P. 1
Ghid Pentru Profesorii de Educatie Fizica Si Sport

Ghid Pentru Profesorii de Educatie Fizica Si Sport

5.0

|Views: 1,070|Likes:
Published by yume2010

More info:

Published by: yume2010 on Feb 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2015

pdf

text

original

INTRODUCERE Lucrarea reprezintă o îmbinare între noutăţile din teoria şi metodica educaţiei fizice şcolare şi experienţa în domeniul educaţiei

fizice şcolare a doi „ practiceni”. Caracterizat prin sistematizare şi accesibilitate, conţinutul se adresează tuturor profesorilor de educaţie fizică şi sportivă din şcoli şi licee, care doresc să-şi îmbunătăţească demersul didactic şi în mod special acelora care participă la examene şi concursuri. Autorii

CUPRINSUL CAPITOLELOR

Capitolul I Componenetele principale ale procesului de învăţământ............................................... 1. Cunoştinţe teoretice de specialitate.....................................................................................
2. Indicii morfologici şi funcţionali.......................................................................................... 3. Calităţi motrice................................................................................................................... Viteza.......................................................................................................................... Capacităţile coordinative (îndemânarea)..................................................................... Forţa............................................................................................................................ Rezistenţa.................................................................................................................... Supleţea........................................................................................................................ 4. Deprinderi şi priceperi motrice........................................................................................... Deprinderile motrice.................................................................................................... Priceperile motrice.......................................................................................................

Capitolul II Principiile de instruire din educaţie fizică......................................................................
1. Principiul intuiţiei.............................................................................................................. 2. Principiul participării conştiente şi active.......................................................................... 3. Principiul accesibilităţii cunoştinţelor................................................................................ 4. Principiul sistematizării şi continuităţii.............................................................................. 5. Principiul însuşirii temeinice..............................................................................................

Capitolul III Metodele de instruire în educaţie fizică............................................................................
1. Metode verbale.................................................................................................................. 2. Metode intuitive................................................................................................................. 3. Metoda exersării..................................................................................................................

Capitolul IV Motricitatea..........................................................................................................................
1. Motricitatea în perioada antepubertară ( 6 – 10 ani ) 2. Motricitatea în etapa pubertară ( 10 – 14 ani) 3. Motricitatea în etapa adolescenţei ( 14 – 18 ani)

Capitolul V Proiectarea şi planificarea................................................................................................... 1. Proiectarea didactică în educaţie fizică....................................................................................
2. Planificarea instruirii în educaţie fizică...................................................................................

Planul anual ( eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare,exemple)................................................ Planul calendaristic semestrial(exemple)......................................................................................... Proiectul unităţilor de învăţare(exemple).........................................................................................

Capitolul VI Lecţia de educaţie fizică.........................................................................................................
1. 2. 3. 4. Tipologia lecţiei de ducaţie fizică............................................................................................ Structura lecţieie de educaţie fizică........................................................................................ Proiectarea didactică ( exemplu plan de lecţie)..................................................................... Organizarea clasei.................................................................................................................. Conducerea clasei................................................................................................................... Motivarea elevilor pentru participare la lecţia de educaţie fizică.......................................... Particularităţile lecţiei de educaţie fizică................................................................................ 1. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică în învăţământul primar.................................... 2. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică în învăţământul gimnazial................................. 3. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică în învăţământul liceal........................................ 4. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică desfăşurate în aer liber, pe timp friguros............ 5. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică desfăşurate în spaţii improvizate din interior, pe timp friguros........................................................................................................................ Evaluarea în educaţie fizică....................................................................................................... 1. Criteriile de evaluare............................................................................................................ 2. Metodele de evaluare.............................................................................................................

5.
6. 7.

8.

Capitolul VII Jocurile de mişcare în lecţia de educaţie fizică......................................................................
1. Consideraţii generale................................................................................................................. 2. Cerinţele metodice generale...................................................................................................... 3. Locul, rolul şi descrierea principalelor jocuri de mişcare în lecţia de ducaţie fizică................ 4. Jocuri folosite în veriga „ organizarea colectivului de elevi”................................................... 5. Jocuri folosite în veriga „ pregătirea organismului pentru efort”............................................. 6. Jocuri pentru dezvoltarea vitezei............................................................................................ 7. Jocuri pentru dezvoltarea îndemânării.................................................................................... 8. Jocuri pentru consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor de bază............................................ 9. Jocuri pentru consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor utilitar aplicative.............................. 10. Jocuri pentru dezvoltarea forţei............................................................................................ 11. Jocuri pentru dezvoltarea rezistenţei .....................................................................................

Capitolul VIII Curriculum la decizia şcolii în educaţia fizică şcolară............................................................
1. 2. 3. 4. Învăţământul primar şi gimnazial................................................................................................. Învăţământul liceal........................................................................................................................ Programa de opţional..................................................................................................................... Măsuri pentru creşterea şanselor de acordare a orelor din CDS, la educaţie fizică......................

....... 1. 3.......................................................................... Complex de exerciţii cu partener.................................................................................................. Complex de exerciţii la scara fixă................................................................................. 3.................................. 4............................ Capitolul X Documente pentru comisia metodică......... Capitolul XIII Metodica învăţării probelor din atletism........................ 1..................................... 4..... Complex de exerciţii libere........................................................................... 5................. 2.......................................................................... Probe de alergare....................................................................................................................................... Probe de sărituri......................................................................................... 2................ Complex de exerciţii la banca de gimnastică.................................................................... 3... Dosar comisie metodică........... 1...... 2......... Volei Handbal Baschet Fotbal ..................................................................................................................................................... Probe de aruncări............ Capitolul XI Complexe de exerciţii pentru dezvoltate fizică....... Complex de exerciţii cu bastoane............................................................... Capitolul XII Metodica învăţării principalelor elemente acrobatice din gimnastică........... 2.................................................................................................... Portofoliu profesor....................................................................Capitolul IX Ansamblu sportiv şi orele pentru pregătirea formaţiilor reprezentative...... Capitolul XIV Metodica învăţării principalelor procedee tehnice folosite în atac din jocurile sportive 1........................................................................................

.

regulamente de practicare a disciplinelor sportive. convorbirea.particularităţilor elevilor cu care se lucrează.denumirile principalelor segmente ale corpului uman. Mitra. . Şerbănoiu. .elemente de istoria şi filozofia educatiei fizice şi sportului ( olimpism.elemente privind poziţiile.GHID PENTRU PROFESORII DE EUCAŢIE FIZICA SI SPORT I. .reguli de alcătuire a complexelor de influenţare selectivă a aparetului locomotor. precum şi a interdependenţei acestora”.recorduri.) şi ecoul sau la nivel funcţional ( frecvenţă respiratorie.temele şi obiectivele lecţiei . A. 2004): . Metode: explicaţia. doyare. are loc un proces de invăţare cognitivă. Principalele categorii de cunoştinţe teoretice care pot fi transmise in procesul practicării exerciţiior fizice sunt ( Gh. . 1. 2002. în timpul şi după desfăşurarea activităţii de eucaţie fizică.Şiclovan. .obişnuinte. Firea. Stanescu. . . se formează de regulă simultan cu procesul de exersare a exerciţiilor fizice.cunostinţe teoretice de specialitate.denumirea elementelor şi procedeelor tehnice. în condiţii de eficienţă. . 1972). planurile şi posibilităţile de mişcare ale segmentelor corpului. personalitaţi din lumea sportului. dialogul.reguli privind conceperea. . . competiţii sportive etc. . etc. . . M. Metodologia formarii cunoştinţelor de specialitate.indici morfologici şi functionali. Mogoş. Aceste cunoştinţe. . a activităţii de practicare a exerciţiului fizic. . reguli. E. principii – a fenomenelor proprii activitaţi de educaţie fizică şi sport. .organizarea de întreceri. a grupelor musculare şi articulaţiilor.reguli de nutriţie asociate efortului fizic. .elemente minimale privind efortul de natură psiho. 1980. mişcare olimică. 1999. . Gh. constând din dobândirea cunoştinţelor teoretice din domeniul educaţiei fizice. Cârstea. . jocuri olimpice etc. S. alaturi de învăţarea motrică.CUNOŞTINŢE TEORETICE DE SPECIALITATE Definiţie: „ reflectarea in constiinţa celor ce practică exerciţii fizice – sub forma unor percepţii.atitudini consecutive practicării exerciţiilor fizice şi elemente din celelalte laturi ale educaţiei. organizarea şi desfăşurarea. ( I.reguli privind mecanismele de executare şi exersare a acţiunilor motrice specifice activităţii desfăşurate.calităţi motrice.reguli de igiena individuală şi colectivă care trebuie respectate înainte. COMPONENTELE PRINCIPALE ALE PROCESULUI DE INVATÂMANT Componente principale ale procesului de învăţământ la educaţie fizică: . În aplicarea acestor metode trebuie să se ţină cont de : . În educaţie fizică. performanţe. reprezentari.argumente privind importanţa practicării exerciţiilor fizice. expunerea.deprinderi şi priceperi motrice. a actiunilor tactice specifice anumitor discipline sportive.fizică ( parametrii. şi frecvenţă cardiacă). 1984.).categoriile de cunoştinte transmise .

viteză. indicii morfologici şi funcţionali au o importanţă deosebită..Cerinţe: .legea alternanţei. greutate.transmiterea unor indicaţii metodice. rezistenţă. . diametre şi cei funcţionali ai organismului -frecvenţă cariacă. ca urmare a mediatizari fenomenului sportiv 2. reprezentate prin combinaţii ale calităţilor motrice de bază. intervenind şi în directia prevenirii şi corectarii unor atitudini fizice deficiente. pentru a putea alege un anumit conţinut al instruirii eficient. . legea proporţiilor.Şiclovan. ( I. : .calităţi motrice specifice anumitor ramuri sportive. rezistenţă „. capacitate vitală trebuie că existe un raport optim Profesorul de educaţie fizică trebuie sa cunoasca legile creşterii şi dezvoltării(legea creşterii şi dezvoltării asimetrice. -pe parcursul lecţiei pot fi executete astfel de exerciţii. CALITĂŢI MOTRICE Calitaţile motrice reprezintă „ însuşiri ale organismului. Se realizează: . INDICI MORFOLOGICI ŞI FUNCŢIONALI Avănd legătură cu obiectivul prioritar referitor la dezvoltarea armonioasă a organismului uman. prin temele pentru acasă pe care le formulează profesorul ( întocmirea de referate cu conţinut sportiv) sau prin recomandări privind vizionarea sau participarea la anumite competiţii sportive.dirijat. îndemânare. care să ajute subiecţii să înţeleagă utilitatea anumitor exerciţii.calitaţi motrice de bază: viteză. în corelaţie optimă cu vărsta subiecţilor. forţă. legea maturaţiei pubertare) şi efectele practicării exerciţiilor asupra organismului.în cadrul verigii privind influenţarea selectivă a aparatului locomotor.atenţie deosebită utilizării unei terminologii adecvate . Obiectivul principal este obţinerea unor indici superiori armonioşi. 1972). perimetre. . concretizate în capacitatea de efectuare a acţiunilor de mişcare cu anumiţi indici de forţă. a ordinii şi dezvoltării lor -valorificarea optimă a timpului alocat lecţiei pentru transmiterea acestor cunoştinţe Acesete cunoştinţele de specialitate pot fi încuşite şi în afara lecţiei de educaţie fizică. legea ritmului diferit de creştere şi dezvoltare. supleţea. Metodica dezvoltării indicilor morfologici şi funcţionali. Calităţile motrice sunt de două feluri: . însoţite de argumente logice. dar cu pondere diferită. Între indicii somatici -inalţime. Orice act motric sau acţiune motrică implică în efectuarea lor toate calităţile motrice. 3. frecvenţă respiratorie. cu caracter compensator sau pentru realizarea unei stari de încalzire optime a organismului pentru exerciţiile ce urmează a fi executate. capacităţile coordinative(îndemânarea).spontan.

Ponderea lor este diferită în manifestarea formelor vitezei.coordonarea intramusculară – se referă la activitatea unităţolr motorii cu o frecvenţă care să permită accelerarea contracţiei şi relaxării muşchilor implicaţi în mişcare. muscular. cu întregul corp sau numai cu anumite segmente ( parţi) ale acestuia intr-un timp cât mai scurt. dar care apar spontan. Reacţiile motrice sunt de două feluri: • Simple – constau in raspunsuri motrice la excitanţi cunoscuţi. . . b) Viteza de execuţie.sporturi ve contact). cu rapiditate ( repeziciune.sursele de energie – substanţele fosfagene existente la nivel muscular ( ATP.viteza in regim de forţă.în timp cât mai scurt. . Factori ce condiţionează viteza.capacitatea de a efectua un act sau o acţiune motrică. Se măsoară prin timpul care trece de la începerea şi până la încheierea execuţiei . CP). combinarii sau corectării acestora.viteza in regim de îndemânare.Cârstea. . .ritmul mişcării .cooronarea intermusculară – realizată de centrii motori şi reflectată în relaţia dintre muşchii agonişti şi antagonişti implicaţi în realizarea unei mişcări. condiţii de întrecere ( în jocuri sportive. psihic si motric. . in funcţie de condiţiile existente”.1.apariţia excitaţiei in receptor .transmiterea pe cale aferentă. răspunsurile sunt în funcţie de acţiunile partenerilor sau adversarilor.3. inopinant(startul la probele de alergare din atletism) .capacitatea de a efectua aceeaşi mişcare într-o unitate de timp prestabilită. c) Viteza de repetiţie(frecvenţa mişcărilor) . . osos.în timp cât mai scurt. acţiunea de răspuns nu a fost exersată în prealabil în acceaşi relaţie cu semnalul. . adică nerepetabile.tempoul mişcării -densitatea mişcarii pe unitatea de timp. VITEZA Definiţie – este „ capacitatea organismului uman de a executa acte sau acţiuni motrice. dar şi mai multe asemenea acte sau acţiuni motrice „ singulare”. Este dependentă de următoarele elemente: . Este determinată şi de nivelul însuşisii tehnicii de execuţie a deprinderilor şi priceperilor motrice. numită şi detentă . .rapiditatea cu care alternează procesele nervoase fundamentale pe scoarţa cerebrală: excitaţia şi inhibiţia. Este determinată de următoarele categorii de factori: nervos.transmiterea pe cale eferentă.tipul de fibre din structura muşchiului ( fibrele albe sunt fibre rapide) .2000) Este condiţionată de: . ea se referă la mişcarile ciclice(Gh. Gh. . d) Viteza de deplasare. Factorul muscular : .1972) f) Viteza in regimul altor calităţi motrice: . Factorul nervos : .elasticitatea musculară.(I. – reprezintă capacitatea individului de a parcurge o distanţă cât mai mare .analiza semnalului ( care durează cel mai mult).viteza in regim de rezistenţă. . • Complexe – implică elaborarea răspunsurilor motorii. . in sensul alegerii.periodicitatea repetarii mişcării.Cârstea o consideră o variantă a vitezei de repetiţie e) Viteza de accelerare – capacitatea de a atinge nivelul maxim de manifestare a vitezei . .excitaţia muşchilor. iuţeală) maximă.Şiclovan. Forme de manifestare: a) Viteza de reacţie.forţa musculară.

-pase sau dribling cu mingea regulamentară pentru un joc sportiv etc. care presupune capacitatea de a învăţa rapid mişcări noi. -alergarea pe teren plat . termenul de îndemânare. Efectuarea actelor şi acţiunilor motrice în tempouri alternative ( „ maximale şi submaximale”. 4.înălţime. în condiţii normale de lucru. Efectuarea actelor şi acţiunilor motrice în tempouri supramaximale. .Bota. . „supramaximale – submaximale”). Cerinţe în instruire( A.Factor osos: .nivelul motivaţiei. Efectuarea actelor şi acţiunilor motrice în tempouri maximale. utilizat de mulţi autori în lucrările de specialitate.. specifice diferitelor tipuri de activităţi. exerciţiile pentru dezvoltarea vitezei se vor planifica la începutul lecţiilor. 2. -alergare la „vale” pe o pantă uşor înclinată. folosindu-se condiţii uşurate de lucru. Aceeaşi autori definesc capacităţile coordinative „ un complex de calităţi preponderent psiho-motric. Factorul psihic : -capacitatea de concentrare a atenţiei . 1999): durata exerciţiilor de viteză trebuie să fie circa 5 – 6 s până la maximum 40 – 43 s. etc. V.Tudor.2 CAPACITĂŢILE COORDINATIVE(ÎNDEMĂNAREA) Definiţie: După A.alergare pe teren plat cu echipament mai uşor . tempouri imprimate de factori externi. 1993. prin restructurarea fondului motric existent”. subiecţii trebuie să aiba structura exerciţiilor bine însuşită. „ maximale şi supramaximale”. pare restrictiv în raport cu bogăţia ( complexitatea) manifestării acestor capacităţi. dar nu şi reducerea stării de excitabilitate optimă la nivelul scoarţei cerebrale ca urmare a lucrului cu viteză maximă. în condiţii uşor îngreuiate de lucru alergare la „ deal” pe o pantă uşor înclinată.Dragnea şi A. Acesta este procedeul metodic cel mai frecvent folosit pentru dezvoltarea vitezei.Dragnea. Efectuarea actelor şi acţiunilor motrice în tempouri submaximale. pauzele dintre repetări trebuie să fie suficient de lungi pentru a permite revenirea funcţiilor vegetative. Capacităţile coordinative generale: necesare însuşirii şi efectuării tuturor actelor şi acţiunilor motrice. - 3.pase sau dribling cu minge mai usoară decăt cea regulamentară. Factorul motric: -nivelul de manifestare a celorlalte calitaţi motrice( în special forţa ) Procedee metodice de dezvoltare – educare(Gh Cârstea 2000) 1. 3. Capacităţiile coordinative se prezintă se prezintă sub următoarele forme: 1. adaptarea rapidă şi efeicientă la condiţii variate.lungimea segmentelor . Forme de manifestare a capacităţiilor coordinative. în condiţiile unui sistem nervos odihnit şi ale unui organism cu nivel optim de încălzire.

. Efectuarea actelor şi acţiunilor motrice în condiţii constante.între 3-6 ani se va insista asupra însuşirii unui număr cât mai mare de deprinderi motrice simple. V. 1994. în sensul creşterii dificultăţilor de execuţie comparativ cu condiţiile normale -introducerea de unor acte sau acţiuni motrice suplimentare.valoarea surselor energetice existente în organism. forţă) Factorii de condiţionare a capacităţilor coordinaative. evident într-un număr mare de repetări şi într-un timp îndelungat. etc. .etc Metodica dezvoltării capacităţilor coordinative în cadrul educaţiei fizice. psihologici: . . . -exersare în săli de sport cu dimensiuni diferite -exersare pe suprafeţe diferite.2. motrici: . reprezentări). 2. se înregistrează o scadere a capacităţii de coordonare segmentară. . Trebuie să se ţină cont de stadiile creşterii şi dezvoltării organismului ( J. 3.anticiparea evoluţiei viitoare a condiţiilor în care se execută mişcarea . . Efectuarea actelor şi acţiunilor motrice în condiţii variabile. Capacitătile coordinative specifice: evidenţiate în practicarea diferitelor ramuri şi probe sportive. ca urmare a modificărilor proporţiilor.între 6 -10 ani. 3.între 14 şi 18 ani. . abordarea capacităţilor coordinative se realizează la începutul lecţiei de educaţie fizică. A.calitatea inervaţiei musculare care determină contracţia şi relaxarea.mobilitatea proceselor nervoese fundamentale excitaţia şi inhibiţia. se vor aborda precizia şi orientarea spaţio. .memoria ( de scurtă şi lungă durată): . Efectuarea actelor şi acţiunilor motrice în conditii complexe. rezistenţă.nivelul de dezvoltare a celorlalte calităţi motrice ( viteză.Dragnea. creşterii extremităţilor. 1999): . forţă. 3. pe fond de odihnă şi încălzire corespunzătoere a organismului. care să preântâmpine orice situaţie viitoare posibilă. precizia şi orientarea spaţio.calitatea proceselor cognitive ( percepţii.temporală se vor vor aborda. accentul se va pune pe ameliorarea capacităţii de coordonare segmentară. mai ales în cazul mişcarilor complexe. 1.Tudor. ca şi în cazul vitezei. Procedee metodice de dezvoltare-educare. 1993. Este determinată de următoarele categorii de factori( A. nu se recomandă abordarea capacităţilor coordinative şi vitezei în cadrul aceleiaşi lecţii. -micşorarea suprafeţei de lucru.numărul şi complexitatea deprinderilor motrice stăpânite .temporală. manifestată mai ales la nivelul indicilor de stocare a informaţiei şi de diferenţiere temporală. biologici: .Weineck. . 1993): 1.viteza de transmitere a impulsurilor nervoase pe căile aferente şi eferente. Capacităţile coorinative în regimul altor calităţi motrice: ( în regim de viteză. . rezistenţă.capacitatea de anticipare a desfăşurării mişcării. 2.calitatea analizatorilor implicaţi în recepţionarea informaţiilor.perioada 10 – 14 ani se caracterizează prin ameliorarea capacităţii de învăţare motrică. .Dragnea.gândirea rapidă cu toate procesele sale . 2. Cerinţe de care trebuie să se ţină seama în procesul de dezvoltare a capacităţilor coordinative : 1. . mobilitate şi combinaţiile dintre acestea).

fără efectuarea de lucru mecanic. ci doar cu dezvoltare de tensiune internă. . 1993). Formele de manifestare ale forţei: Autorii care au abordat această calitate motrică. . care să permită revenirea marilor funcţii ale organismului la valori adecvate reluării efortului.3. Raportată la greutatea corporală. se poate vorbi despre: . : .forţa absolută – când forţa dezvoltată nu ia în considerare greutatea corporală. -rezistenţa – forţa dinamică ( capacitatea musculară de a rezista la oboseală în efortul de lungă durară).forţa relativă – când forţa dezvoltată este raportată la greutatea corporală .forţă generală – solicitată în general de activitatea cotidiană a individului. În funcţie de modificările care apar la nivelul fibrelor musculare în timpul contracţiei se poate vorbi despre: . menţinere sau cedare în raport cu o rezistenţă externă sau internă. in funcţie de formaţia profesională. 4. în cadrul unei contractii musculare). In funcţie de masa musculară implicată: . .3 FORŢA Definţie: reprezintă „ capacitatea organismului uman de a realiza eforturi de învingere. Dragnea.forţă în regim de rezistenţă.forţă pliometrică ( în regim de cedare) – cu creşterea lungimii fibrelor. se subîmparte în: .forţă miometrică ( în regim de învingere) – cu scurtarea lungimii totale a fibrelor musculare. . ( A. 2. În funcţie de combinarea cu alte calităţi motrice: . prin contracţia uneia sau mai multor grupe musculare”. . între exerciţii trebuie programate intervale de odihnă optime ca durată. În funcţie de activitatea prestată: . .forţă în regimul capacităţilor coordinative. prezintă o serie de criterii de clasificare.forţă statică – apare în condiţiile contracţiei izometrice. 3. 6.forţa locală – cu participarea a una sau câteva grupe de muşchi. 3. În funcţie de lucrul mecanic efectuat: .forţă maximă ( cea mai mare forţă care poate fi dezvoltata de sistemul neuromuscular.forţă specifică – dezvoltată de actele motrice implicate într-un anumit tip e activitate. . . 5. . .forţă dinamică(izotonică) – apare atunci când prin contracţie musculară se efectuează lucrul mecanic.forţă mixtă – pentru învingerea rezistenţei alternează contracţiile musculare statice cu cele dinamice. cum ar fi: 1.fortă în regim de viteză ( forţă explozivă).forţă izometrică ( statică) – muşchiul nu îşi modifică lungimea.forţă– viteză ( capacitatea sistemului neuromuscular de a învinge o rezistenţă cu cea mai mare viteză de contracţie posibilă).forţă generală – cu participarea principalelor grupe musculare. Factori ce condiţionează forţa.

60%. tehnicii.70% etc..70%.motivaţia.80% etc. Procedee metodice de dezvoltare. 70% . sunt necesare pentru formarea ei minimum două repetări cu aceeaşi încărcătură ( 60% . . factori psihici: . ca exemplu.care îşi schimbă locul în sensul „acelor de ceasornic”. Varianta metodică in trepte.) şi „ valuri mici” ( când între cele două rate sunt mari diferenţe valorice: 60% .frontal .65% .). 80% . . . Nu se includ în circuit exerciţii care se adresează îndemânării.65% . coordonare intermusculară).75% .aceeaşi mărime a ratei ( de creştere şi descreştere) ca la varianta anterioară. factori periferici: -diametrul muşchiului implicat în contracţie ( grosimea.durata sau amplitudinea contracţiei musculare.unde.educare. dar cu un număr de repetăti mai mare.80% etc a. Se bazează pe alternarea creşterii şi a descreşterii încărcăturii de la o repetare la alta. 65% .70% .72% . „ valuri medii” ( când rata de descreştere este jumătete – ca valoare – din rata de creştere ( 60% . raportându-se totul la posibilităţile maxime pentru exerciţiul respectiv. Creşterea şi descreşterea continuă a încărcăturii.- - - - - factori centrali: -capacitatea de concentrare a proceselor nervoase fundamentale.70% . a. iar cea de descreştere de 8%).74% . rata de creştere este de 10%. -structura muşchiului ( prezenţa fibrelor rapide fazice favorizează dezvoltarea forţei) . rata de creştere este de 10%.intensitatea contracţiei musculare. 3.). nivelul tonusului muscular. tacticii etc.lungimea muşchiului şi unghiului dintre segmente. Procedeul „ cu greutăţi” ( inclusiv propriul corp): a.valori procentuale mult mai mici ale ratei ( de creştere şi descreştere) ca la varianta anterioară. iar cea de descreştere este de 3%.70%. atunci rata de creştere a încărcăturii va fi mai mare ( de exemplu 10%: 60% .. factori de mediu: radiaţiile ultraviolete favorizează acţiunea glandelor suprarenale.rezervele energetice ( cantitatea de ATP şi CP).80% etc. 2. 80% .70% . Varianta metodică în val. atunci rate de creştere a încărcăturii va fi mai mică ( de exemplu 5%: 60% .starile emoţionale -concentrarea atenţiei. b) Procedeul în circuit „ Circuitul” – ca procedeu metodic – a fost creat pentru dezvoltarea. secţiunea transversală a fibrei musculare este direct proporţională cu valoarea forţei). dar se reduce la jumătate numărul repetărilor dintr-o lecţie: . La această variantă.80% etc. care mobilizează hormonii sexuali masculini.70% 67% . În funcţie de diferenţa dintre cele două rate de se obţin „ valuri mari” ( cănd cele două rate sunt apropiate valoric: 60% .capacitatea de coordonare a muşchilor ( coordonare intramusculară. unde. de exemplu. Se folosesc cel puţin următoarele doua modalităţi: .62% .64% . vitezei.65%. . Se lucrează: . Regula principală ca să se formeze „ valul” este ca întodeauna rata de creştere să fie mai mare decăt rata de descreştere.voinţa factori metodici: . sau 60% . Creşterea continuă a încărcăturii. -volumul muşchiului. 1.60%.toţi elevii efectuează aceleaşi exerciţii în aceeaşi ordine.. .educarea forţei principalelor grupe musculare ale organismului uman de englezii Morgan şi Adamson. a.70% .pe grupe . . Dacă vrem să facem mai multe repetări în aceeaşi activitate. Rata de creştere şi descreştere a încărcăturii trebuie să fie aceeaşi. 4.84% etc.74% etc. Dacă vrem să facem mai puţine repetări în aceeaşi activitate. 70% . .77% .

cu 12 repetări. plus rata de creştere. Dozarea efortului fizic în cadrul „ circuitului”. Rezistenţa de învins prin contracţie musculară este imobilă.exerciţii acrobatice U n program de lucru. Dacă viteza de execuţie a exerciţiilor este corespunzătoare. . -să se cunoască posibilităţile maxime ale fiecărui subiect la exerciţiile respective. Conform celor care l-au creat.medii. circuitele pot fi: . Foarte rar se ajunge la egalitate între timpul de lucru şi cel de pauză ( 15 secunde lucru şi 15 secunde pauză. In fiecare serie se începe cu execuţia fiecărui exerciţiu de câte şase ori. Durata contracţiei musculare trebuie să fie de 10 – 12 secunde.Training Se foloseste pentru dezvoltarea forţei explozive. de regulă după 14 – 15 ani. . -să fie cunoscute de subiecţi. d) Procedeul Power . 20 secunde lucru şi 20 secunde pauză etc. ar fi funcţională doar următoarea formulă individualizată de dozare a efortului fizic: posibilităţile maxime la exerciţiul respectiv supra doi.). timpul de lucru este mai mic decât cel de pauză ( 20 secunde lucru şi 30 secunde pauză. Deci sunt trei serii între care se face pauză de trei – cinci minute. . deci după instalerea oboselii reale. Pauza maximă între contracţiile musculare este de 90 – 120 secunde şi trebuie să fie numai activă.exerciţii cu haltere. Exerciţiile se execută cu amplitudine maximă şi într –o manieră cât mai apropiată sau chiar identică cu structura unor deprinderi sau priceperi motrice. Are mare accesibilitate deoarece nu poate produce accidente asupra organismului subiecţilor. Exerciţiile trebuie să îndeplinească cel puţin patru condiţii: -să fie simple. c) Procedeul izometriei Se foloseşte pentru dezvoltarea masei musculare . 30 secunde lucru şi 45 secunde pauză etc. deci imposibil de a fi deplasată ( o bară fixă. formate din 8 – 9 exerciţii.lungi. un zid construit.. trebuie să se lucreze cu puţini subiecţi şi să se dispună de o bază materială foarte bună. Într-o lecţie se recomandă să se efectueze şase – opt contreacţii izometrice. formate din 4 – 6 exerciţii. Nu se folosecte în lecţia de educaţie fizică. De regulă. acţionându -se prin trei grupe de exerciţii: . adică a forţei în regim de viteză. Când se constată că şi cele 12 repetări se fac cu viteză corespunzătoare se creşte încărcătura ( faţă de posibilităţile maxime individuale ) şi se reia lucrul cu şase şi. ca ordine de efectuare. cuprinde 12 exerciţii. f) Procedeul eforturilor repetate până la refuz Este folosit cu încărcături ale efortului fizic de 35 – 40 % pentru începători şi 55 – 60 % pentru avansaţi. formate din 10 – 12 exerciţii. adică câte patru din fiecare grupă. S-a ajuns la efectuarea exerciţiilor din circuit şi a pauzelor dintre acestea „ contratimp”. care se pot repeta într -o săptămână doar de două trei ori. Eficienţa lui este vizibilă doar la ultimele exerciţii. După numărul exerciţiilor.). se trece în aceaşi activitate la câte 12 repetări pentru fiecare exerciţiu. -să fie astfel dispuse.exerciţii cu mingea umplută ( „ medicinală”). e) Procedeul contracţiilor musculare izotonice intense şi rapide Se mai numeşte şi procedeul „ eforturilor dinamice” şi se foloseşte tot pentru dezvoltarea.). . În lecţia de educaţie fizică nu sunt posibile aceste condiţii .scurte. apoi. încât să nu se angajeze succesiv musculatura aceluiaşi segment corporal.educarea forţei explozive. o halteră foarte grea etc. Pentru a fi posibilă aplicarea unei asemenea formule. . după întemeietorii procedeului. mai ales în educaţia fizică.

între 10 şi 14-15 ani se pot utiliza exerciţii în care încărcătura este propriul corp sau greutăţi de circa 1 – 2 kg. .Rezistenţă de scurtă durată între 2-10 minute .Metodica dezvoltării forţei în cadrul educaţiei fizice.rezistenţa anaerobă . .între 11 şi 13 ani.aproximativ 70% din grupele musculare şi solicitându-se mai mult sistemele nervos central. se pot folosi chiar exerciţii cu încărcături ce depăşesc greutatea corporală a subiecţilor( L. e) După modul de combinare cu alte calităţi motrice: . deci este capacitatea umană de a depune eforturi fără apariţia stării de oboseală sau prin învingerea acestui fenomen. 1992).Weineck. .menţinând indici constanţi de eficacitate optimă. atât la fete cât şi la băieţi.între 6-7 şi 10 ani. cuplul forţă – viteză poate fi dezvoltat fără restricţii.Rezistenţa generală.capacitatea organismului uman de a depune eforturi cu o durată relativ lungă şi o intensitate relativ mare.rezistenţă in regim de viteză. . cardio-vascular şi respirator. se înregistrează o evoluţie asemănătoare a indicilor de forţă.Cârstea. acest lucru rămâne valabil doar până la această vârstă . a) După ponderea participării în efort a grupelor musculare şi a marilor funcţii organice: .până în jurul vârstei de 11 – 12 ani.. pentru eforturile până în 10 secunde lactacidă pentru eforturile cuprinse între 10 secunde şi două minute. . peste 14 ani. . de două feluri: -regională ( când în efort se angrenează între 1/3 şi 2/3 din grupele musculare ) . 1980).locală ( când în efort se angrenează mai puţin de 1/3 din musculatură).rezistenţa aerobă.3 REZISTENŢA Definiţie: .la vârsta preşcolară se va evita antrenementul de forţă pură ( J. pâna la vârsta de 14 ani. b) După procesele metabolice care furnizează energia : . .(Gh. se vor folosi exerciţii dinamice de dezvoltare a forţei.alactacidă. specifică pentru eforturile peste două minute c) După durata efortului: .rezistenţă în efort cu intensitate variabilă. Cerinţe care trebuie respectate în procesul de instruire: .Rezistenţă de durată lungă peste 30 minute d) După natura efortului: . evitându -se cele statice. Baroga. .2000) Forme de manifestare.rezistenţă în regim de îndemânare. greutăţile cu care se poate lucra sunt de maximum 30% din greutatea corpului. .Rezistenţă de durată medie între10-30 minute .Rezistenţa specifică.rezistenţă în efort cu intensitate constantă. 3.

• rezistenţa la acidoză. Metodica dezvoltării rezistenţei. în tempouri uniforme. Variaţia intensităţii efortului.A. Variaţia volumului efortului fizic se realizeauă numai de la o activitate la alta. procedeeul eforturilor uniforme. glicogenul muscular.şi inter. de la o repetare la alta a unităţii de efort. Factorii de condiţionare ai rezistenţei.coordonarea intra. .se poate interveni asupra acestei calităţi motrice în primul stadiu al pubertăţii. se va viza dezvoltarea rezistenţei generale.- rezistenţă în regim de forţă ( numită şi rezistenţă musculară locală). (. prin eforturi de lungă durată. procedeul eforturilor progresive.copii şi adolescenţii au o capacitate de efort anaerob redusă. -numărul de mitocondrii. fie de la o activitate la alta. procedeul eforturilor variabile. unitate de efort constantă . de aceea se vor folosi metode de instruire care să solicite capacitatea de efort aerob.fibrele albe . • factori fiziologici: -capilarizarea şi reglarea periferică. intensitate constantă şi creşte volumul( exprimat prin durată.(J.1. numai în sens de creştere ( fie pe parcursul unităţii de efort. . • factori metabolici -rezervele energetice ( glicogen şi lipide).2. care se bazează atât pe variaţia volumului. cât şi a intensităţii efortului fizic. se realizează – dacă este necesar – numai în aceeaşi activitate. c) Procedeul metodic „cu intervale”. care este semnificativă pentru acest procedeu metodic. motivaţia.între 7 şi 10-11 ani. ca urmare a existenţei unor proporţii optime între dimensiunea şi greutatea inimii. unitate de efort constantă .Weineck. b) Proceee metodice bazate pe variaţia intensităţii efortului fizic: b.cantitatea de mioglobină. Rezistenţa anaerobă este determinată de: • tipul fibrelor musculare . CP.educare a) Procedee metodice bazate pe variaţia volumului efortului fizic: a. . . În cazul ambelor tipuri de rezistenţă se adaugă stabilitatea proceselor nervoase fundamentale ( excitaţia şi inhibiţia). deci nu în aceeaşi activitate. dar se modifică intensitatea. .1. • factori psihici: voinţa. . procedeul eforturilor repetate.musculară. distanţă.1992) . număr de repetări etc.) în aceeasi activitate sau de la o lecţie la alta a. intensitetea constantă . fie de la o unitate de efort la alta).capacitatea cardiovasculară ( VO2 maxim. Procedee metodice de dezvoltare. • rezervele energetice – ATP. în sens de creştere şi descreştere: b.Dragnea şi colaboratorii 2006) Rezistenţa aerobă este condiţionată de: • factori morfologici: -tipul de fibre musculare – fibrele lente ( roşii) sunt favorabile. precum şi cea a plămânilor. debit cardiac.capacitatea aerobă creşte progresiv pâna la 10 – 12 ani. .2. dar creşte numărul de repetări în aceeaşi unitate de efort ( fie în aceeaşi activitate. debit sistolic) şi pulmonară. dar se modifică intensitatea. respectiv la acidul lactic acumulat intracelular şi în sânge.

3.specialistii trebuie să aibă în vedere că între 10 şi 14 ani mobilitatea se ameliorează doar în direcţiile în care se intervine asupra ei.temperatura mediului ambiant – mobilitatea articulară şi elasticitatea musculară au valori optime într-un mediu cald. caracterizată printr-un puseu de creştere important. coxo – femurală. . Supleţea este determinată de un complex de factori morfo – funcţionali din care fac parte(J.în perioada pubertăţii. . Weineck.la vârsta preşcolară. Unii autori folosesv şi termenul de mobilitate. (J.. se recomandă să se intervină asupra mobilităţii generale. . În procesul de instruire destinat dezvoltării supleţei se va avea în vedere următoarele aspecte ( J. în una sau mai multe articulaţii prin el însăşi sau sub acţiunea unor forţe extreme”. . ca urmare a particularităţilor aparatului musculo – articular. 1992): . 1972): . supleţea mixtă – manifestată în condiţiile de alternare a supleţei active cu cea pasivă. metoda eforturilor continue este cea mai adecvată. 1997).Weineck.humerale. tonusul muscular.supleţea generală – exprimată prin intermediul mobilităţii principalelor articulaţii ale corpului ( centura scapulară. . capacitatea de întindere musculară.- în timpul copilăriei şi adolescenţei. . . Formele de manifestare ( R.supleţea specifică – solicitată în cadrul anumitor ramuri şi probe sportive – aruncarea suliţei. . se va evita metoda eforturilor repetate care să includă distanţe care solicită glicoliza anaerobă. Metodica dezvoltării supleţei.sexul – persoanele de sex feminin prezintă o mobilitate mai mare decât cele de sex masculin.5 SUPLEŢEA Definiţie: „ Capacitatea unui sportiv e a executa mişcări cu mare amplitudie. înot etc. nu se impun exerciţii speciale destinate dezvoltării ei.oboseala . Bota.1992). 1979. dar se vor exerciţiile care să suprasolicite aparatului locomotor.vârsta – la copii. Harre. coloana vertebrală). .supleţea pasivă – caracterizează amplitudinea unei mişcări efectuate sub afectul unei fotre externe. citat de C. Factori de condiţionare ai supleţei. mobilitatea este cea mai mare comparativ cu adulţii şi vârstnicii. . capacitate de întindere a tendoanelor şi ligamentelor.ritmul diurn – valori scăzute ale supleţei se înregistrează dimineaţa comparativ cu amiaza. Weineck.supleţea activă – caracterizează amplitudinea maximă a unei mişcări executete prin contracţia musculaturii agonistice: .între 6 şi 10 ani se recomandă creşterea numărului de exerciţii destinate mobilităţii articulaţiilor coxo. Depinde de capacitatea de întindere şi de relaxare a muşchilor antagonişti ( D.1994): Structura articulaţiei – mobilitatea cea mai mare se manifestă la nivelul articulaţiei coxo – femurală: . Formele de manifestare ale supleţei. Manno.masa musculară.femurale şi sacpulo.

uşurinţă. . cu următoarele obiective principale: . mai ales în copilărie.ceea ce permite economie de energie nervoasă şi ăndreptarea atenţiei subiectului cătr rezultatele acţiunii motrice . temporale si dinamice optime. Etapele formării deprinderilor motrice şi principalele lor obiective(Gh. sau în procese de instruire special organizate ( educaţie fizică. În această primă etapă predomină volumul efortului fizic. c) Etapa perfecţionării deprinderii motrice. cu maximum de siguranţă şi minimum de cheltuială energetică”. viteză.descompunerea deprinderii motrice.formarea ritmului general deexecuţie cursivă a deprinderii motrice respective. Epuran ( 1993 ) consideră că deprinderile reprezintă „ calităţi ale actelor motrice învăţate. precizie. standardizate. a stereotipurilor dinamice şi – ca atare . automatizare”. depind unele de altele. care au ca rezultat formarea legăturilor temporale. în baza fenomenului fiziologic al conexiunii dintre anumiţi centrii din scoarţa cerebrală. . a greşelilor individuale de execuţie a deprinderii motrice. -Deprinderile motrice sunt unice si ireversibile.motivaţia. care prin exersare dobândesc indici superiori de execuţie: coordonare. prin explicaţii şi demonstraţii în mod speciali ( acest obiectiv este identic cu aşa – numita fază de „ formare a imaginii mentale”: .realizarea tehnicii de execuţie a deprinderii în concordanţă cu caracteristicile spaţiale.Cârstea. antrenament sportiv etc. dacă este necesar şi posibil.Deprinderile motrice se însuşesc prin repetări multiple.a reflexelor condiţionate. .Sunt condiţionate de factori oboectivi şi subiectivi:aptitudini motrice.). Knapp ( 1963).1 Deprinderile motrice Definiţie: deprinderile reprezintă „ abilităţi dobândite care permit obţinerea unor rezultate optime. . fiind create premisele şi pentru executarea acesteia în condiţii variate. M. . Caracteristici: -Deprinderile se însuşesc în practica vieţii. se combină raţional.DEPRINDERILE ŞI PRICEPERILE MOTRICE 4.întărirea legăturilor temporale prin exersarea deprinderii în condiţii relativ şi predominant constante. b) Etapa consolidării deprinderii motrice. în elemente componente şi exersarea analitică a acestora. . .corectarea. plasticitate.preântâmpinarea sau corectarea greşelilor tipice de execuţie. cu prioritate.2000) a) Etapele iniţierii în bazele tehnice de execuţie a deprinderii motrice. B.Elementele componente ale unei deprinderi se înlănţuiesc logic. cu următoarele principale obiective: - .nivelul instruirii -Unele elemente sau părţi ale deprinderilor motrice se pot automatiza. În această etapă creşte rolul intensităţii efortului fizic şi al controlului sau autocontrolului nivelului de execuţie a deprinderii motrice respective. în care sunt specifice următoarele principale obiective: formarea unei reprezentări clare asupra deprinderii respective. adică nici o execuţie nu seamănă cu alta şi elementele componente se înlănţuiesc într-un singur sens.4.

judo.deprinderi motrice complexe. care sunt influenţate.aplicative. 1976). . deprinderi diferite . scrimă etc.Deprinderi motrice specifice ramurilor şi probelor sportive.Deprinderi motrice de bază si utilitar. elementare sau superioare este conştientizarea situaţiei şi alegerea celor mai adecvate mijloace. Este etapa în care se face şi trecerea de la deprinderi la priceperi motrice complexe. lupte. alergare. .Priceperile motrice se împart în: .obiecte etc.includerea deprinderii în înlănţuiri de alte deprinderi motrice şi executarea acestor „ combinaţii” cu usurinţă. în viaţa cotidiană dar şi în practicarea unor ramuri sau probe sportive ( mers.Priceperi superioare („ caracterizate printr-o mare complexitate structural. care sunt complet automatizate. . Mogoş. tracţiune – împingere. saritură. oină.motrice. Tipuri de priceperi motrice. lupte. cu precădere. 1980). Specific priceperilor.2 Priceperile motrice Definiţie: priceperea poate fi definită „ ca posibilitatea de a folosi conştient cunoştinţele şi deprinderile motrice – experienţa motrică însuşită anterior – în corelaţii noi şi ăn condiţii schimbătoare”. transport de greutăţi. patinaj etc. aruncare. în formare şi valorificare. în condiţiile iniţiale ale învăţării”). căţărare.exersarea deprinderii motricecu precădere în condiţii cât mai variate ţi apropiate de cele întâlnite în prectică.deprinderi motrice elementare.prindere.. aruncări). înglobând cunoştinţe teoretice. gimnastică. toate putând fi actualizate şi mobilizate pentru rezolvarea unei situaşii complexe şi schimbătoare”. înglobând cunoştinţe teoretice.). Priceperile superioare sunt caracterizate printr-o mare complexitate funcţională.Priceperi elementare („ modalităţi de acţiune. în formare şi valorificare. care sunt parţial automatizate. în cadrul cărora se organizează un răspuns motric pe baza cunoştinţelor şi a unor capacităţi motrice. b) După finalitatea folosirii: .). care se formează prin repetări stereotipe. de ambianţă ( schi.Deprinderi inteligent motrice.functională. alergare . escaladare.sporirea variantelor de execuţie a fiecărei deprinderi. Ele sunt folosite. . . În această etapă intervine şi complexitatea efortului fizic la realizarea obiectivelor propuse. adaptate situaţiei. sarituri. târâre. deprinderi diferite. experienţă personală. prin adaptarea acestora la sarcini motrice noi. experienţă personală. efectuate de foarte multe ori ( gimnastică. c) După nivelul participării sistemului nervos la formarea şi valorificarea deprinderilor: . .săritură).Deprinderi perceptiv. de partenerii şi adversarii de întrecere ( box. ( jocurile sportive.desfăşurându-se stereotip ( mers. prin desăvârţirea procedeelor tehnice specifice. ( Gh.Deprinderi motrice propriu – zise. tir cu talere).) M.) 4. Tipurile sau categoriile de deprinderi motrice – se pot stabili după mai multe criterii: a) După nivelul automatizării: . care urmăresc valorificarea capacităţii intelectuale şi motrice a subiectului. Mitra. Epuran. . A. care sunt influenţate. cursivitate şi eficienţă. mai ales în cea competiţional – sportivă. Reprezintă rezultate ale învăţării motrice.

analizatorilor. pentru a se forma o imagine cât mai exectă despre ceea ce se învaţă. receptorilor organismului uman. la nivel optimal. deoarece se foloseşte limbajul specific celui de al doilea sistem de semnalizare. 2. observarea dirijată tematic. diapozitive.) care redau imaginea celor ce trebuie învăţete. La subiecţii normali. principiul intuiţiei presupune stimularea a cât mai multor analizatori. PRINCIPIUL INTUIŢIEI Rolul intuiţiei : Intuiţia presupune o cunoaştere a realităţii cu ajutorul simţurilor. Cerinţe pentru respectarea principiului: • Urmărirea celor prezentate să fie posibilă. casete video etc. În educaţie fizică şi sport. se trece la treapta logică. La subiecţii cu deficienţe vizuale este solicitatat analizatorul tactil. PRINCIPIUL PARTICIPĂRII ACTIVE ŞI CONŞTIENTE . În aceste cazuri se trece dincolo de treapta senzorială a cunoaşterii umane. Metodele intuitive: • Demonstraţia. cel mai solicitat analizator este cel viyual. • Observarea execuţiei altor subiecţi.II PRINCIPIILE DE INSTRUIRE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ 1. schiţe. fiindcă în acest fel se împiedică abstractizarea şi generalizarea – procese ale gândirii foarte importante în educaţie fizică şi sport.demonstrarea celor ce urmează să fie însuşite. din acelaşi grup sau din alte grupuri. În procesul de învăţare motrică este solicitat foarte mult şi analizatorul auditiv. • Prezentarea unor materiale ( planşe. • Să nu fie folosite abuziv modalităţile prin care se stimulează primul sistem de semnalizare. tuturor subiecţilor cu care se desfăşoară activitatea.

• Manifestarea unei atitudini responsabile a subiecţilor pentru însuşirea materialului predat. Acţiunile celui care conduce instruirea: • selecţionarea cu atenţie a stimulilor.trecerea de la simplu la complex. care se învaţă. nivel de pregătire). Cerinţe principale: • Subiecţii trebuie să fie conştienţi în privinţa efectelor practicării sistematice a exerciţiilor fizice asupra organismului propriu. concomitent cu memorarea acestui mecanism. • Înţelegerea clară şi memorarea actelor şi acţiunilor motrice. . Subiecţii trebuie să înţeleagă mecanismul de bază al execuţiei actelor şi acţiunilor motrice care se însuşesc. • stabilirea unui ritm adecvat de lucru. • stabilirea unei dozări corespunzătoare a efortului fizic. care să se bazeze pe cele deja însuşite. dozării precise a efortului în funcţie de particularităţile individuale şi de obiectivele urmărite.). . în funcţie de reacţia subiecţilor la stimuli.trecerea de la cunoscut la necunoscut. • necesitatea cunoaşterii şi aplicării celor trei reguli clasice ale practicii didactice. • adaptarea metodelor şi procedeelor metodice de instruire şi educaţie la nivelul de înţelegere şi de dezvoltare psiho – motrică a subiecţilor. refacerea după efort etc. • diferenţierea eveluării randamentului subiecţilor. factori naturali de călire a organismului. adică de la elemente deja însuşite la altele noi.PRINCIPIUL ACCESIBILITĂŢII Generalităţi Principiul accesibilităţii subliniază necesitatea desfăsurării activităţilor de practicare a exerciţiilor fizice în funcţie de particularităţile subiecţilor ( vârstă. a exerciţiilor fizice.Laturile pe care le implică acest principiu: • participarea conştientă. în care funcţionează prioritar criteriul îndemânării necesare pentru efectuarea actelor şi acţiunilor motrice. • folosirea unor reglatori metodici pentru a accelera procesul de însuşire a unor acte sau acţiuni motrice de către subiecţi. Trebuie formată la subiecţi o motivaţie puternică şi corectă pentru practicarea exerciţiilor fizice conform unor norme sau reguli ( pauzele dintre repetări. Este vorba de capacitatea de apreciere corectă a propriilor execuţii şi rezultate – capacitatea de autoapreciere obiectivă. • Formarea capacităţii subiecţilor de apreciere obiectivă a propriului randament. Cerinţe pentru respectarea acestui principiu: • necesitatea cunoaşterii permanente a subiecţilor cuprinşi în procesul de practicare a exerciţiilor fizice. care se regăsesc şi în cazul altor principii de instruire: .trecerea de la uşor la greu. • participarea activă. . sex. 3. rolul condiţiilor igienice.

