a public valori tiin ifice, morale, artistice, durabile, nstruind i educnd, a a cum necesit ile organiz rii manifest rilor spiritualit ii romne ti reclamau atunci. Odat cu dezvoltarea social i politic , cu sporul culturii, apare nevoia unei prese supuse doar legilor adev rului, care s fac i educa ia politic , s cultive i natura moral , dezvoltnd n rndul romnilor sentimentul frumosului i al onestului. n c utarea argumentelor pentru legitimarea apari iei unei reviste literare c tre jum tatea secolului al XIX-lea, Mihai Kog lniceanu pune n relief succesele literaturii noastre, care, f cnd pasuri de uria , ajunsese s se numere cu mndrie, ntre literaturile Europei. Din dorin a patriotic a ndrum torilor de cultur romneasca modern , se ajunge la formarea unei literaturi romne ti.

3.3. nceputul literaturii. Traduceri. Opere originale


Primele forme de manifestare a literaturii n rile Romne sunt reprezentate de traduceri i prelucr ri de opere originale. Traducerile ne-au nfrumuse at i nnobilat limba, au deschis drumul compozi iilor originale, stimulnd ini iativele creatoare ale produc torilor de literatur , ndemnndu-i s dea, prin valorificarea fondului autohton, n limba poporului lor, echivalentul crea iilor t lm cite. Aveam i o tn r i promi toare literatur original , reprezentat de V c re ti, Conachi, Iordache Golescu, Eliade R dulescu, Budai-Deleanu, Mumuleanu, Asachi, Crlova i mul i al ii. Toat aceast literatur romneasc se tip re te n publica iile timpului, n suplimentele i foiletoanele lor literare. Dar se tip re te i mult literatur mediocr . Dezaprobndu-o, Kog lniceanu, care aprecia munca depus i rezultatele ob inute de Bari iu i Asachi, reaminte te editorilor c misia lor este de a lumina i a moraliza, iar produc torilor de literatur , faptul c aceast art se cuvine a fi ntrebuin at ntru celebrarea adev rului i frumosului, i nu pentru a fi prostituata politicei i a personalit ilor.

3.4. Clasicism
Se vorbe te mult n epoc despre clasicism, dar clasicitatea este conceput ca un ideal literar n primul rnd, ca un prag, pe care, n evolu ia lui istoric , orice popor l atinge, prin dezvoltarea institu iilor sale, a tiin elor, culturii, literaturii, n sfr it. George Bari iu considera c fiecare na ie poate produce clasici, fiecare poate aspira la clasicitate. F r s se raporteze la clasicismul grec, latin sau francez, el l n elege ca o stare social i cultural , ca o treapt a progresului, ca o des vr ire din untru i din afar . Idei ale clasicismului fuzioneaz , n concep ia scriitorilor, cu cele romantice, procedee artistice apar innd celor dou curente, coexist n paginile operelor lor.

3.5. Specificul na ional


Tradi ia ap r individualitaatea noastr i asigur integritatea con tiin ei nationale i artistice. Xenomania, abnega ia de orice este na ional, de orice este romn, imita iile lipsite de discern mnt duc la discontinuitate, la nepotrivirea fondului cu forma. Adev rata inova ie i progresul real le tragem din snul nostru, reformnd i mbun t ind institu iile trecutului cu ideile si prop irile timpului de fa . Al. Russo gnde te la fel: F r trecut, societ ile sunt chioape. Na iile care au pierdut irul obiceiurilor p rinte ti sunt na ii f r r d cin , nestatornicitelimba lor i literatura nu au temelie. naintea lui Titu Maiorescu, Kog lniceanu a n eles c poporul s u are dreptul la existen na ional independent . Zidirea na ionalit ii romne ti trebuia s se fac pe temeiul unei civiliza ii i culturi serioase, echivalente ale celor dinafara hotarelor noastre.

3.6. Statutul literaturii. Al uta romneasc

nceputul l face Kog lniceanu n 1838, atunci cnd Gh. Asachi i ncredin eaz editarea unei alte Al ute romne ti, care, spre deosebire de cea din 1837, urma s apar regulat de dou ori pe lun , cuprinznd numai lucr ri literare. Al uta romneasc a fost apreciat de mai to i istoricii literari ca fiind cea dinti revist literar . Lunga perioad de preg tire i cristalizare a presei romne ti, experien a Al utei romne ti, au condus la ivirea celei dinti mari publica ii literare romne ti. Dup cinci numere, n septembrie 1838, Al uta romneasc este suprimat .

4. Dacia literar 4.1. Problema tipografiei


Kog lniceanu propune s tip reasc n noua tipografie care i va fi concesionat , publica iile oficiale cu 10% mai ieftin, Asachi vine cu o contraofert , reducnd pre ul de tip rire a Buletinului Oficial i a Foii s te ti cu 10%, ad ugnd i imprimarea gratuit a unor acte oficiale. Kog lniceanu supraliciteaz . Socotind ntreprindera lui Asachi drept o specula ie, o negustorie, Kog lniceanu public , la sfr itul memoriului, sumele ncasate de institut din partea statului. Considera c s-ar face economii importante dac ar primi o tipografie. Acest ultim argument a determinat Sfatul s decid printr-o rezolu ie deschiderea ace tii tipografii legiuit de Regulament, sub direc ia dumnealui Kog lniceanu. Abia dup ncheierea contractului cu Mitropolia Moldovei, n martie 1840, drepturile lui Kog lniceanu sunt altele.

4.2. Apari ia Daciei literare

Aflat n posesia tipografiei, Kog lniceanu nu ntrzie s dea curs dorin ei sale mai vechi, aceea de a edita o revist literar . La 24 ianuarie 1840 nainteaz Secretariatului de stat o peti ie n care, dup datorie plecat, cere trebuincioasa nvoire de a publica o foaie periodic numit Dacia literar , care va fi cu totul str in de orice interes public, i se va ndeletnici numai cu literatura str in i na ional i va ie i odat pe lun , n cinci, es coli n 8.

Aprobarea a dobndit-o lesne. Sfatul domnesc i pune rezolu ia pe cerere la 5 februarie, iar la 8 februarie i se comunic r spunsul Secretariatului de stat, amintindu-i-se de ce r spundere este un redactor a unei foi periodice nsu i c tre compatrio ii s i, fiindc n mna sa st a mpr tie idei bune sau rele i prin urmare a folosi sau a strica. Aprobarea este dat , cum am precizat, la 5 februarie, comunicarea ei se f cea la 8 februarie 1840, iar Introduc ia revistei este datat 30 ghenarie 1840, considerndu-se c odat ce a trimis Sectretariatului de stat cererea, editorul s-a i apucat de treab , ca un bun gospodar. A alc tuit articolul program pe care, ncheindu-l la 30 ianuarie, a nsemnat data n josul paginii. Se pare c , n acela i timp, el s fi alc tuit i cuprinsul primului num r al revistei, pe ianuarie-februarie, pe care nu l-a putut scoate ns dect mai trziu, atunci cnd a intrat n st pnirea tipografiei. Primul num r al revistei a ap rut la 19 martie 1840.

4.4. Ideologia Daciei literare


Dacia literar se vrea s fie o foaie romneasc , hot rt s se ndeletniceasc , f cnd abnega ie de loc, numai cu produc ii romne ti, fie din orice parte a Daciei, numai s fie bune. Revista tinde, prin mobilizarea tuturor for elor scriitore ti, s devin un repertoriu general al literaturei romne ti, n carele, ca ntr-o oglind , se vor vede scriitori moldoveni, munteni, ardeleni, b n eni, fie te-carele cu ideile sale, cu limba sa, cu tipul s u. Operele lor trebuiau s oglindeasc o filozofie i o sensibilitate colectiv n latura lor pur na ional , realiznd o literatur romneasc , singura care alc tuie te fondul de aur al culturii poporului. Imita iile, ca i traducerile lipsite de valoare, nu fac o literatur . Prea numeroase, acestea devin primejdioase, pentru c omoar n noi duhul na ional.

Disociind cu discern mnt ntre rolul pozitiv al traducerilor valoroase i ac iunea nociv a celor lipsite de importan , Kog lniceanu nu condamn principiul, ci numai l amendeaz , n sensul select rii cu grij a ceea ce mprumut m de la al ii, pentru a re ine tot ce punea n utilitate spre cel mai mare beneficiu, o bog ie na ional . Operele cu a c ror traducere era de acord Kog lniceanu sunt acelea ce privesc poporul romn i istoria noastr . Dintre fundamentele literaturii, enumer m: istoria, folclorul,orice scriere ce se bucur de un con inut na ional era binevenit .

4.5. Literatura n paginile revistei

Ca i n cazul altor mi c ri literare, curentul Daciei literare, cum a fost numit de unii, istorico-poporan de al ii, nu se suprapune na ional cu publica ia. El are nceputuri mai vechi dect anul 1840 i o desf urare mai larg dect n paginile revistei. Reprezentan ii curentului, deopotriv moldoveni, munteni i ardeleni, scriu beletristic i studii teoretice, articole politice i culturale, cronici i recenzii, afirmnd, dincolo de prejudec ile regionaliste, necesitatea patriotic a eforturilor comune pentru realizarea elului suprem, nscris n fruntea programului curentului: O limb i o literatur comun pentru to i romnii. Operele lor sunt subordonate aceluia i scop. De aceea, ele au i valoarea programatic a accentu rii unei sau alteia din laturile teoretice expuse.

Istoria este, cum am ar tat, o tem literar frecvent .Un str lucit rezultat literar al acestei patriotice ac iuni de actualizare a trecutului l constituie nuvela istoric Alexandru L pu neanul, a lui Costache Negruzzi. Aceea i epoc va trezi interesul i altor scriitori precum Al. Odobescu i Vasile Alecsandri. Spa iul restrns al revistei nu a ng duit publicarea n paginile ei a produc iilor populare. Folcloristica se constutie, ca tiin , la noi, mai trziu, prin contribu ia lui Odobescu i Ha deu. Scriitorii din jurul revistei ie ene de la 1840 ncearc s fac , totu i, opere de cercetare tiintific n folclor, pentru c ideea dezv luirii formelor gndirii i activit ii poporului, concretizate n produc iile literare orale. Pre uirea crea iei artistice populare este unul dintre atributele ideologiei Daciei literare i a curentului creat de ea.

Investiga ia mediului contemporan devine norm de conduit artistic , iar observa ia un procedeu literar mereu ncercat. Una dintre cele dinti picturi a mediului uman i social realizeaz C. Negruzzi, n nuvela O alrgare de cai (Skacika), tip rit n Dacia literar , sub un titlu generic, Scene contimpurane. n aceast divers oglindire artistic a epocii, care ste publicat n coloanele revistei de la 1840, nu trebuie sa fim surprin i atunci cnd vom ntlni fabula. Poe ii au putut fi morali ti la modul clasic, n zuind, fiecare n parte, s - i m reasc , i prin cultivarea duhurilor satirice, registrul poetic. Literatura tip rit n paginile Daciei literare are, de aceea, un subliniat caracter na ional i popular. Ea tinde s valorifice, n autenticitatea lor, particularit ile vie ii istorice a poporului i constantele filosofiei i sensibilit ii acestuia, n zuind s pun n valoare fiin a colectiv romneasc i, prin ea, s intre n rela ii cu umanitatea. Aceasta literatur are i un subliniat caracter militant deoarece scriitorii tind spre schimbarea condi iilor materiale i transformarea con tiin e.

4.6. Critica literar


Fenomen ideologic, critica literar romneasc ia fiin i se dezvolt n urma unei intense mi c ri literare, cre te odat cu ea, i precizeaz i consolideaz criteriile de apreciere n stns corela ie cu ideile estetice fundamentale ale epocii. n jurul anului 1840, s-au fixat unele din premisele criticii literare moderne, s-au f cut evidente i cteva din primele ncerc ri de autonomizare a ei. Ca i n literatura na ional modern , critica literar romneasc este produsul secolului al XIX-lea. Cele dinti semne ale existen ei ei le descoperim, sporadice i izolate, n primele decenii ale acestui secol. La nceput, i la noi, ca pretutindeni, au existat sentimente, gusturi, comunicate spontan, cu deplin sinceritate, de la om la om.

Primele aprecieri critice se descoper n lucr rile de teorie literar , dup cum tot aici se afl i cele dinti considera ii de ordin istoric f cute asupra fenomenului literar. Preocup rile de teorie literar romneasc ncep s se afirme n secolul al XVIII-lea, n operele c rturarilor no tri, autori de gramatici. Pn atunci, cteva puncte de plecare, dintre cele mai modeste, le afl m cu un secol nainte. Odat cu dezvoltarea culturii i literaturii noastre, cu diversificarea formelor de manifestare ale acestora, se nregistreaz un progres evident n evolu ia ideilor literare. Preocup rile, limitate pn acum doar la probleme de tehnic i versifica ie, devin mai str lucitoare i mbr i eaz domenii noi, privind chestiuni teoretice generale sau altele concrete, legate de procesul de crea ie, ducnd la constituirea unor mici tratate de teorie literar , cum este iganiada.

4.6.1. Heliade R dulescu i critica


Anul 1830 deschide o etap nou . Institu iile culturale, nfin ate la nceputul secolului, se afl n plin progres, presa nlesne te comunicarea ideilor, literatura romn , mai bogat i mai variat n manifest ri, ofer tot mai multe probleme de medita ie celor care gndeau, cu seriozitate, la destinele ei, gustul literar, prin mijlocirea lecturilor, mai la ndemna cititorilor, se primene te. Preocup rile pentru problemele de teorie literar sunt, i la Eliade R dulescu, o prelungire a activit ii sale de profesor, de scriitor, de publicist. Mai mult dect al ii, el a i demonstrat, n mod deschis, o pronun at tendin de a ac iona asupra mi c rii literare a timpului s u. A manifestat chiar i orgoliul de a- i dezvolta i organiza idelile ntr-un sistem. ncercnd s defineasc poezia, Eliade c uta s - i l mureasc sie i i altora, esen a litaraturii n general, caracterele ei particulare, func iile ei, orict de numeroase ar fi articolele n care se discut problemele speciale, legate de arta literar ca, de pild , despre versifica ie, despre stil, despre metru, despre sublim, despre epopee, despre fabul satir , cele n care se urm re te specificul literaturii i etapele procesului de crea ie r mn caracterizante pentru ideologia sa literar , reflectat puternic n activitatea sa de teoretician i critic al literaturii.

