Sunteți pe pagina 1din 1

Planificarea activitatii didactice presupune o lectura atenta si personala a programei scolare in scopul de a analiza obiectivele si a inventaria tipurile de activitati

si resursele necesare. In elaborarea unei planificari, este necesara urmatoarea etapizare: 1. Stabilirea succesiunii de parcurgere a continuturilor; 2. Corelarea fiecarui continut in parte cu obiectivele de referinta vizate; 3. Verificarea concordantei dintre traseul educational propus de catre profesor si oferta de resurse didactice de care poate dispune (manuale, caiete, culegeri etc); 4. Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare continut, in concordanta cu obiectivele de referinta vizate. Eventuale schimbari determinate de aplicarea efectiva la clasa, se consemneaza in rubrica Observatii. Capul de tabel pentru planificarile calendaristice, sunt prezentate in fiecare inceput de an scolar, la sedinta de consfatuire. In general, pe o planificare sunt rubricile: unitate de invatare, competente specifice, continuturi, numar de ore, saptamana, observatii. Unitatea de invatare se refera la impartirea materiei pe capitole mai mari. Ele reprezinta numele acestor capitole. Competentele specifice sunt luate din programa. Continuturile sunt subacapitolele sau, pe intelesul toturor, titlul lectiei din fiecare ora. La numarul de ore se specifica timpul alocat pentru fiecare lectie in parte. Sunt lectii care se poate intinde pe mai multe ore, dar in general nu e bine sa se depaseasca 3 ore pe lectie. Se specifica apoi saptamana, sau efectiv perioada. In cazul in care se specifica saptamana, trebuie sa se mai faca un grafic in care sa se spuna pentru fiecare saptamana ce perioada de timp ii corespunde.

S-ar putea să vă placă și