3.5.programare şi de evidenţă ale activităţilor de educaţie fizică şi sport. . • Conţinutul procesului de instruire trebuie să fie programat. • Trebuie ca în mod ritmic să se facă verificarea pregătirii subiecţilor prin probe de control. Cerinţe pentru respectarea acestui principiu: • Asigurarea unui număr suficient de repetări a actelor şi acţiunilor motrice. calităţile motrice şi deprinderile şi. dar şi în timp. inclusiv concursuri sau competiţii sportive. în ordinea lor crescândă.planificat încât să asigure o legătură logică între lecţii. indiferent de particularităţile subiecţilor sau de alte variabile de ordin material. Cerinţe pentru respectarea acestui principiu: • Materialul de învăţat trebuie să fie grupat.corporală. ciclurile de învăţământ.sau priceperile motrice. temporal. Respectarea acestui principiu este condiţionată de modul ăn care sunt respectate toate celelalte principii de instruire. • Într-o perioadă scurtă de timp să nu se programeze şi să se încerce însuşirea unui volum prea mare de material de învăţat. • Participarea ritmică a subiecţilor la procesul de instruire şi educaţie ( absenţele de la procesul de pregătire. Numai printr-un număr mare de repetări se pot realiza obiectivele stabilite pe cele trei planuri principale în educaţie fizică şi sport: dezvoltarea fizică.PRINCIPIUL SISTEMATIZĂRII ŞI CONTINUITĂŢII Generalităţi Este principiul cu cea mai mare importanţă mai ales pentru elaborarea corectă şi efeicientă a documentelor necesare de planificare.4. pentru cunoaşterea permanentă a nivelului de însuşire a materialului predat. Sistematizarea şi continuitatea reprezintă condiţiile principale pentru asigurarea reuşitei în programarea stimulilor. sau între anii de pregătire. produc perturbări în însuşirea materialului predat. • Materialul nou predat trebuie să se sprijine pe cel însuşit de subiecţi în activităţile anterioare şi să pregătească pe cel ce va fi predat în activitatea care urmează. atăt în fiecare activitate concretă. între etapele de pregătire ( semestre. rămâneri în urmă greu de recuperat. spaţial. ordonat şi programat în concordanţă cu logica internă pe care o impune fiecare componentă sau subcomponentă a modelului de educaţie fizică şi sport. sezoane). PRINCIPIUL ÎNSUŞIRII TEMEINICE Generalităţi În literatura de de specialitate se mai numeşte şi principiul „ însuşirii durabile „.

III METODELE DE INSTRUIRE ÎN EDUCAŢIA FIZICĂ ŞCOLARĂ Ne vom referi la principalele metode folosite în educaţia fizică((Gh. METODELE VERBALE Expunerea verbală: se realizează prin limbaj. îi stimulează la activitate. cu eficienţă mai ales la subiecţii până la opt – nouă ani. Pentru a fi eficientă. se foloseşte la toate categoriile de subiecţi de peste zece ani. sugestivă şi să se bazeze pe elementele cunoscute de subiecţi.să fie clară.să urmeze demonstraţiei. . 1. expresivitatea imprimă un caracter activ explicaţiei şi se realizează prin pronunţare corectă. 4.Cărstea. .să fie logică. . Ea trebuie să fie „plastică”.2000): -verbale -intuitive -metoda exersării 1. caracterul emoţional al explicaţiei dezvoltă inreresul elevilor. 2. logica frazelor. care asigură în procesul învăţării legături între primul şi cel de-al doilea sistem de semnalizare. economisind astfel timp.să fie concisă. . 5. care duce la surprinderea esenţialului activităţii în cuvinte puţine. explicaţia poate avea următoarele „plasamente”: . le dezvoltă încrederea în forţele proprii. Această metodă „ există „ în realitate prin cel puţin următoarele trei procedee metodice folosite în educaţie fizică şi sport: • Povestirea. • Explicaţia. În relaţie cu demonstraţia. le crează buna dispoziţie.să preceadă demonstraţia.să se realizeze concomitent cu demonstraţia ( mai puţin recomandată). . intonaţie. trebuie să fie accesibilă nivelului de înţelegere a colectivelor de subiecţi.să fie oportună. 3. explicaţia urmăreşte precizarea unor noţiuni ale elevilor şi îmbogăţirea cu altele noi. concizia este o altă calitate a explicaţiei. corectitudinea şi claritatea explicaţiei formează la elevi reprezentări motrice adecvate. . explicaţia trebuie să îndeplinească următoarele patru condiţii: .

In educaţia fizcă se foloseşte rar. asigurând formarea si fixarea cunoştinţelor. explicaţia trebuie săi dea elevului mult ( esenţialul) • Prelegerea. Aceste metode sunt reprezentate în activitatea de ducaţie fizică de: Demonstraţia – este eficientă dacă se realizează la nivel de „ model”. Utilizarea metodei explicaţiei are ca rezultat dezvoltarea spiritului de observaţie al elevilor. pentru ca el să nu exerseze mecanic. temporal. performanţe.1.explicaţiile prealabile. filme. 3. Ea poate fi întâlnită şi la clasele cu profil de educaţie fizică şi spor. 5. se foloseşte cu precădere în învăţământul superior.educativ şi se realizează pe baza celor mai semnificative surse bibliografice. storm = furtună. De aceea explicaţia nu trebuie să depăşească 8 – 10 minute. al cărui nivel permite acest lucru. se mai numeşte şi „ demonstraşie nemijlocită”. spaţial). despre problema sau problemele specifice instruirii la educaţie fizică şi sport.pentru a cunoaşte exact modelul la care va ajunge el prin învăţare. Nu trebuie să uităm că în lecţia de educaţie fizică elevul învaţă cum să se mişte şi face aceasta mişcându-se. 7. analizând fiecare fază a exerciţiului. Explicaşia orientează conştiinţa elevului în acţiunea motrică. Se mai numeşte „ demonstraţie nemijlocită.sintetică. noţiuni despre ramura respectivă de spor. Se recomandă atunci când demonstraţia nu poate fi realizată la nivel de „ model”. Studiul individual trebuie îndrumat de conducătorul procesului instructiv. Brain-stormingul.educativ. kinograme. la părţile componente ale exerciţiului.educativ. Această metodă orientează gândirea elevului spre activitatea analitico. unde trebuie predate. În explicaţia prealabilă se pot include noţiuni privind importanţa exerciţiului fizic care se execută în ansamblul exerciţiilor din ramura de sport în care se încadrează. orientarea percepţiilor. Se poate observa execuţia unor colegi de grup sau execuţia altor subiecţi ( în concursuri sau competiţii sportive). Se îmbină cu matoda demonstraţiei în mod diferenţiat. Conversaţia . planşe. recorduri. condensarea cunoştinţelor într-o formă concisă. fără să înţeleagă. Metoda explicaţiei precede de obicei executarea exerciţiilor fizice cu scopul de a forma reprezentarea mişcării.METODELE INTUITIVE Se adresează primului sistem de semnalizare şi ajută la formarea unei reprezentări clare despre ceea ce urmează să se înveţe. 4. Se pot observa atât aspectele pozitive din execuţia actelor sau acţiunilor motrice. . sau se poate face apel la această variantă şi cănd demonstraţia se realizeazş la nivel de „ model” . prin imitaţie. fornarea noţiunilor de educaţie fizică. deoarece elevul trebuie să-şi formeze mai întâi o imagine globală asupra exerciţiului de efectuat. condiţiile concrete de lucru. în funcţie de tema lecţiei. Sunt două procedee prin care se concretizează această metodă: • Demonstraşia realizată de conducătorul procesului instructiv. precizând cerinţe metodice care asigură corectitudinea execuţiei şi procedeele de executare. • Demonstraţia realizată de un subiect. 6. La baza oricărei prelegeri ar trebui să stea o argumentare ştiinţifică a temelor abordate şi folosirea unei terminologii corespunzătoare. 2. invocând legile anatomofiziologice şi biomecanice care acţionează. cunoştinţe teoretice de specialitate. Acest procedeu urmează de regulă. dar pentru a fi eficace se impune o temeinică pregătire a conţinutului. dar şi aspecte negative. asalt). Metoda conversaţiei este foarte utilă în forma euristică. se referă la dialogul permanent care trebuie să aibă loc între conducătorul procesului instructiv – educativ şi subiecţi. se referă la detaliile mişcării. prin prelegeri. Folosirea unor materiale iconografice. Atunci când explicaţia se face concomitent cu execuţia. precum imagini video. bazându-se pe cunoştinţele însuşite de elevi în lecţiile anterioare. vărsta şi nivelul de pregătire al elevilor. 2. denumire preluată de la englezi ( brain = creier. ca o cale suplimentară de întărire a efectelor demonstraţiei. formarea reprezentărilor ideomotorii. O problemă foarte importantă în legătură cu folosirea metodei explicaţiei este aceea a întinderii pe care o ocupă în desfăşurarea lecţiei. profesorul îi conduce prin întrebări spre cunoştinţe noi. Operativitata explicaţiei depinde de raţionaţizarea conţinutului ei: în cuvinte puţine. se deduce că această metodă verbală se foloseşte pentru stimularea participării active şi ceatoare a subiecţilor în dezbaterea unor probleme de instruire. precizând în mod corect valoarea parametrilor mişcării ( muscular. cu experienţă. Explicaţia prealabilă prezintă mişcarea în totalitatea ei şi surprinde structura mişcării prin indicarea succesiunii elementelor componente. Observarea execuţiei altor subiecţi – este o acţiune care trebuie să fie orientată de conducătorul procesului instructiv. legătura cu alte exerciţii.

educarea calităţilor motrice Acest tip de exersare se regăseşte tratat la capitolul „ calităţi motrice”. în variante extrm de diferite. • Educă atenţia. • Aceste exerciţii sunt în doi. Exersarea urmează. METODA EXERSĂRII Exersarea presupune o repetare conştientă şi sistematică. după folosirea metodelor verbale şi intuitive de instruire şi este o „ finalizare”a acestora. • Exersarea mai multor deprinderi sau priceperi motrice. cunoscută şi sub numele de exersare „ independentă” a deprinderilor şi priceperilor motrice. Exersarea pentru formarea deprinderilor şi priceperilor motrice Această variantă se desfăşoară în modalităţile următoare: • Exersarea unei singure deprinderi sau priceperi motrice. .a din lecţiile de educaţie fizică. extensoare. cablu elastic. zece exerciţii libere sau cu obiecte folosite pentru pregătirea fizică generală: bastoane. în prezenţa specialistului şi sub supravegherea acestuia. activităţi competiţionale sau profesionale. precum şi ţinuta corectă. prezenţa de spirit. Exersarea pentru formarea capacităţii de practicare autonomă a exerciţiilor fizice • Realizarea acestui tip de exersare începând cu clasele a VI-a şi a VII-a. . patru sau opt timpi şi se adresează tuturor segmentelor corpului. • Educa simţul ritmic şi estetic. imprimând un ritm vioi execuţiei. precum şi manevrarea ordonată a acestuia. Aceste exerciţii se mai pot desfăşura pe banca de gimnastică şi la scara fixă. logic şi legic. orientarea în spaţiu şi timp. • Dezvoltă coordonarea. În ultimul timp . Ea aparţine în exclusivitate subiecţilor şi se face sub îndrumarea şi controlul specialistului în primele etape ale învăţării motrice. corzi esarfe.corporale • Se realizează în veriga a III. Se realizează prin „legarea” a două. mingii medicinale. şi apoi să opteze pentru una din variante. opt . • Educă disciplina colectivului.priceperi motrice. care se pot întâlni în viaţă. dar şi pe parcursul altor verigi. . Se începe cu exerciţii pentru cap şi gât şi se termină cu exerciţii pentru membrele inferioare. • Condiţia este ca elevii să însuşeasca în clasele anterioare variante de „ incălzire”. Exersarea pentru optimizarea dezvoltării fizice. Exersarea pentru formarea „capacităţii de organizare”. trei sau mai multe deprinderi. siguranţa. Exersarea pentru dezvoltarea.sarcinile exerciţilor: • Asigură organizarea colectivului pe tot parcursul lecţiei. • In veriga a III-a din lecţie se exersează „ complexe” formate din şase.3. variante de „ influenţare selectivă”etc.speecialişti în gimnastică recomandă să nu se înceapă cu rotări de cap şi gât. sau cu partener ( în perechi). • Asigură crearea unei omogenităţi a colectivului ăn mişcare. gantere. Exesarea pentru formarea capacităţii de precticare independentă a exerciţiilor fizice • Se realizează în lecţiile de educaţie fizcă sau în alte forme de organizare a practicării exerciţiilor fizice.

trebuie să fie transferate în timpul liber. Tehnicile de autoorganizare. autoevaluare.educativ. autoconducer.• • • Elementele de bază pentru practicarea independentă a exerciţiilor fizice se însuşesc în procesul instructiv. Procedeele de exersare sunt dependente de „ măiestria didactică a fiecărui profesor de educaţie fizică şi sport. .

MO MODELUL DE FAZE SENSIBILE ( MARTIN. 1983 Vârsta 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani ) 15 ani 16 ani 10 11 12 13 14 ani ani ani ani ani Capacitatea de invatare motrica Capacitatea de Capacitatea de coordonare si functiile psihomotorii izica diferentiere si control Capacitatea de orientare spatiala Capacitatea ritmica Capacitatea de echilibru REZISTENTA FORTA .

. insuficient coordonate. 2. -forţa relativă nu înregistrează creşteri evidente. Motricitatea în această etapă este foarte mare. -musculatura scheletică se dezvoltă în special prin alungire. rezistenţă. deplasările la minge sunt mai sigure şi se caracterizează prin menţinerea stabilităţii posturale verticale.perfectţionare. . forta musculară este realtiv redusă.MOTRICITATEA 1. În consecinţă. -accelerarea creşterii rezultă în special din dezvoltarea în lungime membrelor faţă de trunchi . are dificultăţi de plasare în spaţiu. Predominanţa exitaţiei corticale face ca stimulii externi să producă reacţii motrice exagerate. coordonare. dezechilibre între diferitele segmente -dezechilibre între sferele morfologică şi vegetativă. în repertoriul motric al copilului. La începutul perioadei 7 ani . ce conferă copilului o mare receptivitate. percum şi pentru dezvoltarea calităţilor viteză. Comportamentul motric: .Motricitatea la vârsta şcolară mică. în raport cu traiectoria mingii. Motricitatea în etapa pubertară (10 .ameliorare a marilor funcţii ale organismului. iar menţinerea echilibrului necesită un efort suplimentar .IV. tonusul muscular are valori mai reduse ceea ce favorizează efectuarea unor mişcări cu amplitudine. Pe lângă perfecţionarea deprinderilor motrice de bază. dar posibilităţile de fixare a mişcărilor noi sunt reduse.perioada antepubertară (6-10/11 ani) Masa musculară se dezvoltă relativ lent. însuşite în etape anterioare. Activităţile cognitive favorizează o dezvoltare intelectuală evidentă. iniţierea în practicarea unor ramuri şi probe sportive prin însuşirea elementelor tehnico-tactice specifice acestora reprezintă unul dintre obiectivele importante ale acestei etape. La 911 ani. explicabile şi printr-o slabă inhibiţie de diferenţiere. doar repetarea sistematică integrează şi stabilizează structura nouă. Etapa pubertară reprezintă un interval optim pentru învăţarea majorităţii deprinderilor motrice specifice ramurilor de sport. Deprinderile motrice fundamentale se supun unui proces de consolidare.mobilitatea articulară înregistrează valori relativ scăzute .rezistenţa aerobă poate dezvoltată în această etapă.14 ani) Caracteristici: -ritm accentuat al dezvoltării somatice (în special între 12 şi 14 ani)prin: dimorfism sexual. capacitatea de învăţare motrică-remarcabilă.

. .adolescenţa propriu – zisă (16-18 ani).creşterea capacitătii marilor funcţii Comportamentul motric: -reacţiile motrice devin complexe -dezvoltarea abilităţilor de a sesiza elemente semnificative pentru oconduită motrică eficientă -calităţile motrice progresează .creşteri ale perimetrelor şi diametrelor segementare Caracteristici în plan funcţional -maturizarea coordonării sistemului neuroendocrin . . .îmbunătăţindu-se la 9-11ani -aruncarea mingii la această cunoaşte o fază pregătitoare -favorabil achiziziţonării de structuri motrice Motricitatea în etapa adolescenţei (14-18 ani) U.-învăţare motrică foarte bună. Caracteristici în plan somatic: .reducerea creşterii în înălţime .dar fixarea mişcărilor noi este redusă -alergarea are aspect apropiat de cel nirmal -prinderea mingii se face cu dificultate la 7 ani .Şchiopu.adolescenţa prelungită (18-25 ani). împarte această etapă în 3 subetape: -preadolescenţa (14-16 ani) .deprinderile şi priceperile motrice consolidate în etapele anterioare trebuie perfecţionate(în special însportul de performanţă).

rigurozitate procedurală şi vine în întâmpinarea exigenţei de planificare şi deliberare a activităţii instructiv. Conceperea procesului didactic ăn persectiva raţionalizării.De Landsheer): • Definirea obiectivelor.V. prin desing.PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA 1. Epuran. la una sau mai multe nivele. • Formularea de teme de lecţie care să asigure învăţarea în sensul dorit. • Propunerea unor instrumente de evaluare a predîrii şi învăţării. .PROIECTAREA DIDACTICĂ Definiţie: „ proiectarea reprezintă activitatea de anticipare şi pregătire a tuturor demersurilor pe care le inplică procesul instructiv şi care are drept scop asigurarea eficienţei acestui proces”. 1977). • Stabilirea unor metode şi mijloace. clarviziune. ( M.educative. Desingul instrucţional constă în (V. conferă acestuia eficienţa.

Cum vei face ? 4. -stabilirea dozării. Ion. iar ordinea executării lor este mereu aceeaşi. avansând ideea existenţei unui algoritm procedural. adică a unor sisteme concrete de metode. să fie în concordanţă cu programa de specialitate. . Ce vei face ? 2. Obiectivele trebuie să fie concrete. să fie compatibile cu timpul avut la dispoziţie pentru realizarea lor. Cum vei şti dacă ceea ce trebuie făcut a fost făcut ? Specialiştii spun că întrebările sunt etape. ci schimbarea care se aşteaptă să se producă în urma instruirii elevilor. iar soluţiile la răspunsuri sunt operaţii alefiecărei etape. materiale şi mijloace ( „cei trei M” ) pe baza cărora să se atingă obiectivele propuse pentru lecţia respectivă: -Repartizarea timpului pe verigi. Pentru lecţie . care corelează patru întrebări esenţiale într-o ordine tipic algoritmică. în lucrarea „Predarea şi învăţarea eficientă”. Sunt în total 12 operaţii. prin folosirea unor verbe de acţiune. Etapa I: Este considerată cea mai importantă etapă. aptitudini. exerciţii. Această etapă se mai numeşte şi de „ analiză a resurselor”.a sunt: . 1982. aparatură ). Aceste întrebări esenţiale sunt următoarele: 1. interes. Pentru definirea unui obiectiv s-au stabilit următoarele norme: • Obiectivele nu vizează activitatea specialistului. -stabilirea formaţiilor de lucru şi a procedeelor de organizare a exersării . localizează prioiectarea didactică numai la nivelul lecţiei. să fie măsurabile. • Condiţiile concrete ( de timp.analiza calităţii materialului „ materialului” uman cu care se va lucra ( clasele de elevi ). probleme) – responsabil profesor. Ioan şi Negreţ. Operaţiile specifice acestei etape a II. pentru a uşura masurarea şi eveluarea. motivaţie etc. Operaţiile specifice acestei etape vizează identificarea şi dimensionarea obiectivelor. deoarece de ea depinde celelalte etape.• Formularea recomandărilor.analiza condiţiilor materiale concrete. Precizarea clară a obiectivelor este condiţia fundamentală a proiectării didactice corecte. care să indice un comportament observabil al elevilor.Aici fixăm ce vrem să realizăm.obiectivele sunt operaţionale. Autorii Jinga. Etapa a III-a: Această etapă vizează stabilirea strategiilor optime.). -selecţionarea mijloacelor şi metodelor. responsabil elev. Etapa a II-a: Această etapă constă în stabilirea resurselor umane şi materiale de care se dispune pentru desfăşurarea lecţiei. • Obiectivul trebuie să fie formulat în termeni expliciţi. Sunt trei resurse importante: • Conţinutul învăţării ( informaţii. • Fiecare obiectiv trebuie să vizeze o operaţie singulară. -stabilirea ordinii de abordare a temelor. • Capacităţile de învăţare ( psihologia celor care învaţă. Cu ce vei face ? 3. . este resursa cea mai obiectivă. • Obiectivul trebuie să fie asociat construcţiei logice a conţinutului informaţional şi situaţiilor instructive. spaţiu.

Această etapă este centrată pe eleborarea unui sistem de metode şi tehnici de evaluare.natura componentelor modelului de educaţie fizică 4. La baza realizării ei stă proiectarea.documente la nivelul catedrei de specialişti(catedră.planul de lecţie(proiect didactic) .după criteriul sexului -după criteriul nivelului de pregătire fizică şi motrică Cerinţe generale necesare în planificarea la educaţia fizică şcolară (Gh.documente individuale de planificare ale fiecărui profesor: 1.eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare(planul anual) 2.concordanţa cu programa şcolară în vigoare 2.perioada de timp pentru care se elaborează 2. 2000): 1.concordanţă cu baza materială şi cu specificul zonei geografice 4.Cârstea.proiectul unităţilor de învăţare 4. 2000): 1.concordanţă cu particularităţile elevilor 3.concordanţă cu opţiunile elevilor pentru practicarea unorforme de practicare a exerciţiilor fizice Rezultatele planificării sunt documentele de planificare.comisie metodică)-planul anual de activitate b. care să fie în concordanţă cu obiectivele operaţionale şi conţinuturile fixate.locul de desfăşurare a ativităţii 5.desfăşurării şi finalizării unei acţiuni.concordanţă cu tradiţiile din unitatea de învăţământ în privinţa practicării unor ramuri sau probe de sport 5.PLANIFICAREA ÎN EDUCAŢIA FIZICĂ ŞCOLARĂ Planificarea este o activitate complexa . 2.componenţa claselor/grupului de elevi .concepţia de tip sistemic 3.Etapa a IV.obligatoriu pâna la obţinerea definitivatului şi la toate inspecţiile curente sau speciale pentru obţinerea gradelor didactic 2.ştinţifică.1 Eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare (planul anual) . În educaţia fizică planificarea are o importanţă foarte mare şi are un grad mare de complexitate determinat de o serie de variabile (Gh.Există două categorii de docomente: a.planul calendaristic semestrial 3.a: Se mai numeşte şi „ evaluarea eficienţei activităţii curente”.care constă în stablilirea conţinutului.Cârstea.

Se elaborează sub formă grafică ,pentru fiecare clasă şi cuprinde:
• • Indicatorii de recunoaştere: anul şcolar,unitatea de învăţământ,clasa,resurse materiale Tabelul în care se eşalonează unităţile de învăţare cuprinde: - numărul de săptămâni de şcoală şi perioadele de vacanţă(pe orizontală) - componentele tematice ale modelului de educaţie fizică,adică unităţile de învăţare pe care le va aborda în anul şcolar respectiv(pe verticală) - marcarea probelor de control Etape şi cerinţe pentru realizarea eşalonării anuale a unităţilor de învăţare:

1.Consultarea planului de învăţămînt şi a programelor şcolare în vigoare 2. Stabilirea probelor de control pe semestre 3.Stabilirea modului de combinare a unităţilor de învăţare . La clasele de început de ciclu şi la clasele nou preluate(dacă elevii nu au fişe individuale de evaluare) este necesară efectuarea unor testări iniţiale (predictive) care să ne ajute în eşalonarea unităţilor de învăţare. Într-o lecţie pot fi abordate între una şi trei unităţi de învăţare din care se abordează tot atâtea teme de lecţie .Exemplu: unitatea de învăţare este viteza , iar teme pot fi „viteza de reacţie „,”viteza de deplasare” ,viteza de reacţie” etc Lecţiile cu două teme sunt cele mai utilizate şi după părerea noastră cele mai realiste Temele pot fi combinate astfel: - lecţiile cu două teme: •o calitate motrică -viteză sau capacităţi coordinative(îndemânare) şi o deprindere motrică - dintr-o ramură de sport , din deprinderi de bază(clasele I-IV) sau utilitar aplicative(I-VIII) •o deprindere motrică şi o calitate motrică-forţă sau rezistenţă •două deprinderi motrice - din ramuri de sport diferite; din aceiaşi ramură de sport,dintr-o ramură de sport şi din deprinderi motrice de bază sau utilitar aplicative •două calităţi motrice -viteză sau capacităţi coordinative(îndemânare) şi forţă sau rezistenţă - lecţiile cu trei teme: • o calitate motrică -viteză sau capacităţi coordinative(îndemânare) ; o deprindere motrică - dintr-o ramură de sport , din deprinderi de bază(clasele I-IV) sau utilitar aplicative(I-VIII) şi o calitate motrică-forţă sau rezistenţă • o calitate motrică -viteză sau capacităţi coordinative(îndemânare) şi două deprinderi motrice • două deprinderi motrice din ramuri de sport diferite; din aceiaşi ramură de sport,dintr-o ramură de sport şi din deprinderi motrice de bază sau utilitar aplicative şi o calitate motrică-forţă sau rezistenţă În combinarea unităţilor de învăţare şi implicit a temelor de lecţie trebuie să se ţină cont de următoarele cerinţe: • Nu se abordeaza în aceeaşi lecţie calităţile motrice viteză şi capacităţi coordinative (îndemânare) • Nu se abordeaza în aceeaşi lecţie calităţile motrice forţă sau rezistenţă • Nu se abordeaza în aceeaşi lecţie calitatea motrică viteză cu alergarea de viteză probă atletică • Nu se abordeaza în aceeaşi lecţie alergarea de rezistenţă probă atletică cu rezistenţa calitate motrică • Se vor aborda teme care să se susţină reciproc în vederea facilitării transferului ,ca mecanism de influenţare pozitivă a procesului învăţării(învăţarea aruncării zvârlite cu o mînă,solicitată la aruncarea mingii de oină va favoriza învăţarea paselor şi a aruncărilor la poartă ,din jocul de handbal ) • Se va evita programarea în aceeaşi lecţie a două unităţi de învăţare situate în stadiul de învăţare

Se va evita programarea unor unităţi de învăţare care să fie înrerupte de vacanţele şcolare (în special când unitatea de învăţare este în faza de învăţare)

4.Stabilirea mărimii ciclurilor tematice: În stabilirea mărimii ciclurilor tematice(succesiuni de teme din aceeaşi unitate de învăţare) se va ţine seama de:
dificultatea conţinutului abordat, nivelul de pregătire al elevilor timpul alocat secvenţele tematice (apoximativ 30-35 minute într-o lecţie) Mărimea diferitelor cicluri tematice: Calităţi motrice 6-8 lecţii.Pot fi reluate pe parcursul unui an şcolar. Deprinderi şi priceperi motrice de bază 4-8 lecţii Deprinderi şi priceperi motrice utilitar aplicative 4-8 lecţii Probe atletice 5- 8 lecţii Jocuri sportive – 60-80% din totalul lecţiilor din anul şcolar.Aceste cicluri tematice pot fi programate de - a lungul anului şcolar de mai multe ori. Gimnastică acrobatică 10-14 lecţii Sărituri cu sprijin la aparat 6-8 lecţii

5.Timpul alocat verigilor tematice : -tema secundară 10-15 minute ( calităţi motrice ,deprinderea motrică care nu e în stadiul de învăţare) - tema principală 20-25 minute (deprinderi şi priceperi motrice)

6.Locul ciclurilor tematice în structura anului şcolar În stabilirea locului ciclurilor tematice se va ţine cont de următoarele: -calităţile motrice, să preceadă deprinderile care solicită aceste calităţi - învăţarea alergarii de rezistenţă ca temă din atletism ,se programează înaintea învăţării alergării de viteză(pentru că pasul lannsat în tempo moderat se învaţă înaintea pasului lansat de viteză -gimnastica acrobatică şi săriturile la aparate se programează în săli de sport -vacanţele şcolare nu trebuie să întrerupă ciclurile tematice (cu excepţia gimnasticii şi a jocurilor sportive)

2.2

MODELE DE EŞALONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE CLAS A- I- A
SEMESTRUL I VACANŢĂ VACANŢĂ
SĂPT. Nr. lecţiei SEPTEMBRIE i II 1 2 3 4 III 5 6 OCTOMBRIE IV V 7 8 9 1 0 VI 1 1 1 2 VII 1 3 1 4 NOIEMBRIE VIII IX 1 1 1 1 5 6 7 8 X 1 9 2 0 2 1 XI DECEMBRIE XII 2 2 2 2 3 4 XIII 2 5 2 6 XIV 2 7 2 8 IANUARIE XV XVI 2 3 3 3 9 0 1 2

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

FE

XVII 3 3 3

Capacitatea de organizare Dezvoltarea fizică armonioasă Calităţi motrice Viteză Îndemânare Forţă Rezistenţă Mobilitate şi stabilitate articulară Mers

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~ ~ ▲ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

prindere Echilibru ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ▲ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X utilitar – aplicative Târâre X Căţărare Escaladare X Tracţiune .Deprinderi motrice de bază Alergare Săritură Aruncare .împingere Transport Ştafete şi parcursuri aplicative Alergare de viteză Alergare de rezistenţă Aruncarea mingii de oină acrobatică ritmică – sportivă aerobică Minibaschet X X X X X X Deprinderi sportive elementare Atletism ▲ Gimnastică Joc sportiv LEGENDĂ: PRINCIPALĂ UNITATE DE ÎNVĂŢARE PRINCIPALĂ UNITATE DE ÎNVĂŢARE SECUNDARĂ ~ X SE REALIZEAZĂ ÎN FIECARE LECŢIE. CA SITUAŢII DE INSTRUIRE STABILITE ÎN STRUCTURA LECŢIEI SE ABORDEAZĂ SIMULTAN. ÎN PARCURSURI APLICATIVE PROBĂ DE EVALUARE - ▲ .

SEMESTRUL AL II-LEA III 5 6 7 IV 8 VII 1 3 14 1 5 VIII 16 VACANŢĂ FEBRUARIE I II 1 2 3 4 MARTIE V VI 9 1 1 1 0 1 2 APRILIE IX 1 1 7 8 X 1 9 2 0 2 1 XI 2 2 2 3 XII 2 4 MAI XIII 25 2 6 XIV 2 7 2 8 2 9 XV 3 0 IUNIE XVI 31 32 3 3 XVII 34 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ▲ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ▲ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ▲ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ▲ ▲ ▲ ▲ .

Unitatea Scolara………….în lungime Saritura în înaltime Aruncarea greutăţii Baschet Volei Handbal ATLETISM . motr..). 8 9 1 0 1 1 DECEMB R 1 2 1 3 1 4 IANUAR IE 1 5 1 6 1 7 1 8 FEBR. Profesor…………………… CALITATI MOTRICE CICLURI TEMATICE UNITATI DE INVATARE ESALONAREA ANUALA A UNITATILOR DE INVATARE AN SCOLAR 2008 – 2009 CLASA a IX-a SEMESTRUL I SEMESTRUL II SE P 1 2 OCTOMBRI E 3 4 5 6 7 NOIEMB R. Calit. coord. 1 2 3 MARTIE 4 5 6 7 8 APRILIE 9 1 0 1 1 1 2 MAI 1 3 1 4 1 5 1 6 IU N 1 7 Viteză Îndemanare(cap. combinate Alergare viteza Alergare de rezistenţă Saritura. Forţa Rezistenţă .

Structura planului calendarictic: • Indicatorii de recunoaştere • Obiectivele de referinţă sau competenţele specifice(la clasele IX-XII) • Probele de evaluare • Tabelul cu unităţile de învăţare şi conţinuturile tematice repartizate pe parcursul semestrului .PRICEPERI SI DEPRINDERI MOTRICE GIMNAST JOC SPORTIV Fotbal Acrobatica Aerobica Sarituri la aparate SUSTINEREA PROBELOR DE EVALUARE A V A G F S S A G A B A R 2.2PLANUL CALENDARISTIC SEMESTRIAL Elaborarea planului calendaristic anual se face pe baza eşalonării anuale a unităţilor de învăţare(planul anual) şi ecte un document ce asociază întrun mod personalizat . elemente ale programei şcolare(obiective de referinţă sau competenţe specifice şi conţinuturi) cu alocarea de timp optimă pe întregul an şcolar.

forţa statica .forţa specifică .CLASA a IX-a UNITATEA DE ÎNVĂŢARE VITEZA COMPETENŢE SPECIFICE 1.viteza de repetiţie .3.3.14 . Integrarea în activităţi motrice variate a deprinderilor şi a calităţilor motrice de bază dobândite CONŢINUTURI .viteza de deplasare .forţa generală .2009 PROFESOR: PLAN CALENDARISTIC SEMESTRUL I . Integrarea în activităţi motrice variate a deprinderilor şi a calităţilor motrice de bază dobândite 1.UNITATEA ŞCOLARĂ AN ŞCOLAR: 2008 .forţa dinamica NR.viteza de execuţie . ORE ALOCATE SAPTĂM 4 1-2 FORŢA 10 10 .

cu variaţii de ritm şi schimbări de direcţie .1.demarcajul . Procedee tehnice folosite în atac 16 .1.îndemânare specifică . de pe loc şi din deplasare .scoaterea mingiei din dribling . Acţiuni tactice folosite în atac . respectând regulile de bază 2-9 . Aplicarea cunoştinţelor şi a deprinderilor tehnicotactice însuşite în întreceri şi concursuri specifice.aruncarea la poarta de pe loc şi din deplasare 2.poziţii şi deplasari specifice 3. Aplicarea cunoştinţelor ALERGAREA şi a deprinderilor tehnicoDE VITEZĂ tactice însuşite în întreceri şi concursuri specifice.prinderea şi pasarea m. Aplicarea cunoştinţelor BASCHET şi a deprinderilor tehnicotactice însuşite în întreceri şi concursuri specifice.dribling alternativ cu înălţimi 16 şi ritmuri variate . Procedee tehnice .lansarea din start .startul de jos . respectând regulile de bază ÎNDEMÂNARE . respectând regulile de baza 2.oprirea .sosirea 8 15 – 18 6 3–5 1.îndemânare generală .1.driblingul simplu şi multiplu. disciplinelor sportive.3.pasul lansat de viteza . Procedee tehnice folosite în 2-9 HANDBAL 2.depăşirea 1.pasare şi prindere .pivotarea 2.1.apărare . disciplinelor sportive.atac: . Integrarea în activităţi motrice variate a deprinderilor şi a calităţilor motrice de bază dobândite 2. disciplinelor sportive. Procedee tehnice.aruncarea la coş de pe loc şi din deplasare .

Aplicarea cunoştinţelor şi a deprinderilor tehnicotactice însuşite în întreceri şi concursuri specifice. . 2.18 .pasarea m.elemente acrobatice dinamice .blocarea m. respectând regulile de bază SĂRITURI APARATE SĂRITURA ÎN LUNGIME GIMNASTIC Ă ACROBATIC 2. Aplicarea cunoştinţelor şi a deprinderilor tehnicotactice însuşite în întreceri şi apărare . Procedee tehnice folosite în atac . disciplinelor sportive.VOLEI 2. . . din dribling 1.13 6-9 .1.preluarea cu două mâini de sus. cu 2 mâini de jos .săritura la lada de gimnastică 8 cu rostogolire pe lada aflată longitudinal . pentru atac serviciul de jos şi de sus.1.poziţii şi deplasări specifice 4. Aplicarea cunoştinţelor şi a deprinderilor tehnicotactice însuşite în întreceri şi concursuri specifice.variante de legări de elemente 8 15 . disciplinelor sportive. respectând regulile de bază 2.ridicarea m. din faţă 2.scoaterea m.săritura în sprijin depărtat la capră .poziţiile şi deplasările specifice pe semicerc . respectând regulile de bază 2.1.1.săritura în lungime cu un pas şi jumătate 8 15 .18 10 .blocarea m.elemente acrobatice statice . aruncate de adversar .poziţii şi deplasări specifice 8 . disciplinelor sportive. înainte şi peste cap . Procedee tehnice folosite în aparare 3. Aplicarea cunoştinţelor şi a deprinderilor tehnicotactice însuşite în întreceri şi concursuri specifice.

viteza de repetiţie .3. ORE ALOCATE SAPTĂM 1.3.2009 PROFESOR: PLAN CALENDARISTIC SEMESTRUL al II-lea . Integrarea în activităţi MOTRICE motrice variate a COMBINATE deprinderilor şi a calităţilor motrice de bază dobândite 8 8 8 .11 4-7 .CLASA a IX-a UNITATEA DE ÎNVĂŢARE VITEZĂ COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI .viteza de execuţie . respectând regulile de bază UNITATEA ŞCOLARĂ AN ŞCOLAR: 2008 . Integrarea în activităţi motrice variate a deprinderilor şi a calităţilor motrice de bază dobândite CALITĂŢI 1.forţă în regim de rezistenţă NR.Ă concursuri specifice.viteza de deplasare . disciplinelor sportive.viteză în regim de îndemânare .

REZISTENŢ Ă ALERGARE DE REZISTENŢ Ă BASCHET

1.3. Integrarea în activităţi motrice variate a deprinderilor şi a calităţilor motrice de bază dobândite 2.1. Aplicarea cunoştinţelor şi a deprinderilor tehnicotactice însuşite în întreceri şi concursuri specifice, disciplinelor sportive, respectând regulile de bază 2.1. Aplicarea cunoştinţelor şi a deprinderilor tehnicotactice însuşite în întreceri şi concursuri specifice, disciplinelor sportive, respectând regulile de bază

- rezistenţa generală - rezistenţă specifică - startul de sus - pasul lansat în tempo moderat - alergarea în pluton - alergarea de stafetă

6

12 - 14

6

15 - 17

FOTBAL

1. Actiuni tactice folosite în aparare - marcajul adversarului cu şi 8 fară minge - pasare, prindere, dribling - aruncare la coş de pe loc şi din deplasare - oprirea şi pivotarea - depăşirea - contraatacul 2. Regulile jocului - paşi, dublu dribling, fault - informaţii din baschet 2.1. Aplicarea cunoştinţelor 1. Procedee tehnice folosite în şi a deprinderilor tehnicoatac tactice însuşite în întreceri şi - lovirea m. cu laba piciorului şi 8 concursuri specifice, cu capul de pe loc şi din disciplinelor sportive, deplasare respectând regulile de bază - preluarea m. cu piciorul şi pe piept - conducerea m. liber şi în prezenţa adversarului 2. Procedee tehnice folosite în apărare - deposedarea din faţă şi din lateral

8 - 14

10 - 17

VOLEI

2.1. Aplicarea cunoştinţelor şi a deprinderilor tehnicotactice însuşite în întreceri şi concursuri specifice, disciplinelor sportive, respectând regulile de bază

GIMNASTIC A AEROBICA

2.1. Aplicarea cunoştinţelor şi a deprinderilor tehnicotactice însuşite în întreceri şi concursuri specifice, disciplinelor sportive, respectând regulile de bază

- demarcajul - depăşirea Acţiuni tactice folosite în atac - aşezarea pe teren pentru primirea m. la serviciu - combinaţii în atac cu 2-3 loviri ale m. din doua zone apropiate Actiuni tactice folosite în apărare - sistemul de aparare cu jucatorul din zona 6 avansat - blocaj individual Regulile jocului - atingerea fileului, călcarea liniei de centru şi la serviciu, dublă sau condusă - paşi de legatură - paşi de bază: - GRAFE FINE - LUNGE - KNE - STEP TOUCH - legări de paşi bază şi legatură - elemente acrobatice statice - elemente acrobatice dinamice - variante de legări de elemente

6

1-3

8

4–7

GIMNASTIC Ă ACROBATIC Ă

2.1. Aplicarea cunoştinţelor şi a deprinderilor tehnicotactice însuşite în întreceri şi concursuri specifice, disciplinelor sportive, respectând regulile de bază

6

1-3

2.3 PROIECTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Proiectarea unităţilor de învăţare se realizează conform particularităţilor de dezvoltare, învăţare,consolidare şi perfecţionare a conţinuturilor din programa şcolară,alese de profesor pentru a fi transmise elevilor( conform planului calendaristic). Structura unităţilor de învăţare: • Indicatorii de recunoaştere(clasa,anul de instruire,numărul de lecţii alocate,perioada de realizare,durata de exersare în lecţie,conţinuturile supuse instruirii • Tabelul care cuprinde: -numărul lecţiei -obiectivele de referinţa sau competenţele specifice -detalieri de conţinut -activităţi de învăţare -resurse -evaluare

cu aterizare pe piciorul de avântare. Evaluare 1 2. Exersare analitică Sa marcheze aterizarea pe ambele picioare . pe saltele sau în groapa de nisip. Detalieri de conţinut (teme de lecţii) Obiective operaţionale motrice NR.) Teren plat Executarea batăii pe acelaşi picior Coloană câte unu Groapa de nisip 10 min Evidenţierea fazei de aterizare .Batăi şi desprinderi repetate. .1 Bataia unilateralăînvăţare Să execute bataie şi desprindere pe acelasi picior 2 2.Pas săltat succesiv. Spec.( Desprinderea mai lungă decât înaltă iar aterizara se face pe piciorul de avântare). a colectivului ţi exersării Linie pe 2 -3 rânduri RESURSE Materiale Tempora le 10 min.învatare Să marcheze aterizarea pe piciorul de avântare. . precedate de 3. . . Metodice de exersare Exersare analitică Mijloace de instruire Modalităti de organiz.PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: ATLETISM – SARITURA ÎN LUNGIME CU 1½ PAŞI ÎN AER CLASA a IX –a ANUL DE INSTRUIRE I Nr.Pas sărit succesiv.( Se insistă pe ridicarea aproape de orizontală a coapsei piciorului de atac şi extinderea completa a piciorului de impulsie.apoi de 5 paşi de alergare. cu continuarea a câţiva paşi de alergare. 9-11. aterizare pe ambele picioare. ( înaltimea obstacolului 4060 cm.1 Aterizarea. lecţii Comp.DE LECŢII: 6 PERIOADA : OCTOMBRIE STRATEGII DIDACTICE Proc. sărituri peste diferite obiecte( se prefera stacheta). 13-15pasi. Coborârea de pe obstacol pe piciorul de bătaie.Cu élan de 5-7 paşi.Cu élan de 5-7 paşi. sărituri pe diferite obiecte( de preferat lada de gimnastică).

Măsurarea pasului sărit în timpul zborului Coloană cate unu Groapa de nisip 10 min.Cu élan de 9-11 paşi. coborârea piciorului de avântare. bataie liberă şi desprindere în “pas sarit”. pe piciorul de avântare.1 2. cu efort mare şi maxim.învăţare Să marcheze pasul sărit în timpul zborului Exersare analitică Exersare globală 4 2. desprindere în pas sărit. cu tendinţa realizării unui zbor cât mai lung. aterizare în fandat.Saritura în lungime cu élan de 9-10 paşi . .Sărituri integrale. cu piciorul de bătaie în faţă. în condiţii de concurs . cu élan etalonat de 13-15 paşi.3 2. bătaie liberă. .Săritura în lungime cu élan de 9-10 paşi. desprindere în “pas sărit”.1 Săritura în lungime cu 1 ½ paşi în aer Săritura în lungime cu 1 ½ paşi în aer - Să execute bataia în zona delimitată Să execute bătaia în zona delimitată Exersare globală Exersare globala . aterizare pe ambele picioare. bătaia în zone delimitate (50cm). Realizarea bătăii în zona delimitată Realizarea săriturii integrale.Elan de 7-9 paşi.élan de 9-11. Coloană câte unul Groapa de nisip 10 min. concomitant cu pendularea înainte a piciorului de bătaie. bătaia pe lada de gimnastica. .Săritura în lungime. . aterizare făra graba.Elan de 7-9 paşi. în condiţii de întrecere cu bătaie în zone delimitate.1 Săritura în lungime cu 1 ½ paţi în aer - Să menţină pasul sărit în timpul zborului Exersare globala 5 6 2. 13-15 paşi. bătaia în zone delimitate (50cm) . . Evidenţierea zborului Coloană câte unu Coloană câte unu Groapa de nisip Groapa de nisip 10 min. . atingerea cu mâna în timpul zborului a unui reper suspendat.13-15 paşi.1 Zborul cu 1 ½ pasi în aer .

2. lecţii monosport. După felul deprinderilor si /sau priceperilor motrice abordate tematic: b. 3.1.2. După componenta tematică abordată: a. Am sistematizat în felul următor criteriile şi tipologiile respective. b. 1. cât şi din calităţile motrice. a. a. .VI. lecţii cu teme din deprinderile şi /sau priceperile motrice. LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ 1. lecţii polisport. lecţii mixte. a. b. TIPOLOGIE Există mai multe criterii de stabilire a tipurilor de lecţii în educaţie fizică şi sport. lecţii cu teme din calităţile motrice. b. cu teme atât din deprinderile si sau priceperile motrice.3. lecţii bisport.

f. b.) e. coridor. lecţii de verificare. etape.2. e. lecţii de organizare( la început de an şi semestre. lecţii în intrerior pe spaţii improvizate (culoar.c. c.1. lecţii cu trei teme. lecţii bilanţ (de regulă.2. lecţii cu două teme. lecţia pe trei părţi : pregătitoare fundamentală şi de încheiere. sală de clasă cu bănci etc. condiţii normale sală de educaţie. e. c. După plasamentul în structura anului de învăţământ: d. lecţii în are liber pe timp friguros. f. . f. lecţii de consolidare. d. lecţii în aer liber.Organizarea colectivului de elevi Obiective: . c. dacă se lucrează conform unei planificări realiste.3.2. lecţii de însuşire învăţare. luate cel puţin câte două consolidare cu perfecţionare.1. lecţii mixte combinate care rezultă din combinarea celor patru etape ale învăţării. STRUCTURĂ Structura lecţiei de educaţie fizică şi sport este dată de succesiunea unor verigi.5. obiectivele şi conţinutul elementelor de structură ale lecţiei de educaţie fizică 1.3. e. ultimele din fiecare semestru.3. În evoluţia sa.2. lecţii cu o temă. grupele de nivel valorific). lecţia pe verigi specifică etapei actuale. în care se susţin de către elevi şi unele probe de control. desfăşurată în scop metodic pentru a prezenta colegilor de specialitate nivelul care poate fi atins cu un colectiv de subiecţi.4. lecţii curente. d.)şi pe timp friguros. c. un tip special de lecţie bilanţ pote fi considerată şi cea „demonstrativă” sau „deschisă”.1. Verigile. După numărul de teme abordate: f. părţi.asigurarea unui început organizat al lecţiei. constituindu-se pe baza rezultatelor. După etapele învăţării deprinderilor şi sau priceperilor motrice abordate tematic: c.3.1. condiţii atmosferice şi climaterice normale. lecţia pe patru părţi : organizare. fundamentală şi de încheiere. lecţii de perfecţionare. consolidare cu verificare etc. hol. c. d. După locul şi condiţiile de desfăşurare: e. lecţii în interior. 2. pregătire.4. lecţia de educaţie fizică şi sport a avut mai multe structuri a.

perfecţionarea sau verificarea deprinderilor şi-sau priceperilor motrice Obiective: formarea deprinderilor şi /sau priceperilor motrice de bază şi utilitar aplicative sau a celor specifice anumitor ramuri şi probe sportive. Conţinut: . pe fond muzical (tip gimnastrică aerobică). . cu partener.cogniţie.mijloace de captare a atenţiei.voinţă. stretching. . .educarea percepţiilor spaţio. .captarea atenţiei.cunoaşterea situaţiei privind componenţa şi starea de sănătate a colectivului de elevi.variante de mers şi alergare. . cu obiecte.complexe de exerciţii de dezvoltare fizică inspirate din gimnastica de bază.Dezvoltarea calităţilor motrice viteza sau îndemânarea Obiective: -educarea calităţilor motrice viteza sau îndemînare .exerceţii din deplasare. .mijloace specifice pentru educarea calităţilor motrice viteza sau îndemînare . .educarea atitudinii corporale corecte. .verificarea echipamentului şi a stării de sănătate.informarea elevilor privind conţinutul lecţiei. paşi de dans etc. .dezvoltarea armonioasă a tuturor segmentelor corporale. Influenţarea selectivă a aparatului locomotor „Optimizarea dezvoltării fizice” Obiective: .educarea actului respirator.salutul raportul la unele clase. Pregătirea organismului pentru efort Obiective: . 4. . care se pot executa liber.etc Conţinut . 3.stimularea treptată a marilor funcţiuni ale organismului şi asigurarea unui nivel optim de excitabilitate corticală pentru activitatea ce urmează. .modalităţi de evaluare a nivelului de dezvoltare a acestor calităţi 5. .consolidarea..dezvoltarea mobilităţii articulare şi elasticităţii musculare. 2. Conţinut: .anunţarea obiectivelor lecţiei şi sarcinilor motrice specifice acestora.. .exercitii pentru educarea actului respirator.Însuşirea.abordarea aspectelor de afectivitate..temporale.stimularea tonicităţii şi troficităţii musculare. Conţinut: .