Convigerea c critica are un rol salutar n opera de modernizare a literaturii a dobndit-o devreme. L sa i uneori s scape i cte un adev r i fie m car i pe seama personal a noastr . Pn cnd nu vom ncepe a ne cunoa te gre alele, nu este semn de ndreptare i pn cnd nu vom ncepe m car a vorbi de dnsele, nu este seomn c le cunoa tem. Eliade a fost obligat s ajung la aprecieri critice pentru c a fost scriitor. Ca i al ii, el n putut s nu- i expun p rerile asupra artei sale, s nu- i apere felul de a scrie i s nu-l atace pe al altora. A fost, apoi, jurnalist i dasc l, activit i care, dndu-i posibilitatea s citeasc , s - i ordoneze ideile, l-au obligat s le i comunice, judecnd i apreciind. ndrum tor de literatur , a trebuit s ajute dezvoltarea acesteia, ncurajnd sau blamnd pe cei care o produceau, aplicnd i dezvoltnd principiile exprimate teoretic. L-a obligat, n sfr it, la acest fel de activitate, situa ia literelor romne.

n plin evolu ie, literatura noastr , alc tuit din traduceri, imita ii, localiz ri i cteva opere originale, oferea material pentru observa iile i judec ile critice. Dealtfel, i al i contemporani ai s i au considerat necesar prezen a criticii n via a literar a epocii. Grigore Alexandrescu a fost unul dintre ace tia, prin faptul c i el pre uia rolul criticii. Eliade nu ntrzie s fac loc, n coloanele ziarului s u, primele note critice. n nr. 17 al publica iei, din 7/19 iunie 1829, tip re te sonetul Pacea al lui Iancu V c rescu. Multe dintre observa iile critice ale lui Eliade se refer la traducerile existente, numeroase n acea perioad , printre altele, i pentru c limba romn e primitoare de nout i i e apt pentru t lm ciri, cum, cu ndrept it mndrie, a ar tat Aristia n traducerile sale din Alfieri. El este de p rere c traducerile nu trebuie judecate dect raportul formei, c ci originalul i are n sine de la autorul s u meritele sau defectele. Traduc torul este solidar numai despre liimb i stil. n acest mod sunt scrise cronicile n Gazeta teatrului na ional, n Curierul romnesc i n Albina romneasc .

Interesul lui Eliade R dulescu a fost trezit de operele reprezentative ale literaturii noastre de atunci. Cele lipsite de valoare au fost nconjurate cu t cere. Critica sa este una contructiv , f cut cu convingerea c menirea ei nu este d r p narea, cugetul ei nefiind cel de a strica. El define te critica drept o opera ie cu rosturi nobile, acelea de a ndrepta, de a contribui, a a cum gndea i contempranul s u, Gr. Alexandrescu, la zidirea ob teasc . Instrumentele de analiz i fermitatea n criteriile de apreciere lipseau. Limpede i era faptul c sarcina fundamental a epocii sale nu era examinarea operelor, ci crearea lor. O atitudine strict critic , a a cum ini ial recomandase, i se pare, dup ncerc rile f cute, prematur . Pn la realizarea unei literaturi mai bogate, care s devin objetul unei critici judi ioase, Eliade preconizeaz o suspendare temporar de arme. Critica nseamn judecat , ea trebuie s se ntemeieze pe pravili i pravilele le fac legiutorii. n Moldova, des elenind p mntul n multe domenii ale culturii nationale, Asachi nu- i rezervase timp pentru analiza biruin elor i e ecurilor literaturii, de i n elege devreme c prop irea acesteia are nevoie de o critic luminoas i nep rtinit att de folositoare pentru dezvoltarea literaturii na ionale pe o cale clasic . Albina romneasc pn c tre 1840, ad poste te cteva note, n cuprinsul c rora se discut , mai ales, traducerile ap rute, cum este cea consacrat piesei Saul a lui Alfieri, n t lm cirea lui Aristia.

4.6.2. G. Bari iu i critica


n Foaie pentru minte, Bari iu public articole de orientare n probleme de traducere, semnalnd neajunsuri, ale c ror cauze nu le afl , ca al ii, n s r cia limbii romne, ci n mediocritatea mijloacelor de expresie, utilizate de traduc tori. Pentru ndrumarea acestora din urm i a creatorilor originali, scrie articole despre stil i versifica ie, n care eviden iaz frumuse ea limbii romne, capabil s dea expresie unor gnduri i sentimente alese. A popularizat operele ap rute, recomandndu-le interesului cititorilor, i-a ajutat pe autorii lor cu articole de ndrumare, a reprodus din publica iile moldovene ti i muntene ti tot ce i s-a p rut c sluje te prop irii culturii i literaturii romnilor de pretutindeni.

4.6.3. Continuitatea criticii lor

nzestrat cu spirit critic i cu o larg n elegere a func iei sociale a criticii, Eliade R dulescu a f cut critic , precum paginile publica iilor sale o nvedereaz , ve tejind ceea ce merita ocara i apreciind, cu respect i entuziasm, operele care reclamau, prin valoarea lor, considera ie i stim . Progresele evidente pe care critica literar le cunoa te n deceniile 5 i 6 ale secolului al XIX-lea sunt urmarea fireasc a dezvolt rii vie ii sociale i spirituale, a nmul irii raporturilor dintre produc torii operele de art i consumatorii lor, a evolu iei gustului artistic etc. acestor mprejur ri li se adaug surse filosofice i critice str ine, descoperite n gndirea contemporan .

Prin romantism, critica devine creatoare n m sura n care i ncorporeaz for a de simpatie. Muza simpatiei inspir i critica literar romneasc de la jum tatea secolului al XIX-lea. Cei ce o exercit , nu se limiteaz la o atitudine neutr , descriptiv . Expresia judec ii lor atinge, adesea, sinceritatea sentimentului, pentru c ei n eleg tot mai bine s - i supun cultura i gustul unei tensiuni afective. Principiul fundamental de conduit al actului critic: obiectivitatea, critica noastr va fi nep rtinitoare, vom critica cartea, iar nu persoana. C tre o perspectiv estetic converg tot timpul ideile celor care citesc i apreciaz i, mul i din ei, sesiznd raportul organic dintre con inut i form , tind s dezv luie valoarea i frumuse ea paginilor scrise.

4.7. Critica Daciei literare


O asemenea perspectiv o descoperim n judec ile critice din cuprinsul revistei Dacia literar . Ad ugate celor din Prop irea i Romnia literar , ele nlesnesc saltul pe care abia deceniul al aptelea l va nscrie n istoria ideii romne ti de teorie i critic literar .

4.7.1. Critica literar


Mihail Kog lniceanu i adun aprecierile numai n jurul scopului romnesc. P trunznd n analiz , ncearc i judecata de valoare, mbr i nd fondul i forma, inseparabile, de fapt. O astfel de analiz a facut asupra baladei lui Asachi, Dochia i Traian. Scriind poezii, Eliade R dulescu a realizat i o Gramatic a poeziei (1831), i un curs al ei, hot rt s -i ajute pe creatori i pe comentatori n n elegerea ei. Ideea cum c poezia este un me te ug, ca toate me te ugurile, dar unul frumos, care se nva , ca oricare altul, i c talentul poate fi judecat, pentru c numai din unirea talenturilor celor fire ti cu nv tura regulilor, se ive te poezia.

Aceste idei sunt p strate i n noua etap pe care o deshide Dacia literar . Dar cum acum romantismul p trunde mai adnc n estetic , ndrumarea clasicist nu mai poate fi acceptat integral. n articolele de critic i teorie literar ap rute, autorii lor u aprecieaz numai buna compunere a poeziilor, supunerea versurilor la normele limbii i ale versifica iei ei, ci, n aten ia general acordat con inutului, ei se arat interesa i de firescul ideilor i sentimentelor din cuprinsul produc iilor realizate. Mihail Kog lniceanu, discutnd poeziile, caut n ele, n primul rnd, starea inimii poe ilor. Acest interes sus inut acordat continutului operelor literare, f r a fi ignorat forma, constituie o particularitate a criticii literare romne ti, ad postit n paginile publica iilor lui Kog lniceanu.

4.7.2. Critica teatrului


Nu doar critica literar se dezvolt , deoarece orice se public , devine proprietatea nem rginit a criticii. i nu numai ceea ce se public , ci tot ce nsemna atunci manifestare cultural , menit s slujeasc emancip rii politice i spirituale a poporului nostru. Teatrul, de exemplu, este un permanent obiect de cercetare i analiz critic . Teatrul a fost dintotdeauna un excelent mijloc de cunoa tere a vie ii sociale i politice a unei colectivit i etnice, de definire a spiritualit ii ei specifice. Kog lniceanu, Alecsandri, Negruzzi i Boliac nu ntrzie s afirme rolul de o mare importan a teatrului, acela de instruire i educare a maselor. Astfel, l ajut s devin , dintr-un mijloc de divertisment, un factor de observa ie i de cunoa tere. Lupta s-a purtat mai nti pentru traducerea i reprezentarea operelor lui Voltaire, Alfieri, Goldoni i Moliere.

n Gazeta de Moldavia, un corespondent cerea: S vindem i drame nationale, pentru c i noi avem un trecut ca toate popoarele lumii. Al. Russo recomanda reprezentarea pe scena na ional a acelor piese romne ti mbr cate cu caracterul p mntului, care ineau la mbun t irea moravurilor i la educa ia ob teasc . Cnd destinul individual al personajelor are tot mai multe leg turi cu nevoile i aspira iile vremii, atunci satisfac ia este general . n locul tragediilor clasice i al dramelor romantice grandilocvente sunt recomandate, cu timpul, n virtutea unei orient ri tot mai hot rte spre veridicul realist, piese care dezv luie aspecte si procese ale vie ii romne ti. Comedia satiric i drama istoric ofereau mijloace eficiente de condamnare a fenomenelor napoiate ale vie ii i de afirmare a unor idealuri sociale i morale superioare. n acest context, eroii excep ionali ai vechiului repertoriu sunt tot mai mult nlocui i cu personajele istoriei na ionale.

n raport cu aceste necesit i ale teatrului, aflat pe drumul romnirii lui, de dezvolt critica teatreal , una din principalele forme de manifestare a spiritului critic promovat de Dacia literar . Obiectivul criticii lui Kogalniceanu din paginile revistei sale l consitutie stagiunea teatreal ie ean 1839-1840 cnd o societate de actori romni s-au ntrunit iarna trecut sub direc ia unui din m dularele sale, spre a da 12 reprezenta ii n limba national cu piese comice, melodrame i nsu i tragedii. Planul au fost mare, dar isprava mic . Publicul a mbr i at ini iativa, ar tnd c corea de mult acest tip de reprezenta ii. Dar neajunsurile ncep de sus, de la direc ie, care nu are nicio con tiin de teatru i, departe de a informa dramatica na ional , socoate ntreprinderea njghebat o specula ie. Influen a Daciei literare asupra evolu iei teatrului romnesc a fost hot rtoare i de reale tradi ii artistice.

4.7.3. Critica artelor


n ncerc rile de diversificare pe care le cunoa te, critica romneasc de la jum tatea secolului trecut nu ocole te artele plastice. Ca gen, critica de art se constituie trziu, legndu-se apari ia de organizarea primelor expozi ii de pictur i sculptur i de afirmare a unor pictori celebrii. Totu i, idei privitoare la arta plastic circul devreme. Ele sunt departe, nc , de ceea ce mai trziu s-a putut numi teorie a artei, pe bazele c reia critica de art s - i formuleze criteriile. De asemenea, ele dau expresie unui ideal estetic nalt, care i va nsufle i pe to i arti tii-cet eni de la 1850 nainte. Cnd ntemeiaz , n 1813, coala de inginerie, Asachi organizeaz n cadrul ei cursuri de desen i de istoria artelor, sub ndrumarea vesti ilor arti ti greci, Theodor Chiriangheleu, M. Sturza, Dimitrie Condoleu Romanos. n clasa modest a lui Asachi, tinerii romni se preg teau s cunoasc i s n eleag arta, pentru a o face s nfloreasc pe p mnt romnesc.

Pentru punerea n valoare a ncerc rilor de studiu teoretic i de apreciere critic a celor dinti rezultate ob inute n aceast direc ie, important ni se pare a fi preocuparea pentru dezvoltarea picturii istorice. Aflat n fruntea nv mntului artistic din Moldova, Asachi se hot r te s realizeze tabele di istoria na ional , pe care s le popularizeze. Pentru executarea lor, se adreseaz pentru nceput pictorilor str ini: italianul Giani, polonezul A. Lesaler, Hoffman, Miller. De artele plastice, ndeosebi de pictur , ca i de muzic , Kog lniceanu este apropiat prin educa ie i gustul s u rafinat. n ar , a urm rit cu interes activitatea lui Asachi. A avut mereu prezent n minte gndul educa iei estetice a maselor, adev ratele destinatare ale activit ii arti tilor. Pentru ele, cere expozi ii i muzee, pentru r spndirea frumosului n public, propune s realizeze copii dup tablourile celebre din pinacotecile str ine, care s stea la ndemna mul imilor. Pictura, prin ceea ce nf i eaz , nu trebuie s r mn o oglindire pasiv a realit ii.

4.7.4. Concluzii. Evolu ia criticii


Spre jum tatea secolului al XIX-lea, critica romneasc de ine un loc tot mai nsemnat pe ntreaga ntindere a frontului culturii noastre. Rezultat al unui proces de evolu ie istoric , n strns dependen de sarcinile concrete ale luptei revolu ionare a epocii de la 1848, critica din paginile Daciei literare, n special cea literar , se diferen iaz n manifest rile ei variate, de rudimentele de critic existente pn la ea, de formele, mai evoluate, care-i urmeaz . Critica a impus n con tiin a timpului cteva principii de baz , care vor d inui ca norme de conduit de-a lungul istoriei criticii romne ti: principiul confrunt rii operei cu viata, principialitate i obiectivitate n judecat i apreciere, principiul constructivismului, obliga ia de a interpreta mesajul ideologic i artistic al scrierilor analizate.

