Sunteți pe pagina 1din 4

MEDII EDUCAIONALE

1.coala 2.Mass-media 3.Institutiile cultural-educative

Pedagogie I

1.Scoala principalul factor educativ


Scoala este o institutie sociala care a aparut din cele mai vechi timpuri,avand ca principal scop educarea tinerei generatii, pregatirea acesteia pentru a se integra in societate si a contribui la continua dezvoltare si perfectionare a tuturor domeniilor activitatii sociale. Inclusa in sistemul factorilor educativi, scoala ocupa in cadrul sistemului, un loc aparte, fiind factorul principal de educare a tinerei generatii in conformitate cu cerintele vietii sociale. In sprijinul acestei idei de pot aduce numeroase argumente: Scoala este o institutie sociala creata de societate pentru a asigura conditiile necesare infaptuirii functiilor principare ale educatiei. Ca institutie sociala, scoala se afla sub influenta factorilor social-economici si politici, misiunea sa fiind aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de imperativele vietii sociale. Este supusa determinismului social si contribuie in mod activ la infaptuirea progresului general al societatii, dar in acelasi timp dispune de o relativa autonomie, functionand in baza unei legislatii proprii care reglementeaza structura sa organizatorica, precum si relatiile sale cu ceilalti factori educativi. Pentru a se realiza acordul intre organizarea si functionarea scolii cu tendintele fundamentale din evolutia sistemului social, la anumite perioade de timp se initiaza reforme scolare prin care se asigura perfectionarea continua a scolii ca institutie sociala. Transmitand generatiilor tinere valorile spirituale acumulate de-a lungul istoriei societatii, scoala contribuie la crearea de noi valori materiale si spirituale care vor imbogati patrimoniul national si universal. In felul acesta creeaza premise favorabile dezvoltarii stiintei, culturii, fiind un factor al progresului social. Scoala dispune de personal calificat, special pregatit pentru munca de educatie si instructie, de o baza materiala adecvata infaptuirii la parametri calitativ superiori a procesului de formare-dezvoltare a personalitatii. In scoala educatia se desfasoara in cadrul procesului de invatamant, forma cu cel mai inalt nivel de organizare a educatiei, un proces organizat sistematic si metodic, condus de cadre special pregatite pe baza unor documente scolare care-i imprima finalitati clare si precizeaza continuturile ce urmeaza a fi valorificate in vederea indeplinirii lor, precum si indicatii privind metodologia de urmat. Rolul scolii ca factor principal de educatie este sustinut si de faptul ca scoala are menirea si capacitatea de a valorifica influentele educative pe care le exercita ceilalti factori si medii educative, inclusiv mediul social, si de a le imprima o finalitate care sa concorde cu cerintele indealului educational.

Participarea deplina la mediul scolar si social, fara bariere, creeaza premisele unei dezvoltari normale si a integrarii sociale. Nu exista o metoda mai buna de socializare si integrare decat prin si printre oameni. De aceea rolul scolii este determinant pentru toate persoanele, indiferent de situatia lor.

2.Mass-media factor educativ


Mass-media si media in general reprezinta fenomene valoroase si eficiente de transmitere a informatiilor in randul maselor, care au luat o dezvoltare deosebita in lumea contemporana, avand, in acest context, receptivitate si influente modelatoare( educationale ) si mobilizatoare asupra publicului larg de toate varstele, de toate profesiile si de toate convingerile. Radioul, televizorul, zirele, revistele, cartea cu tiraj de masa transmit mesaje informationale cu cotinuturi extrem de diverse in forme plastice,sugestive, convingatoare si tocmai din aceasta cauza au o mare putere de influentare. Indeplinesc multiple functii : De informare Educationala De socializare De compensare Nu se substituie celorlalti factori educativi, ci li se alatura, contribuind la realizarea obiectivelor instructiv-educative ale tinerei generatii, ale maselor, prin continuturi, mijloace tehnice si solutii specifice. Pentru ca mass-media sa aiba un rol cu adevarat educativ este necesar ca selectarea continuturilor sa se faca dupa criterii axiologice, sa li se asigure accesibilitatea, evitandu-se improvizatia, amatorismul, sa nu denatureze adevarul, sa lase marelui public posibilitatea de a desprinde semnificatia faptelor prezentate, de a-si forma opinii si convingeri personale. In plus, este nevoie ca marele public sa fie pregatit pentru a recepta, selecta, interpreta mesajele transmise prin mass-media, raportandu-le la un sistem de valori insusite prin diverse forme de educatie institutionalizata.

3. Institutiile cultural educative


Alti factori deosebit de importanti in educatie sunt institutiile cultural educative. Acestea sunt: Teatre Cinematografe

Muzee Biblioteci Case de cultura Cluburi Palate ale copiilor

Toate acestea au un rol bine stabilit in ansamblul activitatii educative, lor fiindu-le proprie o oferta educationala bogata si diversa in continut, supla, flexibila, personalizata, prin care se urmareste completarea, imbogatirea educatiei de tip scolar in raport cu preferintele, interesele, aptitudinile tineretului. Ele reprezinta ansambplul agentilor investiti cu sarcina realizarii educatiei non-formale. Promoveaza programe educative deschise spre interdisciplinaritate si educatie permanenta, facultative, dependente de optiunile copiilor si tinerilor. Pentru ca actiunea lor sa fie eficienta este necesar ca aceasta sa fie bine corelata cu educatia de tip scolar, intre acestea fiind necesare relatii de stransa interdependenta care sa permita optimizarea actiunii fiecaruia dintre cei doi factori.