Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.

JUDEŢUL…………………………………… Foaie de observaţie nr………………..………


LOCALITATEA……………………………. Grup sanguin/Rh…………………………….
SPITALUL…………………………………..
SECŢIA anestezie-terapie intensivă…………

FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ

TERAPIE INTENSIVĂ

CNP 

NUMELE……………………………..………PRENUMELE……………………….………..Sexul….….Vârsta……...
Greutate………………….Înălţime……………….Diagnostic……………………………………………………………
Operaţia……………………………………………………………..…….……..Data
                                                                                                                                        a    a   a   a       l    l        z   z
Complicaţii………………………………………………………………………………………………………………...
Reintervenţie…………………………………………………………………..…Data
                                                                                                                                        a    a   a   a       l    l        z   z
Starea la scoaterea din evidenţă………………………………………..………...Data
                                                                                                                                        a    a   a   a       l    l        z   z

Semne clinice:

Starea generală…………………………………………..…………….Cunoştinţă………………………..……………..

Comă vigilă……………………….... Starea de hidratare……………..…… Insuficienţă circulatorie……………...


carus.…………………………..….. umedă.……………………….…… Centrală…………………………….
depăşită….………………………… Limba……………………….……… Periferică……………………………
Pupilă………………………….…… uscată…….……………………….. Insuficienţă pulmonară………………
Reflexe………………………..……. umedă….………………………..… Acută……………………………….
Cornean……………………………. Axile…………………………..……. Cronică………………….………….
Conjunctival………………..……... uscate……….………………..……. Cianoză………………………………
Foto motor…………………..…….. Tonus globi oculari……….………… Încărcare traheo-bronşică……………
Deglutiţie……………………….… Pliu cutan…………………………… ……………………………………….
R.O.T……………………..……….. Vene………………………………... Traheostomie………………………...
Babinsky…………………..………. Edeme………………………………. Proteză respiratorie……….………….
Semne de edem cerebral………….... Oligo-anurie………………………... Aparat…………………….………….
………………………………..…….. Temperatura Pareză digestivă……………………...
Alte semne neurologice…………….. Dimineaţa | Seara Greaţă………………………………..
……………………………………… Bilanţ hidric………………………… Vărsături…………………………......
Alte scaune……………….………….

EVOLUŢIE TRATAMENT

Semnătura şi parafa medicului,

23.3 ; A4 ; t2
ORA

To R TA/P
41O 52

240
40O 46 230
220
39O 44 210
200
38O 40 190
180
37O 36 170
160
36O 32 150
140
35O 28 130
120
34O 24 110
100
33O 20 90
80
32O 16 70
60
31O 12 50
40
30O 8 30
20
29O 4 10

Aspiraţie
Ieşiri

Pierderi în comprese
Alte pierderi
Sânge
Intrări

Glucoză…%

Bilanţ volemic

1.
2.
3.
4.
5.
Medicaţie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Observaţii

pag. 2
ORA
TA/P R To
52 41O
240
230 48 40O
220
210 44 39O
200
190 40 38O
180
170 36 37O
160
150 32 36O
140
130 28 35O
120
110 24 34O
100
90 20 33O
80
70 16 32O
60
50 12 31O
40
30 8 30O
20
10 4 29O

Total ieşiri

Total intrări

Total bilanţ
COD
V T.A.
Maximă
Λ T.A.
TOTAL MEDICAŢIE

Minimă
• Puls
· Respiraţie
spontană
ø Respiraţie
asistată
ww Respiraţie
controlată
S.C. Stop
cardiac
S.R. Stop
respirator
↓ Intubaţia
↓ Detubaţie
OBSERVAŢII

pag. 3
Calo- To-
De la ora – la ora Na Cl K Ca HCO2
rii tal
Lichide
Per os
Alimente
Apă endogenă
Sânge-plasmă
INTERNĂRI

Glucoză….%
PARENTERAL

Glucoză….%

NaCl…...%
KCl…….%

Total intrări Lichide Calorii Na Cl K Ca HCO2

Pierderi insensibile
Diureză
Vărsături
Scaun
IEªIRI

Aspiraţie
Drenaj
Febră
Transpiraţie
Total ieşiri Lichide Na Cl K Ca
zilnic
Bilanţ
cumulativ

ANALIZELE SÂNGELUI ANALIZELE URINEI Alte examene paraclinice

Hemoleucogramă Coagulare Ionogramă Electrocardiogramă


N.H. T.S. Na+
Hb T.C. K-
V.gl. T protrombină Ca++
N.L. Howell Cl-
N.Tr. Fibrinogen pH
Ht. Densitate
Ionogramă Uree Albumină Radioscopie pulmonară
Na+ Glucoză Uree
K- Glucoză
Ca++ PCO3 Corpi cetonici
Cl- Oximetrie Hematii
HCO2 Cilindrii
Δ sau Ω
pH Examen de fund de ochi

EXAMENE PENTRU PRODUSE PATOLOGICE:

pag. 4