Improviza ia este tot mai ocolit . Autorii articolelor critice m rturisesc preocuparea pentru inuta sobr , dar nu pedant , pentru proprietatea termenilor, pentru plasticitatea i expresivitatea limbajului. Prin ceea ce a realizat nou i durabil, critica romneasc din momentul Daciei literare, f r a fi biruit toate dificult ile de cre tere, nu are doar valoare istoric , legat de etapa pe care o reprezint . Este important i pentru perspectiva pe care o deschide, ca tradi ie de pre , dezvolt rii viitoare a genului. M sura valorii reale a criticii romne ti, Maiorescu o va da. Nu ns f r sprijinul nainta ilor s i de la 1840.

4.8. Prop

irea limbii. Limba literar

4.8.1. Problema limbii literare. Polemica


Considerat a fi perioada form rii na iunilor n centrul i estul Europei, prima jum tate a secolului al XIX-lea a marcat o sensibil cre teere a interesului pentru limba vie a poporului, unul dintre elementele constitutive de baz a unei na iuni. Ideea unit ii limbii literare pe ntreg teritoriul na ional este veche i s-a ivit, cum Iorgu Iordan a subliniat, cu mult naintea ideii de conformitate deplin cu regulele gramaticii i ale lexicului, pentru c oamenii tiau c limba exist pentru a servi ca mijloc de comunicare i atingerea acestui scop se poate ob ine lesne cu ajutorul unei limbi unitare.

Cei care poart discu iile sunt, mai ales, scriitorii. Opiniile lor descind din principiile de baz ale epocii. Contribu ia produc torilor de literatur are un caracter practic, nlesnind crearea unui instrument lingvistic adecvat. C. Negruzzi i previne pe to i asupra dificult ilor: Nu e dat tuturor a crea ziceri i a b ga scalpelul n biata limb , pentru a o struji cum li se pare, c nu sunt to i creatori, ci croitori i croitori r i, c sunt multe piedici, fanatismul b trnilor, deprinderea, pedantismul, c r ile biserice ti, .c. Cei care deschid discu iile privitoare la mijloacele de unificare a limbii literare sunt Eliade R dulescu i Costache Negruzzi. n 1836, ei ncep s - i comunice, sub forma unor scrisori, opiniile despre limb . Sub numele de Coresponden ntre doi rumni, unul din ara Romneasc i altul din Moldova, textele au ap rut n Muzeul na ional. Examinnd limba operelor literare ap rute n paginile Daciei literare, observ m caracteristici comune celor mai mul i scriitori, caracteristici de ordin fonetic, morfologic, sintactic si lexical. Tudor Vianu a vorbit despre un stil epocal al anilor 1850-1860, datorat scrierilor muntenilor Eliade R dulescu, Bolintineanu, B lcescu i ale altora.

Cum nu se va ntmpla prea des n evolu ia literaturii romne, scriitorii acestei etape urmeaz acelea i norme lingvistice i stilistice, f r s se ajung , binen eles, la tergerea oric ror diferen e personale a artei lor. Dac n ceea ce i prive te pe scriitorii munteni, faptul a fost explicat prin influen a oratoriei i a stilului gazet resc asupra scrisului epocii, pentru stilul epocal al scriitorilor moldoveni, explica ia const n rezisten a lor fa de noile tendin e reformatoare, n hot rrea de a sta ct mai aproape de noima na ional si de a pune la contribu ie, n procesul de mbog ire i nfrumuse are a limbii operelor lor, n primul rnd, izvoarele autohtone. Aplicarea directivei na ionale i populare s-a realizat, a adar, nu doar prin lupte teoretice, ci i prin crea ia literar a scriitorilor lega i de ideologia Daciei literare. Existen a unor fapte fonetice, morfologice, sintactice i lexicale comune scrisului colaboratorilor revistei nlesne te, de aceea, comunicarea ctorva observa ii, aplicabile mai tuturor textelor publicate aici.

4.8.2. Dacia literar

i limba na ional .

Dacia literar apare n momentul n care discu iile cu privire la fixarea unei limbi literare i a unei ortografii unitare erau n plin desf urare, astfel, nu a r mas nafara discu iilor. Formarea limbii literare unice, sarcin comun a tuturor reprezentan iilor de frunte ai epocii, apar inea n primul rnd programului cultural-patriotic al patruzecioptismului, program legat la rndul s u [] de nf ptuirea idealurilor politice i sociale din acea vreme. Realismul lingvistic al colii criticii romne ti a fost o calitate care nu a trecut neobservat n epoc . Despre el scriu A. Treboniu Laurian, V. Alecsandri, Al. Russo. Lupt tori activi pentru idealuri sociale i etnice, patruzeciopti tii moldoveni au pus n slujba programului lor ideologic istoria i crea ia folcloric . Istoria n forma ei scris , oferea modelul unei limbi romne ti autentice. Crea ia literar oral ad uga argumente noi.

Mihail Kog lniceanu, prin editarea cronicilor, Alecsandri, prin tip rirea produc iilor folclorice, Negruzzi i Russo, prin valorificarea artistic a acestor izvoare ale na ionalit ii, au adus reale servicii limbii, dintre acelea pe care nu au putut s i le aduc toate sistemele gramaticale recomandate atunci. Latinitatea limbii noastre este unul dintre obiectivele demonstra iei editorului Daciei literare. nainte orice arm a fost buna, istoria, geografia, etnografia, poezia popular , datine str mo e ti, limba mai ales [] toate au fost ntrebuin ate pentru a proba c suntem de neam latin. Disociind pedantismul latinist de tendin a pozitiv de integrare a culturii romne n cultura popoarelor nrudite cu al nostru, prin origine i prin limb , cu to ii ajung la concluzia c exagerarea latinist nu mai are nici un temei pentru c lumea merge nainte i nu se poate ntoarce, fiul nu poate fi tat sau frate p rintelui s u, de aceea trebuie s r mnem romni, iar nu romani.

Ortografia latin

i Dic ionarele

Mai nti, reprezentan ii curentului Daciei literare au lucrat pentru impunerea ortografiei latine. Pledoaria pentru impunerea alfabetului latin pornea din convingerea c , odat generalizat, acesta va nlesni unificarea sistemelor ortografice, stadiu premerg tor ac iunii de unificare a limbii literare na ionale. Cu ajutorul criticii, Kog lniceanu ve teje te tot felul de ortografii, unele mai absurde dect altele, descoperite n textele tip rite. Kog lniceanu re ine chemarea lui Asachi, adresat romnilor din provin iile nvecinate, de a ntocmi liste de cuvinte, activitate considerat preg titoare pentru realizarea unui lexicon al limbii, carele [] este acea nti carte a unei na ii. Cnd J. A. Vaillant i tip re te dic ionarul s u, el anun bucuros acest eveniment cititorilor revistei. La fel face i cu Vocabularul fran ezo-romnesc, realizat n colaborare de P. Poenaru, Fl. Aaron i G. Hill, considerndu-l cel mai complet i cel mai bun dintre toate dic ionarele care sau ivit pn acum n limba romneasc .

4.8.3. mbog irea limbii


Problemei mbog irii limbii literare i-au acordat o aten ie deosebit . Trebuiau g site c ile potrivite pentru a face limba s poat tlcui cu precizie, ntr-o vreme n care se nainta n Europa civilizat , ideile deosebitelor ramuri de tiin i de m estrii. Temeiurile pe care se sprijin reprezentan ii Daciei literare fuseser deja fixate de R dulescu i Asachi. Accepndu-le i socotindu-le vrednice de a fi nsu iite i popularizate, Kog lniceanu se gr be te s retip reasc nsemn rile de gen f cute de Asachi n Albina romneasc . Cunosc tori i pre uitori ai literaturii populare, ei au tiut c limba scris nu putea deveni romneasc i una i aceea i pentru to i, dect prin statornicirea ei pe temeliile largi i durabile ale graiului viu, a a cum acesta se reflecta n cntecele i plnsetele poporului. Limba poeziei populare trebuia s r mn modelul i izvorul de baz al limbii literare. mpotriva nnoirilor n limb , reprezentan ii Daciei literare nu au fost ns mpotriv .

n prima jum tate a secolului se constat o sc dere a influen elor turce ti i grece ti, accentundu-se influen a occidental i rus . Limba se mbog e te cu multe cuvinte str ine din toate domeniile vie ii sociale i culturale, cuvinte mprumutate i utilizate mai mult la ntmplare, dup sistema cut rui sau cut rui. A a s-a ajuns ca publica iile timpului, mai ales cele din Transilvania i Bucovina, s se caracterizeze printr-un stil greu, t iat din topor. Chiar i unele publica ii din Moldova i ara Romneasc nu r mn str ine de tendin ele subiective i arbitrare, manifestate n introducerea neologismelor. Despre nl turarea dificult ilor de adaptare a neologismelor la limba romn , dac se respect es tura limbii noastre, atunci adaptarea se poate face. Dar i aici cu grija selec iei, dup necesit i, pentru a nu transforma limba ntr-un jerg hibrid, plin de ziceri latino-franco-italiene.

4.8.4. Concluzii

Examinnd limba operelor literare ap rute n paginile Daciei literare, observ m caracteristici comune celor mai mul i scriitori, caracteristici de ordin fonetic, morfologic, sintactic si lexical. Tudor Vianu a vorbit despre un stil epocal al anilor 1850-1860, datorat scrierilor muntenilor Eliade R dulescu, Bolintineanu, B lcescu i ale altora. Cum nu se va ntmpla prea des n evolu ia literaturii romne, scriitorii acestei etape urmeaz acelea i norme lingvistice i stilistice, f r s se ajung , binen eles, la tergerea oric ror diferen e personale a artei lor.

Oscila iile lingvistice i stilistice sunt numeroase. Important este c , din nfruntarea tendin elor divergente ale epocii, lexicul operelor reprezentan ilor curentului Daciei literare se purific , n timp, de arhaismele, regionalismele i neologismele nepotrivite, c p tnd un aspect mai unitar. Cu to ii au n zuit spre un echilibru lexical i stilistic i mul i dintre ei, personalit i scriitorice ti de seam , vor ajunge s dobndeasc aceast nsu ire de pre a scrisului lor, n anii maturit ii artistice. Evocnd trecutul, nf i nd prezentul, descriind oameni i locuri, comunicnd idei i lund atitudine, cu to ii au folosit procedeele cele mai adecvate pentru ob inerea unor efecte cu valoare artistic . Nara iunea i tabloul, portretul i descrierea peisajului, dialogul i digresiunea, umorul i satira, alternarea arhaismului cu regionalismul i acestea, ingenios combinate cu neologismul, au fost considerate potrivite pentru comunicarea unui material de via complex i a unor atitudini superioare fa de realitate.

4.9. Sfr itul Daciei literare

Dup numai trei numere, n luna august a aceluia i an n care a ap rut, prin nalta hot rre a unui domn arbitrar, ea este suprimat . Cauzele in de atitudinea ferm democratic , puternic antifeudal , pe care editorul a luat-o n abordarea i rezolvarea tuturor problemelor feudale ale politicii i culturii romne ti, atitudine considerat nepotrivit cu mprejur rile dina afar i din l untru i dezaprobat n toate manifest rile ei. Pretextul, de mult c utat, a fost prezen a proverbului pe tele de la cap ntr-un text, n cuprinsul c ruia Kog lniceanu denun a xenomania boierimii rii, dep rtarea acesteia de tot ce e romn, de tot ce e na ional, i-l judeca aspru pe cel care se afla n vrful sc rii sociale, cu topozul n mn i legea sub picioare. Evenimentul s-a produs n urma poruncii domne ti nr. 40, comunicat la 23 august 1840. Documentul se afl n arhivele Ia ului.

Sigur este c Dacia literar nu a mai ap rut, pentru c nu doar articolul despre voiajul principelui Demidoff n Principate, ci tot cuprinsul revistei era insuflat de un spirit r u cuget tor i de o ostilitate sistemati c n contra guvernului, cum i-a p rut ministrului Mavrogheni i con inutul publica iei de la 1855, Steaua Dun rii. Alecsandri nu se n eal cnd atribuie suprimarea Daciei lliterare prea numeroaselor laude aduse de Kog lniceanu lui Alexandru cel Bun. A adar, Dacia literar a disp rut. Ea a continuat s tr iasc ns o alt via , f r moarte, n con tiin a timpului. Posteritatea i-a ncredin at privilegiul unui destin activ, pe m sura importan ei evenimentului pe care l-a marcat prin apari ia ei n publicistica romneasc . Dup dispari ia Daciei literare, gndul de a scoate o nou publica ie, care s -i continuie programul, st ruie n cugetele moldovenilor i ale muntenilor, deopotriv . Propunerea porne te, se pare, de la Ion Ghica, profesor la Acadenia Mih ilean din Ia i. n 1842, se discut planul revistei, al c rei titlu este fixat la Album sau Album literar, i se hot r te s apar sub direc ia lui I. Ghica, V. Alecsandri i M. Kog lniceanu. Discu iile din jurul noii publica ii, pl nuite la Ia i, sunt purtate, cu acela ii entuziasm, i la Bucure ti. Dar, nu se tie cu exactitate dac acest proiect a prins via .

5. Continuitatea Daciei literare 5.1. Prop


Prop irea, foaie tiin ific i literar , ap rut la 2 ianuarie 1844, este, cu toat certitudinea, de rndul acesta, publica ia care va duce mai departe mesajul Daciei literare. La 20 noiembrie 1843, Kog lniceanu, Alecsandri, I. Ghica i P. Bal adreseaz Secretariatului de stat o peti ie, prin care cer cuvenita mputernicire de a edita, de la 1 ghenar viitor, o foaie ebdomader subt numele de Prop irea, a c rei tendin va fi numai tiin ele i literatura. Foaia se va tip ri sub direc ia r spunz toare a dsale Panaiti Bal , n Ia i, la Cantora Foaiei s te ti.

irea

Cel ales a fost Bal deoarece el se bucura de cea mai mare ncredere a conducerii, dar tiut este faptul c Prop irea a fost fondat i condus de Mihail Kog lniceanu. Odat cu cererea, Kog lniceanu depune i un exemplar model al primului num r al Prop irii. n rezolu ia Secretariatului de stat, din 29 decembrie 1843, se ncuviin eaz publicarisirea foii, cu precizarea, n chip subliniat f cut , c publica ia va ie i dup ndrept rile f cute n prospect i cu aceasta ca titula ia ei s fie Foaie pentru tiin i literatur . Primul num r apare la 9 ianuarie 1844. n chip demonstrativ, locul ce fusese ocupat, pe prima pagin , de titlul Prop irea, a r mas gol, subtitlul revistei, acum devenit titlu, ap rd scris cu caractere foarte mici. Spa iul r mas gol prin nl turarea unei p r i din articolul-program i a textului lui I. Ghica a fost acoperit de un articol al lui C. Negruzzi, Despre limba romneasc .