.Obiective: . subordonate obiectivelor operaţionale alese.- formarea deprinderilor de expresieşi comunicare specifice activităţii. . . 3.mijloace specifice pentru educarea calităţilor motrice viteza sau îndemînare modalităţi de evaluare a nivelului de dezvoltare a acestor calităţi 7. .mijloace specifice alese în funcţie de caracteristicile bio-psiho-motrice. temele se formuleaza prin enunţarea formei de .Încheierea organizată a lecţiei. .Dezvoltarea calităţilor motrice forţa sau rezistenţa .aprecieri cu privire la modul de desfăşurare a lecţiei şi al participării subiecţilor.modalităţi de evaluare a nivelului de învăţare a celor predate în lecţie 6. Prima etapa a proiectarii didactice este precizarea temelor şi obiectivelor lectiei.formarea capacităţii de autoorganizarea.Conţinut .PROIECTAREA DIDACTICĂ 1. şi constituie răspunsul la întrebarea „Ce vreau să realizez?” a.-educarea calităţilor motrice forţa sau rezistenţă .Conţinut . .recomandări pentru activitatea independentă a subiecţilor.stimularea activităţii independente.dezvoltarea trăcăturilor de personalitate.. Revenirea organismului după efort Obiective: . Regulile principale de formare a temelor de lecţie sunt: . 8. .salutul. autoconducere.exerciţii de relaxare musculară şi de respiraţie. autoevaluare.scăderea indicilor marilor funcţiuni ale organismului la valori cât mai apropiate de cele iniţiale şi relaxarea musculară.deplasare în alergare uşoară sau mers. „Aprecieri şi recomandări” Obiective: .Tema de lecţie exprimă conţinutul pe care profesorul urmează să-l transmită elevilor in procesul de instruire. . Conţinut: . Conţinut: .pentru calitaţi motrice.conştientizarea nivelului de execuţie şi participare din timpul lecţiei.

in cazul temelor din atletism : . etc.săritura la aparate: “Săritura în sprijin ghemuit pe lada aşezată transversal şi săritură cu extensie” „ săritura cu rostogolire la ladă”. De exemplu: ”Viteza de executie”.lecţiile cu două teme: • o calitate motrică -viteză sau capacităţi coordinative(îndemânare) şi o deprindere motrică . din deprinderi de bază(clasele I-IV) sau utilitar aplicative(I-VIII) • o deprindere motrică şi o calitate motrică-forţă sau rezistenţă . ”Rostogolire inainte din ghemuit in ghemuit – rostogolire inapoi din ghemuit in departat” etc.dintr-o ramură de sport .prindere si oprire intr-un timp – aruncare la cos din saritura”etc . „ cumpănă pe un picior – stând pe mâini”. tema va menţiona: .elemente de gimnastica acrobatica sau o succesiune de elemente: “Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit”.actiune tactica : “Marcajul –demarcajul”.pasa din alergare cu doua maini de la piept. Combinarea temelor de lecţie Într-o lecţie pot fi abordate între una şi trei .manifestare pe care vrem sa o abordam. “Stând pe omoplaţi”. tema de lecţie va fi chiar proba respectivă ” Alergarea de rezistenţă” “Alergarea de viteză” etc.procedeul tehnic sau structura tehnică ce urmează a fi predate: ”Aruncarea la cos cu doua maini de la piept”.cădere în pod” „ stând pe omoplaţi – rostogolire înapoi – cumpănă pe un genunchi”. ”Ambidextria”. . . Temele pot fi combinate astfel: . . “Dă si du-te” etc. De exemplu.dacă deprinderile sunt în faza de consolidare. ”Dribling.cele mai frecvente fiind lecţiile cu două teme. la alergarea de rezistenţă putem avea ca temă : “ Pasul lansat în tempo moderat “ “ Startul de sus” .daca deprinderile sunt în stadiul de învaţare.pentru deprinderi motrice.alergare. . “Forţa in regim de viteză”. „stând pe mâini . ”Aruncarea la poarta din alergare”’.. ”Rezistenţa in regim aerob” etc. se pot formula ca teme fazele deprinderilor respective. “Viteza de deplasare”.

ca mecanism de influenţare pozitivă a procesului învăţării(învăţarea aruncării zvârlite cu o mînă.din jocul de handbal b.din ramuri de sport diferite.dintr-o ramură de sport şi din deprinderi motrice de bază sau utilitar aplicative • două calităţi motrice -viteză sau capacităţi coordinative(îndemânare) şi forţă sau rezistenţă .să conducă mingea de baschet în dribling (1) cu mana indemanatica şi cu cea neândemânatică.să parcurgă (1) distanţa de 25 m(2) în timp cât mai scurt(3) . din aceiaşi ramură de sport. Obiectivele operaţionale reprezintă schimbările de natură motrică. cognitivă. elevul va fi capabil: .lecţiile cu trei teme: • o calitate motrică -viteză sau capacităţi coordinative(îndemânare) . la sfârsitul lecţiei .• două deprinderi motrice . De exemplu. din alergare (2) fară să o piardă de sub control(3) . -Obiectivele de natura motrică (psihomotrică) se formuleaza astfel: . condiţiile în care se manifestă acest comportament(2) şi pragul minim de reusită pe care trebuie să-l atingă elevul la sfârşitul temei (3). obiectivele operaţionale vor preciza comportamentul motric observabil pe care trebuie să-l manifeste elevul(1). din aceiaşi ramură de sport. afectivă.să alerge (1) făra oprire (2) timp de 3 min. De exemplu. o deprindere motrică . din deprinderi de bază(clasele I-IV) sau utilitar aplicative(I-VIII) şi o calitate motrică-forţă sau rezistenţă • o calitate motrică -viteză sau capacităţi coordinative(îndemânare) şi două deprinderi motrice • două deprinderi motrice din ramuri de sport diferite.ce urmează sa se produca in comportamentul elevilor ca urmare a participarii acestora la diferitele situaţii de instruire in cadrul unei lecţii.să execute (1) un număr de 10 repetări (3) la fiecare staţie a circuitului (2) . obiectivele operaţionale vor menţiona comportamentul motric observabil pe care trebuie să-l manifeste elevul(1).dintr-o ramură de sport .(3) -pentru temele din deprinderi şi priceperi motrice: -pentru faza de învaţare.dintr-o ramură de sport şi din deprinderi motrice de bază sau utilitar aplicative şi o calitate motrică-forţă sau rezistenţă În combinarea temelor de lecţie trebuie să se ţină cont de următoarele cerinţe: • Nu se abordeaza în aceeaşi lecţie calităţile motrice viteză şi capacităţi coordinative (îndemânare) • Nu se abordeaza în aceeaşi lecţie calităţile motrice forţă sau rezistenţă • Nu se abordeaza în aceeaşi lecţie calitatea motrică viteză cu alergarea de viteză probă atletică • Nu se abordeaza în aceeaşi lecţie alergarea de rezistenţă probă atletică cu rezistenţa calitatea motrică • Se vor aborda teme care să se susţină reciproc în vederea facilitării transferului .să execute plecări (1) din diferite poziţii(2) rapid (3) . la sfarsitul lectiei. conditiile in care se manifesta acest comportament(2) si pragul minim de reusita(3) .solicitată la aruncarea mingii de oină va favoriza învăţarea paselor şi a aruncărilor la poartă .pentru temele din calitati motrice.elevul va fi capabil: .

materiale necesare c) resurse temporale-data Indicatorii de recunoaştere sunt absolut necesari . 3.locul de desfasurare(dimensiuni).Obiective de natura social-afectiva se referă la modificările de natură emoţională şi relaţională. De exemplu. obiectivele operaţionale vor preciza comportamentul motric observabil pe care trebuie să-l manifeste elevul(1). Se pot identifica şi in cazul acestora anumite modificări motrice ce se pot raporta . Profesorul va consemna in planul de lecţie urmatoarele .baieţi) b)şcoala.elevii vor deveni capabili : -să-şi felicite adversarul în caz de înfrângere -să coopereze cu colegii de echipa etc. la sfarsitul lectiei elevul va fi capabil: -sa inscrie(1) 5 din 10 cosuri(3) folosind aruncarea la cos din saritura -sa mentina standul pe cap (1) 3 sec. -durata verigilor -metodele si procedeele metodice utilizate -mijloacele de instruire(actiunile motrice ) . condiţiile în care se manifestă acest comportament(2) şi pragul minim de reusită .-să arunce la coş(1) din săritură (2) cu desprindere pe verticală (3) -să arunce la poarta (1) din săritură(2) cu braţ şi picior opus (3) -să execute bătaie (1) pe trambulină (2) cu amandouă picioarele (3) -pentru faza de consolidare.aceştia justificând elementele de dozare si organizare a colectivului de elevi ce vor fi consemnate în planul de lecţie.metodele si mijloacele de instruire.(3) fara ajutor (2) . în cazul în care anumite efecte ale exersării solicită cicluri tematice de 8-10 lectii( calitati motrice).De exemplu pentru tema “Forta musculaturii bratelor “ne putem propune ca la sfarsitul lectiei elevul să execute(1) cu două repetări mai mult(3) decât lecţia anterioara(2) -Obiectivele de natură cognitivă reprezintă acumulările de natură teoretică şi modificările ce se produc . Etapa a treia răspunde la întrebarea “ Cum vom realiza cele propuse ? “ Se stabilesc strategiile didactice.la nivelul proceselor pshice .elevul va fi capabil: -să identifice rapid culori şi forme geometrice din spaţiul de lucru -să enunţe două reguli de baza ale jocului de handbal -să enunte doua procedee de pasare a mingii în jocul de baschet -să descrie conform terminologiei un exerciţiu la sol .efectivul clasei(fete . la sfarăitul lecţiei . De exemplu .Obiectivele operaţionale de natură motrică se reiau pe parcursul mai multor lectii. exprimat în termeni de eficienţă(3) De exemplu. 2. A doua etapa a proiectarii didactice constituie raspunsul la intrebarea « Cu ce vom realiza cele propuse ? »Profesorul va completa indicatorii de recunoaştere ai planului de lectie : a) resurse umane-clasa.

intensitătii(tempou de lucru. …….6 panouri. Se stabilesc metodele şi criteriile de evaluare a nivelului de realizare a obiectivelor propuse.timp de lucru).durata şi natura pauzei .Dribling . numar de repetări.14 baieti) Loc de desfasurare:sala de sport (9m/18m) Materiale :6 mingi baschet. Clasa a VI a Data :11.10 2006 Efectiv:24 elevi(14 fete .4. -formaţii de lucru 1.4 bete de stafeta TEME : 1. PLAN DE LECTIE (PROIECT DIDACTIC) Sc. Ultima etapă a realizării planului de lecţie răspunde la întrebarea “ Cum vom şti dacă am realizat ce ne-am propus ? “ . Obiective operationale :La sfirsitul lectiei elevii vor fi capabili : . Evaluarea se va prezenta in rubrica special destinată.oprire intr-un timp.6jaloane.-dozarea mijloacelor-se va realiza prin mentionarea volumului (distante de parcurs. nr.aruncare la cos cu o mana.Viteza de reactie 2.

1. folosind aruncarea la cos cu o mina precedata de oprirea intr-un timp : Obiective cognitive : O3.cu mainile pe solduri 1-2 rasucirea trunchiului spre stanga .Sa inscrie 5 din 10 cosuri.alinierea -Verificarea echipamentului stării de sănătate -Anunţarea temelor lecţiei Dozare Formatii lucru indicatii metodice Linie pe un rănd de Metode si de evaluare Observatii Obiective motrice : O1. O2.Sa enunte doua reguli de baza ale jocului de baschet.coborarea bratelor prin inainte 8.Să işi felicite adversarii in condiţii de infringere 5X8 4X Coloana de .Stand de gimnastica) coloana 1-2 saritura cu departarea picioarelor si bataia palmelor sus 3.Stand cu pas saltat -Alergare 1-2 -Mers fandare spre dreapta cu dicarea bratelor lateral -Alergare accelerata 3-4 revenire -Mers cu miscari de respiratie 5-8 aceeasi miscare spre (intrare in -Mers in cadenta stanga 7.Mers -Alergare cu pendularea gambelor inapoi Alergare cu pendularea gambelor inainte -Mers -Din alergare uşoară joc de atenţie: la un fluier.Verigi durata si Continut -Adunarea.coborarea expiratie jos 2.Sa enumere procedeele tehnice din structura .Stand departat.Organizarea colectivului de elevi (3 min) şi 1’ 1l+1L 2.la doua-ghemuit.4 saritura cu apropierea 1.Stand .Să işi incurajeze colegii O6.Mers -Alergare cu genunchii sus .Sa execute plecari rapide din diferite pozitii.cu inspiratii sus 5-8 revenire cubratelor prin lateral 4.Stand departat picioarelor sibratelor palmelor pe 1 ridicarea bataia prin inainte coapse sus 5-8 idem 2.Pregatirea organimului pentru efort (8 min) -Mers pe vărfuri cu braţele sus -Mers pe calcăie cu măinile la spate -Alergare uşoara -Mers -Alergare cu joc de glezne .ridicarea bratelor cu ridicarea bratelor sus. O4.la treipe mingea departat cu mainile – solduri asezat 1-4 rotari de trunchi spre stanga -Mers cu miscari de respiratie 5-8 rotari de trunchi spre dreapta 6.sarituri ca 5.Stand jos 1-4 ridicare pe varfuri prin lateral 3. arcuire 1L 3 ture 1l 1L 1l 1D 1l 1D 1D 1L 2’ 4X8 1L 4X8 1D 1l 2D 1L 1l+1L 4X8 Dupa diagonala se schimba sensul Coloana cate doi Obiective afective: O5.

Viteza reactie (10 minute) de -ridicari din diferite pozitii la semnal sonor : din ghemuit cu fata din ghemuit cu spatele din pozitie de flotare din asezat -plecari pe distante scurte la semnal sonor: din ghemuit cu fata din ghemuit cu spatele din pozitie de flotare din asezat -stafeta pe distanta scurta din ghemuit Coloana de gimnastica cate 4 2X 2X 2X 2X 2 X 5m 4 siruri se da sirul castigator 2 X 5m 4 siruri Primul elev de la fiecare sir va avea un bat de stafeta. Echipele de pe locurile 3-4 vor da mana cu cele de pe locul 1-2. aruncare la cos cu o mana de sus 4’ Cate 2 echipe la un panou -joc de baschet cu structurii de mai sus aplicarea 7’ .Dribling.4.Se ocoleste jalonul 5. 4X 4 siruri fata in fata la distanta de 12 m se da sirul castigator. oprire intr-un timp. oprire intr-un timp. pasa cu 2 maini de la piept . Se urmareste corectitudinea exercitiului castiga echipa care inscrie mai multe cosuri castiga echipa care inscrie mai multe cosuri -aruncare la cos de pe loc cu o mana de sus 2’ 6 grupe la 6 panouri 6 grupe la 6 panouri -dribling. aruncare la cos cu o mana de sus (15 min) -dribling cu mana indemanatica. oprire intr-un timp.

CLASA a IX – a EFECTIV: 29elevi ( 16 fete.. Să parcurgă traseul de 10m. Să înscrie 6 din 10 coşuri.. în timp cât mai scurt. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: Obiective motrice: O1. 2.6... folosind aruncarea la coş din dribling. Revenirea organismului dupa efort (3 min) 7..... Obiective cognitive: ....... Concluzii... 13 băieţi) LOC DE DESFĂŞURARE: sala de sport ( 18m-15m) MATERIALE: bastoane gimnastică 24.... SCOALA:. aprecieri (2 min) -alergare usoara -mers cu miscari de respiratie -mers in cadenta -evidentierea elevilor care au lucrat bine . bănci gimnastică 4 TEME: 1. Capacitate coordinativă generală.. Aruncarea la coş din dribling.....recomandari pentru activitatea viitoare 1 tura 1 tura ½ tura 2’ Coloana cate unul linie pe un rand PLAN DE LECTIE (PROIECT DIDACTIC) PROFESOR: ……. jaloane 4. mingii 4.. O2....

. . prin înainte sus. bastonul ţinut de ambele capete. bastonul ţinut în mâna dreaptă apucat la mijloc. .mers normal.mers pe vârfuri braţele oblic sus. bastonul ţinut la spate sub axile. formarea coloanei de gimnastică Formaţii de Metode lucru şi evaluare indicaţii metodice Linie pe un rând „–„ In coloană câte 1 „–„ „–„ „–„ „–„ „–„ „–„ „–„ Ob s. .pas fandat. Să descrie parcurgerea traseului.adunarea. Să acorde ajutor în diferite situaţii de instruire Nr. . O4. . cu ducerea bastonului la fiecare timp. Obiective afective: O5. . . de ambele capete. Să coopereze cu colegii în rezolvarea sarcinilor motrice. bastonul ţinut la spate la nivelul omoplaţilor. bastonul ţinut de ambele capete la spate jos.O3. . bastonul ţinut de ambele capete la spate jos.alergare cu pas adăugat. .verificarea echipamentului şi a stării de sănătate.mers pe călcâie.anunţarea temelor lecţiei. .alergare cu pendularea gambei la spate.alergare cu joc de glezne. prin înainte jos. crt 1.mers normal cu apucarea bastonului cu mâna dreaptă. . VERIGI DURATĂ Organizarea colectivului de elevi 3 min Pregătirea organismului pentru efort 10 min CONŢINUT Doza re 1min 1min 1min 1l 1D 1l 1D 1l 1D 1l 1D 2.alergare cu genunchii la piept. bastonul apucat de ambele capete la spate jos. Să identifice traiectoria mingii după aruncare. 1l din coloană câte unu. O6. .

T5. Stând depărtat. prin înainte sus. şi Tr.formarea coloanei de gimnastică 3.4 – îndoire cu arcuire. dr.idem T1. T2 – întinderea picioarelor.. T7. braţele jos. braţele înainte jos. bastonul apucat de ambele capete: T1.4 – răsucire cu arcuire stg. ridicarea Br. braţele înainte jos: T3 – pas lateral cu piciorul drept.3 T8 – Po. 3. Stând depărtat. Br. bastonul în faţă jos.4 – idem T1. T2. Br.2 – răsucire cu arcuire dr.jos.8 – idem T1. bastonul ţinut de ambele capete: T1 – ghemuire. braţele întinse înainte. T4 – revenire T1. aplecat.4.4.8 – extensie cu arcuire. T5. cu ducerea Br. 5.6 . Stând.7 – idem T2. T5. Influenţarea aparatului locomotor 8 min 1. ducerea Br. bastonul în faţă jos. prin înainte oblic sus. T3.. T3. 4. prin înainte sus.3 – îndoire cu arcuire dr. 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 . T3. inai. T4 – idem T1. ini.Stând. Stând.. T5 – idem T1.8 – idem T1. Br. Tr. apucat de ambele capete: T1 – pas lateral cu Pc. apucat de ambele capete: T1 . T2 – revenire T1.2.2 – aplecare cu arcuire. bastonul apucat la mijoc cu ambele mâini: T1. T6.2. dr. 2.. braţele înainte jos. sus.pas înainte cu Pc.

Dribling – oprire – pivotare – pasa – 6x 4x8 4x8 4x8 4x8 4 grupe x 6 elevi 5. bastonul de ambele capete apucat: T1 – ridicare în aşezat.T5.4 – idem T1. sărituri la coardă (5). T5.8 – idem T1. Stând depărtat cu braţele jos. cu piciorul stg. aşezat pe sol: T1 – săritură peste baston înainte.8 – idem T1. 5. 2. Culcat dorsal cu braţele sus. dribling printre jaloane cu mâna îndemânatică ( 5 jaloane ). 8. Capacitate coordinativă generală 10min Traseu: 6x 1. T5. bastonul de ambele capete apucat: T1. 4 grupe x 6 elevi .3 – îndoirea Tr.8 – idem T1. T3. înainte. 6. T3 – extensia picioarelor. 9. Aruncarea la 1.4 – ridicare pe vârfuri cu ridicarea braţelor prin înainte şi inspiraţie. 3. T2 – revenire.. Stând cu bastonul în faţa vârfurilor picioarelor.4.8 – revenire cu expiraţie 4. rostogolire înainte din ghemiut în ghemuit. bastonul de ambele capete apucat: T1 – extensia Tr. T4 – revenire.4.4 ( T7. T2 – revenire. Aruncarea mingii în sus şi înainte – 6x coş din dribling prindere – oprire – dribling – aruncare la 10 min coş din dribling. T2.2. 7. T4 – revenire. alergare pe banca de gimnastică. 4. dribling printre jaloane cu mâna neândemânatică. Culcat facial cu braţele la spate jos. 2. T5. bastonul peste vârful picioarelor şi arcuire.

1 tur . . se repetă şi cu cealaltă mână. 3. 3. relaxare ( 8”). din stând depărtat: îndoirea trunchiului spre stânga.evidenţierea elevilor care au lucrat 1 min corect. Concluzii.mers cu mişcări de respiraţie. 2x . stând depărtat: braţul drept întins. din stând: aplecarea trunchiului înainte.strecing: 1. aprecieri 2 min reprimirea mingii -dribling cu schimbare de direcţie – aruncare la cos din dribling. 1 tur . braţul drept întins în 2x prelungirea trunchiului 8”x 8”. 4.recomandîri pentru activitatea viitoare 1 min Coloană câte 1 semircerc Linie pe un rând .6. Ieşire la minge – prindere – oprire – fentă de aruncare – fentă de depăşire – 6x dribling – aruncare la coş din dribling. Joc bilateral cu temă – toate aruncările la coş se vor executa din dribling 4 min . braţele întinse la spate jos 8” x 8”. mâna stângă apasă pe cotuldrept (8”).alergare uşoară. 2. Revenirea organismului după efort 5 min 7. 2x10s palma sprijinită pe umărul stâng.

-sa permita executarea sarcinilor motrice de catre elevi fara riscul accidentarii . -materialele de care dispune. − ritmul vorbirii. de preferat să varieze pe parcursul unei lecţii în funcţie de situaţiile create.Acestea se vor alege in functie de : -sarcinile motrice care trebuie executate . peretii sau gardurile terenului. -prin valorificarea coloanei de gimnastica.ORGANIZAREA CLASEI Lecţia de educaţie fizică şcolară impune din partea profesorului o atenţie deosebita privind modul de organizare a colectivului de elevi. . La intrarea şi ieşirea din sala de sport (sau pe teren). Un alt aspect al organizarii colectivului de elevi se refera la alcatuirea grupelor necesare diferitelor exercitii trebuie sa se tina seama de urmatoarele criterii: -nivelul de pregatire in domeniul temei respective(grupe de nivel biomotric in cadrul tratarii diferentiate a elevilor). Datorita continuturilor.stimulativa pentru elevi. pe care le desfasoara elevii in timpul lectiei. recomandărilor. CONDUCEREA CLASEI Fiecare profesor dispune de metode şi mijloace de conducere a grupului de elevi. -sa fie plasate la o distanta optima fata de alte materiale. -spatiul pe care il are la dispozitie. Formatiile de lucru trebuie alese astfel incat: -sa asigure realizarea unei densitati motrice si functionale corespunzatoare tipului de lectie. -elevii sa poata avea posibilitatea urmaririi demonstratiilor care se realizeaza in lectie. poate scădea în cazul explicaţiilor.se va evita repartizarea elevilor in grupuri de care sunt respinsi. dar succesul său e asigurat de o serie de rutine(consemne) pe care le stabileşte cu elevii. de caracteristicile acestuia (paraverbalul) . Comunicarea verbală este dependentă în mare măsură de modul concret în care se foloseşte limbajul. intenţiei de a induce calmul şi relaxarea etc. Comenzile pentru începerea şi încetarea acţiunilor motrice pot fi transmise verbal şi nonverbal.ce se regăseşte în educaţie fizică în diverse ipostaze: − volumul vocii. profesorul de educatie fizica trebuie sa utilizeze permanent cele mai eficiente formatii de lucru.locului de desfasurare. 5. trebuie să evite monotonia şi să susţină demonstraţia profesorului sau exersarea elevului.elevii trebuie sa fie însoţiţi de profesor. a activitatilor motrice dinamice. -prin numaratoare.4. Pentru crearea unei atmosfere de lucru placuta . subordonat de asemenea ambianţei.

gestuale sau sonore cu ajutorul fluierului.” al doilea elev ia câte trei jaloane”. Intervenţia va consta în : deplasare în direcţia elevului observat.se vor referi la comportamentul indizerabil şi vor conţine regulile pe care elevul nu le-a respectat. Crearea unui climat afectiv în colectivul şcolar şi utilizarea unor tehnici de . se prefera comunicarea verbală care trebuie să fie fermă. de exemplu :un fluierat scurt pentru inceperea actiunii motrice urmat de alt semnal similar pentru oprire . astfel încât să nu fie deteriorate şi să nu prezinte pericol de accidente. conţinutul lecţiei şi manierea de predare a acestui conţinut trebuie evitate problemele de indisciplină în timpul lecţiei. Cu ajutorul fluierului se stabileste un limbaj comun. lipsite de monotonie.Observaţia verbală nu trebuie să se facă în faţa tuturor elevilor.prin plasamentul său. Profesorul trebuie sa dea dovada de consecventa si fermitate in aplicarea regulilor si sa nu ridice tonul sau sa ameninte elevii care le incalca. privire insistentă asupra lui sau deplasare în direcţia elevului şi observaţie verbal. sau scăzută impusă de momentele de explicaţii. In interior. Elevii trebuie sa fie organizaţi să il poata vedea pe cel care demonstrează. REZOLVAREA SITUAŢIILOR DE INDISCIPLINĂ Prin atitudinea profesorului .PLASAMENTUL PROFESORULUI Plasamentul profesorului reprezinta un element important al algoritmului de conducere al lectiei. În predarea jocurilor. se vor avea in vedere urmatoarele aspecte : -intrarea in posesia materialelor se va face numai la comanda profesorului ( exemplu : „primul elev din şir ia cate o minge”. − articularea cuvintelor (dicţia).să permită elevilor cea mai buna vizibilitate în timpul demonstraţiilor si corectărilor.In aer liber se impune utilizarea fluierului datorita distanţelor ce pot apare între profesori si elevi. la cea puternică din timpul conducerii. recomandări etc. persuasiv si nicidecum nervos . Comunicarea nonverbală se face prin: gesturi. -să intervină în cazul apariţiei unor astfel de cazuri. Profesorul trebuie : -să prevină cazurile de indisciplina.Observând toţi elevii . . .) .MOTIVAREA ELEVILOR PENTRU PARTICIPAREA LA LECŢII Exista mai multe modalitaţi de asigurare a unui nivel optim de motivare 1. agreabile. maniera de anuntare si continutul temelor de lectii 2.Un bun plasament se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: -să poată observa şi supraveghea toti elevii. importantă pentru claritatea mesajului.înainte de inceperea lectiilor se verifică starea materialelor . profesorul trebuie să poată să circule în interiorul suprafeţei ca să poata urmări toţi elevii care participă la activitate. fluierat scurt succesiv pentru încetarea acţiunilor motrice În ce priveste utilizarea materialelor. deoarece cei care doresc să iasă in evidenţa prin actele lor de bravură. Plasamentul profesorului faţa de formaţiile de lucru in cadrul demonstrării se va face pe latura cea mai mare a acesteia. de la cea fermă cerută de comandă. demonstraţie. obţin de fapt ceea ce îşi doresc. înseamna a depista orice atitudine negativă în faza incipientă şi a evita participarea mai multor elevi.Observaţiile se fac pe un ton calm.Desfăşurarea unor lecţii interesante.− tonalitatea vocii variază în funcţie de situaţie. 6.

Prezentarea unor modele de identificare pentru elevi (profesori. şi la început de semestru Se anunţă temele lecţiei.aprecierii si notării elevilor. La clasele I şi a II-a.. 7. Jocurile şi întrecerile devin şi mijloace eficiente de rezolvare a altor teme şi obiective de instruire . Vergile tematice: temele de lecţie se constituie din calităţi motrice.lecţii de învăţare a deprinderilor motrice de bază . fruntaşi. Pot fi executate şi complexe de dezvoltare fizică de gimnastică aerobică. Jocul este principala metodă de instruire pentru dezvoltarea calităţilor motrice şi consolidarea deprinderilor motrice. PARTICULARITĂŢI ALE LECŢIEI DE EDUCAŢIE FIZICA 1. cu teme atât din deprinderi cât şi din calităţi motrice .Afişarea sistemului de evaluare-probele de control si baremurile care stau la baza verificării. 3. sportivi.frontal( este cel mai eficient). 7.după învăţarea regulilor de desfăşurare şi a sarcinilor motrice specifice. 6. ajungând chiar la 8-10 minute La clasa aIa. componente ale capacităţii de organizare (întoarcerile de pe loc. diapozitive etc).Afisarea planificarii calendaristice. 5. elemente din şcoala alergării. Nu sunt recomandate exerciţiile în perechi. se recomandă exerciţii individuale libere. jocurile de mişcare şi o parte din exerciţiile de front şi formaţii. Pregătirea organismului pentru efort: predomină exerciţiile din şcoala mersului şi alergării.Particularităţi alelecţiei de educaţie fizică în învăţământul primar: Tipologie. localizate la nivelul segmentelor corpului. Durata verigilor lecţiei este variabilă de la o clasă la alta şi pe parcursul aceluiaşi an şcolar. săriturii. . deprinderi şi priceperi motrice. Influenţarea selectivă a aparatului locomotor. Structura lecţiei este asemănătoare cu cea de la celelalte cicluri de învăţământ.pe grupe ( preponderent la clasele a IIIa şi aIVa) . Utilizarea în cadrul lecţiilor a întrecerilor care să stimuleze spiritul competitiv al elevilor.lecţiile mixte combinate.Copiii vor sti ce conţinuturi urmeaza a fi însuşite 8. formaţiile de deplasare). acestea se vor anunţa şi în momentul în care se trece la realizarea lor. 4. Organizarea unor întreceri intergrupuri.ridicare a tensiunii emoţionale la elevi. condiţie favorizantă pentru manifestarea activă a tendinţelor emulative. Organizarea colectivului de elevi : 5 minute. Procedele de organizare a exersării: . Prezentarea unor materiale audio-vizuale pe teme sportive (filme documentare.lecţii de consolidare a deprinderilor motrice de bază. . .

care să poată fi condusă de un elev. Deosebit de eficiente pentru dezvoltarea calităţilor motrice la acest ciclu de învăţământ rămân jocurile de mişcare.2.lecţii de pregătire fizică generală. Verigile tematice.Particularităţile lecţiei de educaţie fizică în învăţământul gimnazial: Tipologie: . se pot concepe programe de încalzire speciale. Deprinderile şi priceperile motrice sportive . cu sau fără fond muzical . apropiate de joc. la clasele VII. Organizarea colectivului de elevi 2-5 minute(durata este mai mare la început de an şi la clasele aVa şi VIa ) Pregătirea organismului pentru efort .Particularităţile lecţiei de educaţie fizică în învăţământul liceal: Tipologie: -lecţii de învăţare(mai puţine ) -lecţii de tip consolidare (predominante) -perfecţionare Pregătirea organismului pentru efort . Structura lecţiei. În cazul deprinderilor atletice. se recomandă : .se pot dezvolta foarte bine toate calităţile motrice.în absenţa condiţiilor materiale specifice. . . se recomandă ca de la exersarea lor separată să se treacă la exersarea în cadrul structurilor tehnice.lecţii mixte ( atunci când unele teme sunt din calităţile motrice de bază şi altele sunt din deprinderile motrice). Influenţarea selectivă a aparatului locomotor. . cât şi în ultima verigă a acesteia. .complex de exerciţii sub comanda unui elev.alcătuirea unor complexe de exerciţii de de dezvoltare fizică sub conducerea profesorului. cu teme numai din calităţi motrice de bază(în sezonul rece . apoi la exersare în condiţii de joc .adecvate temelor de lecţie care să poată fi condusă de elevi. se recomandă conceperea unor programe pentru o anumită perioadă ţinăndu-se cont şi de temele de lecţie ce urmează a fi abordate. 3. se va pune accent pe exersarea în condiţi de concurs (masurarea performanţelor obţinute) Temele pentru acasă creşte pot fi date atât pe parcursul lecţiei.VIII.lecţii de învăţare a deprinderilor şi priceperilor motrice specifice ramurilor de sport. se pot concepe programe de încalzire speciale.complex de exerciţii cu caracter corectiv. Calităţile motrice . -complex de gimnastică aerobică. ştafetele şi parcursurile aplicative.-complex de exerciţii pentru fete şi separat pentru băieţi.

.viteza vântului să fie doar până la 5m/s .Se pot aborda mai multor ramuri de sport. .Mijloacelor de instruire pot fi diferite chiar pentru acelaşi conţinut tematic. în funcţie de oferta educaţională şi opţiunile elevilor. simultan. conducerea şi evaluarea propriilor execuţii sau a execuţiilor colegilor de grup. -Tratarea diferenţiată în funcţie de sex este o necesitate -Creşte participarea elevilor la organizarea . lecţiile de educaţie fizică şi sport se pot desfăşura în aer liber afară numai dacă sunt îndeplinite urmaătoarele condiţii: . Pentru desfăşurarea acestor lecţii. Temele pentru acasă se dau atât pe parcursul lecţiei cât şi în ultima verigă. .să nu fie precipitaţii puternice ploaie sau. Lecţiile de educaţie fizică şi sport desfăşurate în aer liber afară. . indiferent de sezon.să nu existe nebulozitate şi poluare a aerului .mai ales. Tipologie Dezvoltarea calităţilor motrice(nu verificare) .Se pune accent pe autoconduvere şi autoorganizare Influenţarea selectivă a aparatului locomotor .Particularităţile ale lecţiei desfăşurate în aer liber pe timp friguros( sezon rece).(detentă) .Uneori această verigă nu mai este abordată sau se realizează împreună cu pregătirea organismului pentru efort Verigile tematice.Se exersează pe grupe diferenţiate. 4.Calităţile motrice se pot aborda ca teme de lecţie separat sau combinat. trebuie neapărat să fierealizată o pregătire treptată elevilor în asemenea condiţii şi să dispună de un echipament adecvat. nu se mai insistă asupra optimizării dezvoltării fizice . . au efecte mai benefice asupa elevilor faţă de cele desfăşurate în interior.ninsoare.temperatura aerului să nu fie mai mare de minus 10 grade .umiditatea aerului să fie cuprinsă între 35-65%. sub formă de concursuri regulamentare. capătă pondere mult sporită . -Se lucrează pe grupe de nivel valoric biomotric cu caracter deschis. -Întrecerea.

pentru practicarea exerciţiilor fizice. patinaj pe gheată. din gimnastica acrobatică şi ritmică. folosirea metodelor şi procedeelor metodice verbale şi intuitive de predare instruire.. în interior . Unele obiective specifice acestei verigi se realizează parţial.să aibă totuşi dimensiuni rezonabile pentru practicarea exerciţiilor fizice.echipament corespunzător al elevilor. . Pregătirea organismului pentru efort . nu se mai constituie în verigă de sine stătătoare. cu alţi elevi. având în vedere temperatura mediului ambiant. sanie dacă sunt conditii concrete prielnice).. . Temele şi obiectivele operaţionale corespunzătoare nu trebuie să solicite. coridoare sau holuri.) . pe parcursul verigii pregătirea organismului pentru efort.calităţile motrice (mai puţin viteza de deplasarea şi rezistenţa de tip aerobă) .măsuri de ordin igienic. 5.Particularităţile ale lecţiei desfăşurată în spaţii improvizate din interior.săli de clase cu bănci sau săli de festivităţi. trebuie să fie sub 30 de secunde sau să se efectueze în spaţiul din interior unde se echipeaz subiecţii (clasă sau chiar culoar ). va avea o durată de aproximativ 7-8 minute .cum ar fi pasele sau chiar driblingul etc. Cerinţe pentru desfăşurarea lecţiei în spaţii improvizate : . din unele sărituri cu sprijin specifice tot gimnasticii sau chiar din jocurile sportive. pe timp friguros( sezon rece) Spaţiile pot fi: .Consolidarea deprinderilor şi/sau priceperile motrice(inclusiv din schi. -Influenţarea selectivă a apartului locomotor. Se pot aborda teme din: . Organizarea colectivului de elevi . . . aproape deloc.nu se recomandă folosirea mobilierului din spaţiile alese.din unele deprinderi şi/sau priceperi motrice( mai ales utilitar aplicative. mai ales din sălile de clasă. . pentru a nu deranja celelalte activităţi. aerisirea spaţiului respectiv aranjarea şi ştergerea de praf a „mobilierului” .să fie situate la parter sau la subsol.culoare. în cazul clădirilor cu etaje.să nu aibă legătură cu alte spaţii sau săli în care se desfăşoară alte activităţi didactice. -Aprecierile şi recomandările” trebuie să fie foarte scurte sau să se realizeze succint.

privind practicarea exrecitiilor fizice. participarea la actiunile competitional. mai ales. Nu exista criteriu fara importanta si nici unul cel mai important. concretizata prin frecventa la lectii.Dificultatea consta in aceea ca progresul este intoteauna mai mare la cei cu nivel initial mai mic la cei cu nivel initial mai mare. Progresul realizat de subiect. Capacitatea subiectului de restructurare . Care este cel mai important criteriu ? Raspunsul nu poate fi decat unul singur : toate sunt importante in unitatea si interdependenta lor. h.. .sportive.EVALUAREA ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ 1. Capacitatea subiectului de a aplica in practica elementele insusite. nu ne putem ghida exclusiv dupa marimea cifrica sau calitativa a ratei de progres. a elementelor insusite. Atitudinea subiectului fata de educatie fizica si sport. asamblare etc. d. calitatea elementelor insusite in raport cu prevederile programei de specialitate( pentru subsistemele educatiei fizice si sportului care au o asemenea programa). Performanţa motrică. b. insusite de subiect.Criteriile de evaluare a. Este o formula de calcul al acestui progres. Capacitatea de practicare independenta a exercitiilor fizice de catre subiect.8. Nivelul cunostintelor teoretice. Cantitatea si. f. dar cel mai important este sa stim sa-l interpretam si sa-l respectam. g. adică rezultatul la probele de control măsurabile. e. Deci. Nivelul de dezvoltare fizica a subiectului. i. adica »capacitatea de generalizare ». modul de indeplinire a unor sarcini organizatorice etc. c.

Observarea curenta a elevilor si inregistrarea datelor observatiei(reactia la efort. a.2. inclusiv a unor jocuri sportive bilaterale . dar nu exprimaprin cuvinte. se poate aplica in cazul efectuarii de catre elevi a unor probe pentru calitatile motrice. in acest caz si numai in acesta inlocuieste verificarea sau. Executarea de catre elevi a unor deprinderi si priceperi motrice in conditii analoage (asemanatoare) probei. dar si din punct de vedere educativ. . a. b. Masurarea (care. responsabil(a) cu aducerea unor materiale din vestiar sau magazie . zonal sau chiar local. Elevul. a. nu stie daca a executat bine.2. in majoritatea cazurilor. ramurei sau activitatii respective. Trecerea unor probe de motrocitate. Indeplinirea de catre elevi a unor sarcini speciale de natura organizatorica sau metodico. Metoda aprecierii. conform principiului autonomiei.1.Metodele de evaluare a. doar la clasele cu profil de educatie fizica si sport.6. Executarea de catre elevi a unor deprinderi si priceperi motrice in conditii concrete de concurs ( desfasurat conform regulamentului oficial). numita si absoluta.de acordarea unor calificative. a.) b. b.2. atunci cand aprecierea este insotita. Trecerea probelor motrice prevazute in « Sistemul National Scolar de Evaluare la disciplina Educatie Fizica si Sport” . conducerea gimnasticii zilnice . nu cunoaste nivelul executiei sale. a. Trecerea unor probe de cunostinta teoretice de specialitate (prezenta in etapa actuala. atunci cand se imparte clasa pe grupe de lucru etc.8.se suprapune verificarii) unor indici de dezvoltare fizica( atunci cand nu se face control medical autentic si se respecta criteriul dezvoltarii fizice in evaluarea randamentului elevilor la educatia fizica si sportiva scolara !) a.valoarea aprecierii respective nu procedeaza bine din punct de vedere metodic.4.didactica : conducerea unor verigi din lectie . cand se acorda si note sau calificative. responsabil(a) cu prezentarea in scris a colegilor absenti de la lectii sau alte activitati specifice . Metode de apreciare si notare sau acordare de calificative . insuficient etc. Metoda aprecierii verbale. a.7. Cine face apreciere. Metode de verificare : a. Metode de apreciere si notare sau acordare de calificative non-verbale.3.1. conducerea recreatiei organizate pentru elevii din clasele I-IV . mai precis scrise. arbitrarea unor intreceri. Aceasta metoda.mai corect. Nu se produce feed-back-ul.1. stabilite de fiecare profesor pentru orele de educatie fizica din Curricum-ul la decizia scolii si pentru orele extracurriculare. aplicat incepand cu anul de invatamant 1999-2000.2. atitudini comportamentale pe ansamblu si in situatii deosebite etc. satisfacator. in functie si de optiunile profesorului si elevilor privind probele prevazute.5. care se trec in catalog : b. dar necesara si pentru restul educatiei fizice si sportive scolare). notarii sau acordarii de califictive pe baza unor norme sau baremuri cuprinse in anumite tabele valabile pe plan national. foarte bine.permanent. lider.

CERINŢE METODICE GENERALE : . în scop recreativ. autoevaluare şi a orientării valorice a personalităţii.Profesorul « aseaza » in ordine rezultatele elevilor din clasa respectiva si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare notelor.Folosite foarte mult şi în formele de organizare ale timpului liber ele sunt activităţi totale. Deci.2. notare sau acordare de calificative in functie de modul in care elevii indeplinesc unele sarcini speciale de natura organizatorica sau metodico.3. întotdeauna desfăşurată după reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii sau necesităţii materiale.sunt activităţi de tip ludic. Montessori. notare sau acordare de calificative pe baza nivelului de executie tehnica sai tactica a unor deprinderi si priceperi motrice in conditii de exersare partiala sau globala( inclusiv joc sportiv bilateral).a. sportiv şi totodată de adaptare la realitatea socială. Metoda de apreciere. Metoda aprecierii.2. Cu toate acestea. În concluzie putem spune că jocul este o activitate complexă. jocului ca factor primordial de socializare.2. În acest context.. de-abia în epoca noastră s-a făcut din joc un adevărat instrument educativ didactic în care se menţionează rolul preponderent şi deosebit al jocurilor de mişcare pentru formarea la elevi a anumitor capacităţi psiho-fizice. notarii sau acordarii de calificative prin comparatia rezultatelor obtinute doar la nivelul unei clase de elevi. dar şi pentru orientarea şi selecţia iniţială în unele ramuri sportive. Metoda de apreciere. iar în epoca modernă de Froebel.5. Metoda de apreciere. 2. de Vittorino da Feltre. notare sau acordarede calificative pe baza progresului individual. în vremea Renaşterii. este luat in calcul doar indicile de progres. de voioşie şi destindere Jocurile . calculat in functie de valoarea performantiala initiala si finala.b. a priceperilor şi deprinderilor motrice. JOCURILE DE MIŞCARE ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ 1. însoţită de simţăminte de înălţare şi încordare.naturale cu mari valenţe recreative şi compensatorii. Decroly.2. CONSIDERAŢII GENERALE În cadrul literaturii de specialitate consacrată problemei activităţii umane.2. b. predominant motrică şi emoţională. Ea este foarte buna pentru scolile in care nu exista decat cate o clasa de elevi la acelasi nivel de varsta de pregatire. Cerghit ş. desfăşurată spontan după reguli prestabilite. VII. apoi de Bacon. metoda numita si relativa. o importanţă majoră în educaţia fizică a elevilor şi îndeosebi a elevilor din clasele primare.4. Acesta este o acţiune specifică încărcată de sensuri şi tensiuni. cu implicaţii deosebite asupra dezvoltării personalităţii. atractive. aparţine jocurilor de mişcare care posedă potenţialul formării la aceştia a capacităţilor socio-psihomotrice şi a atitudinilor de autoafirmare. Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a venit încă din antichitate exprimată de Platon iar mai târziu. b. i se atribuie o importanţă deosebită. Este metoda care depinde aproape exclusiv de competenta profesionala a cadrului didactic evaluator.didactica. b.

dimensiunile terenului de joc . depăşind posibilităţile de înţelegere şi execuţie. . . . elementele care-l compun să fie cunoscute. Regulile trebuie să fie înţelese şi reţinute de elevi. Dacă jocul e prea complicat ca structură şi efort. dar complete. cognitive şi socio-afective. Jocul poate fi demonstrat integral sau numai prin unele momente importante.La alegerea jocului se va ţine seama de: scopul instructiv-educativ urmărit unde din numărul mare de jocuri se va alege cel care contribuie cu cea mai mare eficienţă la realizarea obiectivelo de instruie prevăzute. . sarcina încredinţându-se prin rotaţie. ei participând din obligaţie.Pregătirea materialelor pentru jocuri ca şi rearanjarea lor . condiţiile materiale şi climaterice în care urmează să se defăşoare activitatea. calităţile solicitate de joc. scopul urmărit. . regulile de desfăşurare etc. reacţia elevilor va fi identică.volumul şi calitatea materialelor folosite *formaţiile de lucru şi modalităţile concrete de exersare.. se recomandă a aparţine elevilor .intensitatea şi complexetitatea efortului fizic implicat: *numărul participanţilor. prezentând conţinutul jocului. Jocurile folosite trebuie să-şi propună atingerea obiectivelor operaţionale de natură psiho-motrică.Formarea echipelor sau grupelor se face astfel încât să fie aproximativ egale ca valoare. Dacă jocul e prea simplu interesul elevilor va fi scăzut. când pretinde respectarea unui număr mare de reguli se poate recurge la executarea .În alegerea şi organizarea jocurilor de mişcare trebuie respectate unele cerinţe metodice care condiţionază în mare măsură atingerea obiectivelor urmărite.încetinită “ a jocului cu întregul colectiv. după care se va executa în ritm normal. în cadrul acţiunilor de formare a echipelor trebuie rezolvată şi problema alegerii căpitanilor de echipă.Conţinutul jocului trebuie să corespundă particularităţilor somato. excepţie făcând verigile destinate influenţării selective a aparatului locomotor şi cea a aprecierilor şi recomandărilor. aceştia pot fi numiţi de către profesor. .pentru a fi competitive. durata efortului şi solicitarea organismului corespunzătoare vârstei şi nivelului de pregătire.Dozarea efortului în jocurile de mişcare trebuie să fie în concordanţă cu veriga lecţiei în care se folosesc şi cu obiectivele operaţionale psihomotrice pe care le îndeplinesc .Regulile jocului vor fi astfel stabilite.funcţionale şi psihice ale elevilor.Explicarea şi demonstrarea jocului cere ca acestea să fie scurte. dozarea efortului este dependentă si de următoarele variabile : *volumul. . 3 LOCUL. încât să-l oblige pe elev să execute acţiunile care pot contribui la realizarea obiectivelor instructiv-educative propuse. mai multor elevi. ROLUL ŞI DESCRIEREA PRINCIPALELOR JOCURILOR DE MIŞCARE ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE În funcţie de obiectivul urmărit. jocul de mişcare poate fi folosit cu succes în aproape toate momentele lecţiei.

1. În veriga I a lecţiei se recomandă atunci când e cazul . Pentru clasele I-IV. Reacţie inversă comenzii .3.Cei care greşesc sau ezită. Jocuri folosite în veriga „Organizarea colectivului de elevi”. Jocuri folosite: „Colţurile colorate” „Reacţia inversă comenzii” Sus.Elevii trebuie să ţină minte şi la anunţarea unei culori de către profesor. colţurile pot primi denumiri de animale sau păsări. utilizarea unor jocuri pentru captarea şi educarea atenţiei. vor fi penalizaţi. să alerge la colţul respectiv. Indicaţii metodice: Pentru a creea surpriza. jos Alb negru Bucheţelele Colţurile colorate Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători Descriere Fiecare colţ al sălii sau terenului va primi denumirea unei culori. pot fi strigate şi alte culori în afara celor atribuie colţulurilor.

De exemplu: la cuvântul alb elevii vor sări într-un picior. şi toţi copiii ridică braţul stâng. . Reguli: Elevii care greşesc sunt penalizaţi cu un punct. la auzul cărora elevii trebuie să execute anumite variante de mers. iar ei trebuie sa execute mişcarea inversă celei comandate. De exemplu: se comandă ridicarea braţului drept. Indicaţii metodice: Comenzile pot să se succeadă şi consecutiv pentru a creea surpriza. iar profesorul începe o povestire în care introduce foarte frecvent cuvintele alb. vor executa mers ghemuit la comanda „sus” şi mers pe vârfuri la comanda „jos”. sau sărituri ca mingea.Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători Descriere Jucătorii pot fi în deplasare sau pe loc şi li se adresează diferite comenzi. stabilite în prealabil. negru. sau se comandă pas alergător şi elevii executa mers. Alb. Sus jos (execuţie inversă comenzii) Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători Descriere Elevii care se deplasează în mers sau la alergare.negru Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători Descriere Elevii se deplasează într-o formaţie de marş. alergare. la negru vor reveni la mersul obişnuit.

ca şi greşelile .Reguli: Fiecare întârziere se penalizează. Jocuri folosite: „Bucheţelele”. hazlii. conducătorul jocului strigă un număr. 3.. Şoarecele şi pisica Batista „Şarpele îşi prinde coada” „Pescarul şi plasa” „Schimbă liniile”. de exemplu „patru”.La auzul numărului strigat. Reguli: Jucătorii care au rămas în afara grupelor formate din patru jucători.2. atractive şi care să angreneze frontal în exersare toţi elevii.Câştigă elevul cu cele mai puţine penalizări. Indicaţii metodice: Povestirea trebuie astfel improvizată astfel încât elevii să nu poată bănui momentul când se vor pronunţa cele două cuvinte. aşezaţi în cerculeţ apucaţi de mâini pe la spate. jucătorii se grăbesc să formeze grupe egale de jucători.cu un punct. . vor fi penalizaţi cu un punct sau vor primi pedepse mici. „Leapşa”(în diverse variante). diferite comenzi pentru mers rapid sau încet. În veriga a II-a a lecţiei se folosesc de regulă jocuri de mişcare cunoscute . La un moment dat. mers pe vârfuri sau pe călcâie etc. Bucheţelele Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători Descriere Jucătorii se deplasează prin flanc câte unul sau câte doi şi primesc din mers. Jocuri folosite în veriga „Pregătirea organismului pentru efort”. sau pentru executarea anumitor mişcări din mers sau alergare.

Indicaţii metodice: La început jocului, precum şi la clasele mici (I-II) se vor striga numere mici pentru a uşura gruparea elevilor. Numerele strigate trebuie să ducă la rămânerea unui jucător sau a doi jucători în afara grupelor (nu mai mult).

Leapşa cu ghemuire Condiţii: -Sală mare, teren -Număr nelimitat de jucători Descriere Dintre jucători se alege un urmăritor.Jucătorii aleargă liber pe spaţiul fixat pentru joc, evitând să fie prinşi prin ghemuire. Urmăritorul nu are voie să prindă jucătorul ghemuit.Jucătorul atins, devine urmăritor. Reguli: Jucătorii nu au voie sa rămână ghemuiţi mai mult 1"- 2”( secunde). Indicaţii metodice: Profesorul va urmări ca elevii să nu staţioneze prea mult. Se pot stabili mai mulţi prinzători dacă numărul de jucători este mare. Variante: “Cu cocoţare” : Leapşa cu panglică, fiecare jucător are o panglică pe care urmăritorul caută să o ia. “De-a prinselea cu ajutor”, pentru a scăpa de urmăritor, jucătorii se prind câte doi. Şoarecele şi pisica Condiţii: - se joacă de obicei pe teren sau în sală

- număr nelimitat de jucători. Descriere Jucătorii formează un cerc cu faţa spre interior şi se apucă de mâini.În cerc se află un jucător care este şoarecele iar în afară altul pisica. Pisica încearcă să prinda şoarecele. Jucătorii din cerc uşurează fuga şoarecelui, permiţându-i intrarea sau ieşirea din cerc prin ridicarea braţelor.Pisica este însă împiedicată să treacă în acst fel, ea putând folosi numai cele două porţi existente. Reguli Dacă pisica a prins şoarecele, altă pereche începe jocul. Indicaţii metodice: Jocul se recomandă pentru copiii până la 10 ani. Dacă un timp de 1-2 minute pisica nu reuşeşte să prindă şoarecele, conducătorul jocului poate schimba rolurile celor care se urmăresc sau poate numi o altă pereche. Batista Condiţii: -Sală, teren -O batistă -Număr nelimitat de jucători. Descriere Colectivul clasei formează un cerc cu faţa la centru. Un elev rămâne în afara cercului cum batista pe care o lasă ţn spatele unui elev din cerc şi îşi continuă alergarea. Dacă elevul căruia i-a lăsat batista nu sesizeză până ajunge din nou la el schimbă locul si rolurile cu acesta.Dacă elevul a observat batista, porneşte în alergare după cel ce i-a lăsat-o, dacă îl atinge schimbă sensul alergării şi revine la locul său –celălalt continuă jocul- dacă nu-l atinge continuă el jocul. Reguli: Elevii nu au voie să se uite la spate înainte de a fi depăsiţi de jucătorul din afară cercului nu au voie să facă semne pentru a atrage atenţia celui căruia i s-a lăsat batista. Indicaţii metodice: Dacă sunt mai mulţi elevi în clasă se vor face două sau trei cercuri Jocul se va repeta pentru ca toţi elevii să participe efectiv la joc.

