Sunteți pe pagina 1din 18

INTRODUCEREA MEDICAMENTELOR IN TERAPEUTICA

Studii riguroase la animalele de laborator si la om Evaluare preclinica si clinica si urmarirea eficacitatii si

securitatii medicamentelor Reguli de buna practica caracter obligatoriu, standarde nationale si internationale

Fabricarea good manufacturing practice (GMP) Controlul de laborator good laboratory practice (GLP)

Evaluarea clinica good clinical practice (GCP)

Agentia Nationala a Medicamentului (ANM)


Institutie publica politica statului in domeniul

calitatii medicamentelor si a altor produse de uz uman Subordonata MSP

Evaluarea preclinica a medicamentelor


Teste calitative decelarea actiunilor farmacodinamice de interes Teste cantitative
Determina relatiile intre doza sau concentratia de medicament si

efectul farmacologic produs.


Teste de toxicitate

stabilirea toxicitatii acute, subacute si cronice (risc teratogen, mutagen, cancerigen) Determinarea dozei letale

Evaluarea preclinica a medicamentelor


Cercetari farmacocinetice orientative absorbtie,

distributie, metabolizare si eliminare Documentatie toxicologica si farmacologica preclinica ANM Studiile preclinice stau la baza protocolului de cercetare la om

Evaluarea clinica a medicamentelor


Observatii clinice ocazionale rezultate variabile,

care cer confirmare Evaluarea stiintifica prin studii clinice Prospective evaluarea eficacitatii si sigurantei unui medicament pe baza unui protocol prestabilit Retrospective legatura intre un medicament si o anumita reactie pe baza datelor consemnate in foi de observatie

Evaluarea clinica a medicamentelor


Documentatie pentru ANM
Farmacologica

Farmacodinamica relatii doza-efect, doza eficace, conditii de administrare, mecanism de actiune. Farmacocinetica studii pe voluntari sanatosi si pacienti privind absorbtia, distributia, biotransformarea si eliminarea Interactiuni Terapeutica studii deschise/controlate privind eficacitatea si reactiile adverse.

Fazele evaluarii clinice


3 faze durata 6-8-10? ani Proceduri de urgenta boli cu risc letal rapid, neoplasme

metastatice, etc Faza 1 farmacologie clinica Informatii farmacodinamie, toxicologie si farmacocinetica Date asupra sigurantei medicamentului Farmacolog clinician sub supraveghere stricta Nr. mic de persoane 20-80, internate in 1-2 clinici (voluntari sanatosi) Studii deschise sau controlate Se folosesc doze crescande, doze unice, doze multiple.

Faza 2
Primele incercari terapeutice faza terapeutica

exploratorie Explorarea initiala a eficacitatii terapeutice pentru indicatia data Stabilirea dozei si a regimului terapeutic 50- cateva sute de pacienti cu afectiunea potrivita pentru efectul terapeutic al substantei cercetate Studiu controlat Farmacolog clinician si medici de specialitate Atenta monitorizare a pacientilor

Faza 3
Evaluare terapeutica extensiva sau confirmare

terapeutica Pentru autorizarea medicamentului Precizarea reactiilor adverse si stabilirea raportului risc beneficiu Relatiile doza efect 300-cateva mii de pacienti, internati sau in ambulator Studii controlate si studii simple, ample Specialisti clinicieni

Studiu clinic controlat


Studiu prospectiv, randomizat Se compara un grup experimental si un grup martor

(tratat cu un medicament de referinta sau cu placebo) diferenta intre doua tratamente sau asociatia intre 2 variabile Indici cuantificabili Persoanele selectionate - criterii de includere si criterii de excludere Investigarea eficacitatii si sigurantei unui medicament Colectiv farmacolog clinician, clinician de specialitate, statistician

Studiu clinic controlat elemente de protocol


Tipul studiului prospectiv, randomizat, comparatie cu un

placebo sau un medicament de referinta, deschis sau orb (simplu sau dublu orb) Selectionarea bolnavilor criterii de includere si excludere Repartizarea loturi comparative, perechi potrivite, incrucisarea, studiu secvential, randomizare Indici folositi subiectivi si obiectivi, masurare, cuantificare Modul de inregistrare si raportare a rezultatelor fise tip de raportare Prelucrare statistica semnificatie statistica Extrapolarea rezultatelor la populatii mai largi

Studiu clinic controlat elemente de protocol


Studiu deschis bolnavii si medicul cunosc

medicamentele Studiu simplu orb medicul cunoaste identitatea medicamentului Studiu dublu orb nici bolnavii si nici medicul nu cunoaste identitatea medicamentului care este administrat de farmacolog Distribuirea uniforma a pacientilor prin randomizare inainte de inceperea tratamentului prin tragere la sorti Studii controlate multicentrice

Conditii etice
Consimtamant informat, scris al participantilor
Organizarea si desfasurarea studiilor clinice aprobata de

comisia de etica Comisie Nationala si Comisii institutionale Investigatorul are obligatia sa solicite aprobarea comisiei nationale - pentru studiile efectuate inainte de autorizarea de punere pe piata a medicamentelor sau pentru modificari de doza, cale de administrare, indicatii Institutionale pentru studii dupa avizare Codul de la Nurenberg consimtamant si lipsa de nocivitate Declaratia de la Helsinki prevederi cu caracter etic privind cercetarea biomedicala

Buna practica clinica - GCP


Reglementari standard privind pregatirea si

concretizarea studiilor clinice stabilite la nivel national sau european Organizarea si efectuarea studiului clinic presupune Sponsor institutia care isi asuma responsabilitatea initierii, conducerii si finantarii srudiului Monitor persoana desemnata de sponsor pentru controlul bunei desfasurari a studiului Investigatorul realizarea practica a studiului Investigator principal si investigator coordonator

Studiu clinic de faza IV


Dupa autorizarea de punere pe piata Se refera la indicatia aprobata Urmareste eficacitatea, definirea dozelor, siguranta

tratamentului Aprobarea comisiei de etica institutionala Pentru studii multicentrice aprobarea comisiei nationale

Cercetare de tip epidemiologic


Dupa autorizarea medicamentelor Descrierea populatiei care utilizeaza medicamentul,

modul in care este folosit, pentru studii de farmacoeconomie Studii tip cohorta caracter prospectiv, numar mare de persoane si durata lunga studii caz control retrospective, transversale sau studii de prevalenta, numar mic de persoane, raspuns rapid la problema Medici specialisti practicieni si un comitet de coordonare