Ca i Dacia literar , Prop irea se vrea a fi o publica ie care s-ar ngriji numai cu adev ratele interesuri materiale i intelectuale ale romnilor, deosebindu-se de publica iile politice i literare ale vremii, ale c ror pagini umplu, prea mult, cu cele dinafar i prea pu in cu cele din untru. ntmpl rile politice, selectate din jurnaluri str ine, nu ofereau nici cel mai mic interes pentru romni, iar publica iile literare, pu ine cte existau, nu se ocupau, consider autorul aritocului-program, pentru cele mai multe d i dect cu literatura u oar a fran ezilor i traduc iile, nu fac o literatur . Puternic ancorat n lupta na ional i social , revista nu i limiteaz interesul doar la probleme de literatur i tiin . Ca i Dacia literar , ea i extinde principiile programului la politic , la via social , la moral . Se arat interesat de problema sclaviei negre i, cnd Adunarea ob teasc propune eliberarea iganilor, revista s rb tore te evenimentul tip rind un supliment extraordinar, n paginile c ruia Kog lniceanu scrie entuziasmat despre acest act, care ne nal eara deopotriv cu staturile cele mai civilizate n privirea principiului moralului i a drept ii. Prop irea se arat a fi tot mai primejdioas pentru ordinea instaurat de M. Sturza n Moldova. Ea trebuia, cu nentrziere, suprimat . i a fost la data de 11 noiembrie 1844.

5.2. Album tiin ific literar


Prima ncercare are loc n 1845, la Bucure ti de aceast dat , unde ap ruse, n acela ii an, Magazin istoric pentru Dacia. Aceast publica ie de specialitate a fost scoas de N. B lcescu i A.T. Laurian. Dar abia n 1847, C.A.Rosetti scoate un Album tiin ific i literar, continuare a Foii tiin ifice i literare a lui Kog lniceanu. Primul num r al publica iei apare la 9 februarie 1845, iar al doilea, i ultimul, la 16 februarie al aceluia i an, mpreun cu un supliment. Asemenea Daciei literare ct i a Prop irii, Albumul muntean se vrea un cadru deschis la toate produc iile originale n versuri i proz , care vor fi de vreun interes i vor avea o limb curat ; la orice articol de tiin folositoare; cu un cuvnt la toate acele lucr ri ale duhului. Cuprinsul Albumului reflect cu fidelitate preocup rile nscrise n program. Se public produc ii originale, mai ales n versuri, articole de tiin folositoare, se face o interesant cronic a s pt mnei i se prezint , la bibliografie, c r i romne ti i str ine noi ap rute. Nu se tiu cu exactitate motivele pentru care aceast publica ie i-a ncetat existen a, dar se poate presupune c a c zut i ea subt soarta ce au ap sat mai multe jurnaluri.

5.3. Publica ii romne ti de peste hotare

Dintre cele ap rute la Paris i Bruxelles, re inem cu deosebire Romnia viitoare (Paris, 1850), o demn urma a revistelor din ar . Editorii i colaboratorii ei (N. B lcescu, I. Br tianu, Magheru, fra ii Golescu), sentinele ale poporului deslipite de trupul lui, aten i la r sunetele suferin elor rii [] luptndu-se pentru mntuirea patriei, pentru a-i explica drepturile naintea popoarelor luminate cred, cu convingere, n trimful cauzei romnilor, n biruin a unei revolu ii viitoare, care va ntrona dreptatea, fr ia, unitatea. Texte publicate: Al. Russo: Cntarea Romniei; Nicolae B lcescu: Mersul revolu iei n istoria romnior

5.4. Zimbrul
n anul n care ap rea la Paris Romnia viitoare, la Ia i se tip rea gazeta Zimbrul, care f r s mai poarte, n titlu, chemarea direct la lupt pentru unitatea na ional , i asum obliga ia de a fi tot timpul prezent n mijlocul acestei lupte. Primul ei num r apare la 3 iulie 1850, de i editorul, A. Fotino, ceruse permisiunea de a o edita de la 28 octombrie 1849. nv nd din experien a nainta ilor s i, Zimbrul prezint cititorilor un program redus, redactat n termeni mode ti, n limba romn i francez . n privirea politicei, nu voie te s se amestece n principii, ce ne vom m rgini numai a n ira factele tmplate f r de comentarii. Despre interesele rei, va trata n atta ctu-i ngduit unui giurnal de a face. n partea literar , se va sili de a fi cititorilor folositori i pl cu i.

Se public , n foiletonul lui, mult poezie popular cu inspira ie folcloric . Opere: Vasile Alecsandri: Balada Mioarei, alga, Bujor, Mihai-Copilul i baladele Butu, Romn-Grue-Groz veanu; T. Codrescu: Cntece i jocuri romne; Al. Russo: Studie moldovan . O etap important n procesul de romnirea teatrului romnesc se refect n paginile Zimbrului, prin publicarea pieselor lui Alecsandri (O nunt r neasc ) i M. Millo (Un poet romantic). Zimbrul, prin contribu ia lui Alecsandri, Negruzzi, Al. Russo, Bolintineanu a continuat i a accentuat lupta nceput de Dacia literar pentru realizarea unei literaturi na ionale n con inut i form , expresie a cuget rii i sensibilit ii romne ti.

5.5. Romnia literar

Dup suprimarea Prop irii, publica ia cea mai nimerit i mai pre uit din rile romne ti, cum o apreciaz un statornic colaborator al ei, V. Alecsandri, au trebuit s treac mul i ani pn s se iveasc o nou foaie literar , care s fie de folos literaturei noastre ncep toare i porp irei intelectuale. De aceast dat , ini iativa i va apar ine lui V. Alecsandri. Gndul de a scoate o revist literar , cu menire cu totul national , l avea bine conturat nc din 1851, cnd se afla la Paris. Ajuns la Ia i, cu titlul revistei deja fixat, Romnia literar , Alecsandri nainteaz cererea lui Gr. Ghica. Cererea este aprobat i, la nceputul anului 1852, revista este sub tipar, cum i n tiin eaz cititorii ntr-un prospect, publicat n ianuarie, i cum anun i ziarul Zimbrul, la 14 februarie 1852.

Dup e ecul din 1852, Alecsandri nu s-a gndit dect la o nou ncercare de a scoate Romnia literar . Rentemeirea revistei devine unul din punctele capitale ale programului s u. La 1 ianuarie 1855, Romnia literar reapare. Programul revistei este nf i at cu hot rre i precizie. Romnia literar va primi numai articole originale de literatur , iar ct prive te partea tiin elor pozitive, ea va deschide coloanele sale celor mai bune traduceri ating toare de descoperirile folositoare a veacului nostru. Principiile nscrise n Introduc ia Daciei literare i n articolulprogram al Prop irii sunt reluate, iar n cuprinsul revistei li se d acestor principii o ntins consecin .

Revista devine, cu adev rat, un cmp de ntlnire pentru intelectualii din tooate provinciile romne ti i din toate genera iile. Opere: Costache Negruzzi: Istoria unei pl cinte, Un pro es de la 1826; Al. Russo: Cntarea Romniei, Amintiri, Cuget ri; Mihai Kog lniceanu: Sclavie, vecin tate i boieresc; N. B lcescu: R zvan-vod ; D. Bolintineanu: Manoil; Odobescu: Despre satira latin , Od Romniei, ntoarcerea n ear pe Dun re. Ca i Prop irea, al c rei format l, reia Romnia literar acord un interes sus inut problemelor tiin ei. Dezvoltarea economic a rilor romne este, n continuare, n centrul aten iei tuturora, de aceea majoritatea textelor publicate sunt de economie politic .

Practica relev , ca i n cazul Daciei literare i al Prop irii, st ruin a de a traduce n scris ceea ce n teorie este a a de limpede i precis recomandat. Cu devotamentul d ruit pasiunii dezinteresate de a sluji, militan i politici, oameni de tiin i scriitori, grupa i cu to ii n jurul publica iei lui Alecsandri, desf oar o activitate variat i bogat n urm ri, al c rei rol este acela de a indica, pe coordonatele fixate la 1840, un drum, de a promova valori de care cultura noastr avea nevoie. H r uit mereu de conducere, Romnia literar nu mai mergea, precum fondatorul ei ar fi dorit s mearg . Se gnde te serios s-o suspende i acest plan l mp rt e te, ntr-o scrisoare expediat la Constantinopol, lui Kog lniceanu, n care l felicita pentru norocita ntreprindere ce a f cut-o, nfiin nd Steaua Dun rii. Oficialitatea i-a luat-o, ns , nainte i, dintr-o not publicat n Steaua Dun rii, afl m i pricina suprim rii publica iei: S-au tip rit articole ie ite din ercul bunei-credin e i, prin urmare, contra regulilor enzurei.

5.6. Steaua Dun rii

Ca orice jurnal politic ce este n primul rnd, Steaua Dun rii i face o datorie special de a ini ia pre cetitorii s i la elementele tiin ei politicii. elul politic al lui Kog lniceanu este de a inea pre publicul romn ntr-o cuno tin l murit i continu nu numai despre ntmpl rile cele mai importante ale zilei, dar totodat i despre spiritul i tradi iile marilor lupt tori.

Politica jurnalului nu poate fi dect una singur : politica secular a romnilor, politica na ional . Jurnal al unirii, Steaua Dun rii i propune s apere interesul vital al patriei, unirea, n care Kog lniceanu vede, cum a v zut i n 1840, modul de a consolida na ionalitatea romn , de a le da romnilor demnitate, putere i mijloace pentru a mplini misia lor pe p mnt. i, din nou, reafirmat cu toat puterea convingerii, este ideea lui de o via : Poporul romn poate i trebuie ca o dat s tr iasc cu nsu i via a sa na ional . Relund principiile Daciei literare, actualizndu-le, publica ia de la 1855 reu e te s le adnceasc semnifica iile, cu sublinieri i clarific ri notabile. Integrndu-le unor direc ii tot mai deschise vie ii i gndirii contemporane, Steaua Dun rii a contribuit la adncirea i l rgirea albiei curentului na ional i popular n cultur i literatur . Interesul generat de cuprinsul instructiv i totodat popular i-au hot rt devreme soarta. Pentru prima oar , a fost suprimat la 3 martie 1856, din cauza unui articol ofensator pentru religie. ntre 4 decembrie 1856 i 1 mai 1858, apare la Bruxelles, sub titlul LEtoile du Danube, iar la 1 noiembrie acela i an avea s apar din nou la Ia i, pn la 5 noiembrie 1860. De la 2 ianuarie 1859, fuzionnd cu Zimbrul i vulturul, a ap rut sub titlul Steaua Dun rii Zimbrul i Vulturul, editorul jurnalului fiind convins c principiile ce au sprijinit ambele foi desp r ite, le vor sprijini i ntr-unit.

5.7. Concordia

Cu publica ia lui Kog lniceanu din 1855, care a nsemnat un apel c tre formele nalte ale vie ii politice i culturale, se ncheie o etap i una din cele mai importante din istoria presei romne ti. Valul curentului na ional i popular nu se opre te ns aici. Concordia este publica ie bucure tean , ap rut n 1857, n care scriitori munteni i moldovei public literatur cu un subliniat caracter politic, n dorin a de a contribui la realizarea concordiei cea dorit de romni

5.8. Buciumul
Fundat printr-o impulsiune spontanee a majorit ii junimei din str in tate, care nu a putut r mnea rece i n nep sare, pe cnd fra ii ei dupe malurile Dun rii se agit i se lupt spre a ajunge la regenerarea patriei comune, Buciumul, expresiunea unor simtimente colective, i alege drept deviz autonomia, unirea i militeaz pentru cteva fundamente ale na ionalit ii romne, f r de care o na iune nu poate vie ui politic. Se tip resc i studii ntinse, semnate, mai ales, de Boliac, care aduc lumini noi cu privire la vechile drepturi ale poporului romn la suveranitate intern . Literatura, pu in , publicat aici, sluje te aceea i cauz . Se tip resc, mai ales, versuri patriotice scrise de Boliac, G. Sion, A. Doinici, nfl c ra i, cu to ii, de ideile pe care unirea urma s le concretizeze n legiuirile i institu iile rii. La al 7-lea num r al s u, Buciumul a trebuit s tac la Paris. De la 1 ianuarie 1863, ziarul reapare la Bucure ti, pn la 5 decembrie 1864. La 15 decembrie 1962, Boliac scoate un num r specimen ca s vad formatul ziarului, c t imea materiei ce va cuprinde, cum i felul materiei.

5.9. Revista Carpa ilor

Dacia literar tr ie te n programul i obiectivele ideologico-literare ale unei alte publica ii interesante de literatur , istorie, arte, politic , Revista Carpa ilor, editat la 1 ianuarie 1860 de G. Sion. Publicat n form de carte, revista dore te ca, n paginile ei, frumosul s - i dea mna cu folositorul, nv atul s se ntlneasc cu artistul, tiin a cu geniul, proza cu poezia. Varietatea materialului este impus de progresul societ ii romne ti, de gustul, tot mai evoluat, al cititorilor, de dorin a lor de a se instrui.