Şarpele îşi prinde coada

Condiţii: -Pe teren sau sală mare -Grupe de 8-10 jucători Descriere Jucătorii în flanc câte unul se prind cu mâinile de mijloc. Primul jucător este capul iar ultimul este coada şarpelui format. Capul va încerca să prindă coada şarpelui schimbând continuu direcţia alergării. Reguli: Dacă este prinsă coada, jucătorii de la cap şi coadă se schimbă. Jucătorii trebuie să se ţină strâns de mijloc fără să dea mâinilor . Indicaţii metodice: Deplasarea se va face în alergare În cazul în care spaţiul este suficient şi clasa numeroasă se vor forma mai multe şiruri. Pescarul şi plasa Condiţii: -Sală sau teren Descriere Dintre jucători se alege un pescar ,careu aleargă încercând să atingă elevii.Jucătorii aleargă liber pe spaţiul fixat pentru joc, evitând să fie atinşi.Elevii atinşi se prind de mână cu pescarul, formând o plasă şi aleargă astfel după ceilalţi elevi. Jucătorul care rămâne ultimul e declarat câştigător şi devine pescar în jocul următor Reguli: Elevii care depăşesc spaţiul de joc intră în plasă. În momentul atingerii plasa nu trebuie să fie ruptă(elevii să fie prinşi de mână Indicaţii metodice: Dimensiunea spaţiului de joc se alege în funcţie de numărul de elevi .

3.3. Jocuri folosite în „Dezvoltarea/ educarea calităţilor motrice viteza sau îndemânarea”. IV.3.1 Jocuri pentru dezvoltarea vitezei:

care atunci când îşi aude numele se întoarce şi fuge în linie dreaptă în viteza cea mai mare. împărţiţi în două echipe egale ca număr. Echipa care totalizeză mai multe puncte este declarată câştigătoare.Profesorul numeşte una din echipe. primind astfel un punct. . Jocul se termină după ce toţi copiii au alergat. copiii care îşi aud numărul ocolesc în alergare o dată echipa şi revin la locurile lor în poziţia iniţială câştigă un punct pentru echipa sa. La comandă. Elevii din echipa cealaltă aleargă după ei încercând să-i atingă. Crabii şi creveţii Condiţii: -Teren sau sală mare -Număr nelimitat de jucători Descriere Elevii. Indicaţii metodice: Distanţa de alergare se stabileşte în funcţie de obiectivele operaţionale psiho-motrice propuse. se află faţă în faţă la 1-2 paşi unul faţă de celălalt. Câştigă echipa care totalizează mai multe puncte.„Cursa pe numere” „Crabii şi creveţii” „Al treilea fuge” „Leapşa”(în diverse variante) Lupul Ştafete pe diferite distanţe „Bucheţelele” Cursa pe numere Jucătorii împărţiţi în echipe egale ca număr se află în şezând încrucişat. Reguli: Elevii vor încerca să alerge în linie dreaptă pentru a nu provoca accidente. Componenţii ambelor echipe primesc număr de ordine pe care trebuie să-l reţină. O echipă se numeşte „crabii” iar cealaltă „creveţii”.

Indicaţii metodice: Cercul trebuie păstrat prin deplasrea cu un pas înapoi a perechii de la care a fugit al treilea. Dacă al treilea nu fuge la timp. Variante: Dacă efectivul clasei este mic se va juca folosind aceleaşi reguli Al doilea fuge. Ultimul adică cel din exteriorul cercului. Doi dintre jucători nu intră. devine prinzător.în formaţie. Reguli: Dacă un jucător este prins sau atins rolurile schimbă. ambii având faţa la centru cerc dublu. devenit acum al treilea fuge în aceeasi direcţie.Alungă-l pe al treilea („Al treilea fuge”) Condiţii: -Teren sau sală -Număr nelimitat de jucători-perechi Scopul: Dezvoltă spiritul de orientare în spaţiu. Leapşa în trei Condiţii: -Sală sau teren -Toţi elevii Descriere . atenţiei Descrierea Jucătorii se aşează în cerc pe perechi unul în faţa celuilalt. unul prinde pe celălalt care se poate salva aşezându-se în faţa unei perechi. schimbând şi direcţia de alergare.

Descriere Jucătorii se aşează pe echipe egale ca număr în şiruri în formaţie de stea (pe razele unui cerc). urmat de toţi jucătorii echipei respective. Ceilalţi jucători se vor aşeza în şir în ordinea sosirii. Atunci când un elev urmărit nu reuşeşte să-şi găsească alţi doi parteneri cu care să se grupeze şi este atins de urmăritor iese din joc. ultimul jucător de la una din echipe (fixat dinainte). Jucătorul sosit ultimul. continuă jocul cu altă echipă. Jucătorii urmăriţi pot scăpa de atingerea următritorilor dacă se grupează câte trei. Ştafeta simplă Condiţii: -Sală sau teren .Dintre elevii participanţi la joc sânt aleşi 2-3 care joacă rolul urmaritorilor. loveşte uşor pe umăr jucătorul din faţa lui. Reguli: Jucătorii nu au voie sa rămână grupaţi mai mult Lupul Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători. Primul jucător dinspre centru este şeful. fiecare căutând să-i depaşească pe cei din faţă în scopul de a ajunge primul şi de a deveni şef. apoi o ia la fugă prin afara cercului spre stânga sau dreapta cercului. În acest fel cei trei devin intagibili. Reguli: Elevii nu au voie să se lovească. semnalul acesta este transmis până la primul jucător (la şef) care strigă: “lupul" şi face 1-2 fente în chip de plecare. La semnalul profesorului.

corespunzător numărului de echipe Descriere Jucătorii se aşează pe echipe ca pentru ştafetă.2 Jocuri pentru dezvoltarea îndemânării: “Rostogoleşte mingea”. teren -Număr nelimitat de jucători -Mingi medicinale sau de baschet. La semnal primul jucător pleacă. La semnal. până la punctul de întoarcere pe care ocoleşte şi revenind la echipă în acelaşi procedeu. până când ultimul a venit la locul lui. La distanţă de l0-20 paşi de la linia de plecare se fixează punctul de întoarcere. La distanţă de l0-20 paşi de la linia de plecare se fixează punctul de întoarcere. . “Semănatul şi culesul cartofilor” Lupul şi oaia Cine este mai îndemânatic Cursa în saci Mingea în presă Îmbracă şi dezbracă cercul Ştafete cu trasee aplicative Rostogoleşte mingea Condiţii: -Sală. o dă celui care urmează şi trece apoi la coada şirului. Câştigă echipa care termină prima. o minge medicinală . ajunge la linia de oprire sau jalon şi aleargă înapoi până la linia de plecare. cu fiecare jucător. primul jucător de la fiecare echipă . Câştigă echipa care termină prima Reguli: Nu e voie să se arunce ştafetă Indicaţii metodice: Distanţa de alergare se stabileşte în funcţie de numărul de elevi şi de obiectivele operaţionale propuse IV.Descriere Jucătorii se aşează pe echipe ca pentru ştafetă.3.predând ştafeta următorului. Jocul continuă. porneşte rostogolind pe sol prin atingere cu mâna la fiecare pas.

fără ca ea şi nici vreun alt jucător din şir să se deprindă. Indicaţii metodice: Se poate stabili să fie împinsă alternative cu o mână şi cealaltă dus şi întors. baschet etc.Reguli: Mingea trebuie împinsă la fiecare pas (controlată) nu se împinge departe. Lupul şi oaia Condiţii: -În aer liber. Se poate rostogoli mingea cu capul. Se pot rostogoli în acelaşi timp două mingi. iar un alt jucător. de volei. sală de sport -2-3 echipe a căte 10-12 copii Scop: Dezvoltarea îndemânării. care nu face parte din şir. fiecare ţinându-l pe cel din faţă de mijloc sau de umeri Cel din capul şirului este ciobanul. coordonării mişcarilor. Descriere Jucătorii sunt în coloană câte unul. fără ajutorul mâinilor (numai în sală sau pe iarbă) 3. Aceeaşi organizare cu diferenţa că rostogolirea mingii se face cu mâna. . 2.’’ „Oaia’’ trebuie să nu se lase prinsă de „lup” folosind deplasări constante. cel din coada şirului este oaia. pe banca de gimnastică. este’’lupul. Variante: 1.

ciobanul si lupul. -treningul va fi de măsură mijlocie pentru a putea fi îmbrăcat de toţi elevii (să nu fie nou ci uzat. îl îmbracă şi apoi aleargă înapoi la echipă şi înapoia liniei de plecare. Câştigă echipa al cărui jucător trece primul linia de plecare. Cine este mai îndemanatic Condiţii: -Sală. teren -Număr nelimitat de jucători -Treninguri (corespunzător numărului de echipe) Descriere Formaţia de joc este pe şiruri ca pentru ştafetă. întâi pantalonul şi apoi bluza (obligatoriu) -schimbarea treningului între parteneri se face obligatoriu înapoia liniei de plecare. Dacă „oaia” este prinsă se vor schimba toţi trei: oaia. . -treningul va fi lăsat în stare normală pentru a fi uşor de îmbrăcat. primul jucător de la fiecare echipă. dezbracă şi dă treningul următorului jucător după care îl îmbracă şi apoi aleargă la scaun unde se dezbracă şi îl aşează pentru următorul jucător după care se întoarce şi transmite ştafeta mai departe. Indicaţii metodice: În condiţiile în care clasa este numeroasă se vor face mai multe şiruri. În faţa fiecărei echipe la distanţă de 10-15 m de linia de plecare . La semnal. pentru a nu se strica).se fixează câte un scaun sau o bancă de gimnastică pe care se aşează. cu condiţia să fie spaţiu suficient. câte un trening. Indicaţii metodice: La grupele de fete se poate adăuga la echipament şi o basma ce va trebui înodată sub bărbie. Reguli: Treningul se îmbracă în ordine. Acesta poate evita „ciobanul’’ dar nu-l poate atinge. toţi intrând în mijlocul şirului vor fi înlocuiţi de alţi trei copii şi jocul va continua. Dacă „oaia” este atinsă. Reguli: De la un semnal la altul elevii se vor deplasa fără să se desprindă. aleargă până la trening. -jucătorii nu au voie să fie ajutaţi la îmbrăcat sau dezbrăcat. urmărindu-l permanent.„Ciobanul’’ va împiedica „lupul’’ şi pentru aceasta el ţine braţele desfăcute.

primul jucător îl trage până la brâu.În faţa fiecărei echipe se gaseşte un sac pe care la semnal. Jocul este repetat de toţi elevii şi se termină când ultimul jucător a revenit la loc. .handbal sau medicinale).Variantă: Acelaşi joc se poate organiza cu descălţatul şi încălţatul pantofilor şi chiar cu punerea şi legarea şireturilor. pe şiruri (cu număr egal) în spatele unei linii de plecare şi la distanţa de 10-20 paşi de linia de întoarcere.20 m. intrând cu picioarele în el. şi revin la echipă. după care se duc la coada şirului.La semnal. apoi se prind de braţe şi pornesc în alergare spre punctul de întoarcere. prima pereche de la fiecare echipă ridică mingea şi o aşează între capetele lor. Câştigă echipa care termină prima. după care se deplasează până la punctul de întoarcere şi revine la echipă. transmit mingea perechei următoare. Indicaţii metodice: Distanţa dus şi întors să nu depaşească 15. Descriere Formaţia de lucru pe echipe cu număr egal de jucători aşezaţi prin flanc câte doi înapoia unei linii de plecare. Cursa în saci Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători -Saci corespunzător numărului de echipe. lasă sacul jos şi trece la coada şirului. îl ocolesc. Descriere Organizarea echipelor ca pentru ştafetă.volei. presând-o. Fiecare echipă are câte o minge. Reguli: Jucătorul căzut se ridică şi continuă cursa fără a fi ajutat. Mingea în presă Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători -Mingi (baschet.

Descriere . Pentru vârsta şcolară mare. o va depune în acelaşi mod de pe sol. teren -Număr nelimitat de jucători -Cercuri. jucătorii îşi vor schimba locurile în perechi pentru a lucra alternativ pe stânga şi dreapta.Pentru aceasta. se recomandă îngreuirea jocului. îngenunchind şi apucând-o între capete. Se va recomanda jucătorilor să meargă sau să alerge în acelaşi pas. Reguli: Dacă o pereche scapa mingea. corespunzător numărului de echipe. Indicaţii metodice : Greutatea mingiilor este în funcţie de vârsta jucătorilor. Predarea mingii se face numai dincolo de linia de plecare (în spatele acesteia). fiecare pereche îşi va lua mingea de pe sol.Câştigă echipa care termină prima.este obligată să o ridice şi să continue de unde au întrerupt cursa. Îmbracă şi dezbracă cercul Condiţii: -Sală. iar perechea care termină cursa. Jucătorii nu au voie să se ajute cu mâinile pentru menţinerea mingii între capete. nepermiţându-le stingerea mingii cu mâna în tot timpul întrecerii. La repeterea jocului. 14-17 ani.

În faţa fiecărei echipe ae aşează la distanţa de l0-15 m un cerc. îl "îmbracă". Jocul se continuă până participă toţi jucătorii. Indicaţii metodice: Procedeul de îmbrăcare şi dezbrăcare a cercului va fi demonstrat inainte de începerea jocului. Variante: Jocul se poate realiza şi din formaţie de cerc pentru fiecare echipă. primul jucător de la fiecare echipă. aleargă până la cerc. trecând prin el întâi piciorul stâng apoi trunchiul şi capul. Câştigă echipa care termină prima.Jucătorii se împart în echipe egale ca număr şi se aşează pe şiruri în spatele unei linii de plecare.Câştigă echipa care termină prima. Dupa îmbrăcarea şi dezbrăcarea cercului de către primul jucător. după care îl " dezbracă" scoţând din cerc piciorul drept. Aşează cercul pe sol şi revine la echipă. jocul se termină (Distanţa între jucători pe cerc este o lungime de braţ). Când cercul revine la cel care a început. La semnal. . Reguli: Cercul va fi îmbrăcat şi dezbrăcat la fel de toată echipa. predă ştafeta după care trece la coada şirului. acesta este trecut din mână în mână pentru aceeaşi acţiune de fiecare jucător.

Dacă elevul căruia i-a lăsat batista nu sesizeză până ajunge din nou la el schimbă locul si rolurile cu acesta. teren -O batistă -Număr nelimitat de jucători. .Dacă elevul a observat batista.IV. jocuri sportive gimnastică acrobatică sărituri la aparat atletism IV. atenţiei. Jocuri folosite în veriga „Învăţarea consolidarea şi sau perfecţionarea deprinderilor şi sau priceperilor motrice.1 – Jocuri folosite pentru consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor de bază: 1. Descriere Colectivul clasei formează un cerc cu faţa la centru. Scopul: Dezvoltarea spiritului de observaţie. dacă îl atinge schimbă sensul alergării şi revine la locul său –celălalt continuă jocul. Un elev rămâne în afara cercului cum batista pe care o lasă ţn spatele unui elev din cerc şi îşi continuă alergarea. cinstei.4.4. Reguli: Elevii nu au voie să se uite la spate înainte de a fi depăşiţi de jucătorul din afară cercului. Nu au voie să facă semne pentru a atrage atenţia celui căruia i s-a lăsat batista. Alungă-l pe al treilea Ştafeta în zig zag Batista Condiţii: -Sală. porneşte în alergare după cel ce i-a lăsat-o.dacă nu-l atinge continuă el jocul. Alergare „De-a prinselea” „Şoarecele şi pisica”.

Este necesar să se acorde puncte câştigătorilor care vor fi totalizate în finalul repetărilor jocului. Prinzătorul se deplasează numai în lateral.Dacă unul este prins devine’’prinzător’’. stânga. Ştafeta în zig. unul al coloanei. Indicaţii metodice: Dacă numărul jucătorilor este mare se vor organiza două coloane.La acest semnal jucătorii ultimei perechi se despart şi aleargă spre celălalt capăt al coloanei. Ultima pereche fuge Condiţii: -Sală sau teren -30-40 jucători Scopul: Dezvoltă spiritul de orientare în spaţiu. aşezaţi pe două linii faţă în faţă la distanţă de 10 metri. altul prin dreapta pentru a se întâlni din nou în faţă.Câştigă echipa care a avut cel mai mic număr de „prinşi’’. viteza de deplasare. pentru a stimula echipele. iar celălalt formează pereche cu prinzătorul şi se aşează în faţa coloanei.4 ştafete Descriere Jucătorii se împart în două sau patru echipe egale ca număr. unul prin stângă. iar pe cealaltă. . Se va face numărarea în continuare aşa încât pe o linie să avem numerele cu soţ .Indicaţii metodice: Dacă sunt mai mulţi elevi în clasă se vor face două sau trei cercuri Jocul se va repeta pentru ca toţi elevii să participe efectiv la joc. Elevii vor purta pe şiruri dr. Reguli: Elevii ferindu-se de prinzător nu vor alerga prea departe de coloană .1 şi 2 . Descriere Jucătorii se aşează pe perechiîn coloană. dreapta şi înainte. În faţa coloaneistă’’prinzătorul’’ cu spatele spre jucători ăi strigă’’ultima pereche fuge’’.zag Condiţii: -Teren sau sală mare -20-30 jucatori -2. numerele fără soţ.

până la linia de sosire şi de acolo înapoi schimbând rolurile.a. Când ultimul jucător a primit ştafeta .aleargă şi o dă numărului 1 . spate în spate.d. altul cu spatele . Câştigă echipa care aduce prima ştafetă la numărul 1. .Fiecare număr 1 va avea o ştafetă pe carela semnalul profesorului o va transmite numărului 2 şi va trece în stângaliniei respective. ţinându-se de braţ la nivelul coatelor îndoite.m. Reguli: Jucătorii nu pleacă înainte de a primi ştafeta. La semanlul învtătorului pereche aleargă.Numărul 2 va duce ştafeta la 3 ş. Indicaţii metodice: Profesorul trebuie să urmărească atent plecarea jucătorilor şi să penalizeze echipa ai căror jucători nu respectă regula de joc Cursa în spate Condiţii: -Sală sau teren -20-40 de jucători Descriere Jucătorii pe perechi. Reguli: Nu este permisă alergarea laterală Se consideră perechea sosită când ambii jucători au trecut linia de sosire Indicaţii metodice: În funcţie de vârstă se pot ţine perechile de mâini la spate Perechile se vor forma cu jucători de aceeaşi talie şi greutate În funcţie de vârstă se poate mări sau micşora distanţa de deplasare. înapoia unei linii trasate pe sol.La distanţa de 15-20 m se tasează linia de sosire.Unul din elevi va fi cu faţa pe direcţia de deplasare.

cu faţa spre direcţia de alergare . dar dacă au făcut-o trebuie să-i aşeze la loc şi să continue jocul. Reguli: În alergare să nu se desfacă lanţul de braţe.în formaţie de cerc cu lanţ de braţe.Alergare în cerc Condiţii: -Sală mare sau teren. Reguli: Jucătorii trebuie să ocolească ţăruşii în zig-zag Nu au voie să dărâme sau să atingă ţăruşii. -20-30elevi. La semnal echipa aleargă pănă la linia din faţă şi înapoi. întorcându-se în acelaşi fel . Descriere Se formează o echipă de 4-6 jucători şi se aşeaza înapoia unei linii de plecare. La o distanţă de 10-15 m de la linia de plecare se marchează cea de întrecere. Drum lung Descriere Jucătorii se află în spatele liniei de plecare În faţa jucătorilor se aşează ţăruşi sau popice în zig-zag l adistanţa de 1-2 m unul de altul La semnal primul jucător porneşte ocolind în zig-zag obstacolele fără oprire la capăt. . Indicaţii metodice: La cercuri să fie aşezaţi cei mai buni elevi în faţă. Linia de întoarcere trebuie depăşită ca şi linia de plecare la înapoiere.

2. Indicaţii metodice: Jocul se poate complica mărind distanţa sau păstrănd picioarele legale şi la întoarcere. Reguli: Perechea care urmează nu pleacă pănă ce nu a fost atinsă de ambii jucători din perechea anterioară. . -Număr nelimitat de jucători. La 10-20 m în faţa liniei de plecare se trasează o linie de întoarcere. Descriere Jucătorii se împart pe perechi.Săritură Cursa în cercuri Alergarea în trei picioare Undiţa(cercul zburător) Podul Sare băţul Lupta cocoşilor Găseşte pantoful Cursa în trei picioare Condiţii: -Teren. jucătorii aleargă pănă la linia de sosire. Jucătorii care au ajuns la linia de întoarcere se întorc unul prin stănga şi celălalt prin dreapta şirului. La semnal. îşi leagă piciorul din interior de al perechii. desfac legătura de la picioare şi se întorc atingănd perechea următoare. sală. -Batiste sfoară în număr egal cu jumătate din numărul total de jucători.

Atenţie asupra modului de a executa săriturile. Cursa într-un picior Condiţii: -Sală sau teren. Reguli: Să nu pună piciorul jos. . un săculeţ cu nisip sau minge de handbal legate de un capăt al sforii.El se învârteşte pe loc .Jucătorii trebuie să sară cât mai sus Reguli: Cine atinge sfoara trece la centrul cercului . sau prin alergare.10-14 jucători Descriere Elevii stau în cerc cu faţa spre centru la distanţa de 1 metru între ei. sfoara va fi învârtită pe sol mai încet şi la o înălţime mai mică.parcurgerea distanţei prin sărituri pe un picior pănă la un punct fix.O sfoară. -Număr nelimitat de jucători. sală mare . Indicaţii metodice: La început.În centrul cercului este un elev care ţine sfoara cu un săculeţ sau cu mingea. întoarcerea prin Săritură pe celălalt picior. mărindu-se treptat viteza şi înălţimea. Descriere: Ştafetă. Indicaţii metodice: Distanţa şi varianta în funcţie de colectiv. Jucătorul din mijloc va fi schimbat după trei patru învârtiri împrejur chiar dacă nu a atins pe nimeni.trecând sfoara pe sub picioarele elevilor din cerc. .la aproximativ 20-30 cm deasupra solulului.Undiţa („Cercul zburător”) Condiţii: .Teren.

jucătorii se întorc ocolind. La semnal. Săritura pe două picioare în cerc Condiţii: -Teren sală.Distanţa între ele este în funcţie de posibilităţile jucătorilor. Indicaţii metodice: Distanţa dintre cercuri şi diametrul acestora se stabileşte în funcţie de vărstă şi gradul de pregătire al participanţilor. Reguli: Un jucător nu poate porni în cursă pănă nu a primit ştafeta . Întoarcerea prin alergare pe lăngă cercuri prin dreapta. predau ştafeta următorului din echipă atingănd palma şi trec apoi la spatele şirului. După ultimul cerc.Ştafeta cu săritul din cerc în cerc Condiţii: -Sală sau teren. evitănd cercurile. primul jucător din echipă începe să sară dintr-nu cerc în altul aterizănd pe unul sau pe două picioare. -Număr nelimitat de jucători. Indicaţii metodice: Distanţa şi numărul cercurilor se măreşte potrivit cu vărsta jucătorilor. .Diametrul fiecărui cerc va fi aproximativ două-trei Lungimi de talpă. Descriere: În faţa echipei se trasează în zig-zag 6 cercuri. -Număr nelimitat de jucători. Descriere: În faţa echipei se desenează 3-5 cercuri cu diametrul de 70cm. Distanţa dintre cercuri şi între primul cerc şi linia de start va fi de 1-2 m . Reguli: Să nu fie călcată linia cercului.

atăt la dus căt şi la întors cu sărituri la coardă. Dacă un jucător se va-mpiedica în coardă. -Număr nelimitat de jucători. o va descurca şi apoi va pleca mai departe sărind coarda. -Număr nelimitat de jucători. Indicaţii mtodice: Distanţa de alergare se va stabili în funcţie de clasă. se va opri.Variante: Parcurgerea distanţei se face: prin săritură cu picioarele apropiate în cerc şi depărtate în afară sau prin săritură cu ambele picioare din cerc în cerc.. -2-5 steguleţe sau pietre. teren. care are coardă în mănă porneşte sărind coarda. Podul Condiţii: -Sală. ocoleşte punctul propriu. pe două picioare sau combinat. predă următorului coarda şi trece la coada şirului. teren. Ştafeta cu coarda Condiţii: -Curbe. . Se mai poate complica prin alte procedee de săritură la coardă. se întoarce. Reguli: Distanţa stabilită se parcurge. -2-5 corzi de sărit. pe un picior. La semnal primul jucător din echipă. Descriere La o distanţă de 20-30 m în faţa echipei se marchează cu steguleţe sau pietre punctul de Întoarcere.

şi prinde cu braţul opus piciorului glezna din spate. d . Descriere Se împarte colectivul pe echipe egale ca număr 8-10-12 în şir căte unul înapoia liniei de plecare. Înălţimea la care se ţin braţele va fi în funcţie de vărsta jucătorilor. -Număr nelimitat de jucători. Jocul se poate executa şi continua în sensul invers primei deplasări. Deplasarea se face prin sărituri succesive.porneşte perechea următoare. al doilea stăngul ş. Fiecare jucător ridică un picior prin alternanţă primul dreptul. stau perechi în flanc căte doi ţinăndu-se de mănă. Terenul săltăreţ Condiţii: -Sală sau teren. m. . La semnal jucătorii se aşează în ghemuit ultima pereche ţinăndu-se de mănă sare peste braţele colegilor pănă ajunge în faţa unde se aşează ghemuit. şi tot aşa pănă se termină tot şirul. iar braţul liber îl aşează pe umărul celui din faţă. Indicaţii metodice: Distanţa se stabileşte în funcţie de vărsta jucătorilor. Distanţa între perechi este 4-5 paşi. Indicaţii metodice: Învăţătorul va stabili felul în care se va face săritura. la distanţă de 2 paşi între ei. Reguli: Perechea care sare nu-şi va da drumul la măini.a . Reguli: Jucătorii nu au voie să rupă şirul în timpul deplasării sau să pună piciorul jos.Descriere: Jucătorii împărţiţi în echipe. la semnal pănă la linia de sosire.

se caută dezechilibrarea adversarului obligăndu-l să pună al doilea picior jos. Găseşte pantoful Condiţii: -Teren. -Număr nelimitat de jucători perechi. Reguli: De la un semnal la altul deplasarea se face numai într-un picior.Poziţia de’’luptă’’ este stând într-un picior cu braţele încrucişate la piept. Jucătorul care a pus al doilea picior jos este luat prizonier şi de asemenea jucătorul care a fost împins înapoia liniei de atac proprii. Indicaţii metodice: Numărul reprizelor şi durata se stabileşte în funcţie de vârsta copiilor. fiecare jucător luptă cu adversarul său prin împingeri energice cu pieptul sau umărul. aceştia devin lideri şi participă la reprizele următoare. La al doilea semnal lupta încetează. Dacă este luat prizonier un jucător care la răndul său a luat prizonieri. jucătorii se retrag în spaţiul lor. sală . În spatele fiecăreia se aliniază căte o echipă. Se repetă încă două reprize şi jucătorii care nu mai au adversar pot să ajute coechipierii luptănd doi contra unu. După trei reprize se numără prizonierii şi se continuă jocul pănă ce au rămas mai puţini jucători. Un jucător nu poate fi atacat decăt din faţă. Pe sol se trasează două linii paralele la distanţa de 4 m una de alta. cele două echipe se deplasează înainte în spaţiul celor 4m prin sărituri pe un picior.Lupta cocoşilor Condiţii: -Sală sau teren. Nu au voie să schimbe piciorul în timpul unei reprize. Fiecare jucător are în faţă un adversar. ori prin fente. La semnal. Descriere Jucătorii se împart în două echipe egale ca număr.

alta. iar la înapoiere să alerge. Fiecare jucător trebuie să ia pantoful său. Nu are voie să alerge neîncălţat. până la linie. îşi caută pantoful. primul jucător de la fiecare echipă porneşte sărind într-un picior. trebuie să sară într-un picior. Indicaţii metodice: Distanţa va fi stabilită în funcţie de posibilităţile colectivului. La semnal. (Punctajul se poate mări. îl pune în picior şi se întoarce la echipa sa. -Mingi (corespunzător numărului de echipe) Descriere Pe şiruri. fiecare echipă are în faţă un culegător de mingi. se trasează linia de aruncare şi la 8-20m. în spatele unei linii de plecare. . aşezaţi în şir câte unul. celălalt fiind dat la grămadă.Aruncare Mingea la căpitan Cine aruncă mai departe Raţele şi vânătorii Cursa cu ochire Atacul cetăţii Cine aruncă mai departe Condiţii: -Teren -Număr nelimitat de jucatori. Fiecare jucător rămâne într-un pantof. Pentru fiecare minge ce depăşeşte această linie se acordă un punct. Reguli: Jucătorii. 3. apoi pleacă următorul. Fiecare jucător are dreptul să arunce doua mingi de oină spre linia de ochire. în funcţie de numărul de metri cu care se depăşeşte linia). Descriere Jucătorii se împart pe echipe egale ca număr. La 10-15 metri se marchează a doua linie după care sunt aşezaţi în faţa fiecărei echipe pantofii jucătorilor.-Număr nelimitat de jucători. la dus.

curte -Număr nelimitat de jucători ..Raţele se apără prin deplasări repezi sau prin Sărituri în interiorul cercului.. Cursa cu ochire Condiţii: -Sală.raţe . Învinge echipa care are cel mai mare număr de puncte. După căteva minute se schimbă rolurile echipelor-se notează: punctele marcate şi jocul continuă.. nu se socoteşte punct. O minge ricoşată din pămănt sau de la un alt elev. Indicaţii metodice: Se vor forma echipe cu posibilităţi apropiate ca valoare.. Echipa vănătorilor are mingea pe care o aruncă de la unul la celălalt. iar celălalt de 6-7m.vănătorilor... iar cănd socoteşte Momentul prielnic aruncă în .raţă lovită se socoteşte un punct pentru echipa . unul cu raza de 3-4m.vănătorii stă în afara cercului mare. Jucătorii împărţiţi în două echipe egale oechipă stă în cercul mic şi reprezintă . .. Raţele şi vânătorii Condiţii: -Sală mare sau teren -Număr nelimitat de jucatori -O minge Descriere Pe teren se marchează doua cercuri concentrice. Reguli: .Vănătorii nu au voie să depăşească limitele cercului.raţele iar cealaltă echipă . O .Câştigă echipa cu cel mai mare număr de puncte. Indicaţii metodice: Reprizele de joc trebuie să aibă aceeaşi durată.

Primul jucător din fiecare echipă. fiecare avănd căte o minge în mănă. atenţia. După aruncare jucătorii îşi reiau mingile . . La semnal. aruncă săculeţul cu nisip sau mingea în ţinta din faţa echipei sale. Descriere Jucătorii se împart în 3-4 echipe egale ca număr care se aliniează pe şiruri în spatele unei linii. fiecare jucător aruncă mingea în cea din centrul cercului căutănd să o deplaseze sub ploaia de mingi în terenul advers. iar diametrul cercului se trasează cu o linie cu celelalte două. Eliberează prizonierii Condiţii: -Sală sau teren de sport -Participă tot efectivul clasei -O minge mare şi o minge mică pentru fiecare elev Scopul: Dezvoltă spiritul de de orientare. cercul mare cu diametrul de 1 m . Reguli: Jucătorii cănd aruncă mingea nu au voie să depăşeaşcă linia .-Saculeţe cu nisip sau mingi mici. Echipa care reuşeşte să împingă mingea în terenul advers căştigă un punct. se câştigă 2 puncte. Descriere: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe egale ca număr. Fiecare jucător aleargă şi aduce înapoi săculeţul şi îl dă următorului. În faţa fiecărei echipe se trasează căte o linie Mijlocul terenului se marchează printr-un cerc. Echipa care termină prima câştigă 3 puncte de fiecare jucător din echipa adversă. Câştigă echipa care are cel mai mare număr de puncte Reguli Aruncarea se face din spatele liniei. În centrul cercului se aşează mingea mare. Sealiniază faţă în faţă la distanţă de 50-60 paşi. iar cercul mic cu diametrul de 0. care nu a apucat să arunce. îndemânarea. În faţa fiecărei echipe la distanţă de 8-l0 paşi se desenează pe pământ câte o ţintă (două cercuri concentrice. 1 punct pe sau în cercul mare. Indicaţii metodice Distanţa până la ţintă este în funcţie de vârstă dar şi de posibilităţile medii ale coechipierului.50 m). la care se adaugă si punctele câştigate prin aruncare. Dacă săculeţul cade în cercul mic sau pe linie.

După aruncare jucătorii îşi reiau mingiile.Dacă mingea din centru a fost mişcată se repetă atacul. La semnal. când aruncă mingea. se trasează câte o linie. fiecare având câte o minge în mână. Dacă mingea din centru nu a fost mişcată. sau bulgări de zăpadă. Indicaţii metodice: Jocul se va repeta pentru a da satisfacţie ambelor echipe. echipa câştigă un punct. Pentru fiecare minge deplasată în terenul advers. Indicaţii metodice: Jocul se va continua pentru a da satisfacţie ambelor echipe. se repetă atacul. Mijlocul terenului se marchează printr-un cerc. se aliniază faţă în faţă. Pentru fiecare minge deplasată în terenul advers. iar diametrul cercului se trasează cu o linie paralelă cu celelalte două.60 paşi. Variantă: Se poate juca cu bulgări de zăpadă fără a limita numărul de bulgări pe care îi aruncă un elev şi se opreşte jocul la semnalul cadrului didactic. echipa căştigă un punct. Reguli: Jucătorii. În centrul cercului se aşează mingea mare. În faţa fiecărei echipe. la distanţă de 50. Descriere Jucătorii împărţiţi în două echipe egale ca număr. Echipa care reuşeşte câştigă un punct. Atacul cetăţii Condiţii: -Teren sau sală mare -Număr nelimitat de jucători -O minge mare şi câte o minge mică pentru fiecare elev. . nu au voie să depăşească linia. fiecare jucător aruncă cu mingea mică în cea din centrul cercului cautând să o deplaseze sub "ploaia de mingi" în terenul advers.

.Târâre Trecerea prin tunel Ştafeta pe sub pod Cursa târâş Cursa târâş Condiţii: -Sală.IV.Căţărare Căţărarea în diferite variante 2. deplasare înainte din poziţia pe genunchi cu mâinile pe gleznele celui din faţa sa. Câştigă echipa care a terminat prima.Distanţa parcursă este în funcţie de vârsta şi pregătirea elevului. dă ştafeta următorului şi trece la coada şirului său. Indicatii metodice: Procedeul de târâre va fi stabilit de professor.4. Reguli: Jucătorii nu au voie sa plece înainte de a primi ştafeta. Intervalul între echipe este de 4 -5 paşi. 2) deplasare înainte cu braţ şi picior opus din poziţia sprijin ghemuit.2 – Jocuri folosite pentru consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor utilitar aplicative: 1. la o distanţă de 5-6m. Variante: 1) alunecare pe sol din poziţia pe genunchi şi sprijin pe mâini. Nu au voie să chimbe procedeul de târâre pe parcursul deplasării. se aşează un obiect ce va trebui ocolit de jucători. pajişte -Număr nelimitat de jucători -Beţe în funcţie de numărul de jucători Descriere Jucătorii împărţiţi în echipe egale de 6-8 elevi sunt aliniaţi pe şiruri în spatele unei linii de plecare. În faţa fiecărei echipe. ocoleşte obiectul. -în grup. Primii elevi de la fiecare echipă pleacă târâş pe genunchi şi coate. se întoarce la echipă tot târâş.

revenirea se face în acelaşi mod. 10) deplasare pe antebraţe şi pe vârfurile picioarelor. 4) deplasare pe coate şi pe genunchi.în direcţia opusă. braţ şi picior opus. câştigă echipa care a ajuns prima. lateral. la un punct fix (5m). -deplasare pe antebraţe şi genunchi (înapoi şi lateral).cu târâre înainte. ocolind anumite obiecte fixate pe parcurs. 3. popice.până. ladă . 5) deplasare pe genunchi şi sprijin pe mâini până la un punct fix (6 m) după care ridicare şi alergare înapoi.Escaladare Ştafete cu obstacole Parcursuri cu obstacole Parcursuri cu obstacole Condiţii: -Sală -Număr nelimitat de jucători -Bănci. saltele. înapoi. înainte.trasee variate cu trecere prin alunecare peste bancă. 6) aceeaşi cu ocolirea obstacolelor – mingii. 9) târâre liberă.3) deplasare înainte din poziţia pe genunchi şi sprijin pe mâini pe sub aparate sau pe sub picioarele depărtate ale colegilor aşezaţi în coloană câte unul. 8) deplasare înainte prin poziţia 4 labe(pe genunchi). 7) deplasarea în grup. cercuri. cu târâre pe bancă.trece la coada şirului. bârne. lateral şi înapoi.

cu depaşire pe parcurs" se execută la un careu cu obstacole: rostogolire înainte înghemuit pe saltea. in i dincime. se execută pe mai multe echipe: alergare. deplasare in echilibru pe bârnă şi mers în sprijin ghemuit de-a lungul băncii de gimnastică.Descriere "Sub formă de torent" . teren -Număr nelimitat de jucători -Aparate şi obiecte. aruncare. Parcursuri cu obstacole Condiţii: -Sală. Descriere Urcare pe un plan incl nat cu obiecte in mina. escaladare peste lada în lăţime. prin căţărare orizontală. sarituri intr-ui picior. Reguli: Elevii nu au voie să se stingherească reciproc. V-VIII. de la un aparat la altul. rostogc lire cu obiecte in bra*e esealadore. ( borire prin saritura. săritură cu atingerea unui reper înalt şi trecere. Variantă: . " 4 echipe simultan. refăcând formaţia pe “loc schimbat". Indicaţii metodice: Se pot realiza numai cu elevii cls.

Indicaţii metodice: Se pot combina mai simplu. fixată cu un pat la scara fixă. la 3-4 şipci. Reguli: Jucătorii nu au voie să plece înainte de a primi mingiile. sau pot fi folosite obstacolele în alt mod. pe scări apropiate şi saritură în adâncime ( de la 50.Deplasare pe banca de gimnastică. având mingi in braţe. sală -Număr nelimitat de jucători Descriere .60 cm ) sărituri într-un picior pe distanţa şi rostogolire înainte în ghemuit pe salteaua în lungime (având mingiile în braţe) de la o distanţă de 4m se aruncă mingiile succesiv partenerului din echipă. Ştafeta cu obstacole Condiţii: -Teren. Numărul jucătorilor în echipa sa nu va fi mai mare de 6-8 jucători. deplasare laterală. care efectuează acelaşi traseu.

schimbarea direcţiei prin deplasare cu spatele ( întoarcere 180°) şi revenire prin sărituri pe un picior. jocuri cu rostogolirea mingii în suveică. -Sală sau teren. jocuri cu transportarea şi rostogolirea mingii. Aruncă mingea căpitanului şi aşează-te Condiţii: -Număr nelimitat de jucători.Se poate complica traseul şi cu obstacole ce vor fi escaladate cu sprijin pe un picior. Jocuri folosite pentru „Obişnuirea cu mingea: „Rostogoleşte mingea”. Reguli: Indicaţii metodice: -Să se urmărească corectitudinea execuţiei. combinări ale celor trei jocuri de mai sus. -Se vor forma câteva echipe cu numar egal de jucători.5 m lăţime).Traseul . .alergare 5 m. „Semănatul şi culesul cartofilor”. IV. săritură peste un sanţ marcat pe sol (1. a două mingi. „Lovirea popicelor” „Mingea roată” „Mingea peste pod“ „Mingea prin tunel“ „Mingea prin lateral“. . a mai multor mingi de diferite mărimi. jocuri cu rostogolirea mingii şi ocoliri de obstacole jocuri cu transportarea mingii.3 – Jocuri folosite pentru învăţarea şi consolidarea deprinderilor şi priceperilor motrice din jocurile sportive. În săritura sa nu se atingă liniile ce demarcă solul. „Fuga după minge” „Culegerea mingilor”.4.

Descriere: Efectivul este împărţit în patru echipe egale ca număr. cu picioarele depărtate se apleacă înainte şi rostogoleşte mingea prin tunel.. o aruncă înapoi la . -Număr nelimitat de jucători. jucătorul pe lăngă care a ieşit aleargă după ea.se întoarce la locul său şi o transmite mai departe. Descriere: În faţa echipei se plasează un copil . La comanda de începere a jocului. Mingea prin tunel Condiţii: -Sală sau teren.Căpitanul aruncă mingea următorului şi jocul continuă. care deţine mingea. căpitanul este schimbat cu ultimul din şir. căpitanul aruncă mingea în sus. La reluarea jocului. aşezate pe şiruri. iar fostul căpitan trece în capătul formaţiei. iar copiii se ridică în picioare. -Minge în funcţie de numărul de echipe. înapoia liniei de plecare. este obligat să se ducă după ea.Jocul continuă astfel pănă cănd. acesta o prinde. apoi să continue jocul. Cu cât elevii sunt mai mari..căpitan.-Mingi în funcţie de numărul echipelor.căpitanul”. După ce o primeste de la ultimul. Reguli: Dacă unul dintre copii scapă mingea. . în stând depărtat. Indicaţii metodice: Nu se admit bruscări. distanţa dintre jucători este mai mare. cu faţa spre jucători. . Acesta prinde mingea . Primul din fiecare echipă este conducătorul jocului şi are în mână o minge.. Reguli: Dacă mingea iese afară din tunel. căpitanul. aruncă mingea primului jucător din şir. aleargă prin dreapta şirului şi se aşează în faţa. iar după aceea se aşează jos încrucişat. primul copil din fiecare echipă revine în capul şirului. La semnalul de începere a jocului primii rostogolesc mingea prin tunel spre ultimul din echipă .

-Minge în funcţie de număril echipelor. se întoarce spre linia de plecare în acelaşi .În faţa fiecărei echipe.Profesorul strigă un număr. În felul acesta toţi jucătorii din fiecare grupă îşi schimbă locurile. cu mingi Condiţii: -Sală. Distanţa între şiruri va fi de 3-4 m. iar la 10-15 m mai departe.Primii jucători din şir deţin mingea. Cel care a primit mingea o aruncă primului din şirul din faţă şi fuge la coada şirului care a primit mingea. La comanda de începere. Cursa pe numere. Reguli: Jucătorul care a scăpat mingea fuge după ea şi continuă jocul. la 1m de linia de plecare.în care se aşează câte p minge. apoi fuge la coada grupei care a primit mingea. -Număr nelimitat de jucători. Nu se admit bruscări.teren -Număr nelimitat de jucători -Mingi de baschet corespunzător numărului de echipe Descriere Jucătorii se împart în echipe de 4-6 elevi aşezaţi în şir câte unul înapoia liniei de plecare şi la o distanţă de o lungime de braţ intre ei.Jucătorii pot sta în picioare sau şezând. jucătorul cu numărul respectiv de la fiecare echipă porneşte în alergare prin dreapta echipei. ocoleşte jalonul. Indicaţii metodice: Distanţa dintre şiruri poate fi mărită sau micşorată. Descriere Efectivul clasei este împărţit în echipe egale ca număr. se marchează pe sol un cerc cu diametrul de 50cm. cei care deţin mingea o pasează primului din grupa din faţă.Fiecare echipă se aşează faţă în faţă pe două şiruri. se aşează un jalon.Fiecare echipă se numerotează în continuare de la primul la ultimul jucător. culege mingea cu care care porneşte în dribling.Suveica cu mingea Condiţii: -Sală de sport sau teren.

profesorul strigând „pe sărite” toate numerele. Se va lucra şi cu mâna dreaptă şi cu cea stângă. Variantă: Se poate fixa un traseu şerpuit printre jaloane.Câştigă echipa care la sfârşitul jocului totalizează cele mai multe puncte. „Mingea în cerc” „Cursa celor două mingi”. Reguli: Se aleargă numai pe partea stabilită iniţial.Jocul continuă. „Ocheşte bara porţii de handbal”.Jocuri folosite pentru Prinderea. „Triunghiul alergător” „Concurs de pase” „Suveică cu schimb de locuri” „Cursa în perechi” „Campionii” „Cercul campionilor” „Mingea în stea” „Mingea în zig-zag” „De-a prinselea cu mingea de handbal. . aşează mingea în cerc şi revine la locul său în formaţie. Indicaţii metodice: Vor fi strigate toate numerele.Jucătorul care a ajuns primul câştigă un punct pentru echipa sa.” „Prinde-l pe cel cu mingea” „Leapşa –mingea salvează” „Fereşte capul“ „Raţele şi vânătorii“ „Mingea la căpitan“ „Apărarea cetăţii“ “Leapşa cu pase“ .mod. întoarcerea făcându-se pe partea cealaltă.Se pot striga de două ori aceleaşi numere. volei etc.baschet. Ţinerea şi Pasarea mingii: „Smulge mingea” „Mingea prin portiţă”. „Pase în cerc cu schimb de locuri” „În linie cu căpitan”. Mingea trebuie aşezată în cerc şi nu trebuie să se rostogolească în afara acestuia.

Câştigă echipa care termină prima.„Leapşa în perechi cu pase“ „Mingea la căpitan cu ghemuire“ „Cine execută mai multe pase“. fiecărui coechipier care îi trimite înapoi şi după aceea trece la coada şirului. sau de două ori.Când mingea ajunge la ultimii jucători. jucătorii cu numărul 1 vor avea în faţă jucătorii cu numărul 2. Variantă: Din aceeaşi formaţie.Se trece apoi la număratoarea jucătorilor “câte doi” din flancul drept şi se continuă cu cealaltă linie.Sală.iucătorii se aşează ghemuit sau şezând după ce au primit şi trimis mingea. teren . cu căpitani în faţă. Mingea în zig-zag Condiţii: -Teren. pe care la semnal o pasează în zig-zag jucătorilor cu acelaşi număr. . Mingea la căpitan Condiţii: .Câştigă echipa care a terminat prima. având între jucătorii aceleiaşi linii distanţă de 1m. sală mare -Număr nelimitat de jucători -Mingi (corespunzător numărului de echipe). este pasată invers pâna când ajunge la jucătorul de la care a plecat. Descriere Jucătorii se vor aşeza pe două linii faţă în faţă la distanţă de 3-4 m una de alta.Număr nelimitat de jucători Descriere a) pe şiruri.În felul acesta. Reguli: Jucătorii vor lovi mingea numai cu piciorul şi în modul stabilit iniţial de profesori.Jucătorii cu acelaşi număr formează o echipă.Căpitanul aruncă o dată.Jucătorii dintr-o extremă primesc câte o minge. se foloseşte mingea de oină.

câştigă echipa care realizează cel mai mare număr de pase. Ştafeta cu dribling în cerc Condiţii: . Dacă un jucător scapă mingea. Indicaţii metodice: Acest joc se poate realiza în cadrul instruirii şi pentru baschet. Descriere Jucătorii se împart în două. deci între pereţi va ţine cont de vârsta elevilor şi pregătirea acestora. aliniaţi pe două linii faţă în faţă. “Ştafetă cu dribling printre jaloane“ “Cursa pe numere cu dribling“. Distanţa între cele două linii. volei şi fotbal. perechi. .Jocuri folosite pentru dribling: “Cine execută de mai multe ori dribling pe loc şi în deplasare“ “Păsările călătoare“ “Suveică simplă cu dribling“.Indicaţii metodice: Distanţa dintre jucători este variabilă în funcţie de vârstă şi posibilităţile copiilor. Joc de pase în doi cu întrecere Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători -Mingi de handbal (corespunzător numărului de echipe sau egal cu jumătate din efectivul de joc). Jucătorii de pe o linie au câte o minge pe care la semnal o pasează jucătorului pereche.Distanţa între cele două linii este de 3-4m. Jocul se poate desfăşura contra-timp.iar perechea care termină prima câştigă. Reguli: Se vor efectua pase cu un singur procedeu în cadrul aceleiaşi întreceri. o va ridica şi va continua numărătoarea.Se vor realiza un număr de pase între doi jucători (5-10 pase) .

Acesta pleacă în dribling spre locul de pe cerc de unde a plecat primul jucător.Raza cercului este de cel puţin 3-5m. primul jucător de la fiecare echipă ia mingea care se găseşte pe linia de plecare şi porneşte cu ea în dribling. La fiecare cerc se găseşte o minge la unul dintre jucători.În faţa fiecărei echipe se fixează la 10-15m un punct de întoarcere marcat cu un jalon. ocoleşte jalonul.Câştigă echipa care a terminat prima. fiecare jucător cu mingea porneşte în dribling spre centru. aşezate înapoia unei linii de plecare. căruia îi ia locul.Când se dă semnalul de începere al jocului.Jocul se repetă până când toţi jucătorii au executat traseul.La semnal. iar primul jucător are din nou mingea.teren -Număr nelimitat de jucători -Mingi pentru fiecare echipă Descriere Jucătorii se împart pe echipe egale ca număr. Indicaţii metodice: Locul ocupat de fiecare jucător va fi marcat. După ce ajunge. Indicaţii metodice: Distanţa se stabileşte în funcţie de vârstă. se întoarce şi aşează mingea pe linia de plecare. Reguli: Mingea se va aşeza obligatoriu pe linia de plecare. Mingea alergătoare Condiţii: -Sală.În centrul cercului se aşează un jucător. Se va lucra alternativ cu ambele mâini (picioare). pasează mingea jucătorului din stânga lui şi jocul continuă până ce toţi jucătorii au revenit la locurile lor. Dribling .-Sală sau teren -4-6 jucători la o echipă -Mingi de baschet pentru fiecare echipă Descriere Jucătorii se împart în echipe egale şi se aşează în formaţii de cerc. dă mingea jucătorului din centru.

