Sunteți pe pagina 1din 3

Geniul i genialitatea / editorial Adrian Iorgulescu Bach, Beethoven, Mozart, Wagner, Debussy, Stravinsky, Enescu.

Dar i Palestina, Monteverdi, Hndel, Haydn, Schubert, Berlioz, Brahms, Chopin, Mahler, Ceaikovski, Messiaen, Bartk Ct asem nare i ct deosebire ntre ace ti mon tri sacri ai muzicii. Cu un termen folosit de G. C linescu, ceea ce i apropie esen ialmente este congenialitatea. ntr-adev r, n sensul unor afinit i manifeste de factur spiritual , electiv , axiologic , smburele fabulos al genialit ii, n variile sale forme, frapeaz i impune la to i. Care este diferen a, ns , dintre talent i geniu? A spune c geniul este superior, doar fiindc dotarea sa nativ o dep e te pe cea a talentului, ori c intensitatea pulsa iei interioare sau a ac iunii sale demiurgice au caracter de excelen , este adev rat, dar prea vag pentru o explica ie de fond. S-a acreditat de mult teza potrivit c reia anumite legi ale metabolismului creator se desf oar mai intens la geniu. C ponderea factorului spontan prevaleaz (intui ia, fantezia, receptivitatea, puterea expresiv , nsu irea de a re ine ori de a oglindi aspectele originale i semnificative ale realit ii etc.) i, ca urmare, produc ia sa v de te un plus de vitalitate, de autenticitate. Un rol la fel de nsemnat s-a constatat c l au capacitatea de concentrare, de abstractizare, viziunea, me te ugul (n accep ia de tehnic de lucru). S-a sesizat, de asemenea, suple ea capacit ii de reprezentare la geniu, comparativ cu talentul, legndu-se aceasta de faptul c geniul este artist n toate circumstan ele existen ei sale, n vreme ce talentul doar sporadic, ultimul p strnd mai dese tangen e i contingen e cu lumea i cu valorile comune. T. Vianu sus ine, astfel, c n cazul talentului func iunile artistului se pot suspenda mai ndelung i se amestec mai pu in cu substan a general a vie ii sale. Geniul r mne, ns , artist chiar n momentele mai ndep rtate de exerci iul propriu-zis al artei lui i i hr ne te n chip mai amplu lucrarea din materia ntregii sale vie i suflete ti. M re ia geniului provine mai cu seam din amplitudinea i generozitatea ideilor i mesajelor sale, din aspira ia nobil de a atinge frumosul absolut, de a se contopi cu el i de a exprima idealurile perene ale umanit ii. Arti tii geniali i nu cei talenta i au produs capodopere, au f cut epoc , au generat modele, au deschis noi direc ii, au pus bazele unor stiluri, curente sau mi c ri artistice majore. Ei s-au identificat n percep ia colectiv cu f c torii de sens, cu promotorii de valoare, cu adev ra ii ziditori ai culturii universale. Din acest motiv, opera lor se bucur de o recunoa tere i de o pre uire unanim i perpetu . Gr itoare n context sunt punctele de vedere exprimate pe marginea subiectului de mari autorit i n domeniu. Spicuiesc, la ntmplare, cteva dintre ele:

y y

y y y

Nu exist geniu, acolo unde nu se afl un gr unte de nebunie. (Seneca); Marile genii au mp r ia lor, izbucnirea lor, m rirea lor, victoria lor, str lucirea lor i n-au nevoie deloc de m re ii trupe ti, cu care nu au nici o leg tur . Geniile sunt percepute nu cu ochii, ci cu spiritul. i aceasta ajunge. (Pascal); Inven ia este unica dovad a existen ei geniului. Fiecare condi ie uman i are datoriile, primejdiile i distrac iile ei, pe care numai un geniu le poate dep i. (Vauvenargnes); Credem, n genere, c un geniu e capabil s fac orice, de i nu e n stare s fac dect anumite lucruri. (Goethe); Geniul este acea putere a omului care d legi i reguli prin purtarea i ac iunile sale. (Ibidem); Un c rturar este cel care a nv at multe. Un geniu este acela de la care omenirea nva ceea ce el nu a nv at de la nimeni. (Schopenhauer); Ceea ce atinge geniul i, prin urmare, ar trebui s fie m sura sa este n l imea la care s-a putut avnta, atunci cnd timpul i dispozi ia i erau favorabile, i care va r mne ve nic inaccesibil talentelor obi nuite. (Ibidem); Geniul se deosebe te de un simplu talent, a c rui tr s tur caracteristic const ntr-o ndemnare i o ascu ime mai pronun at n domeniul cunoa terii discursive, dect n cel al cunoa terii intuitive. Individul talentat gnde te mai repede i mai bine dect al ii; geniul, dimpotriv , contempl o alt lume, ideal diferit de a celorlal i. De fapt, el nu face dect s contemple mai adnc lumea ce li se nf i eaz i celorlal i, cu deosebirea ns c aceasta se reflect n creierul lui mai obiectiv, adic mai pur i cu mai mult claritate. (Ibidem); Geniul este talentul (darul naturii) care prescrie reguli artei. ntruct talentul nsu i, ca facilitatea productiv nn scut a artistului apar ine naturii, am putea spune c geniul este dispozi ia nn scut a sufletului (ingenium) prin care natura prescrie reguli artei. (Kant); A face cu u urin ceea ce e greu pentru al ii, iat talentul. A face ceea ce este imposibil talentului, acesta este geniul. (Amiel).

L snd deoparte defini iile clasice, se pune ntrebarea ce mai semnific i reprezint no iunea discutat pentru cei mul i, de azi. Tr im ntr-o lume a falsurilor, a surogatelor, a imposturii, a pseudovalorilor, a celebrit ilor sezoniere, perisabile, de consum. Schizofrenia axiologic e pe ct de extins , pe att de contaminant . Sunt consecin ele comunica ionale ale unei societ i de tip spectacular, puternic mediatizate, masiv manipulate. Este o

realitate: condi ia uman presupune idolatria. Avem nevoie de idoli, de c l uze, de exerci iu admirativ, de modele. Din p cate, reperele actuale (staruri i starlete) impuse prin mass-media sunt, de regul , imagini ale succesului, f r con inut, simple figuri efemere. Epoca noastr , a modernit ii tardive e dominat de o adev rat infla ie de vedete provenite de pe baricadele showbizz-ului ori ale culturii de mas . Fanii lor sunt prevalent adolescen ii, tinerii. Iar aceast p tur amorf a dezmo teni ilor de reala esen creatoare, n scut din admiratori fanatiza i contribuie necondi ionat la ntruparea unor mituri betege. Geniile genera iei mele spunea f r glum un pu ti la o emisiune televizat sunt: Eminem, Shakira, iar de la noi Parazi ii, Omul cu obolani i Animal X, n special oprl i Vierme. P rerea lui. Resimt, totu i, n spa iul fiin ei mele culturale un sentiment de jen i de jale. Cum spunea cu nedisimulat uimire un regretat prieten: am tr it s-o aud i pe asta!