5.10. Revista romn


Interesul sporit, legat de apari ia unor publica ii cu un profil mai complex, nm nunchind preocup ri de tiin , art , literatur , se v de te, ntrun grad i mai nalt, n paginile frumoasei publica ii Revista romn , ap rut n trei volume, ntre 1861-1863. Voind s treac la un post de conducere a mi c rii literare, pentru care se sim ea Al. Odobescu ntemeiaz revista sa pentru tiin e, literare i arte, ca s-o fac expresia tendin elor na ionale i populare, tot mai hot rt manifestate n diverse domenii ale culturii romne ti. P rta al genera iei de la 1848, cum i-a pl cut s se considere, fondatorul a sim it nevoia de a aduna ntr-o publica ie periodic lucr rile literare i al specula iunilor tiin ifice ce pot gr bi progresul na iunii romne. Cercul de investiga iuni al Revistei romne este larg: literatura, istoria, jurispruden a, filosofia, artele, tiin ele exacte i naturale. Gndirii tiin ifice i se acord un loc important. Se public studii de art i arheologie, de estetic etc. Revista romn s-a impus cu autoritate pre uirii generale. A fost o publica ie de mare prestigiu, care, situndu-se n continuitatea liniei Daciei literare, a deteminat o intens i fertil orintare literar , lingvistic , istoric , filosofic , reu ind s dea culturii romne ti inut i demnitate.

6. Presa n Transilvania

S-a spus despre presa din Transilvania c , spre deosebire de cea din ara Romneasc i Moldova, nu a putut s dep easc nici formula ziarului de informa ii, nici pe cea a gazetei sau a revistei cu caracter genera cutural. n realitate, chiar i n condi iile speciale de acolo, ardelenii au fost capabili s dea via i s in n floare o variat i trainic pres romneasc .

6.1. Foaia duminicii

A ap rut n 1837, Foaia duminicii, editat de I. Barac. Publica ia ie ise la lumin spre nmul irea cei de ob te folositoare cuno tin e, cum se indic n subtitlul ei.Ecouri prea largi ale acestei publica ii nu au fost nici n Transilvania, nici n Principate, dar folosul ei a fost unul dintre acelea peste care nu se poate trece u or. pune n lumin G. Bari iu n n tiin area Foii literare din 1838: Ea a slujit de mijloc prin care s se cunoasc mai deplin gustul i trebuin ele romnilor-anumit n patria noastr - n cele ce se in de tiin i literatur . Foaia duminicii nceteaz la un an de la apari ie, f cnd loc Foii literare, editat de Bari iu i T. Cipariu

6.2. Foaie pentru minte, inim

i literatur

De la 2 iulie 1838, Foaia literar ia titlul Foaie pentru minte, inim i literatur . Ea i continu activitatea pn la 24 februarie 1865, i decenii n sir a jucat rolul pe care Dacia literar l-a avut n Moldova. Pn la 1840, literatura na ional i g se te cu greu locul n paginile Foii pentru minte. Doar versurile lui A. Mure anu i medita iile n proz ale lui G. Bari iu aduc o not de varietate n con inutul nc pu in diversificat al publica iei. Articolele de orientare nu lipsesc ns : orientare n probleme ale limbii, folclorului, literaturii, tiin ei.

6.3. Gazeta Transilvania

Gazeta Transilvania a avut cea mai lung via din istoria publicisticii romne ti. Ap rut la Bra ov, la 12 martie 1838, ziarul i-a continuat existen a pn n 1944, lund n toat aceast perioad titluri u or modificate, Gazeta Transilvan (de la 3 ianuarie 1849), iar de la 1 decembrie 1849, pn la dispari ie, Gazeta Transilvaniei.

ndrumat de un crez iluminist i militnd pentru principii democratice, Gazeta de Transilvania a slujit programul romnilor de pretutindeni: libertate i unitate na ional . A f cut-o biruind nu numai normele generale ale politicii metternichiene, ci capriciile micilor tirani din localitate.

6.4. Organul lumin rei

Climatul politic i spiritual creat la Bra ov a aflat ecouri i n alte centre de cultur ale Transilvaniei. n 1847, T. Cipariu scoate la Blaj Organul lumin rei, gazet besericeasc , politic e literarie, care apare pn n aprilie 1848, urmnd, de asemenea, formarea mintei i a inimei n poporul romn. Se spune n program c deviza pavezii noastre este pacea, unirea min ilor i a inimilor, bunul n eles ntre fra ii de un snge i o limb .

6.5. Telegraful romn i Foaia Bucovinei

Acela i program l are i Telegraful romn, ivit n 1853, la Sibiu. La fel i Foaia Bucovinei, gazet romneasc pentru politic , religie i literatur , care a ap rut la Cern u i, ntre 1848-1850, sub redac ia lui Gheorghe i Alexandru Hurmuzache, bunii prieteni ai lui Mihail Kog lniceanu i Alecsandri.

6.6. Familia
Atunci cnd, n 1865, Foaia pentru minte, inim i literatur dispare, o alt publica ie i ia locul. Este vorba despre Familia, a lui Iosif Vulcan, care, decenii dup decenii, va difuza peste mun i spiritul Daciei literare. Ap rut u scopul de a culturaliza familiile de romni transilv neni, revista se impune interesului cititorilor prin caracterul ei variat, enciclopedic. n paginile ei au publiat Eminescu, Alecsandri, G. Bari iu, D. Bolintineanu, M. Kog lniceanu, G. Sion, B. P. Hasdeu i, mai trziu, Vlahu , C buc, Delavrancea, D. Zamfirescu. Familia r mne o tribun de lupt cu caracter na ional i democrstic, un echivalent de prestigiu al publica iilor militante, descinse din programul Daciei literare, ap rute pe ntreg teritoriul locuit de romni.

7. Particularit i ale limbii n perioada pa optist 7.1. Fonetica


Prezen a unor forme fonetice particulare, arhaice, regionale i influen e ale lexicului str in: -de tip arhaic i popular: den, coroan , nf o a, l cuitor, poronc , priimit, r spi, rump, ear ; -de tip regional as mine, asar , ajuns i, b iet, barbat, nimine, sam , pacat Palatilizarea labialelor (hier, nherbntat); Forma ob inut de transformarea lui r n l prin disimilare consonantic :tutulor; Rar: n-r r-n: amerin a, am runturi; Diftongul ea, p strat n textele muntenilor, se reduce n cele ale moldovenilor n e:vre, pute, me;

Formele terminate n t, d, n apar iotacizate: auz, arz, s ascunz , s caz , eu crez, s piarz , pociu, s se puie, spui; Numeroase neologisme Scriitorii moldoveni au tins mereu spre nl turarea fonetismelor graiului lor, apropiindu-se astfel de graiul muntenesc; Alternan e: as minea-aseminea, j le-jele-jale, r dica-ridica, sar -sear , t lhar-talhar-tlhar, pte- apte- apte- vrst -vrst ; Fluctua iile existente sunt rezultatul preocup rii unor creatori de literatur de a scrie n a a fel nct s se fac n ele ti de oamenii epocii lor i de viitorime.

7.2. Morfologia

Diferen e relativ pu ine fa de limba actual ; Un num r de substantive feminine cu singularul n se termin la plural n consoan palatalizat : trebuin i, trebi (mai ales n ara Romneasc ); altele, ca n limba veche, au pluralul n e: izbnde, patime, livede, nunte; Multe neologisme neutre au termina ia n uri: pasuri, obiecturi, palaturi, salonuri, teatruri, sujeturi, suveniruri; alte neologisme sunt utilizate n forme ce nu au fost p strate n limba literar :color, problem; Paralelism dintre formele de genitiv-dativ de tipul: naturei, rei, literaturei, inimei, limbei; Adjectivul gol are pluralul goli;

Infinitivul este adesea folosit n locul altor moduri: silindu-se a zmbi, te-au nv at a vorbi, s-au nvrednicit a se numi, slugile nu putea a se risca; Persoana a III-a plural a indicativului prezent este construit ca la celelalte conjug ri: oamenii alerg, ei nu ascult, paserile sbor; Identitate morfologic ntre formele verbale de persoana a III-a singular cu cele de persoana a III-a plural: boierii era to i aduna i, ei urzea comploturi, slujitorii mnca i bea; Auxiliarul au era folosit la persoana a III-a singular a perfectului compus: glasul i s-au stins, acel ce s-au nvrednicit, cine te-au trezit a a de diminea ; Neologismele a constitui, a atribui, a substitui au formele conjug rii I: constitu , a- i atribua.

7.3. Sintaxa

Neglijarea acordului dintre subiect i predicat: ei t g duia, oamenii care mergea, ei a ta revolte; Mare varietate a formelor complementului introdus prin prepozi ii; Influen a limbilor str ine: d n dejde la, cartea se alc tuie te de dou feluri; Folosirea preopozi iei pe naintea unui complement direct nume de lucruri, alteori articolul adjectival lipse te (influen e ale limbilor str ine); Necesit i de rim a eaz verbul la finalul propozi iei; Limpezirea frazei scriitorilor;

7.4. Lexicul
Mare varietate a lexicului; ndreptarea autorilor spre limba popular ; Moldovenisme: bacal, b lan, butc , colb, co er, crevat, du c , dughean , finar, gr i, lavi , Larg reprezentat este i sectorul arhaismelor: arm el, beni al, bun Turcisme: anafor , fermenea, feregea, iermelic, meterhanea Grecisme: alurghid (manta de purpur ), catahrisuri (abuzuri), clironem, clironomie, evghenist, iaspis, itica (etica) Cuvinte de origine rus : cantora (birou), cinovnic, cvartal, dell Cuvinte din fondul vechi al limbii sau accep iuni mai vechi ale unor cuvinte transmise cu n elesuri deosebite i care apar in limbii comune, cuvinte ce au i ele func ia de a crea atmosfera istoric : a cerca, a dovedi (a birui), a drege (a umple paharele), de isnoav (din nou), mo ie ( ar ) Neologisme: ac ie, edi ie, afecta ie, alumniel, apriat, atelagiu, antrel , barbet , bivuac, balon, burjuazie, cafe, capel , chierel , cordel , demuazel , debat, debata ie, espulsie, epolet, e arf , farm , favor

8. Scriitori pa opti ti. Personalit i 8.1. Mihail Kog lniceanu

La Berlin redacteaz prima schi a literaturii romne, pentru Magazin fur die Literatur des Auslandes, iar n limba francez o schi despre igani i o remarcabil istorie a Valahiei(1837). Rechemat n ar , conduce suplimentul literar al Albinei, redacteaz Dacia literar , face parte din comitetul teatral, al turi de C. Negruzzi i Vasile Alecsandri, deschide primul curs de istorie na ional la Academia Mih ilean , tip re te ntiul corp de cronici moldovene ti i ntia revist de studii istorice, Arhiva romneasc . Revista Dacia literar , pe care o ntemeiaz n 1840, i acoper ns inten iile, interzicndu- i, n introducerea programatic , politica, spre a se ndeletnici numai cu literatura na ional . Autorul nutre te n scrierile numite Iluzii pierdute i Un nti amor, ambi ia unei literaturi menite s m guleasc ndeosebi publicul feminin; e ntrnsul chiar i un feminist, care atribuie femeii o misie mai nobil n societatea european , preconizeaz indirect instrunc ia femeii i elogiaz femeile din cercul ie ean al Iluziilor pierdute c citesc literatur na ional i compun n romne te. Mai importante sunt paginile din romanul neterminat Tainele inimii (1850), unde se ntreprinde critica evolu iei noastre sociale i politice, ntr-un sens prejunimist.

Cum singur a inut s remarce, Kog lniceanu n-a scris numai, a i f cut istorie. Entuziasmul s u pentru principiile prop irii democratice a putut fi dep it doar de perseveren a traducerii lor n practic . Odat c tigat de un ideal, i s-a devotat cu totul, neprecupe ind eforturile necesare nf ptuirii lui. Prestan a convingerilor sus inute, la care s-au ad ugat inteligen a sa activ , orientarea prompt au f cut din el mai mult dect inspiratorul i propagandistul ctorva acte politice decisive. L-au situat n miezul marilor ac iuni patriotice de la mijlocul secolului trecut i l-au consacrat n mprejur ri de o capital nsemn tate cum au fost: lupta pentru unire, mbun t irea soartei ranilor i ob inerea independen ei de stat a Romniei. Kog lniceanu afirma c : Istoria noastr are destule fapte eroice, obiceiurile noastre sunt destul de pitore ti i de poetice, frumoasele noastre ri sunt destul de mari pentru ca s g sim si la noi sujeturi de scris f r s mai avem pentru aceast trebuin s mprumut m de la alte na ii. Datorit orient rii spre aceste surse de inspira ie, articolul Introduc ie a fost considerat manifestul romantismului romnesc.

8.2. Ion Ghica

Ion Ghica s-a n scut la Bucure ti, n ziua de 12 august 1816. Ion Ghica i-a nceput nv tura de carte bucurndu-se de ndrumarea lui Costache Aristia. Dasc l de grece te i-a fost i Mihailidi, care avea s - i ia doctoratul n medicin la Paris. Din scrisoarea Dasc li greci i dasc li romni putem deduce c Ghica s-a num rat i printre elevii colilor grece ti din Bucure ti. Dorin a de a citi i c r i romne ti i-a trezit-o un slujba al tat lui s u, logof tul Matache, care obi nuia s citeasca cu voce tare, seara, Vie ilor Sfin ilor, aceea i Alexandrie pe care Grigore Alexandrescu o tia pe de rost, apoi simbolica nara ie n versuri a ardeleanului Ion Barac, despre Arghir cel prea frumos. Mai apoi a beneficiat de ngrijirea c rturareasc a lui Eliade R dulescu, care i-a fost profesor de gramatic i l-a deprins cu rostirea aleas , punndu-l s memoreze traducerile n romne te din Medita iile lui Lamartine. Este nscris la cursurile deschise n mai 1830 de c tre J. Vaillant. Faptul c tinerii fii de boieri p r siser colile grece ti ca s se ngr m deasc n clasa de limb fran ozeasc a lui Vaillant este semnificativ i nu se explic numai prin interesul fa de marea cultur francez , ci mai ales prin ecoul pe care l aveau n ar ideile naintate profesate de intelectualitatea radical a Fran ei, participant la revolu ia din 1789 i aflat n pragul unei noi revolu ii, aceea din iulie 1830.

n 1831, Ghica se afl la Paris, sub supravegherea blajinului dasc l Lichiardopulo, cel care cnta opera Norma la psaltichie. La 11 ianuarie 1836 i ia bacalaureatul n litere la Sorbona, cu patru passable(suficient) i un faible (slab). La sfr itul anului 1841 pleac la Ia i. Tr ie te n mijlocul fr mnt rilor revolu ionare ale genera iei sale.La Academia Mihailean a predat cursuri de geometrie descriptiv ,de geologie i mineralogie,apoi de economie politic . La 1884, cnd apare al treilea volum al Convorbirilor economice , principiile economiei burgheze n general ncep s apar mereu mai dep ite i nocive, chiar n ara noastr . n Europa, economia marxist -pe care Ghica o aminte te combatnd-o c tigase faim . n Romnia, cercurile i presa socialist ncepuser propagarea marxismului i lupta mpotriva concep iilor sociale i economice ale burgheziei. Scriitorul Ion Ghica s-a realizat foarte trziu, la o vrst cnd talentul altora se istove te. Pn pe la 1879, nici contemporanii s i, nici el nsu i nu au putut b nui c un nume Ion Ghica va r mne pentru posteritate legat de o opera literar .