Dribling şerpuit Condiţii: -Teren. sală mare -4-6 elevi la o grupă Descriere Jucătorii se împart pe echipe şi se aşează în şir câte unul ca pentru ştafetă. primul elev de la fiecare echipă . Reguli: Elevii vor conduce mingea alternativ cu ambele picioare.printre obstacolele aşezate pe teren .Spaţiul de joc este delimitat prin două linii paralele înaintea şi la sfârşitul coloanei. primul jucător aflat în capătul şirului coloanei.La joc participă 2-3 echipe) fete sau băieţi) formate din 8-10 jucători.La semnal. se întoarce în acelaşi mod şi transmite mingea următorului. Indicaţii metodice: Distanţa de parcurs va fi stabilită în funcţie de vârsta copiilor - Jocuri folosite pentru aruncări la handbal „Ocheşte bara porţii de handbal” „Ocheşte cifrele” „Ocheşte printre picioarele scaunului” „Ocheşte mingea de handbal” „Ocheşte colţul porţii” „Ocheşte mingea medicinală” „Ştafetă cu dribling şi aruncare” „Ochitorul dibaci” „Ochitorii” . la 3m unul de altul.iar după ce îl ocoleşte pe ultimul. ocoleşte pe ultimul coechipier.Fiecare echipă primeşte câte o minge de fotbal )pentru băieţi) sau handbal )pentru fete) . primul jucător aflat în capătul şirului porneşte în dribling printre coechipierii aflaţi în spatele său băieţii conducând mingea cu piciorul.Câştigă echipa a cărei ultim jucător sau jucătoare străbate traseul şi predă mingea primului coechipier.Jocul continuă până ce fiecare jucător a parcurs traseul. iar fetele cu mâna.La semnal.La semna.Echipele sunt aranjate în coloană câte unul la un interval de 3-4 m distanţă între participanţi.Acesta la rândul său porneşte în dribling şerpuit printre coechipieri.În faţa fiecărei echipe se aşează pe distanţă de 15-20m jaloane. se întoarce spre capătul şirului şi predă mingea următorului.Câştigă echipa care a terminat prima.porneşte conducând o minge pe sol în alergare .

„Partizanii”. Huştiuluc . Echipele sunt aşezate la semicercul de nouă metri. se acordă echipei numărul de puncte corespunzător compartimentului dinspre centrul porţii. Indicaţii metodice: Jocul se poate folosi pentru perfecţionarea aruncărilor la poartă.din care patru sunt egale ca lăţime iar cel din mijloc e dublu. Reguli: Nu este permisă depăşirea liniei de nouă metri. „Handbal la ţintă”. Dacă mingea loveşte mingile despărţitoare ale compartimentelor. „Huştiuluc”. de unde vor arunca la poartă alternativ.3.Fiecare jucător va aduce echipei puncte câte reprezintă compartimentul porţii lovit cu mingea.Compartimentul din mijloc se marchează cu cifra 1. „Fereştete de minge”. Mingea nu are voie să atingă pământul înainte de a lovi peretele. coşuri”.Pe un perete al sălii (sau al sălii dacă se joacă în aer liber) se marchează o poartă de handbal de dimensiuni normale. „Minge stai”.„Ocheşte ţinta” „Cloşca îşi apără puii” „Ţinta vie” „Cine marchează mai multe goluri“. „Între două focuri”. „Cloşca îşi apără puii”. „Fără greşeală”. „Cine câştigă teren” „Cine doboară mai multe mingi”. Handbal la ţintă Condiţii: -Sală. Pentru avansaţi. iar cele laterale cu 2. „Între patru focuri”. Câştigă echipa care totalizează cele mai multe puncte. „Ţinta vie”. „Cel mai bun din zece încercări”. poarta poate fi împărţită în compartimente mai mici. „Cine marchează mai multe goluri.Prin patru linii verticale se împarte spaţiul porţii în cinci compartimente. „Cine aruncă mai departe”. „Obligă-i să înscrie”. teren -Număr nelimitat de jucători -Mingi de handbal (4) Descriere Jucătorii se împart în patru echipe egale ca număr. fiecare având câte o minge de handbal.

teren -Număr nelimitat de jucători -O minge de handbal Descriere Jucătorii se împart în două echipe egale. . iar jucătorii se aşează înapoia liniei de fund.Dacă mingea este aşezată pe sol.La semnal. Cel care ia mingea o pasează colegilor şi încearcă prin pase să ajungă la linia de fund adversă pentru a aşeza mingea dincolo de aceasta. mingea trebuie aruncată în cercul de pe perete. se vor face patru echipe care vor juca alternativ. la înălţime de 2.Învinge ca număr care se aşează în şiruri (câte unul) la o distanţă de 3-4 m. un cerc cu diametrul de 1 m.60 m.Mingea se aşează la centru. jucătorii ambelor echipe aleargă spre minge.Pe perete se Primul jucător de la fiecare echipa câştigă un punct. de un perete. Pentru fiecare aruncare reuşită. echipa care totalizează mai repede un număr de puncte egal cu numărul jucatorilor. Jocuri folosite pentru baschet Aruncă la perete Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători -Mingi de baschet (corespunzător numărului de echipe) Descriere Jucătorii se împart pe echipe egale marcate pe sol. Indicaţii metodice: Dacă clasa are mulţi elevi şi terenul este mic. nu se aruncă.40-2. La semnal.Condiţii: -Sală. înapoia unei linii desenează în faţa fiecărei echipe. echipă are o minge. Reguli: Mingea se aşează . se marchează punct şi jocul se reia de la centru.Adversarii se apără şi caută să intre în posesia mingii.

Descriere Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe egale şi sunt aşezaţi pe şiruri în colţurile opuse ale terenului de baschet înapoia unei linii. iar el trece la coada şirului. Câştigă echipa a cărui ultim jucător ajunge primul la locul său. jucătorii cu mingea pornesc fiecare spre terenul din faţa lui în dribling . care continuă jocul.Reguli: Aruncarea se va face numai cu două mâini de la piept. . Ştafeta baschetbalistului Condiţii: -Sală cu teren de baschet (sau teren de baschet în aer liber) -Număr nelimitat de jucători -2 mingi de baschet. se întorc în dribling până la linia de centru de unde pasează jucătorului următor din echipa sa. Primul jucător de la fiecare echipă are o minge. Variante: Se poate exersa şi aruncarea la coş în acelaşi mod. La semnal. ajungând în apropierea coşului. trag la coş. culeg mingea.

Când mingea revine de la ultimul jucător de pe cercc la căpitan. Fiecare cerc constituie o echipă . Căpitanii au câte o minge pe care la semnal o pasează cu piciorul drept (stâng) fiecărui jucător de pe linia cercului. .Reguli: Nu se permite alergarea cu mingea în mână. Câştigă echipa care termină prima pasarea mingii de către toţi jucătorii. având în centru un căpitan. Indicaţii metodice: Se poate marca o linie în apropierea coşului de unde să fie obligatorie aruncarea la coş Jocuri folosite pentru fotbal Pasa în cerc Condiţii: -Teren. Descriere Jucătorii se împart în mod egal în echipe care se aşează în cercuri. acesta ridică mingea în sus. sală mare -Număr nelimit at de jucători -Mingi (corespunzător numărului de echipe.

Reguli: Pentru fiecare minge cazută sau prinsă se penalizează cu 1 punct. Descriere Jucătorii se împart pe echipe egale ca număr şi se aşează în flanc câte unul înapoia unei linii de plecare. Câştigă echipa care termină prima. Jucătorul următor aleargă în cerc (în timp ce mingea zboară) şi efectuează aceeaşi pasă deasupra capului. Pe sol. Jocuri folosite pentru volei. La semnal. Mingea deasupra cercului Condiţii: -Teren sau sală -Număr nelimitat de jucători -Mingi de volei. la distanţă de 3 m se marchează câte un cerc cu diametrul de 50 cm în care se aşează primul jucător de la fiecare echipă. jucătorii din cerc care au câte o minge de volei. jocul continuă astfel până când toţi jucătorii au fost în cerc şi revin la locul lor iar mingea ajunge din nou în posesia primului jucător din cerc. . se va schimba piciorul de execuţie. Indicaţii metodice: La repetarea jocului. o pasează înalt deasupra capului şi apoi pleacă la “coada” şirului.Reguli: Se va urmari ca toţi jucătorii să primească mingea.

Jocul se organizează cu colective mai avansate. 3.În faţa fiecărei echipe.la 10-15m distanţă se pune un jalon. “Leagănul” Pe echipe. . în sprijin ghemuit cu aruncarea palmelor pe sol şi invers din sprijin ghemuit revenire în stand cu bătaia palmelor sus.Indicaţii metodice: La început se va da “joc câştigător” echipei care nu are penalizări sau are mai puţine.4.teren -Mingi de volei Descriere Jucătorii se împart pe echipe egale ca număr.4 – Jocuri folosite pentru învăţarea şi consolidarea deprinderilor şi priceperilor motrice din gimnastică acrobatică şi sărituri “Armonica” Pe echipe se execută trecerea cât mai rapidă din stand. echipa este penalizată cu un punct. Reguli: Pentru fiecare minge căzută sau prinsă. pasând mingea perechii următoare. “Roaba în doi” Pe perechi.Câştigă echipa care termină prima. primii doi jucători de la fiecare echipă pornesc efectuând pase şi revin în acelaşi mod la echipă. Ştafeta cu elemente de volei Condiţii: -Sală. un executant în sprijin culcat se deplasează numai în mâini. fiind transportat de partener care îl susţine de coapse. se execută rulare înapoi pe spate din sprijin ghemuit în culcat cu genunchii îndoiţi şi revenire.Fiecare echipă are două şiruri. Indicaţii metodice: Jocul se poate face cu elevii care au însuşită deprinderea de pasare corectă a mingii.La semnal.

în partea opusă faţă de locul unde apare alt jucător strigă pentru a-l atinge. . prin întoarcere rapida la 180’.5. stau în cerc în jurul lăzii de gimnastică (sau calului). “Morişca” Doi jucători faţă în faţă.5.Simultan se execută. 3. iar la capătul opus săritură înaltă peste partener cu picioarele depărtate. se execută în torent săritură prin sprijin lateral şi aterizare cu spatele spre aparat. „Cursa într-un picior” „Cal şi călăreţ” „Mingea la căpitan” cu minge medicinală Împinge-l(trage-l) din cerc Roaba Cursa într-un picior Condiţii: -Sală sau teren. fără deplasarea piciorului de susţinere. „Torente de sărituri” Două echipe stau alăturate cu faţa spre o ladă sau cal.Dacă din contră este atins. sub formă de concurs . încearcă să menţină această poziţie cât mai mult timp.1 Jocuri pentru dezvoltarea forţei. următorul îi ia locul pe aparat. refăcându-se formaţia cât mai repede. care nu se urcă în picioare pe aparat. pentru coordonarea acţiunilor cu partenerul de joc faţă de alte perechi de execuţie. la un capăt rostogolire înainte în ghemuit. „Săritură laterală” La aparatul de sărit. cel de pe aparat continuă să rămână în acest rol. cu rolurile schimbate şi tot aşa în continuare. Se execută sub formă de torent. având executanţii în coloană. cal sau ladă aşezat în lăţime.Apoi . „Atinge-mă” Jucătorii. numerotaţi în ordine. la capetele saltelei (în lungime). refăcându-se formaţia în partea opusă. Conducătorul jocului indică pe unul din participanţi. săritură în sprijin ghemuit şi coborâre directă în partea opusă.“Barza într-un picior” Mai mulţi executanţi stând într-un picior cu ducerea celuilalt genunchi la piept şi apucare de gleznă. În veriga a şasea a lecţiei„Dezvoltarea educarea calităţilor motrice forţa sau rezistenţa” 3.Dacă reuşeşte. Acesta are dreptul ca prin coborâre cu săritură în adâncime. din nou faţă în faţă se repetă execiţiul precedent. să revină neatins în cerc printre ceilalţi jucători.

. ori prin fente. După trei reprize se numără prizonierii şi se continuă jocul pănă ce au rămas mai puţini jucători. Dacă este luat prizonier un jucător care la răndul său a luat prizonieri. Jucătorul care a pus al doilea picior jos este luat prizonier şi de asemenea jucătorul care a fost împins înapoia liniei de atac proprii. Poziţia de’’luptă’’ este stând într-un picior cu braţele încrucişate la piept. -Număr nelimitat de jucători perechi. Fiecare jucător are în faţă un adversar. cele două echipe se deplasează înainte în spaţiul celor 4m prin sărituri pe un picior. În spatele fiecăreia se aliniază căte o echipă. Atenţie asupra modului de a executa săriturile. jucătorii se retrag în spaţiul lor. se caută dezechilibrarea adversarului obligăndu-l să pună al doilea picior jos. Pe sol se trasează două linii paralele la distanţa de 4 m una de alta. La al doilea semnal lupta încetează. întoarcerea prin săritură pe celălalt picior. Lupta cocoşilor Condiţii: -Sală sau teren. La semnal. aceştia devin lideri şi participă la reprizele următoare.-Număr nelimitat de jucători. Descriere: Jucătorii se împart în două echipe egale ca număr. sau prin alergare. Un jucător nu poate fi atacat decăt din faţă. Reguli: De la un semnal la altul deplasarea se face numai într-un picior. fiecare jucător luptă cu adversarul său prin împingeri energice cu pieptul sau umărul. Nu au voie să schimbe piciorul în timpul unei reprize. Se repetă încă două reprize şi jucătorii care nu mai au adversar pot să ajute coechipierii luptănd doi contra unu. Indicaţii metodice: Distanţa şi varianta în funcţie de colectiv.parcurgerea distanţei prin sărituri pe un picior pănă la un punct fix. Descriere Ştafetă. Reguli: Să nu pună piciorul jos.

Reguli: Jocul se încheie când ultimul jucător a trecut “la coada şirului”. Indicaţii metodice: Distanţa de aruncare şi prindere este ca şi greutatea mingii în funcţie de vârsta copiilor. Joc de întrecere cu pasarea mingii medicinale Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători -Mingi medicinale (corespunzător numărului de echipe) Descriere Formaţia de lucru: pe şiruri înapoia unei linii de plecare. se aşează un jucător "căpitan" care primeşte o minge medicinală. după care trec la coada şirului.Jocul continuă până când toţi jucătorii au primit şi pasat mingea. la distanţă de 2 m. ca pentru ştafetă. "căpitanii" aruncă mingea primului jucător din echipele respective care o prind şi apoi o aruncă la "căpitani". Împinge-l din cerc Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători Descriere . În faţa fiecărei echipe.Indicaţii metodice: Numărul reprizelor şi durata se stabileşte în funcţie de vărsta copiilor. La semnal.Câştigă echipa care termină prima.

fiecare jucător caută să-şi tragă adversarul în cerc. În interiorul culoarului dintre echipe.după care se întorc la loc şi jocul continuă cu alt grup de trei jucători.Jucătorii fiind aşezaţi în această formaţie. Reguli: Jucătorii nu au voie să plece în cursă înainte ca ceilalţi să treacă linia de plecare. se numără câte trei. ţinându-se seama de înălţimea jucătorilor. La semnal. câte doi jucători de la fiecare echipă formează prinzându-se de mâini un scăunel pe care se aşează al treilea jucător şi pornesc în alergare până la punctul de întoarcere situate la 10-15m în faţa fiecărei echipe. care înaintează spre cercul din faţa lor şi se apucă de mâini rămânând cu picioarele în afara cercului.Câştigă echipa care termină prima. Jocul se desfăşoară sub forma unei lupte de tracţiune împingere între perechi. .Lupa începe cu jucătorii care poartă numărul „1” din toate grupele. Indicaţii metodice: Forţele jucătorilor trebuie să fie aproximativ egale . Reguli: Jucătorul care a păşit în cerc chiar cu un singur picior. fără a da drumul mâinilor. cîte un cerc cu diametrul de 0.În caz de nereuşită a unui jucător.La comandă.Se poate lupta şi numai cu o mână. formând în cadrul fiecărei echipe grupe de câte trei jucători.este învins.5m. Joc de întrecere cu transportul colegului în trei şi în patru Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători.care se aliniază fiecare pe o linie la o distanţă de 5-6m una de alta. Descriere Jucătorii se împart în echipe care se aşează în flanc câte trei în spatele unei linii de plecare. Indicaţii metodice: Scaunul se poate forma prin apucarea ambelor mâini sau numai câte una. pe grupe. acesta aduce un punct echipei care Câştigă echipa care realizează mai multe puncte. se delimitează pentru fiecare grupă de trei. Diametrul cercului poate fi modificat.Jucătorii se împart în două echipe egale ca număr . În timpul luptei se pot executa deplasări în jurul cercului.

faţă în faţă. în joc se vor forma serii şi se va face o întrecere finală. Când numărul jucătorilor nu permite angajarea lor integrală. La semnalul „trageţi". . la semnalul de începere al jocului. Fiecare echipă va prinde un capăt al frânghiei. împărţiti pe două echipe de câte 6-10 jucători. “Huştiuluc”. La comanda "pregatiţi" fiecare jucător apucă frânghia cu ambele mâini. cât pentru tracţiune. într-o parte şi alta a frânghiei se stabileşte un alt semn la distanţă de 1-1. se aşează prin flanc câte unul.Tracţiunea cu frânghia Condiţii: -Sală sau teren -Număr nelimitat de jucători -O frânghie lunga de 10-12 m Descriere Jucătorii. 3. jucătorii caută să tragă echipa adversă dincolo de linia de centru. ultimul jucător nu are voie să-şi înfăşoare capătul frânghiei în jurul trunchiului sau să-1 fixeze cu picioarele. numărul jucătorilor în echipe este în funcţie de lungimea frânghiei . jucătorii fiind aşezaţi în zig-zag (deoparte şi de alta a frânghiei) apucă fiecare de frânghie.5 m de la care se aşează primul jucător al echipei. Reguli: Se vor respecta cei doi timpi de comandă. o ridică la înălţimea şoldului şi o ţine întinsă.5.2 Jocuri pentru dezvoltarea rezistenţei. La jumătatea frânghiei se leagă o eşarfă şi de la aceasta. Indicaţii metodice: Vor fi aşezaţi în faţă jucătorii cei mai puternici. Pe sol se trasează o linie care va despărţi cele două echipe.

Câştigă echipa care totalizează cel mai mare număr de puncte.Jucătorii echipei care intră în posesia mingii încep să o paseze de la unul la altul şi să se deplaseze spre linia de fund al echipei adverse. agăţaţi cu mâini. . cei care înaintează cu mingea pot fi opriţi prin „ placaj’’.nu se aruncă. pot fi luaţi în braţe. Reguli: Mingea se aşează.În centru terenului de joc se află o minge de volei. Indicaţii metodice: Mingea poate fi pasată cu capul. cu piciorul. încearcă s-o depună cu mâna pe linie sau în spatele liniei. fotbal sau handbal. Nu se vor admite brutalităţi. sunt interzise piedica şi loviturile.teren -Număr nelimitat de jucători -O minge de handbal Descriere Participanţii la joc sunt dispuşi pe liniile de fund ale unui teren de joc dreptunghiular cu laturile de 3x10 m. încercând să intre în posesia mingii. jucătorii ambelor echipe pornesc în alergare spre centrul terenului de joc. Reuşita aduce un punct echipei sale. cu mâinile sau pieptul.Huştiuluc Condiţii: -Sală. La semnal.

.se realizează în limita numărului maxim de ore prevăzut în plaja ora a disciplinei vizate. numai în locuri de recuperare.se aplică numai la disciplinele care. .1 Învăţământul primar şi gimnazial 1. pentru clasele/ grupele de elevi care nu reuşesc să atingă nivelul minimal al obiectivelor prevăzute de programa în anii anteriori.cadru Regim orar Se alocă din plaja orară a discilpinei Notare în catalog Aceeaşi rubrică din catalog cu disciplina sursă . prin diversificarea activităţilor de învăţare. Caracteristici ale programei Obiectivele de referintă şi conţinuturile notate cu asterisc.VIII.se realizează în limita numărului maxim de ore prevăzut în plaja orară a disciplinei vizate. (*)din programa şcolară a disciplinei vizate. .cadru de învăţământ în vigoare.presupune parcurgerea programei în întregime(inclusiv a elementelor marcate cu asterisc). . în planul. Caracteristici ale programei Programa pentru trunchiul comun. au prevazută plaja orară ( număr minim şi maxim de ore pe săptămână). în limita numărului maxim de ore din plaja orară prevăzuta în planul -cadru Regim orar Se alocă din plaja orară a discilpinei Notare în catalog Aceeaşi rubrică din catalog cu disciplina sursă 2.CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ÎN EDUCAŢIA FIZICĂ ŞCOLARĂ 8.urmăreşte aprofundarea obiectivelor de referintă ale disiplinelor din trunchiul comun. . prin obiectivele de referintă şi unităţile de conţinut marcate cu asterisc ( *) în programa scolară în vigoare. în limita numărului maxim de ore din plaja orară prevăzută în planul.urmăreşte extinderea obiectivelor cadru si a conţinuturilor din programa de trunchi comun.Curriculum extins .Curriculum aprofundat . în planul – cadru de învăţământ în vigoare. în limita numărului maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline. au prevazută plaja orară ( număr minim şi număr maxim de ore pe săptămână).se aplică numai la disciplinele care.

este derivat din oricare din disciplinele studiate în trunchiul comun şi/ sau în curriculumul diferenţiat. în acest caz. în acest caz. Caracteristici ale programei Noi obiective de referintă şi noi conţinuturi complexe(noutatea este definită faţă de programele disciplinelor de trunchi comun implicate în integrare}. din perspectiva temei pentru care s-a optat. permit dobândirea de achiziţii cognitive de tipul generalizării. Caracteristici ale programei Noi obiective de referintă şi noi conţinuturi complexe(noutatea este definite faţă de programele disciplinelor de trunchi comun implicate în integrare}. Opţional la nivelul mai multor arii curriculare Presupune alegerea unei teme care implică cel putin două discipline aparţinând unor arii curriculare diferite. . pornind de la obiectivele. prin noi unităţi de conţinut. Regim orar Se aloca de la Discipline opţionale Notare în catalog Rubrică noua în catalog 5.2 Învătământul liceal 1. Caracteristici ale programei Noi obiective de referintă şi noi conţinuturi. fie dintr-o disciplină care nu este prevazută ca atare în planulcadru sau care nu apare la o anumită clasă/ ciclu curricular. informaţiile cu care elevii vor opera au un caracter complex şi. ca atare.Opţional la nivelul ariei curriculare . urmărind aprofundarea competenţelor specifice ale disciplinei vizate.Opţional la nivelul disciplinei .presupune alegerea unei teme care implica cel putin doua discipline din aceeasi arie curriculară.3.cadru ale disciplinelor. altele decat cele din programa de trunchi comun a discilplinei. vor fi formulate noi obiective de referintă.constă fie din activităţi/ module/ proiecte care nu sunt incluse in programa şcolară naţională. Regim orar Se alocă de la Discipline optionale Notare în catalog Rubrică nouă în catalog 4. al transferului etc. Regim orar Se alocaăde la Discipline opţionale Notare în catalog Rubrică nouă în catalog 8.Curriculum aprofundat .

2.introduce .Curriculum extins . integrative. prin noi competenţe specifice corelate cu noi conţinuturi. Notare în catalog Rubrică nouă în catalog 3.introduce un obiect de studiu . urmarind extinderea competenţelor generale ale disciplinei. Regim orar Se alocă din CDS.este derivat din oricare dintre disciplinele studiate în trunchiul comun şi/ sau în curriculumul diferentiat. corelate cu acelea ale programei de trunchi comun şi / sau ale celei de curriculum diferenţiat Regim orar Se alocă din CDS.ca şi în programa scolară în vigoare. în afara celor prevăzute în trunchiul comun şi/ sau în curriculumul diferenţiat pentru un anumit profil/ pentru o anumită specializare. structurată în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare.3 Programa de opţional Programa de opţional va fi realizată după modelul programelor de trunchi comun şi va cuprinde: .complexe. o nouă disciplină. Caracteristici ale programei Noi competenţe specifice şi noi conţinuturi. Regim orar Se alocă din CDS Notare in catalog Rubrică nouă în catalog 8.Caracteristici ale programei Aceleaşi competenţe specifice. Notare în catalog Rubrică nouă în catalog 4.cele notate cu asterisc(*) în programa şcolară în sau altele. ca obiect de studiu. Opţional ca disciplină nouă . Caracteristici ale programei Noi competenţe specifice şi noi conţinuturi.interdisciplinare. Caracteristici ale programei Noi competenţe specifice. altele decât cele ale programelor pentru diciplinele prevăzute în planul.cadru Regim orar Se alocă din CDS. Notare în catalog Aceeaşi rubrica din catalog cu disciplina sursă. Noi conţinuturi. Noi conţinuturi. Opţional integrat .

D. Promovarea unei relaţii profesor.S. Obiectivele de referinta/competenţe specifice vor fi redactate după modelul celor din programa natională a materiilor de trunchi comun). Programarea stabilă a orelor în aşa fel încât să nu se suprapună cu alte activitaţi pe acelaşi spaţiu al bazei sportive. Obiectivele de referintă sunt corect formulate dacă enunţurile sale răspund la întrebarea „ ce poate sa facă elevul?”. Asigurarea unui sistem competiţional intern de durată. la educaţie fizică Orele din curriculum la decizia şcoliii sunt din păcate atribuite. O programă de opţional va conţine 5-6 obiective de referinţă. dar nu vor fi reluari ale acestora. Opţionalul prevăzut pentru un nivel de şcolaritate sau un ciclu curricular. ale comunitatii locale. formarea unor competente de transfer etc.elev bazată pe colaborare şi respect reciproc. numarul de ore maxim afectat unei clase şi concurenţa cu celelate discipline de învăţământ care solicită atribuirea acestor ore. Lărgirea ariei de specializare a profesorilor pentru a respecta opţiunile reale ale elevilor. Popularizarea în rândul elevilor şi părinţilor a ofertei educaţionale a catedrei.vor fi prezentate tipurile de probe de control care se potrivesc opţionalului propus. a bazei sportive. Avizarea programei se face păna la o dată stabilită de inspectoratul şcolarjudeţean/alMunicipiului Bucureşti .. obţinerea lor de către profesorul de educaţie fizica este determinată de:        Calitatea procesului didactic realizat în orele de trunchi comun. Modalităţi de evaluare .La educaţie fizică acestea pot fi practice şi teoretice (noţiuni de regulament. Activităţi de învăţare care sunt exemple pentru evidenţierea modului în care se anticipeează rezolcarea obiectivelor Conţinuturile cuprind informaţiile pe care opţionalul le propune ca bază de operare pentru formarea capacităţilor vizate de obiective. Bibliografie programa de opţional trebuie să conţină şi bibliografie.etc).4 Măsuri pentru creşterea şanselor de acordare a orelor din C.- - Argumentul va conţine maxim o pagina în care se motivează cursul propus: nevoia elevilor. este necesar să aibă definite şi obiectivele cadru din care se deduc obiectivele de referintă pentru fiecare an de studiu. ele fiind dirijate în scopul întregirii diferitelor norme didactice. după aprobarea ei în Consiliul de administraţie al unităţii şcolare.dar nu mai tărziu de începutul anului şcolar pentru care este propus opţionalu 8. Dotarea materială corespunzătoare. Informaţiile din lista opţionalului vor fi considerate ca un mijloc pentru formarea intelectuală.terminologie. Având în vedere numarul limitat de ore opţionale prevăzute în planul de învăţământ. . neţinandu-se cont de opţiunea individuală a elevului. În aceactă situaţie se redactează câte o programă pentru fiecare an de studiu Programa de opţional este avizată obligatoriu de inspectorul de specialitate pentru educaţie fizică şi sport.

Art. “ Pentru constituirea şi pregătirea formaţiilor sportive reprezentative ale şcolilor participante la competiţiile interşcolare se poate aloca. 5718/ 22. în funcţie de resursele materiale şi umane ale unităţii de învăţământ. în afara orarului zilnic. se pot organiza ansambluri sportive. acceptaţi pe baza unor criterii stabilite pentru fiecare disciplină sportivă la nivelul catedrei. elaborate de către catedrele de specialitate. Ansamblurile sportive se desfăşoară pe grupe cu câte o oră pe săptămână. La învăţământul gimnazial. imediat după încheierea orarului zilnic al elevilor. prin Ordinul M. IX. formulate dupa cum urmează: Art.ANSAMBLUL SPORTIV ŞI ORELE PENTRU PREGATIREA FORMAŢIILOR REPREZENTATIVE Ansamblul sportiv. se prevăd reglementări clare cu privire la posibilatatea de acordare a orelor de ansamblu sportive şi a orelor pentru constituirea şi pregătirea formaţiilor sportive reprezentative. La învăţământul liceal. la filiera teoretică tehnologică şi vocaţională.formă de activitate extracurriculară care se regăseşte în planurile de învătământ atât la nivelul invătământului gimnazial. orele de ansamblu sportiv sunt reglementate prin Ordinul 3638/2001 cu privire la aplicarea planului – cadru de învăţământ. pentru fiecare grupă. . cu câte o oră pe săptămână.” (2)”Fiecare grupă prevăzută în alin.2(1). în afara orarului zilnic. din învăţământul liceal.” Art. (1) va fi alcătuită din minimum 15 şi maximum 30 de elevi proveniţi din una sau mai multe clase.12. un număr de două ore pe sămptămână pentru formaţia sportivă pe şcoală. cât şi la cel liceal .EdC nr. Aceste ore intră în norma didactică a profesorului şi se înregistrează în condică. Participarea la cat mai multe competiţii.” Ora de ansamblu sportiv nu intră în schema orară a clasei/ claselor. având ca element de orientare opţiunile majore ale elevilor .2005 cu privire la aprobarea planurilor cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. exprimată sub mai mai multe formulări. tradiţia şcolii şi intenţiile catedrei de a participa la anumite ramuri de sport în campionatele interşcolare. De regulă sunt acordate 4 ore de ansamblu sportiv. Profesorul va prezenta la secretariatul şcolii un tabel cuprinzând compoziţia nominală a elevilor care participă la ora de ansamblu sportiv ca document doveditor. pentru normarea profesorului cu asemenea ore. Aceste activităţi pot fi incluse în norma profesorului. Ora de ansamblu sportiv participă şi se înscrie în orarul şcolii şi în condică.6(2) “În învăţământul general se pot organiza activităţi de ansamblu coral şi de ansamblu sportiv în afara orarului zilnic si în zilele de sâmbătă.”La solicitarea scrisă a elevilor. exceptând specializările din cadrul profilului sportiv.” (2)”Organizarea şi pregătirea formaţiilor sportive se realizează după cum urmează: (a) toţi elevii participanţi la formaţiile sportive reprezentative ale liceului vor fi selecţionaţi pe baza unor probe de aptitudini. Conţinutul procesului de instruire este axat realizarea la dimensiuni restrânse a principalilor factori ai antrenamentului sportiv la nivel de începători.22(1). fiind o activitate destinată practicării sportului la care pot participa elevii din mai multe clase. Aceste activităţi sunt incluse în norma didactică a profesorului si se consemnează în condică.

(b) numărul formaţiilor sportive ale liceului şi constituirea acestora se aprobă de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea cadrelor didactice de educţie fizică şi sport; (c) pregătirea formaţiilor sportive ale liceului se desfăşoară în afara orarului zilnic, câte două ore pe săptămână.” Art.23.”Pentru activităţile sportive prevăzute la Art.21şi 22 se pot aloca în norma didactică a profesorului cel mult patru ore/ săptămână.” La ora de ansamblu sportiv, elevii pot practica discipline sportive de care sunt interesaţi (şi pentru care există condiţii de practicare în liceu), cât şi alte tipuri de activităţi orientate către îmbunătăţirea condiţiei fizice sau a esteticii corporale, cum ar fi de exemplu realizarea unor programe de gimnastică aerobică, programe de fitness, programe tip culturism etc.. Acceptarea elevilor care participă la aceste tipuri de activităţi se face în principiu după criterii opţionale (sportive) stabilite la nivelul catedrei. Obiectivele acestor activităţi nu sunt orientate spre obţinerea de performanţe sportive, în acest scop având la dispoziţie alte forme de organizare în liceu, ca de exemplu orele pentru pregătirea formaţiilor reprezentative. Activitatea de planificare se realizează prin elaborarea de programe specifice activităţii activităţilor pentru care au optat elevii /grupele de elevi. Pe parcursul activităţii, elevii vor fi iniţiaţi pentru verificarea adaptării organismului la efort, aplicând metoda pulsometriei, urmată de formularea , după caz, a unor recomandări de menţinere/ modificare a încărcăturii sau a duratei de lucru. Evaluarea nivelului de realizare a progreselor obţinute se realizează prin instrumente de evaluare recomandate de profesor, dar care nu se finalizează cu notare. Ora de ansamblu sportiv se înscrie în orarul şcolii şi în condică, imediat după încheierea orarului zilnic al elevilor. Un tabel cu elevii participanţi se înaintează la secretariatul liceului pentru fiecare grupă constituită, ca formă de justificare a normării cadrului didactic. Ora de ansamblu sportiv se înscrie în condica de prezenţă, iar frecvenţa elevilor care participă la orele de ansamblu sportiv se înregistrează în caietul profesorului. Orele pentru pregătirea formaţiilor reprezentative . Aceste ore sunt acordate în regim de C.D.Ş. de către Consiliul de administraţie al liceului. Pentru acordarea acestor ore ,Scarlat(2006),prezintă următoarele etape : - dezbaterea în catedră şi stabilirea strategiei de participare la sistemele competiţionale interşcolare, repartizând pentru fiecare profesor 1-2 discipline sportive pentru care are disponibilităţi profesionale şi pe care le va pregăti şi prezenta în competiţii. Pentru această activitate se vor aloca 2 ore săptămânal, pentru o formaţie; - înaintarea unei solicitări scrise către Consiliul de administraţie, cuprinzând propunerile argumentate ale catedrei; - elaborarea criteriilor de selecţie specifice pentru fiecare disciplină sportivă; - popularizarea iniţiativei catedrei în rândul elevilor şi organizarea la începutul fiecărui an şcolar a unui campionat interclase (sistem eliminatoriu)ca o formă suplimentară de selecţie; - programarea stabilă pe baza sportivă a şcolii a două poziţii de antrenament săptămânal, după orele de curs şi cuprinderea lor în orarul şcolii şi condica profesorilor; - stabilirea de către fiecare profesor (de exemplu la jocuri sportive) a modelului de joc şi de instruire şi elaborarea unei planificări adecvate; - asigurarea cu materiale sportive care să permită realizarea unei instruiri intensive; - realizarea unui proces de antrenament similar ce cel pentru grupele de avansaţi din cluburile sportive şcolare;

X. DOSARULUI COMISIEI METODICE
Conform art.35 din noul Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de invăţământ preuniversitar ( R.O.F.), cadrele/ comisiile metodice se constituie din minimum 4 membri, pe discipline de studiu, pe discipline inrudite sau pe arii curriculare. Şeful de catedră/ comisiei metodice coordoneaza activităţile acesteia ( aşa cum reies din R.O.F) şi răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei. Ca urmare, după director şi director adjunct, şeful de catedră/ comisie metodică are un rol decisiv în realizarea unei activităţi didactice de calitate. De aceea, pentru a asigura o coordonare optima la cest nivel managerial, consideram necesare si utile: • Elaborarea de catre director a fişei postului pentru şeful de catedră/ comisie metodică; • Existenţa unui portofoliu minimal al acestuia; • Instrumente de lucru care să organizeze şi să simplifice activitatea managerială la acest nivel 1. PORTOFOLIUL SEFULUI DE CATEDRĂ/ COMISIE METODICĂ/ DOCUMENTE MANAGERIALE LA NIVELUL CATEDREI/ COMISIEI METODICE Propunem structura portofoiului sefului de catedră/ comisie metodică pe urmatoarele secţiuni: A. REGISTRUL CATEDREI: a) DOCUMENTE ADMINISTRATIVE: • Tabel nominal cu componenţa catedrei de specialitate/ comisiei metodice ( date personale, studii, vechime, grad didactic, ultimul curs de perfecţionare – nr. ore, nr. credite ; • Orarul membrilor catedrei

B.
C.

• Incadrarea membrilor catedrei • Repartizarea sarcinilor pe fiecare membru al catedrei • Temetica sedinţelor de catedră • Responsabilitatile membrilor catedrei • Fişa postului şefului de catedră b) DOCUMENTE MANAGERIALE: • Analiza SWOT la nivelul catedrei • Planul managerial la nivelul catedrei • Raport de analiza a activitatii ( semestrial si anual) • Planuri de imbunătăţire a activităţii c) COMPONENTA OPERAŢIONALĂ: • Planificarea calendaristică • Proiecte didactice – schiţa lecţiei • d) COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ: • Calendarul sportive competiţional ONSS • Programul de pregătire pentru echipele reprezentatieve • Evidenţa participării la competiţii • Catalogul grupei • Sesiuni de referate şi comunicări • Participări ale membrilor catedrei la programe şi proiecte e) PERFECŢIONARE / FORMARE CONTINUĂ: • Oferta de formare la nivel local sau regional • Tematici de perfecţionare la nivelul catedrei sau ariei curriculare • Table nominal cu personalul didactic care urmează cursuri de dezvoltare profesională şi / sau formare continuă REGISTRUL DE PROCESE VERBALE al catedrei/ comisiei metodice ( se încheie un proces verbal în timpul fiecărei sedinţe, înregistrându-se cât mai fidel desfăşurarea activităţii); DOSARUL CU ANEXE: • Evidenţa normelor şi probelor de control • Situatii statistice privind rezultatele competiţionale • Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicări şi referate

Credite) cursul) IV IX sporti IV VIII XII v Telefon Scoala/ acasa Responsabilităţi în cadrul comisiei metodice la nivel de sector CDS Nr.SCOALA………………………… ADRESA………………………… TELEFON………………………. AN SCOLAR 2008-2009 .) COMPONENŢA CATEDREI DE EDUCAŢIE FIZICĂ AN SCOLAR 2008-2009 Cursuri Cursuri ÎNCADRARE Perfecţionare formare Tr. Absolvită ( anul) Vechime în învăţ. Nr. Gr. Didactic ( anul obţ. comun Ans. crt Numele si prenumele (titular/ suplinitor) Facult.crt NUMELE SI PRENUMELE ÎNSCRIERI COMPETIŢII COMPETŢIA SPORTIVĂ CATEGORIA DE VARSTĂ SI SEX UNITATEA ŞCOLARĂ……………………. (anul/ cursul/ (anul/ nr.

AN SCOLAR 2008/2009 ASOCIAŢIA SPORTIVĂ ŞCOLARĂ Numele Asociaţiei Sportive şcolare Sediul/ adresa Telefon/ fax Actul de constituire/ Numar şi data Daca are Cotizaţie personalitate sportivă: juridică: DA/NU DA/NU Cont. : . SAM I.REPARTIZAREA SARCINILOR PE MEMBRII COMISIEI METODICE 1. 3. POPESCU M. AN III completare: . .participă în ONSS. tenis de masa. cu : volei fete. GHEORGHE V. Membrii ASS .prenume. . director Nr. fotbal. elev.participă in ONSS. RASPUND DE MODUL ÎN CARE SE DESFASOARĂ CAMPIONATUL INTERN( LA CEL PUŢIN TREI RAMURI DE SPORT) ŞI DE COMPETIŢIILE LA NIVEL DE SECTOR SI MUNICIPIU LA CARE PARTICIPĂ MEMBRII CATEDREI: GHEORGHE V. : . 2.profesor.II. cu: baschet fete. . ANTON F SECTOR ………………… UNITATEA ŞCOLARĂ…………………….întocmeşte dosarul cu normative. cu: volei baieţi. handbal fete. sport aerobic.întocmeşte dosarul cu competiţii interne. . handbal băieţi .participă în ONSS. ANTON F. : . DA/NU Preşedintele ASS . terţe. POPESCU M.rapunde de pregatirea şi organizarea “ Balului bobocilor” NOTA: TOŢI MEMBRII COMISIEI. . . baschet baieţi.proiectarea didactică clasele IX – XII.evidenţa caietului comisiei metodice.nume. ONSS.înrocmeste regulamentele de desfasurare a campionatelor intene pe ramuri de sport. .

DATA : NOV.Analiza participării şi a rezultatelor obţinute la competiţiile din cadrul ONSS. . . DATA : OCT.Şef catedră.responsabilităţi pe fiecare membru al catedrei. ca factor de bază în dezvoltarea fizică generală a tineretului”. .alegerea şefului de catedră. . . 2008 2 . 2008 3 . .stabilirea comisiilor de la nivelul unităţii ( comisia de organizare a competiţiilor. comisia pe discipline sportive).Procesarea datelor evaluărilor predictive şi analiza acestora.întocmirea dosarului comisiei metodice.Înscrierea în competiţiile organizate în ONSS . . VIZA DIRECTOR: AN SCOLAR 2008/2009 TEMATICA ŞEDINŢELOR DE CATEDRĂ SEMESTRUL I 1.stabilirea normelor de protecţie a muncii DATA : SEPT. UNITATEA ŞCOLARĂ……………………. 2008 .Probleme curente.Raport asupra participării la competitţile ocazionale .încadrare. REORGANIZAREA CATEDREI: .întocmirea planificărilor .Referat: profesor Vasilescu Loredana “Locul şi rolul gimnasticii in educaţia fizică şcolară. . .Referat: “ Perspective moderne asupra proiectării didactice la disciplina educaţie fizică şi sport”.Alcatuirea calendarului competiţional intern ONSS .Definitivarea regulamentului de desfasurare a competiţiilor interne ONSS. comisia de contestaţii şi disciplină. .

..... G. pe semestrul I MEMBRII COMISIEI: B. V. E....A.... P....D....I..... An şcolar.......................................... A..S......Masuri pentru încheierea în bune condiţii a situatţei şcolare la educaţie fizică şi sport... DATA: 9 DECEMBRIE........ .4 – Lecţie deschisă: TEMA: “Procedee metodice pentru dezvoltarea forţei in ciclul liceal” PROFESOR: B.. LOC DE DESFASURARE: LIC....L..................... Responsabil comisie.... RAPORT DE ACTIVITATE DOMENIUL MANAGEMENT CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE PROGRAMEPARTENERIATE IMAGINEA CATEDRELOR ALTE ASPECTE OBIECTIVE ACTIVITĂŢI PROPUSE STADIUL DE REALIZARE NEÂMPLINIRIDIFICULTĂŢI COMENTARII PROPUNERI DE REMEDIERERECOMANDĂRI NOTĂ: Raportul va fi însoţit de anexe ............ Catedra.............

..... Întocmirea Planului Managerial al catedrei / ariei curriculare TERMENE 01......2008 C .... An şcolar.. S.. I..... PLAN MANAGERIAL ARIA CURRICULARĂ EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT AN ŞCOLAR 2008 – 2009 DOMENIUL RESPONSABILI S...T PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI UNITATEA ŞCOLARĂ……………………… Prof. Întocmirea Raportului de analiză pentru anul şcolar 2007 – 2008. ANALIZA S... a raportului privind examenul de BAC 2.............W.............O..............10..10...2008 01...... I.Responsabil comisie matodică Catedra. …………………………......50 – 10 management foarte bun ACTIVITĂŢI 1... Responsabil.... RESURSE NECESARE rezultatele elevilor Planul managerial al şcolii GRUPUL ŢINTĂ absolvenţii 2008 AC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ note între 8..

Planul manag.09.2008 membrii catedrei S.I. repr elevii echipele reprezent. în funcţie de fişa postului. Ordine MEdCT 15. AC Fişa de autoevaluare documente catedră membrii AC membrii AC membrii AC . Corelarea activităţilor de la nivelul colegiului cu cele stabilite în cadrul catedrei.I. Elaborarea Planului Operativ al catedrei de educaţie fizică / AC si al Graficului lunar de activitate 5. I.U R R I C U L U M 3.ROI profesorii AC elevii cl.10. I. Programele şcolare Plan managerial Programele şcolare Fişa individuală a postului testări specifice Calendarul competiţional RC .Întocmirea Calendarului competiţional pentru faza scoală a ONSS – an şcolar 2008 – 2009 pe 01. rezultatele elevilor rezultatele elevilor 85% peste nota 7.2008 01.2008 15.2008 permanent S.09.2008 S.10.10. Discuţii în vederea reactualizării Fişei individuale de autoevaluare. elevii 15.09. I. I. S. Elaborarea testelor predictive pentru toate clasele 6.2008 ce vor reprezenta Colegiul la ONSS / activităţi culturale.09. calificări în fazele superioare clasele IX-XII B+F respectarea celor două regulamente programe cult. Asigurarea pentru fiecare membru al catedrei / AC a tuturor documentelor privind activitatea catedrei de ed. membrii catedrei S. fizică / AC ( programe şcolare. în cadrul acţiunilor Ariei curriculare 11.Participarea la reactualizarea Regulamentului de funcţionare a bazei sportive si a Normelor de protecti a muncii specifice activităţilor sportive. 8. Elaborarea proiectului activităţilor în catedră.2008 permanent Membrii AC S. pentru trecerea în dosarul catedrei 15. Acordarea calificative finale / 2007-2008 12. Elaborarea programului de selecţie şi pregatire a elevilor 01. Întocmirea planificărilor calendaristice pentru anul şcolar 2008 – 2009 4. fişa postului. S. IX-XII membrii ariei membrii ariei sportivii echip.sportive evaluare corecta perfecţionare C U R R I C U L U M 9.00 implicare 100% 7. 10.I.2008 15.09.

materiale auxiliare opţiunile elevilor resp. 15. arie elevi buna organizare a activ.) şi asigurarea prezenţei la toate activităţile catedrei / ariei curriculare. Urmărirea modului în care se realizează atribuţiile manageriale la nivelul ariei curriculare în cazul fiecărui cadru didactic în parte: . S. 14. Susţinerea de lecţii demonstrative C U R R I C U L U 19.controlul evaluării continue şi corecte a elevilor. Participarea la toate acţiunile organizare de ISMB (concursuri şcolare. II S. S.si ISMB ) 13. . proiecte didacticce. membrii AC martie 2009 membrii AC elevi adaptarea programei 17. deb membrii AC . evaluări la nivelul catedrei.I.I. Propuneri pentru stabilirea ofertei educaţionale CDS pentru anul şcolar 2009-2010 permanent Sem. etc. examen (admitere la facultate. ONSS.analiza obiectivă a nivelului de pregatire a elevilor.desfăşurarea orelor de ansamblu sportiv Conform graficului martie 2009 permanent membrii catedrei B. Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor obţinute de elevi la testele predictive. 16. Perfecţionare Cresterea calităţii procesului de învăţământ prof. cu măsuri concrete de ameliorare a situaţiilor necorespunzatoare. Organizarea unei sesiuni de referate şi comunicări pe tema practicării sporturilor alternative şi a oportunităţii introducerii lor în cadrul orelor de educaţie fizică.I. statistice logistica Programa şcolară.controlul parcurgerii ritmice a programei. documente arie regulamente sporturi alternative logistica. competiţii ) 18. Realizarea unei baze de date la nivelul catedrei cuprinzând documentele ariei curriculare. diversificarea lecţiilor perfecţionare permanent S. .I. acţiuni de perfecţionare a cadrelor didactice. rezultate.I. . planificări calendaristice statistici elevi creşterea performan.

.se va asigura planificarea calendaristică pentru momentul asistenţei . orelor CDS cadru educaţional bun îndrumare şi perfecţionare conform graficului Dir. Se vor stabili concret responsabilităţile ce revin fiecărui profesor pentru a finaliza toate obiectivele propuse în Planul managerial 01. Adjunct S.M 20. Se vor efectua asistenţe la ore în mod special la profesorii suplinitori şi cei care vor susţine grade didactice şi se va stabili încă de la începutul anului şcolar graficul acestora. în folosul elevilor. elevii evaluare corectă performanţe educaţionale Integrare Europeană permanent M A N A G E M permanent membrii AC 3. I planificari calendaristice membrii AC permanent Dir. sem. Planificarea şi efectuarea de asistenţe va urmari: .nivelul de pregătire al elevilor dela clasele asistate . .se va solicita şi prezenţa unui membru al conducerii . . M A N A G E M E N T 1.10. 2. I permanent membrii AC membrii AC chestionare interrelaţii elevi elevii cresterea nr. Realizarea de sondaje în rândul elevilor în ceea ce priveste CDS 21. fişa postului membrii AC performanţe manageriale . Adjunct S.se va urmări creşterea interesului elevilor şi al profesorilor în lansarea de proiecte de parteneriat cu elevii din licee similare din UE.discuţii cu membrii ariei curriculare şi cu elevii în vederea culegerii de informaţii referitoare la obiective noi ce pot fi incluse in Planul managerial pentru anul şcolar viitor .2008 S. . I. fişa postului proiecte parteneriate cadrele didactice membrii AC membrii AC. Asigurarea unui climat de muncă eficient în cadrul ariei curriculare. Organizarea şi proiectarea activităţii de asistenţă la ore urmărind urmatoarele aspecte : . I membrii AC documente asistenţe Planul managerial.cunoasterea cât mai obiectivă a nivelului resurselor umane ale ariei curriculare pentru asigurarea corectitudinii în acordarea calificativului fiecarui profesor .

ţinând seama de opţiunile membrilor catedrei. Implicarea membrilor catedrei de educaţie fizică în participarea şi organizarea competiţiilor sportive cuprinse în Calendarul Competiţional. etc. I. Se va asigura elaborarea proiectului de încadrare pe clase pentru anul şcolar 2009-2010. logistica elevii organizare managerială 7. . 5. documente cadre pregatire .respectarea perioadelor de testare .E N T 4.) mai 2009 S. 8. Fluidizarea transmiterii tuturor actelor normative ale conform graficului conform graficului după caz cursuri acreditate Calendarul competiţional cadrele didactice elevii perfecţionare membrii catedrei performanţe sportive permanent S. Asigurarea parcurgerii ritmice şi integrare a programei şcolare pentru fiecare clasă. .sondaje în randul elevilor. prin : . 6. procese verbale de protecţie. într-o şedintă de catedră. Monitorizarea participării cadrelor didactice membre ale ariei curriculare la activităţi de perfecţionare. 9. I. planificări calendaristice membrii catedrei învăţământ de calitate permanent S.asistenţe la ore . I. Programe şcolare membrii catedrei continuitate în predare permanent S. .respectarea planificărilor .I. Îndeplinirea obligaţiei fiecărui profesor de a depune la dosarul Ariei curriculare documentele solicitate de şeful ariei ( planificări.

standarde profesionale relaţii interdisciplinare membrii catedrelor 1./ premiu 2% 12. Proiectarea unor acţiuni la nivelul ariei curriculare pe diverse tematici. experienţa profesională documente justificative programe. Realizarea unei şedinte de arie curriculara pentru o analiză de tip SWOT pentru anul şcolar 2007-2008. proiecte cadre didactice membrii AC elevii perfecţionare mai septembrie permanent S. componenţi ai ariei curriculare.M A N A G E M E N T MECT si ISMB către toţi membrii ariei curriculare normative didactice profesională 10. care să contribuie la formarea tinerilor profesori. Fizică şi Sport si iniţierea de programe comune. I. I. I. ţinând seama de modificările din Programele şcolare şi de experienţa profesorilor componenţi ai ariei curriculare. 01.10. eficient performanţe profesionale permanent S. Argumentarea şi negocierea calificativelor acordate membrilor ariei curriculare pentru fiecare aspect în parte. invitaţi din domeniu cadre didactice perfecţionare . Raport de activitate documente justificative cadre didactice cadre didactice organizarea activ. 14.2008 S. Sprijinirea cadrelor didactice care se pregătesc pentru susţinerea gradelor didactice 13. I. 11. conform garaficului S. I. referate. Stimularea membrilor ariei curriculare ce se remarcă printr-o activitate profesională şi educaţională deosebită prin recomandarea acestora pentru obţinerea salariului de merit sau a gradaţiei de merit. Promovarea colaborării interdisciplinare în general şi în mod particular în cadrul Ariei curriculare Ed. permanent S.

Se va stimula activitatea cadrelor didactice ale ariei curriculare astfel încat aceştia sa fie implicaţi cât mai mult posibil în mişcarea cultural – sportivă a colegiului. CCD. sfârşit şi început de semestru. documente în specialitate cadre didactice perfecţionare săptămânal membrii AC programe educaţionale parinţii şi elevii cunoaşterea elevului prin părinte 4. astfel încat toţi membrii lor bisemestrial S. 5. program de activităţi elevii activităţi extracurriculare perfecţionare management de calitate permanent conform graficului S. I.I. Plan manag. etc. I. Se va întocmi o planificare a consultaţiilor cu părinţii în care fiecare profesor va fixa o zi de întâlnire cu aceştia în vederea stabilirii unei relaţii cât mai strânse şi eficiente (relaţia scoală – familie) septembrie 2008 S. S. I. 7.R E S U R S E U M A N E 2. Plan operativ membrii AC membrii AC . Consilierea şi orientarea profesorilor înscrişi la grade sau debutanţi pentru obţinerea acestora. Stabilirea unor întalniri planificate cu conducerea colegiului pentru realizarea unei informări corecte asupra activităţii catedrelor şi a eventualelor neajunsuri în vederea reglemantării acestora 6. se vor organiza şedinte de arie curriculară pentru aplicarea unor sondaje de opinie şi chestionare în vederea stabilirii priorităţilor activităţii catedrelor. I. La inceput de an şcolar. perf. 1. cursuri acreditate membrii AC perfecţionare profesională S. Organizarea punctului de documentare al Filialei COR sector cu toate apariţiile editoriale din domeniu în vederea formării ăi perfecţionării în specialitate. Recomandarea în cadrul Comisiei de resurse umane a Conform cadrelor didactice care trebuie să urmeze cursuri de graficului de perfecţionare în cadrul acţiunilor ISMB. I. 3. curs perf. rezultate activităţi membrii AC management de calitate permanent S.

Coordonarea şi sprijinirea elevilor în derularea proiectelor şcolare pe linie de sport prin Asociaţia Sportivă şi COR filiala sector şi evaluarea acestora prin rezultatele competiţionale. Planificarea activităţilor membrilor ariei curriculare în concordanţă cu activităţile cuprinse în Planul managerial al colegiului 3. 4. fizică – sindicat – comunitate.sportiv al colegiului pentru anul scolar 2008-2009. I. Cunoasterea nevoii de practicare a exerciţiului fizic a membrilor comunităţii locale. Plan manag. Proiect de parteneriat comunitate locală integrare conform graficulu Presedinte AS calendar competiţional elevi imaginea colegiului ocazional membrii catedrei membrii AC programe. prin intermediul elevilor şi al parinţilor şi organizarea unor proiecte pe linie cultural – sportivă în parteneriat – Catedra de ed. I. parinţi cadre didactice / elevi baza materială grija pentru sănatate ocazional . 5. Implicarea profesorilor ariei curriculare în activităţile extracurriculare înscrise în Calendarul cultural . în folosul ambelor parti. P A R T E N E R I P R O G R A M E 2. 6.sa fie implicaţi in elaborarea Planului operativ al Ariei curriculare. conform graficului S. Implicarea în organizarea de activităţi sportive în vederea atragerii de sponsori pentru dezvoltarea bazei materiale. al colegiului membrii AC / elevii management de calitate decembrie S. proiecte Calendarul culturalsportiv elevi.

tenis. Organizarea de programe sportive speciale pentru profesorii de alte specialităţi din şcoală ( gimnastică aerobică. Elaborarea unui plan de necesităţi şi înaintarea lui organelor abilitate în rezolvarea problemelor privind baza materială a şcolii ( baza sportivă în aer liber ) 4. fotbal. Asigurarea funcţionalitătii sălii de fitness ca parte integrantă a saălii de sport permanent S. I Calendar competiţional programe echipa reprezentat. Profesorii ariei curriculare se vor implica În acţiunile colegiului organizate cu ocazia « Târgului de ofertă educationale » si a « Zilei Colegiului » 9. Membrii catedrei de educaţie fizică vor organiza împreuna cu SI a treia ediţie a Campionatului cadrelor didactice din sector.10. cadre didactice performanţa sportivă grija pentru sănătate săptamânal S.M A N A G E M E N T 7. I fonduri Primărie S4 elevii anual membrii catedrei fonduri AS echipe represent. I baza materială elevi / profesori elevii sporturi alternative învăţământ de calitate învăţământ de calitate 2. baza sportivĂ a colegiului cadre didactice integrare Conform graficului membrii AC plan managerial parinţi / elevi imaginea colegiului permanent S. întâlniri bilaterale la baschet băieti 10. Colaborarea cu CSS pe probleme de performanţă. 2008 S.I R E S U R S E M A T E R I A 1. Inv. I baza materială S.I Sind. arbitraj. etc. imaginea colegiului . Efectuarea la sfârăitul fiecărui semestru a unei analize untima sapt. privind necesarul dotării corespunzatoare a bazei sportive din semestru 3.) decembrie 2008 S. Colectarea fondurilor de la Asociaţia Sportivă în vederea achiziţionării de echipamente pentru echipele representative 01. tenis de masă. 8.

contribuind la imaginea şcolii permanent membrii AC documente profesorii de specialit elevi / profesori imaginea catedrelor înalta performanţă permanent S. stimularea activităţii sportive management de calitate sem. având ca scop realizarea unei imagini cât mai favorabile pentru catedre. I preşedinte AS fonduri AS elevii diversificare conţinut programă sem. cupe elevii imaginea colegiului . Reactualizarea Gazetei Sport şi a Vitrinei Sportive. Achiziţionarea de aparate de fitness din fondurile Asociaţiei Sportive necesare pregătirii fizice a elevilor atât în cadrul orelor de curs cât şi la antrenamente şi repararea celor existente. în vederea obîinerii de fonduri de premiere pentru sportivii cu rezultate deosebite în activitatea de înaltă performanţă. diplome cf. membrii AC diplome. planific. 3. urmărind prin aceasta mediatizarea la nivel de Colegiu şi nu numai. la nivelul ariei curriculare. 6.L E R E S U R S E M A T E R I A L E I M A G I N E A C A 5. rezultate. Iniţierea unor cursuri de arbitrii elevi care să asigure arbitrajul la competiţiile cuprinse în calendarul competiţional intern. 2. 7. Organizarea de activităţi cultural – sportive. Promovarea acţiunilor ariei curriculare în cadrul colegiului şi în şedinţele cu parinţii. Prezentarea rezultatelor sportive şi culturale la Târgul de ofertă educaţională. II preăedinte AS activităţi educative sportivii de perform.I. a rezultatelor deosebite obţinute de echipele reprezentative la competiţiile sportive la care participă. I membrii catedrei regulamente oficiale elevi / profesori 1. sem.

W.O. a) PUNCTE TARI b) PUNCTE SLABE c) OPORTUNITĂŢI d) AMENINŢĂRI 2. clasamente documente. şi dotarea cu materiale informative de ultimă oră. ARGUMENT 2. I membrii catedrei S. profesori imaginea colegiului imaginea colegiului A. Prezentarea în competiţiile sportive cu echipe bine pregătite. permanent sem. VIZIUNE 3. COORDONATELE ELABORARĂRII PLANULUI MANAGERIAL 1. statistici echipe reprezent. Amenajarea sediului Filialei COR sect. MISIUNE 4.I.T. 5. elevi. PLAN MANAGERIAL NR. ANALIZA S. OBIECTIVUL GENERAL OBIECTIVE ACTIVITĂŢI/ PERSOANE/ TERMENE DE REZULTATE MĂSURI/ .T E D R E I 4. ocupând locuri bune în clasamentul oficial.

Portofoliu profesor: Curriculum vitae Fişa de atribuţii /fişa postului Fişa de evaluare anuală Planificarea anuală a materiei Planificările semestriale Proiectarea unităţilor de învăţare Programa scolară Programa pentru opţionale Scheme orare Proiecte didactice zilnice pentru profesorii fără definitivat şi profesorii cu calificativul satisfăcător şi nesatisfăcător. Teste predictive.CRT . măsuri stabilite în cadrul catedrei şi individual . concluzii Analiza testelor. 02. SPECIFICE ACŢIUNI PLANIFICATE INSTITUŢII RESPONSABI LE REALIZARE ANTICIPATE ACŢIUNI DE REGLARE 01.

cercuri. parteneriate XI.Analiza rezultatelor pentru anul şcolar precedent Evidenţa progresului şcolar în anul şcolar curent şi pe parcursul şcolarizării Lista materialului didactic şi starea lui Adrese internet Procesele verbale de protecţia muncii Adeverinţele medicale ale elevilor Scutirile medicale Criterii de notare standardizate Componenţa echipelor reprezentative Diplome ale elevilor obţinute la concursuri Adeverinţe.COMPLEX DE EXERCITII LIBERE Coloană de gimnastica cate 4 1. Stând: 1-ridicarea braţelor prin înainte sus 2-revenire 3-îndoirea genunchilor cu ridicarea braţelor 4-revenire 4T X 8X . proiecte de colaborare. COMPLEXE DE EXERCIŢII PENTRU DEZVOLTARE FIZICĂ 1. diploma de participare la activtăţi de formare şi perfectionare Graficul pregătirilor suplimentare Evidenţa activităţilor extraşcolare Evidenţa elevilor sportivi Referate susţinute în cadrul comisiilor metodice.

aceeaşi mişcare spre dreapta 3.2.palmele pe sol extensia trunchiului cu mainile pe sold revenire 2T X 8X 4T X 8X Pe genunchi pe călcâie aşezat: 4T X 8X răsucirea trunchiului spre stânga.revenire cu expiraţie .revenire 2T X 8X 8.sus îndoirea trunchiului înainte.ridicare pe vârfuri cu ridicarea braţelor prin lateral cu inspiraţie 3-4. Culcat facial cu mâinile sub bărbie: 1.fandare spre stânga cu ridicarea braţelor lateral 3-4 – revenire 5-8. Stând depărtat: 4T X 8X 1-2.cu ridicarea braţelor lateral revenire 4 – aceeasi miscare spre dreapta 4T X 8X 5.săritura în depărtat cu ridicarea braţelor lateral 2. 1234Culcat dorsal cu sprijin pe antebraţe: îndoirea genunchilor la piept întinderea picioarelor în echer îndoirea genunchilor revenire 4T X 8X 7.2 – extensia trunchiului cu întinderea braţelor lateral 3-4. Stând: 1.revenire 6. 123Stând depărtat: : ridicarea braţelor prin înainte. Stând: 1-2. 12344.

intinderea genunchilor cu ridicare in pod 3-4 revenire 6. 5. Stând cu faţa la scara fixă . mâna dreaptă pe şipcă: 4T X 8X 1.revenire 3. la un pas departare. mâinile apucă şipca: 4T X 8X 1-2.revenire 2T X 8X .înclinarea trunchiului îninte. Aşezat cu spatele la scara fixă.4.genunchii îndoiti braţele întinse sus.aplecarea tunchiului înainte . în dreptul pieptului: 4T X 8X 1. Stând depărtat cu faţa spre scara fixă.doua arcuiri 3.măinile pe şipcă la nivelul pieptului 2.2fandarea spre stânga cu îndoirea trunchiului spre dreapta şi ridicarea braţului stâng prin lateral sus 3-4 – revenire. apucat cu ambele mâini la nivelul taliei: 1. Se va repeta cu balansarea picioarelor lateral si inainte.3.cu extensia umărului 4T X 8X 2. Stând depărtat cu faţa spre scara fixă: 4T X 8X 1.revenire 2.3.revenire 4.doua arcuiri 4. COMPLEX DE EXERCITII LA SCARA FIXĂ CÂTE DOI ELEVI LA SCARA FIXĂ 1.se repeta si cu umarul stang spre scara 3. Stând cu umărul drept spre scară. ambele mâini pe o şipcă.cu îndoirea braţelor.îndoirea genunchilor la piept 2.balansarea piciorului drept inapoi 2. Atârnat: 1.2.aceeasi miscare cu piciorul stang.

revenire cu expiraţie 3. de mâini apucat: fandare spre dreapta(stg) braţele lateral revenire 4.saritura cu schimbarea piciorului 8.fandare spre exterior cu îndoirea tunchiului spre interior 2. cu inspiraţie 5-8.rotarea bratelor în plan sagital începand de jos 2.pas inainte cu piciorul drept şi ridicarea braţului stâng prin înainte sus. Stând fatâ in faţă. 123Stând faţă în faţă. 123Stând faţă in faţă cu mâinile pe umarul partenerului: îndoirea genunchilor revenire cu balansarea piciorului drept înapoi 4.3.aceeaşi mişcare cu piciorul stang 4T X 8X . Stând cu faţa la scara fixă.saritura cu asezarea piciorului pe sipca a doua de jos 2.3.4.aplecarea trunchiului inainte cu mainile pe umarul partenerului si arcuire 4. Stând umăr lângă umăr.7. mâinile pe şipcă în dreptul pieptului: 2T X 8X 1. cel din exterior sus. Stând cu umărul drept spre scara fixă: 2T X 8X 1. braţul din interior jos.COMPLEX DE EXERCIŢII CU PARTENER ÎN LINIE PE DOUĂ RÂNDURI 1. de mâini apucat: 4T X 8X 1.aceeasi mişcare spre stânga(dr) 4T X 8X 2.revenire 3. cu braţele înainte: 4T X 8X 1.revenire 4.doua arcuiri 4.

tălpă în talpă .pe antebrate sprijinit.revenire 2T X 8X 4.talpa in talpa.aceeasi mişcare inversând rolurile 4T X 8X 6. Stând depărtat.genunchii indoiti: 4T X8X 1-2 intinderea genunchilor si ridicare picioarelor in echer 3-4-revenire 8. de mâini apucat: 1. de mâini apucat: 1-trecere în culcat dorsal simultan cu îndoirea trunchiului înainte 2-3-doua arcuiri 4-revenire 5-8-aceeaşi mişcare în sens invers 2T X 8X 7.revenire 5-8.aplecarea tunchiului înainte simultan cu extensia trunchiului 3-4. Aşezat faţă în faţă.5. Culcat facial cu braţele sus. bastonul de ambele capete apucat: 4T X8X 1-ghemuit cu aşezarea bastonului pe sol 2-ridicare în stând cu balansarea picioarului drept înapoi şi ridicarea braţelor prin înainte sus .Stând cu braţele înainte. spate în spate. Aşezat depărtat faţă în faţă . de mâini apucat: 1-2. Stând depărtat cu bastonul jos de ambele capete apucat: 1-ridicarea braţelor prin înainte sus şi extensie 2-3-două arcuiri 4-revenire 2.ridicarea picioarelor in extensie 2.COMPLEX DE EXERCIŢII CU BASTOANE COLOANĂ DE GIMNASTICĂ CATE 6 4T X 8X 1. cu braţele sus.

bastonul peste vârful picioarelor şi arcuire 4-revenire 6. ţinut cu o mână de celălalt capăt: 1-2-ridicarea piciorului drept şi trecerea lui peste baston.bastonul de ambele capete apucat: 4T X 4X 1-ridicare în asezat 2-3-îndoirea trunchiului înainte .Culcat dorsal cu braţele sus.săritura peste baston 2.COMPLEX DE EXERCITII LA BANCA DE GIMNASTICA Câte patru elevi la banca de gimnastică .bastonul de ambele capete apucat: 4T X 8X 1-4. bastonul de ambele capete apucat: 1. bastonul de ambele capete apucat: 1.Stând cu bastonul vertical .extensia picioarelor 4.ridicare pe vârfuri cu ridicarea braţelor prin înainte şi inspiraţie 5-8-revenire cu expiratie 5.Stând cu braţele jos.pas spre dreapta cu ridicarea braţelor prin înainte sus 2-3. spre interior 2T X 8X 3-4-aceeasi mişcare în sens invers 5-8-aceeaşi mişcare cu piciorul stâng 5.3-4-aceeasi mişcare cu piciorul stâng 3.revenire 3.Stând aşezat pe sol . sprijinit pe sol.Culcat facial cu braţele jos.cu bastonul în faţa vârfurilor: 1.revenire 4T X 8X 2T X 8X 8.Stând depărtat cu braţele jos.revenire 7.îndoirea trunchiului spre dreapta cu arcuire 4-revenire 5-8-aceeasi mişcare spre stânga 2T X 8X 4.extensia trunchiului şi a capului 2.

braţele lateral: 8TX 8X 1. 4. Aşezat longitudinal cu picioarele întinse pe sol . piciorul stâng întins sprijinit pe bancă.răsucirea trunchiului spre bancă.3-doua arcuiri 4-revenire 5-8-aceeasi mişcare pe partea dreaptă. 12342. Stând cu umărul stâng spre bancă: 2T X8X . 1234- Aşezat transversal călare pe banca de gimnastică: îndoirea braţelor cu mâinile la piept şi extensie întinderea braţelor lateral cu palmele sus şi extensie arcuire revenire 4T X8X Stând cu faţa la bancă: 4T X 8X îndoirea piciorului drept şi aşezarea lui pe bancă ridicare în stând pe bancă prin întinderea piciorului drept şi apropierea piciorului stâng paşire înapoi. mâinele de marginea îndepărtată apucat: 4T X8X 1-2 îndoirea genunchilor la piept 3-4-revenire 7.jos cu piciorul drept revenire 3.3. Stând cu umărul stâng spre bancă.1. 5. palmele în sus 2.două arcuiri 4.aceeaşi mişcare spre exterior.îndoirea trunchiului lateral cu braţul drept jos şi stângul sus 2. piciorul drept intins sprijinit pe bancă. Stând cu umărul drept spre bancă. braţele lateral: 2T X 8X 1. sprijin culcat facial cu palmele pe banca: 2T X 8X 1-2-rotunjirea spatelui cu barbia in piept 3-4-revenire 5-6-extensia trunchiului si a capului 7-8-revenire 6.revenire 5-8. Stând cu faţa la bancă.

1’. Acelaşi exerciţiu fără sprijinul mâinilor. 2. executate cât mai degajat. 7. Mişcari de braţe ca la alergare. sărituri de pe un picior pe două picioare. în coloană câte trei. bătaie pe trambulină si aterizare pe saltea. 1’. zborul al doilea. in linie pe trei randuri. Modele operaţionale pentru învăţarea pasului sărit şi a bătăii: 1. 1’. METODICA ÎNVĂŢĂRII PRINCIPALELOR ELEMENTE ŞI PROCEDEE TEHNICE DIN GIMNASTICĂ Bazele metodice ale învaţării sariturilor cu sprijn Saritura în întregime se va învaţa numai după ce au fost însuşite fazele separat. Acelaşi exerciţiu din săritura de pe ambele picioare. cu accent pe înalţarea corpului. coloana căte unu. Stând. 1’. grupe de 4 – 6 elevi. 1’. 2. 6.menţinut şi revenire. coloana câte unu.revenire prin săritură 8. 5. 2’. 1’. în linie pe două rânduri. Sarituri in tempo pe ambele picioare cu deplasare inainte. în coloană câte unu. 2. Stând cu faţa la scara fixa. De pe două trei cutii de ladă. cu accelerare treptata. 2’. în linie pe două rănduri. Acelaşi exerciţiu pe trambulina semielastică. în coloană câte trei. grupe de patru elevi . 3. . 2’. Acelaşi exerciţiu ridicănd treptat înalţimea aparatului. Sărituri drepte cu picioarele apropiate. coloana câte unu. în coloană câte unu. 4. Alegarepe 10 -15 m. 2. Din alergare: 1. aterizare. cu sprijinul măinilor pe aparat. 3. 2’. Succesiunea învăţării fazelor săriturii: aterizare. 3. în coloană câte unu. Săritura în adăncime din atărnat cu spatele la scara fixă. grupe de 4 – 6 elevi. Acelaşi exerciţiu cu mărirea elanului şi corectarea greşelilor. 1’ . 6. coloana câte unu. Alergare în pantă sau pe scări în sensul urcuşului. Aşezat transversal pe bancă. 1’. 1’. primul zbor şi sprijinul mâinilor pe aparat. 2’ .1. îndoirea genunchilor cu ducerea braţelor lateral . 1’. 1’. 2’. Modele operaţionale pentru învăţarea aterizarii: 1. 4. în linie pe două rănduri. săritură dreaptă. 5. cu spijinul mâinilor pe scară: alergare pe loc cu ridicarea coapselor. 3. Sărituri simple de pe două picioare. grupe de 4 – 6 elevi. Trei paşi alergaţi şi trecerea prin săritură de pe un picior pe ambele picioare şi aterizarea pe saltea. incepând cu cele mai simple sarituri la aparate şi înalţime potrivita. 1’. Sărituri în adâncime de pe banca de gimnastică. Alergare. elanul. 2’. Modele operaţionale pentru învăţarea elanului: Pe loc: 1. aterizare cu picioarele ghemuite. pasul sărit şi bătaia.săritură peste bancă cu îndoirea genunchilor 2. Alergare cu ridicarea înaltă a genunchilor. picioarele departate: 2T X 8X 1-4-ridicarea bratelor lateral cu inspiratie 5-8-revenire XII. în coloană câte unu. în coloană câte unu.

încrederii in fortele proprii. 5. 2’. Rostogolire lunga pe saltea. Rostogolire lunga peste sfoara. in coloana cate unu. 3’. 6 grupe x 5 elevi. se vor lua o serie de masuri: executarea săriturilor pe aparate mai joase la început. 3 minute. Modele operationale pentru invatarea primei faze de zbor si sprijinului 1. 4x. 2. 8. . 5. 2 minute. 2. 1’. Ajutorul: profesorul stă în faţa caprei pe saltea şi apucă săritorul de braţe.trambulina se va folosi numai după însuşirea săriturilor de bază şi tehnica de bază a săriturilor cu sprijin. grupe de patru elevi . Cu sprijinul mâinilor pe capră. 6 grupe x 5 elevi. la distanta de un metru.Stând. 4 saltele. mai ales la eleve. in coloana cate unu. în coloană câte unu.trambulina se va aşeza întodeauna pe direcţia aparatului de sărit. ridicând treptat înălţimea aparatului. in coloana cate unu. 2’. cadere spre perete cu bratele ininte sus. braţele se întind spre capră. Alergare. coordonarii. .menţinut şi revenire. . 4. impingere energica si rapida cu bratele intinse. După împingere. 1’ . în momentul aşezării mâinilor pe capră picioarele se depărtează. 2 minute. în linie pe două rănduri. sărituri peste saltele suprapuse. Săritură depărtată peste un partener care stă cu trunchiul îndoit înainte ( capră vie). realizândz-se o îndoire din articulaţiile coxo-femurale.profesorul va selectiona exercitiile corespunzatoare invatarii si perfectionarii fazelor izolate ale satiturilor cu sprijin. Aceleaşi sărituri. 30’ lucru. grupe de cate 8 elevi. SĂRITURA ÎN SPRIJIN DEPĂRTAT PESTE CAPRĂ Descrierea tehnică: după bătaie. în coloană câte unu. in linie pe doua randuri. 3. cu aterizare tot pe trambulina. bătaie pe trambulină si aterizare pe saltea. 7. 3’. 2’. 2’. 8. vitezei. urmată de ridicarea umerilor şi presarea bazinului înainte. 6 grupe x 5 elevi. 15’ pauza. cu palma si cu degetele. Stand cu fata la perete.pentru preântampinarea reflexului de aparare ( frica ). in coloana cate patru. . bazinul se ridică uşor înapoi. îndoirea genunchilor cu ducerea braţelor lateral . Sarituri peste un sir de banci sau mingii medicinale asezate la un metru una de alta. cu înălţime redusă.7. bataie pe trambulina si desprindere cu aterizare pe doua picioare ( cu trecere in rostogolire pe o stiva de saltele. 2’. INDICATII METODICE GENERALE . Metodica învăţării: 1. bătăi succesive pe trambulină cu depărtarea picioarelor. Sărituri în adâncime de pe banca de gimnastică. 6. pentru a nu se forma deprinderi greşite. 2’. iar picioarele se apropie înainte de aterizare. Sprijin culcat: impingere energica si bataia palmelor. 4. revenire in sprijin culcat .în pregatirea generala se va pune accent pe dezvoltarea forţei. 3. Sartituri succesive pe trambulina cu impingerea mainilor pe capra si departarea picioarelor. Trei paşi alergaţi şi trecerea prin săritură de pe un picior pe ambele picioare şi aterizarea pe saltea. bratele se duc lateral sus şi copul se extinde. . in coloana cate doi. curajului. Cu elan progresiv. în coloană câte unu. 1. corpul se înclină înainte aproximativ la 45 grade faţă de sol. 2 minute. cu bataie pe trambulina semielestica sau elestica. Urmează împingerea energică şi scurtă cu mâinile. aproape de umeri şi-l trage peste aparat. Săritură dreaptă peste capra în lăţime sau în lungime. sau peste aparate peste care s-a aşezat o saltea. .nu se va modifica structura săriturii în timpul efectuării săriturilor pregătitoare şi nu se va insista prea mult la acestea.

5. În timpul primului zbor. 2’. in coloana cate patru. 3. 7. 2 minute. bătaie pe trambulină si aterizare pe saltea. in coloană câte trei. 1’. trei cutii de ladă. 2’. aterizare cu picioarele ghemuite. picioarele pot fi îndoite sau întinse. iar cu cealaltă sub coapse.Rostogolire lunga peste sfoara. Săritură cu rostogolire peste lada mai joasă. 8. presând bărbia în piept. Ajutorul: se dă din lateral. SĂRITURĂ CU ROSTOGOLIRE ÎNAINTE PESTE LADA ÎN LUNGIME. pentru a-i uşura rotaţia. în coloană câte unu. 4 saltele. cu o mână la ceafă. 2. 6. în coloană câte unu. 4. 2 minute. săritură dreaptă. 2 lazi gimnastică. Cănd ajunge cu bazinulpe marginea lăzii. mâinile se sprijină pe mijlocul lăzii. menţinând corpul îndoit. În momentul cănd bazinul se apropie de verticala umerilor.De pe două. Capul se apleacă înainte cu bărbia în piept.Alergare. cu corpul uşor îndoit din articulaţiile coxo-femurale. 2 coloane x 15 elevi. Săritură cu rostogolire înainte peste lada în lungime. săritorul se desprinde şi prin uşoară întindere a corpului aterizează. Descrierea tehnică: bătaia pe trambulină este urmată de balansul înapoi şi în sus al picioarelor şi ridicarea bazinului. in coloana cate unu. 2’.2. 2 minute. cu bataie pe trambulina semielestica sau elestica. grupe de 4 – 6 elevi. Săritura în adâncime din atârnat cu spatele la scara fixă. 2 coloane x 15 elevi. spatele se rotunjeşta.Rostogolire lunga pe saltea. . În timpul sariturii. săritorul se înalţă deasupra aparatului. 1’. 2 lazi gimnastică. Prin îndoirea braţelor executantul se rostogoleşte pe ladă. Săritură lungă cu rostogolire pe mai multe saltele aşezate una peste alta. Metodica învăţării: 1.

individual. iar genunchii se întind. bazinul se proiectează în sus. 15 grupe x 2 elevi. în acelaşi timp. extensia mare a trunchiului atingând solul cu mâinile. 1min. în dreptul capului.. extensii cu arcuiri la nivelul umărului cu ajutorul unui partener. rulari pe piept din culcat facial. . Capul se duce mult înapoi... corpul în extensie mare. Din această poyiţie se întind braţele şi picioarele.GIMNASTICĂ ACROBATICĂ 1. 2. vizează execuţia tehnică prevăzută. mâinile iau contact cu solul. sprijinindu – se pe sol. 1 min. Elemene statice cu caracter de mare mobilitate: a) Podul de jos ( din culcat dorsal ) Descriere tehnică: din culcat dorsal se îndoaie picioarele din genunchi şi se depărtează usor. Ex: 1. individual. cu gleznele apucate cu mâinile. iar a doua categorie. cu toată talpa. Metodica învăţării: exerciţiile pregătitoare sunt grupate în două categorii: prima categorie vizează o pregătire mai generală şi o încalzire specială a articulaţiilor şi grupelor musculare ce intră în mişcare.1 min. cu faţa palmară. în aşa fel încât proiecţia umerilor să cadă deasupra palmelor. pe genunchi. 3. pe călcâie şezând.

cu şi fără arcuiri. 8. Este contraindicat ajutorul. 6. cu picioarele întinse sau uşor îndoite. stând depărtat: extensii accentuate cu partener. 3 grupe x 10 elevi.. legarea elementului cu alte elemente cunoscute. 3 min. iar partenerul îl apucă de braţe şi încearcă să-i apropie palmele de sol. 5. ajutând la ridicare şi întinderea braţelor.. cu braţele îndoite şi mâinile apucate de şipcă la nivelul capului. Greşeli de execuţie: arcuire insuficientă la nivelul coloanei vertebrale şi deschidere insuficientă la nivelul articulaţiilor scapulo – humerale. la distanţă de un pas. lipsa extensiei capului. 3 min. iar umerii se trag uşor înapoi. 2 minute. 2. cât mai aproape de picioare. Metodica învăţării: 1. 3 grupe x 10 elevi. 3 minute. 5. stând depărtat: pod cu ajutor. culcat dorsal: podul cu picioarele pe a treia şipcă a scării fixe. podul de jos.. 3 grupex 10 elevi. cu extensie puternică din articulaţiile scapulo – humerale. 15 grupe x 2 elevi la grupă. odată cu păşirea înapoi cu braţele. lipsa de arcuire a coloanei vertebrale. 2 min. lucru individual. 3 grupe x 10 elevi.. capul înapoi până la revenirea în poziţia stând. stând depărtat unul în spatele celuilalt: primul execută extensie simulând podul. 2 min. ridicăre în pod cu ajutor. 2 min. apucat de o şipcă în dreptul capului: trecere în pod coborând mâinile pe fiecare şipcă şi revenire. contactul cu solul se ia cu palmele. culcat dorsal. lucru individual.. stând depărtat cu spatele la scara fixă. stând cu spatele la scara fixă. Greşeli de execuţie: braţele îndoite din coate şi picioarele din genunchi. Revenirea se realizează prin împingerea mâinilor în sol şi proiectarea bazinului înainte – sus..4.. proiecţia umerilor nu este deasupra palmelor. braţele rămân sus. la nivelul regiunii lombare. stând depărtat. pe o şipcă a scării fixe. din stând depărtat Descriere tehnică: stând depărtat cu braţele sus: accentuarea extensiei corpului prin proiectarea bazinului inainte şi umerii înapoi. 8. 15 grupe x 2 elevi la grupă. lucru individual. 6. lucru individual.. lucru individual. corpul se extinde. 3 grupe x 10 elevi. 7.. Ajutorul: se acordă din lateral la nivelul articulaţiei scapulo. 3 grupe x 10 elevi. 3. braţele sus: podul de sus cu aşezarea palmeor pe un plan mai înalt. aşezând palmele pe câteva saltele suprapuse. mobilitate prea mare în regiunea lombară şi prea mică în restul coloanei vertebrale. lucru individual. 7. cu o mână la braţul apropiat şi cu a doua la omoplaţi. executantul neurmărind cu privirea aşezarea corectă a palmelor pe sol. linia umeilor făcând unghi ascuţit cu solul. începerea execuţiei cu poziţia greşită a breţelor ( nu sus). 2 min. stând pe mâini la scara fixă: extensia corpului prin depărtarea bazinului de scara fixă. 4 – 5 repetări legate. 3 grupe x 10 elevi. stănd depărtat: podul de sus cu ajutor şi fără. culcat dorsal cu picioarele lipite de scara fixă. dupâ ce se accentuează extensia capului şi deschiderea unghiului dintre trunchi şi braţe. Braţele întinse se duc înapoi. 4. pentru ridicare. capul se aduce înainte cu bărbia în piept. 2. b) Podul de sus. Picioarele coboară pe sol şi se revine în poziţia stând. 1. cu întinderea şi îndoirea picioarelor. culcat dorsal: pod executat lent ( în patru timpi) şi rapid ( intr-un timp). 2 min. 5 grupe x 6 elevi. 3 min. 3 grupe x 10 elevi. 15 grupe x 2 elevi la grupă. c) Podul din stând pe mâini Descriere tehnică: din stând pe mâini. Metodica învăţării: înainte de a se trece la acest element se învaţă stândul pe mâini. 2 min. la semnal.. 3 grupe x 10 elevi. culcat dorsal: podul de jos. lucru individual Ajutorul se acordă din lateral. aceeaşi poziţie: coborârea succesivă a picioarelor din şipcă în şipcă.humerale. 15 grupe x 2 elevi. 3 grupe x 10 elevi. . 3 min. 3 min.

nerespectarea planului. Greşeli de execuţie: nu se execută corect poziţia de stând pe măini. care solicită articulaţiile coxofemurale. stănd pe mâini: trecere în pod cu ajutor şi fără. e) Sfoara laterală Este un element mult mai dificil care cere o mobilitate mult mai mare. 7. sfoară înainte.. pe toată lungimea lor. stând pe mâini.. cu partea anterioară. 5 grupe x 6 elevi. cu coborârea simultană a picioarelor din şipcă în şipcă. bazinul este împins puţin înainte. 2 min. 1 min. sfoară cu mărirea unghiului peste 180 grade. 3 grupe x 10 elevi. 15 grupe x 2 elevi. 5. Ajutorul se acordă din lateral şi se intervine cu o mână pentru a prinde braţul executantului. 3. stând pe omoplaţi. Descrierea tehnică: din stând. prin întinderea pasivă cu piciorul din faţă sprijinit pe o bancă de gimnastică sau scară fixă ( şipca a II. formează o linie continuă. iar cel din spate este întins. progresiv. Semisfoara se poate executa şi din stând pe cap. 3 grupe x 10 elevi.din sprijin culcat înainte – sprijin plutitor cu ducerea rapidă a unui picior înainte printre braţe. căderea bruscă a picioarelor şi lipsa amortizării. se va insista la executarea sforii cu ambele picioare înainte.. picioarele se depărtează în plan frontal şi iau contactul cu solul cu partea internă. un picior alunecă înainte şi celălalt înapoi.. 4. Este un element tehnic de mare mobilitate. 3 min. 3 min. 4. 3 grupe x 10 elevi. 3 grupe x 10 elevi.3.. stând dorsal la scara fixă: ridicarea cât mai sus a unui picior şi întinderea musculaturii. 2 min.. dar şi elasticitatea musculaturii membrelor inferioare. d) Sfoara înainte Sfoara este o poziţie în care picioarele. apucat de o şipcă: balansarea piciorului înainte şi înapoi cu amplitudine. iar cel din spate. Podul din stând pe mâini este un element executat mai mult de către fete şi poate fi considerat ca un exerciţiu pregătitor pentru răsturnările lente înainte. După executarea corectă. lucru individual. 3 grupe x 10 elevi. trunchiul şi braţele pot avea diferite poziţii.. lipsa extensiei capului. 6. În metodica instruirii. 3 grupe x 10 elevi. . trunchiul este drept. extensie exagerată în regiunea lombară. mult depărtate. acelaşi exerciţiu. 15 grupe x 2 elevi. sfoară cu menţinerea poziţiei ( 20” – 1min ). cu arcuiri. stând pe mâini: trecere în pod cu aşezarea tălpilor pe saltele suprapuse ( plan mai ridicat). pe toată lungimea ei. Greşeli de execuţie: orientarea greşită a picioarelor.. 5. până ce piciorul din faţă atinge solul cu partea posterioară. 2. cu cealaltă sprijinindu –i la spate. 2. 3 min.. aşezat pe călcâi. 3 min. Trunchiul şi braţele pot avea şi alte poziţii.a sau a III-a). . 3 min. 5 grupe x 6 elevi. stând costal lângă scara fixă. executantu cade pe spate. lucru individual. lucru individual.. 3 grupe x 10 elevi. cu apăsare de către partener. răsucirea trunchiului spre piciorul din faţă. 4 min. Metodica învăţării: 1. 6. fandări înainte şi înapoi cu arcuiri. Metodica învăţării: 1. 3 min. Trunchiul şi braţele în diferite poziţii. stând cu faţa. 3 grupe x 10 elevi. Variante mai uşoare: semisfoara. în care piciorul din faţă este pe genunchi. cu ajutorul unui partener. cu spatele sau cu un umăr la scara fixă: balansarea laterală a unui picior şi a celuilalt. cu umerii traşi înapoi. În timpul învăţării se va insista la menţinerea poziţiei verticale a trunchiului. sfoara înainte se poate executa şi din alte poziţii iniţiale din şezând – prin ducerea unui picior înapoi. se schimbă piciorul. introducerea elementului în combinaţii simple. orientare greşită a vârfului piciorului din spate. introducerea elementului în combinaţii simple. Descriere tehnică: din poziţia stând. fandări laterale stânga – dreapta.. 2 min.. 3 min. Vârfurile sunt întinse. lucru individual.

2. 8. 2.... genunchii se menţin întinşi. 3 min. cu partener. oprindu-se deasupra orizontalei. capul în extensie.3secunde. 5 grupe x 6 elevi. Se menţine poziţia aproximativ 3”.concomitent cu ridicarea unui picior înainte. Greşeli de execuţie: picioarele îndoite din genunchi.. stând: încordare musculaturii pentru a realiza extensia generală şi ridicarea piciorului înapoi – sus.. . orientarea greşită a vârfurilor picioarelor.3 min. stând cu spatele la un pas de scara fixă: cumpănă înapoi cu apucarea scării cu mâinile. cu arcuiri... 1 min. trunchiul coboară înainte. întins din toate articulaţiile. 4 min. braţele pot avea diferite poziţii. 10x. 5. 1.. 4. 8. odată cu ridicarea breţelor lateral sus. 10x. 5. Descriere tehnică: este o poziţie cu caracter de echilibru. păstrând extensia.. poziţia incorectă a trunchiului ( spate rotunjit extensia accentuată a coloanei lombare etc. trebuie să treacă peste orizontală. sfoara laterală cu sprijinul mâinilor înainte. Mişcarea începe prin ridicarea unui picior înapoi. În momentul în care piciorul se ridică. Piciorul dinapoi. 3 grupe x 10 elevi. cumpănă cu ajutor. aceeaşi poziţie: balansări alternative cu oprirea piciorului sus. cu corpul extins.în care linia şodurilor şi umerilor rămâne paralelă cu solul. Metodica învăţării: 1. 5 grupe x 6 elevi. 3. acelaşi exerciţiu cu extensie mare. sprijin pe bazin din cauza lipsei de mobilitate. concomitent cu extensia spatelui şi ridicarea braţelor lateral ( sau alte poziţii). stând cu spatele la scara fixă. 5 linii x 6 elevi. 7. 15 grupe x 2 elevi. piciorul de bază rămâne pe toată talpa. stând cu spatele sau cu un umăr la scara fixă: ridicarea pasivă a piciorului lateral. Mâinile apucă scara la nivelul şoldurilor: ridicarea unui picior înainte şi menţinerea lui deasupra orizontalei 2. 2 min. 15 grupe x 2 elevi. cumpănă cu sprijinirea piciorului la scara fixă.3 grupe x 10 elevi.). 3. 1 min. Elemente acrobatice statice. 3 min. 1 min.. sfoară laterală cu sprijinul unui picior lateral pe o bancă sau pe a doua sau a treia şipcă a scării fixe. cu caracter de echilibru a) Cumpăna înainte.3secunde. 10x. 15 grupe x 2 elevi. 3 grupe x 10 elevi. 15 grupe x 2 elevi.5 grupe x 6 elevi. introducerea elementului în combinaţii simple. culcat facial cu braţele lateral: extensia trunchiului şi a capuli. cu trunchiul aplecat la nivelul şoldului: balansări alternative de picioare. 5 grupe x 6 elevi. Metodica învăţării: 1. 6. 2 min. cu apăsarea progresivă pe umeri de către partener. 2 min. picioarele şi bazinul nu sunt pe aceeaşi linie. 4. sfoara cu întindere pasivă. 3 grupe x 10 elevi. lucru individual.. Corpul completează extensia trunchiului. 2min. 15 grupe x 2 elevi.. 3 min. cumpănă cu întindere pasivă. introducerea elementului în combinaţie. 7. acelaşi exerciţiu fără sprijinul mâinilor. deasupra orizontalei. cu trunchiul la orizontală ( sau mai sus) în plan sagital. 6. 4. desprinderea piciorului de pe scară. b) Cumpăna înapoi Descrierea tehnică: din stând – ducerea unui picior uşor înainte. în care executantul se găseşte în sprijin pe un picior. cu ajutorul partenerului. 3 grupe x 10 elevi. stând cu faţa la scară fixă. menţinere şi revenire. 5 grupe x 6 elevi. 2. 3. 5 grupe x 6 elevi. 5 grupe x 6 elevi. cumpănă pe piciorul mai puţin îndemânatic... 3.. 1 min. 2 min. urmează extensia corpului şi coborârea acestuia înapoi. 2 min. cu braţele în diferite poziţii. 5 grupe x 6 elevi.

5. 1 min. 5 grupe x 6 elevi. 3 linii x 10 elevi. spatelui şi centurii abdominale. sprijin ghemuit: rulare înapoi cu păstrarea grupării şi revenire. 4. 3 linii x 10 elevi. Poziţiile cele mai folosite pentru executarea acestui element sunt: stând. baza de susţinere este formată din mâinile aşezate pe sol la înălţimea umerilor şi pe cap ( pe partea superioară a frunţii). 8x. La învăţare. nerealizarea poziţiei verticale. Verticala coboară din centrul de greutate. 6. Urmează întinderea picioarelor şi a corpului la verticală. 2 min. 7. Elemente statice cu caracter de echilibru şi forţă Caracteristic pentru aceste elemente este faptul că majoritatea se execută cu corpul răsturnat. culcat. cumpănă înapoi cu ajutor.. realizat prin balansarea. Descrierea tehnică: din poziţia şezând se execută o rulare înapoi cu gruparea corpului. apucându. şezând: rulare înapoi cu corpul grupat şi în momentul sprijinului pe omoplaţi şi ceafă. aceeasi poziţie: îndoirea picioarelor. urmată de aşezarea mâinilor pe bazin. şezuta şi umerii să se găsească pe aceeaşi linie verticală... După însuşirea corectă a elementului. stând: cumpănă înapoi cu menţinerea poziţiei 4-5 secunde. se va executa cu picioarele întinse. . 2 grupe x 15 elevi. rulare pe spate cu întinderea picioarelor spre verticală atingând scara cât mai sus şi revenire. 1 min. Ajutorul se acordă din lateral faţă de executant.. şezând: rulare înapoi cu corpul grupat sau întins şi revenire. stând pe omoplaţi cu şi fără ajutor. Ridicarea corpului se realizează din elen sau din forţă. culcat dorsal cu mâinile apucate de a doua şipcă: îndoirea picioarelor cu apropierea genunchilor de piept. braţele rămân întinse pe sol. în sfoară etc.. sau pe mâini şi alte părţi ale corpului. 3 grupe x 10 elevi. 3 min. 3 grupe x 10 elevi. 2 min. Metodica învăţării: 1. călcâiele. secţiunile principale sunt orientate în primul rând spre aducerea corpului în poziţia răsturnată şi în al doilea rând spre menţinerea echilibrului. iar cu un genunchi sprijinit pe bazinul acestuia. 8. Greşeli de execuţie: elen prea mare la ridicarea picioarelor şi corpul se răstoarnă. 3. 6.. se fixează poziţia verticală. b) Stând pe cap La executarea acestui element. trebuie să cadă în centrul poligonului de susţinere. 2 min. In stând pe omoplaţi picioarele pot fi întinse. un picior îndoit şi celălalt întins. introducerea elementului în combinaţii simple. apoi din poziţia stând prin rulare pe spate. stând pe omoplaţi din poziţia aşezat şi stând.. braţele cu partea posterioară sunt sprijinite pe sol. Se pot executa din forţă sau din elen. îndoire din articulaţiile coxo – femurale. iar greutatea este repartizată numai pe mâini. aşezat. 2 min. 2 min. 6 grupe x 5 elevi. Capul şi mâinile formează un triunghi echilateral. 3 grupe x 10 elevi. introducerea cumpenei în combinaţii simple. 4.l de glezne. căderea corpului peste cap. solicitând dezvoltarea musculaturii braţelor. uşor cambrat.5. împingerea şi întinderea picioarelor a) Stând pe omoplaţi. 1 min. 15 grupe x 2 elevi. 2. cu şi făra sprijinul mâinilor pe bazin. 4 min.. Corpul este întins. ridicarea insuficientă pe umeri. menţinerea poziţiei şi revenire. 6 grupe x 5 elevi. întinderea braţelor şi aşezarea lor pe saltea. 3 grupe x 10 elevi. în aşa fel încât. Au caracter de forţă. 7. prin rulare înapoi.

cu elan Se execută prin impulsul piciorului de bază... Urmează aşezarea capului pe sol... 5 grupe x 6 elevi. sau prin rostogolire înainte. aceeaşi poziţie: stănd pe cap din forţă cu şi fără ajutor. 4. corpul se îndoaie. 2 min. urmată de revenirea în stând. care se realizează prin tragerea bărbiei ăn piept. Greşeli de execuţie: mâinile prea apropiate sau depărtate sau nerealizarea triunghiului de susţinere. 5 grupe x 6 elevi. 4. 2 min. In momentul când centrul de greutate general a ajuns deasupra poligonului de susţinere. ceea ce face dificilă stabilirea echilibrului. 6 grupe x 5 elevi.. sprijin depărtat lângă scara fixă ( perete) : stând pe cap cu ajutor. 5 grupe x 6 elevi. 5. 7. 5 grupe x 6 elevi. trecând în sprijin pe mâini şi pe cap. 5 grupe x 6 elevi. Stând pe cap din sprijin ghemuit pe un picior. sprijin depărtat: trecere în stând pe cap. 2 min. 5 grupe x 6 elevi. urmatî de aşezarea capului cu fruntea pe sol. lucru individual. 2 min. picioarele se ridică prin lateral şi se apropie în momentul verticalei. iar cealaltă la gleznă. cu elvii mai îndemânatici şi cu o pregătire fizică corespunzătoare. concomitent cu gruparea corpului şi rularea pe spate ăn ghemuit. din forţă Descrierea tehnică: din stând depărtat cu braţele lateral. odată cu deplasarea bazinului pe verticală. preluând o parte din greutatea corpului..Stând pe cap din ghemuit Descrierea tehnică: stând – trecerea în sprijin ghemuit. 5 grupe x 6 elevi. combinat cu balansarea piciorului liber: Este un procedeu mai greu. desprinderea picioarelor de pe sol.. 6. . corpul rămâne îndoit din articulaţiile coxo – femurale. iar mâinile se aşează cât mai aproape de linia imaginară ce uneşte tălpile. Urmează întinderea lentă a picioarelor spre verticală.. 3 min. repartizarea inegală a greutăţii corpului pe mâini şi pe cap. 3 min. 2. Metodica învâţării 1. Printr-o uşoară împingere cu picioarele. După această fază. se poate trece la învăţarea elementului stând pe cap din forţă. Stând pe cap din sprijin depărtat. până ce corpul ajunge la verticală. braţele se îndoaie progresiv. 6 grupe x 5 elevi. sprijin ghemuit: aşezarea măinilor şi capului pe sol şi revenire. Se ajută la ridicarea picioarelor şi fixarea poziţiei corpului la verticală. fixând poziţia corpului. cu picioarele apropiate. Cu picioarele depărtate. bărbia în piept. corpul se răstoarnă.. . cu menţinerea echilibrului. Ajutorul se acordă din lateral. Revenirea se poate efectua prin coborârea picioarelor ândoite sau întinse.. aşezarea capului pe creştet. 6 grupe x 5 elevi. Revenirea se efectuează prin coborârea picioarelor ăn ordine inversă urcării sau prin rostogolire. Metodica învăţării 1. Revenirea la poziţia iniţială se realizează prin depărtarea picioarelor şi coborârea lor pe sol. sprijin ghemuit cu spatele la scara fixă sau perete: urcarea alternativă a picioarelor. 3. stănd pe cap cu ajutor şi fără. revenire ( la început cu ajutor). introducerea elementului în combinaţii simple. După însuşirea celor două variante de elan. cu picioarele îndoite. 5 grupe x 6 elevi. 2 min. cu greutatea egel repartizată pe mâini şi pe cap.. trecere ăn atărnat răsturnat. 3 min. sau prin rostogolire înainte. sprijin ghemuit: aşezarea mâinilor şi capului pe sol şi prin uşoară săltare. 5 grupe x 6 elevi. stând pe cap cu elen din poziţiile învăţate. 5. dar cu întinderea alternativă a picioarelor spre verticală şi revenire. ridicarea pe vârfuri. sprijin ghemuit: stând pe cap cu sprijinirea spatelui şi a picioarelor la scarafixă sau perete. 3 min. formând u palmele un triunghi echilateral. In continuare. cu mâinile depărtate la lăţimea umerilor. atârnat răsturnat îndoit la scara fixă. acelaşi exerciţiu. cu o mănă la nivelul bazinului. introducerea elementului în combinaţii simple. elen prea mic sau prea mare. 2 min... deoarece dozarea balansului pentru oprirea la verticală prezintă unele dificultăşi pentru începători. 5 min. 6. 5 grupe x 6 elevi. 3. cu bazinul deasupra poligonului de susţinere. cu sprijinirea spatelui şi picioarelor pe scară. 3 min. 2. 2 min.