Cea dinti ncercare beletristic a scriitorului e schi a de roman redactat n anii anteriori lui 1848, care-I plaseaz numele n istoria romanului romnesc naintea lui Kog lniceanu. O tr s tur specific literaturii lui Ghica este satira. Aceast tr s tur st la baza comediei ce ni s-a p strat ntr-un fragment nc mai redus dect povestirea despre Alecu. n alc tuirea ei caleidoscopic , proza lui Ion Ghica i-a p strat culorile proaspete i prin ocheanul ei luminat n interior, rostit de emo ia povestitorului i a noastr , reconstituim vremurile de demult, ude de snge i de lacrimi, ndoliate de satrapi i aureolate de entuziasmul vis torilor.( Ion Roman).

8.3. Proza n perioada pa optist


Prima parte a perioadei pa optiste nregistreaz o serie de opera n proz , care ns apar izolate i nu toate semnificative, abia dup 1840, imediat dup revolu ie , i scriu operele fundamentale prozatori de prim m rime: C. Negruzii, Al. Russo, N. B lcescu i V. Alecsandri. Cea mai frapant tr s tur a prozei n epoca pa optist este caracterul memorialistic, lipsa inven iei pure, a fic iunii: aflat la nceput de drum, proza romneasc pune, nainte de orice, faptul tr it am putea vorbi chiar de o anumit pornire comun tuturor prozatorilor epocii - dea respinge inven ia. Tudor Vianu spune c primul nostru realism este memorialistic, dar observa ia se poate extinde la proza pa optist n ansamblul ei. Primele ncerc ri notabile ale lui I. Heliade-R dulescu, n deceniul al IV-lea sunt amintiri (Dispozi iunile i ncerc rile mele de poezie); capodopera prozei lui C. Negruzzi este constituit de descrierea unor fapte tr ite (Negru pe alb), nsemn rile de c l torie fac o mod durabil (la V. Alecsandri, D. Bolintineanu, Gr. Alexandrescu); pe dataliile autobiografice se bazeaz multe dintre buc ile n proz ale lui V. Alecsandri.

A doua tr s tur global a prozei pa optiste o constituie importan a pe care continu s o aib retorismul, mo tenirea oratoric a perioadei clasice i a culturii din secolele precedente. Proza larg , n care fraza se afl construit pe tiparul perioadei clasice i n care scriitorul c uta s provoace efecte retorice, a nflorit mai cu seam n Muntenia i n Transilvania. n perioada imediat urm toare nfrngerii revolu iei a existat o intens produc ie de scrieri mesianice, unde, nenorocirile prezentului trebuiau s fie prilej de rena tere a speran elor, iar apelurile la istoria patriei aveau acela i sens exemplar.

8.3.1. Gheorghe Asachi

Gheorghe Asachi (1788 - 1869) a fost un poet, prozator i dramaturg romn care s-a n scut la Her a, n nordul Moldovei (azi n Ucraina). Fiul lui Laz r Asachievici i al Elenei. A primit primele no iuni de nv tura de la tat l s u - preotul Laz r Asachi. La vrsta de 9 ani, Gheorghe Asachi i-a continuat studiile n limba polon , latin , german la Lvov, unde se mutase familia. A studiat apoi la universitatea din acela i ora , n cadrul facult ii de filozofie logic , matematic , istoria natural , fizic , metafizic i etic , urmnd i un curs special de arhitectur Precursor al genera iei pa optiste, Gheorghe Asachi a fost unul din ntemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare i a recuperat de la Lemberg din Polonia, unde studiase n tinere e, manuscrisul iganiadei, epopeea buf a lui Ion Budai-Deleanu. A fost ndrum tor cultural n domenii diverse: teatru, coal , pres , activitate tipografic . Asachi a fost i unul din ntemeietorii Academiei Mih ilene. A publicat prima gazet romneasca din Moldova, Albina Romneasc (1829). A organizat primele reprezenta ii teatrale n limba romn (1816) i Conservatorul filarmonic dramatic (1836).

Traduce i adapteaz piese de teatru str ine. n poezie, abordeaz toate speciile: ode, elegii, sonete, imnuri, fabule, medita ii, balade. Versific legendele istorice Dochia i Traian, tefan cel Mare naintea Cet ii Neam . A scris i nuvele istorice (Drago , Petru Rare , Rucsandra Doamna .a.), care au constituit sursa de inspira ie pentru nuvelele lui Costache Negruzzi. Public primul s u sonet n limba italian n Giornale di Campodoglio n 1811. Primul poem n limba r Un alt t rm n care contribu ia lui Gheorghe Asachi poate fi considerat hotartoare este cel jurnalistic. El este n Moldova ini iatorul presei n limba romn , realiznd primul ziar romnesc Albina romneasc . Vaznd n pres un excelent instrument de informare i educare, Asachi va scoate i alte ziare destinate unor categorii diverse de cititori, cum ar fi: Foaia s teasc destinat ranilor i Icoana lumii care populariza cuceririle tiin ei.

8.3.2. Nicolae B lcescu

Scrie Istoria Romnilor sub Mihai-Vod Viteazul, descrierea religios nsp imntat a unei Romnii de o m re ie s lbatic . O personalitate central nu doar a istoriei epocii pa optiste i unioniste, ci i a literaturii acestei epoci, a fost Nicolae B lcescu (n. 29 mai 1819, Bucure ti d. 19 noiembrie 1852, Palermo). Fiu de boierna i, sensibil din copil rie la suferin ele r nimii i, n aceea i m sur fascinat de trecutul na ional, viitorul revolu ionar s-a angrenat, dup absolvirea dup absolvirea liceului Sf. Sava, n via a activ prin mbr carea n 1838, a uniformei de iuncher (ca nv tor la o coal militar ) i participarea, n 1840 (cu Mugur, Bolliac .a.) la conspira ia lui Dimitrie Filpescu: act de curaj pl tit cu o deten ie la m n stirea m rgineni ce i-a zdruncinat s n tatea. La un an dup eliberare, n 1843, ntemeiaz , cu Ion Ghica i Christian Tell, societatea secret Fr ia, organizatoarea revolu iei muntene din 1848. Istoric de forma ie modern , cu o metodologie mai riguroas dect a lui Kog lniceanu, Nicolae B lcescu e un tot att de autentic scriitor.

Pe lng o coresponden vast , B lescu a realizat i numeroase studii: sinteze, monografii ( Puterea i arta militar de la ntemeierea principatului Valahiei i pn acum, 1844, Puterea armat i arta militar la moldoveni n timpul m ririi lor, 1886, Istoria romnilor sub Mihai-Vod Viteazul, 1878 ) sau articole de mici dimensiuni (Cuvnt preliminariu despre izvoarele istoriei romnilor, 1845, Despre mpropriet rirea ranilor s.a. micromonografiile Ioan T utul, logof t al Moldovei, Logof tul Miron Costin etc.). Dumitru Micu afirm c n aceste scrieri este o claritate i o coeren a expunerii, o transparen a stilului, un echilibru i o solidaritate a construc iei, un relief al ideilor,o prospe ime a informa iilor i o noutate a punctelor de vedere. Distinc ia, atractivitatea, conferite de adecvarea limbajului de con inut, dup afirma iile lui Micu, fac, mai ales din monografia Mihai Viteazul, o oper realmente literar , o construc ie narativ c reia nu-i lipsesc dect scene de intimitate i dialoguri pentru a se identifica integral cu un roman istoric.

8.3.3. Costache Negruzzi

Cu apari ia n Dacia literar , ndat dup articolul introductiv din primul num r al nuvelei Alexandru L pu neanul, () , lua implicit na tere, n literatura romn , proza narativ de imagina ie. Realizare suprem a lui Constantin Negruzzi (1808 24 august 1868), aceast scriere nu e doar o capodoper a nuvelei romne ti, n acela i timp, ci se poate afirma, nuvela noastr paradigmatic . La ea raport m ca un pattern (precum n teatru O scrisoare pierdut ) toate celelalte produse literare autohtone ale speciei. () Negruzzi e primul scriitor modern din Moldova. Proza lui nu are nimic din vetustatea f r farmec a lui Asachi; chiar ov ielile sale filologice, inerente vremii, p streaz un interes lexical pentru cititorul de azi. Opera sa literar , grupat c tre sfr itul vie ii sub titlul ironic P catele tinere ilor , inspirat dup Al. Dumas-fiul, Les pchs de jeunesse (I. Amintiri din june e, II. Fragmente istorice, III. Neghin i p l mid , IV. Negru pe alb. Scrisori de la prieten ), se nscrie ns pe deplin n curentele de idei ale vremii, marcat, la jum tatea secolului trecut, prin interferen a benefic cu clasicism, romantism i realism, cuprinznd nuvelele istorice (Alexandru L pu neanul, Sobieski i romnii), nuvele romantice (Zoe, O alergare de cai), fiziologii, anecdote, scrisori, o ncercare de epopee n versuri (Apodul Purice), piese de teatru (Doi rani i cinci crlani, Muza de la Burdujeni).

8.3.4. Vasile Alecsandri

n perioada pa optist , deschiderile c tre civiliza ia si cultura occidental coexist cu formele orientale impuse de realit i istorice precum domniile fanariote. Formele hibride ale civiliza iei romne ti la mijlocul secolului al XIXlea sunt observate de c l torii str ini care le consemneaz obiectiv n jurnale de c l torie sau devin surse de inspira ie pentru scriitorii pa opti ti. Vasile Alecsandri surprinde aceste amestec oriental i evropienesc n pagini de proz (Ia ii n 1844, Balta-Alb , Borsec, Istoria unui Glban) sau n comedii (ciclul Chiri elor, Iorgu de la Sadagura). Iubitor al folclorului romnesc, public volumul Poezii populare ale romnilor (1852-1853; edi ie complet , 1866), cuprinznd mai multe capodopere ale crea iei populare. i editeaz primul volum de versuri Doine i l cr mioare , n anul 1853 i compune piese de teatru. ntre 1860 i 1880 notorietatea lui este foarte mare, fiind considerat, att n ar , ct i n str in tate, scriitorul reprezentativ al romnilor.

Vasile Alecsandri are un rol hot rtor n formarea i dezvoltarea teatrului na ional, prin alc tuirea unui repertoriu romnesc, prin scrierea primelor piese originale i prin formarea gustului publicului pentru teatru. n fond, dramaturgia noastr se na te n Moldova sub directoratul lui Mihail Kog lniceanu, Costache Negruzzi i Vasle Alecsandri, ncepnd cu anul 1840. Scrie vodeviluri, comedii de moravuri (Iorgu de la Sadagura, ciclul Chiri elor), feerii foclorice (Snziana i Pepelea), drame istorice (Despot-Vod ), drame de inspira ie clasic (Fntna Balanduzei, Ovidiu). Mare parte din piesele lui Alecsandri au caracter satiric i critic mpotriva moravurilor sociale i politice ale vremii, dup cum m rturise te scriitorul: am proiectat s fac din teatru un organ spre biciuirea n ravurilor rele i a ridicolelor societ ii noastre.

Afirma ia criticului George C linescu, n Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent, vizeaz tema civiliza iei hibride, ntlnit n diverse opere ale lui Alecsandri i ale scriitorilor pa opti ti, dar realizat marginal n povestirea Balta-Alb : Sinteza ntre Occident i Orient, ce forma ns i structura intim a fiin ei sale, o face Alecsandri n spiritualul tablou al civiliza iei romne, a a cum o vede un francez la Balta Alb . Tema civiliza iei hibride, n care convie uiesc forme orientale i occidentale, moderne i arhaice se grefeaz n povestire pe tema c l toriei. Cum contrasturile originale sunt mai pregnante pentru ochiul str inului, Alecsandri utilizeaz motivul literar al c l torului str in, impus de scrierile ilumini tilor francezi din secolul al XVIII-lea (Monstequieu, Scrisori persane), procedeu des ntlnit i la scriitorii no tri din perioada pa optist . Relatarea c l toriei la Balta Alb este pus pe seama unui francez, implicat ca protagonist al ntmpl rii, c ruia i se atribuie o perspectiv exterioar (occidental ) n observarea critic i satiric a civiliza iei romne ti a epocii.

8.4. Poezia n perioada pa optist

Poezia pa optist r spunde, n general, direc iilor i principiilor formulate de Mihail Kog lniceanu n articolul Introduc ie din primul num r al revistei Dacia Literar , n sensul c este o poezie social , adaptat la momentul istoric i chiar politic, conform cu idealurile de dreptate i unire ce animau sufletele romnilor de pretutindeni. Acum se afirm cu putere spiritul na ional, ncrederea n tradi ionale, populare, n istoria, natura i folclorul romnesc, care devin acum, al turi de evenimentele social-politice ale momentului, teme predilecte ale poe ilor. Ceea ce i une te pe scriitorii pa opti ti este militanismul reg sit n crea iile literare, care se constituie n adev rate manifeste pentru mplinirea unit ii i independen ei na ionale, pentru dreptate social .