În metodica învăţării se foloseşte următoarea succesiune: . 2 min. 8.stănd pe cap din sprijin ghemuit pe un picior sau din sprijin pe un genunchi. 5 grupe x 6 elevi. din sprijin înainte culcat..stănd pe cap din sprijin depărtat cu elen. Însuşirea corectă a acestui element de bază. elan prea mare cu căderea în partea opusă. braţele îndoite. 5 grupe x 6 elevi. 2 min. depărtate la lăţimea umerilor. ajutând le deplasarea trunchiului spre verticală şi apropierea picioarelor. în continuare. din elen. din forţă. 3 min.. apropierea picioarelor nu se face pe plan frontal. 7. acelaşi xerciţiu din stând. sprijin culcat înainte cu picioarele pe scara fixă. o bună elasticitate a musculaturii posterioare a picioarelor. stând pe mâini cu ajutor.stând pe cap din forţă. elan insuficient şi neajungerea la verticală. 2 min. Ajutorul . 15 grupe x 2 elevi. din poziţia stând Descrierea tehnică: din stând: ridicarea braţelor prin înainte sus. introducerea elementului în combinaţii. iar sub aspect estetic – drept. la nivelul gleznelor. fixând corpul în poziţie verticală. Poziţiile din care se poateefectua acest element sunt: sprijin ghemuit.. 2 min. cu ajutor. mers pe mâini cu picioarele susţinute de un partener ( roaba). prinzând executantul de coapse. Greşeli de execuţie : musculatura nu este suficient contractată.. C) Stând pe mâini Este un element specific de echilibru şi forţă. o bună mobilitate la nivelul articulaţiilor scapulo –humerale şi coxo – femurale. sprijin ghemuit pe un picior: balansarea picioarelor înapoi şi sus.. stând pe mâini.se lângă primul. sprijin ghemui pe un picior: balansarea picioarelor înapoi sus.. sprijin pe genunchi.. din lateral. cu privirea înainte Metodica învăţării 1. 15 grupe x 2 elevi. 5 grupe x 6 elevi. odată cu ridicarea unui picior înainte. oprindu. oprind executantul în stând pe mâini şi fixînd corect poziţia. pe a treia şipcă: ridicare din şipcă în şipcă spre stând pe mâini şi revenire. care se ridică spre verticală.Greşeli de execuţie: apropierea prea devreme a picioarelor. capul cu bărbia în piept . sprijin culcat înainte: îndoiri şi întinderi de braţe. prin alunecarea picioarelor. în stând pe mâini. 3 grupe x 10 elevi. 2. 6. corpul trece în poziţie răsturnată. 5.stănd pe cap din sprijin depărtat din forţă. cu celălat picior îndoit sau întins înapoi. necesită o bună dezvoltare a forţei musculaturii spatelui şi a celei abdominale. . . stând depărtat sau stând cu corpul ândoit. lipsa ridicării pe vârfuri şi a deplasării triunghiului deasupra poligonului de susţinere. 1 min. fiind unul dintre elementele cheie ăn gimnastica acrobatică şi sportivă.. 5 grupe x 6 elevi.stănd pe cap din sprijin ghemuit. înainte ca bazinul să ajungă la verticală. cu musculatura bine încordată. cu forfecarea lor pe verticală. înainte sprijin culcat. Urmează balansarea piciorului din spate înapoi – sus. 3 min. sau pe un genunchi. se aşează mâinile pe sol. din sprijin ghemuit sau cu elan. urmat de cel de pe sol. urmată de păţire cu piciorul puţin îndoit şi îndoirea corpului din articulaţiile coxo – femurale. Unghiul dintre braţe şi trunchi se va menţine constant la aproximativ 180 grade. caun tot unitar. Stând pe mâini cu elan. . Capul este ridicat. cu şi fărăr ajutor. 3 grupe x 10 elevi Ajutorul se acordă din lateral. unghiul între braţe şi trunchi sub 180 grade. 3.se acordă din faţă.stănd pe cap din sprijin cu picioarele întinse şi corpul îndoit. . . lucru individual. 4. cu sprijinul picioarelor la perete sau scara fixă. 2 min.

2 min. Metodica învăţării 1. 2 min. 6 linii x 5 elevi.Stând pe mâini din forţă cu plecare din sprijin depărtat Descrierea tehnică: din stând depărtat cu braţele sus. Urmează ridicarea trunchiului la verticală. 2. răsturnările din saritură şi salturile sunt considerate elemente mai dificile. 6 linii x 5 elevi. 8. 3 min. acelaşi exerciţiu cu ridicarea şi apropierea picioarelor la scara fixă. 4 min. 3. 6 linii x 5 elevi.se progresiv greutatea corpului pe braţe. 3 min. Îndreptările. acelaşi exerciţiu cu ridicarea bazinului la verticală. trecerea greutăţii corpului pe braţe. 2. cu şi fără ajutor. 15 grupe x 2 elevi. corpul se ândoaie înainte. 5 linii x 6 elevi. sprijin culcat facial cu picioarele depărtate. iar palmele se aşează pe sol cât mai aproape de picioare. până ce ating scara fixă. cu umerii aduşi uşor înainte şi revenire. răsturnări) sau fără spijin ( salturile) Elementele dinamice fiind foarte numeroase.6 linii x 5 elevi. umerii se retrag şi corpul se îndreaptă în stând pe mâini. cu picioarele depărtate. 7. Se continuă acţiunea. sprijin stând depărtat: ridicarea pe vârfuri cu trecerea greutăţii corpului pe braţe.humerale. cu ridicarea bazinului şi revenire. rostogoliri. îndreptări. 3 min. 5. Elemente acrobatice dinamice Definiţie: aceste elemente se caracterizează prin mişcări de rotaţie complete sau incomplete ale corpului. în mai multe grupe: rulări. cu faţa la scara fixă sau perete: ducerea uşoară a umerilor înainte. salturi. depărtate la lăţimea umerilor. exerciţii speciale pentru dezvoltarea şi întărirea centurii scapulo. picioarele încep să se apropie şi se ridică la verticală. RULĂRILE . 6 linii x 5 elevi. Rulările şi rostogolirile sunt considerate elemente simple. care se folosesc în cadrul unor exerciţii ca elemente ajutătoare sau de legătură. susţinute de un partener: ducerea umerilor înainte odată cu închiderea trunchiului. Rotarea corpului se poate face prin intermediul unui sprijin( rostogoliri. Din acest moment. concomitent cu proiectarea umerilor înainte şi ridicarea pe vârfuri.. răsturnări. au fost grupate după anumite caracteristici. în jurul axei longitudinale sau transversale. 6. trecându. îndreptări.. 2 min. 3 min. în stând pe mâini cu ajutor. 15 grupe x 2 elevi. introducerea elementului în combinaţii. 4. spatele şi bazinul ating scara fixă – menţinerea poziţiei 3 secunde. Efortul cel mai mare revine acum musculaturii centurii scapulo – humerale. stând pe mâini cu braţele întinse şi cu picioarele depărtate. care acţionează în scopul deschiderii unghiului dintre braţe şi trunchi.

cu picioarele apropiate sau depărtate. şezând cu corpul grupat: rulări înainte şi înapoi. călcâiele se lipesc de coapse. 3 min. După ce tălpile au părasit solul. . pe călcâie şezând cu spijin pe palme. 6 linii x 5 elevi 2. În momentul când executantul simte că sprijinul palmelor nu mai este necesar. Se execută pe spate. braţele se ăndoaie. cu o mână la ceafă şi cu cealaltă la bazin. Imediat după grupare. 2 min. Gruparea .constă într-o îndoire la maximum din toate articulaţiile. c) Rulare laterală ( stânga. pri dezechilibrare succesiv pe bazin. prin rularea corpului înainte. 2 min. pe genunchi. rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit pe un plan înclinat ( trambulină acoperită cu o saltea). stând pe mâini. Se execută o grupare. grupare cu apucarea gambelor şi menţinere 1 – 2 secunde. pentru menţinerea grupării şi mărirea vitezei de execuţie. . 6 linii x 5 elevi. 6 linii x 5 elevi 5. şezând: trecerea rapidă şi lentă în grupat. Se foloseşte ca fază de elan pentru trecerea în alte poziţii şi mişcări sau constituie părţi din element ( partea a doua a cilindrului). apucă rapid gambele. picioarele efectuează o impulsie pentru ridicarea bazinului şi trecerea unei părţi din greutatea corpului pe braţe. Însuşirea corectă a grupărilor şi rulărilor reprezintă baza de plecare în învăţarea rostogolirilor ROSTOGOLIRI. . ăn care greutatea corpului trece de pe picioare pe braţe şi invers. sub genunchi. dreapta). 7. constituind părţi sau faze de elan sau legătură pentru executarea altor elemente. vârfurile se întind. a) Rulare înainte şi înapoi ( pe spate). Urmează desprinderea de pe sol şi aşezarea cefei pe saltea. spatele este rotunjit. este important ca spatele să fie rotunjit. . bărbia în piept. Se execută din poziţiile: culcat. ceafă şi invers. 2 min. capul aplecat înainte. cu spatele rotunjit.Sunt rostogoliri incomplete. 6 elevi la fiecare bancă. braţele cuprind gambele. stând pe omoplaţi. Ajutorul se acordă din lateral. menţinând gruparea corpului. 6 linii x 5 elevi 3. Ajutorul se acordă din lateral. sprijin ghemuit. Acestea sunt fazele de rtecere pentru: rostogolire ( înainte sau înapoi).cu picioarele îndoite sau întinse. culcat dorsal. rularea poate deriva şi din alte poziţii şi mişcări ca: stând pe mâini sau stând pe cap şi rulare pe abdomen. stând. Sunt elemente acrobatice cu caracter de rotare completă. cilindru. cilindru înapoi. 3 min. . 6 linii x 5 elevi 6. d) Rulare pe abdomen. cu fruntea aproape de genunghi. iar genunchii presaţi cât mai mult spre umeri. aşezat. 5 bănci de gimnastică. Se execută din poziţiile: culcat. sprijin ghemuit: ridicarea bazinului cu rotunjirea spatelui şi ducerea bărbiei în piept. picioarele se întind şi executantul se ridică în stând cu braţele sus Metodica învăţării 1. rostogolire cu ajutor. spate. a) Rostogolire înainte cu corpul grupat ( din ghemuit în ghemuit) Descriere tehnică: din stând cu braţele sus. sprijin ghemuit pe capătul unei bănci: rostogolire înainte din ghemuit pe o saltea aşezată la capătul băncii. înapoi sau lateral Se pot executa: . La rularea înapoi. cu palmele depărtate la lăţimea umerilor. înapoi sau lateral. în momentul dezechilibrării. pe abdomen şi pe părţile laterale ale corpului. iar capul şi umerii se duc energic înainte. conducând executantul prin mişcare. În timpul rulării înainte. după trecerea centrului de greutate în interiorul poligonului de susţinere şi se ajunge ăn sprijin ghemuit. 6 linii x 5 elevi 4.de pe loc şi cu elan. sprijin ghemuit: rulare înapoi şi revenire în poziţia iniţială.cu corpul grupat sau întins. 2 min. corpul trece în sprijin ghemuit. în care diferite părţi ale corpului vin în mod succesivîn contact cu solul. 3 min.înainte.

4. lipsa grupării după ce palmele iau contactul cu solul şi cădere pe spate. 2 min. bătaie pe ambele picioare şi rostogolire din săritură peste un obstacol ( viu. stând. În continuare. 2 min. 3 linii x 10 elevi. spatele drept în timpul rulării. lipsa împingerii cu braţele şi picioarele pe sol în prima fază. Metodica învăţării 1. 3. apucând executantul de mijloc sau de bazin. insuficientă împingere în sol cu mâinile şi picioarele. în coloană câte unul. cădere înainte pe mâini.. 2 min. 2 min. 4. în coloană câte unul. 5 linii x 6 elevi. insuficientă rotunjire a spatelui... 2 min. pentru a mări viteza de rulare. cu spatele rotunjit şi capul plecat înainte. Greşeli de execuţie: lipsa de înalţime în faza de zbor. 2 min. rostogolire înapoi pe un plan înclinat. . 2 min. sfoară). pe braţele întinse. 2 min. dar înainte de sprijinul mâinilor pe sol se execută o înpingrere energică din picioare. la nivelul cefei şi se aşează pe sol cu faţa palmară. săritura peştelui la trambulina semielastică. 5 linii x 6 elevi. stând pe lada de gimnastică: săritură cu rostogolire înainte pe un plan înclinat. aceeaşi peste un obstacol. în coloană câte unul. pe două trei saltele suprapuse. sprijin ghemuit: rulare înapoi cu aşezarea palmelor pe sol în dreptul capului. lipsa împingerii braţelor în partea a doua. aşezarea defectuoasă şi cu întârziere a mâinilor pe sol. greutatea corpului rămânând pe ceafă şi pe cap. 2 min. cerc.. cu îndoirea braţelor. 7. ridicându-l uşor în sus şi înapoi. din lateral.Greşeli de execuţie: deschiderea grupării. se efectuează o împingere cu mâinile pe sol. Ajutorul se acordă din lateral. legarea a trei rostogoliri înapoi în ritm convenabil.. 4 min. în coloană câte unul. Greşeli de execuţie: nepăstrarea grupării. Braţele sunt îndoite din coate.. se trece în sprijin ghemuit. lipsa grupării în partea a doua a rostogolirii. urmează o dezechilibrare înapoi cu împingere din braţe şi picioare în aceeaşi direcţie şi rulare înapoi. Se execută asemănător cu rostogolirea înainte. Ajutorul se acordă. rostogolire înainte cu desprinderea energică de pe sol. rostogolire înapoi cu şi fără ajutor. la o fază mai avansată. 2 min. 5 linii x 6 elevi. nesincronizarea între bătaie şi ducerea energică a braţelor înainte. culcat facial: menţinerea corpului în extansie cu braţele lateral sus 3 – 5 secunde. 5. 2 min. 6. aterizare dură. împingerea incompletă cu braţele şi tendinţa de cădere înapoi. picioarelor şi corpului se ajunge în poziţia stând cu braţele sus. stând în poziţia de start ca la înot: balansarea braţelor. 3 linii x 10 elevi. cu o mână la nivelul coapselor şi cu cealaltă la nivelul pieptului pentru înalţarea şi extensia corpului. pentru obişnuirea cu poziţia corpului în faza de zbor. Metodica învătării: 1. pentru uşurarea lucrului braţelor şi ridicării capului. cu tendinţa de cădere înapoi.. 2. pentru a putea ridica capul şi se trece peste cap în sprijin ghemuit. pe toată talpa. 3. viteză dr rotare neuniformă. cu corpul grupat. atingerea solului cu capul. urmată de o săritură şi rostogolire înainte.. 5.. sprijin culcat cu picioarele pe un plan mai ridicat: flotări.. 2. Folosirea acestui element se recomandă începând cu clasa a VII – a băieţi. împingerea picioarelor şi săritură în lungime de pe loc. 2 min. 5 linii x 6 elevi. 3 linii x 10 elevi. 8.. b) Rostogolire înainte din săritură. prin întinderea braţelor. c) Rostogolire înapoi cu corpul grupat(din ghemuit în ghemuit) Descierea tehnică: din poziţia stând. 5 linii x 6 elevi. alergare 3 – 5 paşi.. cu ajutor la nivelul coapselor şi pieptului. 3 linii x 10 elevi.

Ajutorul se acordă din lateral. revenire în stând cu braţele sus. Ajutorul se acordă din lateral şi puţin înapoia executantului. 2 min. combinaţii simple cu rostogolirea învăţată. rostogolire înapoi cu şi fărăr ajutor. 3 min . menţinând închiderea corpului şi uşurând împingerea braţelor. până la nivelul coatelor. 3 linii x 10 elevi. stând: îndoirea trunchiului cu deplasarea lui cât mai înainte. apucând cu o mână la nivelul umărului şi cu cealaltă la nivelul bazinului. se lucrează câte doi la bancă. 3 linii x 10 elevi. spate. umeri. 2 min. 3 linii x 10 elevi. stând depărtat. 3 min. 3 linii x 10 elevi. din articulaţiile coxo – femurale ( genunchii rămân întinşi). urmează împingerea cu braţele prin întinderea lor şi trecerea bazinului peste cap. aşezarea mâinilor prea mult ănaintea bazinului.. rulare înapoi pe bazin. 6 bănci de gimnastică. 2. cădere înapoi cu picioarele îndoite. 3 min. legări de două trei – rostogoliri. prinzându-l de mijloc şi ridicânu –l ăn sus şi înapoi.. cu arcuire. 4. aşezarea picioarelor înapoi prea depărtate pe linia braţelor după rostogolire. cu atingerea solului cu vârfurile. 5. 2 min. 3 linii x 10 elevi. braţele frânează şocul la cădere. stând Descrierea tehnică: din stând depărtat cu breţele lateral sus: îndoirea trunchiului înainte cu ducerea braţelor înapoi.. Corpul se îndreaptă şi se trece în poziţia stând depărtat cu braţele lateral sus. Greşeli de execuţie: cădere greoaie pe bazin. împingere în braţe şi revenire în stând. 3 min . urmată de aşezarea mâinilor cu palma pe sol. 3 linii x 10 elevi. lipsa împingerii şi întinderii braţelor. culcat dorsal: ridicarea picioarelor peste cap. 3 linii x 10 elevi. 2. Metodica învăţării 1. cât mai aprope de cap.. insuficientă îndoire a trunchiului înainteaaaaaaaaaaaa. 3 min. aşezat depărtat pe un plan înclinat cu braţele îndoite: rostogolire înapoi cu picioarele depărtate şi întinse. odată cu ridicarea capului. 2 min.. 3 min. concomitent cu închiderea corpului. 7. exerciţii de mobilitate. culcat. fiecare elev repetă de două ori. concomitent cu aşezarea palmelor pe lângă corp. spate. înapoi şi trecerea în aşezat depărtat. 3 linii x 10 elevi. stând depărtat cu braţele sus: îndoirea trunchiului înainte.. 5. pentru amortizare. stând depărtat: rostogoire înapoi din depărtat în depărtat cu şi fără ajutor. din poziţia aşezat şi stând. concomitent cu deplasarea bazinului înapoi şi apropierea de saltea. pe sol. cădere înapoi cu aşezarea mâinilor pe sol pentru amortizare.. ridicarea înceată sau târzie a capului. 3 linii x 10 elevi. 3 linii x 10 elevi. îndoiri cu ducerea pieptului cât mai aproape de coapse. cu întinderea energică a braţelor în finalul mişcării.. 3 linii x 10 elevi. 3 linii x 10 elevi. lângă cap şi ducerea picioarelor peste cap. lângă cap. după care începe rularea ănapoi pe bazin. urmează împingerea şi întinderea braţelor şi ridicarea capului. odată cu ducerea braţelor prin înainte sus şi aşezarea palmelor pe sol. 2 min... umeri. concomitent cu coborârea braţelor înainte în jos. 3. 3 min. 6. Palmele iau primele contect cu solul. sprijin culcat facial: deplasarea alternativă a palmelor înapoi spre picioare. . culcat dorsal: ridicarea picioarelor peste cap cu atingerea solului cu vârfurile. asezat depărtat: apropierea şi depărtarea picioarelor cu îndoirea trunchiului înainte. 2 min... e) Rostogolire înapoi cu picioarele apropiate. aceeaşi mişcare cu deplasarea palmelor înapoi şi împingere. printre picioare.d) Rostogolire înapoi cu picioarele depărtate Poziţii iniţiale folosite: aşezat. concomitent cu aşezarea palmelor pe lângă corp. 6. Descrierea tehnică: stând: îndoirea trunchiului înainte cu ducerea braţelor înapoi pe lângă coapse. cu aşezarea picioarelor depărtate şi întinse pe sol. aşezat depărtat. 3. Metodiva învăţării: 1. 7. introducerea elementului în combinaţii simple. 3 linii x 10 elevi. stând facial pe lungimea băncii de gimnastică: îndoirea corpului din articulaţiile coxo – femurale şi aşezarea palmelor cu coatele îndoite pe bancă. 2 min. 4.

depărtate la lăţimea umerilor. 3 linii x 10 elevi. Metodica învăţării: 1. mâinile se aşează pe sol între picioare. cu indicaţia să menţină extensia şi să contracte musculatura posterioară.. ajutând la ridicarea corpului. stând depărtat: rostogolire înainte în stând depărtat cu şi fără ajutor. 15 grupe x 2 elevi. prinzând executantul cu mâinile la nivelul umerilor. împingere lentă sau întârziată cu braţele. 4 x. cu corpul în extensie mare. 3 linii x 10 elevi. fără aşezarea mâinilor. trecerea şezutei peste cap. 15 grupe x 2 elevi. 3 linii x 10 elevi. frânare şi rulare încetinită. 10 bănci x 2 elevi pe bancă. Ajutorul se acordă din faţă. 3 min . aşezat depărtat cu faţa la capătul de sus al unui plan înclinat: rostogolire înainte cu picioarele depărtate. Descrierea tehnică: stând: îndoirea trunchiului înainte. 3. cu ridicare în stând depărtat. pentru a evita căderea înapoi. aşezat depărtat: rulare înapoi şi revenire în şezând cu picioarele depărtate şi aşezarea mâinilor între picioare. fiecare elev din grupă execută de 4x. 3 linii x 10 elevi. combinaţii simple cu rostogolirea învăţată. în continuare picioarele coboară întinse şi depărtate spre sol. după care îl lasă liber. 4. spate şi bazin. Greşeli de execuţie: îndoirea genunchilor. fiecare la câte un capăt al băncii. Urmează o împingere din picioare. 7. şezând depărtat pe banca de gimnastică. rulare pe omoplaţi. cu mâinile sprijinite pe bancă între picioare: îndoirea trunchiului înainte. Se trece peste umăr şi în continuare se execută o rulare pe piept ( facială). 3 linii x 10 elevi. întârzierea mâinilor pe sol ţi lipsa împingerii. şezând culcat sau stând: rulare înapoi. până când centrul de greutate ajunge deasupra omoplaţilor. 5. 2 min. Metodica învăţării: 1. aşezarea mâinilor şi a bazinului pe sol. se realizează o întindere a corpului spre verticală cu ducerea braţelor lateral şi a capului pe umărul opus trecerii picioarelor. câte doi elevi aşezaţi pe bancă. aşezat depărtat: rulare pe spate şi revenire înainte cu picioarele depărtate şi întinse. cu ridicarea corpului întins la verticală. 6. .. oprirea este în sprijin înainte culcat. 3.. f) Rostogolire înainte cu picioarele depărtate Descrierea tehnică: din poziţia stând depărtat. cu degetele înainte. în loc să se ducă înainte. se mai poate ajuta din spatele executantului. culcat facial: partenerul îl ridică în extensie la 45 grade. lipsa de acţiune a capului şi trunchiului. necesitând o bună orientare în spaţiu. fiecare elev din grupă execută de 4x. culcat dorsal: cilindru înapoi cu ajutor. cu ducerea breţelor lateral şi a capului spre umărul opus trecerii picioarelor. În acest moment. stând pe omoplaţi: rulare înainte cu depărtatrea picioarelor şi împingere în mâini. 2 min. coapse. 4x. ridicându-l de la bazin pentru a-i uşura lucrul braţelor. 4x. braţele se duc rapid înainte şi se aşează printre picioare ( cât se poate sub bazin) şi efectuează împingerea energică în sol. urmată de o rulare pe spate. Concomitent. 2. aşezarea picioarelor prea departe de mâini după trecerea bazinului peste cap. pieptul şi capul se proiectează înainte. . culcat facial: ridicarea corpului în extensie. 4. ridicarea trunchiului spre verticală. 4x. împingere din braţe şi ridicarea corpului în stând depărtat. realizându-se un joc de unchiuri în articulaţiile coxo-femurale şi ale coloanei vertebrale. 3 linii x 10 elevi. 3 linii x 10 elevi.Greşeli de execuţie: îndoirea genunchilor. 2. cădere pe bazin. trunchiul se îndoaie înainte. 3 linii x 10 elevi. finalizată în poziţia stând depărtat. trunchiul se avântă înainte ţi se execută o îndreptare a acestuia. 4x. 2 min.. g) Rostogoliri înapoi peste umăr ( cilindrul) Se execută în plan sagital ( antero – posterior). 8x. abdomen. cu menţinerea picioarelor la verticală. 6x. cu uşoară ridicare a bazinului de pe sol.

pe direcţia deplasării. întinderea insuficientă a corpului la verticală. în care greutatea corpului trece de pe picioare pe braţe şi de pe braţe din nou pe picioare. sprijinit de scara fixă: depărtarea şi apropierea picioarelor. Metodica învăţării: 1. cu ajutor. includerea roţii în combinaţii simple. din stând pe un genunchi. uşor fandat.. 8x. Ajutorul se acordă din spatele executantului. Descrierea tehnică: stând cu umărul stâng spre direcţia de deplasare: ridicarea piciorului stâng şi a braţelor lateral sus.. RĂSTURNĂRI Caracterizare: răsturnările sunt elemente acrobatice cu caracter de rorare. 4x. Se aşează palmele succesiv pe sol ( stâng. 3 linii x 10 elevi. lipsa extensiei în timpul şi după trecerea de verticală. în timp ce braţil drept se duce sus. cu celălalt picior îndoit înainte etc. 7. lipsa controlului şi orientării în spaţiu. roata laterală cu aşezarea mâinilor pe un culoar haşurat sau pe semne marcate pe sol. 5. Greşeli de execuţie: lipsa amortizării cu braţele cu braţele la rulare înapoi. pentru orientare. combinaţii cu cilindru. fără ca ală parte a corpului să mai ia contact cu solul. stând cu braţele sus: cilindru cu şi fără ajutor. apropierea sau forfecarea picioarelor în momentul trecerii prin stând pe mâini. culcat facial cu braţele sus: depărtarea picioarelor şi menţinerea poziţiei 3 secunde. pe lângă cap. 6x. 15 grupe x 2 elevi. prin simularea răsturnării laterale. 5 min. îndoirea picioarelor sau a braţelor. se întorc la coada şirului din care fac parte. 5 linii x 6 elevi. Se poate executa din poziţia stând. deviere din planul mişcării. . după ce execută prima linie. 15 grupe x 2 elevi. îndoire în articulaţiile coxo-femurale. stând: cilindru cu ajutor în partea a doua. cu muşchii fesieri încordaţi. 6. lipsa împingerii în braţe în partea a doua a miţcării.înapoi. 3 linii x 10 elevi. 3 linii x 10 elevi. 3 linii x 10 elevi. la început mai lent. privirea după braţul stâng. cu trecere prin stând pe mâini cu picioarele depărtate.. aşezarea incorectă a capului. 5 linii x 6 elevi. cu uşoară înclinare a corpului spre dreapta. 3. pentru redresarea rapidă a trunchiului. 4 min. Roata laterală Este un element de bază în gimnastica acrobatică. 4x. 8x. 4. Partea a doua a mişcării este constituita din aşezarea succesivă a tălpilor pe sol ( drept – stâng) şi ridicarea trunchiului ( ăn plan frontal). cu un umăr sau cu faţa la direcţia de deplasare. aşezarea mâinilor înapoia liniei picioarelor.drept9 depărtate la lăţimea umărului. aşezarea pe genunchii îndoiţi sau cădere pe bazin. 3 min. 3 linii x 10 elevi. 3 linii x 10 elevi.5. pauză 10 secunde. 2. trecându-l prin fazele elementului. Ajutorul se acordă din lateral. îndoirea corpului. 6x. escaladarea băncii. escaladarea se face cu deplasare de la un capăt la altul al băncii. 6. urmează aşezarea piciorului stâng pe sol. 7. stând pe mâini. cât mai departe de piciorul de bază. apucându-l pe acesta de mijloc ( talie) cu mâna care corespunde direcţiei de deplasare – deasupra. în stând depărtat cu braţele sus. culcat dorsal cu braţele sus: depărtarea picioarelor şi încordarea musculaturii întregului corp în această poziţie. urmează o avântare a piciorului drept în sus. apucând executantul de glezne. Greşeli de execuţie: răsucirea umerilor. ridicând treptat picioarele cât mai sus. roata laterală cu aşezarea mâinilor peste o minge medicinală. 6x.

XIII. 100m. .BAZELE METODICE ALE ÎNVĂŢĂRII ALERGĂRILOR PE TEREN PLAT a) Pasul alergător. în coloanî câte unul. mers obişnuit şi mers cu pasul întins. din ce în ce mai rapid. 4x.METODICA ÎNVĂŢĂRII PRINCIPALELOR ELEMENTE ŞI PROCEDEE TEHNICE ATLETISM 1. în coloană câte doi. alergare pe linia marcată a culoarului. alergare uşoară şi odihnă activă. cu atenţia îndreptată asupra asupra puneri tălpilor paralel cu axa alergării. 100m. 2. lansat în tempo moderat ( pasul alergător de semifond şi fond) Metodica învăţării: 1. 3x. urmat de trecere în alergare uşoară: alternări de mers obişnuit şi mers cu pasul întins.

5. 5. 4. apoi de alergare ( un pas inspiraţie. 4x. 100. 150m. 2. apoi a coapselor. 4. pe grupe de 4 – 6 alergători. un pas expiraţie. alergări pe distanţe de 80. cu evadare din pluton la intrarea în turnantă.se face direct pe baza demonstraţiei şi a repetărilor integrale. 5 linii x 6 elevi. 3. cu circa 50 m înainte de intrarea în turnantă. 4x. 6. 10 – 15 execuţii. apoi câte 3 sau 4 alergători. inspiraţie şi expiraţie de durată egală. câte 2. 8 paşi de mers. startul se va da în linie dreaptă. doi paşi inspiraţie. 80m. puse în legătură directă cu comenile starterului. un alergător rămâne în urmă la 10 – 12m. 3 min. 2x.). din aceeaşi poziţie: pornire în alergare la semnal. 5 linii x 6 elevi. 3x. start din picioare de la linia de plecare. prin aplecarea şi pierderea echilibrului . 10 – 15 execuţii. prin accelerarea treptată a alergării. elevii sunt aşezaţi prin flanc câte unul. 150m. Exerciţiile se caracterizează prin mărirea şi micşorarea vitezei efectuate. până la atingerea vitezei normale a acesteia. alergare în grup. doi paşi expiraţie etc. pe linie dreaptă.. alergări cu aterizări diferite: pe călcâi. alergare în grup. alergări cu avântarea exagerată a gambelor înainte şi înapoi. 6. 15 m. 2x. încercănd să alerge cât mai aproepe de bordura interioară a pistei. mai lin sau mai brusc. 6 – 10 alergători. Metodica învăţării: . apoi în grup. 3 min. 3. 5 linii x 6 elevi. apoi încearcă să reintre în pluton. pe pingea. start la intrarea în turnanta şi alergare în turnantă în vederea ocupării unui loc cât mai favorabil pe turnnantă ( 4 – 6 alergători). grupele pleacă una după alta la interval de 5 secunde. în linie dreaptă la comandă. alergare în pluton strâns. ( 6 – 9 alergători). 2. sau un pas inspiraţie şi trei paşi expiraţie etc.3. până când alergarea nu mai prezintă greşeli. acelaşi exerciţiu efectuat în turnantă. 7. se va tree la învăţarea ritmului respirator . 3x. alergare în pluton. 3x. inspiraţie şi expiraţie pe durate inegale ( expiraţia va fi todeauna mai lungă): un pas inspiraţie şi doi expiraţie. cu încercări de evadare din pluton. cu executarea unui număr minim de paşi ( se va evita alergarea sărită). deplasare „ pas în pas”. 2. stând depărtat cu piciorul drept înainte: pornire în alergare. 6. 4. grupe 6 – 8 alergători. acelaşi exerciţiu. cel care „ evadează” este desemnat si. 80m. 4 – 6x. atenţia alergătorilor va fi îndreptată asupra creşterii trptate a vitezei. până la aflarea celui mai convenabil ritm respirator Startul din picioare şi lansarea de la start . 6 grupe x 5 elevi. ca atare este cunoscut dinainte. La început se va evita atingerea vitezei maxime. 7. 1. dar în turnantă ( 5 – 6 alergători). 150 m. Pasul alergător de accelerare În cursul activităţii de învăţare şi perfecţionare a acestui element. pe toată talpa. câte unul şi câte doi. 4 – 6 în grup. 60 m. 50 m. 100m. • în paralel cu lucrul pentru învăţarea tehnicii alergării pe plat şi atunci când distanţele de lucru depăşesc 200m. 400m. pe turnantă şi la ieşirea din turnantă. efectuate pe 2. 300m. 2x. Exerciţii de alergare în grup: 1. 5 linii x 6 elevi. pe linie dreaptă. 4.

se indică aplecarea trunchiului spre interiorul turnantei şi acţiunea mai ampla a braţului exterior. în linie dreaptă pe 20 – 30m. 2x. alergare accelerată. fără comandă şi la comandă. alergare accelerată în turnantă. 2. apoi din ce ţn ce mai lungi. 5. creşterea vitezei se face lent. pe 20 .mişcările braţelor sunt ritmice. 5 linii x 6 elevi. alergare accelerată. 5. 3x. cu atenţia îndreptată şi asupra . 2. alergare în tempo variat. 4x. 3x. . se execută individual. 5 linii x 6 elevi. 4. starturi din picioare. în vederea însuşirii particularităţilor tehnicii alergării pe turnantă. se execută individual dar şi pe perechi. 5 linii x 6 elevi. dar şi pe grupe de 4 – 5 executanţi. grupe de 6 – 8 elevi. 2x. urmată de încetinirea vitezei şi oprirea alergării. 4x. Viteza nu depăşeşte la început 80 – 90 % din posibilităţile maxime. se lucrează pe 20 – 30 m. aşezaţi în linie. distanţa de alergare 100 – 150m. 3. 3 min. 2x. alergare cu accelerare. accelerări bruşte. . Pasul alergător lansat de viteză Descrierea tehnică: . frecvenţa în jocul de glezne creşte treptat. prin dezechilibrarea bruscă înainte. distanţele de lucru 40 – 60 m. grupe de 6 – 8 alergători. cu atingerea vitezei indicate şi menţinerea ei pe o distanţă de 10 – 20m. luarea poziţiei corespunzătoare comenzii „ pe locuri”. atingerea vitezei maxime.contacul cu solul se va face exclusiv şi permanent pe pingea. dar în turnantă. aşezaţi în linie. 4x. urmată de o alergare liberă. pe culoare. piciorul din spate sprijinit înapoi la o distanţă mai mate de 2 tălpi. iar privirea îndreptată înspre linia de sosire. apoi pe 20 – 30m. plecări din poziţia ghemuit. fără pauze. 30m. 3. 4. mai târziu se poate ajunge la 95 – 100 % . fără o pendulare prea evidentă a gambei înainte. cu pasul din ce în ce mai lung. fără efort. 3. 4. alergătorul este obligat să execute o alergare cu paşi scurţi şi rapizi. 30 – 40 m.1. pe 5 – 10m. 10m. în linie dreaptă. pornindu-se la început cu viteză maximă. 40m. 30m. 3x. se măreşte şi semicşorează viteza în tempouri şi pe distanţe prestabilite. exerciţiul de mai sus este repetat în continuare. 5 linii x 6 elevi. ca mai sus. se fac reluări şi alternări ale celor două poziţii. pe grupe de 4 – 6 elevi. acestea aflându-se îndoite din coate la unghi drept. 4x. 7. Metodica învăţării: 1. alergare liberă. starturi de jos la comandă. plecări libere şi la comandă. 2x. greutatea corpului pe piciorul din faţă. c. 3x. lucrându-se individual. se lucrează la început pe grupe în linie. d. alergare cu executarea mişcării corecte a braţelor în ritmuri diferite.. individual apoi în perechi. apoi trecerea în poziţia corespunzătoare comanzii „ gata”. grupe de 5 elevi. 2. 4x. apoi individual pentru corectări. se execută 5 – 6 schimbări de viteză.30m. 3.poziţia trunchiului este dreaptă. se vor executa şi pe turnantă. plecarea se face liber şi la comandă. exerciţiile b. apropiată mult de poziţia startului de jos. accelerare. până la maximum. alergare cu accelerare.pasul este ceva mai lung decât ăn alergarea în tempo moderat. la început pe 20 – 30 m. 30 – 40 m. efectuate din poziţii înalte. oprirea din alergare se face pe distanţă mai mare. grupe de 6 – 8 alergători. apoi pe grupe mici în linie. 3x. acelaşi exerciţiu. în linie dreaptă. de pe loc. pentru a evita căderea înainte. în linie dreaptă. . 4 – 5 executanţi. start din picioare. ajungându-se şi la 90 – 95 % din posibilităţile maxime ale executanţilor. apoi pe 40 – 60 m. dar cu ridicarea amplă a călcâiului la spate. accelerare. 30 m. ori 4 – 6 elevi aşezaţi în linie. în linie dreaptă. 10m. Startul de jos şi lansarea de la start Metodica învăţării: 1. 4. 4x. astfel. în linie dreaptă şi cu atingerea vitezei maxime la sfârşitul accelerării. capul aflându-se ân prelungirea trunchiului. 6. apoi se trece în alergare accelerată. trecere în alergare accelerată din joc de glezne. 6.

2 min. 3. 5 linii x 6 elevi. 2 min. ducerea unui genunchi sub axilă. 6 linii x 5 elevi. cu sprijinul mâinilor pe gard. cu trei paşi. 15 – 20m. treceri globale peste un gard şi mai multe. dar imitând lucrul cu braţele. 5 linii x 6 elevi. 4. pe lângă gard. SOSIREA: 7. 2 min. 2. ca în alergarea de garduri. 2 linii x 15 elevi. 5. din mers. la 6 -8m de la linia de plecare. aşezată transversal pe pistă. 2 min. 4x. 3. 4. însoţită de mişcarea braţului opus piciorului de atac. 2 min. Exerciţii efectuate în deplasare. 5 linii x 6 elevi. 3 linii x 10 elevi. 2. treceri peste un gard.2 şi 91. peste şi după linia de sosire ( 5 -6m ). 8. 2x. cu accent pe trecerea piciorului deremorcă. cu ritm de trei paşi. treceri peste braţe ţinute orizontal. Trecerea succesivă a mai multor obstacole cu trei paşi: 1. treceri din mers peste garduri de 76. exerciţiu de tragere a remorcii.lansării de la start. 6 linii x 5 elevi. 2 min. 6 linii x 5 elevi. 5 linii x 6 elevi. 2. Studiul piciorului de atac şi al aplecării trunchiului: 1. 3. 3. pe lângă gard. cu ritm de 5 şi 3 paşi. fără gard: 1. d). exerciţiul de mai sus executat în turnantă. 2. trecerea piciorului de atac peste gard. efectuarea atacului gardului. 2 min. 2 min. acelaşi exerciţiu. cu start din picioare ( concomitent se va face şi studiul mişcării braţelor) . afectuată pe ultimul pas de alergare. din joc de glezne. . 2. Exerciţii efectuate pe loc.4 cm. 6 linii x 5 elevi. alergare cu start lensat şi cu trecerea liberă peste linia de sosire. 2 min. 2 min. grupe de 4 – 6 elevi. trecerea piciorului de atac peste mai multa garduri.ALERGĂRILE DE GARDURI a). treceri peste garduri joase. 5 linii x 6 elevi. e). din joc de glezne. 3 linii x 10 elevi. 6 linii x 5 elevi. 4x. 5 linii x 6 elevi. 6 linii x 5 elevi. 3 min. apoi normal ). trecere liberă apoi cu trei paşi. alergare cu pas lansat şi cu aplecarea trunchiului peste linia de sosire. treceri peste un gard şi mai multe. 5 linii x 6 elevi. elevii aşezaţi ghemuit. treceri peste obstacole joase. 6. 5 linii x 6 elevi. 2 min. fărăr gard: 1. 3 min. 15 grupe x 2 elevi. ducerea unui genunchi înainte – sus. 3. 2 min. 4. din mers. cu sprijin înainte. 2 min. apoi extensia gambei pe coapsă şi aplecarea trunchiului pe coapsă. Exersarea globală: 1. 6 linii x 5 elevi.. 5 linii x 6 elevi. 5 linii x 6 elevi. luarea poziţiei de trecere a gardului. pe sub o sfoară ori o bară. se va continua alergarea în viteză. starturi de jos. urmate de alergare accelerată. 4x. 2 min. din alergare. 2 min. şezând ( la început în condiţii uşurate. din alergare cu genunchii sus. cu ajutor înainte. 2. c). 2 min. atacul gardului la perete sau la un alt sprijin. b).

. transmiterea băţului de schimb din alergare. Studiul trecerii piciorului de remorcă: 1. pe lângă gard. transmiterea băţului în zona de schimb. băţul fiind transmis de la coada şirului.ALERGĂRILE DE ŞTAFETĂ Indicaţii metodice: . partenerii alergând cu acceaşi viteză. la un interval de 1 metru. 3 min. 7. ori perechile. se va lucra în perechi constituite. Metodica învăţării: 1.pentru începători se va preda tehnica sghimbului de accesi parte ( din măna stângă în mâna dreaptă. cu băţul de ştafetă ţinut în mâna stângă. la semnalul dat de aducător. încât fiecare alergator va fi pe rând. acelaşi exerciţiu din alergare. transmiterea băţului de schimb din mers. 6 min. 15 grupe x 2 elevi. la început ca în exerciţiul 4. 3 min. . transmiterea băţului de schimb de pe loc. la semnalul dat de aducător. 6. exerciţiul se desfăşoară ca la ex. 5 linii x 6 elevi. se execută în linie dreaptă. 4x. start de jos. .se recomandă o perioadă de obişnuire cu băţul de ştafetă. tragerea piciorului de remorcă. cu palma orientată în jos. 2 min. cu start din picioare ( concomitent se va face şi studiul mişcării braţelor. care-l va trece imediat în cea stângă. în aşa fel încât la semnal schimbul săse facă fără întârziere. 4x. 4x.. exerciţiul se efectuează cu elevii aşezaţi în sir. cu ritm de 5 şi 3 paşi între garduri.5 siruri x 6 elevi. fără şi la comandă.f). apoi în turnantă. . 4x. primitorul aflându-se cu braţul întins înapoi. în linie dreaptă şi apoi ăn turnantă. transmiterea băţului de schimb din alergare.învăţatea va fi astfel organizată. este trecut imediat în mâna stângă). pentru predarea băţului aducătorul va fi obligat să accelereze viteza. între cei doi distanţa va fi mai mare ( 10 m ). acea care se pretează la posibilităţile celor instruiţi. 5. 2. 3. se deplasează înainte. dar şirul. 5 linii x 6 elevi.învăţarea tehnicii sghimbului are loc în trei etape: de pe loc. 40m. de asemenea. primitor şi aducător. la început în tempo moderat. . 60m. 5 linii x 6 elevi. braţele imită mişcările efectuate într-o alergare de viteză. 60m. 60m. 5 linii x 6 elevi. din mers. 3.se va alege şi preda o singură tehnică. alergare cu băţul de schimb şi trecerea lui dintr-o mână în alta. băţul este transmis cu mâna stângă în cea dreaptă a primitorului.predarea se va face printr-o mişcare de jos în sus şi dinainte – înapoi. 1.SĂRITURA ÎN LUNGIME . 4. 2. băţul odată preluat. 15 grupe x 2 elevi. apoi marcată în mod regulamentar. apoi din ce în ce mai rapide. predarea se va face. pentru a se apropia de primitor. apoi din ce în ce mai repede. din mers. prin mânuirea acestuia în diferite exerciţii. din alergare cu viteze reduse la început. 15 grupe x 2 elevi. 2 min. treceri globale peste un gard şi mai multe.5 siruri x 6 elevi. 3. . 4.

concurs cu punerea piciorului de bătaie într-o zonă marcată. cu aterizare pe piciorul de bătaie. 7. poziţie de plecare în elancu picioarele pe acceaşi linie. talpa este aşezată elastic şi plat pe sol începând cu baza decetelor. cu aşezarea piciorului de atac într-ozonă de 40 – 70 cm.coloană câte doi. 20m. alergare accelerată pe 20 – 30m. 5 linii x 6 elevi. cu ajutorul a doi colegi care aleargă cu executantul. 10 – 15m distanţă elan. desprinderea se execută pe un prag fixat la aproximativ 1 – 3m de aparat ( în funcţie de gradul de pregătire al elevilor. alergare uşoară. 4x. inele. c) Exerciţii pentru învăţarea zborului: 1. executarea desprinderii din mers. coloană câte 4. cu elan de 4 – 6 – 8 paşi.SUCCESIUNEA ÎNVĂŢĂRII a) Exerciţii pentru învăţarea elanului: 1. 7. ( fiecare linie aleargă distanţa şi se întorc pe margine la pas). 6. 4. genunchii uşor îndoiţi. sărituri cu avântarea piciorului de atac la scara fixă. coloană câte 1. 3. apoi pe 40 – 50m. 6. 2 min. talpa se ridică uşor.. 3. sărituri pe saltele suprapuse.. 9. palmele sprijinite pe genunchi sau coborâte liber jos. api din alergare. 3 min. 4. 2x.. 2 min. 8. apoi de 7 – 9 paşi desprinderi în pas săltat. 3.. 60m. 3x.. 3 linii x 10 elevi.. din mers. acelaşi exerciţiu. 8. 3x. 5 linii x 6 elevi. distanîa 15m. apoi cel de atac şi desprindere). apoi de 7 – 9 paşi desprinderi în pas sărit şi aterizare pe piciorul de atac. sărituri cu marcarea ultimilor paşi ai elanului. acelaşi exerciţiu efectuat din alergare uşoară. 2 min. elan de 3 – 5 paşi: desprindere în “ pasul ştrengarului” cu atingerea unui obiect suspendat. . 2 min. 5. alergare cu joc de glezne şi trecere în alergare accelerată.. sau 4 în funcţie de condiţii. 10. 3x. 4x. pas cu piciorul de bătaie şi accelerare pe 15 – 20m.. 15 – 20m. 2 min. plecări în elan cu marcarea celui de-al patrulea pas. paralele. 2. după care urmează alergare rapidă ( piciorul de bătaie. coloană câte 1. 6 linii x 5 elevi. 2. 2 min. în coloană câte unul. piciorul este dus înainte vu vârful ridicat. 15 grupe x 2 elevi. acelaşi exerciţiu fătă prag.. 9. din atârnat ( la lecţiile desfăşurate în sală – la bară. 3 min. se vor executa paşi de alergare. coloană câte 3. fără dereglarea paşilor. 3. 5 linii x 6 elevi. 4x. distanţa 20m. piciorul de bătaie atârnă liber în jos. coloană câte 2. 5 linii x 6 elevi. 2. atingând spre sfârşitul distanţei viteza maximă.. 10. 5. sprijinindu –l de coate. mers cu picioarele întinse. 3 linii x 10 elevi. 4x. 2 min. după desprindere. coloană câte 1.. coloană câte 2. alergare cu joc de gleznă şi trecere în alergare acceletată. 3 min. 6 linii x 5 elevi. 2 min. coloană câte 3. cu efectuarea bătăii la marginea gropii. saltele suprapuse. marcată ladistanţă de 5 – 6m de prag. 3x. 4 min.. 10 – 15m. elan de 3 – 5 paşi. cu simularea desprinderii în finalul alergării. 5 linii x 6 elevi. de crengile copacilor sau ceva similar). cu elan de 3 – 5 paşi.. accelerare pe distanţa de 10 – 15 m. săritură pe lada de gimnastică ( cu mai puţine cutii). executarea ampla a mişcărilor de alergare în aer cu sprijin pe umerii a doi parteneri. folosind un elan de 4 – 6. 2 min. iar la cele desfăsurate în aer liber.8 paşi cu aterizare pe ambele picioare. alergare accelerată pe distanţele de 20 – 30m.. 2. 5 linii x 6 elevi. b) Exerciţii pentru învăţarea bătăii: 1. la fiecare al treilea pas.

4x. coloană câte 1. 1. prin împingerea rapidă a şoldurilor şi a trunchiului înainte. băztaie pe lada de gimnastică cu două cutii şi aterizare pe piciorul de desprindere. d) Exerciţii pentru învăţarea aterizării: . cel de desprindere rămâne întins înapoi. deoarece dăunează desprinderii. 4x. cu elan de 6 paşi. 4x.SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME PRIN ROSTOGOLIRE VENTRALĂ . continuând alergarea şi aterizare la groapa de nisip. 7. 6x. baston de gimnastică ). în zona de aterizare. sărituri de pe un obstacol. se accentuează mişcarea pasului. executarea a doi paşi în aer şi aterizare cu continuarea alergării. saritui în lungime peste o bandă elastică ( sfoară. 3. trambulina nutrebuie folosită prea des. se urmăreşte prelungirea fazei de zbor. ceea ce permite săritorului să execute paşi de “alergare” în aer. bandă elastică. 8x. aterizare pe o grămadă de nisip. 6x. sărituri în lungime de pe loc. 6. indicaţii: piciorul de atac este puternic avântat înainte – sus. aşezate la o înălţime de aproximatv 20 cm. 4x. se urmăreşte obişnuirea cu continuarea alergării în timpul zborului. de asemenea. pentru ai stimula pe elvi. în special al doilea. 9. pentru a-i învăţa mişcarea corectă (din şold ). 6x. ea ajută la obişnuirea cu menţinerea echilibrului. 5. indicaţii: de regulă începătorii execută paşi în aer mai mult la nivelul gambelor. iar piciorul de desprindere ăn timpul zborului să rămână înapoia trunchiului ( ducerea piciorului de bătaie prea repede în faţă nu permite o extensie suficientă în aer ). cel de bătaie este dus înainte( îndoit din genunchi). coloană câte 2. se urmăreşte uşurarea execuţiei mişcărilor în ansamblul lor. se recomandă ca aceste exerciţii să se desfăşoare şi sub formă de concurs. trunchiul drept. desprinderi cu piciorul de atac. indicaţii: să evite căderea pe spate. elan 6 – 8 paşi şi sărituri cu efectuarea bătăii pe un postament mai înalt şi a paşilor în aer. îi obligăm să continue alergarea. coloană câte 1. trunchiul drept. cu desprindere. coloană câte 1. indicaţii: piciorul de bătaie să fie rapid aşezat. peste un anumit semn. după ce piciorul de atac coboară. 2.4. 8. deoarece acesta pregăteşte aterizarea. 5. acelaşi exerciţiu fără ladă. indicaţii: după desprindere ( care trebuie să fie “ explozivă”).săritorul este obligar să – şi ridice picioarele pentru a putea ateriza dincolo de banda elasică. coloană câte 1. pentru învăţarea zborului se mai poate folosi trambulina elastică. coloană câte 2. coloană câte 1. elan de 4 – 6 paşi. sărituri de pa un obstacol mai înalt.coloană câte 2. aceasta aproape că dublează durata fazei de zbor.în general aceste exerciţii vor urmării să-l obige pe săritor să – şi ridice cât mai mult picioarele în momentul aterizării.

3 min. • înainte de a se trece la lucrul practic. iar cel de bătaie.. 2 min. coloană câte 1. 3 min. 6 linii x 5 elevi. înălţimea ştachetei va fi de 50 – 70 cm. coloană câte 1. 4 min. exerciţiile 2 şi 3 se pot efectua după aceea cu 1 – 3 paşi de elan.. 2. iar piciorul de atac nu se desprinde de pa sol. elan de 3 – 5 paşi. 3 min. pas cu piciorul de bătaie pe un semn marcat pe sol. după ce a trecut dincolo de ştachetă. 2. respectiv evitarea mişcării de translaţie. în coloană câte 3. se urmăreşte execuţia corectă a mişcîrii. 6 -8 repetări... îndoit din articulaţia genunchiului. cu piciorul de atac. dar cu pendularea piciorului de atac şi desprindere de pe sol. bătaie. b) Exerciţii pentru învâţarea atacului: 1. chinograme. perpendicular pe ştachetă. fără însă a se lăsa corpul pe spate. elan de un pas. 3 min. 3 linii x 10 elevi.Indicaţii metodice: • tehnica probei impune trecerea unui obstacol – ştacheta şi căderea de la o anumită înălţime pe o altă parte a corpului decât picioarele – aterizarea. coloană câte 1. 7. 3. trebuie s ă se urmărească sincronizarea perfectă între acţiunea piciorului de bătaie. cât mai sursdeasupra capului. a celui de atac şi a braţelor.. acelaşi exerciţiu ca la 5. desprindere şi întoarcere 180 grade. balansarea înainte a piciorului de atac. 4. 6 linii x 5 elevi. cu sărituri succesive peste 6 – 10 garduri. 3 min. 3 min. 3 linii x 10 elevi. acelaşi exerciţiu cu o uşoară desprindere. cu execuţia bătăii. în sensul că ele sunt duse puternic în sus. 15 grupe x 2 elevi. .. 7. • prima grijă a profesorului la învăţarea săriturii prebuie să fie aceea de a pregăti cu atenţie locul de antrenament şi în special suptafaţa de aterizare. sprijinindu –se cu mâinile unul pe umărul celuilalt. înalţimea gardului va fi stabilită în funcţie de vârstă. 5 linii x 6 elevi. 2 min. stând: pendularea piciorului de atac înainte – sus. coloană câte 1. 6 linii x 5 elevi. 3 min. braţele rămân înapoi.. odată cu avântarea piciorului de atac şi cu impulsia celui de bătaie. acelaşi exerciţiu ca la 1. sexul şi pregătirea elevilor. 2. a) Exerciţii pentru învăţarea bătăii: 1. 6 linii x 5 elevi. stând pe piciorul de atac îndoit: picorul de bătaie se duce înainte şi concomitent. 1 min. 6. 5. sărituri peste ştachetă cu întoarcere de 90 grade şi aterizare pe piciorul de atac. cu piciorul de atac înapoi sprijinit pe vârf: avântarea şi aşezarea acestuia pe spalier. executat fără trecere peste ştachetă şi fără elen. se recomandă ca elevii să fie puşi în temă cu tehnica procedeului. cât se poate de întins. cu ajutorul diferitelor fotografii.. 5. 5 linii x 6 elevi. sprijin la spalier cu un braţ. se urmăreşte atingerea unui obiect suspendat. coloană câte 1. elan de 1 – 2 – 5 paşi: desprindere cu executarea atacului ( piciorul de atac va fi dus întins din genunchi şi cu vârful piciorului tras înapoi). la aceste exerciţii aterizarea se face pe piciorul de bătaie. se execută serii de 8 – 10 repetări. pe acelaşi semn.. 3 min. explicaţii verbale şi în special demonstraţii practice. 6. înalţimea la care va fi suspendat obiectul trebuie sa fie în aşa fel aleasă încât să-l solicite la maximum pe săritor. stând în faţa spelierului. 4. se poate executa şi cu 1 – 3 paşi de elan. din poziţia stând. idem cu întoarcere de 145 grade. acest exerciţiu se poate executa cu un elan de 3 -5 paşi. 6 -8 repetări.. 3 min. acelaşi exerciţiu cu elan de 3 paşi. piciorul de atac este coborât activ. greutatea corpului fiind trecută pe piciorul de bătaie care se îndoaie. amortizând mişcarea . 3 min. braţele înapoi. 6 linii x 5 elevi. la exerciţiile de mai sus se lucrează şi cu braţele. acelaşi exerciţiu cu partener. executanţii stând lateral faţă în faţă. c) Exerciţii pentru învâţarea trecerii peste ştachetă: 1. 6 linii x 5 elevi... braţele se avântă înainte – sus. el se poate executa din mers. 3. atarizare pe piciorul de atac. se urmăreşte punerea activă a piciorului de bătaie pe sol şi avântarea bazinului înainte.. • atât existenţa ştachetei cât şi particularităţile aterizării pot produce o stare de inhibiţie. acelaşi exerciţiu. 3.

. cu proiectarea în faţă a bazinului şi aşezarea rapidă pe sol a piciorului de impulsie. după caz). coloană câte 1. 2. 4 min. consecutiv numai pe piciorul de bătaie. 6. 10x. 4 min.. aterizare pe locul desprinderii. avântarea piciorului de atac în diagonală şi cu ambele braţe.. 4 min. ştacheta se fixează la înalţimi uşor accesibile. bătaia făcându-se pe vârful buclei. executarea mişcării de învăluire a ştachetei din poziţia sprijin culcat. cu corpul în echer. unde sensul alergării este cel necesar ( stânga sau dreapta . cu elan de 3 – 5 paşi. 4 min. acelaşi exerciţiu se poate efectua de pe banca de gimnastică. 3. coloană câte 1. liber şi în faţa ştachetei. de pe o trambulină elastică. sărituri în condiţii de concurs. dar alergarea se face pe un traseu în formă de 8. 2. în coloană câte 1. 20 m: 4x. în coloană câte 1. 6 min.. sprijin cu braţele pe lada de gimnastică: imitarea mişcării de evitare a ştachetei cu piciorul de bătaie. bătaie şi desprindere. la început bătaia se face la semnal. 6. din poziţia stând. sau pe o suprafaţă moale mai joasă.7 paşi de alergare. cu elan de 5 paşi. d) perfecţionarea tehnicii.. dar cu desprindere şi aterizare în acelaţâşi punct de pe loc. pe un traseu curb cu raza de 8 – 10m. aterizare pe locul desprinderii. coloană câte 1. fixată pe suporţii stâlpilor.SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME CU RĂSTURNARE DORSALĂ Succesiunea învăţării: a) elanul şi bătaia cu rotaţie în jurul axei longitudinale. pivotare 90 grade spre piciorul de impulsie. succesiune de paţi săltaţi.. 4 min. cu elan de 3 – 5 paşi rectiliniar. 5 linii x 6 elevi. b) Exerciţii pentru învăţarea aterizării şi trecerii ştachetei: 1. 4 min. 2 grupe x 15 elevi. 5.. c) elaborarea formei globale. în coloană câte 1. sensul alergării spre partea piciorului de „bătaie”. 5 linii x 6 elevi. cu elan de 3 – 5 paşi. 4 min. din alergare pe un cerc cu raza de 10 – 15m. aterizare pe spate. bătaie. coloană câte 1. apoi după 3 – 5. întoarcere cu 90 grade. acelaşi exerciţiu. 3 min.. 4 min. cu 90 grade. aterizare pe locul desprinderii.. în coloană câte 1. apoi cu elan de un pas. 3 min. 10x. cu spatele la locul de aterizare ( saltea ). sărituri la ştacheta oblică. aceeaşi rază. elan de 1 – 3 paşi şi săritură peste ştachetă cu ajutorul partenerului la executarea învăluirii. 3 cercuri x 10 elevi. 4. 3 cutii de la ladă de gimnastică. 8. regiunea toracală. 2. 6. desprindere de pe ambele picioare spre în sus şi înapoi. 7. 5. coloană câte 1. bătaie. întoarcere cu 90 grade spre piciorul de impulsie. 5 linii x 6 elevi. 7. aterizare ân groapa de nisip. b) aterizarea şi trecerea ştachetei prin răsturnare în jurul axului transversal.4. de pe 1. întoarcere. urmat de încă 3 – 5 paşi efectuaţi pe un traseu curb. acelaşi exerciţiu.. a) Exerciţii pentru învăţarea elanului şi a bătăii: 1. avântarea cu piciorul de atac în diagonală spre cel de bătaie şi cu ambele braţe. de pe loc. liber şi în faţa ştachetei.

în condiţii de elan mic şi în condiţii de elan de concurs. 3 min. dar aterizarea se face pe o saltea specială.METODICA ÎNVĂŢĂRII ACŢIUNILOR DE JOC ÎN VOLEI . cu 3 – 5 paşi ( „ curba de impulsie”). 3 min. în coloană câte 1. în coloană câte 1. cu gambele flexate. 7. săritură cu răsturnare dorsală la înălţimi mai accesibile şi. 3 min. în coloană câte 1. 6. săritură cu aterizare pe spate. peste ştachetă. acelaşi exerciţiu ca la 5. 6. trecerea ştachetei . pe spate. sub formă de plan înclinat ( prefigurează coborârea trunchiului după trecerea stachetei). 4 min. acelaşi exerciţiu. 3 min. în coloană câte 1. acelaşi exerciţiu. opus piciorului de bătaie şi al capului. săritură „ flop”. 3 min. în coloană câte 1. 5 min. cu accent pe extinderea gambelor pe coapse. în coloană câte 1.femural. 3 min. avântarea cu ambele braţe şi desprindere de pe ambele picioare. respectiv 5 + 3 – 5 ( 5 paşi fată de accelerare în linie dreaptă . a variantelor optime privind numărul paşilor ( 3 sau 5 ). în raport cu calităţile de viteză ale elevului. cu bătaie. METODICA ÎNVĂŢĂRII PRINCIPALELOR ELEMENTE ŞI PROCEDEE TEHNICE DIN JOCURILE SPORTIVE 1. în coloană câte 1. aterizare pe saltea. evitarea ştachetei şi trecere în poziţia L. se va urmării şi lucrul corect al braţului. în coloană câte 1. cu elan de „ flop”. 5. din stând cu spatele. c) Exerciţii pentru învăţarea formei globale: 1. progresiv pe bancă. la înălţimi mai mari. de pe ambele picioare. ladă şi trambulină elastică. 3 min. dar elanul va fi complet. pe saltele supraânălţate şi cu desprindere de pe lada de gimnastică şi apoi de pe trambulina elastică. 3 min. introducerea paşilor preliminari şi stabilirea. 3 min. 4. în coloană câte 1. 8.3. în coloană câte 1. în coloană câte 1. XIV. acelaşi exerciţiu. din stând. 4. progresiv. 2. care stimulează lucrul corect deasupra ştachetei. săritură în înşlţime cu „ păşire”. avântare cu ambele braţe. 3. 7. cu trecere în extensie pronunţată la nivel lombar şi coxo. 3 min. 5. în coloană câte 1. ca şi a celor din faza de accelerare. cu elan de 3 – 5 paşi ( curba de impulsie). în coloană câte 1.3 – 5 paşi curbă de impulsie). cu 3 – 5 paşi ( „ curba de impulsie”) şi 5 paşi accelerare în linie dreaptă. cu gambele flexate şi atârnând la marginea saltelei. curbei de impulsie. desprindere pe ambele picioate. 3 min.

6. 4 min.serviciu executat la diferite distanţe 3. preluări din serviciul de sus sau de jos peste fileu . 5 min.. 4 min.. serii cât mai lungi: spre dreapta şi spre stânga. 3 linii x 10 elevi. precedată de preluare şi pas executate de alţi jucători. 3. 15 grupe x 2 elevi. trei elevi cu minge aşezaţi în triunghi. 5 linii x 6 elevi. din minge aruncată. 7 grupe x 4 elevi. 3 min. 4 min. lovirea mingii cu palm spre sol. 5. 3 min. 6 min.. 3 min. 2 x 2 cu trei pase ( cu două mâini de sus ) şi trecerea mingii peste plasă. 1 x 1 în afara plasei.. sub diferite forme specifice structurilor de joc. 4 min. realizate în serii cât mai lungi. lovirea mingii cu o mână de sus spre coleg. 3 linii x 10 elevi. 3 min. 8.. 4 min. 15 grupe x 2 elevi. se va executa serviciul din terenul advers spre unul din cei doi jucători aşezaţi mai departe de plasă. doi la distanţă de plasă pentru preluare. 15 grupe x 2 elevi. 8. în partea dreaptă. compeiţie cu efectiv normal pe teren normal.. 10m. cu o anumită destinaţie. 3. 3 min. 4.. care execută preluare din atac spre al treilea. un elev execută lovitură de atac spre al doilea. 6. b) Preluarea din serviciu: 1. cu trei lovituri obligatorii. pentru a ricişa spre perete. 1 x 1 cu trecerea mingii peste plasă cu una sau 2 mâini de sus. serii cât mai lungi. pase la perete la punct fix. 15 grupe x 2 elevi. serii cât mai lungi. din deplasare. care ridică mingea către primul. 4 min. lovitura a doua se va executa obligatoriu cu două mâini de sus. 1 x 1 la fileu cu pasă de control şi trecerea mingii peste ( ţinerea mingii cât mai mult ). 7. 4 min. exerciţii sub formă de structuri de joc din care face parte atacul.. 2. lovirea mingii cu palma spre sol. 15 grupe x 2 elevi. pase în trei ( cu elevii aşezaţi în triunghi).al treilea lângă plasă. urmată de deplasarea la mingea ridicată de acesta şi trecerea mingii peste fileu. 3 x 3. din mingii aruncate de partener. 4 min. exerciţii specifice fazei de joc în care se include pasa: pase precedate de preluarea unei mingii aruncate. lovirea a doua se va executa cu două mâini de sus. în afara terenului. preluări din serviciu din afara plasei la distanţe variabile. 10 grupe x 3 elevi. servite sau atacate. 2. 5.. se va ţine mingea cât mai mult în joc. preluări din mingii aruncate peste fileu. 10 min. 7 grupe x 4 elevi. 4 min.. 2. pase de control – serii cât mai lungi executate de pe loc. 5 min.. 5. executarea atacului în cadrul fazei I de joc la câştigarea serviciului. 3. 7 grupe x 4 elevi. de exemplu: trecerea mingii peste plasă din a treia lovitură. 3 linii x 10 elevi. 4 x 4. preluarea mingii servite spre un coleg. 4. 3 min.. care face preluare cu 2 mâini de jos. localizată în diferite zone ale plasei. grupe de 6 sau 8 elevi. toţi elevii execută perând lovitura de atac. 10 grupe x 3 elevi. se poate executa în diferite zone ale terenului. 6... fie pentru câştigarea serviciului fie pentru câştigarea punctului). în formaţie de trei jucători aşezaţi în triunghi. 15 grupe x 2 elevi. 7. din deplasare pe poziţia viitoare. cu deplasare şi oprire şi precizarea exactă a locului de lovire a mingii. cu o mână sau cu 2 mâini de sus. din săritură. precedat fiind de preluare din serviciu şi pasa dată de ridicător. 3 min. 6 x 6 pe teren normal. 7. cel de. preluări cu două mâini de sus sau de jos. care va trece mingea peste fileu cu sau fără efectuarea unui atac.. care vor efectua preluare spre jucătorul de lângă plasă. care la rândul său va ridica mingea spre celălalt jucător. 3 min.. 6. c) Lovitura de atac: 1. pe teren redus sau normal cu trei lovituri obligatorii. 3 grupe x 6 elevi . 10 grupe x 3 elevi. 10 grupe x 3 elevi.A) Metodica învăţării jucării mingii a) Pasa: 1. 4. 2 min. 15 grupe x 2 elevi.

5.. 4 grupe x 8 elevi. acelaşi exerciţiu cu mărirea treptată a distanţei dintre elevi.. 2 grupe x 15 elevi. 3 min. 3 linii x 10 elevi. 7. în zone diferite. 4 grupe x 6 elevi. 4 grupe x 8 elevi. serviciu efectuat de la distanţă mare. joc şcoală 1 x 1 peste plasă cu execuţia serviciului. 5. după fiecare aruncare mingea se lasă să cadă sol. de la distanţa de 5m. de la distanţă de 5 – 6m. cu execuţia serviciului şi preluării din serviciu. până la 9 –10m. 5 min. 3 serii x 10 servicii . 4 grupe x 8 elevi.. 4 min. 4. deasupra unei linii corespunzătoare înălţimii fileului. 4 min.. 8. 15 grupe x 2 elevi. 6. d) Serviciul de jos 1. . celălalt prinde mingea în cupă.. 4 min. 15 grupe x 2 elevi. 15 grupe x 2 elevi. serviciu peste o linie trasată pe perete. deasupra unei linii trasate la aproximativ 5m. execuţia serviciului spre partenerul care prinde mingea şi execută la rândul lui serviciul. 5 min. pe perechi cu o minge. seviciu spre perete. 3. Cu intrare sub traiectoria mingii ricişate din perete şi prinderea acesteia în cupă situată la nivelul frunţii. 15 grupe x 2 elevi. 3 linii x 10 elevi. distanţă 4 – 6m: un elev execută serviciu. spre înainte 2 min. 3 linii x 10 elevi. acelaşi exerciţiu cu verificarea punctului de lovire prin atingerea mingii ţinute de 1-2 ori înainte de efectuarea serviciului. de o parte şi de alta a fileului: serviciu cu efectuarea unei preluări de control. 4 grupe x 8 elevi. executarea atacului în cadrul jocului la câştigarea punctului. 4. 3 min. serviciu spre perete de la distanşa de 6 – 7m. 7. pe perechi cu o minge. 8. e) Serviciul de sus din faţă 1. linia de fund a terenului în zona 5 adversă). 3 min. 4 min. idem exerciţiul de mai sus. 3 linii x 10 elevi. 2. serviciu spre perete. 2 min. cel mai bun din 8 -10 încercări.. precedat fiind de o preluare din joc şi pasă localizat în diferite zone ale terenului. 4 min. 15 grupe x 2 elevi. 2. joc şcoală pe teren redus. cu efectiv redus. la distanţă de 4 – 5 metri. 3. serviciul în serii peste plasă de la distanţe diferite. lovirea mingii cu palma din minge susţinută: spre sol. 4 min.. ţinerea mingii cu mâna neândemânatică şi lovirea acesteia cu palma mâinii îndemânatice. 3 min. 4 grupe x 8 elevi. 6 serviciu de sus precedat de 1 -2 aruncări ale mingii.2. 1 x 1 peste plasă. autopreluare şi trecerea mingii peste plasă cu ţinerea ei în joc cât mai mult. concurs.

lovirea mingii cu două mâini de jos. 4 min. urmată de transmiterea mingii la un partener cu două mâini de sus. 2 min. b) Invăţarea lovirii mingii cu două mâini de jos: 1. 2 min. 10 grupe x 3 elevi. imitarea mişcării de lovire a mingii. 1 x 1 peste plasă.5 – 2 m. odată cu două mâini de jos. aruncări şi prinderi ale mingii în cupă de pe loc. cu palmele sub formă de cupă deasupra capului. 5. spre stânga. luarea poziţiei corecte.. din deplasare şi oprire. 7. braţelor. 7. 5 min. individual. spre dreapta. 8. 2 min. lovirea mingii cu două mâni de jos ( cu manşeta ) de pe loc şi precedată de deplasare şi oprire. din deplasare.... 4. mingea fiind aruncată de un partener. ţinerea mingii în joc cât mai mult timp.A) Metodica învăţării lovirii mingii: a) Invăţarea lovirii mingii cu două mâini de sus: 1. 15 grupe x 2 elevi. fixarea mingii în cupă – efectuarea de corectări a poziţiei: degetelor. acelaşi exerciţiu ca la 4. 3 min. . în sus la 1. din deplasare. 15 grupe x 2 elevi. lovire de control cu două mâini de jos. 1 min. spre stânga şi spre dreapta. 10 grupe x 3 elevi aşezaţi în triunghi. de pe loc. din minge aruncată de profesor sau partener. 3. de pe loc. dar cu loviri alternative: odată cu două mâini de sus. lovirea mingii cu două mâini de sus în trei elevi.. 15 grupe x 2 elevi. cu ţinerea mingii cât mai mult timp. 2 min. 10 grupe x 3 elevi. elevii sunt aşezaţi pe 3 linii x 10 elevi. lovirea mingii cu două mâini de jos ( cu manşeta ). 3. 4 min. 4. în serii cât mai lungi. lovirea mingii cu două mâini de sus. 15 grupe x 2 elevi 2. cu ţinerea mingii în joc cât mai mult timp 5 min. exerciţiile se pot executa individual sau în grupuri mici de 2 – 3 elevi. 10 grupe x 3 elevi. lovirea mingii cu două mâini de sus deasupra capului ( loviri de control). 6. 15 grupe x 2 elevi. trunchiului. explicarea şi demonstrarea lovirii mingii. 5 linii x 6 elevi. aşezarea mingii de către profesor sau partener pe manşetă pentru a se arăta locul de lovire a mingii şi imitarea mişcării de lovire a mingii. în serii cât mai lungi. cu execuţii deasupra capului sau la perete. lovirea mingii cu două mâini de sus după deplasare şi oprire. 8 lovirea mingii cu două mâini de jos. 2 min. se lucrează câte trei grupe la fileu.. cu degetele răsfirate şi imitarea lovirii fără minge. 3 min. 5 linii x 6 elevi. 2. 20 execuţii fiecare. 3 min. 5.. 1 x 1 peste plasă. se lucrează câte trei grupe la fileu. 6 linii x 6 elevi. 6.. în triunghi. picioarelor. deasupra capului sub formă de loviri de control. 3 linii x 10 elevi. 3 min. cu poziţia uşor flexată a trunchiului. 15 grupe x 2 elevi. minge ţinută de profesor sau partener. 4 min.

5 min. 15 grupe x 2 elevi. 2 min. 6 x 6 pe teren normal. 3linii x 10 elevi. 2 x 2 cu trei pase ( cu două mâini de sus ) şi trecerea mingii peste plasă. palmei. cu deplasare şi oprire şi precizarea exactă a locului de lovire a mingii. lovire cu palma şi transmiterea mingii spre sol. 14. 6 min. 9. 2 min. 6. 1 x 1 la fileu. 4. 3 linii x 10 elevi. 15 grupe x 2 elevi. 3 min. grupe de 6 sau 8 elevi. explicarea şi demonstrarea procedeului de lovire ( precizarea clară a suprafeţelor de lovire şi a poziţiei 2. 4 min. preluări din serviciu din afara plasei la distanţe variabile. din minge susţinută în palma braţului neândemânatic la diverse înălţimi. exerciţii specifice fazei de joc în care se include pasa: pase precedate de preluarea unei mingii aruncate. lovirea mingii cu palma ( mingea este ţinută de partener ). 4 min. 10m. 3 min. 4. 15 grupe x 2 elevi. 7. 3 min.. 3..c) Lovirea mingii cu o mână de sus ( cu palma): 1. 4 min. pase de control – serii cât mai lungi executate de pe loc. 2. 3 min. .. cu transmiterea mingii peste plasă prin lovirea acesteia cu palma ( se va executa autopreluare. 5.. preluări din serviciul de sus sau de jos peste fileu + serviciu executat la diferite distanţe 3. servite sau atacate. 7 grupe x 4 elevi.. 3 linii x 10 elevi. pase la perete la punct fix. la început mingea ţinută apoi din minge aruncată şi se va încerca realizarea unor serii cât mai lungi. 15 grupe x 2 elevi. 3linii x 10 elevi.. lovitura a doua se va executa obligatoriu cu două mâini de sus. pase în trei ( cu elevii aşezaţi în triunghi). 12. realizate în serii cât mai lungi. cu două mâini de sus sau de jos şi trecerea mingii peste plasă cu lovirea acesteia cu două mâini de sus)... lovirea a doua se va executa cu două mâini de sus.. 3 x 3. 3 min. 10. 3 min. pe teren redus sau normal cu trei lovituri obligatorii. din săritură. 8. 2 min. 15 grupe x 2 elevi. B) Metodica învăţării jucării mingii e) Pasa: 1. 4 min.. 6. în afara terenului. 4 x 4.. 3linii x 10 elevi. 2 min. preluări din mingii aruncate peste fileu. lovirea mingii susţinută îmn palma braţului neândemânatic la diverse înălţimi. 15 grupe x 2 elevi. 3.. din mingii aruncate de partener.. lovirea mingii cu palma şi transmiterea ei peste o linie trasată pe perete.. cu trei lovituri oblogatorii. din deplasare pe poziţia viitoare. 13. din deplasare. preluări cu două mâini de sus sau de jos. 3linii x 10 elevi. 5 linii x 6 elevi. 2 min. 10 grupe x 3 elevi. 11. f) Preluarea din serviciu: 1. 15. 4 min. 2 min. 15 grupe x 2 elevi. serii cât mai lungi: spre dreapta şi spre stânga. 1 x 1 la fileu cu pasă de control şi trecerea mingii peste ( ţinerea mingii cât mai mult ). lovirea mingii cu palma şi transmiterea ei spre sol oblic pentru a ricoşa în perete. 7 grupe x 4 elevi.

1 x 1 cu trecerea mingii peste plasă cu una sau 2 mâini de sus. 5. 5. cu execuţia serviciului şi preluării din serviciu. lovirea mingii cu palma spre sol. serviciu peste o linie trasată pe perete. exerciţii sub formă de structuri de joc din care face parte atacul. doi la distanţă de plasă pentru preluare... în formaţie de trei jucători aşezaţi în triunghi. 8. cu efectiv redus. 2 grupe x 15 elevi... 3 min. de exemplu: trecerea mingii peste plasă din a treia lovitură. 3 linii x 10 elevi. localizat în diferite zone ale terenului. 3 min. în zone diferite ( 3 serii x 10 servicii de la 3 metri de linia de fund a terenului în zona 5 adversă). executarea atacului în cadrul jocului la câştigarea punctului. 2 min. 10 min. 3 grupe .. 3 linii x 10 elevi. cel de. 10 grupe x 3 elevi. care vor efectua preluare spre jucătorul de lângă plasă. h) Serviciul: 1. 7. cu o anumită destinaţie. trei elevi ala minge aşezaţi în triunghi. 6. 5 min. sub diferite forme specifice structurilor de joc. idem exerciţiul de mai sus.. 3 min. toţi elevii execută perând lovitura de atac. 7 grupe x 4 elevi. 15 grupe x 2 elevi. compeiţie cu efectiv normal pe teren normal. 3 min. un elev execută lovitură de atac spre al doilea. care face preluare cu 2 mâini de jos. 2 min. 3 linii x 10 elevi.. pentru a ricişa spre perete.. 3 linii x 10 elevi. urmată de deplasarea la mingea ridicată de acesta şi trecerea mingii peste fileu. 2 min.. preluarea mingii servite spre un coleg. 3 linii x 10 elevi.. 5 min. serii cât mai lungi. 5 min. 10 grupe x 3 elevi. ţinerea mingii cu mâna neândemânatică şi lovirea acesteia cu palma mâinii îndemânatice. în partea dreaptă. 4 min.al treilea lângă plasă. lovirea mingii cu palma din minge susţinută: spre sol. care va trece mingea peste fileu cu sau fără efectuarea unui atac. 6. 4 min. autopreluare şi trecerea mingii peste plasă cu mână de sus şi ţinerea ei în joc cât mai mult. 2.5. serviciu peste o linie trasată pe perete. spre înainte sau lateral. g) Lovitura de atac: 1. 1 x 1 în afara plasei. 2. 6. 4. la distanţă de 4 – 5 metri. joc şcoală pe teren redus. din minge aruncată. execuţia serviciului spre partenerul care prinde mingea şi execută la rândul lui serviciul.. 4 min. 3 min. 1 x 1 peste plasă. se va ţine mingea cât mai mult în joc... serii cât mai lungi. 4. 5 min. 7. 15 grupe x 2 elevi. precedată de preluare şi pas executate de alţi jucători ( se poate executa în diferite zone ale terenulio. 15 grupe x 2 elevi. 7. care execută preluare din atac spre al treilea. 8. lovirea mingii cu o mână de sus spre coleg. 3. lovirea mingii cu palm spre sol. 3 linii x 10 elevi. 4 min.. joc şcoală 1 x 1 peste plasă cu execuţia serviciului. executarea atacului în cadrul fazei I de joc la câştigarea serviciului. precedat fiind de o preluare din joc şi pasă. 3. cu o mână sau cu 2 mâini de sus. care la rândul său va ridica mingea spre celălalt jucător. care ridică mingea către primul.. 3 linii x 10 elevi. 3 grupe x 6 elevi. 15 grupe x 2 elevi. se va executa serviciul din terenul advers spre unul din cei doi jucători aşezaţi mai departe de plasă. localizată în diferite zone ale plasei. 4 min. fie pentru câştigarea serviciului fie pentru câştigarea punctului). 10 grupe x 3 elevi. precedat fiind de preluare din serviciu şi pasa dată de ridicător. serviciul în serii peste plasă de la distanţe diferite.

2.HANDBAL PROCEDEE TEHNICE FOLOSITE ÎN ATAC: a) Prinderea mingiei cu două mâini: 1.x 6 elevi. 3 rânduri x 10 elevi. 15 geupe x 2 levi. 2. puţin înainte. se pot alege nume de flori. 7. un copil din grupă are o minge pe care o aruncă în sus. fiecare jucător al grupei respective îşi alege o culoare ( roşu. 3. execută dribling simplu. la 3 – 5m. b) 1. 2 min. degetele răsfirate. apoi cu întreaga palmă şi este oprită de degetele mari. strigând o culoare din grupă. după care o prinde fără să cadă. alb). elevul are mingea în mână şi o arunca în sus în timp ce execută una sau mai multe ghemuiri. elevul execută bătăi din palme. degetele mari sunt apropiate. galben. 3 rânduri x 10 elevi. fiecare cu câte o minge în mână. elevul care îşi aude culoarea strigată trebuie să prindă mingea înainte ca ea să atingă solul. 5. . în aşa fel ca prinderea mingii să se facă din diferite poziţii. Acelaşi exerciţiu: în timpul în care mingea este în aer. mingea aruncată în sus este lăsată să cadă pe sol şi abia după accea este prinsă. 3 rânduri x 10 elevi. 3 rânduri x 10 elevi.. 6. câte doi faţă în faţă la circa 3 m. jocul se reia cu acelaşi elev. 2 min. jocul „ Culorile”: jucătorii sunt împărţiţi în mai multe grupe formate din 4 . tări. etc. cu palmele orientate în jos. şocul produs în momentul prinderii este amortizat printr-o mişcare de îndoire progresivă a membrelor superioare din articulaţiile pumnului şi ale cotului. dacă n-a reuşit. partenerii aruncă mingea de la unul la celălalt. 2 min. o dată cu apropierea mingii de jucător.5 – 6 jucători aşezaţi în cerc. 3 rânduri x 10 elevi. deasupra capului. după care o prinde fără să cadă. 2 min. împreună cu palma şi celelalte degete formând cupă în care intră mingea. elevul are mingea în mână şi o arunca în sus în timp ce execută întoarceri de 180grade şi 360 grade. Elevul are mingea în mână şi o aruncă în sus. 4. în loc de culori. Indicaţii metodice: • jucătorul care urmează să intre în posesia mingii trebuie să adopte o poziţie care să-i înlesnească prinderea: privirea şi braţele îndreptate în direcţia din care primesc mingea. mingea ia contact cu vârfurile degetelor. mingea prinsă este adusă în dreptul abdomenului pentru a fi protejată. cei care reuşesc să reia jocul de mai multe ori sunt câştigători. Driblingul simplu şi multiplu Elevii aşezaţi pe 3 rânduri. braţele se întind în întâmpinarea ei. el este cel ce reâncepe jocul. 2 min. 3 rânduri x 10 elevi. 2 min. după care prinde mingea. până la reprimirea mingii. dacă a reuşit. 2 min.

Joc: „ Cine execută de mai multe ori dribling de pe loc şi din deplasare”: elevul care execută de mai multe ori dribling fără greşeală este câştigător. • distanţa dintre şiruri se hotărăşte în funcţie de forţa aruncărilor şi spaţiul existent. un singur copil rămâne în afara cercului. la al diolea semnal. după care aleargă la coada şirului. 5 grupe x 6 elevi. conform indicaţiei profesorului. Câte doi fată în faţă. Suveică simplă. Indicaţii metodice: • elevii care si-au ocupat locul în cerc execută dribling pe loc (simplu sau multiplu ). 8.. Jocul „ Păsările călătoare”: elevii sunt dispuşi în cerc. după fiecare prindere jucătorul este obligat să execute un dribling şi să paseze apoi mingea altui jucător. . jocul se termină în momentul în care elevul care a început jocul primeşte mingea. 6 grupe x 5 elevi. se execută dribling multiplu până la linia de margine a terenului şi înapoi. au reuşit să nu rămână niciodată fărăr cuib sunt păsările călătoere cele mai harnice.d. aleargă până la cerc. folosind pentru aceasta pasa din alergare. rânduri x 10 elevi. câştigă echipa care termină prima. executând dribling din mers şi uşoară alergare spre stânga sau spre dreapta. Trei până la 5 jucători se deplasează liber pe o suprafaţă limitată de teren şi îşi pasează mingea între ei. numarul jucătorilor care formează suveica se reduce la 3. pentru mărirea vitezei de deplasare şi a efortului. câştigă echipa care termină prima. elevii sunt obligaţi să execute dribling. • elevul care nu execută dribling în condiţii regulamentare rămâne „ pasăre fără cuib”. 3 min. un alt elev ( sau acelaşi ) rămâne fără „ cuib”.cu mingii de handbal în mână. „ Suveică fără schimb de locuri”: elevii sunt dispuşi în şiruri aşezate faţă în faţă. în timpul deplasării spre centru. unde execută dribling pe loc de 3 ori. aleargă şi predă mingea următorului jucător. două şiruri reprezentând o echipă. 3. ocolirea coechipierului prin dribling şi revenire la locul de plecare. 5. 5 grupe x 5 elevi. jucătorul care a primit mingea o aruncă înapoi la primul din celălalt şir ş. 7... Primul jucător care are mingea aruncă primului jucător din şirul de vizavi. ăn final. fiecere elev caută să ocupe un cerculeţ. Copii care la terminarea jocului ( după un timp stabilit de profesor). 2 min. 3 min. Aceeaşi formaţie.2. c) Pasarea mingii cu o mână de deasupra umărului 1. mai repede sau mai încet. Jocul „ Schimbă mingea”: primul elev din echipă care are mingea.m. apoi rolurile se schimbă. 3 min. cu bătaia mingii în pămînt după prindere şi apoi pasă la jucătorul din faţă. 6 siruri x 4 elevi. 15 grupe x 2 elevi. elevii pleacă din cercuri („ cuiburi” ). • prin acest joc favorizăm consolidarea procedeelor tehnice de conducere a mingii în condiţii de joc. 6. 4. 6 grupe x 5 elevi. Indicaţii metodice: • se stabilesc reguli care să favorizeze execuţia corectă a aruncării. • deplasarea pe teren şi revenirea spre cerc se fac numai prin dribling. 4 min. întrecerea se desfăşoară între grupe de 5 – 8 elevi min. acelaşi lucru îl încearcă şi elevul care iniţial nu a avut „ cuib”. la semnalul de începere. după care schimbă mingiile.a.

8 grupe x 4 elevi. Elevii sunt aşezaţi în şir. 3 min. 3 linii x 10 elevi. d) Aruncarea la poartă din alergare 1. 5 min. se trasează linia de aruncare. o prinde şi execută dribling până la linia trasată pe sol. elevul prinde mingea şi o aruncă la poartă din alergare. 3 min. 3. elevul trece la coada propriului şir. 7. Paralel cu linia porţii. după care o reprind fărăr ca aceasta să atingă solul. aruncă mingea în perete. Dribling 8 metri şi aruncare la poartă din săritură. după recuperarea mingii. 3 min. Sărituri succesive pe piciorul de bătaie. la distanţă de 3 metri de la linia de aruncare. Aruncări la poartă peste o bancă aşezată între cele două semicercuri. 6 grupe x 5 elevi.5 metri. Aruncarea şi prinderea mingii la perete. Aruncarea la poartă din săritură Sărituri cu genunchii la piept. 4 min. 4. execută alergare până la linia de pe sol. Aruncări la poartă din săritură. semiactiv şi activ. 5. 5 grupe x 5 elevi. Elevii sunt dispuşi pe două rânduri. 5. finalizare cu aruncarea la poartă din alergare. 5. 4. 2. la distanţă de 4 . 4 min. precedate de dribling simplu şi multiplu. continuă alergarea şi reprimeşte mingea. Elevii se aşează pe două şiruri. 3 serii x 5 sărituri. jucătorii sunt dispuşi în formaţie de cerc. 4 siruri x 7 elevi. îl ocoleşte şi revine în poziţia din care a plecat. 7 grupe x 4 elevi. 3. precedate de 2-3 sărituri cu picioatrele întinse. cu ridicarea celuilalt îndoit la piept. după care aleargă în locul jucătorului unde a pasat. pe care o pasează unui coechipier din cerc. la distanţă de 4 metri. 6. de unde aruncă la poartă din alergare. după care aruncă la poartă din alergar. 3. 3 linii x 10 elevi.. pase în doi din alergare. e) 1. 4 min. 4 min. sau la semicercul de 9 metri. faţă în faţă. 6 grupe x 5 elevi. 4 min. cu mingi în mână. 15 grupe x 2 elevi. primul elev din şir pasează unui elev aflat lateral. 4. la 2 – 3 metri înainte de linia de aruncare. 4 coloane x 6 elevi. care reia exerciţiul în acelaşi fel. unul dintre ei are o minge de haNdbal. distanţa între perete şi elev depinde de forţa de aruncare a executantului. 4 min. cu un interval de 2 -3 metri între jucătorii din rând. Aruncare la poartă din alergare cu adversar pasiv. Pase din săritură sub formă de suveică între 3 – 4 jucători. 2 siruri x 15 elevi . 3 cercuri x 10 elevi. 2. la circa 15 metri de poartă. elevul cu mingea execută dribling spre colegul din faţă. 2 min. Pase în cerc cu schimb de locuri. după care pasează mingea coechipierului. elevii sunt aşezaţi la 3 -4 metri de perete. Elevii sunt dispuşi în şir la centrul terenului de handbal.2. Pase din săritură sub formă de suveică. elevul îşi aruncă mingea înainte. . precedate de dribling şi fără dribling. Pe toată lungimea terenului. jucătorul care a primit mingea pasează mai departe la alt jucător. 3 siruri x 10 elevi. cu faţa spre una din porţi. Jocul „ Ocheşte mingea medicinală” – procedeul de aruncare: cu o mână de deasupra umărului.

5. din unghi de 45 de grade de panou .păşire cu piciorul stâng-desprindere în săritură-aruncare la coş-aterizare pe ambele picioare.5m).păşire pe piciorul stâng.se execută dribling pe loc.simultan cu păşirea lungă pe piciorul drept-paşire scurtă pe piciorul stâng-desprindere în saritura-aruncare la cos-aterizare pe doua picioare aproape de locul desprinderii.5 m faţă de coş.desprindere în săritură şi aruncare la coş. 6x. 4 grupe la 4 coşuri. o impulsie a mingii mai puternica inainte. 3x3 cu tema: Coşul marcat din dribling valoreaza 3 puncte. 6 7 EXERCIŢII PENTRU ÎNVĂŢAREA ARUNCARII LA COŞ DIN ALERGARE 1 Alergare-prinderea mingii luata din mainile profesorului . p=20 “ Joc 2x2.p=20” (se schimbă terenul) 4.BASCHET EXERCIŢII PENTRU ÎNVĂŢAREA ARUNCARII LA COŞ DIN DRIBLING 1.cu mingea ţinuta in priză asimetrică cu două maini . 4 echipe .cu 2.cât mai aproape de locul desprinderii.3.din unghi de 45 de grade de panou. 4 grupe la 4 coşuri. pasa şi deplasare la coada şirului. 4 grupe la 4 coşuri. pe piciorul stâng-desprindere cu săritură-aruncare la coş-aterizare pe ambele picioare 4 grupe la 4 coşuri.păşire cu piciorul drept o dată cu prinderea mingii venite din sol. p=20 “ de la o distanţa de 4 m faţă de coş.deplasare la coada sirului opus. 3.se execută dribling cu aruncare la coş din dribling-recuperarea mingii-dribling.păşire cu piciorul drept simultan cu prinderea mingii.se execută păşire pe piciorul drept . p=20 “ de la distanţa de 6-7 m faţă de coş. din unghi de 45 de grade de panou . 6x.ceea ce inseamnă semnalul de păsire cu piciorul stâng. 6x. 4 grupe la 4 coşuri.căte 2 la un coş pe ½ de teren.urmată de aterizare pe ambele picioare. 6x.5 – 3 m faţă de coş. 6x. 4x. din apropierea panoului(1. p=20 “ de la o distantă de 2. p=20 “ . 4 grupe la 4 coşuri.se execută paşire cu piciorul stâng simultan cu trimiterea mingii în sol înainte.aterizare pe ambele picioare aproximativ în acelaşi loc. 4 grupe la 4 coşuri. 5’.cu mingea ţinuta in priză asimetrică cu două maini. 6x. desprindere în săritura şi aruncare la coş.din unghi de 45 de grade de panou. p=20 “ de la o distantă de 2. p=20 “ aruncarea mingii în sus şi înainte deplasare-prindere-oprire-dribling-aruncare la coş din driblingrecuperarea mingii-pasa la sir.se execută paşire pe piciorul stâng.

3x3 la un panou. p=20 “ Alergare-prinderea mingii pasată de profesor de pe partea mainii îndemanatice simultan cu păşirea lungă pe piciorul drept-paşire scurtă pe piciorul stâng-desprindere în saritura-aruncare la cos-aterizare pe doua picioare aproape de locul desprinderii. 5’. 4 grupe la 4 coşuri. 4x. Coşul marcat din alergare valoreaza 3 puncte. 4x. 4 grupe la 4 coşuri.p=20” (se schimbă terenul) EXERCIŢII PENTRU ÎNVĂŢAREA ARUNCARII LA COŞ DIN SĂRITURĂ .cu tema.2 3 4 5 6 7 Alergare-prinderea mingii aruncată usor în sus simultan cu păşirea lungă pe piciorul drept-paşire scurtă pe piciorul stâng-desprindere în sarituraaruncare la cos-aterizare pe doua picioare aproape de locul desprinderii. 4 echipe . p=20 “ Dribling-pasa-deplasare-prindere-aruncare la cos din alergare. p=20 “ Alergare-prinderea mingii pasată de profesor de pe partea opusă mainii îndemanatice simultan cu păşirea lungă pe piciorul drept-paşire scurtă pe piciorul stâng-desprindere în saritura-aruncare la cos-aterizare pe doua picioare aproape de locul desprinderii. 4 grupe la 4 coşuri. 4x. 4 grupe la 4 coşuri. 4x.căte 2 la un coş pe ½ de teren. 4x. p=20 “ Pase în doi din alergare aruncare la coş din alergare 4 grupe la 2 coşuri.p=30 “ Joc 2x2 .

din alergare. 4x. p=20“ 3 Dribling –oprire--aruncare la coş din saritura. p=25“ 5 a)Fenta de aruncare.p=30 “ 7 Joc 2x2 . Accentul se pune pe momentul aruncării care succeede atingerea punctului cel mai înalt al săriturii. Coşul marcat din săritură valorează 3 puncte.desprindere pe două picioare.aruncare la coş din săritură. 8x.cu tema.aruncare la cos din saritură. 4 grupe la 4 coşuri.simultan cu ducerea mingii deasupra capului in priza asimetrica. 4x.3x3 la un panou. 4 grupe la 4 coşuri.căte 2 la un coş pe ½ de teren.aruncare la coş din saritura b)Fenta de pasare. 4 grupe la 4 coşuri. 4 grupe la 4 coşuri. coloana cate 1. p=20“ 2 Din unghi de 45 de grade faţă de panou. p=25“ 6 Pase-n doi .FOTBAL EXERCIŢII PENTRU ÎNVĂŢAREA LOVIRII MINGII CU PICIORUL CU LATUL . 4 echipe . 5’.5 m si elevul isi arunca mingea in sus si inainte – se deplaseaza –prinde mingea cu oprire intr-un timpdesprindere de pe doua picioare – aruncare la coş din săritura.aruncare la cos din saritura. 4x.prinderea mingii din pasă primită de pe partea măinii de aruncare. aterizare pe două picioare. distanţa aproximativ 1.p=20” (se schimbă terenul) 1 4.Din unghi de 45 de grade faţă de panou. 4 grupe la 4 coşuri. 4 grupe la 2 coşuri. 4x. p=25“ 4 Alergare . distanţa aproximativ 1m. 4x.cu aruncare la coş din saritura. 4x.

Lovirea mingii cu latul la zid sau partener din joc de glezne.30m. 2x1’. p=30” 7.dist.Pase cu capul între trei elevi.2x3’.p=1’ 2.p=1’ 4.10x.Lovirea mingii cu capul de pe loc.1.alergare .câte 2 la o minge . p=10” 4.4 grupe la 2 porţi.Pase cu capul între doi elevi.2x3’. p=10” 6. p=15” 5.4x.din minge aruncată de partener. 2x1’.10x.între jaloane 2m).între jaloane 2m). p=15” . p=15” 6.de 8-10 m.p=20” 5.4 grupe x4elevi.Pase în doi cu şiretul plin printre jaloane (dist.apoi o loveşte cu capul. p=5” 3.cu trecere la şirul opus.4x.Lovirea mingii cu latul la zid sau partener de pe loc.de 8-10 m.Pase între patru elevi aşezaţi în pătrat.8-10 m. Lovirea mingii cu latul la zid sau partener din alergare pe loc.câte 2 la o minge .8-10 m.Pase în doi printre jaloane(dist.dist.p=1’” 2.Pasă cu şiretul plin la un partener aflat la 8-10 m distanţă.Pase în trei din suveică.Pase între doi elevi din alergare.3 la minge.dus întors.câte 2 la o minge.Pase în doi din alergare.Lovirea mingii cu şiretul plin la zid sau partener din alergare uşoară. dist.2 la minge .2 la minge .2x30’’.şut laa poartă cu şiretul plin.4 la minge.15’’.6x.2 la minge .2 la minge (la întoarcere şuteză celălalt). 2x1’.5’.p=15” EXERCIŢII PENTRU ÎNVĂŢAREA LOVIRII MINGII CU PICIORUL CU ŞIRETUL PLIN 1.Conducerea mingii pe o dist.de 20 m.2 la minge.p=15” 7. 2x1’.Lovirea mingii cu şiretul plin la zid sau partener din joc de glezne.4x1’.2x30’’.p=15” EXERCIŢII PENTRU ÎNVĂŢAREA LOVIRII MINGII CU CAPUL DE PE LOC 1.dist.câte 2 la o minge .10x. p=20” 2. p=30” 6.preluarea mingii şi şut la poartă su şiretul plin. p=1’ 3. p=1’ 4.p=1’ 3.30 m. 2x1’.6 grupe.şut la poartă cu şiretul plin. 2x1’.dist.p=20” 5.Menţinerea mingii în aer prin loviri cu capul de pe loc .dist.câte 2 la o minge.câte 2 la o minge .Elevul are mingea în mâini şi o aruncă în sus deasupra lui .Elevul aruncă mingea în pământ apoi o loveşte cu capul la partener. Lovirea mingii cu şiretul plin la zid sau partener din alergare pe loc.

3’.din minge aruncată de un elev.7.Lovirea mingi cu capul spre poartă . p=20” BIBLIOGRAFIE .4 grupe (câte 2 la o poartă).

Bucureşti. Atletism. Bucureşti.S. (2004). Editura AFIR. Editura Printech. (2000).F. DRAGNEA. Editura Fest. Editura Semne. Psihologia educaşiei fizice. GRIGORE. Educaţie prin jocuri de mişcare. Editura Sport-Turism. D. mutaţii necesare. TUDOR. Editura Sport-Turism.F. ANEFS 2005. 15. S. S. BOTA. 8. I. T.N. T.. CHIRIŢĂ . I. (1980). STĂNESCU. ARDELEAN. 10. A.B. Bucureşti. Bucureşti.. 13. I. Editura Cartea Universitară. Dicţionar de termeni pedagogici. Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică. ŞERBĂNOIU.Turism. 5. Bucureşti. Editura Sport-Turism. Editura Didactică şi Pedagogică. (1983).1.. Bucureşti. Editura G. Jocuri de mişcare.. (1998). Metode de învăţământ. STĂNESCU. Bucureşti. TEODORESCU. P. nr. Editura Bren. CRISTEA.. CÂRSTEA. (2002). . Bucureşti.E. 19. Teoria educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti.F. DRAGNEA.CUCU.).(1990). Evaluarea în educaţia fizică şcolară. A. Bucureşti.. 11. DRAGNEA. NICULESCU. 7. 24. Metodica educaţiei fizice.. 18. 23. 16. M. V. 2.. Editura FEST. ŞERBĂNOIU.S. Editura Didactică şi Pedagogică. HORGHIDAN. M. Cluj. Orientări privind formularea obiectivelor educaţiei fizice şi stabilirea conţinutului programelor acestei discipline de învăţământ. (2004). Săriturile în atletism. GHID METODOLOGIC pentru formarea mentorilor de practică pedagogică.F. Bucureşti. NICOLAU. V. TUDOR. Gimnastica acrobatică – elemente şi modele. 14.. EPURAN.Napoca.. ŞICLOVAN. Editure Didactică şi Pedagogică. E. Gimnastica – manualul pentru cursul de bază. S. (1998). Bucureşti. GRIGORE. ŞERBĂNOIU. CROITORU.E. I.S. S. G. (2003). Teoria educaţiei fizice şi sportului. T. (1999). Editura Didactică şi Pedagogică. ( 2002). SCARLAT. Bucureşti. CERGHIT. A. I. 9.GROSU. 6.M. Bucureşti. V.7 – 8. 20. Bucureşti.. (coord. M. PAŞCN. A. Editura A. Lecţia de educaţie fizică. (2006). Bucureşti. 12. (2000).N. A. 17. (1994). ( 2002). A. EPURAN. ( 1999). S. S. Editura Rai Coresi. Didactica educaţiei fizice.N.I. V. EPURAN. Educaţia fizică – repere noi. Gh.. (1977). D. Bucureşti. TATU. RUSU. Psihologia educaţiei fizice . (1967). 4. ALEXANDRESCU. V.V. TUDOR. Volei. (1973).. 22. M. Gimnastică. Capacităţile condiţionale şi coordinative – componente ale capacităţii motrice. Revista EFS.E.. 21. Bucureşti. (1979). 3. Editura Bren.. (2004). ( 2001).E.E. V. Bucureşti. Gh. Bucureşti. Editura Sport. Educaţia fizică pentru preşcolari şi şcolari mici. DRAGOMIR.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->