Se dezvolt astfel o poezie istoric , declamativ , grandilocvent , cu exprimare direct a ideilor i a sentimentelor, ntr-un stil avntat, cu limbaj adecvat n elegerii de c tre marea mas de cititori, n care teme vechi ca iubirea, fericirea, moartea, destinul se completeaz cu medita ia asupra locului omului n istorie, cu motivul con tiin ei sociale, al ruinelor, al mormintelor, al revolu iei etc. Din punct de vedere compozi ional, operele scriitorilor pa opti ti mpletesc romantismul cu clasicismul, iluminismul cu preromantismul, de unde a rezultat i o mare varietate de specii literare: ode, elegii, medita ii, epistole, satire, fabule, pasteluri, idile, sonete, balade. Ideea na ional poate fi considerat nucleul tematic al poeziei pa optiste, nuan at sub forma ata amentului la valorile poporului, ale p mntului i ale tradi iilor romne ti (Gh. Asachi, La patrie, C, Bolliac, O diminea la Caraiman, I. Heliade-R dulescu, Zbur torul), a elogiilor realiz rilor poporului (Gh. Asachi, La introducerea limbii na ionale n publica nv tur , C. Bolliac, La nti corabie romneasc ), a prezent rii trecutului ca model pentru prezent (Gr. Alexandrescu, Umbra lui Mircea. La Cozia, I. Heliade-R dulescu, O noapte pe ruinele Trgovi tei).

Un loc aparte n valorificarea tematicii istorice l ocup balada, o mpletire de elemente lirice, epice, lirice i dramatice, poate cea mai complexa specie a momentului, n care, sintetiznd patetismul cu patriotismul, i cu valorile morale, poe ii devin cnt re i ai trecutului glorios (D. Bolintineanu, Muma lui tefan cel Mare, Gh. Asachi, Dochia i Traian). Un alt pilon tematic l reprezint critica societ ii contemporane, sub forma satirei (Gh. Alexandrescu, Satira duhului meu, Gh. Asachi, So ie de mod ) i a fabulei (Gr. Alexandrescu, Cinele i c elul, Gh. Asachi, Musca i carul, I. Heliade-R dulescu, Cumetria cioarei cnd s-a numit privighetoare). Iau avnt lirica filosofic (I. Heliade-R dulescu, Visul, D. Bolintineanu, Scopul omului) i cea religioas (I. Heliade-R dulesc, Cntarea dimine ii, Gr. Alexandrescu, Candela) i cea erotic (Gh. Asachi, Dorul, Gr. Alexandrescu, A teptarea, D. Bolintineanu, O fat tn r pe patul mor ii).

8.4.1. Grigore Alexandrescu

Se remarc prin medita ii romantice, Trecutul. La m n stirea Dealului, Umbra lui Mircea. La Cozia, R s torul lunei. La Tismana, Mormintele. La Dr g ani, care dau expresie temei ruinelor. S-a n scut la Trgovi te, n anul 1810, n mahalaua Lemnului, fiind al patrulea copil al lui Mihai Alexandrescu, care a fost vame i vistiernic, i a Mariei. R mne orfan i s rac, dar de mic e de tept, cu o memorie extraordinar . nva greaca i franceza. Ajuns la Bucure ti, este elev la pensionul Sfntul Sava, uimindu- i colegii prin cunostintele in literaturile clasice, a fost coleg cu Ion Ghica. Face cuno tin cu Heliade. Impresioneaz pe to i prin talentul s u poetic. Va sta i acas la Heliade, care-i va publica prima poezie Miezul nop ii n Curierul Romnesc, urmat de elegia Adio la Trgovi te. Este unul dintre cei mai importan i reprezentan i ai pa optismului n Muntenia, care reu e te s dea glas, prin opera lui, medita iei de tip romantic asupra istoriei neamului, istorie pe care o transform , de multe ori, n modele pentru urma i. Animat de entuziasmul epocii, cultiv specii lirice romantice (elegii, medita ii) i clasice (satire, fabule, epistole). Grigore Alexandrescu se impune n epoc ca poet superior contemporanilor prin reflexivitatea sa autentic , profund , anticipare, n contextul unei literaturi aflate la nceputurile sale a unei coordonate fundamentale pentru marea poezie romneasc . (Dic ionarul Literaturii Romne de la origini pn la 1900, Ed. Academiei, Bucure ti, 1979).

Poezia Umbra lui Mircea. La Cozia a fost scris , dup cum m rturise te autorul nsu i, n urma c l toriei mpreun cu prietenul s u Ion Ghica, n 1842, la m n stirile din Oltenia. Vechea m n stire Cozia, situat pe malul drept al Oltului, loc de veci pentru domnitorul Mircea cel B trn, i-a trezit sentimente puternice i reflec ii originale despre trecutul glorios i despre r zboi. Poezia a ap rut n revista Prop irea, n 1844. Poezia ilustreaz romantismul, avnd o serie de tr s turi specifice evolu iei acestui curent n literatura romn : tema istoric , motivele preromantice, (al umbrelor, al zidurilor, al mormintelor, nocturnul, fantoma), mbinarea diferitelor specii lirice, antiteza trecut prezent, particulari ile stilului retoric (invoca ia i exclama ia, gradarea, hiperbola). Romantismul romnesc se caracterizeaz prin coexisten a cu clasicismul, prin asumarea unor accente patriotice i revolu ionare de dezvoltare a con tiin ei na ionale. Simetria compozi iei este clasic : poezia ncepe i se deschide cu descrierea cadrului natural.

8.4.2. Alecu Russo

Dac , stergnd colbul de pe cronice b trne, Constantin Negruzzi a validat literar orientarea istoric a curentului na ional strnit de Dacia literar , spiritul critic ini iat de revist i-a avut cel mai talentat companion n Alecu Russo (17 II 1819, Str e ti, jud. L pu na 5 II 1859, Ia i). N scut n Basarabia, educat (de la vrsta de zece ani) n Elve ia (Vernier, lng Geneva), autor n adolescen de versuri fran uze ti, antidespotice, urma ul de vechi boieri moldoveni, cu numele fran uzit n cinstea lui Jean-Jaques Rousseau, a fost n via a civil jurist (asesor judec toresc la Piatra Neam , membru n Divanul apelativ, avocat, director n Departamentul lucr rilor publice, membru al Sfatului administrativ, procurist al B ncii Moldovei) i, adversar al regimului sturdzist, s-a ilustrat prin acte incompatibile cu statutul de func ionar obedient. De pe urma unor replici din piesa de teatru Jignicerul Vadr s-a ales, n 1846, cu un surghiun la m n stirea Soveja. Participant n 1848 la ac iunea revolu ionar , a trebuit, dup e uarea ei, s ia drumul exilului. n loc ns de a se duce direct la Viena, cum pl nuia, s-a oprit n Ardeal, lund parte la adunarea din Cmpia Libert ii, apoi la o alt adunare, n Lugoj, organizat de Eftimie Murgu, a fost arestat la Dej, i trimis n nchisoarea din Cluj, de unde dup eliberare, a ajuns n fine la Viena, apoi la Paris. Relund (ca, de altfel i Cuget ri-le) paragrafe din Studie moldav (ap rut n 1851 1852, n Zimbrul, sub pseudonimul Terentie Hora), aaceast compunere mixt (memorialistic i istorie) evoc , la nceput, n tablouri vii, pline de culoare, crmpeie de lume boiereasc patriarhal , stins n trecutul ce a mistuit copil ria scriitorului.

Recupernd momente idilice, de genul celor ce vor deveni, este o jum tate de veac, una din sursele literaturii s m n toriste (dar f r dulceg ria proprie unei bune p r i a respectivei literaturi), memorialistul descrie petreceri cmpene ti ce par ast zi de domeniul fabulosului: convoaie de tr suri nc rcate cu provizii i vase, zeci de convivi i servan i strn i n cte o larg poian , n jurul unor focuri uria e, cu miei ntregi la frigare, pelin de mai, cu vutc b ut din pantofii jupneseor, cu vinuri de Cotnari i Odobe ti, cu chiote, cntece, pocnete, rsete, de care clocote te p durea. Cteva alte buc ii literare l sate de Russo au fost scrise n fran uze te i traduse de B lcescu, Alecsandri, Odobescu, Sadoveanu. Acestea sunt: dou legende (Piatra Teiului, Stnca Corbului), fiziologia Ia ii i locuitorii lui n 1840, jurnalul inut la Soveja i Cntarea Romniei, poem n proz ap rut n Romnia viitoare f r semn tur i atribuit de unii lui B lcescu, primul traduc tor. Frem t tor romantic, jeluitor i exultant, biblic, tonul poetului (Domnul Dumnezeu p rin ilor no tri nduratu-s-a de l cr mile tale, norod nemngiet, mea?) a pus n rela iile cu cel din Paroles dun croyant de Lammenais. Textele pieselor de teatru ntr-un act B c lia ambi ioas i Jignicerul Vadr sau Provincialul la Teatrul Na ional, jucate n 1846, s-au pierdut, ca i manuscrisele altor scrieri.

8.4.3. Ion Heliade R dulescu

Personalitatea central a primei perioade romantice este, evident, Ion Heliade R dulescu (6 ian. 1802 12 apr. 1872), natur plurivalent , surs inepuizabil de energii i ini iative. C rturar i om de afaceri, burghez a ezat i revolu ionar, dasc l i ziarist, editor particular i func ionar de stat (redactor la Buletinul oficial, cu grad de pitar, paharnic, clucer), intemeietor al tuturor a ez mintelor de cultur din ara Romneac i, dup revolu ia din 1848, proscris, constrns s - i petreac zece ani din via n exil, demnitar turc i deputat n parlamentul Romniei, devorator i produc tor de tot felul de c r i (lingvistic , literatur , filosofie, teologie, istorie, politic ), autorul Gramaticii din 1828 a dominat de mai bine de un deceniu, mi carea literar din toate cele trei provincii romne ti. Productiv n toate genurile literare, el s-a realizat ca scriitor mai cu seam n poezie i n proza de caracter eseistic i memorialistic, cu accentuate propensiuni polemice.

n con inut, opera lui Heliade (inclusiv cea liric , n bun parte) e saturat de ideologie. De o ideologie bizar , bazat pe judec i concrete, pe intui ii sc p r toare, i pe construc ii ideatice aberante, unele demen iale, amestec de concep ii contradictorii, incompatibile, progresist-conservatoare, cosmopolit-na ionaliste, mistico-ra ionaliste. Autodidact, scriitorul de forma ie enciclopedic recolteaz idei din sursele cele mai eteroclite, de la Biblie la filosofia luminilor, de la poeticile clasice la doctrinele literare romantice, conjug deconcertant cre tinismul; interpretat alegoric, cu socialismul utopic, vorbind, bun oar , despre Iisus-Popolul, acord credit egal unor gnditori de prim rang i unor diletan i, penduleaz ntre cugetarea echilibrat i exaltarea nebun , ntre logic i delir, cu efecte, binen eles, ilare n plan tiin ific, dar (unele) ncnt toare literar. Orict de fanteziste, multe din specula iile lui I. Heliade R dulescu sunt antrenante, stimulative. Prin lansarea lor, lumin torul din deceniile III i IV, revolu ionarul din 1848, proscrisul expatriat i repatriat de dup n bu irea revolu iei a fixat un moment n istoria gndirii filosofice romne ti.

Scriitor total, Heliade a fost, n acela i timp, un descoperitor i lansator de talente. ndemnnd b ie ii s scrie, el le-a oferit i posibilitatea valorific rii scrisului, publicndu-i n Curierul romnesc i Curierul de ambe sexe, editndule volume, n tipografia sa. De el au fost promova i to i poe ii munteni romantici: Crlova, Alexandrescu, Ion Catina (1828-1851), C. A. Rosetti (1816-1885), Bolintineanu, Bolliac, Baronzi, i el a deconspirat, prin publicare, activitatea poetic t inuit a lui Iancu V c rescu. n publica iile sale au g sit ospitalitate i autori moldoveni i ardeleni: C. Negruzzi (Carlu Nervil), Alecsandri, Al. Donici, Gh. Bari iu i al ii. Dintre muntenii enumera i, primii doi au debutat n perioada celui dinti val romantic.

8.4.4. Ion Catina. Andrei Mure anu

n poezie, numelor str lucitoare i nainte de apari ia Daciei literare (Iancu V cprescu, Heliade, Grigore Alexandrescu, C. Stamate, Al. Donici) li se al tur , n deceniul al cincilea, acele ale mai tinerilor V. Alecsandri, D. Bolintineanu, Ceazar Bolliac, Andrei Mure anu, Ion Catina. Ultimul, apar innd unui colaborator adolescent al Curierului romnesc, ce avea s dispar , asemenea lui Crlova, pretimpuriu i s devin personaj al unor viitoare nara iuni (romanele Un func ionar sinucis de Al. Pelimon, Vl sia sau Ciocoii noi de Gr. H. Grandea, nuvela Catina damnatului de G. C linescu). Tot printr-o singur poezie, Un r sunet, scris n 1848, devenit din decembrie 1989 imnul de stat al Romniei, mai trziu i al Republicii Moldova (temporar), s-a imortalizat i Andrei Mure anu (1816-1863). Mitizat de Eminescu, n dou poeme dramatice, Mure anu (1869) i Andrei Mure anu (1871), autorul Mareiezei romne ti (potrivit aprecierii lui B lcescu) a fost unul dintre animatorii de frunte ai revolu iei ardelene din 1848.

Conota iile inefabile trezite de memoria istoric , asocia iile ce se creeaz spontan, chiar sub con tient, cu poezia de mai trziu a mesianismului na ional (Eminescu, Co buc, Goga, Blaga, Cotru ) mprosp teaz cntarea de tept rii noastre nencetat, dndu-i o vibra ie nedit , ori de cate ori e recitat sau intonat : (...) Privi i m re e umbre, Mihai, tefan, Corvine, / Romna na ine, ai vo trii str nepo i, / Cu bra ele armate, cu focul vostru-n vine, / Viat -n libertate ori moarte! strig to i.

8.4.5. Dimitrie Bolintineanu

Dimitrie Bolintineanu (n. 1819 [sau 1825 dup alte surse], Bolintin-Vale d. 20 august 1872, Bucure ti) a fost un poet romn, om politic, diplomat, participant la Revolu ia de la 1848. Dimitrie Bolintineanu era macedonean aromn de origine, p rintele lui, Ienache Cosmad, a venit n ar din Ohrida. n pu ini ani ai tat lui s u, Ienache, acesta i f cu n Valahia o situa ie acceptabil . Arenda , mic proprietar, apoi subprefect, cu re edin a la Bolintin, sat aproape de Bucure ti, el nu apuc s -i lase celui de al doilea n scut, Dimitrie, o avere care s -l scuteasc de griji. n prima jum tate a anului 1870, Dimitrie Bolintineanu c l tore te la Paris. I se reediteaz cteva dintre biografiile istorice. Tip re te culegerea de satire Menadele i volumul de poezii Plngerile Romniei. Colaboreaz , pn n aprile, la Romnul, lui C. A. Rosetti. Grav bolnav, e silit s - i ntrerup munca. n 1871, boala lui Bolintineanu se agraveaz . Poetul este s rac. Pensia pe care o primea intra n buzunarele creditorilor. Oficialitatea refuz s -i acorde ajutor. n aprilie este organizat , din ini iativa lui George Sion, o loterie cu obiecte personale ale lui Bolintineanu.

La 28 aprilie are loc un spectacol la Teatrul Na ional din Bucure ti, n beneficiul fostului membru al Comisiei teatrale. La 25 iunie, un grup de deputa i (printre care i Cezar Bolliac) propune Camerei votarea unei recompense na ionale pentru bunul nostru poet Dimitrie Bolintineanu, carele se afl lipsit de existen a de toate zilele. Trimis spre studiu la sec iuni, propunerea a r mas ngropat n dosare. Poetul este internat la Spitalul Pantelimon. n condica de nregistrare a bolnavilor a fost notat: Dimitrie Bolintineanu, fost ministru de Culte, intrat f r haine. 1872 n martie are loc tragerea loteriei ini iate n 1871 de George Sion. C r ile lui Bolintineanu au fost c tigate de V. Alecsandri, dulapul bibliotecii de C. Negri, iar celelalte mobile de c tre Catinca Bal . Alecsandri i Negri au cerut ca obiectele ce le reveneau lor s r mn n continuare ale lui Bolintineanu.

9. Specii literare

Speciile literare cultivate n aceasta perioad reprezint receptarea aproape simultan a influen elor clasice i romantice din literatura european a vremii i un sincretism al metodei de crea ie ce se poate recunoste chiar in opera aceluia i scriitor: elegia, epopeea istoric , epopeea cosmogonic , epistola, od , balada istoric , balada fantastic , medita ia, satira, fabula, comedia.

9.1. Elegia

Este specia genului liric caracterizat prin exprimarea unui sentiment de triste e, de regret de melancolie, sentimente elegiacice ce se pot identifica la mai multe specii ale liricii culte. Elegia este considerat muza durerii. La inceput poezia este scris in distih exprimnd jalea-distihul elegiac. Mai trziu a inceput sa exprime sentimente complexe. Reprezentan i din literatura romn : G. Alexandrescu (Adio, La Trgoviste, Miezul nop ei), V. Alecsandri (Stelu a), T. Arghezi (Cenu a vis rilor), M. Eminescu (Melancolie, O mama), Lucian Blaga(Gorunul), D. Bolintineanu (O fat tn r pe patul mor ii).

9.2. Epopeea istoric


Este un poem epic de mari dimensiuni, n versuri, n care se povestesc fapte eroice, legendare sau istorice, ale unui singur personaj, ale unui grup de oameni sau ale unui popor, dominate adesea ac iuni cu totul ie ite din comun care se petrec n locuri stranii i dep rtate, personaje extraordinare i/sau supranaturale. Cuvntul epopee provine din cuvntul epos semnificnd o produc ie epic de mare amploare. iganiada apar ine lui Ion Budai Deleanu de i tentative de a scrie o epopee au avut i al i poe i, ca Bolintineanu sau celebra Anatolida a lui Ion Heliade R dulescu

9.3. Epopeea cosmogonic


Se num r i ea printre speciile literare din perioada pa optist , un reprezentant fiind I.Heliade R dulescu care a scris Anatolida sau Omul i for ele.

9.4. Epistola
Este o specie literar n versuri apar innd poeziei didactice n care se trateaz un subiect filozofic, moral, artistic etc. Sub form de scrisoare Epistol domului Iancu V c rescu, G.Alexandrescu.

9.5. Oda

(din limba greac aeidin nseamn cntec) este o specie a poeziei lirice, alc tuit din strofe cu aceea i form i cu aceea i structur metric , n care se exprim elogiul, entuziasmul sau admira ia fa de persoane, de fapte eroice, idealuri etc. n unele realiz ri, oda este nrudit cu imnul. La nceput, odele erau cntece ale corului din dramele grece ti i erau executate cu acompaniament instrumental (de obiceiu la lir , de unde i denumirea genului liric). Precursori ai odei sunt socoti i Psalmii lui David.

Poetul francez Pierre de Ronsard a realizat ode n stilul lui Pindar i Hora iu, n Anglia sunt de men ionat ca autori de ode poe ii Edmund Spenser, Ben Johnson, Andrew Marvell i John Milton, mai trziu John Dryden i Alexander Pope. n special romanticii Percy Bysshe Shelley i John Keatsau creat ode de un deosebit rafinament stilistic (Ode to the West Wind, Ode on a Grecian Urn). n Germania s-au remarcat n mod deosebit Friedrich Gottlieb Klopstock (Die Frhlingsfeier, An meine Freunde) i Friedrich Hlderlin. Oda bucuriei a lui Friedrich von Schiller, pe muzica finalului Simfoniei a IX-a de Ludwig van Beethoven a devenit imnul oficial al Uniunii Europene. Cea mai cunoscut od n limba romn este Od n metru antic (sapphic) de Mihai Eminescu, cu treisprezece redact ri consecutive, fiind n varianta originar o od adresat lui Napoleon Bonaparte. Ultima variant , cea mai frumoas , este lipsit de orice referire la acesta.

9.6. Balada istoric

(lat. ballare, pe filier provensal , ballada dans/ cntec; cf. fr. ballade) este o specie a genului epic nf i ndu-se ca un amplu poem narativ, f r a exclude i unele accente lirice, unde, n general, se proiecteaz un eveniment eroic, avnd protagoni ti, fie din timpuri istorice, fie din vremuri legendare, mitice, sau fantastice, fie din realitatea imediat .

n literatura romn specia este bogat reprezentat att n sfera oralit ii Pe-o Gur de Rai / Miori a (cu peste 1600 de variante; cele din Cri ana Ieste-un munte cu oi multe, Sntu- i trei p cur ra i etc. au conservat elementele de ceremonial / ritual eroic-funerar ce de-aproape ase milenii se dateaz n spa iul Daciei / Dacoromniei arheologic i cu C14 , nc din orizontul cultural / civilizatoriu al anului 3400 . H), Me terul Manole (conservnd mitul fundamental pelasgo-thraco-dacic, sau dacoromnesc, al jertfei zidirii, atestat arheologic n Dacia / Dacoromnia, deaproape apte milenii, mai exact, din orizontul anului 4950 . H.), Soarele i Luna, Toma Alimo , Corbea,Iancu Jianu, Radu Calomfirescu, Pintea Viteazul, Constantin Brncoveanu, Ghi C t nu etc. , ct i n sfera cult Andrii Popa de Vasile Alecsandri, Nunta Zamfirei de George Co buc, Pintea de t O. Iosif, Ric de Miron Radu Paraschivescu, Balada trupului care s-a frnt pe roat de Radu Gyr, Mistre ul cu col i de argint de tefan Augustin Doina , Moartea c prioarei de Nicolae Labi , Balada nencol it de Nichita St nescu, Jiana de Ion Pachia Tatomirescu, Balada lui Ion de Octavian Blaga etc.

9.7. Balada popular


Este o creatie epica n proz , care prezint o ntmplare din trecutul ndep rtat, sub forma unei ac iuni simple, cu un num r mic de personaje, prezentate de obicei n antitez i n care realul se mplete te cu fabulosul. Caracteristici: 1. Dimensiuni mari; 2. Actiune linear , realul se mplete te cu fabulosul; 3. Plasat ntr-un spa iu limitat; 4. Durat redus ; 5. Personaje n numar mic n antitez ; 6. Nara iunea se mbin cu descrierea i dialogul. Tipuri de balade populare: - haiducesti (Toma Alimos), - pastorale (Miorita, Dolca), - istorice (Novac si Corbul), - solare i supersti ioase (Mierla i sturzul), - fantastico-mitologice (Iorgu Iorgovan), - familiale (Anita Crsmarita, Blestemul mamei) etc.

9.8. Balada fantastic


Este de remarcat num rul nensemnat al baladelor de acest fel, aflndu-se probabil de multe vreme pe cale de dispari ie, fiind sezizate numai n cmpia Olteniei. Rolul activ pe care l-a jucat biserica n crea ia baladei se simte. De exemplu, ntr-o strveche balad cu continut legendar se d o explica ie mistic referitor la apari ia soarelui i a lunii prin pedeapsa divin care a oprit c s toria Soarelui cu sora lui. O alt descriere este cea a raiului i iadului, prin care Adam i Eva l plimb pe soare pentru a-l nsp imnta de suferin ele ndurate de p c to i pe p mnt.Ex: balada Trei lebede(trei zile sfinte ale s pt mnii), Ion Botez torul ( Sfnta Vineri)Elemente misticoreligioase apar i n cazul baladei viteazului Bcu sau Petru Haiducul, in care eroul lupt cu ap sfin it .

9.9. Medita ia
E o specie a liricii filozofice n care poetul exprim profunde idei filozofice privitoare la legile tainice care guverneaz universul,genernd in sufletul poetului melancolie, triste e, neliniste spiritual , pn la nefericire,a adar o puternic participare afectiv . Trasaturi: - Poezie liric care cuprinde reflec ii filosofice asupra lumii i vie ii. Se inspir din problemele mari ale filosofiei despre univers, divinitate, suflet, originea, esen a si valoarea vie ii, binele, frumosul. - Se cunosc i medita ii in proz . A fost cultivat in preromantism i romatism. - Se abordeaz probleme mari legate de existen a omului pe p mnt. - Reprezint o forma superioar a liricii i apare, de obicei, in epoca de maturitate a unei literaturi. Ex.: La steaua de Mihai Eminescu, De ce-a fi trist de Tudor Arghezi, Ce te legeni. .Ion PillatAci sosi pe vre-muri Gr.Alexandrescu Medita ii, Anul 1840 Lamartine.

9.10. Satira
Este o form literar de critic a sl biciunilor individuale, sociale sau general omene ti, adesea ntr-un mod acuzator. Caracteristicile stilistice ale satirei sunt ironia, exagerarea caricatural a unor aspecte particulare i construirea unor rela ii neobi nuite de aparen absurd . Con inutul unei satire reflect condi iile sociale ale momentului istoric i variaz cu acestea n forme diverse de exprimare. Etimologic, termenul provine din cuvntul latin satura, ini ial cu sensul de dezordine sau harababur , mai trziu desennd forma literar curent Literatura romn , dup nceputuri modeste, cunoa te n a doua jum tate a acestui secol o dezvoltare furtunoas . n genul satirei se remarc Vasile Alecsandri (n piesele Iorgu de la Sadagura i ciclul Coana Chiri a), Grigore Alexandrescu (Satira duhului meu), Mihai Eminescu (mai ales n cele cinci Scrisori). Maestru al genului este ns Ion Luca Caragiale, att n Momente i Schi e, ct i n opera sa dramatic (De-ale Carnavalului, O noapte furtunoas , O scrisoare pierdut ). Trebuie men ionat Tudor Arghezi cu inegalabilele lui Bilete de papagal.

9.11. Fabula
Este o scurt povestire alegoric ,care apartine genului epic, de obicei n versuri, n care autorul, personificnd animalele, plantele i lucrurile, satirizeaz anumite moravuri, deprinderi, mentalit i sau gre eli cu scopul de a le ndrepta. Ea are urmatoarea structur : povestirea propriu-zis si morala. Figura de stil folosit n general este personificarea. Succesul ie it din comun al fabulelor lui La Fontaine va inspira mult lume n scrierea acestora: de la seniori la clerici, neuitnd magistra ii, preo ii sau vnz torii, to i i ncearc norocul n scrierea fabulelor. Iezuitul Desbillons, profesor, va scrie 560 de fabule. Un anume Boisard public o culegere ce cuprinde 1001 fabule. Fabula intr n cartea recordurilor. Chiar i Napoleon Bonaparte, viitorul mp rat, va compune una, primit destul de bine la vremea ei. Trebuie men ionat n literatura romn pa optist ca scriitor de fabule Grigore Alexandrescu.

9.12. Comedia
Este o specie a genului dramatic, n proz sau n versuri cu ac iune i deznod mnt vesel i care satirizeaz realit i sociale, sl biciuni general umane sau prezint situa ii hazlii. n antichitate, specia era definit prin contrast cu tragedia, insistnduse asupra caracterului obi nuit al faptelor i al oamenilor prezenta i, spre deosebire de evenimentele pline de m re ie i de caracterul nobil din punct de vedere social i moral al personajelor tragice.

Etape in evolutia comediei: - comedia antic ; comedia Rena terii (Machiavelli, Ariosto); - commedia dell arte (care se dezvolt din textul popular italian), n secolele XVI-XVII, continuat de scriitorul modern Luigi Pirandello; - comedia clasic francez : de caracter (Moliere, Avarul, Tartuffe, Burghezul gentilom), de intrig (Beaumarchais, Barbierul din Sevilla, Nunta lui Figaro); - comedia englez , amestec de fars i parodie, de ironie i reflec ie filosofic la W. Shakespeare (Visul unei nop i de var , Cum v place, mblnzirea scorpiei, A dou sprezecea noapte). n perioada modern , Oscar Wilde i George Bernard Shaw accentueaz latura ironic a viziunii auctoriale. - n cultura romn , specia este reprezentat de Vasile Alecsandri prin ciclul Chiri elor, I.L. Caragiale, Victor Eftimiu, Mihail Sebastian, V.I. Popa, Tudor Musatescu, Aurel Baranga, Teodor Mazilu, Ion Baiesu.

Sfr it